Ajax-loader

bonaholic

Rate_positive 104 Rate_neutral 10 Rate_negative 2

3914 napja velünk van 1992 napja láttuk utoljára 2238 napja hibernálva van

Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-1 Capa Eger Hal Farkas Bagoly Denever Badge1_300 Capasrac_300 Badge-supermom Nyuszi_300 Konzul_300 Make_love_and_read_300 10000fb_300 Plecsni300 Herlocksholmes_300 Buek_2013_300 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Skellington_300 Silly_walk_300 Poe_300 Meetoff_300 Badge-rozsasandor Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (1416)

Orbán Ottó - Kocsmában ​méláz a vén kalóz
"Orbán ​Ottó, a hagyomány korszerű klasszicitását képviselő költő, akinek kisujjában van a posztmodern eljárások fölényes ismerete, a posztmodern teszi idézőjelek közé. Közelmúlt éveinek költészete a tagadás tagadása, ami sokak szemében esztelennek minősülő remény..." Domokos Mátyás

Alberto Granado - Traveling ​with Che Guevara
Published ​for the first time in the U.S.—one of the two diaries on which the movie The Motorcycle Diaries is based—the moving and at times hilarious account of Che Guevara and Alberto Granado's eight-month tour of South America in 1952. In 1952 Alberto Granado, a young doctor, and his friend Ernesto Guevara, a 23-year-old medical student from a distinguished Buenos Aires family, decided to explore their continent. They set off from Cordoba in Argentina on a Norton 500cc motorbike and traveled through Chile, Peru, Colombia, and Venezuela. The duo's adventures vary from the suspenseful (stowing away on a cargo ship, exploring Incan ruins) to the comedic (falling in love, drinking, fighting...) to the serious (volunteering as firemen and at a leper colony). They worked as day laborers along the way—as soccer coaches, medical assistants, and furniture movers. The poverty and exploitation of the native population started the process that was to turn Ernesto—the debonair, fun-loving student—into Che, the revolutionary who had a profound impact on the history of several nations. Originally published in Spanish in Cuba in 1978, the first English translation was published by Random House UK in 2003. The movie, based on Granado's and Che's diaries, directed by Walter Salles (Central Station, Behind the Sun), was produced by Robert Redford and others. Shown at the Sundance Film Festival, it generated great reviews and a frenzied auction for distribution rights, which was won by Focus Features. Granado, now 82, was a consultant to Salles during the production. 10 b/w photos.

Thomas Hardy - Hazatérés
Hardy ​regényének igazi hőse tulajdonképpen maga az egdoni pusztaság, ez a vad, végeláthatatlan tájék, a hanga és a fenyér betöretlen, fenséges világa. Ennek a földnek különös, kiismerhetetlen arculata a legszélsőségesebb emberi szenvedélyek vonásait viseli, s természetszerűen válik hatalmas, tragikus indulatok színterévé. Eustacia Vye, akinek magányos alakját, mikor először pillantjuk meg, az éjféli sötétség és a pogány örömtüzek fény-árny játéka rajzolja ki a horizontra, gyűlöli az egdoni pusztát, s mindent elkövet, hogy szabaduljon innét. Szenvedélyeink váltakozása, egész karaktere mégis ezzel az időtlen pusztasággal rokon, baljós és gyönyörű figurájában mintha ennek a földnek a szelleme testesülne meg. A belőle áradó babonás erőnek válnak játékszerévé a regény szereplői, így sodródnak a sorsuk és jellemük szabta úton: ki-ki tragikus végzete, vagy boldogsága felé.

Thomas Hardy - The ​Return of the Native
A ​new edition of Thomas Hardy's timeless novel of two pairs of mismatched lovers. One of Hardy's classic statements about modern love, courtship, and marriage, The Return of the Native is set in the pastoral village of Egdon Heath. The fiery Eustacia Vye, wishing only for passionate love, believes that her escape from Egdon lies in her marriage to Clym Yeobright, the returning "native," home from Paris and discontented with his work there. Clym wishes to remain in Egdon, however--a desire that sets him in opposition to his wife and brings them both to despair. Behind the narrative of The Return of the Native lie the tragic fates of Flaubert's Madame Bovary and Oedipus, and in writing the novel Hardy endowed his ordinary characters with the status of tragic heroes, seen especially in the ill-fated lovers and Damon Wildeve, who spoil their chances to master their own destinies. The Introduction and Notes featured in this new edition incorporate the most up-to-date scholarship on Thomas Hardy. Edited with Notes by Tony Slade with an Introduction by Penny Boumelha.

Julius Caesar - A ​gall háború
A ​mű az időszámításunk előtti első század színterére viszi el az olvasót. Ez Gallia, ahová Julius Caesar felvonult Róma legfegyelmezettebb és legbátrabb légióival, hogy a remélt zsákmányból kifizethesse adósságait, kielégítse becsvágyát és kövesse azt a római hagyományt, mely szerint meg kell tartania és ki kell terjesztenie Róma hatalmát. A gall háborúról szóló feljegyzések jelentéseiben járatlan erdőkről, ezer veszélyt rejtő mocsarakról, ismeretlen állatfajokról esik szó. A különös társadalmi és erkölcsi rendben élő törzsek mindenre elszánt, ravasz vezéreinek ellenállását vakmerő rajtaütésekkel, fáradságos ostromokkal, hosszú menetelesékkel és finom diplomáciai manőverekkel törhette csak meg a zseniális katona, a kemény imperátor...

Farkas Péter - Nehéz ​esők
Igazi ​prózaszimfónia - variációk egy örökzöld Bob Dylan-témára. Hogy az élet nem méznyalás, azt Farkas Péter már korábban tudtunkra adta, most sem fog csalódást okozni. A _Nehéz esők_ prózaszimfónia - hat variáció egy örökzöld Bob Dylan-témára. Ha jól olvassuk a partitúrát, a végén jön a hanyatt esés. A szerző halott? Nicsak, ki beszél? A szöveg itt-ott a partra szökik, ahogy az áradás után visszahúzódó folyó rakja le margójára a saját kommentárjait. A szerző él, és elég bölcs volt ahhoz, hogy lemondjon az egójáról, épp így talált másokéval összetéveszthetetlen hangra. "Egyébként megpróbálom »rendszerezve« leírni, hogy miért gondolom úgy, hogy ha félretesszük ezt az egész Lord Chandos-ügyet - vagyis mégis írunk -, miért nem írhatunk úgy, ahogy Apuleius óta megszoktuk. Vagyis nem egészen, inkább csak arról lenne szó, hogy van egy Kafka-Proust-Joyce-cezúra, és durván fogalmazva, azóta »nem történt semmi«. Ötleteim persze nekem sincsenek" - írta nemrég egy magánlevélben. Ez a kötet mégis azt bizonyítja, hogy "Van másik!" - mindig maradnak újabb ötletei. Olyan könyv ez, mint gyerekkorunk kihajtós mesekönyvei, ahogy megnyílik, a hős belép az életünkbe. Vigyázz, kész, rajt! Mindenki markolja meg az okostelefonját." (Németh Gábor)

Bill Bryson - Shakespeare
Bill ​Bryson évszázados koholmányokat, féligazságokat és arcátlan hazugságokat vizsgál meg, és megpróbálja kideríteni, milyen ember rejtőzik a remekművek mögött. Végigjárja Shakespeare korának utcáit, és bemutatja az olvasónak az Erzsébet-kori Anglia nyüzsgését és Shakespeare életének jó néhány mellékszereplőjét. Bryson magasztalja az író nyelvezetét, aki szüntelen találékonyságával több száz, manapság nélkülözhetetlen kifejezéssel, képpel és szóval gazdagította az angol nyelvet, és élvezettel mesél Shakespeare furcsaságairól és fólióiról, költeményeiről és királyairól. A számtalan forrásból származó adatokat remekül összeszőve méltón emlékezik meg a történelem egyik legjelentősebb és legkevésbé megértett alakjáról, nem beszélve arról az élvezetről, hogy ismét egy klasszikus Bryson-művet olvashatunk.

Babiczky Tibor - Magas ​tenger
Mint ​sírba hulló földgöröngyök kopogása, szikárak a könyv mondatai. Mégsem gépiesen kattogó minimalizmus ez; nagyon is költői. Az eleven, fájdalmasan szép képek ellenpontozzák a baljós hangulatot. Fekete és vörös színben lebeg minden, az ébrenlét és az álom (vagy őrület?) határán, mintha egy azték piramistemplomot vizionálnánk, tetején a pap lüktető emberi szívet emel a magasba. Lüktet a valóságos város is, éli kegyetlen életét, nyomozónk pedig, aki egyben elbeszélő főhősünk, teszi a dolgát: üldözi a bűnösöket, kihallgatja a gyanúsítottakat. De közben minden gondolata, mozdulata merő fájdalom, hiszen a legnagyobb bűnös ő maga - nincs hová menekülnie, és sohasem nyerhet feloldozást. Hogy miért? Ennek a rejtélynek a megfejtése viszont már az olvasóra vár.

John Donne - Délben ​alkonyul, délben virrad
A ​17. századi angol költő, John Donne fiatal korában merész szerelmes lírájáról vált hírhedtté, megtérését követően pedig anglikán lelkészként szenvedélyes, küszködő istenes verseit hagyta az utókorra. Prédikációiban a patrisztikus illetve a skolasztikus hagyomány legjavát a legfrissebb reformátori szellemiséggel, lángoló Isten- és Szentírás-szeretettel ötvözi. Beszédeiben nemcsak a művelt teológus, nem is csak az erőteljes és meghökkentő képekhez folyamodó költő, hanem az Istennel viaskodó ember is jelen van. Prózai műveit magyarul most olvashatjuk először kötetbe gyűjtve.

Szergej M. Eisenstein - Válogatott ​tanulmányok
"EISENSTEIN ​- MŰVÉSZET ÉS ELMÉLET" "Amikor magam alkotok, messze elhajítom a pokolba a törvényszerűségek "mankóit", ahogy Lessing nevezte őket, és Goethe szavaira emlékezem - "grau ist die Theorie" - és fejest ugrom az alkotás közvetlenségébe. Eközben azonban egyetlen pillanatra sem feledkezem meg annak óriási jelentőségéről, hogy az alkotás mámorának percein túl mindannyiunknak, és nekem elsősorban, egyre szabatosabban meghatározott, egzakt adatokra van szükségünk arra vonatkozóan, amit csinálunk. Enélkül nem fejlődhet a művészetünk." - írja Szergej Mihajlovics Eisenstein, a filmrendező és teoretikus, akinek életművében a művészi alkotómunka és az elméleti tevékenység szorosan összefüggött, áthatotta egymást. Tanulmányaiban nemcsak a filmelmélet aktuális kérdéseit vizsgálta, hanem saját filmjeit is olyan részletesen, olyan alapossággal és tudatossággal elemezte, hogy az egyedülálló a filmművészet történetében. Filmkészítés közben is papírra vetett gondolattöredékeket. Két film forgatása közti kényszerszünetekben elméleti írásokon éppúgy dolgozott, mint filmterveken, forgatókönyveken."

Sz. M. Eizenstein - A ​Screenplay by Sergei M. Eisenstein: Ivan the Terrible
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András Bálint - A ​film szerint a világ
Kovács ​András Bálint új könyvét olvasva akárha egy filmklub lebilincselő előadás-sorozatán vennénk részt. A szerző a filmesztétikai alapfogalmak feltérképezése után a film noirtól az elmúlt negyedszázad magyar filmvilágáig kalauzol, egy-egy kiemelkedő rendező (Jancsó Miklós, Jeles András, Tarr Béla és mások) portréját is fölvázolva.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (97)

José Maria Eca de Queirós - Amaro ​atya bűne
A ​nagy múlt századi portugál író világhírű regénye egy hivatástudati válsággal küzdő fiatal pap és egy vakbuzgó úrilány tragikus szerelmének története egy álmos kisváros képmutató közegében. A gátlásos és buja Amaro mind mélyebbre süllyed tilalmas mámorukba, és mire végül jóvátehetetlen tettre ragadtatja magát, teljes komorságában tárul fel előttünk a szenteskedő kispolgári erkölcs embertelensége. Eca de Queirós (1845-1900) a modern portugál irodalom legeurópaibb alakja, "patriótába oltott világpolgár", Balzac és Zola művészetének méltó folytatója; írásaiban, melyek a portugál prózát világirodalmi színvonalra emelték, megsemmisítő iróniával fest nagyszabású körképet a múlt század második felének Portugáliájáról. Az _Amaro atya bűne_, ez a széles medrű társadalmi regény, kritikai irányát és stílusát tekintve Eca egész életművének foglalta, egyben a portugál realizmus legkiemelkedőbb, számos hazai és külföldi kiadást megért alkotása.

Rácz Béla - A ​tanúk hallgatnak
Turai ​Zoltán, az 1956-ban, szinte még kölyök korában disszidált fiatalember azt hiszi, hogy ő már el is feledte hazáját, hogy számára a politika, a társadalmi felelősség már mellékes dolog. És ekkor - a virtusból, szinte véletlenül elkövetett határátlépés után - Nyugat-Németország egy börtönébe kerül, ahol megismerkedik Kühnével, a régi, sok viszontagságon átment kommunistával... Hogyan válik a cellában, a börtönben eltöltött idő valóságos iskolává a mindenfajta tanulásról lemondott Turai számára? Miért jön rá - kell rájönnie - arra, hogy amíg a fasizmus és embertelenség erői léteznek, neki sem lehet lemondani a harcról? Miképpen segíti tanítás és véletlen az életben már csak "lötyögő" fiatalembert, hogy keresse a helyét az emberek között, hogy ne bízza a vaksorsra, mi lesz vele holnap és holnapután? Erről szól Rácz Béla regénye, amely csupa cselekmény és fordulat, de amelyből nem hiányzik a líra és a szenvedély sem. A cselekmény fővonalában Turai Zoltán kalandjai és problémái állnak, mögöttük azonban ott feszül a harminckét néma tanú - és a száz- és százezer elnémított áldozat - vádló, leleplező, új, nagy erőfeszítésekre ösztönző drámája. Nyugat-Németország egyes körei szerint a fasiszta tömeggyilkosságok, a háborús bűntettek ma már elévültek. Ez ellen a hamis nézet ellen küzd az emlékeztetés, a nevelés, a rádöbbentés eszközével ez az érdekes regény is.

Mario Soldati - A ​színész
Az ​író ebben a művében egy középszerű, öregedő színész, Melchiorri tragikus házasságát mutatja be izgalmas, szórakoztató cselekmény keretében. Melchiorri feleség, Licia, a rulett rabja, a színész férj viszont felesége cselédlányaiéirt rajong.: így teszik egymást kölcsönösen tönkre. A regény nem csupán kitűnő lélekrajz, hanem egyúttal drámai krimi is, mert a cselekmény során úgy összekuszálódnak a fonalak, hogy végül is nem tudjuk: ki bűnös, ki ártatlan, mi történt Giovannával, Melchiorri szerelmével és a zsaroló Argenta szeretőjével...

Graham Greene - Az ​emberi tényező
A ​brit titkosszolgálat hétköznapjaira a gyanú árnyéka vetül: titkos információk jutnak át a szovjet táborba. A bizalmas adatok szivárgási helyét könnyen azonosíthatják, mivel csak három ember jöhet szóba. A kettős ügynököt szigorú titoktartások közepette, nagy erőkkel kezdik keresni. De vajon ki lehet az? Graham Green, a nagy sikerű regények írója e regényében a titkosszolgálatok sötét oldalát mutatja be: a cég munkája csupán gazdasági célokat szolgál, az embereket kihasználja, munkatársaitól pedig érzéketlenséget vár el...

Michael Paterniti - Mr. ​Einstein sofőrje
A ​fiatal,sikeres amerikai újságíró első regénye. Krómtól csillogó országúti cirkáló repeszt át Amerikán. Csomagtartójában sporttáska, abban Albert Einstein formalinba áztatott agya. A volánnál egy ifjú maine-i újságíró, Michael Paterniti, mellette egy nyolcvannégy esztendős kórboncnok, Thomas Harvey, aki 1955-ben Einstein halottkémi szemléjét végezte; és egyszerűen kiemelte, hazavitte, majd több mint negyven éven át őrizte az agyat. A két férfi New Jerseyből Kalifornia felé autózik, ahol Einstein unokája, Evelyn értetlenül várja őket. Képzeletben velük tart maga Einstein is, a csillagokban járó lángelme, az utánozhatatlan galaktikus hobó.

Oravecz Imre - Kedves ​John - Levelek Kaliforniába
"Miért ​levelek, és miért John? Azért levelek, mert amikor a nyolcvanas évek közepénharmadszorra is hazajöttem az Egyesült Államokból, olyan élmények foglalkoztattak, amelyek rögzítésére ez a közlésforma látszott legalkalmasabbnak. Johnnak meg azért John, mert ez volt kéznél, mert így hozta az élet. Azaz John létező személy, költő, tanár, értelmiségi, akit ismerek, akivel a valóságban is levelezek." Ezekkel a mondatokkal vezeti be Oravecz Imre eredetileg 1995-ben megjelent prózakötetét. Az 1987 és 1995 között született irodalmi levelek voltaképpen bővített naplójegyzetek. Az írások egyszerre engednek bepillantást a költő magánéletébe: verseinek közvetett vagy stilizált személyességével szemben itt közelről látjuk az Amerika után idehaza nehezen boldoguló alkotót és apát. Írásaiban visszatér Kaliforniába, közben pedig rezignáltan veszi tudomásul és rögzíti a rendszerváltozás és az új politikai-társadalmi közeg ellentmondásait és problémáit. A Kedves John. Levelek Kaliforniába így egyszerre lett önéletrajzi vallomás és a rendszerváltozás korrajza.

Zsombok Tímár György - A ​rácsapások napja
Miből ​tudható, hogy igazi repülőember ül egy gép pilótafülkéjében? Felfedezhetik ezt a repülés tudományában járatlanok is, vagy csak a kifinomult érzékkel megáldott pilóták ismerhetik az "áruló" mozdulatokat? Aki elolvassa Zsombok Tímár György novelláit, maga is megválaszolhatja a kérdést, miközben közelebb kerül a repülés titkaihoz: megérti, hogy egy szerkezetnek is vannak vágyai, elvárásai, szükségszerűségei, s hogy egy gép is csak az alázatos és figyelmes irányítónak engedelmeskedik. A repülőgép szakszerű leírása, a kondenzációs mag, az indukált ellenállás, a tolónyomás, a harmatpont rejtelmei, valamint a boldog, győzelmes repülés fölötti lírai hang jól kiegészítik egymást a szövegekben. Az író, aki valamikor vadászrepülő volt, semmit nem hallgat el abból, ami ember és repülőgép kapcsolatát jellemzi: a légikatasztrófától való félelem, a pánik, a katapultálás és a halálos zuhanás képei is megjelennek írásaiban.

Joseph Heller - 22es csapdája 1. kötet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (217)

Agota Kristof - Mindegy
Huszonöt ​rövid, kíméletlenül lecsupaszított nyelven íródott novella és négy, szintén rövid, feszes szerkezetű színmű alkotja e kötet anyagát, amely voltaképpen két Agota Kristof mű (a Mindegy című, 2005-ben megjelent novellagyűjtemény és a kilencvenes évek végén publikált, Szürkület és más színművek című drámakötet) egy könyvvé összeolvasztott változata. "Nem is tudom, mikor írtam a Mindegy című kötetben szereplő novelláimat. Ellenben azt tudom, hogy a korábban, még magyarul írt verseim szolgáltak alapul hozzájuk. Megpróbáltam francia nyelvre lefordítani őket (...), de prózában, sok változtatással. Ezek a kis novellák az első franciául írt szövegeim" - meséli Agota Kristof egyik interjújában. Hozzáteszi azt is, hogy akkoriban mindez inkább csak játék volt számára. Nos, lehet, hogy a szerző egyszerű "ujjgyakorlatnak" tekinti e rövid írásokat, ám mások lényegesen többet látnak bennük. Az egyik neves francia társulat, a Compagnie Interligne már a kötet megjelenését követő évben színpadra alkalmazta e novellákat, melyekről a franciaországi kritikusok is nagy elismeréssel szóltak: "Egy könyv, amelyet csendben kell olvasni. Ízlelgetve minden egyes szavát." A kötet a novellákon kívül a szerző négy színművét is tartalmazza. A kötetben található színművek: Egy elsurranó patkány; John és Joe; A lift kulcsa; Szürkület, avagy az utolsó vendég

Cserna-Szabó András - Darida Benedek - Jaj ​a legyőzötteknek, avagy süssünk-főzzünk másnaposan
A ​borral, a mámorral, az ektázissal már sokan foglalkoztak, de a legkomolyabb gondolkodók is restek voltak ahhoz, hogy mulatozás közben benézzenek az asztal alá, ahol bizony mocskot, üzekedő párokat és görnyedve okádó iszákosokat találunk. Szerzőink magukat sem kímélve hatoltak be a felfedezetlen területre, és megírták a másnaposság regényes kézikönyvét. 33 írásban ismertetik a legnagyobb piás művészeket és halhatatlan alkotásaikat. Ajándék hányószacskóval!

Toni Morrison - Nagyonkék
A ​ Nagyonkék, a szeretetet és a szeretethiányt egyaránt kísérő fájdalom, a varázslatos meseszövés és az örvénylő költői fantázia remekműve. A szerző szülővárosában, az ohiói Lorainben játszódó történet egy áldozattá váló tizenegy éves fekete kislány, Pecola Breedlove sorsát beszéli el. Pecola azért imádkozik, hogy kék szeme legyen, mert így ő is éppolyan szép és szeretetre méltó lesz, mint a sok-sok szőke, kék szemű, filmvászonra illő fehér amerikai kislány. 1941 baljós őszén, amikor a városka kertjeiben nem bújik elő a bársonyvirág, Pecola élete sem tud szárba szökkenni; fájdalmas és borzalmas pusztítással járó fordulatot vesz. Hogy tölti ki egy gyerek szívét a félelem és a magány? Hogyan lesz tragédia abból, hogy egy vágy beteljesül; erről szól a Nagyonkék, Toni Morrison és egyben az amerikai irodalom egyik kiemelkedő alkotása.

Irvin D. Yalom - Robert L. Brent - Szólok ​a rendőrnek
„Összejátszottunk ​a tartós hallgatásban.” A magyar szívsebész felidézi barátjának, a pszichiáter dr. Yalomnak háborús múltja gyötrelmeit. Brent úgy élte túl a vészkorszakot, hogy kereszténynek hazudta magát. Hallgatással és vezekléssel töltött hosszú évtizedek után, egy veszedelmes esemény azonban felszínre tépi a régmúlt emlékeit. A két orvos együtt próbálja meg értelmezni a szörnyűséges múlt törmelékeit, amelyek ott kísértenek Brent álmaiban. Miközben a novellában Yalom legfontosabb témái sorakoznak fel – az emlékek, a félelem, a szeretet, a gyógyulás –, az író vet egy pillantást a tulajdon életére is. „Az álmaimban… szinte mindegyikben két dolog bukkan fel: a holokauszt vagy a műtő. Vagy az egyik, vagy a másik, és a kettő néha összeolvad. És valahogy ezek az álmok, akármilyen szörnyűek, brutálisak, véresek, lehetővé teszik, hogy a másnapot viszonylag tiszta lappal kezdjem. Mindegyik afféle biztonsági szelep. Mint az örvény, ami előbb feldobja, aztán eltörli a sötét emlékeket.”

LeRoi Jones - A ​blues népe
Az ​én hazám Texas, mit is keresek itt? Az én hazám Texas, mit is keresek itt? Bizony a whiskyér s a nőkér vagyok itt „A fehér bluesénekes gondolata még képtelenebb önellentmondásnak tűnik, mint a középosztálybeli bluesénekesé” – írja LeRoi Jones, a rabszolgák leszármazottainak zenéjét elemezve: XX. századi fekete bőrű amerikai íróként ő elsősorban a blues és a jazz „néger” gyökereit érzi és kutatja, s közben mindvégig érezni könyvében a népe sorsával való azonosulást és a főként zenében kifejeződő kultúrája fölött érzett büszkeséget. A blues népe 1963-as első megjelenése óta a téma klasszikusává vált – s azért válhatott klasszikussá, a modern zenetörténet megkerülhetetlen alapművévé, mert Jones mély társadalmi és lelki vonatkozásaival együtt meséli el a spirituálé, a blues, a jazz, a boogie-woogie, a ragtime, a dixieland, a soul, a swing, a bebop, a rhythm and blues és a rock and roll kialakulásának szövevényes történetét. Amely egyben annak története is, hogyan lettek az Afrikából behurcolt rabszolgák amerikaivá, hogyan próbáltak alkalmazkodni új környezetükhöz, majd az ő gyermekeik és unokáik miként fedezték fel saját kulturális örökségük eredeti – és a szerző szerint a fehér ember számára sohasem igazán átélhető vagy másolható – értékeit. Újraindított Modern Könyvtár sorozatunkban az új regények mellett felújítunk régi sikereket is: olyan könyveket, amelyek ma is frissnek és elevennek hatnak, sőt az idő egyre inkább kihozza pikáns ízeiket. LeRoi Jones könyve egyértelműen ezek sorába tartozik – csemege mindazok számára, akik nemcsak hallgatni (vagy épp játszani) szeretik a jazzt, illetve az afroamerikai gyökerekből táplálkozó mai könnyűzenét, hanem kultúrtörténetére is kíváncsiak. A versidézeteket fordította Dávidházi Péter.

Szerhij Zsadan - Depeche ​Mode
A _Depeche ​Mode_ 1993 nyarán, Harkov ipari külvárosában játszódik, valahol két korszak (a kommunista és a posztkommunista), két kultúra (az ukrán és az orosz) és két életkor (a kamasz- és a felnőttkor) között, a „senki földjén”. Zsadan könyvének főszereplői tizenkilenc éves fiatalok, akik különösebb cél nélkül tengenek-lengenek a már szétrohadt rendszer kulisszái között, a szétlopkodott, látszattevékenységet folytató gyárakban, focimeccseken, pályaudvarokon és reménytelenül vidékre döcögő vonatokon. Leginkább a csempészett vodka és a marihuána tölti ki mindennapjaikat.

Italo Calvino - Eleink
A ​20. századi olasz irodalom egyik legnagyobb, iskolát teremtő és nemzetközileg is páratlan népszerűségű alkotója, Italo Calvino (1923-1985) három fantasztikus történelmi kisregényét fogja egybe ez a mára már legendás cím. Az elsőnek a hőse Nagy Károly kiváló lovagja. Agilulfo élen jár a harcban, a fegyelemben, az adminisztrálásban, szép nők rajonganak érte, de nincs teste: amikor feltolja sisakja rostélyát, a semmiből szól a hangja. A második történet hősét a török harcokban kettészelik: a hibákkal és erényekkel megvert és megáldott egész emberből két fél lovag lesz, egy gonosz és egy jóságos. Az utolsó kisregény hőse egy bárófi a 18. századból, aki gyerekkorában dacból felmászik egy fára - és soha többé nem ereszkedik vissza: egész életét a lombok, erdők magasában tölti, onnan szemléli tevékenyen és mégis kívülállóként, a koreszméknek elkötelezetten és mégis felülről, a forrongó világot. Valahogy úgy, ahogy Calvino szemlélődött "...gallyak és levelek, pikkelyek és lebenyek, a girbegurba elágazások vég nélküli, csipkés szövevényé"-ből, mely "hímzés... a semmi kanavászán, akár a tollam nyoma..." Akárhogy is, az eredmény magáért beszél. Calvino izgalmas, bölcsen humoros történetei az emberi élet végső kérdéseire keresnek és találnak a maguk mesés módján választ. Szemléletére és tollának nyomára, meséire és tanulságaira nagyobb szükségünk van, mint valaha.

Erdős Virág - A ​merénylet
Ézsau, ​a hajléktalan kilőtt vadként fekszik Jákob előtt összekuporodva a földön. Jákob, a vadász egyik lábát Ézsau hátára helyezve elégedetten integet felénk. A Fáraó mint igazságosztó terminátor. A kitűnő novellista, Erdős Virág egyúttal sikeres színházi szerző, a kötetében közreadott négy dráma olvasmányként is megragadó.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Ismeretlen szerző - Sigmund ​Freud élete képekben és szövegekben
A ​könyv készítése közben a szöveg kiegészítésénél és szerkesztésénél Ernst Freud eredeti tervei vezéreltek minket. Úgy akarta a képeket és a szövegrészeket egymás mellé helyezni, hogy ezek a mozaikok amolyan illusztrált önéletrajzot alkossanak. Szerkesztői megjegyzések csupán ott fordulnak elő, ahol a mozaik egyes részletei hiányoznak. Ezeken a helyeken rövid magyarázatokat fűzünk a képekhez. Részletesebb életrajzi információ és további referenciák a függelékben található, "Jegyzetek a képekhez" címmel. A jegyzetek kiegészítik a képek mellett található szöveget, és így folyamatosan és időrendi sorrendben mesélik el Freud életét. K. R. Eissler életrajz-vázlata előzetes áttekintést nyújt.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók