Ajax-loader

Szabó Pál

Rate_positive 0 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

1591 napja velünk van ma itt járt

Kívánságlista és stoppolások

Szabó Pál még nem jelölt be egyetlen példányt sem, hogy elolvasná azt.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Vargha Béla - Kisállatok ​a lakásban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Sikeres passzolások

A felhasználónak még nincs egyetlen lezárult rukkolása sem.


Sikeres happolások

A felhasználónak még nincs egyetlen lezárult happolása sem.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (652)

Viviane Villamont - Kisdarázs
Viviane ​Villamont-nak ez az első regénye francia kritikusai szerint igazából önéletrajz, egy boldog, bár különös falusi gyerek és egy boldogtalan zárdanövendék története. Ebben a vérlázítóan komisz sorsú kislányban annyi életöröm, erő, humor és tehetség van - írójában pedig könnyedség, nyelvi lelemény és ha úgy tetszik, vagányság -, hogy szerencsére jobban hasonlít Ajar vagy Queneau gyerekszereplőire, mint a világirodalom tragikus gyerekhőseire.

Garcilaso de la Vega - Inkák ​és konkisztádorok
A ​szerző méltán viseli az Inka nevet, hiszen valóban az volt: gyermeke egy inka királyi hercegnőnek és egy előkelő családból származó spanyol kapitánynak, aki Francisco Pizarro csapatában harcolt a legendás hírű inka birodalom, Peru meghódításáért. Garcilaso de la Vega két világ fia volt és két világ határán állt: nemcsak az indián és a spanyol vér keveredett benne, hanem a dél-amerikai és az európai civilizáció is. Közvetlenül a hódítás után jött a világra, kortársa volt az első konkisztádoroknak és az utolsó inkáknak, akik nemcsak a hódítás véres tetteit, hanem az inka birodalom fényét és pompáját is még személyes élményként őrizték emlékezetükben. Két nyelve volt, a kecsua meg a spanyol, és minden bizonnyal két lelke is: ifjúkorát felváltva töltötte hol apja, hol anyja mellett. Képzeletét felgyújtották apjának és apja bajtársainak elbeszélései a félelmet nem ismerő spanyolok merész haditetteiről, anyja házában pedig csodálattal eltelve hallgatta inka rokonainak visszaemlékezéseit birodalmuk letűnt nagyságáról. Ez a kettős szemlélet, hogy a hazájában lejátszódott történelmi drámát egyszerre látta "kívülről" és "belülről", sajátos atmoszférát s egyúttal viszonylagos tárgyilagosságot kölcsönöz művének. Hajlott korában, spanyol földön írta három krónikáját, melyeknek legérdekesebb fejezeteit tartalmazza ez a kötet. Az első, A királyok története, visszapillantás az inka birodalom múltjára; a második, Peru meghódítása, Pizarrónak és konkisztádor-társainak merész vállalkozását mondja el, melynek nyomán a hatalmas birodalom porba hullt; a harmadik krónikából, A floridai hadjáratból Hernando de Soto észak-amerikai expedíciójának eseményeit ismerjük meg. Garcilaso de la Vega írása a történelmi krónika, a korrajz és az útleírás ötvözete. Lapjain minden regénynél lebilincselőbb érdekességgel bontakozik ki a gyarmati hódítások kezdetének kalandos-véres története, melyet a szerző nemcsak kortársi hitelességgel, de egyben kiváló írásművészettel is ad elő.

Aldous Huxley - Az ​észlelés kapui
E ​lenyűgöző beszámoló azokról a látomásélményekről szól, amelyeket a szerző meszkalin - egy ősi indián drog - hatása alatt átélt. Az igen művelt, világosan fogalmazó író az élmények puszta leírásán túl a jelenségek elemzésével is foglalkozik. "Nagyon valószínűtlen, hogy az emberiség valaha is képes lesz hosszú távon meglenni a Mesterséges Éden nélkül. A legtöbb férfi és nő élete a legrosszabb esetben annyira fájdalommal teli, a legjobb esetben pedig annyira monoton, szegényes és korlátolt, hogy a menekülés igénye, a vágyakozás, hogy legalább néhány pillanatra túllépjenek önmagukon, a lélek egyik legfontosabb törekvése volt és marad is mindig. A művészet és vallás, a karneválok és egyéb mulatságok, a tánc, az oratóriumok hallgatása, mind - H. G. Wells szavaival élve - Kapuk a Falban. Személyes, mindennapos használatra pedig mindig is rendelkezésre álltak mesterséges úton előállított kábítószerek."

Oriana Fallaci - Levél ​egy meg nem született gyermekhez
„Ma ​éjjel tudtam meg, hogy vagy: egy csöppnyi élet a semmiből” – kezdi születendő gyermekéhez intézett monológját Fallaci önéletrajzi ihletésű könyvének hősnője. A felfedezés nyomán ezernyi kérdés fogalmazódik meg benne: Mi a szeretet? Mit ér a család? Mely pillanatban kezdődik az emberi élet? Férfinak jobb-e születni vagy nőnek? Hogyan egyeztethető össze egy nő életében a hivatás és a gyermekvállalás? S mind közül a legfontosabb: vajon van-e joga rákényszeríteni akaratát az éppen csak megfogant lényre? Kegyetlen őszinteséggel faggatja önmagát, gyengeségeit sem szégyelli, kétségbeesését sem titkolja, de minden sorát az élet szeretete hatja át. A női és általában az emberi lét nagy kérdéseit feszegető, mégis rendkívül olvasmányos mű évtizedek óta őrzi népszerűségét. Első megjelenése, az 1970-es évek óta mit sem veszített aktualitásából, frissességéből. A szöveget a legújabb olasz kiadáshoz igazított fordításban adjuk közre. Oriana Fallaci Firenzében született 1929-ben. Újságíróként rengeteg híres személyiséggel, politikussal, művésszel készített interjút. Regényeit, riportkönyveit számos nyelvre lefordították. A magyar olvasók többek között a Ha meghal a Nap, a Pénelopé a háborúban és az Insallah című könyvek révén ismerhették meg. Szenvedélyes állásfoglalásai többször is nagy vitát váltottak ki. Élete utolsó éveit az Egyesült Államokban töltötte. 2006-ban hunyt el szülővárosában.

William Somerset Maugham - Fenn ​a villában
A ​kisregény a halódó pompájú latin világban, a csodálatos tiszkán tájon játszódik. Hősei szépek, gazdagok és különösek, mint egy-egy finoman kidolgozott antik tárgy, ám ők jövőtlenek - világuk valójában már a jelenben, Mussolini Itáliájában is lezárt világ, az évszázadok dús, pompás és pusztuló díszletei között. Az író szíve megesik rajtuk, s bizarr, de aranyporral hintett románcot sző köréjük.

Raymond Khoury - Menedék
Nápoly, ​1750. Éjnek évadján három ember karddal ront be egy márki palotájába. Vezetőjük, San Severe herceg azzal vádolja a márkit, hogy csaló, és követeli, hogy ossza meg vele a titkot. A felszólítást dulakodás követi, majd a hamis márki nápolyi háztetőkön át menekül, hátrahagyva az égő palotát. A herceg tombol. Mindenáron el akarja fogni a titkot tudó férfit, aki kicsúszott a kezei közül. Bagdad, 2003. Egy katonai egység rutinküldetésben szörnyű felfedezést tesz: a legmodernebb technikai eszközökkel felszerelt titkos laboratóriumot találnak, ahol férfiak, nők, gyerekek tucatjainak holtteste fekszik, szörnyű kísérletek áldozatai. A titokzatos tudós, akit követtek, aki a feltételezések szerint biológiai fegyver előállításán dolgozott, és csak hakim - a doktor - néven ismerik, elmenekül, és magával viszi munkája ijesztő igazságát. Egy meglepő nyomot hagy hátra: a saját farkába harapó kígyó kör alakú jelét. A nemzetközi bestsellerré lett Az utolsó templomos lovag szerzőjének izgalmas új krimijében egy genetikus és egy CIA-ügynök halálos hajszába kezd, hogy megtalálja a világ legveszélyesebb könyvét és felfedezzen egy titkot, amely évszázadok óta mindenkit elpusztít, aki a közelébe kerül.

Mattyasovszky Jenő - Hód ​jelentkezik
A ​sovány német férfi kerekre tágult szemében rémület csillogott. - Maga megőrült! - motyogta. - Mit akar tőlem? A másiknak meggörbült a háta, kezében nyitott pengéjű kés villant. - Egy szót sem! - sziszegte. Fent a magasban egy megnyúlt árnyék vált el a lépcsőtől. A fiatalember súlyos teste átzúgott a levegőn, nekicsapódott a vékony dongájú görögnek, ledöntötte lábáról a németet is. A kés elrepült, és egy hordónak pattanva a földre esett. Hart Beccel eszelős tekintettel nézte, amint svájci lakótársa elbánik a göndör hajú férfival. Egy pillanatnyi időt sem hagyott a másiknak, hogy ez magához térjen meglepetéséből és feltápászkodjon. Ökle pörölyként csapott le gyors egymásutánban a görög fejére. Az szétvágva a karját, és mozdulatlanul nyúlt el a pince kövén. A sovány német torkaszakadtából ordított segítség után. A fiatalember hozzá lépett, és megrázta a vállánál fogva: - Hagyja már abba, már nem fenyegeti semmiféle veszély. - Meg akart ölni... - Csönd! Hart Beccel összecsukta a száját és bambán nézett. Remegett mint a nyárfalevél. - Bújjon oda hátra, a hordók mögé - mondta a fiatal férfi. - Gyerünk, de gyorsan... És maradjon csöndben. Nagyon fontos, hogy csöndben maradjon. A német négykézláb bemászott a hordók közé. A leütött férfi lassan éledezett, felnyögött, aztán oldalt fordult. A lilainges megragadta és egy hordónak támasztva

Covers_171742
Az ​aranyagancsos szarvas Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​aranyagancsos szarvas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

Convert
elérhető
10

Móra Ferenc - Aranykoporsó
A ​nagy katonacsászár Diocletianus idejében játszódik ez a remekül megírt történelmi regény, Móra egyik legsikeresebb, legnépszerűbb alkotása. Az utolsó keresztényüldözések és a római birodalom dekandeciájának korában vagyunk: tanúi leszünk régi és új harcának, a rabszolgatartó erkölcs és a keresztényi humanizmus összeütközésének. A nagy körkép központi alakja egy fiatal pár, az ő finom eszközökkel elmesélt szerelmi történetük alkotja a mű cselekményének fő vonalát, de körülöttük ott lüktet az egész óriási birodalom élete. A császári palotától a társadalom perifériáján tengődő nincstelenek viskójáig mindenhová betekinthetünk - vezetőnk egy nagy író, aki egyben az ókor tudósa is. A kötet végén valóságos kis lexikon segíti elő a történelmi mitológiai és filológiai utalásokban gazdag mű megértését.

Kollekciók