Ajax-loader

Füredi Kitti Kata

Rate_positive 4 Rate_neutral 3 Rate_negative 0

3618 napja velünk van 2350 napja láttuk utoljára 2312 napja hibernálva van

Badge-orjongo Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (37)

Schubauerné Dr. Hargitai Vera - Polgári ​jog
A ​második alkalommal megjelenő Polgári jogi fogalomtár célja segíteni a magyar jogrendszerben történő eligazodást a hatályos jogi kifejezések jelentésének bemutatásával, a valós szabályozás összefüggéseinek feltárásával. Ennek érdekében a kötet lexikonszerűen, ábécérendben közölt címszavakban áttekinti a magyar magánjog - ezen belül elsősorban a polgári jog és a nemzetközi magánjog - alapfogalmait, továbbá az egyes jogi szakkifejezések értelmezése mellett az alapvető összehasonlításokat és jogforrásokat is megmutatja. Felhasználja továbbá a kialakult bírói gyakorlat eredményeit is. A kötet hasznos szakkönyve lehet a gyakorló jogászoknak, jogalkalmazóknak, jogalkotással, illetve belső normaalkotással foglalkozóknak ugyanúgy, mint az egyetemeket, főiskolákon, tanfolyamokon jogot tanulóknak.

Claudia Gray - Stargazer ​- Nézz az égre!
NÉZZ ​AZ ÉGRE! "Visszafojtott lélegzettel figyeltem, ahogy a fagy felkúszik a szoba ablakára és elhomályosítja az éjszakai égboltot odakint, kizárja a holdfényt, de valahogy mégis láttam. A fagy az ablakon minden irányban terjedni kezdett, de nem véletlenszerűen. Egy kísérteties alakzat kezdett kirajzolódni a jégvirágokból. Egy arc. Sötét, dühös szeme mintha engem nézett volna. A legrészletesebb kép volt, amit valaha láttam. Aztán szíven döfött a felismerés: a fagyember pillantása egyenesen a szemembe fúródott. Volt idő, hogy nem hittem a kísértetekben." Az Evernight időtlen falai között mindenkinek van rejtegetnivalója. Különösen alakul Bianca és Lucas titkos viszonya. A lány furcsa alkut köt Balthazarral, akit a múltja kísért. De minden veszni látszik, amikor az akadémiára gonosz erők támadnak. Mindennek legmélyén pedig egy borzongató rejtély lappang: Bianca születésének titka. Ha mindenütt titkokba ütközöl... Ha már senkiben sem bízhatsz... Ha a csillagok az egyedüli barátaid... Ha félsz, hogy elvéted az utad... NÉZZ AZ ÉGRE! Olvass ki múltat és jövőt!

Claudia Gray - Evernight ​- Örökéj
Bianca ​szökni akar. Bianca új diák az Evernight Akadémián, egy háborzongató, gótikus bentlakásos iskolában, ahol az osztálytársak valahogy mind túlságosan tökéletesek: okosak, elegánsak, jófomán olyanok, mint a ragadozók. Bianca tisztában van vele, hogy nem illik közéjük. Ekkor találkozik Lucassal, aki szintén kilóg a sorból, s aki szemmel láthatólag mindent megtesz azért, hogy ne legyen olyan, mint a többi evernightos. Kettejük között tagadhatatlanul van valamiféle vonzalom. Bianca minden veszélyt vállalna, hogy a fiúval lehessen, de sötét, régesrégi titkok elszakítják őket egymástól. Bianca ekkor megkérdőjelez mindent, amit eddig igaznak hitt. Claudia Gray rossz csillagzat alatt született szerelmi története, és a veszélyes szövetségeket felvonultató izgalmas események lélegzetelállító modern vámpírmese a mai olvasónak. Claudia Gray New Yorkban él és dolgozik. Az Evernight az első regénye.

Zrinszky László - Neveléselmélet
Ez ​a könyv az egyetemek és a főiskolák hallgatóinak szóló vizsgaanyag. Magába foglalja mindazokat a neveléselméleti témákat, melyek a legtöbb tanárképző intézmény programjában és vizsgakövetelményében szerepelnek. A tanárjelöltek jobb felkészülését segíti az is, hogy az egyes fejezeteket problémafelvető kérdések vezetik be, és az adott témára utaló kérdések és feladatok zárják. A szerző a nemzetközi és a hazai szakirodalom felhasználásával idézi fel a jelentősebb neveléselméleti hagyományokat. Így azoknak a továbbképzést igénylő pedagógusoknak is szól, akik összhangba szeretnék hozni saját tapasztalataikat a nevelési tennivalók változásaira vonatkozó újabb elméleti ismeretekkel.

Bábosik István - Neveléselmélet
A ​kötet a nevelés szerepét, feladatait és metodikáját is az Európai Unió elvárásaihoz igazodva tárgyalja. A nevelési folyamat bemutatása személyiségelméleti alapozású, a kézikönyv elemzi a személyiség motivációs, kognitív és biológiai sajátosságcsoportjának fejlesztési lehetőségeit. Kiemelt helyet kap a tevékenység és a felnőtt-gyerek, valamint a kortársi interakciók nevelésben betöltött funkcióinak tárgyalása, továbbá a direkt és indirekt hatásrendszert szervező nevelési módszerek részletes bemutatása, ami önmagában is jelzi a kézikönyv nevelésértelmezésének korszerűségét. Újszerű megoldás a kiadványban, hogy a Neveléselmélet című kézikönyvet egy Neveléselméleti báziskötet egészíti ki, amely az alapvetően teoretikus jellegű kézikönyv legfontosabb problémaköreit döntően empirikus, a gyakorlatot tükröző hazai és nemzetközi szakirodalmi szemelvényekkel teszi teljesebbé és alkalmazhatóbbá.

Buzás Balázs - Leguán, ​baziliszkusz, víziagáma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Várnai Zseni - Az ​igazlátó király
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakob Grimm - Wilhelm Grimm - Die ​Märchen der Brüder Grimm
Dieser ​Band vereint alle Märchen der Brüder Grimm. Ungekürzt und im Wortlaut der letzten zu Lebzeiten der Brüder Grimm erschienenen Ausgabe. Ein unvergänglicher Schatz deutscher Literatur!

Jakob Grimm - Wilhelm Grimm - Die ​schönsten Märchen der Brüder Grimm
Mit ​204 Illustrationen von Fritz Fischer

Kiss Judit - Bevezetés ​a gyermekirodalomba
A ​jegyzet a gyermekirodalom elméleti szempontjainak homályosan körvonalazott kérdéseit igyekezett fölvázolni. Arra vállalkozott, hogy kijelölje a gyermekirodalom terepén való további vizsgálódások néhány útjelzőjét. (...) A "Bevezetés a gyermekirodalomba" a gyermekirodalom elméleti megközelítésének sarokköveire világít rá: a felnőtti-gyermeki kapcsolódásának lehetőségeire és kritikus pontjaira a gyermekirodalom összefüggéseiben; a gyermekirodalom mai helyzetére az irodalom fő vonalainak kontextusában; illetve a gyermekirodalom mint önálló létezőre. A gyermek felfedezésére vonatkozó rövid történeti áttekintés célja, hogy az érdeklődő (vizsgálódó) könnyebben megkereshesse a kapcsolódási pontokat a gyermekről alkotott elképzelés változásai és a gyermekirodalom fejlődésének kritériumai között. (Részlet a könyv utószavából)

Lucinda Lidell - Sara Thomas - Carola Beresford Cooke - Anthony Porter - Masszázskönyv
A ​kötet a relaxálás és a kézzel gyógyítás klasszikus kalauza - a masszázstól a siacuig és a reflexológiáig. A szépen illusztrált könyv megbízható útmutatásai alapján lépésről lépésre tanulhatja meg az olvasó a kézzel gyógyítást és sajátíthatja el az emberi érintés szavak nélküli nyelvét. Megtanulhatjuk csillapítani a stresszes állapotot - fejleszteni az öngyógyítás képességét - száműzni a fejfájást és a gerincbántalmakat - hogy örömet jelent másokkal törődni - fejleszteni az érzékenységet - lazítani, és elfelejteni a gondokat - megérteni testünk jelzéseit - felfedezni az egészség és a vitalitás örömét - a szeretet és az önbecsülés érzését felismerni - meg tudunk birkózni az élet nyomasztó oldalával.

Lancz Edina - A ​magyar jelnyelv szótára
Egy ​különleges nyelv első szótárát tartja a kezében az olvasó. Olyan nyelvét, amelyen a hangok nélkül élő embertársaink könnyedén megértik egymást, amelyen vitatkoznak, vicceket mesélnek, szerelmet vallanak egymásnak. Más ez a nyelv. Más, mint a beszélt és írott magyar nyelv, hiszen nemcsak a szókincs, de a nyelvtana is eltérő. És más, mint a többi jelnyelv, hiszen csaknem kétszáz évvel ezelőtt a magyar siketek alakították ki a maguk tetszése szerint, a maguk számára. Szép ez a nyelv. A jelel ember a körülötte lévő teret tudatosan használja, birtokba veszi, miközben arc- és testjátéka ezernyi árnyalattal gazdagítja mondanivalóját. Ujjai különös táncot járnak, az egyes lépéseknek azonban jelentésük van a siketek világában. Ez a kötet azoknak a hallóknak kíván segítséget nyújtani, akik elhatározták, hogy megértik az ujjak táncát. Éppen ezért a szócikkek nem ábécérendben követik egymást, hanem a jelnyelv belső logikája, a kezek formája alapján. Így nem csak szavak, de jelek is visszakereshetők a szótárban, amely egyelőre - első változatként - csupán a budapesti nyelvjárás jeleit foglalja magában.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (16)

William Ury - Tárgyalás ​nehéz emberekkel
Problémánk ​van valakivel? Meg akarunk kapni valamit? A megoldás: tárgyalás, vagyis együttműködés egy kölcsönösen kielégítő megoldás keresésében. De mi van akkor, ha a másik nem akar együttműködni, vagy diktálni akar? Mi van, ha képtelen felismerni az érdekeit, ha túlbecsüli pozíciójának erejét, ha a vágyait összekeveri a tényekkel, ha érzelmekkel operál, amikor tárgyilagos mérlegelésre lenne szükség? Vagy mi van akkor, ha egy _nehéz emberrel_ kell tárgyalnunk: egy dühös főnökkel, egy előítéletes ügyféllel, egy makacs házastárssal, egy önfejű kamasszal? Mit tegyünk, ha a másik egy lépést sem hajlandó engedni, mert ő "elvi kérdésekben" sosem enged? Adjuk fel és mondjunk le egy kölcsönösen előnyös megállapodásról? Makacsoljuk meg magunkat mi is, és konokságra konoksággal, érzelmekre érzelmekkel, elzárkózásra elzárkózással válaszoljunk? A józan ész és a tapasztalat azt sgja, nem ez a megoldás. De akkor mi? ___A _Tárgyalás nehéz emberekkel_ választ ad a kérdésre, méghozzá gyakorlat által igazolt receptek formájában. Logikus rendszerbe foglalva, közérthetően ismerteti a tárgyalás áttöréses stratégiájának öt lépését. Aki ezeket megérti, tapasztalataival összeveti, majd következetes munkával megtanulja őket alkalmazni, képes lesz kezelhetetlennek tűnő problémákat eredményesen és elegánsan megoldani. ___ _a kiadó_

Teréz anya - Teréz ​anya breviáriuma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Victor Hugo - A ​párizsi Notre-Dame
Néhány ​esztendeje e könyv szerzője a Notre-Dame székesegyházban járván, vagy inkább kutakodván, az egyik torony homályos zugában emberkéz rótta szót pillantott meg a falon: 'ANÁTKH Ananké, végzet. A kőbe eléggé mélyen bevésett, idő marta görög nagybetűk, a formájukba és tartásukba belekövült, gótikus írásra valló, középkori kézről tanúskodó jegyek, de legkivált a bennük rejlő gyászos és baljós értelem mélyen megrendítette a szerzőt. Azon töprengett, azt próbálta megfejteni, miféle szenvedő lélek lehetett az, amelyik addig nem akart megválni e világtól, míg a bűn vagy balsors bélyegét rá nem ütötte az ódon templom homlokára. A falat azóta befestették vagy levakarták (magam sem tudom már), s a felirat eltűnt. Mert így bánnak a középkor csodálatos templomaival idestova kétszáz esztendeje. Pusztítják őket, ahol érik, belülről és kívülről egyaránt. A pap befesti, az építész levakarja, aztán jön a nép és lerombolja. Ennélfogva, azon a múló emléken túl, amelyet e könyv szerzője állít itt neki, ma már nincsen nyoma a Notre-Dame komor tornyába belevésett titokzatos szónak, nincsen annak az ismeretlen sorsnak sem, amelyet oly szívszorító tömörséggel fejezett ki. Az az ember, aki azt a szót írta a falra, évszázadokkal ezelőtt eltűnt a nemzedékek sorából. Abból a szóból lett ez a könyv. 1831 februárjában

Hefelle József - Sevcsik Jenő - Fényképészet
A ​könyv elsősorban a hivatásos fotósoknak ad szakmai ismereteket a felvételek elkészítéséhez. Részletesen ismerteti a szakfényképészeti célokra alkalmazható fényképezőgépeket, objektíveket, zárszerkezeteket és keresőrendszereket. Foglalkozik a korszerű felvételi anyagokkal és ezek jellemzésével és értékelésével, valamint a színszűrőkkel. A Fényforrások és A világítástechnika c. fejezetek jól tükrözik az elmúlt évtizedek jelentős fejlődését. A beállítás c. fejezet a kép megkomponálásával foglalkozik. A megvilágításmérés c. fejezet a korszerű mérésmódszereket és legújabb mérőberendezéseket írja le. A felvételkészítés technikájának ismeretében a mű újszerűen és átfogóan tárgyalja a műtermi fényképezés, az épület- és természetfényképezés, a személyfényképezés, a riport és divatfényképezés gyakorlati kérdéseit. Az utolsó fejezet tartalmazza a szerzői joggal kapcsolatos ismereteket is. A valóságban sok technikai újítást ma már elavultnak tartunk, ami a könyvben megjelenik, de a digitális korszak berobbanásával sem változtak az elvek. Magyar nyelven a nyolcvanas évek óta nem jelent meg szakmailag értékelhető könyv a fotózás területén, így ez az egyik legfrissebb, és legátfogóbb és azóta is legjobb könyv, amihez fordulhatunk.

Dr. Benjamin Spock - Michael B. Rothenberg - Dr. ​Spock csecsemő- és gyermekgondozása
Dr. ​Spock könyve az időtálló bestseller, amely már eddig is szülők generációinak nyújtott hathatós segítséget. Vitathatatlanul alapmű ez, a legtöbbet forgatott és leghasznosabb útikalauz, ami gyermekeink gondozásáról valaha megjelent. Dr. Steven J. Parkerrel együttműködve Dr. Spock átdolgozta és naprakész ismeretekkel töltötte fel könyvét, hogy az megfeleljen a XXI. században a megváltozott életkörülményeknek. Dr. Spock könyvének megújított, például a pubertásról szóló részeket tartalmazó változata könnyen és gyorsan juttat minden gyermeknevelő embert a megfelelő ismeretekhez, és nyújt segítséget olyan témakörökben, mint például a: Ś szoptatással kapcsolatos legújabb eredmények, biztos módszerek dolgozó anyák számára; Ś a szükséges védőoltások sorrendje, vitaminadás és étkezési javaslatok; Ś gyakran felvetődő orvosi kérdések és válaszok, például a szamárköhögés elleni védőoltásról, a pelenkakiütésről, csecsemőkori hasmenésről, gerincferdülésről és az aknéról; Ś munka és gyermeknevelés, a dolgozó szülők; Ś gyermekeink felvilágosítása a szexről, fogamzásgátlásról, homoszexualitásról, a dohányzásról, az alkohol- és a drogfüggőségről, valamint az AlDS-ről; Ś az iskola és a tanulási nehézségek; Ś fogyatékos gyermekek; Ś a gyermekek fogászati védelme; Ś az agresszivitás leküzdése: szelíd gyermekek nevelése; Ś homoszexuális szülők; Ś elsősegélynyújtás, balesetmegelőzés - beleértve a sport- és a szabadidős tevékenységeket. Dr. Spock felbecsülhetetlen értékű könyvében található tanácsok amellett, hogy már kiállták az idő próbáját, figyelembe veszik a legmodernebb orvosi és gyermeknevelési eredményeket. Erre a könyvre napjainkban talán még inkább szüksége van a gyakorló szülőknek, mint eddig bármikor, hogy örömmel és bátran vállalhassák azt a felelősséget, amivel a legszebb feladat, a gyermeknevelés jár.

Dr. Tornyai János - Gyere, ​kicsim!... Gyere!
„Könyvem ​megírásánál arra törekedtem, hogy a tollban-rejlő, jóra vezérlő gondolatok hatalmával küzdjek a nagy, nemzeti veszedelem: az Egyke és ma-holnap Egyse ellen” – vallja művéről a szerző. Dr. Tornyai János hivatását tekintve orvos volt. A parasztcsaládból származó, tehetséges fiú szülővárosában érettségizett, majd egyházközségi, városi segítséggel végig kiválóan tanulva a pesti egyetemen szerzett orvosi diplomát. Korányi klinikai gyakorlóéve, francia, német, svájci tanulmányút után nyitott rendelőt Vásárhelyen, 1926-ban. A nagy tudású, szociális gondolkodású orvos hamar népszerű lett. A szegény betegeket ingyen gyógyította, a betegség megelőzésének szükségességét, az egészséges életmódot hirdette. 1939-ben megjelent nemes szándékú, de viszonylag csekély esztétikai értékű regénye, a Gyere, kicsim! Gyere! És rögtön páratlan könyvsiker lett. 1944-ig nyolc kiadást ért, összesen 80 ezer példányban kelt el. Ezt a sikert még felül is múlta a rendszerváltás szabadságában megjelentetett fakszimile kiadás, amelyből több mint 100 ezer példányt adtak el.

Ács Kató - Orbán ​és Petronelka
Akinek ​már volt állat pajtása, tudja, mennyivel kedvesebb az élettelen, merev játékoknál. De még ennél is izgalmasabb észrevétlenül megfigyelni heteken, hónapokon át a szabadon élő kis madarak életét, szorgalmas fészekrakásukat, tojáskáik kikeltését, fiókáik féltő gondozását, etetését, tanítgatását és szárnyra bocsátásukat, aggódni értük megpróbáltatásaikban, és örülni örömeiknek. Ács Kató kisregénye ezt az élményt ajándékozza olvasóinak, Gaál Éva finom rajzai közelebb hozzák hozzánk Orbánt és Petronelkát, a két kis vadgalambfiókát, akik most már végképp beröppentek többi kedvenceink közé.

Tóth Dóra - Dini ​kalandjai
Az ​elárvult dinógyerek a veszélyben bővelkedő dinóföldön őszinte barátokra talál, akik a legnehezebb helyzetekben is mellette állnak. A jószívű és talpraesett kisdinó a reménytelennek tűnő kalandokból is győztesen kerül ki. Az olykor mulatságos, olykor izgalmas meséket hallgató kicsik, a képeket nézegetve, észrevétlenül tesznek szert az ősvilág lakóival kapcsolatos tudásra.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (11)

Visegrády Antal - Jogi ​alaptan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Foky Tamás - Hornyák Csaba - Kalló Magda - Katona Attila - Kulcsár Edit - Mózer Ibolya - Sávoly Mária - Érettségi ​tételek - Történelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Érettségi ​tételek - Magyar történelem
Félsz ​az érettségitől? Rettegsz a felvételitől? Még messze vannak a vizsgák, de tanulmányaid során hasznodra lenne egy-egy téma áttekinthető összefoglalója? Vagy egyszerűen csak már rég ült az iskolapadban és szívesen olvasna egy jól használható összeállítást a magyar történelem legfontosabb korszakairól? Akkor ez a kiadvány Önnek, Neked szól! A kiadó eredeti szándéka szerint a felvételizők, érettségizők helyzetét szeretné a nagy megmérettetések előtt megkönnyíteni. Az érettségi, felvételi anyaga a magyar történelem tárgyköréből a szóbeli vizsgakövetelményeknek megfelelően foglalja össze és rendszerezi a tudnivalókat. Minden témakör után található kronológiai összefoglaló, név- és fogalomtár, mely megkönnyíti az egyénre szabott tétel készítését, és az írásbeli felvételikre is jól használható. Egy-egy téma után aki még bővíteni szeretné ismereteit, az ajánlott irodalomban szereplő művek közül választhat. Természetesen a sikeres felvételi és érettségi elsődleges záloga a rendszeres tanulás, amit ez a könyv nem helyettesíthet, de hasznos lehet az összefoglalásra, rendszerezésre. Sok sikert és kitartást kíván a kiadó, és a kiadvány összeállítója, remélve, hogy a diákok a felkészülést segítő és hasznos könyvhöz jutnak.

Várnai Zseni - Borostyán
Jobbára ​új verseket tartalmaz a költőnő új kötete; az elmúlt tíz év kiadatlan verseit. Az immár fél évszázados, tetterős akarásokban, örömökben és szenvedésekben, csalódásokban és újjápezsdülésekben gazdag életműnek egy csendesebb, eltűnődőbb szólama zeng most fel, amelyben az öregedés tiszta hangjai fogalmazódnak meg. Akár a borostyánba kövült mozgás, úgy villan elő a napi élmények mögül a múlt megannyi emléke, képe, de ez a megdermedés, ez a ragyogó mozdulatlanság csak látszólagos, s nem a vigasz szerepét tölti be, hiszen a költőnő olyan eleven kíváncsisággal vizsgálja önmagát, s olyan természetesen töltekezik meg a való világ élményeivel, hogy méltán érezheti, s érezhetjük: ez a vallomás-sorozat az elmúlás feletti értelmes, emberi győzelem szép dokumentuma. A kötet utolsó darabja, az 1955-ben alkotott Varga Eszter föltámadása, amelyet az olvasó más kiadványokban már olvashatott, a felszabadulás előtti hónapok világát eleveníti fel, vagyis a költőnő élete egyik leghősibb szakaszának állít emléket.

Várnai Zseni - Nyugtalan ​madár
A ​költő vallja magáról: A _Nyugtalan madár_, amely már sötét hajnalban fölver énekével, talán nem más, mint az én zaklatott szívem, mert még mindig versekben élek, és verseket álmodom. [...] Ebben a könyvemben legújabb verseimmel találkozik az olvasó. A megváltozott idők hangjai ezek. A csillagok útján követik korszakunk héroszait, de ugyanakkor az örök emberi sors mélységeibe néznek az örvénylő idő sodrában.

Csáky Z. Tihamér - Bevezetés ​az általános gyógyszertanba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donáth Tibor - Anatómiai ​nevek (A-Z)
Az ​orvosi szaknyelv alapját az anatómiai szavak képezik, melyeknek nemcsak ismerete, hanem értése, értelmezése is fontos eleme az orvosi gondolkodásnak. Az anatómiai szakkifejezések, összességükben az anatómiai nomenklatúra, nem csak a múltban, a jelenben is jelentősen változik. A morfológia rohamos fejlődésével, döntően az új technikák, a képalkotó eljárások nyomán új dimenziók nyílnak, új felismerések, új fogalmak, elnevezések nyernek polgárjogot és bővítik az anatómiai nevezékek hivatalos listáját. Donáth Tibor jelen munkája az 1998-ban nemzetközileg elfogadott Terminologia Anatomica alapján készült. E kiadás up.to-date szintre teszi szerző azon könyvírói munkásságát, melyet e témában 1952 óta folytat. A könyv tartalmazza mindazon latin és görög főnevek német, alany- és birtokos esetét, részletes értelmezését, melyek az anatómiai terminológiában szerepelnek, majd értelmezi a belőlük képzett, összetett anatómiai neveket. A munka jelentős támogatást ad az anatómiát megismerni kívánóknak, de elsősorban nélkülözhetetlen az orvostanhallgatók anatómiai tanulmányaihoz. Külön fejezet sorolja fel mindazon szerzők neveit és rövid életrajzi adatait, akik mint egy-egy struktúra első leírói, nevük alapján, mint eponímák honosodtak meg az orvosi szaknyelvben és előszeretettel használatosak a klinikai orvosi irodalomban. Függelékként rövid nyelvtani útmutató ad segítséget a latin és görög szakszavak képzéséhez, azok helyes verbális és írásos használatához.

Dobszay László - A hangok világa 3.
Ennek a _zenei szakkönyvnek_ nincsen fülszövege.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók