Ajax-loader

Szabó Pál

Rate_positive 0 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

1749 napja velünk van 4 napja láttuk utoljára

Kívánságlista és stoppolások

Szabó Pál még nem jelölt be egyetlen példányt sem, hogy elolvasná azt.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Vargha Béla - Kisállatok ​a lakásban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Sikeres passzolások

A felhasználónak még nincs egyetlen lezárult rukkolása sem.


Sikeres happolások

A felhasználónak még nincs egyetlen lezárult happolása sem.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (796)

Valérie Tasso - Egy ​nimfomániás naplója
Valerie ​Tasso, az újságíróból lett elitprostituált erotikus regénye nem csupán a testiségről szól, érzékeny beszámoló a világban helyét kereső szenvedélyes nő kapcsolatainak lelki vonatkozásairól.

Christian Rosenkrautz - Jeruzsálem ​pusztulása
1098. ​Szentföld, Antiochia. Andreas de Paganis, a rablólovag apától született francia köznemes csatlósai élén megérkezik az ígéret földjére, ahová egyetlen vágy vezérli: kíméletlenül végrehajtani a II. Orbán pápa által kiadott parancsot: vissza kell foglalni a "pogányok" által bitorolt Szent Várost, Jeruzsálemet! Bűnbocsánatot nyert minden bűnöző, koldus, hitehagyott és eretnek, aki részt vesz a hadjáratban, és Isten nagyobb dicsőségére kardélre hányja a muzulmánokat, és felszabadítja a Szent Sírt. A szerencse de Paganist egy gazdag mecénás útjába sodorja, aki latba veti minden befolyását és erejét, hogy segítse őt kalandozásai során. Hamarosan már egyházi vezetők és titokzatos pártfogók egyengetik útját, miközben valami megmagyarázhatatlan erő a háttérből védelmezi és óvja minden lépését. A titokzatos gróf cserébe egy különös kéréssel áll elő: segítsen megszerezni az ostromlott városból egy csekélységét: egy leplet, melybe Krisztus holttestét csavarták, midőn porhüvelyét egy barlangba rejtették... A mélyen vallásos francia lovag boldogan teljesítené is befolyásos barátja kérését, de - miután sorozatos borzalmakkal és kegyetlenségekkel találja szemben magát - rádöbbent, hogy csupán egy feláldozható játékszer egy nem evilági játszmában, és Ura pedig - a rossznyelvek szerint - egyenesen magával az ördöggel cimborál... Megkezdődik Jeruzsálem gigantikus ostroma, ahol élők és holtak küzdenek meg egymással egy őrjöngő, zabolátlan csatában Jeruzsálem uralmáért, és már nem tudni, ki az ellenség, ki a barát, és végül ki kér nagyobb árat egy ártatlan lélekért...

Peyo - Törpilóta ​a hős
A ​kötetben 5 törpös törpénetet olvashatunk, amelyek megmutatják, hogy noha Aprajafalva különleges hely, és a törpök is különlegesek, azért nekik is akadnak gondjaik, mint nekünk, embereknek. Van köztük olyan törp, aki repülni szeretne, mint a madarak. Szerencsére Ügyi, aki bármilyen szerkentyűt meg tud építeni, segít barátján, és így kiderülhet, hogy az álmodozó valójában hós lovag. Akad a törpök között olyan is, aki magányos, mert nagyon nehezen talál barátot. És van olyan is, akinek a falánksága az egész falut bajba keveri. És persze ott van Tréfi, akinek a "tréfás" ötleteit néha igazán nem könnyű elviselni...

Bagdy Emőke - Daubner Béla - Popper Péter - Öröm, ​harmónia, boldogság
Vajon ​a "mesterek" valóban birtokában vannak a nagy titoknak, amiből ezek a csodálatos életérzések kisarjadnak? Vagy csak keresik, mint a mesebeli fiú a boldog embert, hogy az ingét magára vehesse. De mi tudjuk: a boldog embernek nincs inge. Maeterlinck KÉK MADÁR-nak nevezi a boldogságot, ami mindig az orrunk elől röppen fel. A Mesterkurzus nem ácsol kalitkát a kék madárnak. De felfigyel arra, hogy az emberek jó része boldogtalanabbul él, kevesebb örömmel, jóval több szomorúsággal, mint amennyit az élet rákényszerítene. Valamit csinál velünk a társadalom, valamit csinálunk magunkkal mi is, ami boldogtalanságot szül. Mi múlik rajtunk? Miért hozunk olyan kompromisszumokat, amelyeket nem tudunk elviselni? Mi az a tehetetlenségi nyomaték, ami beszorít bennünket alig kibírható helyzetekbe, s bár gondolatban százszor is megtesszük, mégsem változtatunk rajta? Holott az embernek joga van az örömhöz. Hogyan látja ezeket az orvos, a pszichológus és a közíró? Tudnak segíteni? Azzal mindenesetre, hogy - mint e kötetben is - felébresztenek minket önáltatásainkból, hamis illúzióinkból.

Magyarorszag_madarvendegei
9

Ismeretlen szerző - Magyarország ​madárvendégei
A ​mű az 1984-ben megjelent, nagy sikerű Magyarország fészkelő madarai c. könyv folytatása. Szerepel benne valamennyi - szám szerint 149 - hazánkon átvonuló, illetve kóborlóként idevetődő faj. A színes mellékleten, illetve az előzéken megtalálható a kötetben ismertetett összes madárfaj képe. A könyv hasznos segédeszköze lesz amatőr és a hivatásos madarászoknak, valamint minden természetbarátnak.

Evelyn Anthony - Idegen ​a kapu előtt
"A ​fémdobozban, a polcon két üvegtartály állt. Színtelen tartalmuk víznek látszott. Kissé megbillentette az egyiket: a Formula renyhén mozdult, akár az olaj. A tiszta koncentrátum elég lett volna több száz bomba megtöltésére, sok százezer ember szörnyű kínszenvedéstől kísért elpusztítására. Ha a folyosóra önt a folyadékból, megöli a kastély német garnizonját, de a gáz kiszivárog, és az egész környéken elpusztítja az embereket! Isten tudja, meddig terjedhet az iszonyatos ragály! Ez az út nem járható. Helyére tette a tartályt. Itt a Formula előtte, kéznyújtásnyira! Csak meg kellene semmisítenie - gondolta. - De hogyan? HOGYAN?"

Michael Angold - Bizánc
Bizánc ​i.sz. 324-ben emelkedett ki a Boszporusz görög városállamai közül, amikor Nagy Konstantin újjáépítette. A Konstantinról Konstantinápolynak nevezett város vezető szerepet töltött be a középkorban, amikor a görögkeleti, a nyugati kereszténység és az iszlám civilizáció végérvényesen elkülönült. Angold könyve a bizánci művészet és a bizánci társadalom fejlődését követi nyomon. Kiindulópontja Konstantinápoly és annak viszonya a kora középkor világához. A szerző bemutatja, hogy a város felemelkedése - a hatalom súlypontját kelet felé tolva - hogyan bontotta meg a Római Birodalom erőegyensúlyát.

Nelson DeMille - Az ​Aranypart pusztulása
Miután ​John Sutter felesége végzett maffiafőnök szeretőjével, Frank Bellarosával, a megcsalt férj elhagyja Amerikát, és hároméves világkörüli hajóútra indul; végül Londonban telepedik le. Most, tíz évvel később John visszatér a Long Island-i Aranypartra, hogy részt vegyen a család egyik régi alkalmazottjának közelgő temetésén. Miután beköltözik volt felesége egykori családi birtokának cselédházába, rá kell jönnie, hogy negyed mérföldre sem lakik tőle, egy évtizedes távollét után ugyanis Susan szintén visszatért. De nem Susan az egyetlen, aki John múltjából újra felbukkan. Jóllehet a nő szeretője rég halott, fia, Anthony életben van, és két célt tűzött ki maga elé: újra bevonni Johnt a Bellarosa család bűnös ügyleteibe, és bosszút állni apja gyilkosán. Mindeközben John és Susan kölcsönös vonzódása újjáéled, és a férfi hamarosan arra ébred, hogy egyre inkább belegabalyodik a csábítások és árulások hálójába.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

Kapocsy György - Az ​állatkertek világa
Az ​állatkertek világszerte népszerű intézmények. Kapocsy György, a neves fotóművész, a budapesti állatkert régi munkatársa sok színes és fekete-fehér képpel illusztrált könyvében elkalauzolja a felnőtt és gyerekolvasót az állatkertek világába, megismerkedhetünk azok történetével, feladatával, az állatok befogásával, ápolásával, etetésével és betekinthetünk Európa legnevezetesebb állatkertjeibe.

Convert
elérhető
10

Móra Ferenc - Aranykoporsó
A ​nagy katonacsászár Diocletianus idejében játszódik ez a remekül megírt történelmi regény, Móra egyik legsikeresebb, legnépszerűbb alkotása. Az utolsó keresztényüldözések és a római birodalom dekandeciájának korában vagyunk: tanúi leszünk régi és új harcának, a rabszolgatartó erkölcs és a keresztényi humanizmus összeütközésének. A nagy körkép központi alakja egy fiatal pár, az ő finom eszközökkel elmesélt szerelmi történetük alkotja a mű cselekményének fő vonalát, de körülöttük ott lüktet az egész óriási birodalom élete. A császári palotától a társadalom perifériáján tengődő nincstelenek viskójáig mindenhová betekinthetünk - vezetőnk egy nagy író, aki egyben az ókor tudósa is. A kötet végén valóságos kis lexikon segíti elő a történelmi mitológiai és filológiai utalásokban gazdag mű megértését.

Kollekciók