Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár (postán ↔)

Rate_positive 717 Rate_neutral 5 Rate_negative 3

1290 napja velünk van ma itt járt

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (438)

Covers_332412
Zoboralji ​harangszó Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Zoboralji ​harangszó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Széles Tamás - Progresszív ​kommentár Szent Márk evangéliumához
"Tudományos ​teológiai munka helyett olyan könyvet szerettem volna az Olvasó elé adni, mely mer és tud a biblikus tudományokat felhasználva szabadon, kötetlenül, bátran gondolkodni, kérdezni, rákérdezni, fölvetni és válaszlehetőségeket adni, anélkül, hogy bármikor, bármiben doktrinális kényszer alatt állna vagy értelmezéseivel kizárólagos akarna lenni. Ennek ellenére persze mégsem teljesen tudománytalan ez a munka. Igyekeztem a narratív kritika eszköztárával élni. Ez a biblikus szinkron módszer a szereplők viselkedése, a cselekmény irodalmi jellegzetességei, a használt igei időszerkezetek alapján igyekszik fényt deríteni a szerző(k) eredeti szándékára. A sorok között így láthatóvá válik a dráma, a szereplők indítéka és motivációja, az írói eszköztár. A könyvet azoknak ajánlom, akik valóban szeretnék érteni a Bibliát. Mélyen hiszem, hogy Isten előtt a szabadon megértett, elfogadott és megválasztott, a személyesen felismert igazság a kedves, mert az Úr nem behódoló megadást vár az embertől, hanem szeretet-művében való együttműködést, amit nem lehet elérni anélkül, hogy valaki őszintén és nyíltan, gátlások és korlátok nélkül ne nézne teljes őszinteséggel egyszerre a tükörbe és Jézus Krisztus szemébe. Nem fogok tudományos fogalmakkal és kategóriákkal operálni, sem lábjegyzeteket írni, mert olvastatni szeretném a könyvet. Szentségi hangvételt és különösebb komolyságot sem öltök, mert Isten nem szent borzongásra invitál minket, hanem arra, hogy a hétköznapokban megtanuljunk kegyelmi életet élni. A Biblia kézikönyv, egészen úgy, mint egy szakácskönyv, bédekker vagy háztartási könyv. Arra való, hogy kiolvassuk belőle, Isten hogyan képzeli a mi emberségünkben való kibontakozásunkat, hitben való növekedésünket, üdvösségünket Krisztus Urunkban. Ezt a törekvést és elfogulatlan Igazság-keresést kívánom kézikönyvemmel szolgálni, Isten nagyobb dicsőségére." Széles Tamás

André Léonard - Miért ​hiszünk?
Napjaink ​evangelizációjának egyik nagy kihívása úgy bemutatni a hitet, hogy figyelembe vegyük korunk gyakran felmerülő kérdéseit. A ma emberének ugyanis időnként nehézséget okoz, hogy higgyen egy személyes és teremtő Istenben. Ennek egyik oka, hogy a "New Age" által Nyugaton elterjesztett keleti vallások sokak számára elfogadhatóvá tették egy névtelen Abszolútum gondolatát, amit egy személytelen Energiával azonosítottak. Másfelől a világ és az élet keletkezése körüli viták többeket oda vezettek, hogy kétségbe vonják a teremtő Isten létének még gondolatát is. Mindezen felül kortársaink naponta értesülhetnek az emberiséget pusztító katasztrófákról, járványokról, s ez sokakat különösen érzékennyé tesz a rossz drámája iránt. Ha a világot egy jó és mindenható Isten teremtette, miért sújtja annyi rossz az emberiséget? A szerző, Brüsszel érseke, ezekre és számos hasonló kérdésekre válaszol könyvében, hogy ateistáknak, agnosztikusoknak s hitükben bizonytalanoknak egyaránt számot adjon arról a reménységről, amely minket, huszonegyedik századi keresztényeket éltet.

Bereczkei Tamás - Az ​erény természete
Önzetlenség, ​nagylelkűség, önfeláldozás, a felebarát és önmagunk egyképp való szeretése a legszebb, az igazán igazi emberi tulajdonság. Igen ám, de a nagy szívjóságnak evolúciós szempontból éppúgy haszonnal kell járnia, mint a létért való küzdelem agressziójának. Az altruizmus evolúcióelméleti szemlélete a legújabb tudományok egyike. Hazánkban a szerző a téma egyik legkiválóbb képviselője. A jócselekedet kiváltja a rokonszenvet, növeli a csoporton belüli presztízst és ezzel biztonságot ad - írja. De a témához hozzátartozik a kísérleti játékelmélet kooperatív stratégiájának vizsgálata, az antropológiai kutatások, illetve a kognitív és idegtudományok sok-sok eredménye is. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy átfogó és a lehetőségeinkhez mérten teljes képet kapjunk az emberi önzetlenség természetéről. Az evolúciós erők szelekciós folyamatai éppenséggel az együttműködési stratégiához vezetnek. Ezt a tanulságot pedig jó tudni. Ebben bízhatunk a jövőben is. Bereczkei Tamás egyetemi tanár, az MTA doktora. Az evolúciós pszichológia nemzetközileg ismert képviselője. Kutatásaiban elsősorban az emberi viselkedés alapvető indítékaival és pszichológiai mechanizmusaival foglalkozik. Az önzetlenség és együttműködés problémakörén túlmenően a párválasztás, szülői gondoskodás és a szocializáció kérdéseiben is jelentős pszichológiai eredményeket ért el.

Kevin Leman - Útmutató ​lányos apáknak
Nincs ​is ennél nagyobb bók: "Olyan férjet szeretnék, amilyen te vagy, apa." "Belegondolt már abba, hogy apaként Ön teheti a legtöbbet azért, hogy a lánya sikerrel boldoguljon az életben? Hogy az önbecsülése, a döntései, a viselkedése, a jelleme, sőt még a leendő férjéről alkotott elképzelése is Öntől függ? Ha megszívleli az _Útmutató lányos apáknak_ egyszerű tanácsait, épp olyan apává válhat, amilyenre a lányának szüksége van" - ígéri dr. Leman, aki pszichológusként és négyszeres lányos apaként már csak tudja! Tapasztalatai és meglátásai segítenek az apáknak, hogy jobban kiigazodjanak lányaik világában, és olyan hatással legyenek az életükre, amilyennel csak egy apa lehet a lányára. Ha tudni szeretné, hogyan - igazodjon el a hajbavalók, a lelki gubancok és a női érzelmek forgatagában - nyújthat olyan biztonságot és érzelmi támaszt, amely lánya egész életét végigkíséri - érheti el, hogy a lánya hallgasson Önre - lengesse a békezászlót, mikor a család nőtagjai hajba kapnak - beszéljen a lányával arról, hogy mi jár a fiúk fejében - fékezze kritikus hajlamát - gondoskodhat arról, hogy lánya sikeres legyen a párkapcsolat terén ez a könyv Önnek szól!

Timothy Radcliffe - Vesd ​bele magad!
A ​keresztelés legtöbbünk számára inkább egy kedves családi ünnepség hangulatát idézi fel, középpontjában az újszülött csecsemővel. A neves angol domonkos könyve viszont feltárja olvasói előtt a keresztségben kibontakozó csodálatos világot, az Isten életében való részesedés végtelen gazdagságát. Nagyon reálisan és kritikusan tekinti át az átlagos keresztény élet szürkeségét és töredékességét, rámutat viszont arra a lehetőségre, amit a keresztség és a bérmálás szentsége nyit meg előttünk. Humoros stílusával, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató meglátásaival meghívja az olvasót: legyen bátorsága arra, hogy "vesse bele magát" az igazi keresztény élet kalandjába, ahogyan az első keresztényeket alámerítették a keresztelő medencében, élje át minél teljesebben a keresztség és a bérmálás kegyelmét. A könyv két korábbi, magyarul is megjelent könyvének folytatása: Miért vagyok keresztény?, Miért járjunk misére?

Wilfrid Stinissen OCD - Egyszerű ​szóval Istenről 2.
Folytatódik ​a liturgikus kalendárium: november szövegei a végső időkről szólnak, december az adventi és a karácsonyi időt foglalja magában. Célszerű lehet, hogy a lelki olvasást legalább néhány másodpercnyi csendes összeszedettség előzze meg, hogy a napi gondok háttérbe szoruljanak és nyitottá, készségessé váljunk a befogadásra. Az olvasás legfőbb célja, hogy bevezessen az ima világába, ahol Ővele találkozhatunk, aki meghalad minden emberi szót.

Győrfi Károly - Keresztényüldözés ​a 21. század elején
Szerzőnk ​újabb könyvének témájául a jelen korunkban egyre fokozódó keresztényüldözést választotta, melyet keresztény holokausztnak minősít. Statisztikai adatokkal alátámasztva bemutatja a keresztények világban elfoglalt helyzetét. A könyvből kiderül, hogy a keresztényeket nemcsak az iszlám többségű országokban, hanem a buddhista és hindu többségűekben is üldözik. A Nyugat-Európában vagy Magyarországon tapasztaltakat a szerző nem üldözésnek, hanem keresztényellenességnek tartja. Röviden vázolja az üldöztetés és a tanúbizonyság-tétel bibliai hátterét, és válogatást ad híres emberek tanúságtételeiből. A brutálisan véres esetek miatt javasolja a 18 éves korhatárt.

Győrfi Károly - Európa ​értékrendi válsága, úton a vég felé
A ​Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán végzett, igen változatos életpályát futott szerző előző könyve, a "Keresztényüldözés a 21. század elején" nagy sikert (két kiadás, hat utánnyomás) aratott. Ez a mostani könyve Európa értékrendi válságával - melyre minden egyéb válság visszavezethető - foglalkozik. Ezt az értékrendi válságot az jellemzi, hogy olyan alapértékeket szorítunk háttérbe, tagadunk meg, mint a fő kapaszkodót, az istenhitet, melyre mindent építhetnénk, de tagadjuk a hazát, a nemzetet, helyette a nemzetköziséget hirdetjük, és végül tagadjuk a családot is, a társadalom legfontosabb alapegységét. Ez a súlyos és egyre mélyülő értékrendi válság teszi lehetővé azt, hogy a hagyományos, sokszínű Európa megsemmisítését előirányzó ördögi terv az Európai Unió és a kontinens súlyponti hatalmai vezetőinek hatékony közreműködésével történelmileg rövid idő - néhány évtized - alatt a gyakorlatban is megvalósul. A szerző azt is elképzelhetőnek tartja, hogy - amennyiben a közép-kelet-európai országok, benne Magyarország is, kitartanak, kitarthatnak a keresztény értékek, a hagyományos kultúra, civilizáció megőrzése mellett - Európa kettészakad.

Derera Mihály - Szárnyas ​istenkék, földi bálványkák
Vogul ​mondafeldolgozás Földet előbuktató istenfiam! Hetedik, legkisebb istenfiam! Mellerővel immár ellátottak, háterővel immár ellátottak. További életedet te alakítod. Hanem egy tanácsot mindig megfogadj, hanem egy okos szót soha el ne felejts: Most a földem még kopár, kérges földem még sivár, de ha ember korabeli világot alakítok, ember idejebeli világot rendelek, te földön járó lábas istenke, földön álló fényes bálványka leszel. Akkor az ember mind elébed járul, jó ételáldozattal, bő véráldozattal téged kényeztet. Segíts rajta, hogyha tudsz! És ha ínségbe jutott, és ha éhségbe jutott, s vízben bő házad elé csak üres fazekat helyez, táplálékban gazdag házad előtt abban csupán vizet forral, fogadd úgy, mint a bő véráldozatot, fogadd úgy, mint a jó ételáldozatot. Mert ki azt adja, amije van, a legtöbbet adja!

Gulyás László - A ​Horthy-korszak külpolitikája 3.
A ​fiatal magyar történésznemzedék egyik legkiválóbb tagjának - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő vállalkozása: a Horthy-korszak külpolitikájának új és korszerű, ideológiamentes feldolgozása. A 2012/13-ban megjelent első két kötet után most a harmadik kötetben a négyéves Gömbös-érát és közvetlen előzményét mutatja be a szerző: kitér a hagyományos olasz orientációra, valamint a jobboldali fordulatot végrehajtó Németországhoz, illetve a nagyhatalmakhoz és a kisebb államokhoz fűződő kapcsolatokra. Mindezen belül képet kapunk a baráti és az ellenséges országokhoz fűződő kapcsolatokról, törekvésekről, sikerekről és kudarcokról. Az olvasó tájékozódását széleskörű jegyzetapparátus és bibliográfia segíti.

Gulyás László - A ​Horthy-korszak külpolitikája 2.
A ​fiatal magyar történésznemzedék egyik legkiválóbb tagjának - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő vállalkozása: a Horthy-korszak külpolitikájának új és korszerű, ideológiamentes feldolgozása. A 2012-ben megjelent első kötet után most a második kötetben a tízéves Bethlen-érát mutatja be a szerző: kitér a frankhamisítási ügyre, az aktív magyar irredenta politika kezdetére, a Rothermere-féle akcióra, illetve a kötetet a nagy gazdasági világválság zárja. Mindezen belül képet kapunk a nagyhatalmakhoz, a baráti és az ellenséges kisebb országokhoz fűződő kapcsolatokról, törekvésekről, sikerekről és kudarcokról. Az olvasó tájékozódását széleskörű jegyzetapparátus és bibliográfia segíti.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Pereházy Károly - A ​Várnegyed
A ​háború előtt a főleg barokk városképet hordozó budavári lakónegyed napjainkra megújult, és a tudományos kutatással párosult helyreállító munka nyomán - a napfényre került középkori részletek bemutatásával - változatosabb utcakép teremtődött. E helyreállítást Élesdy István palettájával követte nyomon, és a korábbi még sok romos részletet hordozó képeit a megújult vári házak üde akvarelljei váltották fel, ezekből válogattuk az e kötetet illusztráló képeket is. A kötet szerzője, Pereházy Károly írásairól így vall: "A véletlen adománya, hogy mintegy negyedszázaddal ezelőtt a műemlékvédelem területére irányítottak, és így kezdetétől részt vehettem a budavári lakónegyed városrész méretű restaurálásban; de ennyi ideje ismerem Élesdy Istvánt és termékeny munkásságát igazoló vári akvarelljeit is. Ez az írásom a korábban Tabán, A régi Óbuda és A városliget kötetekhez sorolódik, e területében kicsiny - de évszázadokon át igen jelentős - városrész történelméből, és a hozzákapcsolódó irodalomból csupán szemelvényeket ad, de miként az említett írásaimban, itt is azt a hangulatot kívántak közvetíteni, melyet Élesdy István képein át az olvasó kap." A kötetben angol, francia, német és cseh nyelvű összefoglalás és képjegyzék is található.

René Laurentin - Bernadette ​élete
"Az ​lesz a legjobb, amit a lehető legegyszerűbben írnak meg. Azzal, hogy virágosakká akarják tenni a dolgokat, kiforgatják azokat természetes mivoltukból." Szent Bernadette szavai, halálos ágyán, 1879 áprilisában.

Tom Neale - Egyszemélyes ​sziget
Ez ​a könyv annak a hat évnek története, amelyeket egyedül töltöttem el, két részletben a Csendes-óceán déli részén egy fél mérföld hosszú és háromszáz yard széles, lakatlan korallzátonyon a legközelebbi lakott szigettől kétszáz mérföldnyire. Első ízben 1952. október 7-én érkeztem oda, és 1954. június 24-ig maradtam ott egyedül (közben csupán két jacht látogatott meg), amikor drámai körülmények között életemet megmentve, súlyos betegen vittek el. 1960. április 23-ig nem térhettem vissza a korallszigetre; ez alkalommal 1963. december 27-ig tartózkodtam ott egyedül.

Fügedi Erik - "Könyörülj ​bánom, könyörülj..."
A ​középkori magyar történelemnek furcsa, véres időszaka elevenedik meg a Labirintus sorozat új kötetének lapjain. A szerző a Nagy Lajos halálától Zsigmond trónra léptéig (1382-1387) lezajló látványos eseményeket ábrázolja, s a jól megrajzolt társadalmi, gazdasági, politikai háttér előtt rendkívül plasztikusan formálódik ki "hőseinek" jelleme, személyisége. A főszereplők: Kotromanié Erzsébet, Nagy Lajos felesége (alakját Arany János is megörökítette a Toldi szerelmében), idősebb leányuk, a magyar királlyá koronázott Mária, s ellenlábasuk, Nagy Lajos legközelebbi férfi rokona, a nápolyi Anjouk leszármazottja, Kis Károly. Az ő - a trón megszerzéséért folytatott - kíméletlen harcuk áll a könyv középpontjában, melynek során gyilkosságok elkövetésétől sem riadnak vissza... Kis Károly kard által vész el, az anyakirályné kegyencét, Gara nádort lekaszabolják, a fő intrikust, Erzsébetet megfojtják; a dalmádiai Novigrad várában a főurak foglyaként hiába esdelek - Thuróczy Krónikája szerint - e szavakkal: "Könyörül, bánom, könyörülj..." Fügedi Erik a történelem szereplőinek, személyes, emberi drámáit éppúgy bemutatja, mint ahogy a feudális pártharcok viszályaiban vergődő ország közeledő tragédiáját is sejteti: a Balkánon már megindult a török előrenyomulás. A történelem rekonstruálása lépésről lépésre, szinte a szemünk előtt folyik, s nem csupán a fordulatos cselekmény érdekes, de az is, hogy az olvasó betekinthet a történész műhelymunkájába.

Trócsányi Zsolt - Wesselényi ​Miklós hűtlenségi pere
Wesselényi ​Miklós a reformkori magyar politikai élet egyik legérdekesebb alakja. Gáláns gavallér, kitűnő szónok, kiváló vadász és lótenyésztő, aki nagyszerűen úszott, vívott, lovagolt, s az 1838-as pesti árvízi mentés hőseként hallatlan népszerűségnek örvendezett a egész országban. Ismertségét személyes varázsán kívül elsősorban ellenzéki politikai szereplésének köszönhette, mint Széchenyi István barátja a magyarországi és erdélyi ellenzék vezéreként számtalanszor kiállott a nemzeti függetlenség ügyéért. A Habsburg-kormányzat ezért mindenáron szerette volna elnémítani, nyomására 1835 elején a magyar és erdélyi királyi táblák perbe fogták. Az erdélyi perben nem hoztak érdemi ítéletet, a magyarországi azonban annál fordulatosabb és veszélyesebb volt...


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (416)

Christa Meves - Élni ​akarok!
Nekünk ​nőknek tulajdonképpen nagyon egyszerű a helyzetünk. Mindnyájunkban, amikor bontakozni kezdünk, egy csapásra fölébred a szeretet, és az élet központi problémája lesz. Szeretünk egész szívvel, teljes odaadással egy férfit, a magunk vagy a mások gyermekét, barátokat, gyengéket, betegeket, öregeket, elnyomottakat. De szeretjük az életet is, szépségét és ragyogását, a természetet, a művészetet és az apró kis örömöket. Mi, nők szeretni akarunk, és érezzük, hogy ez a helyes. Tudunk és akarunk szeretni, hacsak el nem vonják tőlünk azt a táptalajt, amely szükséges ahhoz, hogy ez a képességünk kivirágozzék. Tudunk és akarunk is szeretni. A nehézség csak abban van, hogy veszendőbe mehet ez az adottságunk, amely föladata és egyben célja is életünknek. A csalódások megkeményíthetnek, a kapott sebek érzéketlenné és tompává tehetnek. A szerelem olyan útra csábíthat, amelyen kifosztottá, meggyalázottá és lelkileg összetörtté válhatunk. Ezért a szerelem föllobbanásakor se legyünk megfontolatlanok. Nagy elbizakodottság lenne azt gondolnunk, hogy kellő vezetés nélkül, egyszerűen belevethetjük magunkat a szerelem világába, mert érzelmeink csalhatatlanok. Segítségre szorulunk, hogy fölhívják figyelmünket az útjelzőkre. Segítség nélkül nem érhetnénk célba! Bölcs dolog azért, ha a jótanácsot meghallgatjuk, ha elolvassuk, miről is írnak az okos könyvek. Tudnunk kell, hogy nem lehet mindent visszacsinálni, jóvá tenni, amit elpuskáztunk. Tönkre is mehetünk ebben az életben. Azért írtam ezt a könyvecskét, hogy ez okos, szeretetreméltó lányokkal meg ne történjen.

Michel Quoist - Szeress!
Dani ​naplója egy serdülő fiú életének három esztendejét öleli fel. Az első szerelem, a szülőkkel való kapcsolat megváltozása, lázadás a konvenciók ellen, törekvés az önállóságra... világszerte minden tizenéves megküzd ezekkel a problémákkal. Ám a napló írója, Dani, a barátai segítségével győztesen kerül ki e küzdelemből, s a szinte gondok nélkül élő kamaszból néhány év alatt felelősségteljes fiatalemberré érik. A könyv négy fejezetének címe e hosszú út legfontosabb állomásait jelzi: A gyermekkor végén A szeretet bukása: az önszeretet A szeretet kibontakozása: mások felfedezése Szeretet és szerelem A serdülő fiatalok problémái iránt rendkívül fogékony szerző könyve számos nyelven, sok millió példányban jelent meg, s felnövekvő generációk sorát vezette el a hiteles keresztény életre.

Kempis Tamás - Krisztus ​követése napról napra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Böjte Csaba - Merjünk ​hinni és szeretni
CSABA ​TESTVÉR szerint nagyon sok csüggedt és reményvesztett ember vesz körül bennünket. Sajnos a közéleti politikusok és a média is mindig riogat, a bajt emlegeti, holott erőszakos és feszült légkörben nem lehet teljesíteni. A gyermeknevelés alapelve a nyugodt és szeretetteljes környezet megteremtése, amelyben a fiatalok megfelelően kibontakoztathatják a képességeiket. Nekünk is szeretnünk és biztatnunk kell egymást, lépni és remélni, hogy van jövő, van holnap. Ha megteremtjük a szeretet légkörét, az már elég, hogy mindannyian megteremjük a bennünk lévő gyümölcsöket, melyeket egymás számára rejtett el bennünk az Isten. Merjük hinni, hogy ajándékok vagyunk egymás számára. Nem az erő, az erőszak, hanem a szeretet, az együttműködés, a megoldások keresése visz előre. * A „MERJÜNK HINNI ÉS SZERETNI” című ezen kiadványt Böjte Csaba testvér az esztendő minden napjára szánt lelkesítő gondolatai és bölcs tanácsai iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk, akik elfogadják és be is tartják a szavait, vagyis azt, hogy „Biztonságos kis lépéseket kell tenni. Ma is megteszem, amit az Úr kér, és holnap is meg fogom tenni. De merjek felnőni népem javára! Hogy megköszönik-e vagy sem, egyre megy. Fontos, hogy én megtegyem, amit az Úr kér tőlem. Erre szeretnélek biztatni Benneteket”!

Szilárdfy Zoltán - A ​magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése
A ​jelen lexikális összefoglalás Bálint Sándor -- Barna Gábor: Búcsújáró magyarok című, a Szent István Társulatnál 1994-ben megjelent könyvnek függeléke, amely a történelmi Magyarország számunkra legjelentősebb kegyképeinek és -szobrainak tipológiáját és jelentését ikonográfiai szempontból tárgyalja. Ez az első ilyen jellegű feldolgozás Közép-Európában. Indokolt, hogy önálló kézikönyvként fogalmaztassék meg, hogy mind hazánkban, mind pedig az utódállamokban: Ausztria (Burgenland), Szlovákia (Felvidék), Ukrajna (Kárpátalja), Románia (Erdély), Kis-Jugoszlávia (Délvidék), Szlovénia, valamint az egykor Szent Koronához tartozó Horvátország művelődéstörténettel, művészettörténettel, ikonográfiával, kultusztörténettel és néprajzzal foglalkozó kutatói hasznát vehessék. Számos új adat sajátos összefüggésében itt kerül először közlésre.

Galavics Margit - Program ​és műalkotás a 18. század végén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herbert W. Franke - Az ​orchideák bolygója
Expedíció ​érkezik a Földről egy távoli bolygóra. A földiek két csoportra válva igyekeznek megismerni a bolygó titkait. Értelmes lények alkotásaira bukkannak: a különös romvárosban középkori lovagi torna szellemképei tűnnek szemük elé és rejtélyes működésű lebegő járművek viszik őket ismeretlen rendeltetésű épületekbe. De értelmes lények helyett mindenfelé csak automata gyárakat és gépeket találnak. A logikának ellentmondani látszó, képtelen, meghökkentő és lenyűgözően izgalmas események után két földinek sikerül a bolygó belsejébe hatolni - a hátborzongató gépvilágba, ahol a gépagyak törvényszéke és halálbüntetés vár rájuk. Még megpillantják a titokzatos "orchideákat"... ... és váratlan, igazi fantasztikus fordulattal minden hirtelen a helyére kerül és rendeződik

Blanár Mihály - Pio ​atya
A ​dél-olaszországi kis Pietrelcina-beli kapucinus atya ötven éven át hordozta testén Krisztus Urunk öt szent sebhelyét és 14 évvel ezelőtti, 81 éves korában fejezte be földi életét. Híre, csodálata azóta sem csökkent. A mű szerzője nem annyira életrajzzal kíván szolgálni, mint a mindent teremtő és fenntartó, a történelmet irányító Léleknek egyik modern és kézzel fogható, ma is létező művein földi eszközökkel is mérhető remeklését akarja bemutatni. Hívőknek épülésére, elfogulatlan gondolkodóknak okulására, vagy legalább is tovább-gondolkodásra késztetően. Ezért is tartjuk mindenki számára hasznos és ajánlatos olvasmánynak.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (364)

Ismeretlen szerző - A ​láb- és talpmasszázs nagy könyve
A ​láb számos része áll reflexes kapcsolatban a test bizonyos részeivel és szerveivel. Ennek köszönhető, hogy a láb megfelelő pontjának nyomásával testünk meghatározott részére hatást lehet gyakorolni. E felismerés nyomán gyógyító szándékkal tanulmányozták a lábmasszázs hatását, majd aprólékos munkával megszületett a zónák meghatározásával a reflexzónamasszázs technikája. Könyvünk rendkívüli gondossággal mutatja be a talpmasszázs technikáját. A reflexzónatérképek részletesen megismertetik az olvasóval a test egészének a lábon megtalálható összes reflexpontját. Megtanít saját magunk kezelésére. Arra is rámutat, hogy a reflexzóna-terápia kortól függetlenül alkalmazható. Esetleírásokkal mutatja be a terápia alkalmazását és hatásosságát. A befejező részben betegségek szerint javasol terápiát.

György Edit - A ​tudás kiskönyve
Mindegyikünk ​erő, amelynek öntudata van, amely ismeri általános célját, minélfogva örömmel törekszik célja felé; mindegyikünk kő, amely tudja, hová repül, s tudja, hogy nem egyéb a kőnél, amelynek egész jelentése ez a repülés.Tolsztoj szavaival bocsátjuk útjára ezt a mély, igaz és, szép gondolatgyűjteményt amely arra hivatott, hogy megismerjük az embert-önmagunkat, és rátaláljunk az útra, amely elvezet a bölcsességhez.

Elliot Aronson - Életem ​és a szociálpszichológia
Elliot ​Aronsonnak, A társas lény, A rábeszélőgép, a Történtek hibák (de nem én tehetek róluk) és a Columbine után című kötetek világhírű szociálpszichológus szerzőjének legújabb kötete önéletrajzi írás. Bepillantást enged családja történetébe, élvezetes stílusban meséli el, hogyan is alakult magánélete, milyenek voltak az egyetemi évei, miért is választotta és szentelte egész életét a szociálpszichológiának és a tanításnak, ugyanakkor összefoglalja legfontosabb tudományos eredményeit. Ismét egy nagyszerű, nem minden tanulság nélküli Aronson-kötet.

Maria Treben - Allergia
Maria ​Treben - "Isten patikáriusa" - ebben a kötetben összefoglalja az allergiára vonatkozó bőséges ismereteit és tapasztalatait. Hasznos tanácsaiból megtudja az olvasó, hogy mit kell tennie a betegség megelőzése, és az allergiás tünetek megszüntetése céljából. A gyógyfüvek alkalmazásához szükséges recepteken kívül a megismerésükhöz, gyűjtésükhöz és tárolásukhoz, továbbá a teakeverékek készítéséhez szükséges tudnivalókról is tájékoztat Maria Treben a sorozat e kötetében. Egészségvédelmi tanácsadó ez a könyv korunk emberének aki természetes gyógyszerekkel kívánja egészségét megóvni.

Filyó Mihály - Bélyeggyűjtés
Előfordult ​már, hogy hosszan nézegettél egy szép bélyeget, mert tetszett a színe, a rajzolata? Vagy el is tetted az íróasztalod fiókjába - nem volt szíved kidobni? Akkor a legjobb úton haladsz afelé, hogy belépj a bélyeggyűjtők népes táborába. Szereted a macskát? Vagy a kutyát jobban? A virágokat? A versenyautókat? Érdekel a zene vagy a népművészet? A régészet? Az orvostudomány vagy éppen a matematika? Aligha tudsz olyan témát kitalálni, amelyből ne lehetne gazdag bélyeggyűjteményt összeállítani. Neked, a kezdő bélyeggyűjtőnek szól ez a könyv, választ ad az első kérdéseidre: mit gyűjts és hogyan. Jól hasznosítható gyakorlati tanácsokkal lát el, s megismertet a filatélia alapfogalmaival. Híres bélyegsztárokról szóló történeteket olvashatsz benne, és megtanulhatsz belőle néhány érdekes "bélyeges" társasjátékot. Jó szórakozást, tartalmas időtöltést kíván hozzá a szerző és a kiadó.

Galambosi Bertalan - Lévai Judit - Dr. Őrsi Attila - Mérgező ​növények és egyéb, emberre veszélyes kerti "károsítók"
E ​füzet átolvasása után több olvasóban maradhat némi viszolygó érzés kedvenc virágaival vagy háziállataival, amelyekről kiderült, hogy mérgezést is okozhatnak. A veszély azonban nagyobb, ha annak lehetőségéről még csak nem is tudunk. Csupán egy kórház adata áll rendelkezésünkre: az elmúlt 20 évben a Heim Pál Gyermekkórházban évente 10-15, összesen 521 gyermeket ápoltak növényi mérgezés miatt, és ebben még nincs benne a gombamérgezettek száma! Ne gondolja azonban senki, hogy ha kiteszi a lábát a kertbe, ott csak mérgező, szúrós, tüskés növények meg veszélyes csípésű rovarok találhatók. Célunk e füzettel csupán az, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra a veszélyekre, melyeknek okozói kerti növényeink vagy háziállataink lehetnek.

Barta Györgyi - Keresztély Krisztina - Sipos András - A ​világváros Budapest két századfordulón
A ​kötet a 19-20. századi és a 20-21. századi századfordulók Budapestjét hasonlítja össze. Mivel Budapest mindkét századfordulón az ország kiemelkedő politikai-államszervező, gazdasági és innovációs központja, az összehasonlító elemzés az egész magyar gazdaságra és társadalomra jellemző következtetések levonását engedi meg. A tanulmányokat gazdag képanyag egészíti ki.

Covers_47754
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Az ​Aranybullától az ősiségig
Az ​első magyar törvénykönyvet államalapító királyunk, Szent István alkotta, s az uralkodása óta eltelt csaknem ezer esztendőben a magyar állam fejlődésének útját, a magyarság mindenkori sorskérdéseit végigkísérték a törvények. S bár a királyi bullákban, országgyűlési határozatokban és miniszteri rendeletekben rögzített parancsok és óhajtások nem mindig váltak valóra, de akár megvalósultak, akár nem, mindig hű tükrei voltak a magyarság évszázadainak. ___ A Magyar Televízió Szakály István rendező és Haraszti Zsolt operatőr közreműködésével készített MAGYAR ÉVSZÁZADOK című történelmi sorozata -- amely Ránki György professzor ötlete nyomán, az MTA Történettudományi Intézetének évtizedek óta gyarapodó eredményeit használta fel -- nemzeti múltunk legnevezetesebb törvényeit vette számba. Az 54 rész legjellemzőbb és nemzeti múltunk megismerése szempontjából fontosabb kép- és szöveganyagát kilenc részbe sűrítve adja közre a Reflektor Kiadó. A második rész tartalma: Az Aranybulla IV. Béla törvényei Károly Róbert pénzreformja Az ősiség


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (3023)

Dercsényi Dezső - Nagy ​Lajos kora
"Ez ​a könyv, mindmáig a magyar középkori művészettörténet-írás egyik legsikeresebb, legkönnyebben olvasható és legszuggesztívebb korszakmonográfiája, 1941-ben jelent meg. Nagy Lajos király megkoronázásának 600. évfordulója előtt egy évvel. Sokak kedvelt olvasmánya lett, mert kielégítette azt az érdeklődést, amely a magyar középkori királyság e fénykoraként, kulturális csúcspontjaként elismert század iránt mindig is megnyilvánult." A könyv létrejöttében kétségtelenül közrejátszott a "három tenger mosta" magyar Anjou-birodalom iránti nosztalgia, a vele párosult erkölcsi ideálkeresés, nem utolsósorban azonban az az igény, mely - hasonlóan a korszak történetírásában, irodalomtörténet-írásában -, régi adósságokat teljesítve, egységes képbe akarta foglalni a felhalmozódott ismereteket, a szerves egészet akarta megmutatni. Ez talán sikerének titka.

Gulácsy Irén - Nagy ​Lajos király
Tíz ​évvel a Fekete vőlegények kiadása és átütő sikere után, 1937-ben már neves íróként jelentette meg Gulácsy Irén hatalmas történelmi regényét, a Nagy Lajos királyt. Az 1380-as évek végén játszódó történet két fő szálon fut: Anjuou Nagy Lajos - uralkodásának csúcsán, országának soha nem látott preosperálás idején - szörnyű titkot rejteget: lepráját. A betegség nem derülhet ki, mert aláásná uralkodói tekintélyét, és nem hatalmasodhat el rajta addig, míg be nem fejezte és meg nem szilárdította birodalma vívmányait. Még feleség, Kotromanics Erzsébet sem tud Lajos bajáról - és a király küzdelme mellett - hogy a betegség terjedését lasítsa, építőmunkáját bevégezze - ez a cselekmény másik szála: Erzsébet attól szenved, hogy férje számára érthetetlen okból elfordult tőle és gyermekeitől... A regény Gulácsy tehetségének minden jellegzeteség legjobb formájában bomlik ki: írói eszközeinek gazdaságossága, archaizáló nyelvének színessége, hajlékonysága. Meglepő alakteremtő ereje: különösen plasztikus Erzsébet, az esendő, sorsával hadakozó nő, érzékeny, szerető asszony, s ugyanakkor kicsinyes, bosszúszomjas, gőgös és hisztérikus teremtés. Lajost királyi gondjai, betegsége és a királyné iránti aggodalom mellett még valami nyugtalanítja: elbizonytalanodó hite az isteni gondviselés jelenlétébe. A regény mellékalakjai- a király mellett őrködő, humanista orvos, Radlicza, a hatalmas, bátor, ám a politizálásban nem kellően előre látó, Nagy Lajost államfői gondjaiban követni képes Garay nándor: a királylányok gyermekifjú jegyesei: Vilmos és a durva, vad Zsigmond: Lajos idős, bohókás, szeretnivaló, léhácska anyja, aki megcsonkított kezén viseli Zách Felicián kardcsapásának emlékét -egytől egyig pompás figurák. A regényt hatalmas, tablószerű jelenetek: bálok, vacsorák, népünnepélyek, vadászatok, Szent Pál ereklyéje bevonulásának leírásai gazdagítják, melyek Gyulácsy néprajzi, történelmi kutatásainak eredményeképpen, szinte módszeresen mutatják be a kor szokásait, tárgyi világát, jogi államismereti rendszerét, társadalmát.

Fraknói Vilmos - Hunyadi ​Mátyás király, 1440-1490
Az ​1890. évi kiadás reprintje. A leghíresebb magyar király, az "igazságos" Hunyadi Mátyás (1440-1490) életét dolgozza fel Fraknói Vilmos történész monográfiája, mely eredetiben a király halálának négyszázadik évfordulóján, 1890-ben látott napvilágot. A szerző mai napig gyakran hivatkozott művében kronologikus sorrendben haladva mutatja be az életutat. Az első fejezet Hunyadi János kisebbik fiának fiatalkorával és 1458-as királlyá választásával foglakozik (minderről a szerző a Szilágyi Mihályról szóló életrajzában (201020154) is részletesen írt), majd a szerző rá tér Mátyás uralkodásának első éveire, 1464-ig (ekkor szerezte vissza Mátyás a Szent Koronát III. Frigyes császártól, s ekkor hunyt el első felesége, Katalin is). A harmadik könyv az európai politika, a nagyhatalmi próbálkozások kezdeteivel foglalkozik 1471-ig, majd az 1476-ig tartó korszak bemutatása következik, kitérve Aragóniai Beatrixszal kötött házasságára, s gazdag udvarára is. Az ötödik könyv a német-római császárral folyó mérkőzés állomásait mutatja be 1477 és 1488 között, külön kiemelve Mátyás hadászati reformjait, valamint Bécs 1485-ös elfoglalását. Az utolsó rész a király utolsó éveivel, halálával és a trónörökléssel foglalkozik. Mindez tartalmazza azon információkat is, melyeket a szerző - Bonfini leírása, valamint ez alapján Korányi Frigyes professzor 1889-es szakvéleménye felhasználásával - Mátyás halálának okáról, a feltételezhető agyvérzésről írt.

Fraknói Vilmos - Martinovics ​élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bél Mátyás - Pest ​megyéről
E ​mű szerzője, Bél Mátyás (1684-1749) a XVIII. századi magyar tudományos világ egyik kiemelkedő egyénisége. Pozsonyban élt, előbb a lyseum tanáraként, majd hosszabb ideig, élete végéig, az ottani evangélikus egyház lelkészeként működött. A hallei egyetemen szerzett államismereti tanulmányai alapján az egész országról szóló egyetemes (történelmi, földrajzi, gazdasági és néprajzi) leírás elkészítését tervezte, és nagyszámú tanítványa és gyermekei segítségével ehhez a feltáró munkát megyénként el is végezte; a helyszínen gyűjtött adatokat az addig megjelent irodalom és a hozzáférhető oklevelek anyagával kiegészítve fel is dolgozta, de e nagyszabású műből nyomtatásban csak tíz megye leírása jelent meg "Notitia Hungariae Novae Historico Geographica divisa..." címen, 5 kötetben, 1735-1742 között Bécsben, a többi ma is kéziratban fekszik. Mivel e hatalmas vállalkozás szinte közvetlenül a török hódoltság után talált állapotokat rögzíthette, amikor is a kutatók még szót válthattak a régi idők szemtanúival, s az elmúlt világnak még sok olyan tárgyi emlékét is láthatták, ha romba dőlve is, ami később teljesen elenyészett, a Bél Notitiája egyik fő forrássá vált a megyénk földjének és népének történetéhez, kivonatait már a maga korában iskolai tankönyv gyanánt használták, s ez teszi indokolttá végre a teljes megismertetésüket az érdeklődőkkel.

Bél Mátyás - Bél ​Mátyás levelezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bél Mátyás - Hungáriából ​Magyarország felé
Bél ​Mátyás a XVIII. század első felének legjelentősebb és világhírű magyarországi tudósa. Nyomtatott művei és hátrahagyott kéziratai csak alkalmi kutatások tárgya, életműve, munkásságának történeti értéke napjainkban szinte ismeretlen. Hiszen ismeretlen már az au tudóstípus is, aki négy nyelven - magyarul, szlovákul, németül, latinul - beszélt és írt, prédikált és jelentetett meg műveket. Életműve a magyar és szlovák irodalomtörténet, a magyarországi német kultúrtörténet része. 1684-ben született a Zólyom megyei Ocsován; Losoncon, Besztercebányán, Pozsonyban, majd a kor leghíresebb német egyetemén, Halléban végezte tanulmányait. Tanári pályáját Besztercebányán kezdte, hírneve és munkái eredménye, hogy rövidesen a pozsonyi evangélikus iskola vezetőjeként folytatta munkáját, az ország legkorszerűbb iskolájává fejlesztve a líceumot. Tanárként az oktatás reformját sürgeti, latin és német nyelvkönyvet jelentet meg, tudósként a teológiától az alkímiáig, nyelvtörténettől a néprajzig számos tudományágban tette emlékezetessé a nevét. Legnagyobb vállalkozása a Notitia és az azt kísérő Adparatus volt. Magyarország természeti, földrajzi, történeti és politikai leírását tervezte a több kötetes gyűjteményben. Előkészítő munkák, előzetes tervek megjelentetése után hatalmas vállalkozása a magyarországi megyék leírásával valósult meg. Tudományszervezői, szerkesztői munkája számtalan akadályba ütközött; már megjelent munkák, források és dokumentumok fáradságos gyűjtése is késleltette a Notitia megjelenését. Négy teljes kötet mégis elkészült, gazdag anyagukkal bámulatba ejtik a mai olvasót. A földrajzi leírások mellett a foglalkozások, népszokások megörökítése, a mezőgazdasági, gazdasági eredmények összegezése, a lehetőségek megvalósítására való buzdítás, a több nemzetiségű, több nyelvű környezet fölmérése - mind-mind része Bél Mátyás nagy vállalkozásának. A Bél Mátyás gazdag életművéből kiválogatott szemelvények azt a magyarországi - közép- és kelet-európai - polihisztor tudóst ismertetik meg a mai olvasóval, aki munkáival a XVIII. század feudális Hungáriáját örökítette meg és akinek életművéből már kiolvasható a polgári törekvéseket sürgető, felvilágosodás korszakát előkészítő Magyarország körvonala. Kötetünk Bél Mátyás születésének háromszázadik évfordulójára jelenik meg.

R. Várkonyi Ágnes - Buda ​visszavívása, 1686
"Délután, ​pontosan hatkor megdördültek az ostromágyúk... Janicsárok, szpáhik, azabok és a vad kumbaradzsik, a gránátosok elfoglalták állásaikat. Északról, a Toprak kuleszi oldaláról és a Becs kapuszu felől, délről pedig a palotát védő fal hatalmas réseitől megindultak a rohamoszlopok... Vértesek, hajdúk, dragonyosok... elárasztják a várost, és behatolnak a palota udvaraiba... Ostromlókat és ostromlottakat nem lehet többé szétválasztani... A várat beborította a vér meg a füst, és a pasa szerájának kapuja fölül letépték az arannyal hímzett zászlót." 1686. szeptember 2-án Buda vára felszabadult. Ennek előzménye és története elevenedik meg a közel 300 fényképpel díszített kötet lapjain.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

összes (17)

Beer Miklós - Polcz Alaine - Sajgó Szabolcs - Élet ​Hit Lélek
"Könyvünkben ​a fő témát most az ember változása, pontosabban: az emberi változatok jelentik. Száguldó korokban rohanunk és száguldó korok rohannak át rajtunk, s egyre riasztóbban sürgető a kérdés: jut-e elég időnk magunkra s másokra figyelni, értjük-e jelzéseit a köznapin túl egy másik világnak is." (A kiadó)

Via_mala
elérhető
14

John Knittel - Via ​Mala
Fűrészmalom ​a Jeffben, a graubündeni hegyek eldugott zugában, a szilajon zúgó Yzolla partján. Innen menekül el a kétségbeesés és borzalom éjszakáján Silvelie Lauretz, a szépség és tisztaság e kivételes megtestesítője, hogy új életet kezdjen, megszabaduljon az emberi mivoltából kivetkőzött apa árnyától s egy szörnyű bűntett kísértetétől. Vajon sikerül-e a szegény pincérlánynak -- aki gazdag örökösnő is egyben -- feledést és megnyugvást találnia Andi, a hozzá mindenben méltó férfi oldalán? Elég erős-e a kettejüket összekapcsoló szenvedély, a mély lelki vonzalom, hogy kibírja annak a bizonyos éjszakának a terhét? A Via Mala 1934-ben látott napvilágot, s azóta nemzedékről nemzedékre rendre meghódítja olvasóit. Magyarul 1993-ban jelent meg utoljára. Régi rajongói most újra felidézhetik, az ifjabb generációhoz tartozók pedig megismerhetik a történetet, s egyúttal valamennyien bepillanthatnak a két világháború közötti Svájc csak messziről oly mintaszerű és békés életébe.

Mika Waltari - Mikael ​Hakim I-II.
Mikael, ​a keresztény világban csalódott vándor, ezúttal hajóra száll és Kelet felé indul. Új világ, új kalandok várják. Míg Mikaellal együtt megismertük a XVI. század első negyedében a reneszánsz, a humanizmus és a reformáció Európáját, most a Kelet tárul fel előttünk, a korabeli török birodalom. Szolimán szultán szerája, a hárem tiltott kertje, a Héttorony várbörtönnel... Ez idő tájt két hatalom, a keresztény és a mohamedán világ áll egymással szemben. A világtörténelem egyik legvéresebb korszakának csatái dúlnak Mikael körül, vele vagyunk Budavár bevételénél, Bécs ostrománál, rész veszünk az észak-afrikai partvidék meghódításában, s megismerkedünk e korszak politikusaival, művészeivel, tudósaival. A szerző most is elkápráztat bennünket, lenyűgöző kor- és kultúrtörténeti tablót tár elénk, de a "csodálatos" Keletnek nemcsak a külső ragyogását mutatja: bepillanthatunk a történelem kulisszái mögé, és meglátjuk az események hátterében az önző anyagi érdekeket, a hiúságot, a cselszövést... Mikael pályája magasra ível, de bukással ér véget - nem tudott teljes ember lenni.

Berg Judit - Rumini ​és a négy jogar
Rumini ​ezúttal nyugatra utazik, ahol az Arany-tenger szigetvilágát négy nemzet lakja: a hódok, kígyók, teknősök és fénylények. Eddig békében éltek egymás mellett, de az egyik nép királya aljas csellel le akarja igázni korábbi szövetségeseit. Ruminiék a viszály kellős közepébe csöppennek. Hamarosan kiderül: egyetlen reményük van csak a hazajutásra: ha a hódító ellen fordulva segítenek békét hozni a Hódszövetség négy népének. De mit kell tenni akkor, ha saját társaik is ellenséggé válnak?

Beer Miklós - Mindig ​velem
Mindig ​velem A népszerű Szeressek ott, ahol gyűlölnek (2015) és az Örömet hozzak, hol gond tanyázik (2016) kötetek folytatása, a sorozat harmadik része a Beer Miklós váci megyéspüspökkel készített legújabb interjúkönyv, a Mindig velem. „Nagyon sok visszajelzést, bátorítást kaptunk az első két rész megjelenése után. Mindez megerősített, mennyire fontos az evangélium örök igazságait a ma emberét foglalkoztató kérdéseken keresztül kutatni” – fogalmazott Dr. Beer Miklós a Réti Józseffel folytatott legújabb beszélgetésről. Az új könyvet is személyes történetek, példabeszédek teszik színessé, olvasmányossá, és a hangnem is épp olyan kötetlen és őszinte, mint korábban. A többi között olyan témákat érint mint a hiteles kereszténység, a házassági problémák, az elhagyatottság, Isten szándéka vagy az utolsó ítélet. „Nekem nem azt kell mondanom, amit sokan hallani szeretnének tőlem, hanem azt, ami az evangéliumból következik. Mert ennek vagyok a küldöttje” – válaszol Miklós püspök az egyik kérdésre.

Varró Dániel - Varró Zsuzsa - Áfonyka
,,A ​haja bogyókék, a szeme levélzöld, az orra fitoska; fitoska orra körül pedig temérdek világszép szeplő virít" - ő az aprócska, gömbölyded erdei tündér, Áfonyka. Egy ,,zúzmarázos, télutói reggelen" vidám fütyörészéssel indul a történet; s máris benépesül az erdő. Ám egyszer csak szél kerekedik, felemeli Áfonykát a magasba, és röpíti messze-messze az erdő fölött... Varró Zsuzsa Édes Anyanyelvünk pályadíjas, Domján-Udvardy Melinda bájos rajzaival illusztrált első mesekönyve Varró Dániel versbetéteivel, játékos nevek, könnyed szójátékok, a szereplőket jellemző stílusfordulatok, nyelvi ötletek sokaságával vezeti végig ifjú olvasóit Áfonyka nem mindennapi kalandjain: találkozását a Rettenetes (Krucifix) Rinaldóval, a négyfejű sárkánnyal, egy igazi királykisasszonnyal és a rettegett erdőnyelővel, mígnem az első tavaszi reggelen sok viszontagság után visszatér a Gyöngyvirágos Tölgyesbe. 8 éves kortól

Réti József - Örömet ​hozzak, hol gond tanyázik
_„Olyan ​jó már harmadjára is elolvasni. Példamutató, ahogy püspök atya él, ahogy beszél. Nagy szükségünk van világos és egyértelmű útmutatására. Minden fiatalnak a kezébe kellene adni.”_ A _Szeressek ott, ahol gyűlölnek_ című interjúkötet olvasói nagyon várták a folytatást, és Beer Miklós ezúttal sem okoz csalódást. Egyházi vezetőtől szokatlan nyíltsággal, könnyed nyelvezettel válaszol az újabb kérdésekre, amelyek a ma emberét foglalkoztatják. Személyes élményein, történetein keresztül pedig ismét rengeteg tanulsággal szolgál. A folytatás címe az első részhez hasonlóan Assisi Szent Ferenc imájából való. S amely nagyon is jellemző püspök atyára: örömet hoz, bárhová is hívják.

Réti József - Szeressek ​ott, ahol gyűlölnek
"Nem ​véletlenül kaptuk Ferenc pápát, aki mindig a szolidaritást hangsúlyozza. Amíg szegények vannak köztünk, nem ringathatjuk magunkat a kényelmünk illúziójában, nem ülhetünk nyugodtan a kényelmes lakásunkban, a terített asztalunknál, autóval, nyaralóval a hátunk mögött. Nem csukhatjuk be a szemünket, a szegénység, a hátrányos helyzet, a nyomor láttán" – fogalmaz karácsony alkalmából megjelent interjúkönyvében dr. Beer Miklós. A váci megyés püspök részletesen is elmondja gondolatait a menekültügyről, a kereszténység jövőjéről, a politikai megosztottságról, és a tőle megszokott nyíltsággal beszél a paphiányról, a cölibátusról, de még a fogamzásgátlásról is. Az életrajzi elemeket sem nélkülöző beszélgetésben Beer Miklós kijelenti: „Többször visszatérek ide: ez a világ elmúlik. A történelem folyamatában az egymást követő nemzedékek átadják a helyüket egymásnak, csak egy illúzió, hogy milyen fontos a fizetésünk nagysága, meg a félre tett pénzünk. Sokszor mondtam már szentmisén a híveknek: gondolkodjatok el, hogy ahol most ültök, ott ültek a ti nagyszüleitek, dédszüleitek, és Isten segítségével itt fognak ülni a ti unokáitok, dédunokáitok."

Kollekciók