Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár (postán ↔)

Rate_positive 867 Rate_neutral 7 Rate_negative 3

2104 napja velünk van 2 napja láttuk utoljára

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (685)

Ismeretlen szerző - A ​250 éve felszentelt balassagyarmati Szentháromság Plébániatemplom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kmetty Kálmán - Balassagyarmati ​utcanevek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gere József - A ​szárnyaskerék katonái
A ​XX. század végére kiépült vasútvonalak mellékvonali csomóponttá tették Balassagyarmatot. Az itt szolgálatot teljesítő vasutasoknak mindennapos küzdelmet jelentett a nehezen járható hegyi jellegű pálya, és a térség mikroklímájából eredő szélsőséges időjárás. Ilyen körülmények között a szolgálat teljes odaadást és kitartást követelt. Ezt a többlet teljesítményt a vasutas társadalom is elismerte. Rangot jelentett balassagyarmati vasutasnak lenni. A munkával kiérdemelt elismerés a helyi vasutasságot egyfajta emberi tartásra is kötelezte. Ezzel is magyarázható, hogy az első világháborút követően a balassagyarmati vasutasok példa nélküli tettet hajtottak végre. A demarkációs vonalat átlépő Cseh Légió ellen fegyveres felkelést szerveztek, s azt a kormány tiltása ellenére a polgári lakosságot és a katonaságot is mozgósítva, 1919. január 29-én végre is hajtották. Cselekedetükkel a vasút iránti hűségükről és a hazaszeretetükről tettek tanúbizonyságot, amelynek nyomán érdemelte ki Balassagyarmat a „Civitas Fortissima", a „Legbátrabb Város" kitüntető címet. A történteket az elmúlt évtizedekben többféleképpen értékelték. Voltak olyan korszakok, amikor a résztvevőket ünnepelt hősökként tisztelték, máskor szándékosan hallgattak, s az eseményekben vállalt szerepüket is félremagyarázták. Mindezek ellenére a balassagyarmatiak lokálpatriotizmusának köszönhetően a harcoknak emléket állító márvány tábla mindvégig emlékeztetett a hősökre a városháza falán. Az esemény és annak csaknem egy évszázadot átívelő, fordulatoktól sem mentes utóélete Balassagyarmat legújabb kori történelmének szerves része, amely csak az utóbbi évtizedben kapott országos, sőt nemzetközi nyilvánosságot. Ami a nemzetközi értékeléseket illeti, több mint megnyugtató, hogy a témával foglalkozó közelmúltbeli tudományos konferencián az érintett országok kutatói is tisztán tudományos indíttatásból foglalkoztak az eseményekkel. Korábban Csehszlovákia, majd a Cseh és Szlovák Köztársaság, később Csehország és Szlovákia diplomatái is azzal tisztelegtek az emléktábla előtt, hogy a múlt sérelmeit félre kell tenni, és az egykori harcokban érintett népeknek egymással megbékélve, a közös jövőn kell munkálkodniuk. Ebben a szellemben született meg a „Civitas Fortissima" cím használatával kapcsolatos önkormányzati rendelet is, amely többek között azt tartalmazza, hogy az eseményekre emlékező ünnepségekre északi szomszédaink nagyköveteit is meg kell hívni. A szerző arra vállalkozott, hogy a témában fellelhető - csak szűkebb körben ismert - forrásokat és dokumentumokat kiegészítve az egykori résztvevők családjainál szájhagyományként tovább élő történetekkel, bemutassa az egykori eseményeket. Megismerteti azt a folyamatot, amíg a város felszabadító harcok nyomán Balassagyarmat eljutott a „Legbátrabb Város" kitüntető címig. Ajánlom e könyvet minden vasútbarátnak, és a történelem iránt érdeklődőknek. Kukely Márton a MÁV Rt. vezérigazgatója

Czakó Gábor - Világfasírt
A ​Világfasírt A Teremtő mosolya és a Mi a helyzet? problémáinak továbbgondolása. Mondhatnánk úgy is, hogy: mi a helyzet a világfasírtban? Gazdaságkorban, amelynek társadalma a Dolgokat uralja, s a Dolgokhoz igazodik az élet. Mi a helyzet a nagy kísérletben, amely Gazdaságkor kibomlása óta folyik velünk? Folytatják velünk azok, akik hatalmasoknak képzelik magukat, mert bank-, multicég-, áll- és maffiavezérségükben elfeledték, hogy éppoly nyulak, akár a közbarbik, a csavargók, a hippik és egyéb versenyzők. A kísérletvezető maga a Másik. A sötét angyal, aki Fényhordozónak is mondja magát, s akivel folyamatosan kötődik a világtörténelmi szerződés, melynek értelmében megnyílik előttünk a Hénokh-korabeli angyallázadás óta példátlan fejlődés: a társadalmi, a gazdasági-tudományos-technikai, valamint a "morális"-egyéni "forradalmak" révén. Cserébe nem kell mást adnunk, mint az üdvösségünket, szellemi kapcsolatainkat és törekvéseinket - no meg a Földet. A Világfasírt esszéiben Czakó Gábor - a maga ironikus, derűsen élénk stílusában - mélyebben elemzi a föntebb jelzett és részben az előző könyveiben is föltett kérdéseket korunk működése kapcsán. Eredeti nézőpontjának szintézisét ajánlja a könyv gondos jegyzetanyaga, midőn rámutat A Teremtő mosolya és a Mi a helyzet? c. művek gondolatainak összefüggéseire.

Szarka Miklós - Hatszemközt
A ​szerző lelkigondozóként számtalan egyéni és családi problémában állt már emberek mellé. Ebben a kötetben pásztorális tapasztalatainak egy részét osztja meg az olvasókkal. A gyermekvárás, az egyszülős család, az életfontosságú döntések meghozatala mellett még számos nehéz helyzetről olvashatunk a könyvben. Minden eset összefonódik egy bibliai igével és annak magyarázatával, amely megoldást mutat a nehéz élethelyzetekben. A könyvet ajánljuk segítő szakembereknek és azoknak is, akik maguk küszködnek lelki, életvezetési kérdésekkel.

Szarka Miklós - Lelkipásztor ​házaspárok kapcsolati konfliktusainak kezelése
„...sokszor ​a lelkészházaspár krízise az a válsághelyzet, amelyen a legkevésbé lehet segíteni. A legtöbben értékorientált emberek, ezért a házasság »szent« voltának értelmezése távol tartja őket elsősorban attól a gondolattól, hogy az ő házasságukkal valami baj lehet, másodsorban pedig attól a gondolattól, hogy konfliktusukat mások előtt felfedjék.” „Mindennapi munkám során tapasztalom a krízisbe került, válás közelében vergődő házaspárok, családok, gyermekek mély sebeit – ezért nem hallgathatok. De ezen belül tapasztalnom kell a válságban lévő házaspárok napi lelki kínjait is, és tapasztalataimat el kell mondanom az emberi kapcsolatok és a lelkek kegyetlenségeiről, és a kegyelmes Isten hozzánk hajló kegyelméről.” (Részletek a könyvből) Szarka Miklós református lelkész, pár- és családterapeuta, a Református Házasság- és Családsegítő Szolgálat elindítója, munkatársa és vezetője 1990-2010 között. Könyve a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen elfogadott doktori értekezés.

Jeney Zoltán - Rév ​Fülöp Fajszföldön
Hatodik ​(Torkos) Hollád király, Fajszföld uralkodója szőrén-szálán eltűnt. A felkutatására induló csapatban Rév Fülöp is fontos szerepet kap. Az udvaronccá cseperedett legény megismeri a fajszok népét és földjét, megtudja, mi a teendő, ha jönnek a siófok, de része lesz lovagi tornában és nagy hókuszpókuszban is.

Jeney Zoltán - Rév ​Fülöp és Nyár Lőrinc
Vészesen ​apad a Tó. De vajon miért? Rév Fülöp, a lovaglegény a litéri sárkány hátára pattan, hogy kiderítse az okát. A nyomok Nagylapály birodalmába vezetnek, ahol találkozunk Nyár Lőrinccel, Zivatarzug lovagjaival, Hötödik Hőbörödött királlyal és a világ legpimaszabb leányzójával, akire nem lehet haragudni. Kiderül, mi van a Mély Kút mélyén, és az is, hogy miért nincs tó, ha van...

Kedves_%e2%80%8bj%c3%a9zus
Kedves ​Jézus Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kedves ​Jézus
"Engedjétek ​hozzám a gyermekeket!" - mondta Jézus. A könyvecske a legszebb himnuszokat, népi imádságokat tartalmazza. Kicsiknek szól, azoknak, akik valóban a legközelebb állnak hozzá, és akik számára sejtelmes bizonyosság: a mondókába foglalt szavaknak ereje van.

Kindelmann Győző - Egy ​kisministráns titkos naplója
Ki ​nem álmodott gyermekkordban elrejtett kincsekről? Kinek a fantáziáját nem izgatták felfedezésre váró középkori romok homályos zugai? Ki ne szeretett volna híres lenni, újságok címoldalán szerepelni? Ebben a titkos naplóban egy ministráns fiú hétköznapjairól olvashatunk: a legjobb barátról, akivel közösen tervezik a jövőt, a szemtelen kistestvérről, a kiállhatatlan, de aranyszívű sekrestyésről, a nagyzóló főministránsról, egy osztálytárs megtérítéséről... és a nagy kalandról, mely valóra váltja álmaikat:igazi kincsre bukkannak egy romkápolna gazzal benőtt szentélyében.

Kindelmann Győző - Az ​elveszett ereklye
Álmodtál ​már valaha föld alá rejtett kincsekről, felfedezésre váró titkos barlangokról, s nem mindennapi kalandokról, melyek kiemelnek a hétköznapok szürkeségéből? Ha igen - de hanem, akkor is - szegődj a könyv gyerekszereplőinek nyomába! Éld át velük a középkori romkápolnában éjszakánként folyó kincskeresést, légy tanúja a hajdan elveszett Szent Kereszt-ereklye megtalálásának, izgulj velük, amikor az ereklyének nyoma vész, s örülj, amikor... ez azonban már maradjon a könyv titka!

Kindelmann Győző - Betlehem ​madarai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (461)

Robert Merle - Két ​nap az élet
Fülledt ​nyári szombat délután. Tengerkék ég, égszínkék tenger. Lustán nyújtózik a fövenypart a halkan surrogó, elhaló hullámokba... De ezen a napsütötte francia tengerparton, ezen az egyre keskenyedő földsávon francia és angol katonák tízezrei várják szívszorongva a behajózást, az élet lehetőségét. Előttük a tenger, mögöttük a közeledő német hadsereg, felettük a horogkeresztes bombázók: Dunkerque, 1940 júniusa. Ebből a tehetetlen várakozásból ki akar törni egy francia katona, és két nap alatt megjárja a poklot, megpróbál mindent, csak hogy tovább élhessen... Tiszta szerkezet, sodró lendület, lüktető izgalom, mélységes emberiesség teszi felejthetetlenné a 2004-ben elhunyt Robert Merle Goncourt-díjas regényének megrázóan hiteles mondanivalóját.

Save0199
Dombágyásos ​kertművelés Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Dombágyásos ​kertművelés
A ​dombágyást elsősorban a kicsi kerttel rendelkezőknek ajánljuk, illetve azoknak, akik a díszkertből csupán néhány négyzetmétert szánnak a zöldséges számára. A 100-120 cm széles, kb. 1 m magas és tetszés szerinti hosszúságú dombágyás a kedvező biológiai folyamatok, valamint fény-, hő-, talaj- és nedvességviszonyok megteremtésével teszi lehetővé, hogy kis területen másod-, sőt harmadvetésre is módot adjon, s így folyamatosan lássa el a családot zöldségfélével. A dombágyás megépítéséhez, kezeléséhez, a növények ültetéséhez, ápolásához adunk tanácsokat, és hazai kipróbálóinak személyes beszámolóival igyekszünk kedvet csinálni hozzá.

Jack Canfield - Marc Victor Hansen - Mark Victor Hansen - Erőleves ​a léleknek - 3. porció
A ​kirobbanó sikerű Erőleves A Léleknek üzenete az olvasók millióinak adott reményt és biztatást. Jack Canfield és Mark Victor Hansen a változatlanul jó hírekre áhítozó világra gondolva látott ismét munkához, hogy újabb porció erőlevest főzzön a lélektápláló, szívmelengető, fájdalmat enyhítő, optimizmust sugárzó történetekből. Az olvasók embertársaik tapasztalatai révén megismerhetik a szeretet hatalmát, az állhatatosság erejét, a család sugárzó melegét és a képzelet pezsdítő energiáit. Varázslatosan csillogó világot pillanthatunk meg, melynek fényeinél még gazdagabban tárulnak fel előttünk saját személyiségünk értékei.

Kisgyörgy Éva - Világutazók ​kézikönyve
Évek ​óta csak álmodozol egy különleges utazásról, de eddig féltél belevágni? Mindig volt valamilyen kifogásod, amiért nem mertél útra kelni? Legyen az belföldi hosszú hétvége vagy egy teljes hónap a világ másik felén, ez a könyv a gondolat megszületésétől egészen az út végéig a segítségedre lesz. Most nem egy szokványos útikönyvet tartasz a kezedben, hanem egy olyan világutazó személyes tapasztalatainak gyűjteményét, aki immáron harminc éve szenvedélyesen járja a világot. Kisgyörgy Éva - a travellina blog szerzője - olyan élményeket, tapasztalatokat oszt meg veled, amelyeket 112 országot végig járva halmozott fel. Ő tudja, mit vigyél magaddal (és főleg, mit ne), hol találd meg a legjobb repülőjegyet, miként bérelj autót és hogyan kerüld el a veszélyeket. Az egyéni utazás megszervezése olyan bonyolult, mint egy hadiüzem, de ma már nem olyan titkos! Ez a gyakorlati útmutató megtanít arra, hogy a legtöbbet tudd kihozni az idődből és a pénzedből, és hogy az utazás egy életre szóló élménnyé váljon. Neked is sikerülhet!

Katie Stewart - Micimackó ​mesterkukta és Barátai legjobb receptjei / Winnie-the-Pooh the master chef's and Friends' best recipes
" ​- Reggel, amikor felébredsz - kérdezte Malacka - , mi az első gondolatod, Micimackó? - A reggeli." Micimackónak és Barátainak a receptjei. Magyarországon most jelennek meg először. Felnőtteknek és gyerekeknek készültek a receptek, van közöttük könnyebben és nehezebben megvalósítható. Mézes-diós kenyér, pillangó-krémes, csőben sült tojás, házi joghurt, Alaszka jégtorta, zabpehelytorta, almás káposztasaláta és még sok más izgalma finomság várja a könyv lapjain azokat, akik kedvelik Micimackóék társaságát és a főzés tudományát. "A dolog úgy áll, hogy nem kell más, csak jó Társaság és egy kis harapnivaló." Süssünk-főzzünk angolul! Aki már olvas angolul, dolgozzon az eredeti szövegből. A kezdők használhatják a magyart is. Mire a vendégek megjönnek, angolból is jobb leszel!

V. Komlósi Annamária - Nem ​vagy egyedül
Ezt ​a könyvet azzal a szándékkal írtam, hogy praktikus ismeretté tegyem a személyiség-lélektan napjainkra felhalmozódott tudományos szakanyagát szeretném a személyiség-lélektan üzenetét úgy közvetíteni, hogy a tizenéveseket nevelõknek segítsek a fiatalokat autonóm (önmagáért és másokért felelõs) emberré nevelni, a "nevelteknek" pedig segítsek autonóm emberré válni. Miért ajánlom ezt a könyvet éppen a tizenéveseknek és az õket nevelõknek? Egyszerűen egy személyiségfejlõdési tény miatt. Életünkben a kamaszkor az a szakasz, amikor talán minden más életfázisunkhoz képest intenzívebben foglalkoztat bennünket: "Ki vagyok én? Milyen vagyok? Hol a helyem, és mi dolgom a világban?"

Robert O. Young - Shelley Redford Young - A ​pH csoda
Intsen ​búcsút az alacsony energiaszintnek, a rossz emésztésnek, a fölös, kilóknak, a testi fájdalmaknak, és a betegségeknek! Üdvözölje az új életerőt, a szellemi frissességet, egy egészségesebb, egy karcsúbb és rugalmas testet. A kulcs? Az Ön egészsége a vér sav-bázis egyensúlyán múlik, illetve azon, hogy a megfelelő étrend segítségével Ön megteremti-e az optimális 80/20 lúgos és savas egyensúlyi arányt a szervezetében. Ez egy teljesen új, bizonyítottan működő táplálkozási program, amely jó hatással lehet szervezetének kémhatására, segíti az életerő visszanyerését az egészség megőrzését. E forradalmi életmód-program hihetetlen hatásának segítségével tanulja meg helyreállítani az egyensúlyt életében és étrendjében!

Maggie O'Farrell - Miután ​elmentél
Egy ​fiatal nő, akit Alice Raikesnek hívnak, felszáll a Skócia felé tartó vonatra, hogy meglátogassa a családját. De amikor megérkezik, valami olyan megdöbbentő látvány tárul elé, hogy azonnal vissza akar térni Londonba. Pár órával később Alice már kómában fekszik. Balesetet szenvedett, ami azonban lehet, hogy öngyilkossági kísérlet volt. Mialatt Alice élet és halál között lebeg, családtagjai összegyűlnek az ágya mellett. Várnak, közben vitatkoznak és emlékeznek, és felszínre törnek a rég eltemetett feszültségek. Minél többet beszélnek, úgy tűnik, annál többet titkolnak el egymás elől. Ezalatt Alice ide-oda siklik a tudat különböző rétegei között, felidézi múltját és tragikus véget ért szerelmét. Maggie O'Farrell bámulatos ügyességgel, gyönyörű prózát alkotva sorakoztatja egymás mellé az idősíkokat, fűzi össze a különböző nézőpontokat. A Miután elmentél, melynek indító képsora a legmegrázóbbak közé tartozik a modern szépirodalomban, különleges pszichológiai mélységekbe vezeti az olvasót, és csodálatra méltó érettségről tanúskodik. Maggie O'Farrell 1972-ben született Észak-Írországban. Jelenleg Londonban él.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (471)

Carl E. Olson - A ​Da Vinci-blöff
Ez ​a könyv Dan Brown világsikerű regényének, A Da Vinci-kódnak a kiterjedt kutatásokon alapuló, mégis közérthetően megfogalmazott kritikája. A regény a szerző állítása szerint tényeket és tudományosan alátámasztott eredményeket használ fel. A Da Vinci-blöff rácáfol erre az állításra, s bemutatja, hogyan használ Brown kellőképen alá nem támasztott kutatásokat és erőltetett hipotéziseket azon furcsa elméleteknek alátámasztására, hogy Jézus és Mária Magdolna házasok voltak és szent vérvonalat alapítottak, illetve, hogy a tradicionális kereszténység és a történelem folyamán összeesküvést szőtt ennek az igazságnak az elfojtására. Dan Brown szerint amit a legtöbb keresztény és nem keresztény tudni vél Jézusról, az teljes mértékben hamis- annak a katolikus propagandának a terméke, amit azért folytattak, hogy elrejtsék a világ elől az igazságost. Vajon tények-e A Da Vinci-kód állításai, vagy pusztán a képzelet szüleményei? MI az igazság Jézussal, Mária Magdolnával és a korai egyházzal kapcsolatban? Valóban eltorzította a katolikus egyház a valódi Jézus képét? Miért olyan népszerű a regény? Mi a helyzet a cselekmény mögött rejlő katolikus- és keresztényellenes propagandával? A Da Vinci-blöff választ ad ezekre a kérdésekre és sok másikra is, feltárva meglepő igazságokat Dan Brown könyvéről. A Dan Vinci-blöff, melyhez James Hitchcock bíboros, Chichago érseke írt előszót, illetve James Hitchcock, a St,. Louisi Egyetem történésze bevezetést, Dan Brown népszerű regényének végső és kíméletlen kritikája.

Alfonso Aguilar - Egy ​pápa arcai
A ​Heti Válasz Kiadó kötete meghitt pillanatképeket villant fel a néhai II. János Pál életéből az írás és a fotográfia eszközével. Alfonso Aguilar - spanyol születésű katolikus pap - az egyházfő környezetében tevékenykedve szerzett tapasztalatokat a pápa munkájáról, hívőket és nem hívőket egyaránt magával ragadó személyiségéről. Az írásokhoz méltó módon társuló felvételek, melyeket Arturo Mari egykori pápai fotós képei közül válogatott a kiadó, afféle családi fotóalbummá teheti ezt a különleges könyvet.

Kathleen Duey - Lódobogás ​- Katie és a musztáng I.
Egy ​kislány és egy ló kivételes barátsága elevenedik meg a Könyvmolyképző Kiadó új sorozatának lapjain. A tízéves Katie csak nemrég veszítette el szüleit és testvéreit egy pusztító járványban. Most távoli rokonainál lakik, akik cselédként dolgoztatják. Katie minden vágya, hogy Nyugatra menjen, és megtalálja igazi családját. Amikor a ház ura egy vad musztángot hoz a házhoz, a kislány kedvességével és gondoskodásával fokozatosan elnyeri az állat bizalmát. Mindenki legnagyobb meglepetésére a veszélyes és szelídíthetetlen jószág engedelmeskedik Katie-nek. A két elhagyatott teremtmény között eltéphetetlen kapocs alakul ki. Barátságukat azonban halálos veszély fenyegeti. Hamarosan rá kell döbbenniük, hogy nagyobb szükségük van egymásra, mint azt valaha is gondolták. Ellenállhatatlanul romantikus történet, mely az első perctől fogva rabul ejti, és fogva tartja az olvasó érzelmeit.

Daniel Cosío Villegas - Ignacio Bernal - Alejandra Moreno Toscano - Luis González - Eduardo Blanquel - Lorenzo Meyer - A Compact History of Mexico
Mexico's history is long and complex: early settlements thousands of years ago, refined indigenous civilizations a few centuries back, an overwhelming conquest by Spain and the merging of European and indian cultures over a long colonial period, finally independence and national formation, entry into the currents of world trade and capitalist development in the late 19th century, a major social revolution 85 years ago, and modernization and economic and social change to the present. This text was originally written for mass media communication. Its authors are distinguished Mexican historians: Ignacion Bernal, Alejandra Moreno Toscano, Luis González, Eduardo Blanquel, Lorenzo Meyer and Daniel Cosío Villegas (also coordinator). The foreword, by professor Robert A. Potash, of the University of Masschussets, a specialist in Mexican history, introduces the book to the English-speaking reader. The translation is by Marjory Mattingly Urquidi, and experienced translator of books on Latin American History.

Csaba György - Csillagjóslás
A ​nem-tudható dolgok tudománya, Évszázadok kérdőjelei, Az asztrológia történetéből, Hogyan dolgozik az asztrológus? Állítsunk fel egy horoszkópot! A horoszkópok kiértékelése, Néhány érdekes horoszkóp, Az asztrológia és az igazság, A házszámítás menete.

Benedek Elek - Nagy ​magyarok élete
Benedek ​Elek 1905-ben hatalmas vállalkozásba fogott, meg akarta írni a magyar történelem és szellem nagyjainak 18 kötetre tervezett életrajzi gyűjteményét: 13 kötet el is készült a Nagy magyarok életéből, de a történelmi földcsuszamlás, a világháború megakadályozta az írót, hogy bevégezze a "nagy magyarok Patheonjának" fölépítését. E félbeszakadt, nagyratörő sorozat legszebb darabjait: Mikes Kelemen, Kőrösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Széchenyi István életrajzát veheti most kezébe az olvasó e válogatásban.

Áron László - Edmund ​Husserl
"Filozófust ​ritkán ért oly szerencsés sor, hogy aránylag fiatalon, 40 éves korában elkészült egyik leglényegesebb művével, s hogy e munka majdnem pillanat alatt a világ vezető filozófusainak sorába emelte. Azóta hatása folyton nőtt; folyton tágultak munkaterületének határai; folyton emelkedtek szisztematikus szempontjai. Első jelentős munkája, a Logische Untersuchungen egyes tanulmányok gyüjteménye, melyek látszólag egész igénytelen és túlságosan speciális kérdésekkel foglalkoznak: mint a rész és egész, jel és jelentés, kategória és szemlélet viszonya. De e speciális és igénytelen dolgozatok megváltoztatták a filozófia tradicionális területét, mint egy földrengés. Ezeken a majdnem unalmasnak látszó témákon rendkívüli tehetségek fantáziája jött termékeny izgalomba, kik közül elég Schelert és Heideggert említenem. Ma már áttekinthetetlen a tudományos munkák sora, mely gondolataitól kapta az első lökéseket. Husserl hatása a filozófiára s a filozófiával kapcsolatos tudományokra nagyobb, mint a klasszikus német filozófia óta bárkié. E rendkívüli hatás titka a kérdezési mód genialitása. Husserl a látszólag rég megoldott és a megoldottságban megmerevedett témákból a kérdések egész raját varázsolta elő." Szilasi Vilmos, Nyugat

Fehér Boldizsár - Vak ​majom
Két ​Nobel-díjas tudós bejelenti egy párizsi luxusszálloda lakóinak, hogy a következő napokban egy kísérletben fognak részt venni. A történetet egy huszonéves fiú meséli el, aki nem olyan rég még Magyarország leggazdagabb embere volt. Most azonban nincstelenül fut a rendőrség elől. Épp abban a hotelben keres menedéket, ahol a furcsa emberkísérlet zajlik. A Vak majom, Fehér Boldizsár első regénye, letehetetlen olvasmány. Humoros kalandregény a felelősségvállalásról és az ember helyéről a világban.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (4152)

Dénes Gizella - Görcsöny ékessége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gere József - Békében, ​háborúban
A ​magyar honvédség két világháború közötti és a II. világháború alatti történetének előítéletektől mentes feltárása csak az utóbbi évtizedekben bontakozhatott ki. Az átfogó monográfiák mellett örvendetesen szaporodnak azok a feldolgozások, amelyek egy-egy alakulat történetét, valamely eseménysor elemzését tűzik ki célul. Gere József kötete is ezek közé tartozik. Könyve - a 23. gyalogezred balassagyarmati zászlóaljának sorsán, küzdelmein, doni tragédiáján keresztül - a 20. századi magyar történelem egy fontos szeletével ismertet meg bennünket. Érdekes részleteket mutat be az alakulatnak otthont adó laktanya történetéről, a Trianon utáni ún. "rejtett hadseregszervezés" időszakáról, számos szervezési és kiképzési momentumról. A szerző, a fennmaradt és elérhető levéltári források feltárása mellett, a zászlóalj még élő katonáit, a szemtanúkat is felkereste. Munkáját az ő személyes vallomásaik, előkerült feljegyzéseik, naplóik, fényképeik teszik teljessé, hitelessé, gyakorta érzelmileg is felkavaróvá. Az olvasó megismerheti azt a bensőséges kapcsolatot, amely Balassagyarmat és az alakulat hétköznapjait, ünnepnapjait jellemezte. A többszálon futó hactéri események bemutatásán keresztül pedig az egész magyar hadsereg II. világháborús szerepvállalásának megértéséhez jutunk közelebb. Emberi - olykor hősi, máskor fájdalmasan tragikus - sorsokat ismerhetünk meg, bátran mondhatjuk: a nagybetűs Történelmet.

Barthó Zsuzsanna - Tyekvicska Árpád - Civitas ​Fortissima
Aki ​a csehkiveréssel, az azt megelőző és azt követő időszakkal kapcsolatos eseményekről, azok egészen apró részleteiről valamit is megtudni kiván, biztosan jól teszi, ha ezt a könyvet választja. Majdnem biztosra vehetjük, hogy egyetlen írásos kordokumentum, újságcikk, jegyzőkönyv sem maradt ki ebből a könyvből, ami a történelmi eseményekkel kapcsolatos. Ettől független nem nevezhető száraz kordokumentumnak, akit vonz és érdekel a történelem, olvasmányosnak is találhatja. Azonban bárki gazdagodhat azzal a felismeréssel is, hogy abban a tragikus átmeneti korban milyen kevésen is múlott egy ország határának a sorsa.

Antal Zoltán - A ​balassagyarmati csehkiverés története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovalcsik András - Arcok ​Balassagyarmat múltjából
Az ​első kötet - melyben Bodnár István ügyvéd; Nagy Iván történész, heraldikus; Jeszenszky Danó ügyvéd; Reményi Károly városbíró; Horváth Danó lapszerkesztő; Bálás Ferenc főbíró; Baltik Frigyes evangélikus püspök; Baloghy Dezső megyei levéltáros; Jaskovics Ferenc gimnáziumi igazgató; Jeszenszky Kálmán plébános; Lippay Lajos plébános; Tormay Cecile írónő; Mollináry Gizella írónő; Megyery Sári (Sacy von Blondel) színésznő-írónő; Szeghő Lajos építész; Horváth Endre grafikusművész; Rebmann Rókusné sz. Horváth Valéria; Szabó József evangélikus püspök; Túrmezei Erzsébet diakonissza, költő; Esze Tamás történész; Ligeti Lajos egyetemi tanár, orientalista; Farkas András festőművész arcával ismerkedhettek az olvasók - sikere után Balassagyarmat múltjának nagy szerelmese, kutatója, Esze Tamás születésének századik évfordulója tiszteletére kiadjuk városunk „arcainak" újabb csokrát. Ez a kötet talán vegyesebb, mint az első, a felhasznált források sokszínűbbek, a közvetlen és közvetett munkatársak köre is bővebb. Balassagyarmathoz a magyar irodalom számos kiemelkedő személyiségének életútja kötődik, így nem csoda, hogy városunk szellemi múltjához kötődő, abban nagy mélységig kutató irodalomtörténészek száma sem csekély. Az utóbbi huszonöt év is, amióta a Honismereti Körünk a Madách Imre Városi Könyvtár keretében ennek a múltnak mind teljesebb feltárását végzi, emlékülések, tudományos ülésszakok sokaságával büszkélkedhet. Természetes, hogy ezeken előadóként üdvözölhettük a magyar irodalomtörténészek szinte teljes élvonalát is. Felsorolásuk szinte lehetetlen. Csak kiemelném dr. Kerényi Ferenc több évtizedes munkásságát, részvételét, és természetes, hogy sok megfogalmazása, kutatási eredménye e kötetben is visszaköszön, különösen Madách Imre, Bérczy Károly és Balogh Károly arcképének megrajzolásában. Munkássága számunkra azért is jelentős, mert a Balogh családdal való személyes kapcsolatai révén kerültek nyilvánosságra jelentős családi dokumentumok, s ismerkedhettünk meg mi is a család tagjaival, elsősorban Matzon Frigyesné Balogh Anna nénivel és fiával, Ákossal.

Ismeretlen szerző - Balassagyarmat ​régi képeslapokon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cseri Kálmán - Uram, ​hogy lássak!
Azután ​Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!" Jézus megállt és ezt mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!" Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak." Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Márk evangéliuma 10,46-52

Ráday Pál - Lelki hódolás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

összes (49)

Fekete István - Téli ​berek
Fekete ​István Tüskevárának olvasói bizonyára emlékeznek még Tutajos és Bütyök - becsületes nevükön Ladó Gyula Lajos és Pondoray Béla hetedik osztályos tanulók - vakációjának történetére. István bácsi, az állami gazdaság agronómusa szeretné szívóssá edzeni elkényeztetett unokaöccsét, ezért Matula Gergelyt bízza meg a fiúk nevelésével. A berekbeli élet lefarag minden nagyzolást és nyegleséget a két pesti kamaszról, és Tutajos, elbúcsúzva a nyártól, Matula véleménye szerint is "felsőbb osztályba léphet". Ez a felsőbb osztály a "téli berek", amely teljes szépségében tárul fel Matula két védence előtt. A szabadjára engedett fiúk önként vállalt fegyelemmel kerülik ki a vadász-halász élet buktatóit, s mire véget ér a vakáció, Matula két egész ember, két komoly fiatal férfi kezét szorítja meg búcsúzóul.

821995_5
elérhető
9

Fekete István - Tüskevár
Egy ​vakáció története elvenedik meg a regény lapjain, mégpedig egy olyan vakációé, amilyenről minden fiú álmodik. Két pesti diák -Tutajos és Bütyök - a Kis-Balaton sás- és nádrengetegében tölti a szünidőt, Matula Gergelyt, az öreg pákászt bízzák meg a fiúk nevelésével. Gergő bácsi, aki úgy ismeri a nádak, sások, tocsogók és tavak vadregényes vidékét, mint a tenyerét, szárnya alá veszi a városi gyerekeket, és kijáratja velük a természet és valóság nehéz, de sok örömet, igaz élményt tartogató nyári iskoláját. Halászat, vadászat, egy kis híján tragikus kimenetelű nyári vihar, a török időkbeli Tüskevár felfedezése, egy leheletfinoman bontakozó gyerekszerelem - csak úgy rohannak a napok. Mire a vakáció véget ér, a két fiút szinte kicserélték, búcsújuk a berektől fájó, de nem végleges: a téli szünidőben visszajönnek. A két fiú története az író Téli berek című regényében folytatódik.

Jeney Zoltán - Rév ​Fülöp
Balatóniában, ​a lovagok, fajszok és miabigyóiak földjén sötét idők járnak: Csobánc király és az egész birodalom segítségre szorul. Akarattya hercegnő tanácsait követve Rév Fülöp útra kel, és kezdetét veszi a kaland...

David Gregory - Vacsora ​egy tökéletes idegennel
Miről ​beszélgetne Ön vacsora közben Jézussal? Ezzel a kérdéssel szembesül Nick Cominsky, a cinikus, de sikeres üzletember, amikor elfogad egy elegáns étterembe szóló meghívást a Názáreti Jézussal elköltendő vacsorára. Biztos abban, hogy munkatársai akarják felültetni, leleplezésre készül. Asztaltársa megérti a gyanakvást, de azt javasolja, hogy folytassák a vacsorát mégis úgy, mintha ő tényleg Jézus lenne. A remek vacsora közben lebilincselő beszélgetés alakul ki, amely egyebek között kiterjed családi ügyekre, világvallásokra, halál utáni életre. Nick ráébred saját szunnyadó vágyaira, lelki és szellemi bizonytalanságaira, Isten iránt érzett neheztelésére - és egyre kevésbé csodálkozik azon, hogy a lelke mélyéből feltörő kérdésekre a vele szemben ülő férfi válaszokat tud adni.

Fehér Boldizsár - Vak ​majom
Két ​Nobel-díjas tudós bejelenti egy párizsi luxusszálloda lakóinak, hogy a következő napokban egy kísérletben fognak részt venni. A történetet egy huszonéves fiú meséli el, aki nem olyan rég még Magyarország leggazdagabb embere volt. Most azonban nincstelenül fut a rendőrség elől. Épp abban a hotelben keres menedéket, ahol a furcsa emberkísérlet zajlik. A Vak majom, Fehér Boldizsár első regénye, letehetetlen olvasmány. Humoros kalandregény a felelősségvállalásról és az ember helyéről a világban.

Karl May - Az ​inka öröksége
Az ​igazság rettenthetetlen bajnoka, a vasöklű, nagyszívű és bölcs Jaguár apó Dél-Amerika pampáin és égbe nyúló hegyei között jár e regény lapjain kicsi, de mindenre elszánt csapatával, hogy a jókat megoltalmazza, és az elvetemült orgyilkosokat megbüntesse. Az inka öröksége, az utolsó perui uralkodó mesés kincsei titkukkal a kalandorok sokaságát vonzzák, de egyetlen méltó örököse, a szelíd és bölcs inka unoka inkább az enyészetnek adja őket, mintsem hogy az emberi gonoszság és kapzsiság újabb démonait szabadítsák fel. - A népszerű író egyik legfordulatosabb és legjobban komponált regényét Szinnai Tivadar átdolgozása formálta korszerű, érdekes olvasmánnyá, Csergezán Pál illusztrációi pedig a cselekmény izgalmas pillanatait elevenítik meg.

Kákosy László - Az ​ókori Egyiptom története és kultúrája
A ​könyv a tudományos bevezetés és egyúttal összefoglalás igényével mutatja be az egyiptológia tudományát, forrásait, történetét az írások megfejtésétől egészen a napjainkban folyó ásatásokig. Az ókori Egyiptom történetét a neolitikumtól a későkorig követi nyomon, benne a társadalom és a politika történetén túl a tudomány, a hit és a vallás, a világlátás és a művészetek részletes ismertetésével. A könyvet időrendi táblázat, bibliográfia és mutató zárja. A felfrissített és átdolgozott Egyiptom-történet elsősorban a történész-, a művészettörténész- és a régészhallgatók komplex tankönyve, de a művelődéstörténet és a vallástörténet iránt érdeklődők számára is hasznos forrás.

Bosnyák Viktória - Analfa ​visszatér
Analfa ​csapata akcióba lendült. Úgy tűnik, a Muci nénik is megjelentek a színen, de nem mutatkoznak. Mindenesetre valami "bűzlik" a konyha körül. Író Dalma pedig folyton gyanúsan kavar az írók feje felett. Itt valami készül...

Kollekciók