Ajax-loader

Simon Ágnes

Rate_positive 90 Rate_neutral 4 Rate_negative 0

2814 napja velünk van 53 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Rukkaracsony_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (177)

Emmanuil Kazakevics - Két ​ember a sztyeppen
Akár ​egy élet különböző állomásainak is tekinthetők a sajnos oly fiatalon elhunyt Kazakevics e kötetben összegyűjtött kisregényei: a _Két ember a Sztyeppen_, a _Csillag_ és a _Napvilágnál_. A két első témája a háború egy-egy drámai pillanata, az egyik a kezdeti visszavonulás, a másik a diadalmas előretörés időszakában. Mindkettő hőse inkább "antihősnek" látszik az első pillantásra: a németek félelmes előretörésétől fejét vesztő tapasztalatlan, fiatal tiszt is a "vakmerő", "hidegvérű" felderítő legendás alakjával teljesen ellentétesnek látszó Travkin hadnagy is. Még inkább ellenkezik a hősi sémával a _Napvilágnál_ főszereplője, akit két ember szemével ábrázol az író: özvegye túlzottan szerény, kicsit ügyefogyott könyvmolynak ismerte életében, bajtársa pedig, aki végigjárta vele a háború keserves útjait, ügyesnek és bátornak, erősnek és találékonynak. "A hős utóélete" - talán így nevezhetjük ezt a történetet. A háború hétköznapjainak hőséé. _Az apa látogatása fiánál_ már békében játszódó, derűsen kezdődő történet, melynek egy látszólag jelentéktelen eseményt elbeszélő lapjai kegyetlen élességgel leplezik le a régmúlt lappangva tovább élő maradványait.

Kulcsár Péter - Sprich ​einfach B2!
Kötetünkkel ​a B2 szintű német szóbeli nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való felkészülésben és felkészítésben kívánunk segítséget nyújtani. A kiadvány lehetőséget biztosít a német B2-es szintű szóbeli vizsgák (Goethe, telc, ECL) és az emelt szintű szóbeli érettségi feladattípusainak megismerésére. A két fő feladattípus mellett - vita és érvelés, képleírás és témakifejtés - számos változatos feladat segíti az eredményes felkészülést. A könyv a B2-es szintű nyelvvizsgák témaköreiből 20 témát dolgoz fel, figyelembe véve a különböző nyelvvizsgák és az emelt szintű érettségi vizsgakövetelményeinek témakörleírásait. Minden fejezet német-magyar szó- és kifejezésgyűjteménnyel zárul. Célunk, hogy a könyv használója kimerítő válaszokat adhasson a szóbeli vizsgán, meggyőzően tudjon érvelni álláspontja mellett és összefüggően, logikusan tudjon beszélni egy-egy problémáról. Az igényes, színes képekkel és illusztrációkkal ellátott kötetünket nyelvtanulóknak és nyelvtanároknak egyaránt ajánljuk.

Lev Kasszil - Maksz Poljanovszkij - Vologya ​utcája
Ritka ​dolog, hogy gyerekről utcát nevezzenek el. Vologya Dubinyinnal mégis ez történt. Vologya olyan volt, mint a többi kisfiú. Szerette a játékot, a vidámságot, és nagy mester volt a csínyekben. Szerette a modellezést, és arról álmodott, hogy pilóta lesz. Aznap tért vissza egy jutalomnyaralásból, amikor megkezdődött a háború. A front egyre közeledett, és már Kercs lakóit fenyegette az ellenség. A férfiak elhatározták, hogy nem menekülnek el: egy elhagyott kőbánya bonyolult folyosói rejtették a partizánokat. Vologyát hosszas könyörgés után maguk közé fogadták, és részese lett a földalatti életnek. Sokszor segítette felderítésével a partizánok harcát. Ez a fordulatos, sok szeretettel megírt könyv az meséli el, hogyan lett utcája Vologya Dubinyinnak.

Kalász Márton - Téli ​bárány
A ​regény a harmincas évek közepén indul, és az ötvenes évek végén fejeződik be. Színhelye a dél-baranyai vidék, közel a jugoszláv határhoz. Szereplői németek, magyarok, sokácok, szerbek, cigányok és közelebbről két német család. A regény azonban nem csupán a két család története, hanem az egész környéké, azé az együtt élő, többnemzetiségű világé, amely épp a harmincas években kezd megrendülni és összekavarodni. A beáramló német politika, az elnémetesítő szándék, a Volksbund romboló hatása sajnos megváltoztatja az emberi kapcsolatokat. Majd a háború, a fölszabadulás után ismét megzavarodik ez a világ. Megindul a jogos vagy a jogtalan megtorlás. Kezdődik a betelepítés és a kitelepítés. Aztán alig hogy elcsitul a németek körüli megbolydulás, következik az ún. Tito-korszak s a délszlávok megpróbáltatása. Az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek megalakulása, az ipartelepítés, az ötvenes évek törvénysértései, 1956 tragikus őszének eseményei még tovább módosítják és alakítják a szereplők sorsát, akik csak valamikor 1958 táján érkeznek el a várva várt, kölcsönös megbecsülést biztosító egyensúlyi helyzetükbe, a konszolidált állapotok közé. Kalász Márton e művében körültekintően, árnyaltan és érzékletesen, érző és szenvedő emberek sokaságát szerepeltetve, hőseit bensőséges, féltő szeretettel vázolva, hitelesen ábrázolja szülőföldje ellentmondásokkal terhes, fél évszázados történelmét.

Emmanuil Kazakevics - A ​kék füzet
A ​korán elhunyt kitűnő szovjet író életműve voltaképpen két nagy témára épül. Elsődleges élményforrása a Nagy Honvédő Háború; ez ihlette nagy sikerű kisregényét, a Csillag-ot, csakúgy, mint az utána következő elbeszéléseit, amelyeknek fő erénye az elmélyült jellemábrázolás, a háború szülte emberi-erkölcsi problémák, a tettek és jelenségek összefüggéseinek művészileg hiteles feltárása. Ugyanez az elmélyültség, lényegre törő elemzőkészség - imponáló tárgyismerettel párosulva - árad kitűnő történelmi esszéjéből, A kék füzet-ből, amely emberi közelségbe képes hozni a cselekvő nagy forradalmárt, döntő elhatározások küszöbén, mindennapos gondjai-örömei között élő Lenint. Kötetünk A kék füzet-en kívül Kazakevics legjobb háborús írásait gyűjti egybe.

Papp M. Zsuzsa - Megtagadva
"Egy ​lírai történet a szerelemről, benne egy epikus családregénnyel. Tudjuk, hogy megtörtént, kitalálni lehetetlenség lenne. Ez egy valóban érdekfeszítő és igazán olvasmányos könyv." George Jonas, író "Sok dokumentumregény szól arról, hogy egyes emberek hogyan élték túl a második világháborút - a holokausztot, a hadifogolytábort, a családi otthon kényszerű elhagyását -, ez azonban egészen más. Itt két különböző családi hátterű fiatal sorsának összekapcsolódásáról, egymás iránt érzett szerelméről, egymásnak tett esküjükről lesz szó. Ez az igaz történet a kivételes bátorságról és szenvedélyről, az élni akarás mindent legyőző erejéről szól. Ez a könyv a nagyszőlősi Aykler-Schröder és Weisz család története, az én tiszteletadásom emléküknek." A szerző

Megtagadva-cimterv-9-page-001
elérhető
60

Kováts Judit - Megtagadva
_„A ​múlttól nem lehet szabadulni. Szembe kell vele nézni.”_ A történet 1942-ben kezdődik. A kamasz Somlyói Anna és barátnői nem a háborúval vannak elfoglalva, hanem inkább a szerelemmel. Eleinte Horthy Miklós fiába, a fiatal és fess repülőtisztbe szerelmesek, fényképét titokban maguknál hordják. Ám a plátói rajongás után az utolsó gimnáziumi évek meghozzák Anna számára az igaz szerelmet egy gyerekkortól ismerős fiú, András személyében. Sajnos azonban ez a szerelem beteljesületlen marad, mivel a közelgő háború elszakítja őket egymástól. A front közeledtével az emberek egyre több időt töltenek a földalatti búvóhelyeken, a lányokat a családok minden létező trükkel igyekeznek elrejteni a szovjet katonák elől: Anna hosszú hetekig megússza, ám egy napon mégis elkapják, attól fogva rendszeresen, szinte naponta megerőszakolják. Később pedig elviszik ,,jóvátételi munkára" is, ahonnan hetek múlva sikerül megszöknie. Kováts Judit az ,,oral history" elkötelezett művelőjeként hosszú éveken keresztül készített interjúkat szemtanúkkal a háborúról, a frontról, az orosz megszállásról, majd a kuláküldözésekről, a kollektivizálásról. A huszonhárom személlyel készített, közel száz órás anyag egyik fontos forrása lett a regénynek, melynek témája a második világháború, narrátora pedig egy nyolcvanöt éves asszony, aki '44-ben érettségi előtt álló diáklányként élte át az eseményeket. Az írás az ő kettétört életén keresztül mutatja meg a háborút úgy, ahogy a levéltári forrásokból és történelemkönyvekből sohasem ismerhetjük meg. Somlyói Anna fiktív személy, azonban minden, amit elmond megtörtént, igaz esemény. A dokumentarista látásmód minimalista stílust eredményez, Kováts csak láttatja az eseményeket, mintegy elénk tárja a valóságot, a tanulságokat nekünk kell levonnunk. A tények makacs dolgok: az események kommentárok nélkül követik egymást, a tettek beszélnek az elvek helyett. Mindenki a végsőkig redukált létben igyekszik életben maradni, vagy épp egy aprócska előnyt kicsikarni magának, amely lehet, hogy éppen az életet jelenti. A múlttal való szigorú szembenézésre sarkall ez a könyv, és bár olvasmányként is izgalmas, érdekfeszítő alkotás, jelentősége túlmutat az irodalmon.

Hunyady Sándor - Géza ​és Dusán
Hunyady ​Sándor (Kolozsvár, 1890 - Budapest, 1942) regény- és drámaíró. A Géza és Dusán című regénye egy a bácskai faluban töltött idejéről szól. Rokonszenvvel figyeli a sovány, fekete, szerb parasztokat és lenyűgözi a bácskai mulatságok zabolátlan vadsága. Az itt töltött néhány hónap alakítja ki benne a szerbek iránti szimpátiáját, ami a Monarchia szétesése után sem csökken: több írásának a témáját ezekből az élményekből meríti.

Jevgenyij Vodolazkin - Brisbane
A ​XIX. századi klasszikus orosz irodalom legnagyobb témájával viaskodva Vodolazkin ízig-vérig mai regényt alkotott: olyan polifonikus művet, amelyben nemcsak egy nagy művész gondolatai szólnak (miközben mindvégig halljuk a zenét is a szöveg mögött), hanem az emberi életeket felfaló, gyilkos történelem minden fals nesze, nüansza, ordítása, egyszóval az idő zúgása is: Oroszország és Ukrajna elmúlt évtizedeit éljük át - egy olyan ember nézőpontjából, aki éppannyira ukrán, mint orosz, és közben európai, de leginkább - az élet nagy titkaival és tragédiáival szembesülve - egyszerűen csak ember, aki tudni szeretné, mi végre van itt a földön.

Jevgenyij Vodolazkin - Laurosz
A ​XV. századba varázsol bennünket Vodolazkin könyve: az embereket hol pestis, hol éhínség pusztítja, a keresztények a világvégére készülnek, de Kolumbusz közben felfedezi Amerikát. És valahol Oroszországban él egy különleges képességekkel megáldott orvos, Arszenyij, aki sorba járja a pestises falvakat, meggyógyítja, akit lehet, s elkíséri a halálba a gyógyíthatatlanokat. Messze földre eljut a híre, de ő maga sehogy sem lel nyugalmat: tudja, hogy élete nagy bűnét nem lehet jóvátenni. Egyre cipeli keresztjét, szent eszelős lesz belőle, aztán zarándok, aztán szerzetes, újból az emberek gyógyításának szenteli minden erejét s végül remeteként éli le utolsó éveit. A Laurosz egy középkori orosz szent élettörténete, de sokkal több is annál: időtlen könyv az örök szerelemről és az időről, amely talán nem is létezik. Olyan könyv, amely furcsa, már-már elveszett érzéseket ébreszt az emberben: irgalmat, könyörületet. JEVGENYIJ VODOLAZKIN 1964-ben született Kijevben. Középkorkutató, Dmitrij Lihacsov tanítványa. 2009-ben jelent meg első regénye Szolovjov i Larionov (Szolovjov és Larionov) címmel, amely komoly sikert aratott. A Laurosz a 2013-as esztendő irodalmi szenzációja lett, Vodolazkin a Nagy Könyv és a Jasznaja Poljana-díjat is elnyerte vele. Évek, talán évtizedek óta nem született a Laurosz-hoz fogható nagyregény Oroszországban.

F. Várkonyi Zsuzsa - Férfiidők ​lányregénye
A ​szép-emberit akartam megírni, azt, amit az én túlélőimtől kaptam, láttam. Az ocsmány-emberit már annyian megírták, és olvassák is boldog borzongással. Hátha a szépre is lesz kíváncsi szem és fül. Ezt a történetet nekik, az élesfülűeknek ajánlom. Csak meg kell hallani a gyógyító szavakat. 1948. Mindenkinek mást jelent. Én például a születésemmel voltam elfoglalva. Ennek a történetnek a hősei a túléléssel küszködtek. Talán szebben, mint sok kortársuk. Mert korábbi életükből volt elegendő szeretetforrásuk, ami nemcsak 44 traumáját segített begyógyítani, hanem 1950-et is átvészelni. Szabad-e ebben a férfivilágban leírni, hogy a gyógyítás mindig a szeretetről szól? Nekem hivatásom is ez lett. Ugyanerről írok pszichológiai könyveimben is. Csak ez most egészen más. Személyes.

Lynn Grabhorn - A ​vonzás hatalma
A ​vonzás hatalma izgalmas, kozmikusan garantált módszert ajánl ahhoz, hogy hozzájussunk mindenféle jóhoz, amit csak kívánunk magunknak. Megtanulhatjuk, miként lépjünk túl „hibás beállítódásunkon”, és hogyan éljünk, érezzünk, rezegjünk egy magasabb szinten, amely rengeteg igazán jó dolgot hoz az életünkbe. Lynn Grabhorn kiváló humorú írása megismertet minket a Vonzás Törvényével, az érzelmek egy új és gyorsan feltáruló birodalmával, amelynek létezését orvosok, tudósok, fizikusok és teológusok is kezdik elismerni.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (65)

Maros Judit - Unterwegs ​neu Német III. Munkafüzet
Az ​Unterwegs Neu B munkafüzet a tankönyvhöz készült - szókincsében, tematikájában azt követi - és elősegíti a tankönyv leckéinek feldolgozását. A tankönyv és a munkafüzet a B1 szintű nyelvtudással rendelkező tanulóknak készült és B2 szintre juttatja el őket. A középszintű érettségire is...

Maros Judit - Unterwegs ​Neu B - Német III. tankönyv
Az ​Unterwegs Neu B felnőtteknek és középiskolásoknak szánt középhaladó nyelvkönyv, amely az Unterwegs Neu A (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003) folytatásaként jelent meg és a középfokú nyelvvizsgára, ill. a nyelvi érettségire készíti fel a nyelvtanulót. A B kötet felépítése követi az A kötetét: az egyes fejezetek több részre tagolódnak, lehetővé téve egy-egy téma több nézőpontból való megközelítését. A fejezetek gerincét egy-egy szöveg, ill. az ahhoz kapcsolódó, többnyire olvasásértési feladatok képezik. A fejezetek végén szórakoztatásra szánt szövegeket olvashatunk („Leseecke"). A fejezetzáró szólista („Unser Wortschatz") nem tér ki az illető fejezetben található összes ismeretlen szóra. Ennél teljesebb a könyv végén található összesített szólista. A könyv írásánál arra törekedtem, hogy a tanuló önállóságát fejlesszem (ezt célozzák például az internetes feladatok), ill. hogy elősegítsem kommunikatív kompetenciájának fejlődését. Ennek érdekében olyan - általam érdekesnek tartott - szövegeket kerestem, válogattam össze, amelyek valós kommunikatív helyzetet teremtenek és olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek megválaszolásában motiváltak a nyelvtanulók. A tankönyvhöz két kazetta, ill. egy munkafüzet is tartozik. Ez utóbbi szókincsfejlesztő, nyelvtani, szövegértési, írásfejlesztő (levelek, fogalmazások stb.), ill. beszédkészséget fejlesztő (szituációk) feladatokat tartalmaz. A kötet tematikájának, lexikájának, nyelvtani anyagának összeállításánál figyelembe vettem a 2005-ben bevezetésre kerülő új nyelvi érettségi követelményeit. Az érettségire való felkészülést segíti még az Unterwegs Plus A, ill. Unterwegs Plus B c. gyakorló feladatokat tartalmazó feladatgyűjtemények.

Maros Judit - Unterwegs ​Neu "A" plus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Darabos Zsuzsanna - Kiss Sándor - Érettségi, ​felvételi, tanulmányi verseny tesztek - Francia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Gyakorlókönyv ​a francia írásbeli nyelvvizsgához
A ​vizsgára jelentkezők gyakran kérdezik tőlünk: mit és milyen könyvből tanuljanak a francia állami nyelvvizsgára? Érezhetően csalódottak, amikor azt válaszoljuk: a francia nyelvet kell tanulniuk, a forgalomban lévő korszerű tankönyvekből, és meg kell ragadniuk minden lehetőséget arra, hogy franciául olvassanak, francia beszédet halljanak. Folytassák ezt mindaddig (és remélhetőleg azután is), amíg nyelvi készségeik el nem érik azt a szintet, hogy spontán módon (felkészülési idő nélkül), folyamatosan, megfelelő szókinccsel és nyelvhelyességgel képesek nem lesznek kommunikálni a mindennapi élet általános helyzeteiben, témáiban. Nesze semmi, fogd meg jól!? Korántsem. Sajnos - vagy inkább szerencsére -, valóban ez az egyedül üdvözítő megoldás: a nyelvet kell elsajátítani, nem a nyelvvizsgát, a nyelvvizsgára való készülés nem helyettesíti a nyelvtanulást.

Lázár Györgyné - Pantóné Naszályi Dóra - Német ​feladatsorok középszint
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maros Judit - Unterwegs ​- Német II. munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maros Judit - Unterwegs ​neu - Német II. - Tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (29)

Valentyin Katajev - Az ​ezred fia
Katajev ​a második világháború alatt saját élményei alapján néhány megrendítő elbeszélésben számolt be a front hőstetteiről. Ilyen mű például Az ezred fia, amiből még filmet is készítettek.

A. Szerafimovics - Vasáradat
Véres ​polgárháború dúl a fiatal szovjet államban a hatalom megtartásáért. Az ellenforradalom erői bekerítették a Krímben a tamanyi hadsereget. Megütközni a túlerővel rendelkező fehérekkel kudarcra ítélt vállalkozás lenne. Kitörni, ennek is megvan a kockázata, több száz kilométernyi utat kell megtenni ellenséges területen, a Fekete-tenger partvonalán haladva, és átkelve a kaukázusi hegyeken. A kivonulóknak csak egy része harcra fogható katona, útra kel a lakosság is, asszonyostul, gyerekestül, öregestül — mindenki, aki nem akar a régi módon élni. A szovjethatalom igenlése hősi erőfeszítésekre teszi képessé a régitől menekülőket, így születik meg a szedett-vedett, éhező, lerongyolódott tömegből -a harcban összekovácsolódott közösség, a „vasáradat". Szerafimovics regénye a polgárháborúról szóló gazdag irodalom egyik legszebb — szűkszavú epizódjaiban is monumentális —, megrendítő alkotása.

Hartman Lászlóné - Horváth Istvánné - Kun László - Orosz ​nyelvtan gyakorlatokkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láng György - Hanele
“Megrendítő ​olvasmány egy délután egy ültömben végigolvastam.,. ha teli is van néprajzi vonatkozásokkal... ez Irodalmi mű, Irodalmi alkotás a javából." Írta Ortutay Gyula Láng Györgynek egy magán levélben a Hanele című regényről. A Tamás-templom karnagya és más népszerű könyvek szerzőjének hagyatékában maradt ránk a Hanele. Látszólagosan idilli környezetben játszódik a regény a Kárpátalja világ zajától rejtett falvaiban: Gyertyánligeten és Nagybocskón. Együtt éltek a ruszinok, magyarok, románok, szlovákok és zsidók, küszködve a nehézségekkel, békés egyetértésben. Pedig nem is akármilyen különbségek jellemezték ezeket a népeket: eltérő vallási törvények és hagyományok, eltérő szokások. Igaz: nem keveredtek össze, de nem is ellenségeskedtek addig, amíg a világháborúk és a gazdasági válságok hisztériája, fanatizmusa idáig el nem szivárgott. Láng György regényének Hanele, a korán árvaságra jutott zsidó lány a főhőse. Kálvária járása megdöbbentő: szegénysége, rongyossága, ragyássága miatt elébb csak megtűrt, később megvetett lesz. Pedig - amíg van miből - segíteni próbálja őt a hitközség, a ruszin favágók, Rozsma Mátyás főerdész. Vagyontalansága, kiszolgáltatottsága azonban szinte az elállatiasodásig űzi Hanelét: a hitközségben ki akarják átkozni, mert nem tartja be a törvényeket, tréflit, azaz nem kósert eszik, hogy éhen ne haljon, és elszánja magát arra is, hogy áttér a pravoszláv hitre, mert Podluszki Cyril feleségül venné, mindenekelőtt dolgossága miatt De “pátfogásukért” cserébe könyörtelen ellenszolgáltatást követelnek tőle a ruszin favágók is: nőiségében részvét nélkül megalázzák. Nem csoda hát, hogy Hanele elfásul. Vágyai a puszta létfönntartásig hatolnak csupán: falni mindent, ami ehető, Láng György megrázó regénye Hanele élettörténetén keresztül néprajzi hitelességgel mutatja be e kárpátaljai népek életét, szokásait is.

John Gray - A ​férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek
Az ​igazi párkapcsolat kézikönyve, hogyan éljünk boldogan társunkkal. A marslakók az erőt, a szakértelmet, a teljesítményt értékelik. Erőkifejtésüket erre, valamint erejük és képességük kiteljesítésére összpontosítják. Jelszavuk: siker, győzelem, önmegvalósítás. A vénuszlakó nőknek más az értékrendjük. Szerelem, folyamatos kommunikáció, mély kapcsolat kiépítése a fontos. Zászlójukon: Szeress, hogy szerethesselek, gondoskodhassak rólad! Önbecsülésüket kapcsolataik minősége határozza meg. A marsbéli és vénuszlakók szerelme varázslatosan indul. Idővel azonban az érzések megkopnak, az eddigi természetesnek vett különbözőségek már nem varázslatként hatnak, hanem mérgezik a kapcsolatot. A könyv ezt a kibékíthetetlennek tűnő ellentétet oldja fel tanácsaival: - segít, hogyan szeressük a másikat anélkül, hogy megfojtanánk egymást, - miként bocsássunk meg egymásnak úgy, hogy ne csorbuljon önbecsülésünk, hiszen valamikor úgy imádtuk egymást.

Péter Katalin - A ​csejtei várúrnő
A ​csejtei várúrnő mai közvéleményünkben vagy úgy él, mint koncepciós per áldozata, vagy mint öregedő, hiú asszony, aki fiatal jobbágylányok vérétől akart megfiatalodni. Valóban ilyen egyszerű lenne az igazság? A kötet az ügy kapcsán létrejött iratok segítségével keresi Báthory Erzsébet életének labirintusában a különös eset magyarázatát.

Rolf Hochhuth - A ​helytartó
Kevés ​színmű támasztott akkora vihart a 60-as évek Nyugat-Európájában, mint Rolf Hochhuth Helytartó-ja. A fiatal író - 1931-ben született - példátlan támadások középponjába került, tűntettek és rágalomhadjáratot indítottak ellene, s az olasz püspökök konferenciája "a vallás elleni szervezett uszítás eszközének" bélyegezte művét. Pedig Hocchhuth vallásos ember, s éppen őszinte vallásos meggyőződése késztette arra, hogy darabjában a világ lelkiismeretéhez forduljon. A mű alapos történelmi tanulmányokra épül, s a benne feldolgozott tény-anyag okmányokkal igazolható. Történelmi tény elsősorban a konkordátum, amelyet a katolikus egyház 1933-ban kötött a fasiszta állammal, s amelyet az 1939-ben pápává választott XII. Pius, "a helytartó" - Krisztus földi helytartója - nem volt hajlandó felbontani. Hochhuth kimutatja, hogy 1. XII. Pius tudott a tömeges zsidóirtásról; 2. reális lehetősége volt annak, hogy határozott fellépésével gátat vessen az embertelenségnek; 3. ezt még akkor sem tette meg, amikor a háború kimenetele már nem volt kétséges s még sok áldozatot meg lehetett volna menteni a biztos pusztulástól. A pápa tehát személy szerint felelős tízezrek meggyilkolásáért. Hochhuth erkölcsi szenvedélye azonban, amely az ilyen metsző igazságok kimondására sarkallja, még nem volna elengedő ahhoz, hogy igazi, a színpadon is élő drámát hozzon létre. Ha a helytartó nagy színpadi siker volt és maradt világszerte, ennek magyarázata abban van, hogy a tételes mondanivaló íróilag hitelesen megformált, valóságos és költött alakok legszemélyesebb ügyeként jelentkezik, s hogy ezek az alakok egy magas hőfokú dráma hatásos jeleneteiben ütköznek össze egy mással. A legérdekesebb ilyen szereplő talán Kurt Gerstein SS-Obersturmführer, akiről eddig keveset tudott a világ, bár valóságos történelmi figura. Gerstein rendkívüli egyéniség volt: csak azért lett SS-tiszt, hogy élete mindennapos kockáztatásával is segítsen az üldözötteken. Mindaz, amit Hochhuth elmond róla, hiteles. Költött alak viszont Ricardo, a Gersteinnel szövetkező fiatal pap: benne más, valóban mártírhalált halt egyházi személyek jellemvonásai sűrűsödnek. Hochhuth darabját, amelynek előadása nyolt órát venne igénybe, különböző átdolgozott változatokban játsszák a világ színházai. Kiemelkedik ezek közül a Piscator-féle német ősbemutató (1963-ban) és Jorge Semprunnak, "A nagy utazás" szerzőjének francia átdolgozása. Kiadásunk a dráma teljes szövegét adja Kalász Márton fordításában.

Pölöskei Ferenc - Tisza ​István
Az ​1867-ben megkötött osztrák-magyar kiegyezés ötven évre határozott jogi és politikai kereteket alakított ki nemzeti életünk számára. E fél évszázad politikai életének kiemelkedő egyénisége volt Tisza István, aki az 1880-as évek végén kapcsolódott be a parlament munkásságába. Személyében egy vasakaratú, következetes államférfi lépett színre, aki 1918. október 31-én bekövetkezett haláláig megalkuvás nélkül védelmezte a kiegyezés alapjait. A magyar uralkodó osztály érdekeit a legkoncepciózusabban fogalmazta meg és képviselte. Politikájának sokrétű és bonyolult vonásaira derít fényt e könyvében Pölöskei Ferenc professzor, a kor történetének egyik legjobb szakértője. Hatalmas forrásanyagra támaszkodva, mesterien jellemzi Tisza Istvánt és korát.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (12)

Valentyin Katajev - Az ​ezred fia
Katajev ​a második világháború alatt saját élményei alapján néhány megrendítő elbeszélésben számolt be a front hőstetteiről. Ilyen mű például Az ezred fia, amiből még filmet is készítettek.

A. Szerafimovics - Vasáradat
Véres ​polgárháború dúl a fiatal szovjet államban a hatalom megtartásáért. Az ellenforradalom erői bekerítették a Krímben a tamanyi hadsereget. Megütközni a túlerővel rendelkező fehérekkel kudarcra ítélt vállalkozás lenne. Kitörni, ennek is megvan a kockázata, több száz kilométernyi utat kell megtenni ellenséges területen, a Fekete-tenger partvonalán haladva, és átkelve a kaukázusi hegyeken. A kivonulóknak csak egy része harcra fogható katona, útra kel a lakosság is, asszonyostul, gyerekestül, öregestül — mindenki, aki nem akar a régi módon élni. A szovjethatalom igenlése hősi erőfeszítésekre teszi képessé a régitől menekülőket, így születik meg a szedett-vedett, éhező, lerongyolódott tömegből -a harcban összekovácsolódott közösség, a „vasáradat". Szerafimovics regénye a polgárháborúról szóló gazdag irodalom egyik legszebb — szűkszavú epizódjaiban is monumentális —, megrendítő alkotása.

Hartman Lászlóné - Horváth Istvánné - Kun László - Orosz ​nyelvtan gyakorlatokkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lázár Györgyné - Pantóné Naszályi Dóra - Német ​feladatsorok, emelt szint
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_272609
Az ​orthodox kereszténység Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​orthodox kereszténység
Aligha ​jelent meg a világon valaha is olyan könyv, amely ne valamilyen határozott cél szolgált volna. Köztudott dolog ez, s az olvasó szívesen veszi, ha ezt a célt a könyv szerzője, szerkesztője, vagy kiadója mindjárt elöljáróban fel is tünteti. Ennek a kívánalomnak szeretnék most eleget tenni, amikor - ünnepélyes előszó helyett - ezen a helyen előrebocsátom: jelen könyv célja magyar nyelvű, átfogó tájékoztatást nyújtani a hazai olvasó közönségnek az Orthodox Egyházról. Nincs ugyanis még egy olyan keresztény egyházi közösség, amely ezer éves magyarországi múltja ellenére is annyira ismeretlen lenne a hazai közvélemény előtt, és amely körül annyi tévedés és félreértés terjengene, mint a világos közel 200 milliót számláló Orthodox Egyház. A róla való tájékozatlanság nemcsak a rajta kívül állók között tapasztalható, hanem - bármilyen hihetetlenül hangzik is -- a saját hívei körében is.

Manuela Kaune - Anni Lützner - Makramé
A ​makramé arab eredetű szó, jelentése fátyol, kendőcske. Ez a kézimunka jóval időszámításunk előtt alakult ki az asszírok rojtcsomózásos technikájából. Európába a mórok hozták be, előszörSpanyolországban, majd Olaszországban terjedt el, végül az egész európai kontinensen. A 15. században a Riviéra kolostoraiban és iskoláiban fiúk és lányok egyaránt tanulták ezt a csomózási technikát. Akkoriban azonban finom lenszálakat csomóztak, így a legfinomabb csipkék készültek ezzel a technikával (a csipkeveréshez hasonló), ma durva pamutfonalakból, szizálból, kenderből és jutából, valamint szintetikus fonalakból készítik ezeket a szép mintákat. Mivel a makraméból készített tárgy nem rugalmas, leginkább dekoratív faliképek, divatékszerek, táskák, lámpák, függő virágtartók és karkötők készítése jellemző erre a technikára. A könyv első részében különböző makramécsomókat mutatunk be. A képek és az ábrák segítségével könnyen elsajátíthatjuk ezt a technikát. A könyv második részében tárgyak készítését mutatjuk be lépésről lépésre, amelyeket a technika elsajátítása után könnyen megvalósíthatunk. A makramézáshoz jó szórakozást kívánnak a Szerzők

Láng György - Hanele
“Megrendítő ​olvasmány egy délután egy ültömben végigolvastam.,. ha teli is van néprajzi vonatkozásokkal... ez Irodalmi mű, Irodalmi alkotás a javából." Írta Ortutay Gyula Láng Györgynek egy magán levélben a Hanele című regényről. A Tamás-templom karnagya és más népszerű könyvek szerzőjének hagyatékában maradt ránk a Hanele. Látszólagosan idilli környezetben játszódik a regény a Kárpátalja világ zajától rejtett falvaiban: Gyertyánligeten és Nagybocskón. Együtt éltek a ruszinok, magyarok, románok, szlovákok és zsidók, küszködve a nehézségekkel, békés egyetértésben. Pedig nem is akármilyen különbségek jellemezték ezeket a népeket: eltérő vallási törvények és hagyományok, eltérő szokások. Igaz: nem keveredtek össze, de nem is ellenségeskedtek addig, amíg a világháborúk és a gazdasági válságok hisztériája, fanatizmusa idáig el nem szivárgott. Láng György regényének Hanele, a korán árvaságra jutott zsidó lány a főhőse. Kálvária járása megdöbbentő: szegénysége, rongyossága, ragyássága miatt elébb csak megtűrt, később megvetett lesz. Pedig - amíg van miből - segíteni próbálja őt a hitközség, a ruszin favágók, Rozsma Mátyás főerdész. Vagyontalansága, kiszolgáltatottsága azonban szinte az elállatiasodásig űzi Hanelét: a hitközségben ki akarják átkozni, mert nem tartja be a törvényeket, tréflit, azaz nem kósert eszik, hogy éhen ne haljon, és elszánja magát arra is, hogy áttér a pravoszláv hitre, mert Podluszki Cyril feleségül venné, mindenekelőtt dolgossága miatt De “pátfogásukért” cserébe könyörtelen ellenszolgáltatást követelnek tőle a ruszin favágók is: nőiségében részvét nélkül megalázzák. Nem csoda hát, hogy Hanele elfásul. Vágyai a puszta létfönntartásig hatolnak csupán: falni mindent, ami ehető, Láng György megrázó regénye Hanele élettörténetén keresztül néprajzi hitelességgel mutatja be e kárpátaljai népek életét, szokásait is.

John Gray - A ​férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek
Az ​igazi párkapcsolat kézikönyve, hogyan éljünk boldogan társunkkal. A marslakók az erőt, a szakértelmet, a teljesítményt értékelik. Erőkifejtésüket erre, valamint erejük és képességük kiteljesítésére összpontosítják. Jelszavuk: siker, győzelem, önmegvalósítás. A vénuszlakó nőknek más az értékrendjük. Szerelem, folyamatos kommunikáció, mély kapcsolat kiépítése a fontos. Zászlójukon: Szeress, hogy szerethesselek, gondoskodhassak rólad! Önbecsülésüket kapcsolataik minősége határozza meg. A marsbéli és vénuszlakók szerelme varázslatosan indul. Idővel azonban az érzések megkopnak, az eddigi természetesnek vett különbözőségek már nem varázslatként hatnak, hanem mérgezik a kapcsolatot. A könyv ezt a kibékíthetetlennek tűnő ellentétet oldja fel tanácsaival: - segít, hogyan szeressük a másikat anélkül, hogy megfojtanánk egymást, - miként bocsássunk meg egymásnak úgy, hogy ne csorbuljon önbecsülésünk, hiszen valamikor úgy imádtuk egymást.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók