Ajax-loader

b86adam

Rate_positive 33 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

220 napja velünk van ma itt járt

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas

Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.


Róka Sándor - Feladatok ​matematika szakkörre
Ez ​a feladatgyűjtemény az Abacus, matematikai lapok 10-14 éveseknek című lap pontversenyének feladatait és megoldásait tartalmazza, a lap első négy évében kitűzött feladatokat.

Hajdu Ferenc - Vezérfonal ​a neuroanatómiához
Az ​egyetemek anatómiaoktatásában a neuroanatómia előkelő helyet foglal el. Ez kivétel nélkül érvényes az összes magyar orvosegyetemre – és nem utolsó sorban a Semmelweis Egyetemre –, ahol évtizedeken keresztül Szentágothai János professzor tevékenysége és személyisége határozta meg a neuroanatómia oktatását, valamint kutatását. Hajdu Ferenc sokéves oktatói tapasztalata alapján olyan vezérfonalat kíván a hallgatók kezébe adni, amely a tárgy gyakorlati követelményein alapul, és az anatómiavizsgára való felkészülést segíti a neuroanatómiai követelmények rövid összefoglalásával. Az átdolgozott kiadást a szerző kiegészítette a perifériás idegrendszerrel, mivel mind a szigorlatra való felkészülésben, mind a gyakorló orvosi tevékenységben a perifériás idegrendszer ismerete legalább olyan fontos, mint a központi idegrendszeré. A Vezérfonal 1990 óta német, 1991 óta magyar nyelven is a hallgatóság rendelkezésére áll. Ezen időszak bizonyítja, hogy hasznos segítséget nyújt a könyv az anatómiai szigorlati felkészüléséhez, sőt a neurológiához is.

001
Origami Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Origami
A ​kötet megismerteti az érdeklődőt az origami alapjaival, s ízelítőt ad abból is, hogy milyen magasságok meghódítása vár a kalndorra, aki a könyv segítségével próbálja felfedezni a hajtogatás évezredes titkait. Csupán papír, olló és ragasztó. Semmi más nem kell és feltárul egy ezeréves világ. A könyv tartalmaz egy ismertetőt az alkalmazott rajzi jelekről, majd ezt követi az a négy alaphajtogatás, mely önmagában nem látványos, azonban a későbbiek során sok esetben kiinduló pontul szolgál majd.

Keszthelyi Ferenc - Képes ​Kis Biblia
A ​kiadványban az Ó- és Újszövetség legfontosabb 80 történetét találhatjuk, 80 mozgalmas, színes képpel.

Covers_506862
Sebészet Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Sebészet
Bár ​sorsom úgy hozta, hogy több mint egy évtizede "itthonról" követhetem az "otthon" eseményeit, lélekben egy percre sem szakadtam el hazulról. A személyes kapcsolatok ápolása mellett aggódva kísértem hazám történelmét és megkülönböztetett figyelemmel követtem a sebészet, valamint a sebészi irodalom helyzetét. Ennek során fedeztem fel azt az űrt, mely az egyetemi tankönyvek és a kitűnő, európai szintű Littmann-féle műtéttani könyv között tátong: attól tartok, hogy ez a szakvizsgára jelöltek felkészülési lehetőségére hátrányosan hat. Ez a hiányosság érlelte meg bennem egy, az egyetemi tananyagnál igényesebb és terjedelmesebb sebészeti szakkönyv megírásának tervét. Kérem az Olvasót, fogadja ezirányú erőfeszítéseimet megértéssel, ám egyúttal várom az őszinte, segítő szándékú észrevételeket és javaslatokat is (lásd a véleménykérő lapot az utolsó oldalon). Miután minden nagyobb orvosi szakterület hatalmas ismeretanyagot halmoz fel, azonkívül még ma is tovább tagozódik, a sebészet egészének áttekintése is egyre nehezebbé válik. Az általános sebészetnek (úgyis, mint a további szakágazatok és szubspecialitások alapjának) feladata - a tárgyi ismereteken túl - egy szemléletet, sebészi műveltséget is adni. Ezért taglal a könyv olyan témákat is, melyek látszólag nem a mindennapok gyakorlatát szolgálják. Így említjük meg néhány jelentősebb orvostörténeti személy életrajzi adatát. A szakmáját szerető, elkötelezett sebésznek illik azt is tudnia, hogy hol tart a szív- vagy májtranszplantáció, hogy melyek az érsebészet lehetőségei, milyen intenzív terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre, mire képes az endoscopos sebészet. Mint ahogy Goethe írja: "Zur Einsicht in den geringsten Teil, ist die Übersicht des Ganzen nötig."

Alan Alexander Milne - Micimackó
​Réges-régen valamikor az ősidőkben, de legalábbis múlt péntek előtt, Micimackó az erdőben élt, saját kunyhójában. S ugyanebben az erdőben lakott a fontoskodó Nyuszi, a tudálékos Bagoly, a félénk Malacka, a sértődős Füles, Kanga, a kengurumama kicsinyével, Zsebibabával, no meg a vidám, ugrálós Tigris és persze mindnyájuk szeretett gazdája, Micimackó legjobb barátja: Róbert Gida. Ebben a mesebeli erdőben mindennap történik valami mulatságos vagy izgalmas esemény. Micimackó háborúságba keveredik a méhekkel, elefántfogásra indul barátjával, Malackával, s hőstetteiket szépen zengő versekben énekli meg. Sokszor bajba is keveredik, lévén ő egy Csekélyértelmű Medvebocs, de Róbert Gida, aki már nagy és okos - majdnem hatéves -, mindig mindent rendbe hoz. A hazánkban is hallatlanul népszerű két meseregény Karinthy Frigyes ragyogó fordításában, E. H. Shepard rajzaival jelenik meg újra.

Szirmai Imre - Neurológia
A ​propedeutika tárgya az idegrendszer szerkezetének, ép és kóros működésének leírása. A neurológiai betegségek diagnózisának felállításához a tünettan, az idegrendszeri működések lokalizációja és a diagnosztikai eszközök ismerete szükséges, ezért a propedeutika a diagnosztikai munka és a terápia alapja. Gyakran felmerül a kérdés, hogy javult-e az elmúlt évtizedekben a neurológia gyógyító gyakorlata. Belátható, hogy a genetikusan meghatározott és/vagy a szisztémás degeneratív betegségek gyógyítására, jelen ismereteink alapján, nem vállalkozhatunk. Ezzel szemben állítható, hogy a gyógyszerkémiai kutatások eredményeként alig van olyan idegrendszeri betegség, melynek sikeres kezelése, tüneteik megváltoztatása révén, ne volna lehetséges. A hagyományos neurológia ismeretbázisát a molekuláris biológiai és genetikai kutatások megváltoztatták. Korábban befolyásolhatatlannak hitt idegrendszeri kórképek kezelésére dolgoztak ki kísérleti módszereket. A könyv elsősorban a medikusoktatásban elvárt tudásanyag szintjéhez alkalmazkodik, de a szakorvosjelöltek tájékozódását is segíti, és megadja a témakörök alapvető irodalmát.

20200207_094020
Igazságügyi ​orvostan Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Igazságügyi ​orvostan
Az ​igazságügyi orvostan története -- Jogi ismeretek -- Az orvosi működés szabályozása -- Az orvosszakértő --Egészségkárosodás és halál az orvosi tevékenységgel kapcsolatban -- A halottakkal kapcsolatos eljárás -- A testi sérülések vizsgálata és véleményezése -- Vitális jelenségek -- Mechanikai hatásra keletkező sérülések -- Fulladásos halál -- Hőártalmak és hidegártalmak -- Fizikai ártalmak -- Az elektromosság okozta károsodások -- Természetes halálokok -- Társadalombiztosítás (Társadalombiztosítási egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás) -- Biztosítás-biztosítási orvostan -- Vizsgálatok a származás megállapítására -- A nemi élettel kapcsolatos orvosszakértői kérdések -- A terhesség és szülés igazságügyi orvostani vonatkozásai -- Kriminalisztikai vizsgálatok -- Személyazonosítás -- Igazságügyi pszichiátria -- Toxikológia -- Nemkonvencionális gyógyító eljárások -- Molekuláris genetika jogi és etikai kérdései -- Igazságügyi fogorvostan Az olvasó, az orvos- és szakorvosképzés számára készült Igazságügyi orvostan harmadik kiadásának többszerzős könyvét tartja a kezében. A szerzők abban a meggyőződésben írták meg a tanköny egyes fejezeteit, hogy az ismeretek és a tudás megszerzésének változatlanul meghatárózó eszköze a tankönyv. Az igazságügyi orvostan jellegzetesen interdiszciplináris tudomány, mely dinamikusan fejlődik, folyamatosan átalakul és az egyetemi tanulmányok integráló tárgya. Az igazságmegállapítás orvosi eszközeinek megismerése, a bűncselekmények tárgyi biztosítása, a szubjektumtól mentes állásfoglalás mind olyan ismeretek, amelyeknek az orvos nagy hasznát veheti a mindennapi gyakorlatban, mert az a szintetizáló és integráló orvosi gondolkodásra nevel. A helyes szemléletű igazságügyi orvostani tanítás úgy alakítja az orvosi szemlélet, hogy közben maga is folyamatosan alakul az elméleti és gyakorlati ismeretek gyarapodásával. A tankönyvben a biztosított és elfogadott ismeretanyag tételes összefoglalása mellett sor került a már a gyakorlatba is beépült legújabb, elsősorban molekuláris szintű eredmények ismertetésére. A szöveg kezelhetőségét és szemléltetését fekete-fehér, színes dokumentáció és számos táblázat segíti.

Dr. Vígh Béla - Szisztémás ​anatómia - rendszeres bonctan
Sok ​sertésvágást látván vidéken, már kora gyermekkoromban megismerkedtem a disznó anatómiájával és orvostanhallgató koromban csodálkozva láttam, hogy belsőleg az ember ehhez milyen hasonló. A morfológiai oktatásba fél évszázaddal ezelőtt kapcsolódtam be. Hajdan a medikusok élete könnyebb volt, mert az akkor ismert kevés morfológiai adatot nálunk két féléves szövet- és fejlődéstan, majd négy féléves makroszkópos anatómia keretében tanulhatta meg és külön-külön vizsgázhatott belőlük (még a sebészeti műtéttanban is tanult klinikai tájanatómiát). Manapság, az azóta bevezetett elektronmikroszkópia, hisztokémia és immuncitokémia hatására megsokszorozódott ismereteket fele idő alatt és egyetlen vizsgában kell abszolválni. Az aránytalanságokat eddig egy összefoglaló fejlődéstanjegyzet, idegszövettani könyvrészlet és rendszeres bonctan közreadásával igyekeztem enyhíteni. Ajövőben csökkentené az oktatási de-volúciót, ha - az elvett tanulmányi félévek egyikén - legalább a szakorvosjelöltek ismereteit kiegészíthetnénk az őket érdeklő szervrendszer működésének ma ismert szerkezeti előfeltételeiről. Néhány évtizede már, hogy tért hódított az anatómiában az ún. szintetikus, tájbonctan jellegű tárgyalási rendszer, amelynek célja, hogy az egyes testrészeket egészükben mutassa be, akárcsak a topográfiai anatómia. A bevezetés óta eltelt idő folyamán a koncepció árnyoldalai is mutatkoztak, pl. didaktikailag helytelen rendszer-részek viszonyát oktatni a teljes rendszer alapismerete híján. Anélkül, hogy e hátrányokat részletesen vitatnánk és a régi módszerre való visszatérést javasolnánk, inkább azzal párhuzamosan adjuk közre e rendszeres bonctant - szisztémás anatómiát, tehát a csonttan - ízülettan - izomtan - zsigertan - értan és idegtan klasszikus rendszere szerint tárgyalt bonctant. A didaktikai meggondolásokon kívül a szisztémás leírásnak praktikus haszna az anyag könnyebb áttekinthetősége és egyszerűbb memorizálása mellett valamely keresett képlet leírásának gyors visszakereshetőségében van. Ez a mai szintetikus tankönyvekben és atlaszokban, különösen a testtájak átmeneténél nem mindig könnyű, mivel a régiók határai mesterkéltek és nem egységesek. Jelen munka az orvosi gyakorlatban szükséges morfológiai alapismereteket tartalmazza, rajzai vázlatosak, a könnyebb megértést szolgálják. Vígh Béla

Covers_430832
Orvosi ​biokémia Ismeretlen szerző
24

Ismeretlen szerző - Orvosi ​biokémia
A ​tankönyv tartalmazza a legalapvetőbb biokémiai ismereteket, a szervezetet felépítő molekulák egyszerű leírásától a folyamatok szabályozásáig. A szerzők összefoglalták a gyakorlati orvostudományban is egyre nagyobb jelentőségű molekuláris biológiai ismereteket. Az orvostanhallgatókon kívül jó szívvel ajánljuk a könyvet azoknak az érdeklődő orvosoknak is, akik szakmájuk egy-egy problémájának megértéséhez szeretnék megismerni a molekuláris történéseket, vagy egyszerűen csak képet kívánnak kapni arról, hogy meddig jutott a biokémia az életfolyamatok megértésében azóta, hogy elhagyták az egyetemet.

Robert B. Stone - José ​Silva - Az agykontroll megteremtője
Hogyan ​lehetséges, hogy egy szegény, mexikói származású, iskolázatlan, félárva kisfiú felnőve sok millió embernek segít boldogabban élni? Hogyan tehetjük életünket mi is boldoggá? A döbbenetes könyvből mindkét kérdésre választ kapunk. "Korunk legnagyobb forradalmát annak felfedezése jelenti, hogy lelki világunk megváltoztatásával a külvilág is megváltozik." William James (filozófus és író)

Rózsa Endre - 500 ​kérdés és válasz a földrajz köréből
Kiknek ​és miért ajánljuk ezt a kiadványt? - Az általános iskola felső tagozatos tanulóinak és a középiskolásoknak, hogy tantárgyi ismereteiket ki tudják egészíteni. - A földrajztanár kollégáknak, akik tanóráikat és foglalkozásaikat egy-egy érdekességgel színesíteni szeretnék. - Mindazoknak, akik érdeklődnek a földrajz iránt, de nincs idejük, hogy elmélyedjenek az egyes részterületekben. Az elmúlt időszakban megszaporodtak azok a vetélkedők, amelyeken egy-egy kérdésre az általános műveltség, tájékozottság birtokában kell választ adni. Ajánljuk ezt a könyvet a vetélkedőkre való felkészüléshez, vagy azok kérdéseinek összeállításához.

Ismeretlen szerző - Szenvedésbe ​ágyazott gyönyörűség
Jézus ​mondja: 'Én vagyok az út, az igazság és az élet.' De valójában szerintem inkább így értendő: Én vagyok az út, az igaz mi volt és az élet... Mi az 'igaz mi volt'? Emlékezzünk vissza a sötét korong-kísérletre a fizikaórán! A sötét korongot bárhogyan világítjuk, mindig fekete marad. De ha festünk rá egy fehér csíkot, megvilágítjuk és megforgatjuk, hirtelen az egész korong fehérnek látszik. Így van ez ember és Jézus kapcsolatában! Senki sem mondhatja magát bűntelennek - mi vagyunk a fekete korong. És a beköltözött Jézus, az ő igaz mivolta a fehér csík. Ő a mi világosságunk. (Balczó András)

Covers_172385
Pulmonológiai ​betegségek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Pulmonológiai ​betegségek
A ​tüdőgyógyászat az 1980-as évekre az összes légzőrendszeri betegséget magába foglaló mai értelemben vett pulmonológiává vált. E szakterület az utóbbi évtizedben gyors fejlődésen ment át. Javultak a diagnosztikus eljárások, a gyógyszeres lehetőségek, és közelebb jutottunk néhány betegség patomechanizmusának megismeréséhez, mely szemléleti változást eredményezett kezelésükben is. E változások tették szükségessé, hogy a szaktárgyat jól átfogó egyetemi tankönyv jelenjen meg. E könyv elődje az 1999-ben megjelent Magyar Pál és Vastag Endre szerkesztésével „Légzőszervi betegségek” című tankönyv volt használatos mind a négy orvosegyetem pulmonológiai oktatásához. Az azóta eltelt hat év után a szerzők – mindannyian a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának oktatói – az újranyomtatás helyett a legújabb ismereteket magába foglaló új könyv írása mellett döntöttek. Számos fejezetnek más szerzője lett, és csak a valóságban is kevés ismeretújdonsággal gazdagodó témaköröket emelték át szerzőik a szükséges kiegészítésekkel, módosításokkal e címében is megkülönböztetett tankönyve. Az első tíz legnagyobb mortalitású betegség közül négy, a tbc, a pneumonia, a tüdőrák és a COPD elsősoban a pulmonológia kompetenciájába tartozik. A háziorvosi gyakorlatban vizsgált betegek igen jelentős hányadának légzőszervrendszeri panaszai vannak. A nem pulmonológiai osztályokra kerülő betegek nem elhanyagolható részének is „mellékleletként” lehetnek ilyen jellegű tünetei, betegsége, illetve szövődménye. Fontos tehát, hogy az orvostanhallgató kellő mélységű ismereteket szerezzen e szakterülethez tartozó, incidenciájában és prevalenciájában töretlenül növekvő tendenciát mutató betegségekről. Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a tankönyv is.

Agatha Christie - Gyilkosság ​Mezopotámiában
Amy ​Leatheran, a jó kedélyű és roppant hatékony ápolónő dr. Leidnertől, a neves archeológustól kap munkaajánlatot, aki éppen egy Hasszenje környéki expedíciót vezet. A tudós gyengélkedő feleségére, a már nem egészen fiatal, de még mindig vonzó Louise-ra kellene gondot viselnie a sivatag közepén. Amy tapintatos érdeklődésére, hogy tulajdonképpen mi is a baja a hölgyenek, dr. Leidner bizonyos ideges félelmekre tesz homályos utalást. Csak nem delirium tremens? - teszi fel magának a kérdést a sokat tapasztalt nővér. Ám amikor megérkezik az ásatás helyszínére, és négyszemközt marad Mrs. Leidnerrel, kiderül, téves volt az előzetes diagnózis. A szépasszony ugyanis egészen valós dologtól retteg. Nevezetesen attól, hogy rövidesen meg fogják ölni...

Robert Merle - Mesterségem ​a halál
A ​Führer, Adolf Hitler egyszer s mindenkorra meghatározta, mi az SS becsülete, s meghatározását elitcsapatai jelmondatává tette. "Becsületed - mondta - a hűség." Azóta minden tökéletesen egyszerű és világos. A katonának nem kell többé lelkiismereti kérdésekkel bajlódnia. Elég, hogy hűséges, egyszóval engedelmeskedik a parancsnak.

F. Scott Fitzgerald - Az ​éj szelíd trónján
Mint ​valamennyi ihletett Fitzgerald-könyv, Az éj szelíd trónján is a kor és a nemzedék alapélményét örökíti meg: a kiábrándulás, a lassú felmorzsolódás szívszorítóan hiteles krónikáját nyújtja. Egy rendkívül tehetséges, elbűvölő egyéniségű, nagy reményű fiatal amerikai elmegyógyász beleszeret gyönyörű betegébe, és vállalkozik rá, hogy egy életen át férje, ápolója, biztonságot jelentő támasza lesz. A házassággal azonban nemcsak a szerencsétlen lányt köti magához, hanem a fatális szerencsét - egy mesés vagyont is. A pénz gyilkos hatalom: kikezdi a nemes értékeket, összezilálja a harmonikus kapcsolatokat, elemészti az embert. Az Amerikai Álom fájdalmas, kegyetlen kritikája a regény: a hamis illúziók szétfoszlanak, s a káprázatoktól megszédített, olcsón ellobbant életek sivár maradéka: a maradék keserű hamu.

Dan Schmidt - Haláltábor ​Kolumbiában
Ők ​négyen olyan csatákat vívnak meg, amelyekre a világon senki más nem hajlandó, de nem is képes. Túszok? Eltűnt személyek? Gyilkosságok? Terrorista bandák? Semmiség! Bármit az igazságért! Jelszavuk: Üss először, üss keményen, üss utoljára" „Hirtelen csapunk le, mint a ragadozómadár az áldozatára. Mi vagyunk a sólymok, a Gonosz - a nyúl.” Haláltábor Kolumbiában Vic Gabriel a földi pokolba vezeti három társát. A cél: megsemmisíteni a drogmaffiát és a milliárdos értékű kokainlerakatot a legvadabb dél-amerikai őserdő kellős közepén. Ám a dzsungel mérges kígyókkal, ragadozókkal és állig fegyverezett gengszterekkel teli, El Diablo, a Sátán nem adja egykönnyen gyilkos birodalmát…

Berente Ági - Keleti ​gyógymódok kézikönyve
Nyugati ​szemléletünk azt mondja, nem baj, ha megbetegszel, majd az orvos meggyógyít. Éppen ez teszi vonzóvá a távolról jött gyógyító szemléletet, életfelfogást, mert az egész életet az egsézség fenntartása köré szervezi. A baj ott van, hogy a nyugati felfogás megvétózza a keleti gyógymódokat, vagy csak alig-alig ismeri el jogát a gyógyításhoz. Az egészség nem adomány, viszont annak képességét, hogy megőrizzük, vagy visszaállítsuk, mélyen magunkban hordozzuk, de legalábbis meg tudjuk tanulni. Öngyógyító képességed már abban az egyszerű, ám csodálatos életfelfogásban kifejeződik, amilyen alázattal éled pillanataidat. Saját, európai kultúránk erősen anyagtest központú, nehezen enged a finomabb, magasabb szinten áramló, transzcendens hatásoknak. Kudarcaink azonban vészes sebességgel terelnek abba az irányba, ahol a gyógyítás testi. lelki szinten egy magasabb szellemi érzékelés által valósul meg. Gyógyításra pedig hatalmas szükségünk van! A keleti kultúra finoman, sosem tolakodó módon, de folyamatosan hallatja hangját. Misztikusnak mondod, elvarázsoltnak, idegennek....

Singer Magdolna - Áldatlan ​állapot
Singer ​Magdolna könyve remélhetően megtöri azt a csendet, ami a rendellenesen fejlődő magzatok sorsának alakulását veszi körül. A reménnyel, örömmel, boldog várakozással teli áldott állapotból a várandós anya mély örvénybe zuhan, nincs kapaszkodó, segítség, támasz. Áldatlan állapot ez, szorongásokkal, kétségekkel, félelmekkel terhelt. A „modern taigetoszi” történetek feltárják a magzati diagnosztika örvendetes fejlődésének árnyoldalát is, átérezhetjük, milyen sors vár azokra a szülőkre, akik e fejlődés áldásának köszönhetően „időben” megtudják, hogy gyermekük rendellenesen fejlődik az anyaméhben. Sem a társadalom, sem az egészségügy nincs felkészülve ennek a kegyetlen élethelyzetnek a kezelésére. A szülők nem, vagy alig kapnak segítséget attól a pillanattól kezdve, amikor közlik velük a letaglózó hírt leendő gyermekük gyógyíthatatlan betegségéről. Olyan anyák is megszólalnak a kötetben, akik megváltak gyermeküktől, de szörnyű árat fizettek érte, és megszólalnak olyanok is, akik nem szakították meg terhességüket. Az utóbbiak közül találkozhatunk anyával, akinek tökéletesen egészséges gyermeke született, olyannal is, akinek a babája a születése után meggyógyult, de olyannal is, akinek meghalt a gyermeke vagy sérülten él. A témához hozzászól szülész, humángenetikus, neonatológus, pszichológus, pszichiáter és klinikai szociális munkás is. Az anyák érzelemtől fűtött, szubjektív beszámolói bizonyára túlzásokat és orvosi tévedéseket is tartalmaznak, de mindezek nem vonnak le értékükből, és a történeteket olvasva magunk is átélői leszünk az eseményeknek. Drukkolva, szorongva, felszabadultan örülve, sírva, megnyugodva – mikor merre kanyarodik a történet. Egy biztos, nem tudunk kívül maradni.

Horváth Ilona - Szakácskönyv
Horváth ​Ilona népszerű szakácskönyvének XIV., - F. Nagy Angéla által - átdolgozott kiadása, megőrizve azokat az erényeit, amelyek eddig is kedveltté tették kezdő és gyakorlott háziasszonyok körében, korszerű, egészségesebb táplálkozás kívánalmainak megfelelő tájékoztatással is segíti az olvasót. Ismerteti a legújabb konyhatechnikai eljárásokat, az újfajta főzőedények használatát, a konzerv- és mirelitkészítmények, a félkész ételek, porok, ízesítők felhasználását és előnyeit. Az előkészítő eljárások ismertetése mellett sok jó tanácsot ad a korszerű otthoni és a szabadban való vendéglátás változatossá tételére is.

Emma Donoghue - A ​szoba
Az ​ötéves Jack számára a Szoba maga a világ. Itt született, és Anyával együtt itt eszik, játszik, alszik és tanul. Jack képzeletét számtalan csoda foglalkoztatja - a tojáshéjakból épített kígyó az Ágy alatt, a Tévében látott képzeletbeli világ, a kuckó a Szekrényben, a ruhák között, ahová Anya esténként lefekteti, hátha jön Patás... A Szoba Jack számára az otthont jelenti, de Anya számára börtön, ahol tizenkilencéves kora óta - hét esztendeje - raboskodik. A Jack iránt érzett szeretetből egy egész életet épít fel a kisfiú számára tizenkét négyzetméteren. Ám ahogy Jack kíváncsisága egyre nagyobb, úgy nő Anya kétségbeesése is, hiszen tudja, hogy a Szoba hamarosan szűk lesz kettőjüknek. A történet, amely Jack egyszerre megható és vidám előadásában bontakozik ki, a szívfacsaró körülmények közepette is legyőzhetetlen szeretetről, az anya és gyermeke közötti elszakíthatatlan kötelékről mesél. Megrázó, felemelő és magával ragadó regény, amely mindvégig mélyen emberi és megindító marad.

Singer Magdolna - Asszonyok ​álmában síró babák
A ​kötet magzatukat, újszülött babájukat elveszített szülőkkel készített interjúkat tartalmaz. E beszélgetések főszereplői elsősorban azoknak ajándékozzák történetüket, akik hasonló veszteséget éltek át, de még vigasztalan szomorúságban élnek. Úgy gondolják, hogy nagy segítség lehet a sorstársak számára olyanokkal találkozni, akik már eljutottak oda, hogy képesek megmutatni, a szenvedésből igenis van kivezető út. De nem csupán a sorstársaknak nyújthatnak sokat a történetek. Az emberi sorscsapásokon való győzedelmeskedés mindenki számára erőt, vigaszt, lelki útravalót nyújthat, olyanoknak is, akik csupán a hétköznapi élet áramában küzdenek életük megpróbáltatásaival.

Richard Paul Evans - A ​karácsonyi doboz
Megjelenése ​óta A Karácsonyi doboz varázsa több mint hétmillió ember szívét érintette meg. Ez a regény napjaink szeretett és klasszikus ünnepi történetévé vált, akárcsak A karácsonyi ének Charles Dickens korában. Amikor Richard Paul Evans fejében megfordult A karácsonyi doboz gondolata, nem állt más szándékában, mint hogy a szívhez szóló mesével kifejezze szeretetét két kislányának, Jennának és Allysonnak. Bár gyakran mondogatta nekik, milyen sokat jelentenek a számára, úgy érezte, a lányai addig nem lesznek képesek valóban megérteni érzéseinek mélységét, amíg maguk is meg nem tapasztalják a gyermeknevelés örömeit. Addigra pedig már örökre megváltozik a kapcsolatuk. Abban a reményben írta tehát A karácsonyi dobozt, hogy amikor a lányai egyszer kezükbe fogják ezt a könyvet a jövőben, átérzik majd édesapjuk szeretetét. Az íráshoz fogva Evans maga is meglepődött, hirtelen micsoda ihlet árasztotta el szívét és gondolatait. Hat hét leforgása alatt vetette papírra az idős özvegyasszony és a fiatal család megindító történetét. Később húsz példányt köttetett a regényből, hogy barátainak és családtagjainak ajándékozza karácsonyra. A következő hetekben a húsz példány kézről kézre, családról családra, barátról barátra járt, és végül a könyv, amely eredetileg két kisleánynak szólt, csodákkal, reménnyel és gyógyítással teli üzenetté változott az emberek kezében, szerte a világon.

Mitch Albom - Keddi ​beszélgetések életről és halálról
"Szeressétek ​egymást, vagy pusztuljatok - ismételte Morrie. - Jó, ugye? És milyen igaz. Szeretet nélkül szárnyaszegett madarak vagyunk. Tegyük fel, hogy elváltam, vagy egyedül élek, vagy nincsenek gyerekeim. Mennyivel kegyetlenebb volna ez a betegség. Nem biztos, hogy képes volnék végigcsinálni. No persze, sokan eljönnének meglátogatni, barátok, társak, kollégák, de hát az nem ugyanaz, mint ha van valakink, aki nem fog később magunkra hagyni. Egészen, de egészen más, ha van valaki, akiről tudjuk, hogy mindig rajtunk van a szeme, állandóan ügyel ránk. Mert a család jelentőségének a szereteten kívül nagyon fontos része az is, hogy az ember tudja, van valakije, aki vigyáz rá."

Kollekciók