Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár

Rate_positive 934 Rate_neutral 8 Rate_negative 3

2745 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (796)

P. Hevenesi János - Megőrzöd ​életem
Hevenesi ​János atya a magyar jezsuita rendtartomány egyik legidősebb tagja. Magyarországon valószínű nem sokan gyóntattak nála többet. Éveken és évtizedeken át hallgatta a megbékélésre vágyó emberek vallomásait. Talán nincs is a léleknek olyan sötét bugyra, ahová János atyának ne lett volna már alkalma betekinteni. A lélek megnyílásaira válaszként a zsoltárok vigasztaló hangján igyekezett szólni. Idővel egész kis gyűjtemény állt össze azokból a zsoltárversekből, amelyeket János atya a tetteiket, mulasztásaikat, belső háborgásaikat megbánó embereknek útmutatásul vagy vigasztalásul ajánlott. Ezeket gyűjtöttük össze ebben a kis könyvben. A szövegek másik részét idézetek képezik az újszövetségi Szentírásból. A Názáreti Jézus szavait és az apostoli hagyomány útmutatásait olvashatjuk itt a hittel élő ember számára. Így együttvéve egyféle biblikus lelkitükröt vehet kézbe az olvasó, amely hasznos segítség lehet a bűnbánatban és a felemelkedésben.

M. Basilea Schlink - Jézus ​a Genezáreti tónál
A ​szerző nagy beleélési képességgel teszi elevenné számunkra az Evangélium tudósítását Jézusnak a Genezáreti tó vidékén való munkálkodásáról. A táj szépsége - az évszázadokig tartó pusztulás után - ismét szemet gyönyörködtető, ahogy Izráel államának megalakulásával újra zöldellővé vált minden. Isten Országának üzenetét viszont - Jézus idejében - az ítéletnek és szétválásnak napjai követték. Most pedig a megígért Messiásra vár Isten népe. Szinte odaképzeli magát az ember a szépséges Genezáreti tó vidékére, ahol Jézus hatalmas alakja az Ő végtelen szeretetében tündököl a sok emberi megnemértés és gyűlölködés ellenére is. E könyv olvasása arra késztetett, hogy kétszer, háromszor is elolvassam. Ritkán szólított meg engem könyv ilyen mélyen. Szinte nem tudtam szabadulni üzenetétől, Jézus újra naggyá lett életemben.

M. Basilea Schlink - A ​Szívem öröme
Napi ​jószándékok, tanácsok, a szeretet parancsolatai, hogy Istennek tetszésére lehessünk örömet szerezve neki, magunknak és másoknak is.

M. Basilea Schlink - Gondviselő ​jó Atyánk
Milyen ​nagy ajándék Isten gyermekei számára – akik a Krisztusban nyert drága váltságot hitben megragadták –, hogy mennyei Édesatyjuk életük legapróbb részletére kiterjedően gondot visel róluk. Az ebben a könyvecskében található imádságok segítenek abban, hogyan „éljünk” ezzel a kimondhatatlanul gazdag kiváltsággal.

M. Basilea Schlink - Csodálatos ​meghivás
Jézust ​szeretni - Őt szolgálni címmel két idézetgyűjtemény egy csinos kis könyvecskében.

M. Basilea Schlink - Isten ​szól általuk
Istennek ​a természeti katasztrófákban megnyilvánuló figyelmeztető ítéletei megmutatják, hogy csupán teremtmények vagyunk, és semmit sem tehetünk, amikor Isten megremegteti a földet, tornádókkal ostorozza az országot, felhőszakadások tombolnak, folyók és tavak lépnek ki medrükből, fagyasztó hideg és perzselő hőség pusztít. Vajon mit akar általuk Isten elmondani ennek a nemzedéknek, mely talán minden korábbinál teljesebben elfordult Tőle?

M. Basilea Schlink - Ha ​nem tudok szeretni...
Kulcs ​a megbékélt élethez „Békülj meg felebarátoddal! Egyetlen embertársaddal se tarts haragot! Menj oda ahhoz, aki ellen panasz van a szívedben, vagy az ő szívében ellened. Engedd, hogy a szeretet győzzön. Akkor a Menny előízét élvezheted.”

M. Basilea Schlink - Vándorutam ​- kivel járom?
Válogatás ​a szerző írásaiból. A Hegyi Beszédben Jézus parancsolatai Isten Országa felé mutatják az utat. Földi zarándokutunkon azok irányjelző oszlopok, melyekre jó odafigyelni. A Biblia-idézetek az eredetivel egybevetett és átdolgozott Károli Gáspár-fordításból származnak.

M. Basilea Schlink - A ​szent helyek üzenete ma
E ​füzet olvasása közben megelevenednek előttünk az Evangélium örökérvényű eseményei, nekünk szóló üzenetei.

M. Basilea Schlink - Isten ​szent maradéka
Ebben ​a kis füzetben Basilea Schlink azt mondja el, mik Isten népének fő ismertetőjelei, mi az a szívbeli hozzáállás, ami minden hívőt kell, hogy jellemezzen.

M. Basilea Schlink - Ne ​csüggedj, lelkem!
Talán ​ezt kérdezed: "Hol van most az Isten? Nem találom Őt, cselekedeteit nem értem." Éppen most van közel hozzád, amikor olyan távolinak érzed. Ez a kis könyvecske segítségül lehet, hogy éppen ezekben a nehéz időkben ismerd fel győzelmes szeretetét.

M. Basilea Schlink - Teljes ​szívedből
Valószínű, ​hogy a Jézus iránti "első szeretet" még sohasem volt annyira szükséges, mint éppen ma. Csak ennek a birtokában tudjuk majd elviselni a ránk váró nehéz időket. Ezt a szeretet jellemezte az első keresztényeket. Közülük sokan mártírként haltak meg Jézus iránti odaadó szeretetük miatt.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Barsi Balázs - Az ​egyszülött fiú
Az ​1997-es egyházi évben a pesti ferences templomban tartott konferenciabeszéd-sorozat keretében, illetve az egyetemi templomban és a Margit körúti ferences templomban elhangzott beszédek gyűjteménye.

Jack London - Aranyásók ​Alaszkában
Az ​arany és az ármány szétválaszthatalan sziámi ikrek. Az ármány, a gyilok, a csapda az arany megszerzéséért és birtoklásáért születtek és tökéletesedtek az emberek között. Jack London történetei - legyen a főhős szánhúzó kutya, szabadon vándorló farkas, ökölvívó vagy aranyásó - mindig arról szólnak hogy az emberek tekintélyes része miképp szédül meg a pénz, az arany,a gazdagság megszerzésének puszta lehetőségétől is - hogyan válik az ember vérszomjas farkassá, hogy aranyat szerezzen, olyan vérszomjassá, hogy emellett az igazi szürke farkas ártatlan báránynak hat. Az emberfarkasokkal való kegyetlen küzdelemről szól a szerzőnek ez a műve is - mit sem öregedve 150 év alatt.

Dr. Gyökössy Endre - „Ezt ​cselekedd és élsz”
Kézfogás ​4. Az irgalmas szamaritánus Egy autósztráda "véres kanyar"-nak nevezett pontján, az út mellett valaki hatalmas Krisztuskeresztet emeltetett, mert súlyos karambolozása után ott mentette meg egy éppen arra haladó orvos az elvérzéstől, s vitte kórházba. Egy fiatal újságíró, erről értesülvén, vett egy ócska autót, kihajtott a helyszínre, megcélozta a keresztet, és miután kiszállt, elindította a kocsit. A kereszt ugyan nem dőlt ki, de az autó összeroncsolódott. Ekkor az újságíró - aki előzőleg már összetépte ruháit, bemocskolta magát sárral, csirkevérrel -, valahogy bemászott a roncs közé és várt. 14 autó suhant el mellette, öten kissé lelassítottak, de csak a tizenötödik állt meg: egy roncsgyűjtő autó, aki üzletet szimatolt. Másnap egy napilapban nagy cikk jelent meg az esetről a riporter tollából, ilyen címen: Melyik az igaz? Ebben a könyvecskében arról írok, hogy mindkettő igaz, mert a véres utak - mindig válaszutak is, akkor és ott dől el, hogy irgalmas szamaritánus tudok-e lenni, vagy továbboldalgok, lelkiismeretemet nyugtatgatva, mint két másik ember Jézus tündöklő példázatában. Talán egy kicsit lelkiismeretvizsgáló-tesztnek is szántam ezt az írást. Mi - Ki - lakik bennem?

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan ​nézheti az Isten?
Valaki ​egyszer azt mondta, hogy a "Tékozló fiú" példázata számára e véres bolygó közepén külön templomot kellene építeni, ahol a különböző keresztény felekezetek papjai, lelkészei felváltva, de éjjel-nappal a világ ismertebb nyelvein csak ezt a példázatot olvasnák. Miért? Mert ebből a példázatból bárki egyértelműen megtudhatná, hogy ki az ember. Az egyik az Atyától távol "tékozol", a másik a közvetlen közelében. Ám azt is megtudhatná, hogy kicsoda az Isten. Egyik tékozló fiának elébe siet, a másiknak utánamegy, mert ilyen Jézus Atyja, a Mi Atyánk. Valójában ő a "legtékozlóbb", mert szeretetét, leglényét tékozolja ránk szüntelen. Még fiát, Jézus Krisztust is "ránktékozolta". Erről a már-már megbotránkoztató isteni, de emberi életünket megtartó szeretetről vallok ebben az írásomban.

Dr. Gyökössy Endre - A ​nagy birkózás
Szeretném ​hinni - mert a véletlenben nem hiszek -, ahogy Jézus életébe Isten akaratából be volt építve az a pusztai 40 nap, úgy a mi életünkbe is ez a füzetecske, hogy egyértelműen tisztázzuk magunkban: 1. Én nem akarok kőből kenyeret, mert akkor magam válok kővé. 2. Nem akarok múló dicsőséget, mert az csak káprázat. 3. Hamis hatalmat sem, mert az a legveszedelmesebb csapda. Jézusommal együtt mind a hármat Én is elutasítom. Ám ama kísértés pusztájában nem csak az dőlt el a Nagy birkózás alatt, mit nem akar Jézus, hogyan nem akarja végezni a rábízott szolgálatot, hanem az is, hogyan végzi majd - mindhalálig. Így nekem, nekünk is egyszer, vagy ha úgy tetszik - újra tisztáznunk kell, hogy a Teremtőnk által egyen-egyenként nekünk adott, belénk temetett lehetőségeinkkel, talentumainkkal, hogyan kell jól gazdálkodnunk. Hogyan lehetünk azzá, ki-ki azzá, akivé Isten elképzelt bennünket (emberileg szólok). Hiszen mindenki egyedi - egy. Pótolható ugyan, de kicserélhetetlen.

Dr. Gyökössy Endre - Ember ​a sírboltból
Miért ​éppen erről a történetről, a gadarai megszállott félelmesen különös történetéről írok? Így válaszolhatnék: “Kell!” Tudom, nem veszélytelen erről beszélni vagy írni. Van valami mély igazság a népi tapasztalatban: Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik. Ahol többet beszélnek az ördögről, sátánról, mint Jézusról, ott az örömhírből törömhír lesz, és lassan sajátos nyomasztó, szorongásos légkör alakul ki a hallgatókban. Éppen ezért nem szeretnék túl sok szót ejteni a Kísértőről. Inkább a kísértésben lévő, a teljes zavarba került emberről szólanék, és Megmentőjéről, a gyógyító Jézus Krisztusról.

Dr. Gyökössy Endre - Hat ​névtelen levél
Mennyi ​sunyiság és sötétség kavarog ebben a két szóban. Pedig most névtelen levelet írok Neked, csak fordított módon. A címzett ismeretlen. Nem tudom, ki agy, csak egyet tudok Rólad, hogy vérző élet vagy. Lehet, hogy most összehúzod a szemöldöködet és tiltakozni készülsz. Pedig vérző élet vagy. Ezért arra kérlek, ezeket a névtelen leveleket ne dobd félre. Egy közel kétezer évvel ezelőtti vérző élet történetét szeretném elmondani Neked. Ha lesz türelmed végigolvasni: kiderül az is, hová küldhető vissza. Talán még válaszolsz is.

Dr. Gyökössy Endre - Bibliai ​miniatűrök
Kézfogás ​12. A „Bibliai miniatűrök” az Újszövetség nagy történeteinek „kis” szereplőit állítja elénk. Hogyan találkozott Jézussal a férfi is, aki a házasságtörő asszonnyal vétkezett? Találkozott-e Üdvözítőjével a szamariai asszony ötödik „nem férje”? Hogyan tette meg Simon és János azt a „második mérföldet”, amit Jézus javasolt követőinek a Hegyi beszédben? Miről beszélgetett Saul és Gamáliel Jézus halálának estéjén? Milyen ajándékot adott János apostol arimateai Józsefnek és Nikodémusnak? Mi történt Tamással, az ikerrel ama húsvét után? Mit hallott Saul, amikor titkon kihallgatta a főtanácsot István elítélésekor? –Ezekre a kérdésekre válaszolnak a történetek. Az újszövetségi történetek fényében megláthatjuk a (mellék) szereplőket is, az egyszerű emberek szemével nézzük az eseményeket. A füzet sorait olvasva úgy érezzük: mintha velünk is megtörtént volna…

Kerényi Lajos - Mondom ​néktek... II.
Lajos ​atya nagysikerű rádió-beszédeinek és prédikációinak újabb sorozata

Dr. Gyökössy Endre - Negatívumok ​pozitívumai
Kézfogás ​10. Mostanában mint lelkigondozó és életápoló egyre több olyan emberrel találkozom, akik maguk sem tudják, miért dideregnek és miért szorongnak, de szinte hipnotizáltan merednek a növekvő és sűrűsödő árnyakra, amelyek naponként jelennek meg előttünk, a tévé képernyőjén is. Ezért arról szeretnék írni: nincs olyan árnyék, amely mögött ne ragyogna a FÉNY. Egyébként csak ott van árnyék, ahol FÉNY van. Még így is fogalmazhatnék: azért van árnyék, hogy észrevegyük mögötte a FÉNYT. Az a tapasztalatom - s ez lélektani tény is -, hogy mindenki akarattal, akaratlanul is azonosul azzal, amire néz, amire dermedten rámered. Aki az árnyékra mered, arra rámered az árnyék és beárnyékolja az életét. Aki a Fénybe mártja arcát, életét - kifényesedik és megmelegszik, mint a napozó ember, sőt magában és magával viszi a fényt és a meleget. Így született meg bennem három sorban mondanivalóm summája: Árnyék mögött Fény ragyog, nagyobb mögött - még nagyobb, amire nézek: az vagyok.

Dr. Gyökössy Endre - Gyógyulj ​meg, hogy gyógyíthass!
Kézfogás ​14. János evangéliumának 9. része alapján "Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek!" Meggyógyulhatsz! Kívül, belül! Meggyógyulhatsz, mert Ő, Jézus a Krisztus: halálosan komolyan vette a "tennivalóját"! Olyan halálosan komolyan vette, hogy addig meg se halt, míg ki nem mondhatta: elvégeztetett! Halálos komolyan vette és tette, hogy elhidd: érdemes halálos komolyan venni és tenni azt, amit mond! A vakon született pedig: "elment azért és megmosakodott - és amikor megjött: látott!" Milyen egyszerű! Milyen tündöklően egyszerű! Milyen megrendítően, sírnivalóan, ujjongnivalóan egyszerű. Olyan "egyszerű", mint a teremtés nyitánya: "És monda Isten: legyen világosság és lőn világosság." Lásd: ilyen nagyszerűen egyszerű, ha halálosan komolyan veszed: ahogyan halálos komolyan vett és vesz Ő téged!

Dr. Gyökössy Endre - Megnyílt ​szemek
Lehet, ​amikor belenézünk Jézus szemébe, észre kell vennünk, hogy az a szelíd szempár lassan túlnéz rajtunk, s ha követjük tekintetét, összeszorul a szívünk, mert megnyitott szemmel talán meglátjuk, hogy magányos és szomorú. Meglátjuk, hogy száz sebből vérzik… És talán észrevesszük, hogy ingyen cseléddé lett mellettünk az, akinek egyszer csillagokat hoztunk volna le az égről. Vagy meglátjuk, hogy kenyérkereső gép a férjünk. Pénzautomata. Hogy mi minden történhet még velünk ezen az úton? Fontos? Hiszen mi rossz történhet velünk – szemünk Őt látja örökké, és ezért másként lát már itt a földön, és másként látja a halált is…


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (484)

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​elfelejtett nyelve, az álom
Van ​értelme, megfejtése az álomnak? Valóban hihetünk álmainkban? Tényleg olvashatunk álomfejtéseket a Bibliában? Hogyan ismerhetem meg és lehetek "jóban" a bennem lakó felebaráttal? Mi a különbség az álom, a látomás és a vízió között? Tényleg Isten üzen az álmok által? És a legfontosabb: hihet-e egy keresztény az álomfejtésben?

Anthony De Mello - A ​madár dala
"Ez ​a könyv a legkülönfélébb meggyőződésű embereknek íródott: vallásosaknak és nem vallásosaknak egyaránt. De nem titkolhatom el az olvasó előtt, hogy én a Katolikus Egyház papja vagyok. Szabadon vándoroltam a különféle misztikus hagyományokban, olyanokban is, amelyek nem is vallásosak. Nagyon nagy hatással voltak rám, gazdagítottak. De mégis vissza-visszatérek az Egyházamhoz, mert ő az én lelki otthonom; és bár mélységesen, esetenként szégyenkezve is, tudatában vagyok egyházam korlátainak, alkalmankénti szűklátókörűségének, azt is tudom, hogy ez az egyház az, amelyik formált, s azzá tett, aki ma vagyok."

Leonore Fleischer - Rain ​Man - Esőember
Szívfacsaró ​történet... Charlie Babbitt: vagány (vagy annak hiszi magát), nyüzsgő és keservesen büszke. Amikor apja meghal, azt reméli, nagy vagyont örökölt. De apja mást gondolt. Raymond Babbitt: Charlie tizennyolc évvel idősebb bátyja, akiről Charlie semmit sem tudott: egy gyógyintézet ápoltja, saját elméjének foglya, gyermekkora árnyainak üldözöttje. És hárommillió dollár örököse. Amikor Charlie elrabolja Raymondot, és megpróbálja elrejteni, hogy megszerezze a pénzt, nem sejti, hogy mindkettejüket odüsszeiába hajszolja, keresztül-kasul Amerikán - a múltba vezető hosszú útra, vesztükbe, egyszersmind kölcsönös szeretetük váratlan újjászületéséhez.

Béres András - A ​debreceni cifra szűr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_134138
Koncert Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Koncert
Az ​emberiség történetében egy időben alakult ki a beszéd és a zene, az ember örömének és bánatának legkifejezőbb közvetítője. Jelen gyűjtemény tematikája a zene: zeneszerzőkről, zeneszerszámokról, táncokról s általában a zenéről szóló versek. Csukás István válogatásában a világirodalom százhetvenöt költője szerepel, külföldiek és magyarok, klasszikus és élő költők. Együttes zenekarukból kihallható a világ minden zenei hangja, az ősi hangszerektől kezdve a beat- és a popzenéig.

Pálos Frigyes - A ​tereskei templom
A ​könyv szerzője, Pálos Frigyes hatvani prépost-plébános, a Váci Egyházmegye őrkanonoka, művészettörténész akkor volt Tereske plébánosa, amikor megtörtént a középkori bencés apátság és templomának régészeti feltárása, majd műemléki helyreállítása. Az olvasó megismerkedhet az apátság történetével, az értékmentő helyreállítás során feltárt és megőrzött román, gót, reneszánsz és barokk építészeti elemekkel. Bár a megtalált és feltárt legapróbb kő- és tégladarab is építészeti emlék, a múlt féltve őrzött tárgya, azért a XII. században létesített és folyamatosan fejlesztett apátságnak kiemelkedő értéke a templomban látható középkori falfestmény, a Szent László legenda, a szép reneszánsz pasztofórium és az épségben megmaradt altemplom. A Nógrád megyei kis templom a magyar kereszténység ezer éves történetének, Jézus Krisztus Örömhírének nagyszerű hirdetője.

Covers_157355
Cserhát ​útikalauz Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Cserhát ​útikalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_205265
Mátra ​útikalauz Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mátra ​útikalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (504)

Sándor Anikó - El ​Camino
Akik ​túlélték a halál pillanatát, azt mondják, pár másodperc alatt lepereg a szemük előtt az életük. De csak ott, az utolsó pillanatban kristályosodik ki a lényeg – akkor általában már késő. Én negyven napot kaptam a sorstól, hogy végignézzem életem filmjét – még időben. Mint amikor a sötétben váratlanul felkapcsolják a villanyt... Megismerhettem a lényeget... Zarándoklatra indultam, fájdalmas vezeklés lett belőle. Egy olyan „bűnért”, amiről nem is tudtam, hogy elkövettem. Amit itt leírtam, nem a képzelet szüleménye. Legyalogoltam a nyolcszáz kilométert, és átéltem minden pillanatát. Remegtem a döbbenettől, amikor kézzel foghatóvá vált a csoda, és sírtam a zavarodottságtól, amikor nem értettem, mi történik velem. Ha más meséli, amit ott átéltem, azt mondom, túl színes a fantáziája.

Sík Sándor - Hét ​szép história
Sík ​Sándort elsősorban költőként tartja számon az utókor, pedig pályája kezdetén a széppróza sem állt távol tőle. Ebben a szinte elfeledett kötetében - az általa választott címhez híven - valóban hét szép elbeszélést ad az olvasók kezébe. Elvezet az Újszövetség idejébe, a Heródes elől menekülő betlehemi családok közé; felidézi a középkor legendáinak hangulatát, majd elkalauzol a mesék időtlen világába. Akik kedvelik novella - irodalmunk hagyományos vonulatát, bizonyára örömmel fedezik fel ismét ezt a hét szép históriát.

Dr. Henry Cloud - Dr. John Townsend - Gyerekhatárok
A ​nevelés célja - emelik ki a szerzők -, hogy gyermekeink önmagukért felelősséget vállaló és mások iránt figyelmes felnőttekké váljanak. A gyermeknevelésben a kapcsolat fontosságát hangsúlyozzák. A gyerekek a szüleikkel való kapcsolatukban szerezhetnek tapasztalatot a határok működéséről, amikor viselkedésük következményeivel találkoznak, vagy amikor korlátokba ütköznek. A pszichológus és családterapeuta szerzőpáros könyve bemutatja, miként állíthatók a határok a jellemformálás szolgálatába - csecsemőkortól tinédzserkorig. Humorral, konkrét példákkal, az életből vett párbeszédekkel teszik olvasmányossá és a gyakorlatban is jól hasznosíthatóvá könyvüket.

Sík Csaba - Sem ​kő, sem bronz, sem vászon
A ​cím egy Kosztolányi-vers gondolatát - "csak bot és vászon, / de nem bot és vászon, / hanem zászló..." - szövi tovább: nemcsak kő, bronz és vászon egy-egy műalkotás, hanem épület, szobor, és kép. S egy rendkívüli történet, csak a főszereplőkre, a drámai fordulópontokra szorítkozva: az európai képzőművészeté, Pheidiásztól Henry Moore-ig. A könyv nem egyszerű feladatnak igyekszik megfelelni, hiszen múzeumban, festmény vagy szobor előtt álldogálva egy ember teremtő szándékának, akaratának, tehetségének eredményét látjuk, amely azonban létrejöttének körülményeiről csak közvetve tanúskodik, tehát segítségre vagyunk utalva, ha keletkezésének történelmi-művészettörténeti körülményeit, a művész életét és személyiségét, elődökhöz, kortársakhoz való kapcsolatát is szeretnénk megismerni. Persze, hogy szeretnénk, hiszen a teljes megértésnek mindez elengedhetetlen feltétele. Az író azzal siet segítségünkre, hogy kétféleképpen közelíti meg témáját: vizsgálja mint egyedi, önálló, hasonlíthatatlan létezőt, kiolvasván belőle, mit tartalmaz - tehát a jelentést -, hogyan tartalmazza - azaz a formát és a kompozíciót. Másrészt meg akarja érteni a művet egy megszakíthatatlan lánc elemeként is, ezért történeti szempontból is elemzés tárgyává teszi. Színes portrékat, helyenként tablókat adva, eleven, hús-vér figurákat teremtve, drámai sorsokat bemutatva, helyenként adomázgatva is, hiszen ez nem előadás, hanem beszélgetés író és olvasó között.

Ernest Hemingway - Az ​öreg halász és a tenger / Elbeszélések
Hemingway ​életművének tanulsága egyetlen mondatba tömöríthető. „Az ember nem arra született, hogy legyőzzék – az embert el lehet pusztítani, de legyőzni nem lehet soha.” Az embernek, ha ember akar maradni, szembe kell szállnia a fenyegetésekkel: fasisztákkal a spanyol hegyekben, oroszlánokkal Afrikában, cápákkal a nyílt tengeren. Hemingway erkölcskódexének legfőbb parancsa a bátorság és a helytállás, ha ez látszólag hiábavalónak bizonyul is. A legtiltottabb magatartás pedig a gyávaság és a meghátrálás, történjék bár a legreménytelenebb helyzetből. Ma már bizonyos, hogy Ernest Hemingway a huszadik század legkiválóbb prózaíróinak egyike. Művészete, mely legtisztábban talán éppen elbeszéléseiben kristályosodik ki, a modern próza történetében vízválasztó jelentőségű. Iskolát teremtett az utána következő írónemzedék jó része számára; de hatása alól azok sem mentesek egészen, akik a huszadik századi irodalom más lehetőségei felé, más útjaira indultak. A könyvben megtalálható művek: - Az öreg halász és a tenger - Indián tábor - Bérgyilkosok - Ötven rongy - Wyomingi bor - Francis Macomber rövid boldogsága - A Kilimandzsáró hava - Aki nem adja meg magát

Tari Annamária - Z ​generáció
Z ​generáció. Az Y generáció utáni korosztály. Gyerekek, kamaszok vagy kis felnőttek? Baj van, vagy minden a legnagyobb rendben? A felnőttek nagy része aggódik, mások homokba dugják a fejüket, és örülnek, hogy a gyerek a szobájában ül a számítógép előtt. Van, aki szerint nincs sok értelme generációkra bontani a világot, és nincsenek új problémák, csak rég megszokott jelenségek. Mégis azt látjuk, hogy a kamaszok mozaikszerű érettséget mutatnak, vagyis nagyon is érettek, míg más vonatkozásban még gyerekek. Egyre több agresszív hatás éri őket, egyre gyorsabban nőnek fel. Minden látszat ellenére nincs könnyű gyerekkoruk: értenek sok mindent, de feldolgozni nagyon keveset képesek ebből. A régi értékek, érzelmek és attitűdök folyamatosan változnak. Az Információs Kor és a fogyasztói társadalom hatásait sem kikerülni, sem megváltoztatni nem lehet, mert életünk részei. Ez érzelmileg is rugalmasságot és alkalmazkodást igényel felnőttől és gyerektől egyaránt. Azonban a felnőtteknek feladatuk is van ebben a folyamatban: tudatosan kellene vigyázniuk a Z generációra, megmutatni és átadni a legfontosabb értékeket. Tari Annamária gyakorló pszichológusként összefűzi az okokat és a magyarázatokat, hogy feltáruljon, milyen érzelmek mozgatják a mai világot és benne a kamaszokat. Értelmezésében a társadalom-lélektani és klinikai tapasztalatok segítenek abban, hogy megértsük az online személyiség szerepét, a társas agresszió mértékét, a kognitív folyamatok változásait, valamint a családi-iskolai érzelmi folyamatokat. Megannyi kérdés áll előttünk, amit az élet vet fel, és amire még időben kellene megtalálnunk a válaszokat.

Szent-Gály Kata - Esztendő
Vigyél ​magaddal! Egy nagy kalandra hívlak Téged, kedves Olvasó! Legyünk együtt az év minden napján! Útitársad akarok lenni, rakj zsebre, tégy az éjjeliszekrényedre! ___ Mit adhatok cserébe? Minden nap olyan gondolatot szeretnék sugallni neked, ami segít, hogy emberibb ember légy. De kérem közreműködésed: gondolj rám napközben is, áldozz rám néhány csöndes percet. És még egy kérés: olvasd rendszeresen a Szentírást is. Szeretnék útjelződ lenni az Isten felé vezető úton -- vigyél magaddal...

File0380
Útmutató ​2009 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Útmutató ​2009
A ​herrnhuti „Brüdergemeinde” immár 279. éve állítja össze azt a bibliaolvasó Útmutatót, amelynek segítségével mintegy ötven nyelven, több millióan olvassák naponta a Bibliát. Tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy a bibliaolvasó Útmutató puszta használata elegendő a személyes boldogság elnyeréséhez, de segít abban, hogy Isten igéje megérkezzék hozzánk. Talán első lépés lehet a rendszeres bibliaolvasáshoz, és közben vágy ébred bennünk a Szentírás mélyebb megismerésére.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (5655)

Adolf von Harnack - A ​kereszténység lényege
Adolf ​von Harnack (1851-1930) számos nyelvre lefordított, több száz kiadást megért műve eredetileg éppen száz esztendeje hangzott el előadás-sorozatként a berlini Humboldt Egyeteme összevont fakultásai előtt. A nagy hatású és kontroverz egyháztörténész nemcsak saját kutatásait összegzi, hanem a XIX. századi liberális teológia tételeit és programját is bemutatja. Ennek értelmében az újkori kereszténységre vár az a feladat, hogy Jézus egyszerű evangéliumáról (Isten atyai mivolta, az emberi lélek végtelen méltósága, a szeretet és az igazságosság legfelsőbb parancsa), mintegy benső magról lehántsa az évezredes dogmafejlődés során képződött elméleti-spekulatív rétegeket, hogy ily módon feltárulhasson a "kereszténység lényege". A harnacki program immár korszerű magyar fordításban is hozzáférhető, és azok számára is megkerülhetetlen szellemi mérföldkő, akik vitatják tételeit.

Ludwig Feuerbach - A ​kereszténység lényege
Ludwig ​Feuerbach „A kereszténység lényege” című művében azt fejtegeti, hogy az ellentét vallás és filozófia között kiegyenlíthetetlen; úgy viszonyulnak egymáshoz, mint képzelet és érzés a gondolkodáshoz, mint betegség az egészséghez. Nem az Isten teremti képmására az embert, hanem megfordítva: az ember a saját képmására teremti istenét. A túlvilági élet sem egyéb, mint az idealizált földi élet. Így a teológia antropológia lett.

Josemaría Escrivá - Keresztút
„Szeretnéd ​Jézust egészen közelről követni? Vedd kezedbe az Evangéliumot, és olvasd el az Úr kínszenvedésének történetét. Nem elég azonban elolvasni, át is kell élni! Nagy különbség van a kettő között. Az olvasás régmúlt dolgokat idéz emlékezetünkbe, az átélés ellenben azt jelenti, hogy résztveszünk az eseményekben, mintha mi is szereplői lennénk. Tárd ki szívedet és légy az Úr útitársa!" Boldog Josemaría Escrivá halála után publikált keresztútja kiemelkedik a többi alkotása közül. Szinte egy vallomás az ő bánattal és fájdalommal is teli életéről. E műve azon nagy egyházi írók sorába emeli őt, akik életmódjukat felülvizsgálva Krisztus nyomdokaiba léptek azzal a meggyőződéssel, hogy a keresztény ember boldogsága a „kereszt alakjában van". Az író kommentárja ez a könyv a keresztút tizennégy állomásáról. Egyetlen célja, hogy rávilágítson az esemény lényegére, azért, hogy akaratunk letisztulttá váljon és szívünk lángra lobbanjon. Minden stációt öt meditációs pont követ, alapul véve az Opus Dei alapítójának gondolatait. Boldog Josemaría Escrivá megmutatja, hogy a bűnbánat keresése csak úgy lehetséges, ha azonosulunk a „Fájdalom Emberével", a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal.

Pátkai Pál - Az ​utolsó óra munkásaihoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl-Maria Harrer - Peter Matuska - A ​Csodásérem
A ​Szűzanya immár 177 éve ajándékozta a hívőknek Labouré Szent Katalin által a Csodásérmet. Az Érem eredete és hatásai azt bizonyítják, hogy ez a medál a hívő embereket Szűz Mária segítő szeretetére emlékezteti. A hívek, ha szükségét érzik, földi zarándoklásuk idején bizalommal fordulhatnak a Szűzanyához, aki az Istenhez vezető biztonságos utat mutatja meg számunkra: Jézust magát. A Csodáséremnek semmi köze sincs a mágiához vagy a babonához! A kötetben szereplő tanúságtételekre nyugodtan mondhatjuk, hogy egy-egy csodáról szólnak. A szenvedést megkönnyíteni igyekvő szeretet látszólag talán ellentmond annak, miszerint a hívő „vegye fel a keresztjét” (vö. Mt 16,24). Az örömteli s az örök életbe vetett tevékeny keresztény hit azonban mindig is enyhíteni igyekezett a testi-lelki nyomorúságot. Küzdenünk kell a bűn és következményei, a betegség, a nyomor és a szenvedés ellen, teljes bizalommal kell átadnunk magunkat Isten akaratának; emellett azonban olyan segítő jelekhez is fordulhatunk, mint a Csodásérem. A megmagyarázhatatlan, rendkívüli esetek azonban az isteni gondviselés titkához tartoznak…

Hörömpő Gergely - Jelenések ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brad Steiger - Sherry Hansen Steiger - Szívszorító ​csodák
Nincs ​erősebb kötelék, mint az anya és gyermeke közötti eltéphetetlen kapcsolat. Amikor a nőből anya lesz, közte és gyermeke közt titokzatos erejű kapocs alakul ki, amelyet semmi sem képes kettészakítani. A Szívszorító csodák című könyvében a két szerző, Brad Steiger és Sherry Hansen Steiger olyan eseteket ír le, amelyek e kapcsolat lényegét ragadják meg. A megható, megindító igaz történetek tanúsítják, hogy egy anya hogyan képes úrrá lenni leküzdhetetlen akadályokon is, ha gyermeke életéről, sorsáról van szó. Csodálatos történetek - az anyáról, aki két gyermekével a karján szembeszegül a tornádó pusztító erejével - a fiatalasszonyról, aki baljós előérzete sugallatára egész családját megmenti a küszöbön álló tragédiától - a haldokló kisfiú édesanyjáról, aki kész feláldozni saját életét, hogy gyermekét megmentse. Megrázó embermesék arról az ajándékról, melyet gyermekként kapunk, és melyet anyaként továbbadunk gyermekeinknek.

Kele Pál - Bán Endre - Találkozás Istennel Krisztusban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók