Ajax-loader

B. A.

Rate_positive 346 Rate_neutral 8 Rate_negative 0

3074 napja velünk van 465 napja láttuk utoljára

Rukkaracsony_2015 Orgonaaga Roger Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (1141)

Antonio Bonfini - Beszélgetés ​a szüzességről és a házasélet tisztaságáról I-II.
Háromnapos ​lakoma folyik Mátyás király udvarában,amelynek résztvevői a királyi páron kívül a kor jeles humanistái, köztük a tudós Galeotto Marzio,Bánffy Miklós,az Aragóniai-ház tagjai - Beatrix testvérei -,államférfiak, hadvezérek, egyházi méltóságok. A lakomán egy téma körül zajlik a vita: melyik az előbbrevaló erény, a szüzesség avagy a házasélet tisztasága? A jellegzetesen humanista témafelvetés jellegzetes humanista módon kerül feldolgozásra: ékesszóló monológok hirdetik valamelyik álláspontot, szikrázó dialógusok csapnak össze olyan érvekkel, amelyek a reneszánsz humanista tudományosság egész fegyvertárát felvonultatják;egyaránt merítenek az ókori mítoszokból, történelemből és a görög-római irodalom nagyjainak alkotásaiból,valamint a keresztény kultúrából, a bibliából és a keresztény teológiából.

Georges Duby - A ​katedrálisok kora
Az ​ismert francia történész a középkori társadalom és művészet történetét mutatja be 980-tól 1420-ig, kapcsolatukra helyezve a hangsúlyt. Azt akarja megfejteni, hogyan változott a művészet szerepe a szóban forgó több mint négy évszázad folyamán, és milyen célt szolgáltak a templomok, szobrok, képek.

Fodor Géza - Petri ​György költészete
Petri ​György költészete az utóbbi években a verskedvelő magyar olvasók érdeklődésének középpontjába került. A közönség és a kritika egybehangzó véleménye szerint Petri immár nemcsak nemzedékének, hanem az egész magyar lírának egyik legjelentősebb alakja. Indulatos erővel, a szenvedélyek hitelével, sodró lendülettel, nagy formatudással, következetesen végiggondolt gondolatokkal fejezi ki mindennapjait és létérzését, s költészete egyben tükre a kor - korunk - változásainak is. Fodor Géza, a kitűnő kritikus és esztéta könyve az első kísérlet a teljes pályarajzra. A szerző Petri György életművét az utolsó huszonöt esztendő történelmi eseményeibe ágyazva elemzi, kimutatja a költő szemléletének személyes és történeti meghatározóit, végigköveti a versformálás alakulásának okait és jellegét, a lírai eszközök megújításának folyamatát, feltárja a motívumok gyökerét és szerepét, nagy tudással és beleérző képességgel, egyszersmind a nemzedék-társ élményei alapján szól ennek a gazdag és sokszínű, hol fájdalmas, hol fanyar, hol ironikus, hol gyöngéd, hol öngyötrő, hol harapós költészetnek szépségeiről, titkairól.

Stephen J. Pap - Virágtermesztés ​növényházban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovas István - Második ​jobbegyenes
Lovas ​István - publicista, politológus, fordító - 1945-ben született Budapesten. A hatvanas években több évet töltött börtönben, mert középiskolás és egyetemista barátaival egy illegális Kereszténydemokrata Munkáspártot alapított. Az ország összes középiskolájából kizárták. "Erkölcsi bizonyítvány" hiányában Magyarországon nem járhatott egyetemre. (...) Bicskén él.

Lovas István - "Liberális" ​kiütések
Büszkeség ​tölt el, hogy a balliberálisok szemében az ország leggyűlöltebb újságírója vagyok. Mivel érveik gyengék, gátlásaik nincsenek, rágalmaztak, meghamisítva idéztek, csúsztattak, amivel népszerűségem és hitelem növeléséhez kétségtelenül hozzájárultak. Ezért köszönet is illeti őket. Az engem támadó, ismertebben hangzó nevekből listát készítettem. Remélem, az összeállítás nem meríti ki a gyűlöletkeltést és a BTK 269-ik paragrafusát.

Gál György Sándor - Somogyi Vilmos - Operettek ​könyve
Az ​operettek színes mesehősei és mesehősnői jelennek meg a könyv lapjain: Bob herceg és Daniló, Marica grófnő és Sybill, Gül Baba és Barinkai... A figurák mögött kirajzolódik valamennyi operett története, tartalma és születésének körülményei. Az írók tömör életrajzi tanulmányokban ismertetik Offenbach, Straussz, Suppé, Huszka Jenő, Kacsóh Pongrácz, Kálmán Imre, Lehár Ferenc és még sok más zeneszerző életét. Mindazokét, akik szerepet játszottak e népszerű műfaj megteremtésében, kialakításában és diadalmenetében. Az OPERETTEK KÖNYVE lényegesen eltér a könyv előbbi formájától: anyaga kiegészült a XX. század világsikerű külföldi és hazai operettjeinek, musicaljainak ismertetésével. A korrajz is szélesült, hiszen nemcsak a valcerütemben ringatózó Bécs, a kánkántól harsogó Párizs, a modern angol táncoperettet teremtő London, a János Vitéz furulyaszavára felfigyelő Budapest jelenik meg előttünk, hanem korunk zenei arcmása is, mely elválaszthatatlan a jazz, a rok and roll, s a legmodernebb beatmuzsika harsányabb színeitől.

A_m%c5%b1v%c3%a9szi_rajz_k%c3%a9zik%c3%b6nyve
3

Ismeretlen szerző - A ​művészi rajz kézikönyve
Fedezzük ​fel a bennünk rejlő kreatív alkotót! A művészi rajz kézikönyve segít, hogy megtaláljuk saját, egyedi stílusunkat, és fejlesszük rajzkészségünket. Legyen szó ceruzáról, szénről, tollról vagy pasztellről, ha követjük a kötet gyakorlati útmutatásait és feladatait, mindenképpen fejlődni fogunk. Egészen az alapoktól, a téma és a kompozíció megválasztásától indulunk, hogy aztán megismerkedjünk egyebek mellett a tónusozás, a maszkolás, a stencilezés vagy éppen a sraffozás trükkjeivel és fortélyaival. A művészi rajz kézikönyve részletesen elmagyarázza, mikor milyen eszközt, anyagot és módszert érdemes használni, s több mint 80 technikát mutat be. Tökéletes választás kezdőknek, akik új hobbit keresnek, de tapasztaltabb művészeknek is, akik fejlődni szeretnének.

Enczi Zoltán - Richard Keating - Tájak ​és városok digitális fényképezőgéppel
A ​táj- és épületfényképezés nem tartozik a bonyolult feladatok közé. Egy átlagos fényképezőgéppel, automata üzemmódban is készülhetnek kitünő tájfelvételek, ha tudjuk mikor, hol és hogyan kell fotózni. A siker nagyrészt a fotós szemén, helyismeretén, a kompozíción, nem pedig a fényképezőgép minőségén múlik. Persze a különleges helyszínek - hasonlóan jó felszerelést és technikai tudást igényelnek, de a legjobb képek zöme egy színvonalas kompakt gépben is megszülethetne. Könyvünk pontosan ezen szemléletet próbálja átadni. Megismertetjük az olvasót a táj- és épületfotózás technikai alapjaival, a legfontosabb eszközökkel, objektívekkel, kiegészítőkkel, majd bővebben kitérünk a kompozíciós ismertekre, a gépkezelés fontosabb mozzanataira, végül pedig azokról a tájfotós trükkökről, módszerekről ejtünk szót, melyek nélkül nem készülhet el az életünk legszebb helyeit bemutató Fotó.

Covers_15170
A ​kígyómenyasszony Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​kígyómenyasszony
A ​Mura-vidék és az Adria között élő szlovének múltja, sorsa sokszor fonódik össze a miénkkel. Több népmeséjük tükrözi ezt a közös múltat: Mátyás király ugyanúgy az arany időket jelentette a szlovén szegények, mint a magyarnak, a Hatodik-huszárok bánnak el az egyik mesében a törökkel, aki a Murán túli népet ugyanúgy sanyargatta, mint a Murán innenit. A szlovének népmesekincsének a legjavát válogatta össze Gállos Orsolya ebbe kötetbe. A mesék mindegyike igazságszerető népről tanúskodik: a hűség, jószívűség, vitézség, szerénség a legfőbb erényként nyer jutalmat bennünk, míg az árulást, rablást, kapzsiságot, irigységet könyörtelenül büntetik. Ha a jó mégis veszélybe kerül, akkor a természet maga akadályozza meg az igazságtalanságot: álltok, jó szellemek, a hold, a nap, a szelek sietnek a jók megsegítésére. A kötetben olyan népmesék is találhatók, amelyek a Szentgotthárd környékén élő magyarországi szlovén nemzetiség ajkán keletkeztek.

Hans Dernschwam - Erdély, ​Besztercebánya, Törökországi útinapló
Egy ​éles szemű, hideg szívű krónikás a 16. századból 5 Jelentés az erdélyi sóbányászatról (1528) 77 A besztercebányai középső-, másként kamaraházra vonatkozó, továbbá a magyar királyságban végbement egyéb események leírásának kivonata (1563) 107 Törökországi útinapló 135 A balkáni út 137 A kisázsiai út 331 Utunk hazafelé 453 Jegyzetek 505 A Hans Dernschwam életére és működésére vonatkozó fontosabb művek jegyzéke.

Paul Davies - Hogyan ​építsünk időgépet?
A ​világszerte ismert fizikus, Paul Davies műveit szerte a világon sokan olvassák, mert a szerző kivételes képességeinek köszönhetően könnyen érthető formában tudja átadni a legkorszerűbb elméleti kutatások eredményeit is. Ezúttal Davies olyan témát választott, amely már évszázadok óta izgatja az emberek fantáziáját: lehetséges-e az időutazás? Davies egyértelműen az igenlő választ mellett tör lándzsát - feltéve, hogy a téridő szerkezetében mutatkozó néhány csomót sikerül elegyengetni. Davies kissé gúnyos felhanggal magyarázza el, hogy a jövő meglátogatásához semmi egyébre nincs szükségünk, mint egy kis segítségre a gravitációtól, és egy űrhajóra, amely közel fénysebességgel képes haladni.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Péter Jánosné - Mikrohullámon ​sütni-főzni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hosszú Ferenc - A ​másik Írás
Hosszú ​Ferenc a mózesi történetet mondja el újra, igen szórakoztató és elgondolkodtató módon, már-már a fantasztikus regényírás módszereivel. Egy szellemileg és technikailag fejlett, titkos tudóscsoport „avatkozik be” a fejlődés érdekében az emberiség életében: megszemélyesítik az Urat, csodákat művelnek, kivezetik a választott népet Egyiptomból, s elfoglaltatják velük az Ígéret Földjét. Izgalmas és megrendítő erejű regényéről a szerző így ír: " Az sok tanulsággal szolgált évszázadon át olvasóinak, ítéletüktől függetlenül is. Izgalmas és ellenállhatatlanul csábító kísérlet: megfosztani a történetet csodás elemeitől, mégpedig azáltal, hogy az isten személye helyére is embert teszünk (amihez oly sok kézenfekvő fogódzót kínál az eredeti szöveg), s megvizsgálni, vajon nem nyújthat-e még több tanulságot, már pusztán nagyobb valószerűségével is, ha teljességgel emberi történetnek tekintjük. A szerző nem kis bátorsággal, de nem is kevés alázattal erre vállalkozott."

Iro_szemmel_1974
Írószemmel ​1974 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Írószemmel ​1974
Közhellyel ​kell kezdenünk az Írószemmel, 1974 bemutatását: a legszárnyalóbb írói fantáziát is képes felülmúlni a valóság izgalmasságban, érdekességben, színességben,. S még valami: a körülöttünk zajló élet, a valóság, amelyben élünk, általában csak részleteit mutatja meg nekünk, elfedve az egész társadalom nagyobb összefüggéseit, forrongásait, nagyszerű szépségeit, esetleg fájdalmas vajúdásait. Mint már évek óta a hasonló címmel megjelenő riportgyűjteményeket, ezt a kötetünket is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy képet adjon a mai magyar valóság jelentős áramlásairól. Irodalmi szociográfiákat közlünk írók és témájukhoz írói igénnyel nyúló újságírók tollából az 1974-es esztendőt, leginkább jellemző jelenségekről, tömegeket foglalkoztató társadalmi kérdésekről, így például a népesedéspolitikáról, a családvédelemről, a munkásosztály művelődéséről stb. Szó esik más problémákról is, amelyek ugyan szintén tömegeket érintenek, de nem állnak a közfigyelem középpontjában: az urbanizációról, a tudatváltozás jelenségeiról, a cigánykérdésről stb. S mert a kötet összeállításakor már a felszabadulás harmadik évfordulójára való készülődés légkörében élt az ország, hangsúlyosan szerepel a gyűjteményben néhány olyan írás, amely a három évtizeddel ezelőtti idők eseményeire emlékeztet.

Maarja Kangro - Az ösztöndíjas
"... és ekkor megfordult a hölgy. 60 körüli lehetett, feszes arcával egy pintyre emlékeztetett. – Micsoda?! – horkantotta. – Ez meg milyen film volt? – Ööö… észt film – mosolyodott el tétován Mario. Én, aki gyakran azokat a labdákat is lecsapom, amelyeket nem kellene, próbáltam gyorsan kitalálni, milyen mondatokkal foglaljam össze a film értelmét, de mielőtt a végére értem volna, az asszony újra felcsattant: – Észt film! Na persze! Akkor az nem is igazi film. Még hogy Észtország! Nincs azoknak semmi kulturális hagyományuk, ez nyilvánvaló. Mario rebegtette a hosszú szempilláit és mosolygott. Én is somolyogtam, kétségkívül mulattatónak találtam a helyzetet. – És ezek még egész Balti filmnapot rendeznek. Olyan országokat hoznak ide, ahol évszázadokig nem volt igazi kultúra. Ugyan mit mutathatnának ezek nekünk? Vagy maguk szerint?"

Kökény Andrea - Békeszerződés az Egyesült Államok és Mexikó között (184(
Az 184. február 2-án megkötött Guadalupe Hidalgoi Szerződés az Amerikai Egyesült Államok és Mexikó között folyó háborút zárta le.

Julianne Ward - A ​Tavene rejtély
Amikor ​Torremolinosban, egy ott folyó régészeti ásatáskor, több évszázados, hihetetlen leletre bukkannak, akkor a régészek ki máshoz fordulhatnának, mint az ebben a kis halászfaluban élő, sejtései szerint már csak hónapokat számláló biológus professzorhoz. És elkezdődik a hihetetlen kalandozás az időben, hogy megfejtsék azt az évszázados titkot, a Tavene rejtélyt, mely talán megmenti az emberiséget. Lebilincselő gondolatok, gördülékeny stílus teszik felejthetetlenné a regényt, minden olvasója számára.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (70)

Sabján Tibor - Tetőfedések
A ​Népi kultúra sorozat újabb kötetében a szerző bőséges képanyaggal illusztrálva írja le és tárja elénk az egyes fedésmódok történeti és néprajzi kérdéseit, a fedés készítésének folyamatát, a féltve őrzött fortélyokat és a felhasznált anyagok tulajdonságait. A sokszínű képből kirajzolódik a háza körül szorgoskodó parasztember alakja, aki egyszerűbb építményeit maga fedi be, a specialistáé, akinek tudása már egy szűkebb közösség számára kamatoztatható, a háziiparosé, aki megélhetési forrást talál a fedőanyagok készítésében és értékesítésében és a mesteremberé, aki a fedési munkákra szakosodott iparos. Az áttekintés nem nélkülözhette a gyáripari termékek bemutatását sem, hiszen a 19. században már széles körben elterjedtek a tűzbiztos, tartós és sokszor előnyösebb fedőanyagok, amelyek előbb-utóbb kiszorították a korábbi fedési módokat.

Madeline Hunter - Merész ​álmok
A ​híres londoni kurtizán lányát, Celiát egész életében arra készítették fel, hogy a gyönyörszerzés művészetében anyja nyomdokaiba lépjen. A döntő pillanatban azonban menekülőre fogja. Távol a társadalmi előítéletektől, titokban él évekig egy jó barát védőszárnyai alatt. Édesanyja váratlan halálakor egyik napról a másikra megváltozik az élete, és a temetést követően szembesül azzal is, hogy örökségként rengeteg adósságot és egy aprócska londoni házat tudhat csak a magáénak. A házzal azonban egy rejtélyes fiatalembert, Jonathan Albrightont is megörökli, aki az épület padlásterében évek óta, titokban bérel szobát. Celia azonban nehezen tud megszabadulni tőle: a sötét hajú, jóképű, veszélyesen vonzó férfi jelenlétét ugyanis napról napra izgalmasabbnak találja. Még csak nem is sejti, hogy a férfinak mi oka van a maradásra: titokban Celia édesanyjának múltja után nyomoz, a híres kurtizán szeretői között ugyanis egy kémet kell lelepleznie… Madeline Hunter könyve, a Virágritkaságok-sorozat (Három csók, Veszélyes hódító) legújabb darabja izgalmas, letehetetlen olvasmány, amelyben a főhős megannyi próbatétellel találja szemben magát, miközben szerelemből, szenvedélyből, fűtött érzékiségből is számtalan leckét kap az élettől. A Virágritkaságok hölgyeinek izgalmas kalandjai folytatódnak.

Arthur C. Clarke - Randevú ​a Rámával
A. ​C. Clarke 1973-ban adta közre jelen regényét, mely azonnal óriási világsikert aratott. Címét arról az űrhajóról kapta, melyet a XXII. század közepén fedeznek fel a Jupiteren túl. Az Endeavour napkutató űrhajót küldik a Ráma felderítésére... Clarke mindent tud, amit egy sci-fi írónak tudni kell. Fantáziája valóságos tudományos tényekre alapozva szárnyal, és mint Kuczka Péter a kötet utószavában megállapítja: mindig az emberség, az emberiesség oldalán áll. Kitartó tudásvágy élteti minden regényét, és ezzel fogja meg olvasót is.

Mautner Zsófia - #gasztrocsajok
Ebben ​a magazinban több mint száz #gasztrocsajt mutatunk be, azaz olyan nőket, akik a gasztronómiát választották hivatásul. Célunk, hogy ihletet és jó példákat hozzunk itthonról és az egész világból, valamint megmutassuk: érdemes a saját, önazonos utunkat járni, akkor is, ha az esetleg elsőre furcsának vagy rögösnek tűnik. Íme, néhány következtetés, amit a számos interjú és találkozás után levontam: Sokszínűségünkben valójában mind egyformák vagyunk. Teljesen mindegy, hogy Budapesten, Amszterdamban, Berlinben, vagy Tel-Avivban élünk, hogy alacsonyak, magasak, soványak, molettek, szőkék, barnák, feketék, arabok, zsidók vagy romák vagyunk, mindez csak a keret. Amikor főzünk és etetünk, egyformák vagyunk. A gasztronómiával foglalkozó nők a legjobb fej emberek. A kulináris szakmák a megosztásról szólnak: átadjuk egymásnak a receptjeinket, ételeinket, kedvenc helyeinket, barátságainkat, kapcsolatainkat, történeteinket. A főzés és az evés/etetés még mindig a létező legjobb kommunikációs eszköz, amely minden korlátot lebont. Aki gasztronómiával szeretne foglalkozni, álljon be először két napra egy éttermi konyhára. Azzal a tévhittel szemben, miszerint a cukrászlányok egész nap pisztáciás süteményt díszítenek, az igazság az, hogy néha órákon át gumikesztyűben mosogatnak. Szenvedély, vízió, hitelesség, önazonosság, és rengeteg, kőkemény munka a kulcsa a sikernek ebben az összes, a következő oldalakon megjelenő #gasztrocsaj egyetértett Budapesttől Varsóig. Ebben a kiadványban a legnehezebb feladatnak az bizonyult, hogy ki maradjon ki, hiszen itthon is rengeteg az inspiráló, bemutatásra váró szereplő. Aggodalomra semmi ok, folytatás következik!

Anthony Burgess - Egy ​tenyér ha csattan
Anthony ​Burgess, a Gépnarancs világhírű írója mindenekelőtt nyelvművész volt. Először 1961-ben, álnéven kiadott regénye, az Egy tenyér ha csattan is stílusbravúr: tökéletes beleéléssel jeleníti meg az étel- és eszmekonzerveken élő kisember tévéreklámok és képes magazinok sugalmazta gondolatvilágát és szófűzését. Ez azonban csak eszköz: látószög, amelyből nézve a banális szereplők banális története keserű és alapos, mindamellett pokolian mulatságos szatírává kerekedik. Janet Shirley ugyanis egy olyan történetet beszél el, amelyből jószerivel egy kukkot sem ért meg, a történet főhőse, a férje pedig éppen őbenne véli megtalálni egyetlen szövetségesét ahhoz a tragikomikusan aránytévesztő harchoz, amelyet az egész züllött és lezüllesztő világ ellen indít.

Isaac Asimov - A ​mezítelen nap
Asimov ​a robotika jól ismert három alaptörvényéből kiindulva ismét felelevenítette a logikailag támadhatatlan alaptételeket, melyek szerint a robot nem árthat az emberéletnek. A Külső Világok egyikén, ahol már régóta elszármazott emberek élnek a saját törvényeik szerint, mégis egy rejtélyes haláleset történik, aminek pedig egyáltalán nem lett volna szabad előfordulni. Hogyan történhetett? A Külső Világok hatóságai felveszik a jó öreg Földdel a kapcsolatot, és Baley, a jó nevű és Galaktikaszerte ismert nyomozó közreműködését kérik, hogy segítsen nekik felderíteni az ügyet. Baley vérbeli szakember módjára lát a dologhoz, s megbízói nem is csalódnak benne: kideríti a gyilkosság valódi okát, mely igen nagy meglepetést okoz egy olyan világban, ahol már rég elfelejtették az erőszakot.

Ken Kesey - Száll ​a kakukk fészkére
A ​félig indián származású Ken Kesey fellépése az amerikai irodalom színpadán szorosan követte a hatvanas évek elején a beatnemzedék látványos áttörését. Első regénye, a Száll a kakukk fészkére 1962-ben jelent meg, s magyarul is nagy sikert aratott. Merész, egycélú lendület, izgalmas cselekménybonyolítás, kitűnően megszerkesztett jelképrendszer, bizarr és mégis hiteles emberábrázolás jellemzi a művet. A színhely: elmegyógyintézet. A szereplők: ápoltak és ápolók. A téma: talpra tudnak-e még állni a szánalmas emberroncsok. A regény azt sugallja, hogy a reménytelen kiszolgáltatottságban is lázadni kell az embertelenség ellen, mert az áldozat - fájdalmas bár - nem céltalan: talán van még visszatérés az elveszett emberséghez.

John Fowles - A ​lepkegyűjtő
Ferdinand, ​a lepkegyűjtő megüti a totó főnyereményt, úgyhogy módjában áll gyűjteményét új, mindennél csodálatosabb példánnyal gyarapítani. Csak éppen a gyűjteménynek ez az ékessége nem pillangó, hanem leány: Miranda, a szép, szőke festőnövendék, akit az eszelős fiatalember őrült módszerességgel elrabol, és félreeső, vidéki házának e célra átalakított pincéjében fogva tart. Méghozzá semmi másért, csak hogy - akár a lepkékben - gyönyörködhessen benne, a birtokában tudja. „Olyan volt, mintha fogtam volna egy nagy kék szalagost, vagy egy spanyol fritillária királynőt. Ezzel azt akarom mondani, olyan volt, ami csak egyszer sikerül az embernek az életben, és akárhány életben meg se történik. Ilyesmiről inkább csak ábrándozni szoktunk, s magunk sem hisszük, hogy valaha csakugyan elérjük" - mondja Ferdinand. Miranda pedig ezt írja titkos naplójába: „Én csak egy példány vagyok egy sorozatban. Ha megpróbálok kilibbenni a sorból, olyankor gyűlöl. Nekem azt a sorsot szánta, hogy mindig szép legyek, mindig ugyanaz, gombostűre tűzve, holtan. Tudja ő jól, hogy elsősorban az élet adja a szépségemet, de neki a halott énem kell. Ezt kívánja: éljek, de holtan." Kettőjük több hónapos, tragédiába torkolló együttlétének története - az első, ma már klasszikusnak számító modern pszicho-thriller - a filmvásznon is világsikert aratott.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (290)

Wilhelm Röpke - Civitas ​humana
J. ​Horváth Tamás válogatása W. Röpke műveiből. A szöveg válogatója és fordítója meg van győződve arról, hogy ma Magyarországon újra időszerűek Röpke gondolatai. Rendkívül meggyőző erővel vallja és támasztja alá érvekkel annak a gazdasági rendnek a helyességét, melyhez Mo. ezekben az években fokozatosan visszatér. A felsorakoztatott érvek messze túlmutatnak puszta gazdasági érveken. A második kiadás elé A Kráter Kiadó gondozásában, a Hanns Siedel Alapítvány és Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza báró támogatásával 1996-ban valószínűleg nagyon kis példányszámban megjelent gyűjtemény hihetőleg nem érte el azt az olvasói réteget, amelynek a fordító tulajdonképpen szánta: az egyetemi ifjúságot. Vannak tudós gondolkodók, akiknek a nevét a több mint negyvenéves diktatúra egyszerűen kiszorította vagy a könyvtárak "titkosított" rekeszeibe zárta, nehogy valaki a hivatalos marxista gondolatokkal ellentétes, azokat cáfoló művekhez jusson. Ezek között előkelő helyet foglalt el Wilhelm Röpke, egyike azoknak a német közgazdáknak, akik elméleti munkásságukkal a II. világháború utáni német gazdaságpolitikusokat munkájukban írásaikkal és tanácsaikkal támogatták. Főképp ennek bemutatására szolgál a gyűjtemény 2. kiadásába felvett részlet a Civitas humana c. könyvből (2.7. fej.), amelyet Ludwig Erhard 1944-ben "kísérteties körülmények között" olvasott (lásd 1.1 fej.). Érdemes még megemlíteni, hogy Röpke "Közgazdaságtan"-át halála után 28 esztendővel, 1994-ben 13. kiadásban újra kinyomtatták.

John Locke - Levél ​a vallási türelemről
Latin ​szöveg és magyar fordítás

Pallavicini Zita - Egy ​őrült őrgrófnő naplója
Hogy ​ki Pallavicini Zita, a cseh, a német, az osztrák és a magyar társasági lapok és média sokáig kedvelt figurája? Naplójában az „őrült grófnő” ugyanazzal a szenvedéllyel és provokatív őszinteséggel néz szembe az arisztokrata lét bonyodalmaival, családja történelmével, szerelmei és önmaga gyarlóságaival, amilyennel az életét is éli. Benne olyan vonzó és nagyszabású figurákkal, mint a tragikus sorsú édesanya, a gyönyörű, excentrikus cseh grófnő, vagy a naivan tisztességes nagyapa, aki Pallaviciniről Pálinkásra magyarosított, hogy 1956 után kivégezzék. A tabló részeként felbukkan Andrássy Katinka, a „vörös grófnő”, s hősnőnk nagy szerelme, Karl Schwarzenberg herceg, a gazdag és befolyásos cseh politikus. Pallavicini Zita nem másokat, önmagát beszéli ki, a maga anorexiáját, a maga depresszióját, öngyilkossági kísérletét. Mert miközben látszólag minden adott az idilli lányregényhez: nagyvilági kozmopolita közeg, nyaralás Barbadoson, vacsora Valentinónál, a valóság az a magány, a folyamatos megcsalatás, nemritkán pedig a napi nélkülözés. S hiába az impozáns kapcsolatok sora, a valódi érzelmekre vágyó, mert azokat igazából soha meg nem kapó Pallavicini Zita életének végül is két gyönyörű gyermeke ad valódi értelmet. „Megéltem a gyönyört és a poklot. Ez volt a sorsom… eddig. Azonban, ha mindez nem történik meg velem, akkor én nem vagyok Pallavicini Zita.”

Dr. Bruce Fogle - Mi baja a kutyámnak
Tünetek és elsősegélynyújtás képes tanácsadó könyve.

Dudich Endre - Dr. Loksa Imre - Állatrendszertan
Az ​állatrendszertani tankönyv szerzőinek az volt a törekvése, hogy rövid áttekintést adjanak az állatvilág óriási dimenziójú rendszeréről. Az állatfajok száma egyre növekedik, mert az új kutatási eszközök és módszerek lehetővé teszik olyan élőhelyek átkutatását is, ahová azelőtt az ember nem tudott behatolni. Ezért a rendszer részeiben szinte állandóan változik. Ma még igen messze vagyunk attól, hogy végleges rendszerről beszélhetnénk. Éppen ezért a tankönyv rendszere is csak vázlatos keresztmetszetnek tekinthető. Az állatfajok megismerése és ismerete egyre újabb és újabb területeken válik szükségessé. Az állatok által okozott haszon és kár pénzben kifejezve ma már elképesztő nagyságrendet érhet el. Az emberi, állati és növényi szervezetre káros, veszedelmes állatfajok ismerete alapja mindenféle védekezésnek és orvoslásnak. Az ökoszisztémák belső összefüggéseit az állatfajok pontos ismerete nélkül nem lehet értelmezni. Bizonyos mértékű állatrendszertani tudásra és állatismeretre mindenkinek szüksége van, aki a maga világképét meg akarja alkotni. Sem az oktatók, sem a különleges területeken dolgozó kutatók nem lehetnek képesek arra, hogy lépést tartsanak a rendszer fejlődésével és annak változásait beillesszék tudásuk rendszerébe. Tankönyvünk rendszerének megállapításakor és az említendő fajok felsorolásában arra törekedtünk, hogy egy korszerű rendszerbe helyezzük be azokat az állatfajokat,amelyeknek ismerete általánosságban szükséges.

Mödlinger Pál - Kapocsy György - A ​madarak világa
Könyvünk ​a madarakról szól, de bátran mondhatjuk - másként, mint a századunkban megjelent madártani munkák. A szerzők a madarat mint élőlényt mutatják be: a könyvet olvasva értjük meg, hogy a repülés milyen mélyrehatóan átalakította szervezetük felépítését és működését, s a ma élő madarak mennyire tökéletes lények - gondoljuk csak el, a vízimadarak zöme otthonosan mozog a vízen, a víz alatt, a földön és a levegőben. Választ kapunk olyan kérdésekre, hogyan alakultak ki a madarak a hüllőkből, hogyan fejlődik az embrió a tojásban, mik a madár repülésének fizikai, energetikai és élettani alapjai, vagy hogyan magyarázza az élettan a számunkra olyan "megfoghatatlan" jelenségeket, mint a tájékozódási képesség, a vonulás, stb. Hasonló kérdéseket hasonló igénnyel Chernel István fejtegetett 1899-ben megjelent könyvében. Mi az ő nyomdokain kívánunk haladni - témánkat kibővítve a tudomány azóta elért eredményeivel, és mondanivalónkat - ahol erre mód volt - fényképfelvételeken megmutatva az olvasónak.

Lotharingiai Károly - Lotharingiai ​Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Páduai ​Szent Antal: A csodák könyve
Páduai ​Szent Antal -akit a keresztény történelem egyik legnépszerűbb szentjének tartanak- cselekedeteinek csodákban bővelkedő gyűjteménye méltán kerülhetett bele a Sugárzó Életek könyvsorozatba. E történetcsokor egyszerre misztikus és felemelő írás és egyben a mai kor emberének szóló gyönyörű üzenet: emberségről, szeretetről, együttérzésről. Ez az igényes válogatás nagy népszerűségre tett szert a szentek életét bemutató művek között. A jelen kiadás különlegesség a színes képmelléklet is, amely a szentről készült alkotások és ábrázolások válogatott gyűjteménye.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (197)

Wilhelm Röpke - Civitas ​humana
J. ​Horváth Tamás válogatása W. Röpke műveiből. A szöveg válogatója és fordítója meg van győződve arról, hogy ma Magyarországon újra időszerűek Röpke gondolatai. Rendkívül meggyőző erővel vallja és támasztja alá érvekkel annak a gazdasági rendnek a helyességét, melyhez Mo. ezekben az években fokozatosan visszatér. A felsorakoztatott érvek messze túlmutatnak puszta gazdasági érveken. A második kiadás elé A Kráter Kiadó gondozásában, a Hanns Siedel Alapítvány és Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza báró támogatásával 1996-ban valószínűleg nagyon kis példányszámban megjelent gyűjtemény hihetőleg nem érte el azt az olvasói réteget, amelynek a fordító tulajdonképpen szánta: az egyetemi ifjúságot. Vannak tudós gondolkodók, akiknek a nevét a több mint negyvenéves diktatúra egyszerűen kiszorította vagy a könyvtárak "titkosított" rekeszeibe zárta, nehogy valaki a hivatalos marxista gondolatokkal ellentétes, azokat cáfoló művekhez jusson. Ezek között előkelő helyet foglalt el Wilhelm Röpke, egyike azoknak a német közgazdáknak, akik elméleti munkásságukkal a II. világháború utáni német gazdaságpolitikusokat munkájukban írásaikkal és tanácsaikkal támogatták. Főképp ennek bemutatására szolgál a gyűjtemény 2. kiadásába felvett részlet a Civitas humana c. könyvből (2.7. fej.), amelyet Ludwig Erhard 1944-ben "kísérteties körülmények között" olvasott (lásd 1.1 fej.). Érdemes még megemlíteni, hogy Röpke "Közgazdaságtan"-át halála után 28 esztendővel, 1994-ben 13. kiadásban újra kinyomtatták.

John Locke - Levél ​a vallási türelemről
Latin ​szöveg és magyar fordítás

Pallavicini Zita - Egy ​őrült őrgrófnő naplója
Hogy ​ki Pallavicini Zita, a cseh, a német, az osztrák és a magyar társasági lapok és média sokáig kedvelt figurája? Naplójában az „őrült grófnő” ugyanazzal a szenvedéllyel és provokatív őszinteséggel néz szembe az arisztokrata lét bonyodalmaival, családja történelmével, szerelmei és önmaga gyarlóságaival, amilyennel az életét is éli. Benne olyan vonzó és nagyszabású figurákkal, mint a tragikus sorsú édesanya, a gyönyörű, excentrikus cseh grófnő, vagy a naivan tisztességes nagyapa, aki Pallaviciniről Pálinkásra magyarosított, hogy 1956 után kivégezzék. A tabló részeként felbukkan Andrássy Katinka, a „vörös grófnő”, s hősnőnk nagy szerelme, Karl Schwarzenberg herceg, a gazdag és befolyásos cseh politikus. Pallavicini Zita nem másokat, önmagát beszéli ki, a maga anorexiáját, a maga depresszióját, öngyilkossági kísérletét. Mert miközben látszólag minden adott az idilli lányregényhez: nagyvilági kozmopolita közeg, nyaralás Barbadoson, vacsora Valentinónál, a valóság az a magány, a folyamatos megcsalatás, nemritkán pedig a napi nélkülözés. S hiába az impozáns kapcsolatok sora, a valódi érzelmekre vágyó, mert azokat igazából soha meg nem kapó Pallavicini Zita életének végül is két gyönyörű gyermeke ad valódi értelmet. „Megéltem a gyönyört és a poklot. Ez volt a sorsom… eddig. Azonban, ha mindez nem történik meg velem, akkor én nem vagyok Pallavicini Zita.”

Dr. Bruce Fogle - Mi baja a kutyámnak
Tünetek és elsősegélynyújtás képes tanácsadó könyve.

Dudich Endre - Dr. Loksa Imre - Állatrendszertan
Az ​állatrendszertani tankönyv szerzőinek az volt a törekvése, hogy rövid áttekintést adjanak az állatvilág óriási dimenziójú rendszeréről. Az állatfajok száma egyre növekedik, mert az új kutatási eszközök és módszerek lehetővé teszik olyan élőhelyek átkutatását is, ahová azelőtt az ember nem tudott behatolni. Ezért a rendszer részeiben szinte állandóan változik. Ma még igen messze vagyunk attól, hogy végleges rendszerről beszélhetnénk. Éppen ezért a tankönyv rendszere is csak vázlatos keresztmetszetnek tekinthető. Az állatfajok megismerése és ismerete egyre újabb és újabb területeken válik szükségessé. Az állatok által okozott haszon és kár pénzben kifejezve ma már elképesztő nagyságrendet érhet el. Az emberi, állati és növényi szervezetre káros, veszedelmes állatfajok ismerete alapja mindenféle védekezésnek és orvoslásnak. Az ökoszisztémák belső összefüggéseit az állatfajok pontos ismerete nélkül nem lehet értelmezni. Bizonyos mértékű állatrendszertani tudásra és állatismeretre mindenkinek szüksége van, aki a maga világképét meg akarja alkotni. Sem az oktatók, sem a különleges területeken dolgozó kutatók nem lehetnek képesek arra, hogy lépést tartsanak a rendszer fejlődésével és annak változásait beillesszék tudásuk rendszerébe. Tankönyvünk rendszerének megállapításakor és az említendő fajok felsorolásában arra törekedtünk, hogy egy korszerű rendszerbe helyezzük be azokat az állatfajokat,amelyeknek ismerete általánosságban szükséges.

Mödlinger Pál - Kapocsy György - A ​madarak világa
Könyvünk ​a madarakról szól, de bátran mondhatjuk - másként, mint a századunkban megjelent madártani munkák. A szerzők a madarat mint élőlényt mutatják be: a könyvet olvasva értjük meg, hogy a repülés milyen mélyrehatóan átalakította szervezetük felépítését és működését, s a ma élő madarak mennyire tökéletes lények - gondoljuk csak el, a vízimadarak zöme otthonosan mozog a vízen, a víz alatt, a földön és a levegőben. Választ kapunk olyan kérdésekre, hogyan alakultak ki a madarak a hüllőkből, hogyan fejlődik az embrió a tojásban, mik a madár repülésének fizikai, energetikai és élettani alapjai, vagy hogyan magyarázza az élettan a számunkra olyan "megfoghatatlan" jelenségeket, mint a tájékozódási képesség, a vonulás, stb. Hasonló kérdéseket hasonló igénnyel Chernel István fejtegetett 1899-ben megjelent könyvében. Mi az ő nyomdokain kívánunk haladni - témánkat kibővítve a tudomány azóta elért eredményeivel, és mondanivalónkat - ahol erre mód volt - fényképfelvételeken megmutatva az olvasónak.

Lotharingiai Károly - Lotharingiai ​Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sinka István - Sinka ​István válogatott versei
Az ​életében sokat vitatott parasztköltő helye évekkel halála után kezd kirajzoldni irodalmi tudatunkban. A mintegy kétszáz verset tartalmazó válogatás mellőzi Sinka epikus költészetét, de annál szebben szólaltatja meg a költői líráját. Sinka a népballadák tiszta hangján énekel szűkebb és tágabb hazája nincstelenjeiről, névtelen juhászokról, nyomorban élő béresekről, parasztok, cselédek mindennapi tragédiáiról. De megszólal a válogatott kötetben az öregkori költő váltott hangja is: ezek a nagyrészt hagyatékból most először publikált "Éna-dalok", "Mózes-versek" új színnel gazdagítják majd a versolvasók körében Sinka költői arcképét.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

Alastair Reynolds - Napok ​háza
A ​csillagközi utazás korszakának hajnalán egy ifjú hölgy, Abigail Gentian ezer klónra hasítja magát, s a klónokat kiküldi a galaxisba, hogy óriási tudásra és bölcsességre tegyenek szert. A Gentian-klán hasadványai bizonyos időnként impozáns ünnepségek keretében újraegyesülnek, amikor is ezer éjszakán át osztják meg egymással az emlékeiket. A harminckettedik egyesülésre azonban két önfejű hasadvány, Campion és Purslane várhatóan több évtizedes késéssel érkezik csak meg. Ráadásul immár közösen gyűjtik tapasztalataikat a galaxist átölelő hosszú körutak során. Mi több: szerelmesek egymásba. A kiközösítéstől csak egyvalami mentheti meg őket: egy gépember, az aranyszínű robot, Hesperus. De ő sajnos amnéziában szenved, és csak arra emlékszik, hogy valami elképesztően fontos küldetést próbált teljesíteni, mielőtt törölték a memóriáját. A szerelmesek azt remélik, hogy tekintélyes vendégük megjelenése az egyesülésen enyhítheti majd a büntetésüket, de amikor a hajójuk váratlanul a klán vészjelzését fogja, nagyobb gondjuk is lesz, mint a hasadvány-társak rosszallása. Hatmillió év után valaki úgy döntött, hogy végleg le kell számolni a Gentian-klánnal. Miközben a túlélők maroknyi csapata versenyt fut térrel és idővel, hogy kiderítse, ki akarja a halálukat, megdöbbentő igazságok kerülnek napvilágra. Aztán elszabadul a pokol, mert valójában sokkal több forog kockán, mint egy ősi klán fennmaradása... A "Napok Háza" káprázatos, szédítő űropera, amely a klasszikus sci-fi eszközeivel teremt egy ragyogó, új világot - a kortárs tudományos-fantasztikus irodalom mesterműve.

Kollekciók