Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár

Rate_positive 934 Rate_neutral 8 Rate_negative 3

2754 napja velünk van ma itt járt

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.


Jules Verne - Sándor ​Mátyás
Sándor ​Mátyásnak és két hős lelkű barátjának összeesküvésével Verne a magyar szabadságharcnak állított emléket, a szinte emberfeletti hatalmú, titokzatos igazságtevő Antekirtt orvos alakjában pedig talán legvonzóbb és legemberibb regényhősét alkotta meg. A kalandos, mozgalmas, romantikus színekben villódzó történet, melynek során az aljas árulók és cinkosaik elnyerik méltó büntetésüket, a jó ügy támogatói pedig jutalmukat, mindvégig izgalomban tartja az olvasót.

Csendes Csaba - Most ​jöttem a pápától
Európában ​az elmúlt években egyre több monográfia, életrajz jelenik meg a pápáról, II. János Pálról. Ez a folyamatos írói érdeklődés egyrészt a megváltozott arculatú kontinens eszmei elrendeződését igazolja, másrészt annak a kivételes emberi egyéniségnek is hódol, aki a világ humanizálásában, a jobb és szebb emberi élet kialakításában oly nagy szerepet játszik több mint egy évtizede: Szent Péter jelenlegi utódának, az egykori Karol Wojtylának. Csendes Csaba könyve egyike a legélőbb monográfiáknak, - friss, közvetlen élményanyaga, nyílt és őszinte szemlélete nem tűr meg bemerevített sablonokat, a pápa emberi portréjának színes megelevenítésével a műfaj legmagasabb csúcsaira érkezik el. Példás a könyv organikus "építkezése": a kis dél-lengyel városkától, Wadowicétől merészen ível Karol Wojtyla útja Szent Péter pápai trónjáig. A gyermek- és ifjúkor jellemző eseményeinek, főbb csomópontjainak hiteles bemutatásával a szerző olyan motívumokat is felrajzol, amelyek jórészt hiányzanak a pápáról szóló kiadványokban. Csendes Csaba a jószemű riporter eleven és fáradhatatlan erőfeszítésével hasít bele olyan életszeletek világába, melyek teljesebbé, érthetőbbé teszik a későbbi Szentatya életútját és működését. A pápa korábbi környezetéből szinte minden olyan autentikus személyt, tanút fölkeres és szólásra késztet, akik fontos momentumokkal gazdagíthatják a színvonalas életrajzot. A Most jöttem a pápától közvetlenül II. János Pál pápa magyarországi látogatása előtt lát napvilágot, - bizonyosak vagyunk abban, hogy a szerző és a kiadó is méltán fölismerte a kivételes esemény történelmi jelentőségét.

Barsi Balázs - Az ​egyszülött fiú
Az ​1997-es egyházi évben a pesti ferences templomban tartott konferenciabeszéd-sorozat keretében, illetve az egyetemi templomban és a Margit körúti ferences templomban elhangzott beszédek gyűjteménye.

Jack London - Aranyásók ​Alaszkában
Az ​arany és az ármány szétválaszthatalan sziámi ikrek. Az ármány, a gyilok, a csapda az arany megszerzéséért és birtoklásáért születtek és tökéletesedtek az emberek között. Jack London történetei - legyen a főhős szánhúzó kutya, szabadon vándorló farkas, ökölvívó vagy aranyásó - mindig arról szólnak hogy az emberek tekintélyes része miképp szédül meg a pénz, az arany,a gazdagság megszerzésének puszta lehetőségétől is - hogyan válik az ember vérszomjas farkassá, hogy aranyat szerezzen, olyan vérszomjassá, hogy emellett az igazi szürke farkas ártatlan báránynak hat. Az emberfarkasokkal való kegyetlen küzdelemről szól a szerzőnek ez a műve is - mit sem öregedve 150 év alatt.

Dr. Gyökössy Endre - „Ezt ​cselekedd és élsz”
Kézfogás ​4. Az irgalmas szamaritánus Egy autósztráda "véres kanyar"-nak nevezett pontján, az út mellett valaki hatalmas Krisztuskeresztet emeltetett, mert súlyos karambolozása után ott mentette meg egy éppen arra haladó orvos az elvérzéstől, s vitte kórházba. Egy fiatal újságíró, erről értesülvén, vett egy ócska autót, kihajtott a helyszínre, megcélozta a keresztet, és miután kiszállt, elindította a kocsit. A kereszt ugyan nem dőlt ki, de az autó összeroncsolódott. Ekkor az újságíró - aki előzőleg már összetépte ruháit, bemocskolta magát sárral, csirkevérrel -, valahogy bemászott a roncs közé és várt. 14 autó suhant el mellette, öten kissé lelassítottak, de csak a tizenötödik állt meg: egy roncsgyűjtő autó, aki üzletet szimatolt. Másnap egy napilapban nagy cikk jelent meg az esetről a riporter tollából, ilyen címen: Melyik az igaz? Ebben a könyvecskében arról írok, hogy mindkettő igaz, mert a véres utak - mindig válaszutak is, akkor és ott dől el, hogy irgalmas szamaritánus tudok-e lenni, vagy továbboldalgok, lelkiismeretemet nyugtatgatva, mint két másik ember Jézus tündöklő példázatában. Talán egy kicsit lelkiismeretvizsgáló-tesztnek is szántam ezt az írást. Mi - Ki - lakik bennem?

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan ​nézheti az Isten?
Valaki ​egyszer azt mondta, hogy a "Tékozló fiú" példázata számára e véres bolygó közepén külön templomot kellene építeni, ahol a különböző keresztény felekezetek papjai, lelkészei felváltva, de éjjel-nappal a világ ismertebb nyelvein csak ezt a példázatot olvasnák. Miért? Mert ebből a példázatból bárki egyértelműen megtudhatná, hogy ki az ember. Az egyik az Atyától távol "tékozol", a másik a közvetlen közelében. Ám azt is megtudhatná, hogy kicsoda az Isten. Egyik tékozló fiának elébe siet, a másiknak utánamegy, mert ilyen Jézus Atyja, a Mi Atyánk. Valójában ő a "legtékozlóbb", mert szeretetét, leglényét tékozolja ránk szüntelen. Még fiát, Jézus Krisztust is "ránktékozolta". Erről a már-már megbotránkoztató isteni, de emberi életünket megtartó szeretetről vallok ebben az írásomban.

Dr. Gyökössy Endre - A ​nagy birkózás
Szeretném ​hinni - mert a véletlenben nem hiszek -, ahogy Jézus életébe Isten akaratából be volt építve az a pusztai 40 nap, úgy a mi életünkbe is ez a füzetecske, hogy egyértelműen tisztázzuk magunkban: 1. Én nem akarok kőből kenyeret, mert akkor magam válok kővé. 2. Nem akarok múló dicsőséget, mert az csak káprázat. 3. Hamis hatalmat sem, mert az a legveszedelmesebb csapda. Jézusommal együtt mind a hármat Én is elutasítom. Ám ama kísértés pusztájában nem csak az dőlt el a Nagy birkózás alatt, mit nem akar Jézus, hogyan nem akarja végezni a rábízott szolgálatot, hanem az is, hogyan végzi majd - mindhalálig. Így nekem, nekünk is egyszer, vagy ha úgy tetszik - újra tisztáznunk kell, hogy a Teremtőnk által egyen-egyenként nekünk adott, belénk temetett lehetőségeinkkel, talentumainkkal, hogyan kell jól gazdálkodnunk. Hogyan lehetünk azzá, ki-ki azzá, akivé Isten elképzelt bennünket (emberileg szólok). Hiszen mindenki egyedi - egy. Pótolható ugyan, de kicserélhetetlen.

Dr. Gyökössy Endre - Ember ​a sírboltból
Miért ​éppen erről a történetről, a gadarai megszállott félelmesen különös történetéről írok? Így válaszolhatnék: “Kell!” Tudom, nem veszélytelen erről beszélni vagy írni. Van valami mély igazság a népi tapasztalatban: Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik. Ahol többet beszélnek az ördögről, sátánról, mint Jézusról, ott az örömhírből törömhír lesz, és lassan sajátos nyomasztó, szorongásos légkör alakul ki a hallgatókban. Éppen ezért nem szeretnék túl sok szót ejteni a Kísértőről. Inkább a kísértésben lévő, a teljes zavarba került emberről szólanék, és Megmentőjéről, a gyógyító Jézus Krisztusról.

Dr. Gyökössy Endre - Hat ​névtelen levél
Mennyi ​sunyiság és sötétség kavarog ebben a két szóban. Pedig most névtelen levelet írok Neked, csak fordított módon. A címzett ismeretlen. Nem tudom, ki agy, csak egyet tudok Rólad, hogy vérző élet vagy. Lehet, hogy most összehúzod a szemöldöködet és tiltakozni készülsz. Pedig vérző élet vagy. Ezért arra kérlek, ezeket a névtelen leveleket ne dobd félre. Egy közel kétezer évvel ezelőtti vérző élet történetét szeretném elmondani Neked. Ha lesz türelmed végigolvasni: kiderül az is, hová küldhető vissza. Talán még válaszolsz is.

Dr. Gyökössy Endre - Bibliai ​miniatűrök
Kézfogás ​12. A „Bibliai miniatűrök” az Újszövetség nagy történeteinek „kis” szereplőit állítja elénk. Hogyan találkozott Jézussal a férfi is, aki a házasságtörő asszonnyal vétkezett? Találkozott-e Üdvözítőjével a szamariai asszony ötödik „nem férje”? Hogyan tette meg Simon és János azt a „második mérföldet”, amit Jézus javasolt követőinek a Hegyi beszédben? Miről beszélgetett Saul és Gamáliel Jézus halálának estéjén? Milyen ajándékot adott János apostol arimateai Józsefnek és Nikodémusnak? Mi történt Tamással, az ikerrel ama húsvét után? Mit hallott Saul, amikor titkon kihallgatta a főtanácsot István elítélésekor? –Ezekre a kérdésekre válaszolnak a történetek. Az újszövetségi történetek fényében megláthatjuk a (mellék) szereplőket is, az egyszerű emberek szemével nézzük az eseményeket. A füzet sorait olvasva úgy érezzük: mintha velünk is megtörtént volna…

Kerényi Lajos - Mondom ​néktek... II.
Lajos ​atya nagysikerű rádió-beszédeinek és prédikációinak újabb sorozata

Dr. Gyökössy Endre - Negatívumok ​pozitívumai
Kézfogás ​10. Mostanában mint lelkigondozó és életápoló egyre több olyan emberrel találkozom, akik maguk sem tudják, miért dideregnek és miért szorongnak, de szinte hipnotizáltan merednek a növekvő és sűrűsödő árnyakra, amelyek naponként jelennek meg előttünk, a tévé képernyőjén is. Ezért arról szeretnék írni: nincs olyan árnyék, amely mögött ne ragyogna a FÉNY. Egyébként csak ott van árnyék, ahol FÉNY van. Még így is fogalmazhatnék: azért van árnyék, hogy észrevegyük mögötte a FÉNYT. Az a tapasztalatom - s ez lélektani tény is -, hogy mindenki akarattal, akaratlanul is azonosul azzal, amire néz, amire dermedten rámered. Aki az árnyékra mered, arra rámered az árnyék és beárnyékolja az életét. Aki a Fénybe mártja arcát, életét - kifényesedik és megmelegszik, mint a napozó ember, sőt magában és magával viszi a fényt és a meleget. Így született meg bennem három sorban mondanivalóm summája: Árnyék mögött Fény ragyog, nagyobb mögött - még nagyobb, amire nézek: az vagyok.

Dr. Gyökössy Endre - Gyógyulj ​meg, hogy gyógyíthass!
Kézfogás ​14. János evangéliumának 9. része alapján "Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek!" Meggyógyulhatsz! Kívül, belül! Meggyógyulhatsz, mert Ő, Jézus a Krisztus: halálosan komolyan vette a "tennivalóját"! Olyan halálosan komolyan vette, hogy addig meg se halt, míg ki nem mondhatta: elvégeztetett! Halálos komolyan vette és tette, hogy elhidd: érdemes halálos komolyan venni és tenni azt, amit mond! A vakon született pedig: "elment azért és megmosakodott - és amikor megjött: látott!" Milyen egyszerű! Milyen tündöklően egyszerű! Milyen megrendítően, sírnivalóan, ujjongnivalóan egyszerű. Olyan "egyszerű", mint a teremtés nyitánya: "És monda Isten: legyen világosság és lőn világosság." Lásd: ilyen nagyszerűen egyszerű, ha halálosan komolyan veszed: ahogyan halálos komolyan vett és vesz Ő téged!

Dr. Gyökössy Endre - Megnyílt ​szemek
Lehet, ​amikor belenézünk Jézus szemébe, észre kell vennünk, hogy az a szelíd szempár lassan túlnéz rajtunk, s ha követjük tekintetét, összeszorul a szívünk, mert megnyitott szemmel talán meglátjuk, hogy magányos és szomorú. Meglátjuk, hogy száz sebből vérzik… És talán észrevesszük, hogy ingyen cseléddé lett mellettünk az, akinek egyszer csillagokat hoztunk volna le az égről. Vagy meglátjuk, hogy kenyérkereső gép a férjünk. Pénzautomata. Hogy mi minden történhet még velünk ezen az úton? Fontos? Hiszen mi rossz történhet velünk – szemünk Őt látja örökké, és ezért másként lát már itt a földön, és másként látja a halált is…

Kollekciók