Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár (postán ↔)

Rate_positive 602 Rate_neutral 3 Rate_negative 3

1048 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.


John Jakes - Szerelem ​és háború
A ​regénytrilógia első kötetében az Észak és Dél-ben tanúi lehettünk hogyan fonódtak a barátság, a szerelem - és olykor a gyűlölet - szálai az északi Hazard és a déli Main család tagjai között, egészen addig, amíg el nem érkezett a nagy próbatétel ideje, amelyről kezdetben mindenki azt hitte ugyan, hogy legfeljebb néhány hónapig tarthat. Az Észak és Dél, az Unió és a Konföderáció a jövőbe száguldó gyáripar, és a múlthoz görcsösen ragaszkodó rabszolgamunkán alapuló ültetvényes rendszer összecsapása azonban korántsem az a romantikus kaland, aminek kezdetben a Walter Scottért rajongó déli fiatalurak képzelik. Négyévnyi szakadatlan, egyre elkeseredettebb és brutálisabb rombolás és gyilkolás közepette zajlik le "Amerika lényegének" - mint a szerző írja utószavában - "legnagyobb átfogalmazása". A változás alól egyetlen szereplő sem vonhatja ki magát. A polgárháború a rosszakból kihozza a legrosszabbat, másokat viszont - fájdalmas tapasztalatok árán - megszabadít öröklött előítéleteiktől. Életvidám sihederből kiégett lelkű mizantrópot csinál, felvilágosult, fájdalmas veszteségek után találkoznak újra a megmaradt Hazardok és Mainek, hogy megbizonyosodjanak róla: a két család között szövődött szeretet és szerelem kötése túlélte-e a háború pusztítását. A háborúért amelynek rengeteg helyszínére elkalauzolja a szerző, a minisztériumok hatalmi intrikáitól le a banditává züllött katonaszökevények garázdálkodásáig - helyzetek és helyszínek, izgalmak és szenvedélyek gazdag és színes szövedékét kínálva az olvasónak.

Lepold Antal - Csernoch ​János
A ​rövidke könyv Nagymagyarország utolsó hercegprímásáról, Csernoch Jánosról szól, udvari papja, Lepold Antal visszaemlékezéseiben. Az író végigvezet minket az első világháború, a trianoni békediktátum, majd a rákövetkező időszak viharos eseményein, bepillantást kapunk egy pápaválasztásba, és megismerjük a hazájához haláláig hű főpapot. A hercegprímás esztergomi síremlékére a magyar törvényhozás ezt iratta; „Az égben visszakéri, amit a földön megmenteni nem tudott”.

Arany János - Toldi ​/ Toldi szerelme / Toldi estéje
"Az ​igazi nagy alkotók jeles műveit nem kezdi ki a múló idő. Olykor ugyan meg-megcsappan az érdeklődés irántuk -hisz megannyi mozgalmas, rikító színű jelenség vonja el tőlük a csapongó figyelmet-, ám az emberek újra meg újra ráeszmélnek, mekkora érték rejlik bennük, s időről időre visszajárnak hozzájuk, mint szomjazó vándor a kiapadhatatlan forráshoz. Arany János a mi éltető forrásaink egyik legtisztábbika és legfontosabbika. Elveszített, elvesztegetett aranyaink nem kevés része térül vissza az Ő Toldija révén. Olvassuk hát nyitott szívvel!" (Buda Ferenc)

Simon Gyula - Szabó Győző - Olasz ​nyelvkönyv III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simon Gyula - Olasz ​nyelvkönyv IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karol Wojtyła - Jel, ​melynek ellentmondanak
Karol ​Wojtyła 1920-ban született, pappá szentelték 1946-ban, káplán 1953-ig, majd az erkölcstan professzora Krakkóban, 1954-ben Lublin egyetemén. 1958-ban Krakkó segédpüspöke, 1963-ban érseke. Tevékeny résztvevője a II. vatikáni zsinatnak, főként a "Gaudium et spes" apostoli konstitúció kidolgozásában. 1967-ben VI. Pál pápa bíborossá nevezi ki, és 1976 tavaszán felkéri a Vatikán szokásos nagyböjti lelkigyakorlatának megtartására. 1978. október 16-án pápává választják. II. János Pál néven évszázadok óta az első nem olasz pápa. 1979. április 6-án fogadta az első magyar zarándokcsoportot Lékai László bíboros-prímással az élén. 1980. október 8-án fölszenteli a Szent Péter bazilika magyar kápolnáját, s azóta is számos tanújelét adta a magyarság iránti szeretetének. Könyvünk az 1976. évi vatikáni lelkigyakorlat elmélkedéseit tartalmazza, s mély bepillantást enged a Szentatya lelkivilágába. Aachen püspöke, Klaus Hemmerle írja: "Megindító olvasmány számunkra most ez a könyv. Azt látjuk benne visszatükröződni, amiről akkor egy bíboros, valahol a világban, úgy vélte, hogy a XX. század utolsó negyede pápájának meg kell mondani -, és erről most megállapíthatja, hogy önmagának mondotta el."

Anthony De Mello - A ​csend szava
Anthony ​de Mello jezsuita atya könyvét vallásilag összetett környezetben írta, hogy más vallásúakat, agnosztikusokat és ateistákat segítsen lelki fejlődésükben. A könyvet nem azért írta, hogy keresztény tanokat és dogmákat magyarázó kézikönyvként olvassák a katolikus hívek.

Hans Urs von Balthasar - Hans ​Urs von Balthasar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Mauriac - Mauriac ​önmagáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Bolt - Kinek ​se nap, se szél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.