Ajax-loader

Timár Dávid

Rate_positive 7 Rate_neutral 1 Rate_negative 0

3175 napja velünk van 107 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1 Badge-jomunkas

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

Fodor Péter - L. Varga Péter - Az ​eltűnés könyvei - Bret Easton Ellis
"Itt ​eltűnhetsz" - olvashatjuk Bret Easton Ellis 1985-ben megjelent, Nullánál is kevesebb című regényében annak a hatalmas reklámplakátnak a feliratát, amely végigkíséri a főszereplő elbeszélésének mindennapjait, s mintegy életének szimbólumává válik. Clay világában - csakúgy, mint Ellis későbbi, hírneves művei esetében - e szavak különös jelentőségre tesznek szert, hiszen nem csupán az emberi kapcsolatok kiüresedését, elsekélyesedését vagy fölszámolódását jelzik, hanem a kommunikációra való képtelenséget, a közvetlenség megszűnését is. Közelebbről szemügyre véve a regényeket mind baljósabb módon, de föltartóztathatatlan tapasztalatként érzékelhető, hogy ami az önértés és a személyközi viszonyok helyébe lép, az nem más, mint a médiumok formálta világ, a közvetítettség, a kép és a film technológiája, a népszerű kultúra mindent elárasztó és felforgató jelenléte. A szereplők és megszólalók - különösen az Amerikai Psychóban és a Glamorámában - alávetik magukat e hatalomnak, kibogozhatatlanul beleszövődve így a médiumok hálózatába, és mi, olvasók döbbenten tapasztaljuk, hogy az emberhez, az emberihez való hozzáférés mind lehetetlenebbnek bizonyul, s arról sem könnyű döntenünk, miként ítéljük meg Ellis kegyetlennek érzékelt világát. Könyvünkben arra teszünk kísérletet, hogy föltárjuk az eltűnés különböző poétikai jegyeit, és szóra bírjuk a műveket. Ahogyan az életmű 2010-ben megjelent darabja, a Királyi hálószobák egyfajta jelölt visszatérés a kezdetekhez, mely okot adhat a számvetésre, úgy elemzéseinkben igyekszünk megmutatni a szövegek közötti kapcsolódásokat, átjárásokat és útvesztőket, érzékeltetve, hogy az eltűnés alakzata felfogható az olvasás allegóriájaként is. De miképp a felnőtt Clay múltja eltűnik a hollywoodi temető sírjai közt Ellis eddigi utolsó regényében, hogy annak nyomait a jelen közvetítettségében keressük, az életmű sem lezárt, s fokozottan rászorul az értelmező odafordulásra. Ennek mikéntje azonban nem szavatolja, hogy e markáns szöveguniverzumból megnyugtató módon meglelhető volna a KIJÁRAT.

Thomas Bernhard - Egy ​hátraarc
Az ​Egy hátraarc (A Pince) a szerző öt kötetnyi önéletrajzi számvetésének harmadik darabja (az első kettőt, az Egy gyerek megindul és az Egy okkal több című regényeket - az előző két Könyvhéten jelentette meg az AB OVO). Kamasz- és ifjúkori emlékei kitörölhetetlen nyomokat hagytak az íróban, melyek szinte mindenkinek ismerősek, aki felnőtt (vagy felnövőben van). Szenvedéseinek egyik jellegzetes helyszíne az e kötetben oly sokszor emlegetett s oly indulatos részletességgel leírt pince - A pince.

Thomas Bernhard - Egy ​okkal több
Thomas ​Bernhard önéletrajzi regény - sorozatának második kötete az Egy okkal több (a tavaly megjelent Egy gyerek megindul folytatása). A világhírű osztrák író ezúttal a kamaszkora bugyraiba enged betekintést, műve azokról az évekről szól, melyeket Salzburgban töltött. E gyönyörű város, amelyet annyira szeretnek az utazók, az ő számára csupán a mérhetetlen emberi szenvedés színtere volt. Bernhard jellegzetes, sodró stílusát, fanyar látásmódját és parázs indulatait ezúttal Ember Mária ültette át magyarra.

Thomas Bernhard - Egy ​gyerek megindul
Thomas ​Bernhard önéletrajzi regénysorozatának első darabja, az Egy gyerek megindul, a szerző ausztriai gyerekkorának kacagtató és szívszorongató történetét idézi föl. Német és osztrák kritikusai szerint ez a szöveg talán a legeslegszebb, amit Bernhard műhelyéből kikerült. Végrendeletében megtiltotta, hogy műveit Ausztriában kiadják vagy előadják. A tilalom szerencsére Magyarországra nem vonatkozik.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (7)

Saul Bellow - Augie ​March kalandjai I-II.
Jones ​a kalandjai során beletanul a társadalomba: Marchnak a huszadik századi Amerika csupa olyan szereplehetőséget kínál, amelyet nem tud elfogadni. Holott igazi befogadó típus, és ezt meg is érzi rajta mindenki, akivel szorosabb kapcsolatba kerül, és megpróbálják a maguk képére formálni, de ő mindig időben észbe kap, odábbáll, és folytatja saját sorsának keresését, útjának sok-sok állomására kísérjük el: a nyomorgó chicagói zsidó asszony harmadik, legkisebb törvénytelen fia jó néhány alkalmi állást és lehetőséget kipróbál, az alvilágba éppúgy belecsöppen, mint a gazdagok köreibe, egy darabig a szakszervezeti mozgalomban tevékenykedik, majd egy szeszélyes, szenvedélyes és gazdag lány szeretőjeként Iguánára vadászik egy idomított sassal Mexikóban. Családról és vidéki elvonultságról álmodozik, ahol gyerekeket tanítana, de kitör a háború, a haditengerészettől végül is a házasság révébe evez be, de nem egészen úgy, ahogy képzelte, mikor búcsút veszünk tőle, Európát járja némileg kétes üzleti ügyekben, de továbbra is azzal a reménnyel, hogy az életnek van értelme, és ő előbb-utóbb meg fogja találni.

Covers_114283
9

Ismeretlen szerző - Tolnai ​uj világlexikona I-XX.
„Ez ​a mű hivatva lesz arra, hogy felvilágosodottságot és modern tudást terjesszen minden egyes olvasónk házába. A nagy munka szerkesztésében részt vett országunk szellemi életének színe-java, egyetemi tanárok, tudósok, írók, akik közül száznak az arcképét itt be is mutatjuk. Fogadják olvasóink munkánkat olyan szeretettel, mint ahogy régi lexikonunkat fogadták. A Tolnai Világlexikona szerkesztősége”

Covers_78802
A ​népvándorlás kora Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - A ​népvándorlás kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cholnoky Jenő - A ​Föld és élete I-VI.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Upton_sinclair-100_
elérhető
3

Upton Sinclair - 100%
A ​100% című könyv egyszerre kalandregény és politikai vádirat. Az amerikai rendőrség körmönfont módszereit leplezi le. 1919-ben már nem lehetett pusztán brutális beavatkozással elfojtani az érlelődő munkásmozgalmat: új eljárásokra volt szükség. Az író ezeket a rafinált módszereket mutatja be művében, pártos indulattal s egy vérbeli mesemondó lendületével. A 100% nemcsak mint kordokumentum, hanem mint izgalmas olvasmány is időt álló érték.

Thomas Mann - Doktor ​Faustus
"Mintegy ​negyven esztendővel a regény írásának kezdete előtt, a Tonio Kröger idején jegyezte fel először, hogy foglalkoztatja a szifiliszes művész alakja, aki, mint Doktor Faust, szerződött az ördöggel; a szifiliszes fertőzés mámorító, zseniális művekre, inspiráló erőként hat, amíg a művészt el nem viszi az ördög, a paralízis. Már ebből a néhány sorból látható, hogy a német irodalomban oly nagy szerepet játszó Faust-téma milyen végletesen tragikussá formálódik Mann-nál jelentkezésének első pillanatától. A XVI. századi Faust-népkönyv, amint Engels írja, nem több, mint az elme hívságai ellen jámborságra intő boszorkányhistória. A felvilágosult Lessing Faust-vázlatában a csillapíthatatlan emberi tudásszomj jelenik meg; Goethénél a hasznos munka eszméjének képviselőjeként hagyjuk el a költemény második részének végén Faustot... A kora regényét író, a német és a művész lét problémavilágát a fertőzés, a betegség jelképességébe oldó Mann hőse, Adrian Leverkühn a Goethe Faustjáéval éppen ellentétes utat jár meg; a világból a legszörnyűbb magányba zuhan, művészete pedig a nihil örvényének, reménytelenségének, embertelen, jéghideg közönyének kifejezője... A modern zenéről...sok szó esik ebben a regényben. De... a zene voltaképpen csak mint a német polgárság hanyatlásának, bűnössé válásának egyik áttételesen jellemző motívuma, tünete jut megfelelő szerephez. A zene és egy muzsikus életútja a korral s a németséggel kapcsolatos mondandóit hordozó jelképrendszer forrása lett ebben a regényben."

Matt Zandstra - Tanuljuk ​meg a PHP4 használatát 24 óra alatt
Ez ​a könyv egy nyílt forráskódú webes parancsnyelvről (szkriptnyelvről), a PHP-ről szól, amely csatlakozott a Perl-höz, az ASP-hez és a Javához a dinamikus webes alkalmazások készítéséhez rendelkezésre álló nyelvek palettáján. A kötet programozási ismeretekkel is foglalkozik. A rendelkezésre álló lapokon nem jut elég hely egy teljes PHP programozási útmutató közlésére vagy a PHP összes lehetőségének és eljárásának ismertetésére, mindazonáltal a könyvben található lépések elég információt adnak ahhoz, hogy használni kezdhessük a PHP-t, akár rendelkezünk programozói tapasztalattal, akár újak vagyunk a parancsnyelvek világában. Kiknek szól ez a könyv? A könyv az alapoktól indulva hasznos gyakorlati tudást ad a PHP 4-es programozási nyelv használatához. Semmilyen korábbi programozási tapasztalatra nincs szükség, de ha a C vagy a Perl nyelvekkel már dolgoztunk korábban, az egyes órákon könnyebb lesz haladni. A PHP 4 webes programozási nyelv. Ahhoz, hogy a lehető legtöbb hasznát vegyük a könyvnek, célszerű némi ismerettel rendelkezni a Világhálóval és a HTML-lel kapcsolatban. Ha nem rendelkezünk ilyen ismeretekkel, akkor is hasznos lehet e könyv, ám meggondolandó egy HTML ismertető beszerzése. Ha kényelmesen létre tudunk hozni egyszerű HTML dokumentumokat táblázatokkal, akkor elegendő tudással rendelkezünk. A PHP 4-esben az adatbázisok kezelése igen egyszerű. A könyv néhány példájában a MySQL ingyenes adatbázisrendszert használtuk. Az SQL nyelvet röviden ismertetjük, de ha komolyabban kívánjuk használni az adatbáziskezelő szolgáltatásokat, célszerű elmélyednünk néhány kapcsolódó anyagban. Az Interneten számos bevezető szintű SQL ismertető érhető el. Ha mégsem a MySQL adatbázisrendszerrel kívánunk dolgozni, a könyv példáit könnyen más adatbázisokhoz igazíthatjuk. A könyv szerkezete Kötetünk négy fő részből áll: * Az első rész bevezető a PHP alapjaihoz. * A második rész az alapvető szolgáltatásokat mutatja be. Ha még nincs programozási tapasztalatunk, ezt a részt különös figyelemmel olvassuk! * A harmadik rész részletesebben ismerteti a PHP 4-es változatának lehetőségeit, felsorakoztatva a függvényeket és megoldásokat, melyekre szükségünk van, ha gyakorlott PHP programozók szeretnénk lenni. * A negyedik rész egy teljesen önállóan működő példaprogramot mutat be.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

Heinrich Böll - Katharina ​Blum elvesztett tisztessége
"Az ​elbeszélés szereplői és cselekménye kitaláltak. Ha némely ábrázolt zsurnalista mesterkedése mégis hasonlítana a 'Bild-Zeitung' mesterkedéseire, akkor ezek a hasonlóságok nem szándékosak, nem is véletlenek, hanem elkerülhetetlenek." Elkerülhetetlenek, mert Böll új kisregénye éppen ezekről a mesterkedésekről szól, mert éppen a 'Bild-Zeitung' jóvoltából saját bőrén is tapasztalhatta őket. Emlékezetes eseménye volt ugyanis néhány évvel ezelőtt az NSZK-beli reakciós és haladó erők párharcának, hogy a 'Bild-Zeitung' rágalomhadjáratot indított Böll ellen, amiért egy cikkében tárgyilagos hangot követelt az újbaloldali anarchisták, személy szerint az Ulrike Meinhof körül keltett mesterséges hisztériában. Indíttatásában tehát Böll új kisregénye válasz erre a rágalomhadjáratra, leleplezése a közvélemény-manipuláló mesterkedéseknek, végső formájában azonban sokkal több pamfletnél: igazi irodalmi alkotás, méltó folytatása a Csoportkép hölggyel című regényének: középpontjában szintén egy rokonszenvesen határozott, végleteivel is harmonikus egyéniségű "hölgy" áll, Katharina Blum, aki amolyan Kohlhas Mihályként maga szerzi vissza elorzott tisztességét: lelövi az újságíróját annak a lapnak, amely tönkretette nagy gonddal és fáradsággal fölépített tisztességes életét.

Saul Bellow - Augie ​March kalandjai I-II.
Jones ​a kalandjai során beletanul a társadalomba: Marchnak a huszadik századi Amerika csupa olyan szereplehetőséget kínál, amelyet nem tud elfogadni. Holott igazi befogadó típus, és ezt meg is érzi rajta mindenki, akivel szorosabb kapcsolatba kerül, és megpróbálják a maguk képére formálni, de ő mindig időben észbe kap, odábbáll, és folytatja saját sorsának keresését, útjának sok-sok állomására kísérjük el: a nyomorgó chicagói zsidó asszony harmadik, legkisebb törvénytelen fia jó néhány alkalmi állást és lehetőséget kipróbál, az alvilágba éppúgy belecsöppen, mint a gazdagok köreibe, egy darabig a szakszervezeti mozgalomban tevékenykedik, majd egy szeszélyes, szenvedélyes és gazdag lány szeretőjeként Iguánára vadászik egy idomított sassal Mexikóban. Családról és vidéki elvonultságról álmodozik, ahol gyerekeket tanítana, de kitör a háború, a haditengerészettől végül is a házasság révébe evez be, de nem egészen úgy, ahogy képzelte, mikor búcsút veszünk tőle, Európát járja némileg kétes üzleti ügyekben, de továbbra is azzal a reménnyel, hogy az életnek van értelme, és ő előbb-utóbb meg fogja találni.

Roger Martin du Gard - Boldogulni
Az ​a kísértő félelem, hogy elhibáztam az életemet, hirtelen megmentett: elfogott a vágy, hogy megírjam egy nagyralátó fiatal író történetét, aki tehetségtelen, de nagy illúziókat táplál képességeiről, s akinek élete terméketlen akarások és csalódások sorozata - írja Martin du Gard első regényéről, amellyel 1908-ban a nyilvánosság elé lépett. A regény nemcsak az író halálát és a nyárspolgár megszületését ábrázolja André alakjában, hanem egy egész fiatal művésznemzedék indulását, első lépéseit is.

Thomas Bernhard - Nagy ​levegő
Az ​Egy gyerek megindul, az Egy okkal több és az Egy hátraarc után a Nagy levegő Thomas Bernhard öt részes önéletrajzi regénysorozatának negyedik kötete. Az alig tizennyolc éves ifjú gyógyintézeti kálváriája egy elhanyagolt meghűléstől a fertőző tuberkulózisig, kórházakon és szanatóriumokon át, élet és halál határán, lázálmok és szakadatlan tépelődések mellett, meg-megújuló remények és vissza-visszatérő lemondások közepette, mint rendesen.

Roger Martin du Gard - Maumort ​alezredes
Az ​1983-as év legnagyobb irodalmi eseménye kétségkívül a Maumort alezredes megjelenése volt. A művet - az író végakaratának megfelelően - a Nemzeti Könyvtárban őrizték, a törzsszöveget egy tiszti ládában, a még fel nem dolgozott anyagot pedig egy "fekete doboz"-ban. Maritin du Gard 1941-ban fogott hozzá monumentális művéhez, de már 1951-ben világosan látta, hogy nem fog a végére jutni. Mindazonáltal jó előre mindent aprólékosan elrendezett, hogy a mű, a XX. század első felének hatalmas freskója, torzó voltában is áttekinthető, követhető, olvasható legyen - de csak halála után huszonöt évvel. Miért ez a rendkívüli óvatosság? Martin du Gard mindig is nagy jelentőséget tulajdonított a "szexuális nevelésnek", több művében is érintette ezt a témát. Mindamellett, mint Jacques mondja A Thibault család-ban, mindig úgy érezte, hogy erről nem lehet mindent elmondani. Talán szabad kezet akart magának adni, fel akarta szabadítani magát az öncenzúra alól. A kamaszévek szexuális "eltévelyedéseit" meglehetősen gyorsan, "nagy kedvvel" írta, akárcsak Dosztojevszkij A karamazov testvérek "istenkáromló" részeit, a többihez tizenhét év megfeszített munka sem volt elegendő.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Heinrich Böll - Katharina ​Blum elvesztett tisztessége
"Az ​elbeszélés szereplői és cselekménye kitaláltak. Ha némely ábrázolt zsurnalista mesterkedése mégis hasonlítana a 'Bild-Zeitung' mesterkedéseire, akkor ezek a hasonlóságok nem szándékosak, nem is véletlenek, hanem elkerülhetetlenek." Elkerülhetetlenek, mert Böll új kisregénye éppen ezekről a mesterkedésekről szól, mert éppen a 'Bild-Zeitung' jóvoltából saját bőrén is tapasztalhatta őket. Emlékezetes eseménye volt ugyanis néhány évvel ezelőtt az NSZK-beli reakciós és haladó erők párharcának, hogy a 'Bild-Zeitung' rágalomhadjáratot indított Böll ellen, amiért egy cikkében tárgyilagos hangot követelt az újbaloldali anarchisták, személy szerint az Ulrike Meinhof körül keltett mesterséges hisztériában. Indíttatásában tehát Böll új kisregénye válasz erre a rágalomhadjáratra, leleplezése a közvélemény-manipuláló mesterkedéseknek, végső formájában azonban sokkal több pamfletnél: igazi irodalmi alkotás, méltó folytatása a Csoportkép hölggyel című regényének: középpontjában szintén egy rokonszenvesen határozott, végleteivel is harmonikus egyéniségű "hölgy" áll, Katharina Blum, aki amolyan Kohlhas Mihályként maga szerzi vissza elorzott tisztességét: lelövi az újságíróját annak a lapnak, amely tönkretette nagy gonddal és fáradsággal fölépített tisztességes életét.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók