Ajax-loader

csernabandi

Rate_positive 138 Rate_neutral 7 Rate_negative 1

1780 napja velünk van 16 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (71)

Günter Grass - A ​bádogdob
Günter ​Grass a második világháború után induló német írónemzedéknek talán legnagyobb hatású, életművéért 1999-ben Nobel-díjjal is kitüntetett alakja. Ismert szobrász és költő volt már, mikor 1959-ben A bádogdob-bal, első regényével jelentkezett. Azon nyomban hatalmas hazai botrányt és világsikert aratott vele - az eltelt ötven év pedig megpecsételte, hogy klasszikus műve a 20. század európai irodalmának. Volker Schlöndorff 1979-ben cannes-i nagydíjjal jutalmazott filmet forgatott belőle. A főhős, Oskar Matzerath törpe figurája a vászonról is meghódította az értő közönséget. Oskar elhatározza, hogy nem nő tovább, bádogdobjával és fülsiketítő, poharakat és hatalmas ablakokat ezer szilánkra zúzó sikításával szegül a nemszeretem világ ellen, felejthetetlen torzításból, vadul, groteszkül, szuggesztíven ábrázolva egy egész korszak, egy egész generáció életérzését. Grass szellemi küzdőtársát alkotta meg benne, hogy felhívja a figyelmet a szülőföldjén, Gdanskban - Danzigban - és környékén élő népek, németek, lengyelek, kasubok közös történelmére, összebékítésükért. A regény 1973-ban jelent meg először magyarul, Szíjgyártó László fordításában.

Czére Béla - Krúdy ​Gyula
Tartalom Az ​idő költője Útkeresés és rátalálás (1892-1910) TÖRTÉNELMI MÚLT ÉS LEGENDÁSÍTOTT JELEN ÁRNYÉLETEK SZÍNJÁTÉKAI AZ ÚTKERESÉS REGÉNYEI KÖZÉPKORI HALÁLTÁNC Krúdy-hasonmások: Szindbád és Rezeda Kázmér Az első nagy alkotói korszak (1911-1917) SZINDBÁD HAJÓJÁN REZEDA KÁZMÉR ROMANTIKUS SZEREPJÁTSZÁSA LEGENDÁK TÁJAIN MEGVÁLTÓ SZERELEM ESZMÉNY ÉS VALÓSÁG ÜTKÖZÉSE A NOVELLÁKBAN VILÁGHÁBORÚ ÉS FORRADALMAK A látomásos-lírai regények Másokik nagy alkotói korszaka (1918-1921) A NYÍRSÉG MITOLÓGIÁJA SZÜLETÉS ÉS HALÁL: A TEREMTÉS LÁTOMÁSA ÉLET ÉS HALÁL MEZSGYÉJÉN MAGYAR SORS, ÍRÓI SORS 1919 UTÁN BALLADAI HANGVÉTELŰ NOVELLÁK Lírai realizmus és anekdotizmus Utolsó alkotói korszaka (1922-1933) A MÚLT SZÁZADI BUDAPEST POÉZISE ADOMÁVÁ KEREKÍTETT MÚLT A MAGYAR KÖZÉPKOR SORSNOVELLÁK ÉS "GASZTRONÓMIAI" ELBESZÉLÉSEK ÖNVALLOMÁS ESSZÉKBEN AZ UTOLSÓ ÉVEK REGÉNYEINEK MÉRLEGE Krúdy helye a magyar prózában és az irodalomtörténet-írásban Életrajzi adatok Fontosabb kiadások Fontosabb könyvek, tanulmányok

Neumann Károly - Részletek ​a Feneketlen-tó múltjából
A ​könyv a tó 1870-es évekbeli kialakulásától a XXI. század első évtizedéig tartalmaz ismertetést, fényképmelléklettel gazdagítva. Nem terjedelmes, így alkalmas a gyors, mégis alapos informálódásra. Hiánypótló, helytörténeti mű.

Kurt Seligmann - Mágia ​és okkultizmus az európai gondolkodásban
"A ​legszebb dolog, amit átélhetünk, a titokzatos" - ezzel az Einstein-idézettel nyitja könyvét a szerző, s ennek kifejtése az egész könyv. Seligmann a nyugati civilizáció mágikus-misztikus álmait, kalandjait, kísérleteit foglalja össze az ókortól a XVIII. századig. Mezopotámiában kezdi - csillagok és számok mágiája, Bábeltornya -, majd Perzsiával és Egyiptommal folytatja mágiatörténeti vizsgálódásait. Szót ejt ezután Jehova harcosairól, a görögökről, a rómaiakról, majd hosszú fejezetben foglalkozik az alkímiával, a bölcsek kövével és a híres transzmutációkkal. Külön részt szentel a boszorkányságnak és feketemágiának. Miniatűr portrékban megrajzolja a középkor nagy tudós-mágusainak, Pico della Mirandolának, Agrippa von Nettesheimnek alakját, s beszél a kabbalisztikáról, a különböző jóslásfajtákról, a rózsakeresztesekről és a titkos társaságokról. Könyvének - amely a gondosan dokumentált tudományos feldolgozást lebilincselően érdekes előadásmóddal egyesíti (a szerző neve szürrealista festő volt!) - még élvezetesebbé teszi a rengeteg kép és illusztráció. Akik pedig további ismereteket is kívánnak szerezni a témában, azok a kötethez csatolt részletes irodalomjegyzékből tájékozódhatnak. A magyar könyvpiacon ilyen átfogó mű még egyáltalán nem jelent meg erről a témáról, így Kurt Seligmann műve jelentős adósságot pótol.

Rideg Sándor - Indul ​a bakterház
"Regényemben ​mindössze arról teszek bizonyságot, hogy egy szekérderéknyi vidámság jobban élteti az embert, mint száz vagon keserves sóhajtás és ugyanannyi szomorúság... Jelen munkámat annak idején azért írtam, hogy olvasóimat megajándékozzam a szertelen vidámság és nevetés örömével és ez alkalomként szolgált nekem arra is, hogy támadást intézzek a határtalan butaság világa ellen, amelyet tiszta szívből utáltam." Rideg Sándor

Ligyija Janovszkaja - Bulgakov
Mihail ​Bulgakov nevét két évtizeddel ezelőtt csak nagyon kevesen ismerték hazánkban. Igazi szenzációként hatott, amikor az 1940-ben elhunyt író főműve, _A Mester és Margarita_ című regény a hatvanas években megjelent a Szovjetunióban, és nem sokkal később magyar nyelven is. A jó szemű olvasók hamar felismerték, hogy századunk egyik alapkönyvét tartják a kezükben, és ezt követően keresni kezdték Bulgakov más munkáit is. Sorra jelentek meg a kisregényei, elbeszélései, tárcái, színműveit sorra mutatták be rangos előadásokban. A _Fehér Gárda_, a _Színházi regény_, a _Menekülés_, a _Képmutatók cselszövése_ és még sok más alkotás szerzőjét hazánkban is a legnagyobb és legeredetibb szovjet írók közé sorolják. Ligyija Janovszkaja igen nehéz feladatra vállalkozott, amikor az első Bulgakov-monográfiát megírta. A hányatott sorsú orvos-író életének még számos részlete nincs felderítve, dokumentálva. Janovszkaja sorra járta Bulgakov ismerőseit, rokonait, meglátogatta első és második feleségét, a színészeket, rendezőket, pályatársait, akik még emlékeztek színes, izgalmas egyéniségére. Könyvében első ízben szerepelnek ritka adatok, kézirat- és emlékezésszövegek, amelyek felidézik a szovjet állam első évtizedeinek ismételhetetlen hangulatát, irodalmi és színházi életét. Janovszkaja kimutatja a bonyolult összefüggéseket Bulgakov személyes sorsa és művei között; szinte sorról sorra kutatja végig _A Mester és Margarita_ gondolati és tárgyi forrásait. Könyve mindenki számára érdekes és fontos, akit vonzanak az irodalom és személy szerint Bulgakov "titkai", bonyolultabb összefüggései.

Dmitrij Merezskovszkij - Gogol ​és az ördög
Gogol ​egész életének és munkásságának - saját bevallása szerint - az volt a legfőbb törekvése "hogyan lehetne ostobának feltüntetni az ördögöt". "Már régóta csakis azon munkálkodom, hogy az ember, műveim olvastán nyíltan gúnyt űzzön az ördögből." (Levél Sevirjevnek Nápolyból, 1847. április 27-én.) Gogol vallásos értelmezésében az ördög misztikus lényeg és reális lény, akiben összpontosul Isten tagadása, az örök Gonosz Gogol művészként a nevetés fényénél vizsgálja ennek a misztikus lényegnek a természetét, emberként a nevetés fegyverével harcol ezzel a reális lénnyel szemben: Gogol nevetése - az ember küzdelme az ördöggel. Isten maga a végtelen, a létező omegája és alfája; az ördög Isten tagadása, következésképpen a végtelen, minden vég és kezdet tagadása; az ördög elkezdett és befejezetlen, magát kezdet és végnélkülinek adja ki, az ördög a létezés érzékfeletti középpontja, mindenfajta mélység és magasság tagadása, örökös szellemtelenség, örökös középszerűség. A gogoli életmű egyetlen témája a pontosan így értelmezett ördög, azaz a "halhatatlan emberi középszerűség", amely érzékelhetően van jelen minden helyi és időbeni - történelmi, népi, állami, társadalmi - feltételeknek adekvátan; az ördög a kétségbevonhatatlan, örök és egyetemes gonosz jelensége; középszer sub speciae aeterni, "az örökkévalóság képében".

Pardi Anna - Gogol ​és a sátáni evolúció
Amikor ​a negyvenhárom éves Nyikolaj Vasziljevics Gogol harca a holt lelkek tömegével e földön befejeződött, az élő lelkek tömege, az a sokaság, amelyik utolsó útjára elkísérte, nagyrészt ellenzékiekből állt, és a demonstráció miatt a kormány még azt is megtiltotta, hogy Gogol nevét kiejtsék. Az viszont szokatlan jelenség volt nyolcvan év múltán, hogy amikor koporsóját átszállították a novogyevicsi temetőbe, és felnyitották, a testet természetellenes helyzetben, megfordulva találták meg. Csak nem élve temették el, amitől mindig is félt? Örök titok marad. Csak különös kijelöltségű égi lajtorjáját támaszthatjuk meg művei olvastán

Covers_150017
elérhető
8

Lev Trockij - Életem
"Trockij ​cselekvő részese volt a totális államba torkolló szovjet rendszer megszületésének, kezdeményezője a koncentrációs táborok létrehozásának, az orosz egyház üldözésének s a politikai ellenzék elrettentésére rendezett első kirakatpereknek. Az éremnek azonban van másik oldala is: később ő lett Sztálin és a sztálini pártbürokrácia egyik legkeményebb kritikusa. Nem véletlen, hogy ő volt Sztálin szemében az első számú közellenség. A szovjet-orosz forradalmár szinte egész életét száműzetésben élte le."

Nemere István - 133 ​véres nap
Több ​mint száz történelmi munkája után a szerző végre bonckés alá vette azt az 1919-es eseményt, amely a maga idejében alaposan megtépázta Magyarország nemzetközi hírnevét. Vajon mi késztette a kisszámú magyar kommunistát, hogy erőszakkal megragadva a hatalmat, tanácsköztársaságot, proletárdiktatúrát hozzon létre Magyarországon? Ott, ahol amúgy is rémisztő hangulat uralkodott Trianon előtt, ahol egyre másra addig sosem létezett ellenséges államok nőttek ki határok mentén, és az embereknek a proletárok nélkül is ezer bajuk volt. Tragikus sorsok sejlenek fel a könyv lapjain. Minden mondat, amit itt olvashatnak, valós forrásokon alapul, és még talán így sem lehet visszaadni mindazt a szörnyűséget, amit ez a 133 nap hozott az ország lakói számára. Megismerjük a kommunista vezetők szavait, tetteit, az embertelen rendelkezések hátterét, a korszak borzalmait. Ez a pár hónap mintegy előre vetítette mindazt, amit aztán 1945 után - sokszor személyükben is ugyanazok az emberek, idegen ideológiák képviselői - nem csak pár hónapra, de majdnem fél évszázadra megvalósítottak Magyarországon.

Tersánszky Józsi Jenő - Kakuk ​Marci
1913-ban ​közölte a Nyugat a Ruszka Gyuriék karácsonyá-t, melynek vérbő csavargó epizódfigurája, Kakuk Marci majd csak 1922-ben indul hódító útjára, a Kakuk Marci ifjúságá-ban Közel két évtizeden át írta Tersánszky kedvenc kópéhőse kalandos históriáját. Időről időre újabb regénnyel állt elő, s oszlatta el a folytatás helyességét kétségbe vonó barátok, szerkesztők, írótársak kételyeit. Kakuk Marci figurája mindvégig eleven maradt, s az egész regényfolyamra – mind a nyolc könyvre – érvényesek Móricz Zsigmond szavai a Kakuk Marci ifjúságá-ról: Tökéletes könyv. Biztos szem, biztos kéz, mester-operatőr munkája, amellett egy gazdag, finom, drága kedély ömlő lírai muzsikája … Az ember mint társadalmi lény, valami csodálatos elrendeződés folytán, szinte rekeszesen, rétegesen külön szinteken él. Sohasem volt magyar író, aki ezt a legmélyebb réteget, a koldusok, csavargók, hülyék, sárlakók világát oly közelről s oly édes-otthonisággal ismerte volna, mint Tersánszky.

Julia Child - Mastering ​the Art of French Cooking
Mastering ​the Art of French Cooking is for both seasoned cooks and beginners who love good food and long to reproduce at home the savory delights of the classic cuisine, from the historic Gallic masterpieces to the seemingly artless perfection of a dish of spring-green peas. This beautiful book, with more than 100 instructive illustrations, is revolutionary in its approach because: • it leads the cook infallibly from the buying and handling of raw ingredients, through each essential step of a recipe, to the final creation of a delicate confection; • it breaks down the classic cuisine into a logical sequence of themes and variations rather than presenting an endless and diffuse catalogue of recipes; the focus is on key recipes that form the backbone of French cookery and lend themselves to an infinite number of elaborations—bound to increase anyone’s culinary repertoire; • it adapts classical techniques, wherever possible, to modern American conveniences; • it shows Americans how to buy products, from any supermarket in the United States, that reproduce the exact taste and texture of the French ingredients, for example, equivalent meat cuts, the right beans for a cassoulet, or the appropriate fish and seafood for a bouillabaisse; • it offers suggestions for just the right accompaniment to each dish, including proper wines. Since there has never been a book as instructive and as workable as Mastering the Art of French Cooking, the techniques learned here can be applied to recipes in all other French cookbooks, making them infinitely more usable. In compiling the secrets of famous cordons bleus, the authors have produced a magnificent volume that is sure to find the place of honor in every kitchen in America. Bon appétit!


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (83)

Tandori Dezső - Kész ​és félkész katasztrófák
Minden, ​ami van, kész katasztrófa, ami még csak lesz, 1/2 kész katasztrófa.

Ruth Ozeki - A ​Tale for the Time Being
A ​brilliant, unforgettable, and long-awaited novel from bestselling author Ruth Ozeki “A time being is someone who lives in time, and that means you, and me, and every one of us who is, or was, or ever will be.” In Tokyo, sixteen-year-old Nao has decided there’s only one escape from her aching loneliness and her classmates’ bullying. But before she ends it all, Nao first plans to document the life of her great grandmother, a Buddhist nun who’s lived more than a century. A diary is Nao’s only solace - and will touch lives in ways she can scarcely imagine. Across the Pacific, we meet Ruth, a novelist living on a remote island who discovers a collection of artifacts washed ashore in a Hello Kitty lunchbox - possibly debris from the devastating 2011 tsunami. As the mystery of its contents unfolds, Ruth is pulled into the past, into Nao’s drama and her unknown fate, and forward into her own future. Full of Ozeki’s signature humor and deeply engaged with the relationship between writer and reader, past and present, fact and fiction, quantum physics, history, and myth, A Tale for the Time Being is a brilliantly inventive, beguiling story of our shared humanity and the search for home.

Kurt Vonnegut - A ​hamvaskék sárkány
A ​többi világhírű amerikai íróhoz, Scott Fitzgeraldhoz, William Faulknerhez, John Steinbeckhez és társaikhoz hasonlóan Kurt Vonnegut is novellákkal kezdte hosszú pályafutását. A híres folyóiratok, amelyekben ezek az írások annak idején megjelentek, mára már sajnos elvesztek. Peter Reed professzor, Vonnegut egyik rajongója, kritikusa és írásművészetének szenvedélyes kutatója azonban bosszú évek szorgos gyűjtőmunkájával a teljes termést kötetbe rendezte. Vonnuegut abszurd humora, hangja és stílusa már a kezdetek kezdetén is összetéveszthetetlenül eredeti. Korunk egyik nagy gondolkodójának és szórakoztatójának legelső próbálkozásai ma is dokumentumértékű gyöngyszemek. (A javító kommentárja: Üdítően naiv szösszenetek, betekintést enged, mit is ettek irodalom címén Amerikában az ötvenes években. Felfoghatatlan, hogy ugyanez az író írta az Ötös számú vágóhidat, a Macskabölcsőt, vagy a Titán szirénjeit)

Mán-Várhegyi Réka - Boldogtalanság ​az Auróra-telepen
Mindenkit ​megmért, és senkit sem talált elég nehéznek. Éles és csúfondáros pillantást vetett a világra, mire a világ összecsinálta magát, és szépen bevallott mindent. Így aztán ezekben a történetekben pont olyannak látszik, amilyen. Rémületesnek és nevetségesnek. Istennél a kegyelem, tréfálkozunk vele, mint a bíró egy nem létező viccben. És tényleg lehet nevetni, igaz, csak befelé, mozdulatlan arccal - a szerző vélhetően attól tart, a sírást esetleg nem találnánk elegánsnak. Hősei úgy merülnek el a Semmiben, mintha a "Heidegger" egy menő fitnesszterem neve volna, a boldogtalanság pedig csak a szórakozás finoman perverz, trendi fajtája. A gonoszság mint esztétikai kategória? Ugyan. Ez a könyv tele van megértéssel. Ne mondják, hogy nem szóltam - nagy, realista írót köszönthetünk Mán-Várhegyi Rékában. (Németh Gábor)

Salman Rushdie - A ​firenzei varázslónő
Magas, ​ifjú utazó érkezik Akbar udvarába, aki magát "Mogor dell'Amore"-nak, azaz a Szerelem moguljának nevezi, és olyan mesével bódítja az udvar és a város népét, amely megbabonázza hallgatóságát. Az idegen azt állítja, hogy egy elveszett hercegnőnek a fia, aki varázserővel és boszorkányhatalommal bír, s akinek kegyéért üzbég hadurak, a perzsa sah, firenzei szerencselovagok és oszmán hadvezérek küzdöttek. Amikor a varázserejű lány szerelmesével hazatér, a város a lábai előtt hever, de vajon igaz-e Mogor története? És ha igaz, hol rejtőzik a hercegnő? Ha pedig hazugság – egy olyan világban, amelyet a női varázslatok uralnak –, Mogort a vérpad várja... Salman Rushdie, indiai születésű brit író, akire mohamedán vallási vezetők kimond-ták a fatvát. A MAN Booker-díjas szerző neve komoly irodalmi védjegy, az író számos nemzetközi zsűri tagja, regényei világszerte sikerlistásak.

Hunter S. Thompson - Rumnapló
Paul ​Kemp, a kiégett, alkoholista újságíró egy New York-i kocsmában iszogatva döbben rá, mennyire torkig van a szürke és esős metropolisszal, ezért úgy dönt, szedi a sátorfáját, és elhúz a napfényes Puerto Ricóba. Kemp túrája pillanatok alatt meredek zuhanórepülésbe csap át, miután elhelyezkedik San Juan angol nyelvű napilapjánál, és nekilát, hogy halálra igya magát. A szigeten ez pofonegyszerűnek tűnik, hiszen a rum alig drágább, mint az ivóvíz, és mindig akad kivel inni. A szerkesztőség lecsúszott piásokból, megrögzött naplopókból és eszelős zugfirkászokból áll, akik bármit megtesznek, hogy ne kelljen melózniuk. Nem csoda, hogy balhé balhét követ, a srácok egyre többször keverednek összetűzésbe a helyi erőkkel és a rendőrséggel. És hogy a képlet ne legyen ilyen egyszerű, Kemp viszonyt kezd az egyik haverja barátnőjével. Az akkoriban sportújságíróként dolgozó Hunter S. Thompson 1960-ban New Yorkból Puerto Ricóba utazott, és állást vállalt egy helyi lapnál. Életének erről a zűrös időszakáról szól első regénye, a "Rumnapló", amelyet huszonegynéhány évesen, egy évtizeddel a kultikussá vált "Félelem és reszketés Las Vegasban" sikere előtt kezdett el írni, de amely csak 1998-ban jelent meg. A gonzo-újságírás atyjaként ismert Thompson a későbbi műveihez képest hagyományosabb szerkezetű és hangvételű regényt írt, amelyben azonban már megtalálhatók a később védjegyévé vált, semmivel össze nem téveszthető gonzo-stílus csírái és világsikert hozó regényeinek témái. A regényből film is készült Johnny Depp főszereplésével, melyet december 1-jétől vetítenek a hazai mozikban.

Douglas Adams - Dirk ​Gently holisztikus nyomozóirodája
Mi ​lehet a közös egy döglött macskában, egy számítógépzseni kölyökben, egy Elektromos Szerzetesben, aki rózsaszínben látja a világot, a kvantummechanikában, egy több mint 200 éves időutazóban, Sammuel Taylor Coleridge-ben, a híres költőben és a pizzában? Tulajdonképpen nem sok, gondolhatjuk egészen addig, amíg Dirk Gently, az állítólagos magánnyomozó be nem bizonyítja, hogy a fenti dolgok és személyek között bizony alapvető összefüggések vannak. Közben sikerül megoldania egy rejtélyes gyilkossági ügyet, segítségére siet egy különös professzornak, rájön egy misztikus titok megfejtésére, és ezalatt tekintélyes mennyiségű pizzát elfogyaszt - még nem is említve, hogy megmenti az emberi fajt a kipusztulástól (és ezért nem is számít fel külön díjazást.) Aki többet akar megtudni, olvassa el ezt a könyvet (ill. először vegye meg, és csak azután olvassa el) - vagy vegye fel a kapcsolatot Dirk Gently holisztikus nyomozóirodájával.

Hunter S. Thompson - Hell's ​Angels
Hunter ​S. Thompson legjelentősebb tudósítása a vad, törvényen kívüli Pokol Angyalai motoros bandában eltöltött éveiről. A barbárok már nem a kapuk előtt állnak... A barbárok már bent vannak a városban. Hunter S. Thompson, Amerika legszínesebb és legtökösebb zsurnalisztája elmondja a történetüket, ahogy senki más nem tudná. "Tudod, én nem vagyok az a csávó, aki könyveket olvas, egyiket a másik után, emlékszik a szerzőre, meg ilyesmi, de Hunter S. Thompsonra emlékszem, főleg az eset miatt. Épp csak megérkeztem, és George leverte Huntert, a csizmájával megrugdosta. Hunter aztán elrohant. Utoljára úgy láttam, hogy a Highway 101 felé rongyolt, ember, vonyított, mint egy kajakbaszott csirke. Ekkor láttam utoljára Hunter S. Thompsont, az írót." Elliott Cisco Valderrama, egy Angyal "LETAGLÓZÓ... Egy igazán nyers, gyomorforgató, mindamellett elképesztő pop-szociológiai teljesítmény." San Francisco Chronicle


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (76)

Kovai Lőrinc - A ​hét géppuskás
A ​Párbaj, a Kibontott zászló, az életre-halálra című kötetek szerzőjének új, az előbbiekhez kapcsolódó könyvét tartja kézben az olvasó. Hősei már ismerősek. Ebergényi a hős vörös lovasezredes, Kerényi-Kerner őrnagy és Gyánki Kálmán csendőrmester mellett most új alak bukkan fel, Rodeánu kommunista orvos. Erős indulatok csapnak össze a Tanácsköztársaság utolsó és a fehérterror első napjaiban. Kovai regénye hűen ábrázolja az utolsó perceit élő Tanácsköztársaság hősies harcát, e harc nemzetközi hátterét, a szolnoki csatát és a fehérterror kezdetét.

Liptai Ervin - A ​Magyar Tanácsköztársaság
"A ​közelgő nagy változás izgalma már március 21 délutánján a levegőben vibrált. Bár az újságok nem jelentek meg, az antant jegyzékéről és a kormány válságáról szóló hírek elterjedtek a városban. Az üzemekben, laktanyákban, hivatalokban feszült hangulat uralkodott..." Magyarország történetében először vette a dolgozó nép kezébe a hatalmat. Megszületett a proletárdiktatúra. Liptai Ervin könyve a magyar történetírás régi adósságát törleszti a Tanácsköztársaság történetét leíró összefoglaló munkájával. Népszerű, lebilincselő, tudományos igénnyel megírt munkája hű képet ad a Tanácsköztársaság kikiáltásának és tevékenységének történetéről. Ebben a könyvben a magyar nép történetének egyik legszebb, legizgalmasabb korszakával ismerkedik meg az olvasó.

Epepe
elérhető
6

Karinthy Ferenc - Epepe
Részlet ​a könyvből: "Később visszagondolva rá, csakis úgy történhetett, hogy Budai az átszállás zűrzavarában eltévesztette a kijáratot, egy másfelé induló gépre került, és a repülőtér alkalmazottai is elnézhették valamiképpen a cserét. Utólag már azt se lehetett megállapítani, hogy merre és mennyi ideig repült, mert amint a motorok felpörögtek, ő hátradöntötte az ülés támláját, és elaludt. Nagyon kimerült volt, az előző napokban alig pihent, rengeteget dolgozott, s egyebek mellett az előadását is meg kellett írnia a helsinki nyelvészkongresszusra, ahová most készült. Közben csak egyszer ébresztették föl, amikor az ebédjét hozták, utána megint elaludt, lehet, hogy tíz percre, lehet, hogy tíz órára vagy még többre. A karórája se volt vele, újat szándékozott venni odakint, és nem akarta, hogy otthon, a vámnál majd két órája legyen, így hát nem is sejtette, milyen messzire kerülhetett hazulról. Hogy nem Helsinkibe érkezett meg, azt csupán később, már benn a városban vette észre; hirtelenében nem is tudta, hol van. Autóbuszon szállították el az utasokat a reptérről, sötét, hideg és szeles este vagy éjszaka volt, ő még kábult az álomtól. A kocsi több helyütt is megállt, többen kiszálltak, Budai járt már Helsinkiben, de most hiába fürkészett ismerős épületeket vagy tengerpartot. Az egyik megállónál aztán mindenki elhagyta a buszt, a sofőr neki is intett. Egy szálloda üvegelőteres kapujánál találta magát, a járdán tolongott a sokaság, útitársaitól tüstént elsodorták, s eltartott egy ideig, amíg sikerült áthatolnia a két irányból özönlő, összetorlódó tömegen. A bejáratnál álló bundás, aranyzsinóros sapkás, hatalmas-kövér kapus udvarias tisztelgéssel köszöntette, és belökte előtte a lengőajtót, ám amikor Budai finnül szólította meg, láthatóan nem értette, valami ismeretlen nyelven válaszolt, befelé, az előcsarnokba tessékelte, s nem volt idő, mert újabb vendégek tódultak a nyomába."

Alekszandr Szergejevics Puskin - Dubrovszkij
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ördögh Szilveszter - Koponyák ​hegye
"Azt ​akarom, hogy ne bennem bízzanak, hanem ömagukban! Azt akarom, hogy ne csak engem szeressenek, hanem egymást, mindenkit! Én csak példa vagyok, Júdás, egy ember! Nem isten! Hiszen tapasztalhattad: már Messiásnak tartanak! De én ember vagyok! Ember, nem isten! Nem akarom, hogy imádjanak, hogy féljenek tőlem, hogy rajongjanak értem, hogy fohászkodjanak hozzám! Én csak azt akarom, hogy emberként szeressenek, és emberként szeressék egymást! Nem akarom, hogy végképp Isten fiának higgyenek, hiszen ez hazugság!"

Bólya Péter - A ​veréb századik lépése / A védőirat / Szüret
Az ​élettel való nagy, tragikus összekülönbözés (A veréb századik lépése), az íróvá válás és ennek eszközeként a sistergő, sikeres élet keresése (A védőirat) után befutott íróként látjuk viszont Berecz Lászlót a Szüretben, ahol a nagy ünnep is csak látszatnak bizonyul. "... Azt mondta nekem egyszer a csicsói pap, anno 1957. tizenhárom éves koromban: Te fiam, mindig ingerelni fogod az embereket, és az alapvető ösztönöket fogod kiváltani belőlük. A nők közösülni akarnak majd veled, a férfiak verekedni. De te mindegyiküket túléled." "No, Berecz fiam, most pedig itt hagysz csapot-papot, ötszobás lakást, hallgatag szülőket, fecsegő egyetemi évfolyamot, és elmész az élmények után. Bejárod a világot, jó barátságot kötsz a gyilkosokkal és miniszterekkel egyaránt, lejegyzed a kisgyerekek gügyögését és az öregemberek bölcsességeit, mindenhova eljutsz, ahova lehetséges, aztán keresel egy barlangot, leülsz és megírod a nagy regényt." "Könnyen lehet, hogy Pubinak van igaza. Ez a bolyongás amit évek óta művelek, a pia, az emberek iránt érzett kifogástalan utálatom, az abszurd novelláim, a szorongásos reggeleim, a kimerültség fekete, szárnyatlan varjúja..."

Susan Sontag - A ​fényképezésről
"A ​fotó: a tér és az idő vékony szelete. A fényképek kormányozta világban minden határvonal ("kivágás") önkényesnek tetszik. Akármi elválasztható, elszakítható akármitől: csak más képkivágást kell alkalmaznunk." "Fényképet gyűjteni annyi, mint a világot gyűjteni. A film és a tévéműsor megvilágítja a falat, fölvillan és kialszik; az állókép viszont tárgy is, súlytalan, olcsón előállítható, könnyen hordozható, gyűjthető, tárolható. Godard Les Carabiniers (Karabélyosok) című 1963-ban készült filmjében két tunya lumpenparaszt azért csap fel katonának a királyi ármádiába, mert azzal kecsegtetik őket: kifoszthatják, megbecsteleníthetik, legyilkolhatják az ellenséget, tehetnek vele, ami csak kedvükre van, s meggazdagodhatnak. Hanem a hadizsákmánytól duzzadó bőröndről, amelyet Michelangelo és Ulysses évek múltán diadalmasan hazavisz feleségének, kiderül, hogy csak képeslappal van tele, százszámra lapulnak benne a műemlékek, az áruházak, az emlősök, a természeti szépségek, a közlekedési eszközök, a műalkotások és a földgolyó egyéb - téma szerint csoportosított - kincsei. Godard ötlete színesen figurázza ki a fénykép kétes értékű varázsát. Talán a fénykép a legtitokzatosabb mindazon tárgyak közül, melyekből összeáll és szövevénnyé sűrűsödik az a környezet, amelyet modernnek látunk. Minden fénykép valóban egy-egy rabul ejtett élmény, s a fényképezőgép eszményi fegyver a bírnivágyással teli tudat számára. Fényképezni annyi, mint birtokba venni a lefényképezett tárgyat. Azt jelenti, hogy bizonyos viszonyt létesítünk a világgal... A világ arányaival ügyeskedő fényképet magát is kicsinyítik, nagyítják, vágják, retusálják, utókezeléssel és trükkökkel átformálják. A fénykép megöregszik - megviselik a papírra leselkedő szokásos bajok; a fénykép elvész; a fényképből érték lesz, a fényképet adják-veszik; a fényképet reprodukálják." Forrás: http://www.sunbooks.hu

Henning Mankell - The ​Dogs of Riga
Second ​in the Kurt Wallander series. On the Swedish coastline, two bodies, victims of grisly torture and cold execution, are discovered in a life raft. With no witnesses, no motives, and no crime scene, Detective Kurt Wallander is frustrated and uncertain he has the ability to solve a case as mysterious as it is heinous. But after the victims are traced to the Baltic state of Latvia, a country gripped by the upheaval of Soviet disintegration, Major Liepa of the Riga police takes over the investigation. Thinking his work done, Wallander slips into routine once more, until suddenly, he is called to Riga and plunged into an alien world where shadows are everywhere, everything is watched, and old regimes will do anything to stay alive.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Kovai Lőrinc - A ​hét géppuskás
A ​Párbaj, a Kibontott zászló, az életre-halálra című kötetek szerzőjének új, az előbbiekhez kapcsolódó könyvét tartja kézben az olvasó. Hősei már ismerősek. Ebergényi a hős vörös lovasezredes, Kerényi-Kerner őrnagy és Gyánki Kálmán csendőrmester mellett most új alak bukkan fel, Rodeánu kommunista orvos. Erős indulatok csapnak össze a Tanácsköztársaság utolsó és a fehérterror első napjaiban. Kovai regénye hűen ábrázolja az utolsó perceit élő Tanácsköztársaság hősies harcát, e harc nemzetközi hátterét, a szolnoki csatát és a fehérterror kezdetét.

Liptai Ervin - A ​Magyar Tanácsköztársaság
"A ​közelgő nagy változás izgalma már március 21 délutánján a levegőben vibrált. Bár az újságok nem jelentek meg, az antant jegyzékéről és a kormány válságáról szóló hírek elterjedtek a városban. Az üzemekben, laktanyákban, hivatalokban feszült hangulat uralkodott..." Magyarország történetében először vette a dolgozó nép kezébe a hatalmat. Megszületett a proletárdiktatúra. Liptai Ervin könyve a magyar történetírás régi adósságát törleszti a Tanácsköztársaság történetét leíró összefoglaló munkájával. Népszerű, lebilincselő, tudományos igénnyel megírt munkája hű képet ad a Tanácsköztársaság kikiáltásának és tevékenységének történetéről. Ebben a könyvben a magyar nép történetének egyik legszebb, legizgalmasabb korszakával ismerkedik meg az olvasó.

Epepe
elérhető
6

Karinthy Ferenc - Epepe
Részlet ​a könyvből: "Később visszagondolva rá, csakis úgy történhetett, hogy Budai az átszállás zűrzavarában eltévesztette a kijáratot, egy másfelé induló gépre került, és a repülőtér alkalmazottai is elnézhették valamiképpen a cserét. Utólag már azt se lehetett megállapítani, hogy merre és mennyi ideig repült, mert amint a motorok felpörögtek, ő hátradöntötte az ülés támláját, és elaludt. Nagyon kimerült volt, az előző napokban alig pihent, rengeteget dolgozott, s egyebek mellett az előadását is meg kellett írnia a helsinki nyelvészkongresszusra, ahová most készült. Közben csak egyszer ébresztették föl, amikor az ebédjét hozták, utána megint elaludt, lehet, hogy tíz percre, lehet, hogy tíz órára vagy még többre. A karórája se volt vele, újat szándékozott venni odakint, és nem akarta, hogy otthon, a vámnál majd két órája legyen, így hát nem is sejtette, milyen messzire kerülhetett hazulról. Hogy nem Helsinkibe érkezett meg, azt csupán később, már benn a városban vette észre; hirtelenében nem is tudta, hol van. Autóbuszon szállították el az utasokat a reptérről, sötét, hideg és szeles este vagy éjszaka volt, ő még kábult az álomtól. A kocsi több helyütt is megállt, többen kiszálltak, Budai járt már Helsinkiben, de most hiába fürkészett ismerős épületeket vagy tengerpartot. Az egyik megállónál aztán mindenki elhagyta a buszt, a sofőr neki is intett. Egy szálloda üvegelőteres kapujánál találta magát, a járdán tolongott a sokaság, útitársaitól tüstént elsodorták, s eltartott egy ideig, amíg sikerült áthatolnia a két irányból özönlő, összetorlódó tömegen. A bejáratnál álló bundás, aranyzsinóros sapkás, hatalmas-kövér kapus udvarias tisztelgéssel köszöntette, és belökte előtte a lengőajtót, ám amikor Budai finnül szólította meg, láthatóan nem értette, valami ismeretlen nyelven válaszolt, befelé, az előcsarnokba tessékelte, s nem volt idő, mert újabb vendégek tódultak a nyomába."


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók