Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár

Rate_positive 945 Rate_neutral 8 Rate_negative 3

2947 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Blaskó Mária - Az ​üstökös
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Történetek ​egy legendás kisfiúról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Magyar ​Misi kalandjai a vörös világban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Pedró
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Napsugárka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Az ​Édesanya
Kedves ​Olvasóm, a te szívedben bizonyára nagy célok utáni lelkes vágyak égnek. E könyv elvezet téged a példaképhez, aki a legnagyobb célért versenyzőik között győzött, anélkül, hogy versenyzett volna. Győzött, mert méltó volt a győzelemre. Hogy te is így juss célodhoz: e példaképre kell ráfigyelned és életutad vele megtenned, ki már megtette nagy dicsőséggel s most minden lépcsőn előtted lép fel; csak lép nyomába, a lábnyomába, kezét jól megfogd, félón vigyázva, hogy amint ó ment, úgy menj egészen és így az utad céljához érjen; a vezetődet figyeld meg már most ha őt követed, azt meg nem bánod: - »Csak őt utánozd!«

Blaskó Mária - Az ​uj honfoglalók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Szivecske
Blaskó ​Mária gyermekeknek szánt történetei felett minden kisgyermek csillogó szemekkel ábrándozott, közérthető nyelven, mégis fontos mondanivalóval megáldva eme szövegecskék. Jelen kötetben 10 történettel találkozhatunk, természetesen középpontban az ember s gyermek szívével, szívecskéjével.

Blaskó Mária - Szeretnék ​nagy lenni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Változnak ​az idők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - A ​királyné leánya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Multvári ​leányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Hazám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Hajlékodon ​kívül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Játéktár ​a Mesélő Bibliához
A ​könyv a „Mesélő Biblia” hetvennégy történetéhez kapcsolódva ajánl egyszerű, könnyen levezethető játékokat az óvodások, kisiskolások és 5-6. osztályosok számára. A feladatok egy része beépíthető a szentírási történet elmondásába, nagyobb része pedig külön játék: fogócska, verseny, fejtörő, mondóka, bar-kochba... A Játéktár ötleteiből könnyen összeállíthatunk egy vallásórát vagy játszóházi, tábori programot.

Miklya Luzsányi Mónika - Időutazás ​a királyok és próféták korába
A ​próféták és a királyok korába hívunk téged − az egyik legizgalmasabb korszakba Izráel népének történetében. Bolyongj velünk a honfoglalás utáni időktől egészen Jézus születéséig! Vegyél részt nagy csatákban és háborúkban, ismerkedj meg Izráel legnagyobb királyaival és prófétáival! Legyél szemtanúja a bibliai eseményeknek, és ismerd meg az akkori emberek életét, szokásait! Kipróbálhatod a parittyakészítést, megkóstolhatod az egyik legfinomabb zsidó ételt, vagy magad is készíthetsz pecsétnyomót, könyvtekercset. Vár rád rengeteg érdekesség és feladvány is.

Christopher Wesley - Ifjúsági ​szolgálat a plébánián - Újraépítve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke Margit - Népének ​hűséges főpásztora
"Ez ​a kötet azért emelkedik ki a dokumentum-kötetek sorából, mert igyekszik a szövegeket az egykorú történések, meghívások hátterével ábrázolni. Szerencsésnek mondható az egyes beszédek előtt a genius loci megidézése, hiszen ez inspiráló volt az adott esetben. Képzeletben az olvasó is részese lehet azoknak az élményeknek, amelyeket Mindszenty bíboros egykor megtapasztalt. Hogy mennyire nyitott szellemiséggel rendelkezett a Főpásztor, azt a különböző felekezetek képviselőivel való találkozások bizonyítják! Ezt leginkább a ma embere képes értékelni és megbecsülni, hiszen napjainkban az ökumenikus nyitottságot szinte természetesnek vesszük. Az egyes dokumentumokból árad lelkivilágának gazdagsága, amelyben mégis két vezérfonal kísérhető nyomon: Egyháza és Hazája iránti szeretete. Lelkében teljesen összefonódott ezeknek az eszméje, amint maga is megfogalmazta.A különböző földrészeken, városokban tett utazások mellett az olvasó belemerülhet a névjegyzékbe, hogy kissé bővebben megismerje a dokumentumok és a körülmények leírásában olvasható személyek adatait. A kötetben látható fényképek kiegészítésül szolgálnak a beszédek hátteréhez. A nagy gonddal készült kötet remélhetőleg fontos információt közöl mindazoknak, akik a szentéletű Főpásztort kissé közelebbről szeretnék megismerni."

Ismeretlen szerző - Szentírás ​- Hagyomány - Reformáció
Ma ​már a legtöbb kutató egyetért abban, hogy a reformáció története nem tárgyalható sem szűkre szabott időbeli, sem felekezeti keretek között. A téma egyike azon kutatási kérdéseknek, melyek együttműködésre késztetik a középkor és a kora újkor kutatóit, akárcsak a különféle felekezetek történetével foglalkozó történészeket. Ez a párbeszéd nemcsak a reformáció korának története szempontjából hozhat új eredményeket, hanem hozzásegíthet más kérdések tágabb összefüggésbe helyezéséhez, és ezáltal azok jobb megértéséhez is. Ennek a belátásnak a jegyében került sor 2007-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen „A reformáció kezdete Magyarországon" című konferencia megrendezésére. Jelen kötet a konferencián elhangzott előadások szerkesztett, bővített változatát tartalmazza. A tanulmányok a különböző tudományterületekről érkező, eltérő megközelítésmódokkal rendelkező szerzőknek köszönhetően jóval szélesebb tematikát ölelnek fel, mint amit a konferencia címe sugall. Kötetünk első harmada részben a Biblia és az ókeresztény teológia egyes, a reformátorokat is foglalkoztató kérdéseit, részben pedig a reformátorok tanítását, a Szentíráshoz és az egyházatyákhoz való viszonyát tárgyalja. A második rész írásai a reformáció közvetlen történeti előzményeiről és a megjelenését követő egyházi vitákról szólnak. Végül a kötet harmadik harmadának tanulmányai a bontakozó protestantizmus és a katolicizmus, illetve az ortodox egyház együttélésének és konfliktusainak egy-egy mozzanatát mutatják be.

Korpics Márta - Wildmann János - Vallások ​és egyházak az egyesült Európában
Egy ​országos szintű reprezentatív vallásszociológiai kutatás összegzése ez a kötet, mely -ahogy a cím is utal rá - összehasonlítja a hazai és európai vallási attitűdöket. A szerzők közös munkáját mi sem bizonyítja jobban, minthogy egymás fejezeteit kommentálva adják közre eredményeiket. Ízelítőül néhány kérdés és téma: Milyen a vallásos ember? Milyen a társadalmi megítélése? Mi jellemzi az egyházat - nyitottság, vagy zártság? Egyházakról kritikusan - támogatóan. A valláskutatás társadalmi haszna.

Louis de Wohl - Assziszi ​Szent Ferenc
Megismerkedni ​a szentek életével az értő olvasó számára annyit jelent, mint bepillantást nyerni Isten műhelyébe. Ebben a műhelyben megfigyelhetjük, hogya a fúrja-faragja, üti, kalapálja kiválasztottjait a Mester, aki minden időben mintákat ad és hivogató fényeket állít a szentség felé vezető úton, amelyre mindannyiunkat meghívott. Assziszi Szent Ferenc - amint azt a tudomány és a művészet nagyjai egyhangúan vallják Celanói Tamástól Julien Greenig - még a szentek ragyogó társaságában is kitüntetett helyet foglal el. Jellemének eltökéltsége és tisztasága, eszméihez való szigorú ragaszkodása, kiáradó szeretete olyan kisugárzó erővel ruházták fel, amellyel - és ez nem túlzás - átformálta korának, és az utána következő századoknak gondolkodását. Éspedig azzal, hogy Ferencet nézve mindenkinek óhatatlanul maga Krisztus jut az eszébe, Aki a történelem tanúsága szerint mindig akutális volt és marad. A kereszténység története során talán senki sem tudta annyi meggyőző erővel - és oly egyszerű módon - megjeleníteni az emberek előtt Jézust és az Ő tanításának lényegét, mint a "Poverello", Isten szegénykéje. Az egyetlen igazi keresztény Krisztus óta, mondják egyesek: mindenesetre látomás során megkapta Jézus sebeit, jutalmul, és 44 évnyi hányatott élete igazolásául. Különleges életútja - a modern "szent-életrajzok" ismert és népszerű alkotójának e könyve a bizonyíték rá - regényíró tollára kívánkozik. Emberi kíváncsiságunkat izgatja a sommásan talán ismert események miértje és hogyanja, a történések részletei. És Louis de Wohl, az adott kor és az emberi lélek kitűnő ismerője, pompás történelmi tablóba ágyazva eleveníti meg Pietro Bernardone, a gazdag assziszi posztókereskedő fiának valóban rendhagyó történetét: vidám és könnyelmű ifjúságát, csalódását a lovagságról szőtt álmaiban, megtérését, fösvény és értetlen apjával való szakítását. Plaszitkusan lép elénk e lapokról a zsákvászonba öltözött Ferenc, akinek példáját - csodák- csodája! - hamarosan tisztes polgárok, ifjúkori cimborák, sőt neves kisasszonyok is követik; aki ruhát cserél a koldussal, leprásokat ápol, és rongyokban jelenik meg a pápa és a szultán előtt, mégis fogadják. Lépteit csodák és misztikus jelenségek kísérik. És mindebből megtudhatjuk, hogy a kereszténység nem a polgárok biztos üzletmenetét garantáló morál, nem is az "úriemberek" illemkódexe vagy a széplelkek álmodozása. Sokkal inkább vér, tűz és vas, és az Istennel való természetfölötti kapcsolat, mely meghalad minden földi fogalmat. És ami addig emelhet egy embert, hogy a nagy találkozást jelentő elmúlás, a végső próba küszöbén énekkel és testvérként köszöntse a "halál nővért".

Szeghy Ernő - Lisieux-i ​szent Terézke
Lisieux-i ​Szent Terézkének, korunk ezen legnagyobb és legszeretetreméltóbb szentjének nagyszámú tisztelői mind gyakrabban fordulnak hozzánk azon kérdéssel, hogy nincs-e róla magyar nyelven valami rövid életrajz. Évekkel ezelőtt, mikor még boldoggá sem volt avatva, Domonkos István írt róla egy körülbelül hatvan oldalas kis füzetet, amely két kiadást is ért, de már régóta teljesen elfogyott; különben is adatai most, a boldoggá és szentté avatás megtörténte után sok tekintetben nem volnának időszerűek. Mi tehát az általános óhajnak akartunk eleget tenni ezen rövid életrajzi vázlat kibocsátásával, amely egyrészt áttekintést nyújt a szent életéről, másrészt pedig kiegészíti és sok érdekes adattal toldja meg az Önéletrajzot. Eredetiségre ezen kis művecske nem tart igényt, amennyiben nem egyéb, mint P. Francesco Saverio di S. Teresa, carmelitano scalzo, Storia di S. Teresa del Bambino Gesú Milano, 1925, című terjedelmes művének rövid kivonata.

Bob Hartman - Mesélő ​Biblia
A ​4-9 éveseknek szóló illusztrált Gyerekbiblia különlegessége, hogy az ismerős történeteket úgy adja közre, hogy könnyebb legyen őket elmondani, mint felolvasni. Az ismétlések, mondókák, nyelvi játékok bevonják a gyerekeket is a mesélésbe, közös élménnyé varázsolva az esti bibliaolvasást vagy a hittanórát. A könyv végén ehhez ötlettárat is találunk. A művészi fordítás a pedagógus és író házaspár Miklya Mónika és Zsolt munkája.

Bethan James - Kicsik ​lapozgató Bibliája
A ​Bibliával nem lehet elég korán kezdeni az ismerkedést. A Szentírás válogatott részeiből már a legkisebbek is megérthetik, hogy Isten szereti őket, ő teremtette ezt a világot, és ő gondoskodik rólunk. Kettőtől négy éveseknek szólnak az egyszerűen megfogalmazott, rövid történetek Ádám és Éva, Noé, Ábrahám, József, Mózes, Dávid, Dániel és Jézus életéből. A gyűrhetetlen kartonra festett gyönyörű képeket a neves gyerekkönyv-illusztrátor, Kállai Nagy Krisztina készítette.

Miklya Luzsányi Mónika - Isten ​veled, Mandulavitéz!
Ez ​a könyv, az "Isten hozott, Mandulavitéz!" folytatása, illetve a második része! A mandulakönyv 2. részében Jézus élete jelenti a bibliai párhuzamot. Ábel és Éber, Kisdara és Márkóbá összefogásával izgalmas küzdelem indul a Csengery téri fiúkért...

Böjte Csaba - Szent ​Antallal a tanuló ifjúságért
Szent ​Antal, te nem elítélted a kortárs ifjúságot, hanem kemény, kitartó munkával utánuk mentél, faluról-falura járva lelkesítetted, bátorítottad, tanítottad őket. A fiatalok, ha hátat fordítottak neked, te nem mentél tovább, hanem mestered példájára, ki az emmauszi tanítványokat elkísérte, lelkesítette, te is olyan szépen beszéltél hozzájuk, hogy lángolt a szíve annak ki hallgatott tégedet. Szívből jövő, élő hitet hordozó szavaid tavaszt hoztak egész Európára. Nincs más út számunkra sem, hisz az ítélettől, lesajnálástól nem lesznek bátrabbak, tüzesebb lelkületűek a mai fiatalok, nem fognak nagyobb lendülettel tanulni, vállalkozásokba kezdeni, családot alapítani, gyermekeket vállalni. Csak a te utad járható számunkra is. Szent Antal segíts, hogy tudjuk egymást lelkesíteni, bátorítani, hogyha kell, akár a néma halaknak, vagy az együgyű szamaraknak is szóljunk, beszéljünk, de az Istentől kapott szánk ne némuljon el a gondok, bajok, nehézségek láttán. Járj közben értünk, hogy tudjunk hatásosan imádkozni a mai fiatalokért, és a te nevedben létrehozott alap kamataiból, egyre több tovább tanuló fiatalnak ösztöndíjat tudjunk biztosítani. _Páduai Szent Antal! Könyörögj érettünk!_ Csaba testvér

Karikó Éva - Böjte Csaba - Ki ​a szívét osztja szét
Böjte ​Csaba, több mint ötezer gyermek nevelőapja derűt sugárzó, reményt adó és nemes tettekre sarkalló ember, ki a szívét osztja szét nap mint nap. Vajon milyen az a család, amely gyökereket és szárnyakat adott neki? Milyen volt Csaba testvér ártatlanul bebörtönzött édesapja után vágyakozó gyermekként, háborgó lelkű kamaszként, keményen dolgozó bányászként, majd lélektől fűtött fiatal szerzetespapként? Hogyan alapította és hogyan működteti élet-, érték- és nemzetmentő munkásságát? Egy különleges asszony „tisztakék” szemével pillanthatunk most bele az életébe. Ez az asszony állt hozzá a legközelebb, ő volt a legrégibb és legkedvesebb munkatársa: az édesanyja. Karikó Éva négy interjúkötetet készített Böjte Csabával kiadónknál a hit legfontosabb igazságairól. Ebben a könyvben azonban Csaba testvér édesanyját bírta szóra 2015-ben, halála előtt fél évvel. Böjte Julianna, ha csak tehette, kerülte a nyilvánosságot, szelíden, határozottan és nagylelkűen a háttérben végezte munkáját. Ugyanazzal a józansággal és kitartással, ahogy fiatalasszonyként egymaga nevelte fel gyermekeit az apa nélkül maradt családban. Elfogadta sorsát, imáival hordozta fiát és sok-sok „unokáját”, akik, mint vallomásukból kiderül, nyugalmat, biztatást, biztonságot kaptak tőle. Csaba testvér szavaival: „ő a jéghegy láthatatlan alapja, amely magasba emel engem”.

Böjte Csaba - A ​szeretet bölcsője
Emberi ​léted kibontakozásának fontos perce, amikor megtapasztalod a tiszta, őszinte szerelmet. A mesében olyan egyszerű minden: „Megházasodtak és boldogan éltek, míg meg nem haltak!” A valóságban azt tapasztaljuk, hogy sok kísértés próbálja ellopni a hűséget, az őszinte egymásra figyelést, kioltani a házastársi szerelmet. Az oltár előtt a keresztre tett eskü könnyen elkopik a mindennapi terhelés alatt. Ha azt látom, hogy valaki a sípályán hatalmasat esik, akkor nem arra gondolok, hogy a síelés ostoba sport, hanem arra, hogy az illető nem tanult meg jól síelni. Ha azt látom, hogy sok házasság felbomlik, hogy nem élnek szépen, szeretetben együtt, akkor nem a házasság intézményét kell elvetnem, hanem azt kell megállapítanom, hogy sajnos sokan naivan, vakon, túl gyorsan rámentek a feketepályára, és emiatt összetörték magukat. Nem a pálya rossz, egyszerűen nem tudtak bánni a felmerülő nehézségekkel. Könyvünkben végigvesszük a házasság útjának 18 mérföldkövét, azok örömét, sajátos feladatait, kihívásait, melyekre ha tudatosan készültök, könnyebben megbirkóztok velük. Imádkozom azért, hogy töretlen hűséggel szeressétek egymást, kapcsolatotokat ápoljátok, és egymás iránti szerelmeteket mindeneken keresztül megőrizzétek.

Böjte Csaba - A ​fehér szív útja
,,Legyen ​a jelszavad: felkelek és Atyámhoz megyek! Jó utat kívánok." A tisztulás, a bűnbánat, az engesztelés útja nem más, mind a boldogságra vezető út. Sokan vágyunk a boldogságra, a testi-lelki tisztulásra. Egy békésebb, nyugodtabb, egészségesebb életre. Ez a belső vágy igazította az emberek lépteit ősidők óta a zarándokutakra, hisz a magányos vándorlás nagyban segíthet bennünket abban, hogy elcsendesedjünk és megtisztuljunk, hogy lelkiismeretünk hangját meghallva, az életpályánkat bölcs döntésekkel nyugodtan kiigazítsuk, megvilágosodjon az életünk. A boldogság, a testi-lelki megtisztulás utáni vágy mindenkiben ott van. Sokan ezért lépnek rá a Szent Jakab zarándokútra, de a csíksomlyói Szűzanyához, és Rómába is sokan ezért indulnak el. A Fehér Szív Útjának 15 állomása van. Minden egyes parancsa az igazi boldogságra vezető út egy-egy fontos jelzőtáblája, melyek megismerése, megélése tartós, igazi boldogságot adhat itt e földön, és biztosan elvezet a mennyek országába is.

Böjte Csaba - Az ​igazgyöngy fájdalomból születik
Böjte ​Csaba: A Békás-szoros égbe nyúló sziklái az évmilliárdok alatt mennyi életet hordoztak, és hordoznak ma is alázattal! Felkerekedtem és tisztelettel meglátogattam őket bölcs tanításukat kérve. Néztem és láttam is, ahogyan itt-ott a kopár sziklákra felkapaszkodnak a zuzmók, nyomukban, mint zöld bársony kézfejek, ott vannak a mohatelepek, hogy az ellobbanó nyarak melegét önmagukban életre váltsák. Fejlődnek, növekedve bontakoznak, friss hegyi harmat itatja őket, a kopár sziklák között csendes életet élnek, lassan megöregednek, magukba roskadva földdé válnak. Halálukból egy kis maréknyi föld születik, melyből friss virágok bomlanak, szép zöld pázsit fent az ég és a föld között, ott virítanak a hatalmas sziklaormokon. Szélben lengő kis zöld pamacs, naiv remény, mely minden évben a tél markában visszahull a földbe, melyből léte vétetett, s melyet ellobbant létével gyarapít. Álltam és némán csodáltam azt a nyugodt, türelmes jóságot, mellyel e hatalmas szikla dajkálja az életet. Megértettem, hogy itt minden kis születés türelemből és halálból fakadt. Ki tudná megmondani, hogy hány ezer év és mennyi születés, pusztulás van egy kis fenyő sziklák közé ékelt tövét ölelő, porló földben? Előttem a hatalmas sziklabérc! Mennyi türelem, kitartás, széltől, lecsorgó esővíztől megvédett humusz kell egy kis erdőfolthoz, mely üde, zöld színével, mint egy palást hálásan borítja az oltárkő lankás vállait! Alázattal nézem a sziklán az erdőt, mint zarándok a mestert! A rohanó, kapkodó világban nyugodt helytállást szeretnék tanulni e hatalmas fával borított sziklabérctől! Megtanulni a ragyogó napsütésben, a fagyos hóesésben béketűréssel hordani az életet, befogadni a cseppnyi gyermekeket és dolgozni, hogy a szorgos évek szálfa sudár ifjakat formáljanak belőlük, hinni, hogy megtelepedve majd gyökeret eresztenek a lassan szülőfölddé nemesülő létemben. Jó dolog nézni a sziklát és a rajta ég felé törő sokszínű életet! A lépték lehet, hogy más, de a lényeg ugyanaz, s ez engem végtelen nyugalommal tölt el, jól van ez így! Évezredek peregnek, generációk jönnek-mennek, és a kopár sziklafal otthonná válik. Nézem az Oltárkőt, és hiszem, hogy Isten országa általam, belőlem is épül! Boldog vagyok, mert itthon maradtam, és létemmel e kis világ parányit gazdagodik! Nincs miért kapkodnom, hisz egyetlen dolgom van, csendben befogadni és hordozni szelíden az életet, míg vissza nem adhatom testemet az anyaföldnek, lelkemet a Teremtőnek! Karikó Éva: Csaba testvér füves könyve biztos kézzel vezet minket lelki utunkon. Üzeni, nem az a feladatunk, hogy érett korban is sihedert játsszunk, minden kornak a maga gyümölcsét szakítsuk le, találjuk meg a maga feladatát, örömét. A szenvedésről, a lélek koromsötét éjszakájáról vallja csak térden állva lehet beszélni, tudja, mint malomkő a búzát, mindannyiunkat megőrölnek, ez természetesen fáj, de életadó gabonává válhatunk, ha méltósággal viseljük el a megpróbáltatásokat. Tapasztalataiból merítve szól a halállal való szembenézésről, és az oda vezető út feladatairól, a segítés lehetőségeiről. Végül mesél arról, mi várhat ránk, mikor a földi ajtó bezárul mögöttünk, a hatalmas mennyei ablakról, az égi szurkolótáborról, az ajándékba kért ötven körömről, az örökélet tevékenységeiről... Mit is értsünk ez alatt? A könyvből kiderül. Van bátorságunk belevágni? A kötetet a szilágysomlyói református templom mennyezetkazettái (1717) díszítik. A kötetet Karikó Éva szerkesztette, a fotókat Váradi Levente készítette.

Böjte Csaba - Szent ​Rita kilenced
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Böjte Csaba - Csender Levente - Böjte ​Csaba füveskönyve
Öt ​hét Böjte Csaba ferences szerzetessel. Több ezer kilométer utazás Erdélyben, útközben beszélgetések az életről, halálról, hitről, szolidaritásról és nagyon sok mindenről, ami a ma emberét foglalkoztatja. Így lett a kilométerekből belső utazás, és így született meg útközben Csaba testvér füveskönyve. Kipróbált gondolatok, amelyek megtisztítják az ember lelkét, öntudatra ébresztik, megvigasztalják, reményt, kapaszkodót adnak az egyre zajosabbá váló világunkban. Elmélkedések a ma emberéről, örök érvényű és friss gondolatok, gyakorlati tanácsok arról, hogy milyennek kellene lennünk, hogy boldogabbak legyünk, és mit kellene cselekednünk, hogy ez a világ jobb és élhetőbb legyen. Csender Levente, József Attila-díjas író, Csaba testvér gondolatainak formába öntője

Böjte Csaba - Csender Levente - Böjte ​Csaba füveskönyve 2.
Mi ​teszi az embert boldoggá? Isten mindenkinek megadja a boldogság kegyelmét, amit az ember rendszerint valahol elront. Azt hisszük, hogy önző vágyaink kielégítése, a világi kincsek gyűjtögetése, a másik ember fölötti hatalom gyakorlása vezet a boldogsághoz, pedig dehogy. A válasz egyszerű: rendezett viszony Istennel. Ha ezt a lépést megtettük, meglehetősen közel kerülünk a boldogsághoz, de csak akkor élhetjük meg azt, ha tudomásul vesszük, hogy a boldogság nem statikus állapot, a boldogságért minden nap küzdenünk kell, és tudnunk kell azt is, hogy az ember nem lehet egyedül boldog. Akkor vagyok boldog, ha a környezetemet boldoggá tudom tenni- írja Avilai Szent Teréz. Lépjünk a boldogság ösvényére, küzdjünk meg érte, legyünk bátrak ahhoz, hogy a boldog élet mellett döntsünk és a körülöttünk élőket is boldoggá tegyük! Legyen ezen az úton is kísérőnk Csaba testvér, aki bölcs tanácsaival, gazdag élettapasztalatával, építő gondolataival, pozitív személyiségével a kétezer éves Evangélium fényében velünk együtt járja végig a boldogsághoz vezető utat.

Böjte Csaba - A ​mi ügyünk
„Mint ​keresztény ember, hiszek a Teremtő gondviselő jóságában! Hiszem, hogy szeretetből született létünk egy óriási kirakójáték, melynek minden darabja megvan, csak alázatosan, kitartó tervezéssel mindennek meg kell keresnünk a helyét, szerepét. A puzzle minden egyes darabjára szükség van, senki, semmi sem fölösleges. Türelemmel, nyugodt, bölcs munkával minden kérdés megoldható. Hiszem, hogy kitartó munkából, békés összefogásból világunk újjászülethet, megszépülhet. Nem kell senkit leírni, kiutasítani, összetörni.”

Böjte Csaba - A ​szeretet gyógyszer, nem jutalom
Életadó ​morzsák Csaba testvér asztaláról a párbeszédről, a bizalomról, a megbocsátásról, az emberi kapcsolatokról. Böjte Csaba Füves könyv-sorozatának negyedik kötete. (Előző kötetek: A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény; Az igazgyöngy fájdalomból születik; A virág a fény felé hajlik.)

Böjte Csaba - Mindennapi ​hitvallás
Mindennapi ​Hitvallás!! Ez a kis könyv szeretne segítségedre lenni abban, hogy meg tudd élni keresztény hitedet a mindennapokban. Hitünk nem egy ünnepi szép ruha, melyet vasárnap magunkra öltünk és elmegyünk a templomba, aztán onnan jövet levetjük magunkról, hanem maga a létünket meghatározó bőrünk, mely nélkül elképzelhetetlen a lét. Az élő cselekvő hit, a mindennapi gondolkodásunkat meghatározó világnézet, mely életünket széppé, boldoggá teszi, mely nélkül minden találkozás, kézfogás, fájdalmas, sebző, fertőző lehet. Ezért is osztottuk az Ablak a végtelenre című könyvet 365 részre, azaz az év minden napjára...

Kollekciók