Ajax-loader

skótkirálynő Bp

Rate_positive 5681 Rate_neutral 55 Rate_negative 10

2457 napja velünk van ma itt járt

Rukkaracsony_2015 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Bagoly Ugrifules_300 Plecsni300 Rukkaracsony_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.


Bozsán Eta - Spéter ​Erzsébet barátnője voltam
Ezerkilencszázkilencven ​május 22. A Vidám Színpadon a Hölgyeim! Elég volt! című bohózat bemutatója. Állok a Révay utcában, várom a kollégáimat. Egyszer csak nagy tömörülést látok, megérkezett Spéter Erzsébet, akit azonnal körülfognak új és régi ismerősei. Én pedig ott téblábolok, nem tudom hogyan viselkedjek magammal és vele. Tűnjek el a büfébe? Vagy maradjak és forduljak el, mintha nem látnám? Vagy mosolyogva intsek felé? Aztán egyiket sem teszem. Beballagok és leülök a helyemre. Amikor aztán a szünetben egy kolléga azt mondja: "Te miért nem vagy az Erzsébet mellett? Neked ott a helyed!" - már alig figyelek a darabra. Egy új kérdés fogalmazódik bennem egyre hangosabban: tulajdonképpen mi is történt köztünk? Miért megyünk el így egymás mellett? Nem kéne ennek - legalább gondolatban - utánajárni? Hazaérve leülök az írógéphez, és utánajárok. Megpróbálom csak azért is elmesélni azt, ami elmesélhetetlen.

Tit%c3%a1nok
elérhető
1

Stein Mehren - Titánok
A ​hetvenes években a norvég szellemi életben is támadásba lendült az "új-baloldal" agresszív és dogmatikus csapata: egyik legfőbb célpontja pedig Stein Mehren volt, a mai norvég költészet középnemzedékének legintellektuálisabb tagja. Mehrent a támadások nem visszahúzódásra késztették: esszéregényben válaszolt a "titánoknak", s fölényes eleganciával verte vissza kultúrterrorjukat, miközben hiteles kulturális és pszichológiai analízisét is adta a hetvenes évek nyugat-európai irodalmi életének - hiszen a mű alcíme: "európai regény".

Kádár János - Szilárd ​népi hatalom: független Magyarország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek István - Lamarck ​és kora
Benedek ​István, az ismert pszichiáter és szépírő, a nagy sikert aratott Aranyketrec szerzője, az újkori természettudomány kialakulásának egyik legérdekesebb fejezetével ismerteti meg olvasóját ebben a könyvében. lamarck kora: a felvilágosodás, a francia forradalom, a napoleoni idők és a szentszövetségi reakció korszaka. Milyen volt ebben a közel száz esztendőben a biológia helyezte? Hogyan fejlődött Linnétől Darwinig a természettudományos gondolkozás? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Benedek könyve. S miközben megismerteti az olvasót a darwinizmus "előfutárainak" működésével, az első nagyvonalú származáselmélet megalkotójának, Jean Lamarcknak az életével és műveivel, ismerteti a forradalmi elmélet fogadtatását, a kortársak és utódok vélekedését Lamarckról és az ember származásáról, a darwinizmus és lamarckizmus közötti különbséget stb. A szerző e korszak minden jelentősebb természetrajzi és természetfilozófiiai könyvét elolvasta és plasztikusan ismerteti. így közvetlenül a forrásokra támaszkodva és számos - kézikönyvekben is megülepedett előítéletet eloszlatva ismertet meg Linné, Goethe, kant, Cuvier, Erasmus Darwin, Lamarck stb. természettudományos működésével s a tudományideológiai harccal, amely a származástan körül már Darwin fellépése előtt kiéleződött és napjainkig sem csitult el. Bőséges jegyzetanyag biztosítja a könyv tudományos hitelességét, az író szépirodalmi igényű stílusa pedig azt az olvasmányosságot, ami a könyvét élvezetessé teszi azok számára is, akik nem a tudományos részletkérdésekre, de e korszak kultúrtörténetének természettudományos oldalára kíváncsiak.

Dennis R. Harrison - Hogyan ​nyerjünk a kaszinóban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márton B. - A dobraütött otszág II.
TARTALOM ELSŐ RÉSZ Bűn, vagy tévedés Az elv rákfenéje Magyarországi viszonylatban Családi élet, családjog Félkarral, egyedül Az egyenlőség KÖZELLÁTÁS KÉT VÁLTOZATBAN Az ellentét Egy államilag működtetett húsfeldolgozó Az ellentét MAGÁNTULAJDONÚ HÚSFELDOLGOZÓ Útépítési 974 Állami vasgyár Kapaszkodás Ráhatás belülről A testvériség AZ ÉBREDÉS A DERŰS HANGULAT A HAJNALOZÓ PARASZTSÁG NYUGDÍJ ÉS PIAC Mérhetetlen termelési különbözet: 1945. Újjáépítés ÉPÍTÉSZET. Lakótelepek EPOKIT Szervezetek nélküli hatalom A hitel Amíg csak lehet A "vad erő" A paradicsomkert elhagyása Mitől fáj, ami fáj? MÁSODIK RÉSZ A kárrendezés MEGOSZTOTT TÁRSADALOM A KORMÁNY ÉS PARASZT PÁRBESZÉDE A KÁRRENDEZÉS TÜKRÉBŐL NÉZVE Mindenkihez jónak lenni Arcátlan védekezés Ültessek-e de... kinek? Hiányzó részek a sikeres fordulathoz GYÖKÉRTELEN FA

Cover
Legkedvesebb ​versem Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Legkedvesebb ​versem
Középiskolás ​diákokat kérdeztek meg kedvenc verseikről és összegyűjtötték egy kis kötetben. A legszebb versek szerepelnek benne Balassi Bálinttól Tóth Árpádig.

C
elérhető
1

Sásdi Sándor - Veronika
Amikor ​Gustave Flaubert-t híres regényhősnőjéről faggatták, így felelt: \"Madame Bovary? C\'est moi!\" Művemben, amelyet az olvasó most a kezében tart, úgyszólván szétapróztam magamat, a kinevettetés kockázatát vállalva mondom: valamiképpen Tundra, a kutya is én vagyok, az \"aki\" alázatosan lépked a kastély fiatal úrnője után. Én vagyok Ernő, a gyámolításra szoruló \"lovag\", a könnyelmű, léha, nőcsábász uraság, de osztozom Veronika, a hősnő bolondériáiban, annyira, hogy visszatérő, kísérteties álmait is elfogadom. Én vagyok a parádés kocsis mezítlábas gyereke, aki csak a kastélyok díszes kapujáig juthat el, de az igásudvar poros félszerében célravezetően hancúroz az uraságlánnyal, felpattan a sutba dobott jármű bakjára, hajtja a láthatatlan fogatot elképzelt hegyen-völgyön át, miközben szorongatja. öleli azt, akit társadalmi törvények tüskés sövénye választ el tőle. Az én \"Bovaryném\", Veronika is lázadóan, merészen próbál menekülni az unalom sűrű szürkeségéből. Néha magasra szárnyal, néha lezuhan, mert tulajdonságaink sokfélesége sokféleképpen érvényesül. Nem vagyok \"embert teremtő\" író, alakjaimat a való életből halásztam ki, de a kegyelet nemcsak az alakok maszkírozására kötelez, hanem arra is, hogy a történet felidézésében a \"Dichtung und Wahrheit\" klasszikus követelményeit kövesse. Ilyenféleképpen csalok a lokal kolorittal: megyéket összevissza cserélgetek, városokat játékosan áthelyezek, utcanevekkel úgy manipulálok, hogy turista legyen a talpán, aki az én térképemen kiismeri magát. Nyolcvanöt éves korában kezdhet-e újabb regénybe az író? Szemérmesen ezt kérdeztem baráttól, ellenségnek tartottól és a legfontosabbtól, a kiadótól. Az első, féltve engem a csalódástól, kevés szóval, több hallgatással reagált, a második beugratásszerű lelkesedéssel biztatott, kiadóm, amelynél a felszabadulás óta - az utánnyomásokkal együtt - több mint félszáz művem jelent meg, szinposzisom kézhezvételét követő héten elküldte a szerződést. Én tehát nekifogtam, hogy elmondjam - kétségkívül az utolsót, - ami még kikívánkozik belőlem, és ami fiatalságom legszebb titka. Így kaptam lehetőséget arra, hogy az igásudvarról nemcsak parkba, hanem fényes parkettű, szőnyeges szobákba is bemerészkedjek. Ha kegyeleti követelmények, technikai megoldások, íratlan törvények kényszerítenek is némi átmázolásra, makulátlanul igaz az útszéli kőkereszt, amelynek megfeszítettje sokkalta jobban hasonlít alkotójára, Inhóf bácsira, mint a tradicionális Krisztusra, igaz a puszta cselédeinek verejtékezése, acsarkodása, igaz hogy Katics Veronika lakodalmán rezesbanda muzsikált, igaz hogy Jezsa Ambrus temetésén tizenkét strófás búcsúztatót kántált a kántor, igaz hogy Géza uraság választási borjúval fizetett az elcsábított Buni Ilkáért, igaz hogy az uraság felesége csigamintás delénruhában surrant be az öntőasszony háza kapuján, igaz, végtére is minden igaz, mert sok mindent annyira visszájára fordítottam, hogy abból a legfurcsább valóság kerekedett. Végül az olvasó elnézését kérem azért, mert mondanivalóm túlságosan szomorúra sikeredett. Tudom, hálás feladat lett volna a tragédiák elkenése, esetleg valamiféle happy end, de írói magatartásom velejárója: ha etikai vagy művészi követelmények következtében engedményekre reászánom is magamat, a hamisítást nem kedvelem.

A_sz%c3%a1zad_nagy_tan%c3%bai
A ​század nagy tanúi Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​század nagy tanúi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas Zoltán - Betiltott ​könyvem
„Néha ​hidd el Kádár elvtárs, már azon gondolkodom, helyes-e, hogy hallgatok a tortúráról, amit önéletírásom miatt Aczél Györgytől kiindulóan az utolsó három évben szenvedtem. Egyre fokozódott üldöztetésemet. Emiatt gondolkodom azon, nem kellene-e nyilvánosság elé vinnem ezt a hároméves keserves, végül rendőrségi és bírósági utat, amit végigjártam. Közölnöm kellene Aczél Györggyel folytatott levelezésemet és az ügyemről az iratokat. Azon gondolkodom, hogy minden felelősséget vállalva nem kellene-e kiadatnom külföldön önéletírásomat. Mert nyíltan megkérdezem: kinek érdeke, hogy magyar Szolzsenyicin ügy keveredjék, mert az én türelmemnek és loyalitásomnak Hozzád Kádár elvtárs, és a párthoz – van határa!” (Részlet Vas Zoltán Kádár Jánoshoz írott leveléből, 1974. március 2.) „A kötetet kiadhatatlannak tartom… Problematikus a mű egész történetszemlélete és ez politikailag különösen 1956 értékelésénél válik nyilvánvalóvá…, hogy ti. 1956 októberét ő nem tartja ellenforradalomnak. Éppen ebben van a probléma lényege. Azért nem lehet a könyvet ma publikálni, azért nem lehet azt még rövidítésekkel sem kiadni. A szerző koncepciója ugyanis vörös fonálként végighúzódik egész kötetén, annak minden részletét is érintve.” (Részlet Rényi Péter a Magvető Könyvkiadó igazgatója számára írott lektori jelentéséből. 1984. február 3.) „Nem jutottam sehol az égvilágon előre, teljes mértékben zsákutcában vagyok ezzel a könyvvel. Ami megmondom magának, nem is nagyon idegesít. Tudom, eljön az idő, amikor ez a könyv megjelenik és nagyon hasznos történelmi dokumentum lesz.” (Részlet Vas Zoltánné Kozák Gyulának adott interjújából, 1988. április 21.)

Louis Bromfield - Rohan ​a víz
Az ​egységes új államot, s a rabszolgáknak a szabadságot megteremtő amerikai polgárháború idején játszódik ez a kalandos, szerelmes, drámai történet. New Orleans sikátoraiban és a Mississippi deltájának mocsaras útvesztőiben folyik a küzdelem a vagyonért, az életért, a boldogságért. E könyv - akárcsak a szerző Árvíz Indiában c. műve - lebilincselően tárja az olvasó elé, a mindig mindenkit érdeklő örök kalandot: a szerelmesek megismerkedésétől az összeölelkezésükig tartó történetet.

Kollekciók