Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár (postán ↔)

Rate_positive 602 Rate_neutral 3 Rate_negative 3

1047 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Jim Petersen - Az ​evangelizálás mint életstílus
Hogyan ​érjünk másokat a Krisztusról szóló örömhírrel? - tesszük fel sokszor tanácstalanul ezt a kérdést. A szerző két alapvető evangélizációs módszert ajánl: - hirdetés - megjelenítés Természetesen mindenkinek az első cseng ismerősnek..., pedig ez csak a kezdeti fázis!

Umberto Eco - A ​rózsa neve
Az ​olvasó az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikerét tartja a kezében. Súlyosan szórakoztató és szórakoztatóan súlyos regényt. Krimit. Igazi nyomolvasást. A nyomok, persze, a tettes nyomai. Ki a tettes? Miért halnak sorra a szerzetesek egy XIV. századi apátságban? A rózsa neve nem volna tisztességes krimi, ha az olvasó a végén (a legeslegvégén) nem kapna választ erre a kérdésre. De tisztességes (ördögi, ravasz és mégis üde) regény se volna, ha a válasz nem törpülne el még sokkalta nagyobb kérdőjelek árnyékában. "Ki a tettes?" Ez a kérdés - figyelmeztet a regényhez írott "széljegyzeteiben" Umberto Eco, a tudós bolognai szemiotikaprofesszor - nemcsak a krimiknek, hanem a pszichoanalízisnek és a filozófiának is alapkérdése. A rózsa nevétől a rózsáig hosszú az út és kacskaringós, de belátható. Ami a rózsától a "tettesig" sötétlő homályt illeti, bizony válasz nélkül maradunk.

Anne-Marie Kool - Az ​ÚR csodásan működik I.
A ​magyar külmisszió történetének első átfogó feldolgozása. A holland teológusnő több mint ezer oldalas művének első részében a magyar missziói mozgalom gyökereit tárja fel, amelyek egészen a XVIII. századba, Zinzendorfig nyúlnak vissza. A történelmi háttér felvázolása után két fontos missziós szervezet munkáját kíséri figyelemmel, az I. Világháborúig.

Anne-Marie Kool - Az ​ÚR csodásan működik II.
A ​magyar külmisszió történetének első átfogó feldolgozása. A holland teológusnő több mint ezer oldalas művének első részében a magyar missziói mozgalom gyökereit tárja fel, amelyek egészen a XVIII. századba, Zinzendorfig nyúlnak vissza. A történelmi háttér felvázolása után két fontos missziós szervezet munkáját kíséri figyelemmel, az I. Világháborúig.

Anne-Marie Kool - Az ​ÚR csodásan működik III.
A ​nagyszabású missziológiai tanulmány harmadik, utolsó része a XX. századi magyar egyháztörténet egyik legszomorúbb periódusát, a II. világháború utáni évek eseményeit tárgyalja.

Ismeretlen szerző - "Az ​Úr csodásan működik, de útja rejtve van..."
A ​könyv néhány rövid tanulmányt tartalmaz a Messiás-hívő zsidók életéből, tapasztalataiból és elmélkedéseiből. A tartalomból kiderül, hogy kik milyen témában írták e tanulmányokat. Warmer M. Felicia: Az Úr útjai csodálatosak - Warmer Rózsa nővérének élete, akiről az "Ellenszélben" című könyvben már olvastunk Lichtenstein Izsák rabbi (1825-1909) Flesch Dezsőné Berger Lenke életrajza "Ó, Izráel, ha te meghallgatnál engem!" (Zsolt 81:9) Berlinger Hugó: Zsidóság - keresztyénség a Szentírás megvilágításában O. E. Phillips: A maradék - Miért csak a zsidók egy töredéke hisz Jézusban? Miért higgyen minden zsidó és nemzsidó Benne? O. E. Phillips: "No, jertek, törvénykezzünk..." (Ézs 1,18) - A Messiás az Ószövetségben O. E. Phillips: A bűn és ahogy megszabadulhatunk belőle A király gyermeke

Mohácsi Zoltán - Marana ​Tha!
Mi ​az, aminek még be kell következnie, mielőtt véget ér a világnak ez a rendje? Mi az, amire fel tudunk készülni és mi az, ami elkerülhetetlen? Van-e Istennek terve ezzel a bolygóval és törődik-e vele egyáltalán? Mit mond minderről a Biblia? A Marana Tha című kötet eredetileg nem könyvnek készült. Az egyes fejezetek eredetileg prédikációk anyagai vagy a Szövétnek című folyóiratban megjelent cikkek voltak. Az író témaként választotta a Jelenések könyve (ld. 3. fejezet) utolsó egyházának végidőbeli állapotát, s ezen belül elsősorban az egyéni üdvösség kérdését is. „A Júdeában és Jeruzsálemben élő őskeresztény adventisták hite és várakozása elevenedik fel e könyv olvasóiban. „MARAN ATHA”. Nem tudjuk mikor és hogyan tanította meg Pál apostol ezt az arám nyelvű hitvallást a korintusi gyülekezettel. Bizonyára példaként állította eléjük a jeruzsálemi gyülekezet igeismereten alapuló készülődését Jézus visszajövetelére. A hitvallás felidézése mutatja, hogy az apostol célja a lankadó advent reménység felélesztése volt. Igyekezett meggyőzni a korintusiakat: nem elég csupán hinni Jézus közeli eljövetelében, arra készülni is kell. Ez a célja ennek a könyvnek is. […] A könyv szerzője igeismeretével, személyes hitével és tapasztalataival áll elénk, hogy meggyőzzön ennek szükségességéről.” (Makra Jenő)

Nemeshegyi Péter - Mozart
A ​négy évtizedes missziója után Japánból hazatért jezsuita szerzetes hazai hallgatóságának is előadta lélekemelő elemzéseit Mozart muzsikájáról, amelyekkel előzőleg a japán fiatalokat örvendeztette meg. A kötetet kísérő CD-n a briliáns muzsika magáért „beszél”, ám Péter atya elemzései önmagukban is élményt nyújtanak – ha éppen nincs mód a zenehallgatásra.

György Attila - Jön ​a Mikulás
A ​közelmúltban találtam rá arra a képre, amely Szent Miklóst ábrázolja, aki a mai időknek megfelelően rakétán érkezik a földre. Az én gyerekkoromban még azt képzeltük, hogy csengettyűs szánon utazgat. Mi már tudjuk, hogy a Mikulásnak nincs szüksége semmiféle járműre. Akárcsak a rádió hangjai, a televízió képei a levegőben rezgő hang- és képhullámokon jön a szobánkba, éppen így a Mikulás is a szeretet hullámain érkezik Földünkre. Csak be kell kapcsolnunk hitünk és szeretetünk készülékét, hogy részesüljünk látogatásában. Ebben szeretnének segíteni az itt közölt írások. Olvassátok olyan szeretettel, amilyenből megszülettek!

Nemeshegyi Péter - „Tárt ​karokkal várnak ránk…”
Nemeshegyi ​Péter jezsuita atya (1925) ebben az interjúkötetben életútjáról vall: miért döntött a jogászi karrier helyett a szerzetesi élet mellett, hogyan élte meg a II. világháborút, mit tanult a japánoktól az országukban töltött harminc éve során, hogyan lett közben a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, valamint milyen szerepe van Mozartnak és Órigenésznek a gondolkodásában? A könyv oldalairól egy olyan ember portréja rajzolódik ki, akinek a magyarázatában a teológia sohasem életidegen, a szép pedig Istenhez emeli az embert.

Elisabeth Elliot - Szerelem ​és tisztaság
Felette ​nagy titok ez... Atyját és az anyját elhagyja az ember, ragaszkodik asszonyához, akit az Isten rendel. Egy test és egy lélek lesznek mától kezdve, közös teher, közös öröm, együtt az Úr kezében. Refr.: Felette nagy titok ez, az ember meg sem érti, hogyan lehet egyáltalán ilyen nagyon szeretni. Titok, de van megoldás, az Igében találod: Isten maga alkotta meg egykor a házasságot. Már az Éden-kertben Isten azt is látta, az embernek szüksége van egy hozzáillő társra. Sokkal jobb a dolga kettőnek, mint egynek, botlik az egy, a másik segít, egyszerre el nem esnek. Refr.: Jobb kettőnek együtt kéz a kézben járni, akármilyen hideg jöhet, azoknak nem kell fázni. Ellenállni könnyebb, ellenség ha támad, velük az Úr kegyelme van, még a pokol sem árthat. Refr.: Fiatalkoromban, ha egy fiú és egy lány szerelmes volt egymásba, azt mondtuk, hogy a fiú udvarol a lánynak. Ma járnak egymással. A szerelem kifejezésre határozottan rossz idők járnak. Sok kortársunknak ez a fogalom már csak annyit jelent, hogy ágyba bújik valakivel, sőt az sem számít többé, melyik nemhez tartozik a másik. Az autókon díszelgő matricákon a szerelem szót piros szív helyettesíti. Használják bármire, bárkire és szinte minden elképzelhető helyen. Akkor tehát nincs is más út? Tetszik, nem tetszik, ilyen undorítóan felszínes módon kell megélnünk az élet legmagasztosabb pillanatait? A modern élet- filozófia, akár akarjuk, akár nem, ilyen gusztustalanra maszatolja a férfi-nő kapcsolatot? Elisabeth Elliot magyar nyelven immár 3. kiadást megért műve - a korszellemmel szemben - olyan alternatívát állít elénk, amelyet, ha valaki őszintén magáévá tesz, megmenekülhet a kínzó emlékek és a megterhelt lelkiismeret gyötrelmeitől. Tartalom: Előszó Bevezetés Miért éppen én maradjak egyedül?; Tőled nyert életem; Szenvedélyek csataterén; Zabolátlan indulatok; Mennyit kell odaadnom?; A kígyó érvei; Az első találka; A szeretet soha el nem fogy; A vallomás; Törődik velünk az Úr?; Nem szűnő fájdalom; Isten várószobájában; Mit áldozzak az Úrnak?; Szerelem és tisztesség; Apró meghalások; Élet a halálból; Mit kezdjünk a magányossággal?; Ez lenne a gondviselés?; Legyen meg a te akaratod; Önámítás; Mivel hatnak a nők a férfiakra?; Mit keresnek a férfiak a nőkben?; Mit tettünk?; A dicsőségbe vezető út; Az én erőm erőtlenség által ér célhoz; Végre egy levél; Tisztaság; A csók nem út a megismeréshez; Semmiről sem mondanak le; A "kis" bűn; Tábortűz egy barlang előtt; Hogyan mondjak nemet?; Négy csupasz láb; Isten megőrző kegyelme; Türelmetlenség; Könnyek és álmok; Fogd szaván Istent; Isten adta - Isten megtagadta; Őrlődés, zűrzavar; Szerelmes levelek; A mi Istenünk, akit mi vártunk; Szerelemből szeretetbe; Új teremtés

C. Tóth Norbert - Neumann Tibor - Horváth Richárd - Pálosfalvi Tamás - Magyarország ​világi archontológiája 1458-1526 I. - Főpapok és bárók
E ​kötettel a magyar középkorkutatás egyik fontos, két évtizedes múltra visszatekintő vállalkozása a végéhez közeledik. Zsoldos Attila és Engel Pál korábbi, hasonló témájú munkájának (az első az 1000-1301, a második az 1301-1457 közötti időszakot öleli fel) folytatásaként egy négyfős munkacsoport vállalkozott arra, hogy az 1458-1526 közötti időszak világi archontológiáját elkészítse. A megnövekedett létszámot az indokolta, hogy a szerzőknek a korábbi időszakokhoz képest nagyobb forrásmennyiséggel kellett dolgozniuk: a bő ötszáz éves magyar középkorból az utolsó, alig több mint fél évszázadban keletkezett a fél évezred forrásainak majdnem fele. A befejezett és szerkesztett gyűjtés mennyisége indokolja, hogy több részletben jelennek meg az adatsorok. Ennélfogva a "Magyarország világi archontológiája 1458-1526" című kiadvány - noha egyetlen műként jött létre - valójában három kötetként hagyja majd el a nyomdát. Elsőként a Magyar Királyság legfőbb egyházi és világi tisztségviselőiről, a fontosabb katonai méltóságviselőkről és az archontológiai szempontból fontos méltóságsorokról tájékoztató kötetet forgathatják az érdeklődők. Terveink szerint az elkövetkező bő esztendőben további két kötet is az olvasók kezébe kerülhet.

Zsoldos Attila - Magyarország ​világi archontológiája 1000-1301
A ​kötet a teljesség igényével összegzi az Árpád-kor (1000-1301) világi méltóság- és tisztségviselőiről fennmaradt adatokat, minden korábbi kísérletnél szélesebb forrásbázis felhasználásával. A méltóság- és tisztségviselők személyének azonosítását (ha ez egyáltalán lehetséges) részletes mutató segíti. A kötet választ ad arra a kérdésre, hogy kik voltak egy-egy méltóság vagy tisztség betöltői a vizsgált időszakban és követhetővé teszi a méltóságviselő személyek karrierjének alakulását, egyúttal további intézmény-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálatokhoz is nélkülözhetetlen adatokat nyújtva.

Gail Reichlin - Caroline Winkler - Túlélőkalauz ​szülőknek - A nevelés titkai
Hasznos, ​praktikus és nagyon empatikus: ez a 2-5 éves gyerekek szüleinek szóló nevelési túlélőkalauz a gyakorlatban százszor kipróbált és működő tanácsokkal segít olyan helyzetekben, mint amikor a gyerek a földre veti magát a közértben, kijelenti, hogy utálja a testvérét, vagy épp fél az éjszakától. A szerzők - tapasztalt amerikai pszichológusok - arra vállalkoztak, hogy enciklopédikus gyűjteménybe rendezik a gyereknevelés során felmerülő problémákat, és azokra gyors, hatékony megoldást adnak. A könyvben nincs mellébeszélés: helyette egyszerű, rövid, követhető válaszok vannak, amelyek a mindennapi élet nehézségein segítik át a kezdő vagy gyakorló, ám kissé megfáradt szülőket. A szerzők tanácsaikat praktikus kézikönyvben gyűjtik össze: a problémákat betűrendbe rendezik, így az általában ritkán időmilliomos szülőknek elég csak az aktuális részt elolvasniuk. Az összesen 6 gyereket felnevelt szerzőpáros könyve megjelenése óta folyamatos siker Angliában.

Papp Miklós - A ​karácsonyi ikon etikája
A ​karácsony ikonja nem egyszerűen feltárni akar valamit az értelem és az érzelmek, a megragadhatóság számára hanem a misztériumot ragyogó mivoltában is meg akarja mutatni. Egy életen át forgathatjuk a szívünkben, a végső szó akkor is a leborulásé. Az ikon célja sohasem az, hogy vizuálisan pontosan, fényképszerűen ábrázoljon, hanem hogy mély gondolkodást indítson el, amely imádáshoz és igaz élethez vezet. Sok mindent tudunk már a karácsony szent titkáról, sok élményünk és érzelmünk, tudásunk és misztikus sejtésünk is van róla. Most váljunk jól előkészített, fehérre kent táblává, amelyre az egyház hite festi fel az alakokat, a színeket, a formákat. Ha nem meglévő tudásunkhoz igazítjuk a karácsonyi ikonról szóló fejtegetést, ha nem puszta többletinformáció lesz, hanem üres lappal kezdünk, akkor varázslatos mélységekbe vezet minket az ikon részleteinek imádságos átelmélkedése. Ekkor fogunk magunk is átalakulni. A természetes alapanyagból ikon lesz, az emberből hitében és erkölcsében elmélyült, Istent dicsőítő képmás. A szerző 1972-ben született Nyíregyházán. 1997-ben szentelték görögkatolikus pappá. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense, a morálteológia tanszék vezetője. Nős, három gyermek édesapja.

Jáki Szaniszló - A ​fizika látóhatára
A ​fizika már jó ideje történelemformáló erővé lett. Ennek ellenére története nem nagyon ismert, és ritkán vizsgálják felül. De mint minden emberi alkotást, a fizikát sem lehet teljesen megérteni, hacsak nem nézzük történelmi fejlődésének mélységéből. A jelen és a múlt fizikája tanulmányozásának elhanyagolása valószínűen a fő oka annak a kulturális szakadéknak, amely a mi korunkban a természettudósokat és a humán tudományokkal foglalkozókat két egymástól messze távolodott táborra osztja. A fizika nemcsak felfedezései által, hanem művelőinek gondolkodásmódja által is alakította a történelmet és a kultúrát. A fizika olyan értékelése, amely erről a tényről nem vesz tudomást, az álhumanizmus céljait mozdítja elő, amelyben a fizika "tévedhetetlensége" szembe van állítva a "humanisztikus" tanulmányok "gyógyíthatatlan tévedéseivel". Ez a könyv segítséget nyújt ennek a hamis értékelésnek a felszámolásához.

Jáki Szaniszló - Az ​agy, az elme és a számítógépek
A ​2009-ben elhunyt bencés szerzetes teológus, fizikus, a Pápai Tudományos Akadémia egykori tagja posztumusz kötetében azt a témát járja körül, amely a korunkban divatos mesterséges elmékre és gondolkodó gépekre való utalásokat a tudományos műveltség hiteles jeleként értékeli. E káros tudományos divat a szerző szerint generációkon keresztül képes hatalmába keríteni az embereket. A mesterséges elmékről szóló állítás rendszerint kéz a kézben jár az agy és valamely fizikai eszköz vagy találmány vélt azonosságával, melyek közül kétségkívül az elektronikus számítógép a leginkább magával ragadó. A fizika nem képes megbirkózni a gondolat valóságával, s felmerül a kérdés, vajon az emberi viselkedés és tudat tanulmányozása elvégezhető-e a fizika eszközeivel, fogalmaival és módszereivel.

Dr. Rozsondai Marianne - A ​könyvkötés művészete
Értelmes, ​modern fiatalnak lenni és megpróbálkozni a művészet valamelyik ágával -- csaknem egyet jelent. Van, aki verset ír, van, aki zenél -- Bachot vagy beatet --, és van, aki képző- és iparművészet egy-egy ágában kísérletezik. Ez a sorozat -- a MŰHELYTITKOK -- az utóbbiakhoz szól. Minden kötetünk szerzője fiatal művész: festő, építész, textiltervező, grafikus, keramikus, bábkészítő és így tovább. Írásaikban nem csak az adott művészeti ág történetét és esztétikáját foglalják össze, hanem saját érzéseikről, terveikről is vallanak, s -- nem utolsósorban -- hasznos, sehol másutt nem található tanácsot adnak: hogyan fejlesztheti ki az olvasó a benne szunnyadó képességeket?

Karátson Gábor - Miért ​fest az ember
Értelmes, ​modern fiatalnak lenni és megpróbálkozni a művészet valamelyik ágával - csaknem egyet jelent. Van, aki verset ír, van, aki zenél - Bachot vagy beatet -, és van, aki a képző- vagy iparművészet egy-egy ágában kísérletezik. Ez a sorozat - a MŰHELYTITKOK - az utóbbiakhoz szól. Minden kötetünk szerzője fiatal művész: festő, építész, textiltervező, grafikus, keramikus, bábkészítő és így tovább. Írásaikban nemcsak az adott művészeti ág történetét és esztétikáját foglalják össze, hanem saját érzéseikről, terveikről is vallanak, s - nem utolsósorban - hasznos, sehol másutt nem található tanácsokat adnak: hogyan fejlesztheti ki az olvasó a benne szunnyadó képességeket?

Romano Guardini - A ​megtámadott hit
Romano ​Guardini a XX. század egyik legismertebb és legnagyobb teológusa prófétai, korának és a jövőnek utat mutató egyéniség volt. Itt bemutatott tanulmányai a hit legfontosabb kérdéseire irányítják az olvasó figyelmét. A témákat filozófiai nézőpontból, de a mindennapi élettel való szoros kapcsolatukat hangsúlyozva vizsgálja. Szerinte a mai ember elveszítette lényeglátó képességét, és viselkedésében általában kulturális hatások döntenek: szociológiai összefüggések, divathullámok, propaganda stb. Egyre kevésbé tud egyedül állni a saját elképzelésével, meggyőződése mindinkább gyöngül. Nem alaptalanul beszélnek ma a hűtlenség és árulás századáról.

Romano Guardini - A ​zsoltárok bölcsessége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romano Guardini - "Sehol ​világ, csak belül"
Jelen ​vizsgálódások szerzője részéről nem szükséges különösebb képzelőerő ahhoz, hogy megjelenjen előtte, miként fognak viszonyulni az e helyütt Rilke gondolatairól mondottakhoz azok, akik a költőt vallási igazságok kinyilvánítójaként tisztelik - vagy legalábbis úgy vélik, hogy a költészet önmagában illetve történelmi feltételeinek figyelembevételével értelmezendő, igazságtartalma azonban végképp nem kutatható. Ám korunkban a megkülönböztetés képessége a szellem emberei körében is olyannyira eltompult, hogy valakinek mégis vállalnia kell a hálátlan feladatot - annak árán is, hogy egyesek szakszerűtlennek, mások művészietlennek bélyegzik majd, és általánosan "megrögzült elképzelésekhez kötődőnek" fogják nyilvánítani.

Szigeti Kilián - Régi ​magyar orgonák - Szeged
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti Kilián - Régi ​magyar orgonák - Eger
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Védelmező ​istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben
Az ​1996-ban indult sorozat negyedik kötetét tartja kezében az olvasó. Korábbi könyveinkhez hasonlóan, most is a már csaknem két évtizede zajló Magyar-mongol népi műveltség- és nyelvjáráskutató expedíció mongóliai terep- és archívumi kutatásaira épülő tanulmányokból adunk közre néhányat, melyek előadás változata elhangzott a címadó témának szentelt konferencián is. A harmadik kötet (Helyszellemek kultusza Mongóliában) megjelenése óta a terepkutatások során felkeresett területek közé erőteljesebben bevontuk a Mongol Köztársaság keleti és központi, halhák és burjátok lakta vidékeit is. A megelőző évek gyűjtőútjain feljegyzett anyagok feldolgozása folyamatos, s jelen kötetben is ezekből közlünk a korábbiakhoz híven mind a szájhagyományra, mind a kéziratos anyagra támaszkodó elemzéseket. Az expedíciós kutatások mellett a kötet előzménye egy, a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumban megrendezett kiállítás (Démonok és Megmentők: Népi vallásosság a tibeti és mongol buddhizmusban, 2002-2004), amely a tibeti és mongol népi vallásosság vizuális vonatkozásait dolgozta fel. A kiállítás és az időközben megjelent hozzá kapcsolódó katalógus (Démonok és Megmentők: Népi vallásosság a tibeti és mongol buddhizmusban, 2003) különleges, a nemzetközi szakirodalomban is alig publikált anyagokra hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor a népi vallásosság számos vonatkozása sem a kiállításon, sem a katalógusban nem volt megjeleníthető. Ezt a hiányt próbálta pótolni a Hopp Ferenc Múzeumban megrendezett konferencia (Démonok és Megmentők, 2004), melyen a tibetológusok és mongolisták a korábbi kiállításhoz és katalógushoz kapcsolódó, ám abból többnyire kimaradt, vagy kevésbé részletezett témákból adtak elő. Kötetünkben többek között e konferencia kibővített előadásainak egy részét is közreadjuk.

Böjte Csaba - Kevesebb ​pátoszt és több áldozatot!
Hitemmel, ​e misztikus két karral Istent keresem, Istent ölelem át. Nem elég tudni a szeretetet. A tudás út nélküli kárhozat. Az élő hit, a világot tovább teremtő Istennel való párbeszéd út, kapcsolat. Hiszem, ha Isten megengedi, hogy megszülethessen egy őszinte tiszta vágy, hiányérzet, akkor valahol megvan arra a vágyra a megfelelő válasz, mindaz, mi értelmet és beteljesülést ad a létnek. Ha szomjúság mardos, akkor biztos, hogy van valahol egy forrás, amely olthatná szomjamat. Ha van egy olyan gyerek, aki azért sír, hogy őt is szeresse már valaki, hogy őt is vegyék meleg, biztonságot adó ölbe, akkor biztos, hogy van valahol egy szerető szív, aki azért szenved, mert nincs kit szeretnie tiszta szívvel. Hiszem, hogy van valahol egy "nagymama", egy "nagybácsi", aki abban lelné örömét, boldogságát, hogy ezt az egymásra találást lehetővé tegye, az élete során megszerzett anyagiakkal támogassa, szeretettel otthont adjon az otthontalanoknak, s így szeretet sodrába állítsa vagyonát. Nem tudom elképzelni, hogy ne lenne meg minden egymásba simuló, egymást kiegészítő része világunknak, ennek az óriási, csodaszép, Isten alkotta kirakó játéknak! A Szentlélek vezet, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol boldogok lehetünk, segít egymásra találni, egymáshoz illeszteni az önmagukban értelmetlen részeket.

Süle Ferenc - Téboly, ​terápia, spiritualitás
A ​téboly kifejezés nemcsak azért szerepel a címben, mert pszichiátriai betegekkel foglalkozunk, hanem azért, mert egy őrült, ön- és közveszélyes világban élünk. Világunk teljes elpusztítása közvetlen lehetőségünkké vált. A jóléti államokban az emberek fő céljává az egyedi gazdagodás lett, és ez a szellemi, a spirituális értékektől való elforduláshoz vezetett. A deszakralizáció a devianciák szaporodásával és az életképesség csökkenésével jár. Már azt se tudjuk, mi a spiritualitás, az igazi szellemi érték. A terápiát, a problémamegoldást mindannyian keressük egyéni és közösségi életünkben. Sokan csak az egyedi, pillanatnyi élvezetben és az anyagi gazdagodásban gondolkodnak. Akikben azonban még él a természetes közösségi érzés azok jobban értik, hogy a kiút, a megoldás az emberek egymáshoz való viszonyában, a szellemi fejlődésben, a spiritualitásban, a szeretetben van, amit mindenkinek a maga területén kell keresnie, munkálnia.

Süle Ferenc - Valláspatológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Süle Ferenc - A ​jungi mélylélektan napjainkban
A ​szerző a pszichiátria minden területén tapasztalattal rendelkező lélekgyógyász és kiképző szakember. Jelenleg az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet valláslélektani osztályának vezetője. E könyv a hazai, egy évtizede folyó jung szemináriumok tapasztalataira épül, azoknak tömör foglalata. A jungi mélylélektan indította meg érdemben azt a hídépítést, ami az emberiség évezredek alatt csiszolódott ősi nagy szellemi értékeit hordozó vallásokat és a lélektan tudományát összeköti. A lelkileg beteg, egyoldalú technikai civilizációnk korában a gyógyuláshoz szellemi értékeinket összefogó erőfeszítésünkre életbevágóan szükségünk van.

Schanda Balázs - Magyar ​állami egyházjog
Schanda ​könyve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének tankönyvei sorában jelenik meg. átalakuló jogrendünk már lassanként elég bőséges anyaggal rendelkezik a vallásszabadság és az egyházak témakörében ahhoz, hogy komoly és rendszeres összefoglalás szülessék e jogterület egészéril. A szerzi nemzetközi tudományos felkészültsége, az Alkotmánybíróság munkatársaként és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fiosztályvezetijeként szerzett tapasztalatai garanciát jelentenek arra, hogy munkája megbízható alapmű lesz az egyházi és világi egyetemi oktatásban egyaránt.

Bakó Szilvia - Bencze Márta - Kőváriné Benkő Ingrid - Papp Kornél - Dr. Szüdi János - Ujházi Lóránd - Zsugyel János - Egyházi ​fenntartású nevelési-oktatási intézmények kézikönyve
A ​könyvben egy helyen találhatók meg az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó állami jogi és a hazánkban a három legnagyobb, "történelmi egyház"-nak nevezett egyházak belső jogi szabályozása. Az átfogó ismeretek révén haszonnal forgathatják az egyházi intézmények vezetői és fenntartói, valamint mindazok, akiknek igazgatási tevékenységük során az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézmények működését, sajátosságait ismerniük kell. A könyv három részből épül fel: - Magyarországi egyházak, felekezeti iskolák, amely az egyházak működésének kereteit mutatja be. - Belső egyházjogi szabályok, amely az egyházjogi szabályok - Római Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház belső joga - specifikus metodológiával megírt, ugyanakkor gyakorlatias, átfogó bemutatását adja. - Állami jogi szabályozás, amely a közoktatás szabályozásának szakszerű, gyakorlatias leírását adja, az alapítási, finanszírozási és működési kérdések témájának tárgyalásán keresztül.

Szabó Péter - A ​keleti egyházak szentségi joga
Szabó ​Péter görögkatolikus kánonjogász, egyetemi tanár. Keleti szakdoktori fokozatát a római Pápai Keleti Intézet (PIO) kánonjogi fakultásán szerezte 1996-ban. Ezen évtől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára. Eddig mintegy száz publikációja jelent meg (lásd: www.mtmt.hu). 2008-ban 5 éves időszakra a Pontificium Consilium de Legum Textibus (szentszéki központi hatóság) konzultorává nevezték ki. 2010-től a fentebb említett római egyetemi kar vendégprofesszora. 2011 őszén a Nemzetközi Kánonjogi Társaság (Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo) igazgatótanácsa tagjává választották. Jelenleg több szakfolyóirat és monográfiasorozat szerkesztője, illetve szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási területe főleg a kánonjogi jogalkotás, az egyházi alkotmányjog, valamint a szentségi jog területére összpontosul.

Kuminetz Géza - Az ​egyházi vagyonjog alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hársfai Katalin - Egyházi ​eljárásjog
A ​Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete által közreadott Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae sorozat egyetemi tankönyv alsorozatának (manualia) második kötetét tarthatja a kezében az olvasó. Már az Újszövetség is több helyen utal arra, hogy a keresztények egymás közötti vitáikra ne a világi bíróság előtt keressenek megoldást, hanem saját maguk bírálják el azokat. A középkorra az egyházi bíróságok működését különböző szintű egyházi törvények, a római perjog átvétele és az egyedi szokásjog szabályozta. Az egyetemi oktatás nyomán megjelenő jogtudó értelmiség és az elkészülő glosszák és summák nagy segítséget nyújtottak az egyes egyházi bíróságok színvonalas tevékenységéhez, ahogy maga a kialakuló Corpus iuris canonici is. Az egyházi bíróságok illetékességi köre a XII. századra egyre nagyobb területre terjedt ki, ami azonban a XV. századra jelentősen lecsökkent, a XVII. századtól pedig leginkább a végrendeletek alakisági kifogásaira, valamint házassági ügyekre korlátozódott. A XIX. századra elenyészik az egyházi bíróságok előtt folyó perek polgári jogi relevanciája, de a katolikus Egyház tagjai tekintetében a jogok védelmére és érvényesítésére mind a mai napig önálló eljárásjoggal rendelkezik, saját szakrális jogrendjén belül. Ennek egyetemes normája jelenleg a hatályos Egyházi Törvénykönyv VII. könyvében, illetve a Keleti Kódex XXIV-XXVI. tit.-ban kerül kifejtésre. A házassági perek tekintetében pedig a Dignitas Connubii kezdetű instrukció. Hársfai Katalin, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének tanszékvezető docense, ennek a hatályos egyházi perjognak a szisztematikus bemutatására vállalkozik. A mű nemcsak az egyházi jogszolgáltatásban tevékenykedőket segíti, hanem mindazok számára hasznos, akik érdeklődéssel fordulnak az Egyház élő jogrendje felé. A.R.D. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.

Frics Gyula - Nógrádi ​műemlékek
Nógrád ​megye műemlékeit bemutató és ismertető albumot tart kezében a Tisztelt Olvasó.

Frics Gyula - Mondák, rövid történetek és anekdóták a Karancs-Medves vidékéről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.