Ajax-loader

Tóth Máté

Rate_positive 36 Rate_neutral 1 Rate_negative 1

3157 napja velünk van 303 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Silly_walk_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (276)

Covers_13116
Pogánytánc Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Pogánytánc
Meglehet, ​az ír színpad alkimistái valamikor nagyon régen rájöttek az aranycsinálás titkára, s a folyton változó recept az ősatyák óta nemzedékről nemzedékre száll. Nincs olyan kis nép - de talán "nagy" ország sem -, amely több jelentős drámaírót adott volna a világnak, mint az írek. Igaz: hosszú azon szerzők sora - Richard Sheridantől Bernard Shaw-ig, Oscar Wilde-ig és tovább -, akiknek sikerét más náció (történetesen az angol) dicsőségtáblájára írták. Ha létezik ama bizonyos ősi formula, biztosan szerepel benne: "aranytolladat márpedig mézbe és vitriolba mártsd". Az ír szerző akkor is nevet(tet), ha sír vagy dühöng; akkor is odasuhint, ha csak mulattat, akkor is sorskérdéseket villant föl, ha egyéni problémákat ábrázol. Az ír dráma egyedi és félreismerhetetlen ízét az ellentétek egybefonódása adja: nemcsak a tragikum és a komikum szétválaszthatatlan, de magától értetődő természetességgel játszik egymásba a jelen és a múlt, illetve a valóságos, az álombéli és a mitikus is. Az ír dráma lassan, fokozatosan újítja meg magát, bizonyságául annak, hogy erős tradíciók kötik. Ritkaság, hogy több generáció (nagyon is eltérő világlátású) képviselői egyszerre, egymás mellett legyenek meghatározó befolyással az élő színházra. A fél évszázada pályán lévő Brian Friel és a világsiker első fél évtizede után még mindig fiatal Martin McDonagh egyaránt a kortárs ír dráma nemzetközi vizeken is tekintélyt parancsoló zászlóshajója. Köztük, előttük és utánuk több nemzedékre való jelentős szerző: egy kivételes erejű - és kivételes sikersorozatot felmutató - nemzeti drámakincs szaporítói. Válogatásunk nem törekedhet e gazdagság hű bemutatására. Nem az ír dráma emlékműve, amely körbejárható-megcsodálható. Olyan színházi "köztér" inkább - hat fontos író egy-egy darabjának találkozási pontja -, amelyből számos út ágazik szerte, hogy ki-ki érdeklődésének megfelelően indulhasson tovább újabb szerzők, újabb művek megismerése felé.

Csodalatos-fa
A ​csodálatos fa Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - A ​csodálatos fa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hans Heinrich Eggebrecht - A ​nyugat zenéje
Ez ​a könyv nem a szokványos értelemben vett zenetörténet. Koncepciója abból a gondolatból indul ki, hogy az egyén, a valós, a konkrét ember számára a zenetörténet nem az, amit lehetőség szerint a maga teljességében a könyvekben talál, hanem az, amit magáévá tett és sajátjaként magában hordoz, s csak azt teszi magáévá, amit maga megtapasztal, átél. Ezért tehát e könyv koncepcionális alapelveként a zenetörténet megélését szolgálja. (E maxima először a szerzőre, saját magamra vonatkozik: csak azt hozhatom közel az olvasóhoz, amihez magam is közel kerültem, amivel bensőséges viszonyban állok. S így a tárgyak kiválasztását és a súlypontok elhelyezését könyvemben elsősorban az határozta meg, hogy a történtekkel való többnyire sokéves foglalkozás során magam is történelmet éltem át. Minden egyéb peremre szorul, legfeljebb óvatosan hangzik el, vagy kimarad. Ez a válogatás szélsőségesen szubjektív. Önkényesnek mégsem mondható: megalapozása, gyökerei a megélt történelem eszméjében keresendők. Abban az elképzelésben, mely szerint a történelem egzisztenciális érintése a szerzőről átvihető az olvasóra, s az ily módon megvalósult válogatás benne, az olvasóban otthonra talál, s megteremti a feltételeit annak, hogy az másutt is otthonra találjon.)

Ismeretlen szerző - Médium, ​hang, esztétika - Zeneiség a mediális technológiák korában
Az ​olvasó előtt fekvő kötet az elekroakusztikus- és digitális zene kultúrájába enged betekintést. A jól átlátható, tematikus blokkokba szedett szövegek nem pusztán a jelzett terület történeti, elméleti megközelítését vázolják fel, hanem egy kortárs média- és kultúraelméleti, pszichológiai nézőpont mentén a zenei terrénum esztétikai alapvonalát is lefektetik. A gyűjtemény így összességében arra tesz kísérletet, hogy szisztematikus, de mégis olvasmányos elemzések mentén teremtsen rendet az elektronikus zene múlját, lehetséges jövőjét illetően, és olyan átalakult, részben kibővült "zene fogalmat" hozzon létre, amely már jobban illeszkedik a globális médiatársadalom flexibilisebb kultúraszemléletéhez.

Carl Dahlhaus - Hans Heinrich Eggebrecht - Mi ​a zene?
A ​két szerző kötete a zene természetrajzát kutatja oly módon, hogy bizonyos témákról (Létezik-e "a" zene?; A zene fogalma és az európai hagyomány; Mit jelent az, hogy "zenén kívül"?; Jó zene - rossz zene; Régi zene - új zene; Esztétikai jelentés és szimbolikus üzenet; A zenei tartalom; A zenei szépről; Zene és idő) egymástól függetlenül írják le gondolataikat. Kísérletük alapgondolata, hogy a különálló, ugyanakkor tematikusan egymáshoz kapcsolódó írásokban együttes erővel - igaz, a szubjektivitásokból adódó különbségekkel - közelebb kerüljenek a máig megválaszolatlan kérdések megválaszolásához. Az olvasó számára különleges izgalom forrása lehet, hogy a témák különböző felfogását és kezelését összevetheti, mérlegelheti. Hogy mi a zene, azt mindenki tudja, de mondhatjuk azt is: senki se tudja; és azt is: mindenki másként, csakis önmaga számára tudja. A könyv célja, hogy az olvasót a zenéről való gondolkodásra késztesse, s hogy tudatosítsa benne mindazt, amit már amúgy is tud róla.

Balogh Attila - Óvatos ​emlékezés
Kíméletlen ​irodalom Balogh Attila kötete, 13 lírai esszé a kiszolgáltatottságról. A Magyar Cigánytelep Köztársaság megrázó leírása nem(csak) extrém utazás olyan életvilágokba, melyet legtöbben nem ismerünk, hanem a magyarság és kereszténység vakfoltjainak számbavétele (Adyhoz hasonló indulattal pöröl mindkettővel), lírai szociográfia, érzelmes múltkeresés és mágikus horror egyszerre. Balogh Attila (Szikszó, 1956. február 3.) alternatív József Attila díjas költő, író. ,,Nem pusztán nagy tehetség, de kevés verse ellenére vitathatatlanul a mai magyar költészet egyik jelentős, meghatározó alakja. A magyar nyelvű költészet e kiváló alkotója egyben a roma identitás megteremtéséért, átéléséért folytatott küzdelem egyik legautentikusabb alkotója is. Ha a származást nem azonosítjuk a születéssel, ha az identitást a választás és a választhatóság közötti kettősség által meghatározottként ismerjük fel, akkor megértjük Balogh költészetét, senkihez sem hasonlítható humorát." (György Péter)

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij - Tanulmányok, ​vallomások
Immár ​egy évszázada megannyi tudós irodalmár kutatja Dosztojevszkij talányos életét és életművét - s próbálja megfejteni "a nagy orosz" titkát. Világszerte számtalan monográfia, elemzés, életrajz látott napvilágot róla, de bátran mondhatjuk, a legmeggyőzőbb és a leghitelesebb szavakat az írózseni maga írta le életéről, művészi elképzeléseiről, fényes diadalairól és iszonyú kudarcairól, sajátos forradalmiságáról, politikai tevékenységéről és tévelygéseiről. Az író naplójából, vallomásaiból, publikációiból, vázlataiból és feljegyzéseiből szemünk láttára egy új, szuggesztív Dosztojevszkij-regény születik, melynek hőse maga az író.

Kisbali László - Sapere ​Aude!
Ez ​a könyv – néhány kéziratos teoretikus levél és rádióbeszélgetés mellett – Kisbali László (1954–2009) filozófus,esztéta, mûvelődéstörténész és „hiperkritikus”olvasó összegyűjtött s még életében folyóiratokban publikált írásait tartalmazza. Ezek a könnyű kézzel,vibráló szellemességgel megírt szövegek, amelyek egyúttal a filológia és a filozófia összhangját megteremtő mintadarabok is, éppen formai könnyedségük okán számtalan hasonló, nagy rutinnal megírt szöveget feltételeznek, amelyek azonban az önmagával szemben is kérlelhetetlenül kritikus szerzõ „szelekciói” miatt megíratlanok maradtak. A nem-írás így lehetett Kisbali jellegzetes személyiségjegye. Mert hiszen ahhoz, hogy valaki jól ismert, jó nem-író lehessen, valamit, s lehetőleg magas színvonalon, azért írnia kell. Szomorú kényszerűséggel hárul erre a könyvre a feladat, hogy mindazt a gondolkodói sokszínűséget és gazdagságot felidézze, amit az élőszóban – lenyűgöző egyetemi előadásokon és baráti beszélgetéseken – kifejtett „megíratlan könyvek” s egy elragadó személyiség gesztusai jelentettek.

Covers_59841
Az ​ördögnek adott lányok Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Az ​ördögnek adott lányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eric Carle - Legelső ​könyvem a számokról
Tudsz ​már 10-ig számolni? Lássuk csak! Válassz ki egy számot a lap tetején! Keresd meg azt a képet, amelyiken ugyanannyi gyümölcs látható! Próbáld meg! Ebben a különleges formátumú könyvben a legkisebbek ismerkedhetnek a számokkal Eric Carle egyedülálló kollázstechnikáján keresztül.

Eric Carle - Nem ​láttad a cicámat?
Egy ​kisfiú elvesztette a cicáját, és most bejárja a világot, hogy megtalálja. Útközben találkozik vadmacskákkal és házi kedvencekkel, de a könyv végén a saját cicája is megkerül. Sőt, nem is egyedül! Segíts te is a keresésben! Húzd ki oldalra a lapokat, és nézd meg, milyen állatokkal találkozik a kisfiú!

Eric Carle - Legelső ​könyvem a színekről
Ismered ​a színeket? Az összeset? Válassz ki egy színt a lap tetején! Keresd meg azt a képet, amelyiken ugyanaz a szín szerepel! Próbáld meg! Ebben a különleges formátumú könyvben a legkisebbek ismerkedhetnek a színekkel Eric Carle egyedülálló kollázstechnikáján keresztül.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (47)

Szécsi Noémi - Tetűmese
Itt ​van végre egy nagyon vicces könyv az óvodások és az iskolások (és legfőképp a szülők) rémálmáról, a tetűről. A humoros szöveg és a vagány képi világ a tetűk nagymesterével, Mocsok bácsival mesélteti el, hogyan tudjuk felvenni ellenük a harcot. A legfőbb fegyver pedig nem más, minthogy ne szégyelljük és titkoljuk őket! „– Tyű, én még kicsi voltam, csak egy milliméter, amikor mindenki arról beszélt, hogy tanévkezdetkor egyszerre három iskolában tört ki a tetűjárvány. Mocskos bácsiból sztár lett! – Ugyan már, hagyjuk, csak magamat hoztam. Ráadásul ez már nagyon régen volt, a múlt héten.”

Sheila Hocken - Emma ​meg én
Sheila ​Hocken gyengénlátó családba született. Vele született szembetegsége az évek alatt annyit romlott, hogy húsz éves korára teljesen megvakult. Ez mindannyiunknak nehezen kezelhető tragédia lenne, Sheila azonban erőt merített belőle. Dolgozott, sportolt, szórakozott, mint bármely látó ember. Így a tudatos lány jutalma, hogy egymásra találtak Emmával, a játékos, vakvezető labrador kutyával. Megismerkedésük és egy életen át tartó barátságuk történetét írja le Sheila Hocken a boldog feleség és családanya, aki az orvostudomány fejlődésének köszönhetően közben visszanyerte a látását. Sheila Hocken Notthingamben vakvezetőkutyaiskolát nyitott, hogy megadja másoknak is azt az általa is tapasztalt szabadságot, amit egy jól képzett vakvezetőkutya, barát nyújthat egy gyengénlátó vagy vak ember számára

Vekerdy Tamás - Kamaszkor ​körül
MILYEN ​IS a kamasz? Hazudik? Lusta? Szemtelen? Szerelmes? Magányos? Vagy éppen: kibírhatatlan? Mit kezdjen magával és a felnőttek mit kezdjenek vele? És MIÉRT OLYAN, amilyen? Meddig marad ez így? Miben más, mint a többiek? Miért és miben TÖBB netán a kamasz, mint a nála kisebbek vagy nagyobbak? És miért és miben kevesebb? Efféle kérdésekre keres választ ez a könyvecske, melyet jó felerészben kamaszok írtak...

Agatha Christie - A ​titokzatos Mr. Quin
A ​semmiből tűnik elő, úgy jár-kel, mint a régi mesék láthatatlan Harlequinje. A titokzatos Mr. Quin váratlanul felbukkan egy régi vagy rövid idővel érkezése előtt elkövetett bűntény színhelyén. Senki sem ismeri - ő viszont ismeri az események valamennyi főszereplőjének múltját! Soha nem állít semmit - ám ügyesen feltett kérdéseivel olyasmire emlékezteti a történetek részeseit, amire addig maguk sem gondoltak, imígyen, segítve elő a rejtélyes bűnügyek megoldását...

William Shakespeare - Pericles
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anthony De Mello - A ​szeretet útja
Évekkel ​ezelőtt, azt mondták nekem, hogy Tony nyolcnapos lelkigyakorlatot tartott hatvan jezsuita paptársának, s minden nap hat óra hosszan beszélt hozzájuk. Még most is emlékszem a reakciómra: - Nincs az a jezsuita, aki hat óra hosszat hallgatna egy másik jezsuitát nyolc napon át. Ezeknek az oldalaknak az olvasása kiváltotta belőlem a kihívás csodálatos érzését, azt a lelki provokációt, aminek Tony oly nagy mestere volt. Volt valami alapvető őszinteség Tony de Mello személyiségében, amivel mindent újjá értékelt életében. És ezt az őszinteségét adta át igen hatékonyan mindazoknak, akik hajlandók voltak figyelni rá. Fogd ezeket az emlékeket, és vidd magaddal egész nap! Vizsgáld felül gondolatait, töprengj rajtuk, aztán csendesedj el! Észreveszed majd, hogy valami erőlködés nélküli átalakulás megy végbe a szívedben, a ráébredés tudatosító élménye, az a csodálatos béke, amit akkor érzel, ha a csillagokon ámuldozol, ha a napfelkeltében gyönyörködsz, vagy ha elkapod a szeretet lágy pillantását szerelmed szemében. Ilyen hatása lesz ezeknek e lelkiségi gyöngyszemeknek. Csak nyitott szívvel és kutató elmével fogadd őket! J. Francis Stroud SJ The Center for Spiritual Exchange Fordham University, Bronx, N. Y.

Erich Übelacker - Csillagképek ​és csillagjegyek
Milyen ​a téli és a nyári égbolt, milyen csillagokat látnak a Föld másik féltekén lakók? Milyen mondák fűződnek a csillagképekhez? Hogyan függ össze a Vízöntő az özönvízzel? Mik az állatövi csillagjegyek? A könyvet lapozgatva választ kapunk ezekre a kérdésekre és még sok hasonlóra is. Végre magyarázatot kapunk csillagászat és az asztrológia összefüggéseire, de ellentéteire is.

Marek Halter - Ábrahám ​emlékezete
A ​közel két évezreden átívelő családtörténet a zsidók szétszóratásának története-történelme, s világtörténet is egyben. A Jeruzsálemből való kiűzetés után az "ősapa", az írnok Ábrahám egy pergamentekercset hagy örökül utódaira, hogy "...megőrizzék..., folytassák és adják tovább nemzedékről nemzedékre..." A pergamentekercs, amiből később könyv lesz, nyolcvan generáción át hagyományozódik, s a családi krónika odáig bővül, hogy az író nagyapja, gránátokkal a kezében, egy német tankra veti magát a varsói gettóban. A lebilincselő regényben a család harcainak, megpróbáltatásainak, s persze örömeinek, szerelmeinek története elevenedik meg.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (44)

Covers_58855
Mese ​a tölgyfa tetején Ismeretlen szerző
16

Ismeretlen szerző - Mese ​a tölgyfa tetején
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paolo Santarcangeli - "Pokolra ​kell annak menni..."
A ​labirintusok könyve szerzőjének új munkája a pokolraszállás és az alászállás költői élményének jelenségét vizsgálja, majd a kötet második részében - Homérosztól a mai magyar költőkig - történeti sorrendben beszél a világirodalom nagy pokoljáró íróiról, költőiről.

Oliver Jeffers - Fent ​és lent
Egyszer ​volt két barát, és az egyikük repülni vágyott...

Oliver Jeffers - A ​pingvin és a kisfiú
Volt ​egyszer egy kisfiú, aki egy napon egy pingvint talált az ajtaja előtt.

Kurt Vonnegut - Börleszk
"Vonnegut: ​varázsló!" The New York Times A világhirű amerikai szerző egyik legfontosabb munkáját - több kritikusa szerint fő művét - végre ismét kezében tarthatja a magyar olvasó. Anyagtakarékossági okokból milliméteresre zsugoritott zseniális kinaiak népesitik be a kötet lapjait. Az Egyesült Államok siet a kőkorszakba, hála az elnök sajátos rendszerének. A kétméteresnél is magasabb, ijesztően rút, de jóságos elnök ugyanis - választási jelmondatát valóra váltva - rendeleti úton teremtette meg országában a nagycsaládok mesterséges társadalmát. A választási jelmondat pedig igy hangzik: "Nincs többé magány!" "Gyertyatartóm ezernyi van - gyertyám nincs egy se." (idézet a könyvből)

Tom Wolfe - Festett ​malaszt
A ​könyv az amerikai művészvilágot vette célba, New York művészeti életét mutatja be. "Ha ismerjük a művészeti piac intellektuális értékszabályzóit, tudni való, hogy a meggyőző elmélet hiánya sorsdöntő - hiszen elmélet útján csatlakozik az egyedi műről szerzett tapasztalatunk az általános értékrendszerhez. Más szóval, manapság az a helyzet, hogy ha elmélet nem jár a festményhez, én nem is látom." Tom Wolfe

Leo Perutz - Az ​Utolsó Ítélet mestere
1909-ben ​Bécsben rejtélyes öngyilkosságok sorozata borzolja a kedélyeket, melyek mind nagyon hasonló körülmények között zajlanak le, s amelyekre nincs megnyugtató magyarázat. Az öngyilkosok hirtelen, minden előzmény nélkül követik el tetteiket, látszólag minden indíték nélkül, hiszen teljesen normális és rendezett életet élnek, s haláluk mindenkit megdöbbent. A főszereplő, báró Yosch, akinek egyik ismerőse, a színész Eugen Bischoff szintén ugyanilyen körülmények között lesz öngyilkos, miután meggyanúsítják azzal, hogy köze volt a színész halálához, úgy dönt, megpróbálja felderíteni a rejtélyt. A titokzatos és rémisztő esetek egyre szaporodnak, s felmerül a kérdés, hogy vajon nem gyilkosságokról van-e szó. Ám a gyilkos személye - ha egyáltalán létezik ilyen - megfoghatatlannak tűnik. A nyomok végül egy régi könyvön keresztül Salimbenihez, a 16. századi firenzei orvoshoz vezetnek. Az osztrák író regénye krimibe oltott lélektani regény. A századfordulós Bécs polgári közegében játszódik, egy őszi napon veszi kezdetét a történet. A narrátor a békebeli császárváros egy megszokott napjának krónikásaként lépésről lépésre vezeti el az olvasót egy öngyilkosság-sorozat egyre titokzatosabb szövevényébe. A közvélemény döbbenten áll az események előtt, hiszen az áldozatok minden előzmény nélkül vetik magukat a halálba, míg végül felmerül a gyilkosság gyanúja. Amikor a főszereplő, báró Yosch gyanúba keveredik, elhatározza, hogy utánajár a rejtélynek, ám a gyilkos kilétét teljes homály fedi, helyette egy régi könyv és egy 16. századi firenzei orvos, messer Salimbeni alakja bukkan fel a homályból.

Alekszandr Zinovjev - Homo ​sovieticus
Egy ​kapitális tévedés izgalmas emlékműve ez az eredetileg 1982-ben megjelent könyv, Alekszandr Zinovjev emigráns orosz szociológus második magyar nyelven olvasható munkája. A szerző számtalan interjújában és könyvében - melyek nagy része a "szociológiai regény" műfajában íródott - nem győzi hangsúlyozni saját egészen unikális gondolkodói teljesítményét: úgymond, ő az egyetlen olyan szociológus, aki képes volt megragadni a kommunizmus lényegét és világtörténelmi jelentőségét (a nyugati szociológusok mindannyian tévelygő hülyék), s aki elfogulatlanul, minden erényével és hibájával együtt ábrázolja a kommunista társadalmakban kialakult új embertípust, a homo sovieticust, avagy röviden homosost. A Homo sovieticus, melyet Zinovjev nem sokkal 1978-as emigrálása után írt, a kommunista társadalom valaha írt legkegyetlenebb, legcinikusabb bírálatának tűnik, tele ragyogó sziporkákkal, telitalálatokkal, s ugyanakkor arra az alapgondolatra épül, hogy a szovjet kommunizmus minden idiotizmusával együtt is sziklaszilárd rendszer, amely lazán szétszívatja a Nyugatot, úgy játszik vele, mint macska az egérrel, és végül majd könnyedén bekebelezi...


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Oliver Jeffers - Fent ​és lent
Egyszer ​volt két barát, és az egyikük repülni vágyott...

Leo Perutz - Az ​Utolsó Ítélet mestere
1909-ben ​Bécsben rejtélyes öngyilkosságok sorozata borzolja a kedélyeket, melyek mind nagyon hasonló körülmények között zajlanak le, s amelyekre nincs megnyugtató magyarázat. Az öngyilkosok hirtelen, minden előzmény nélkül követik el tetteiket, látszólag minden indíték nélkül, hiszen teljesen normális és rendezett életet élnek, s haláluk mindenkit megdöbbent. A főszereplő, báró Yosch, akinek egyik ismerőse, a színész Eugen Bischoff szintén ugyanilyen körülmények között lesz öngyilkos, miután meggyanúsítják azzal, hogy köze volt a színész halálához, úgy dönt, megpróbálja felderíteni a rejtélyt. A titokzatos és rémisztő esetek egyre szaporodnak, s felmerül a kérdés, hogy vajon nem gyilkosságokról van-e szó. Ám a gyilkos személye - ha egyáltalán létezik ilyen - megfoghatatlannak tűnik. A nyomok végül egy régi könyvön keresztül Salimbenihez, a 16. századi firenzei orvoshoz vezetnek. Az osztrák író regénye krimibe oltott lélektani regény. A századfordulós Bécs polgári közegében játszódik, egy őszi napon veszi kezdetét a történet. A narrátor a békebeli császárváros egy megszokott napjának krónikásaként lépésről lépésre vezeti el az olvasót egy öngyilkosság-sorozat egyre titokzatosabb szövevényébe. A közvélemény döbbenten áll az események előtt, hiszen az áldozatok minden előzmény nélkül vetik magukat a halálba, míg végül felmerül a gyilkosság gyanúja. Amikor a főszereplő, báró Yosch gyanúba keveredik, elhatározza, hogy utánajár a rejtélynek, ám a gyilkos kilétét teljes homály fedi, helyette egy régi könyv és egy 16. századi firenzei orvos, messer Salimbeni alakja bukkan fel a homályból.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók