Ajax-loader

Márti (Pécs)

Rate_positive 69 Rate_neutral 8 Rate_negative 0

2353 napja velünk van 939 napja láttuk utoljára

Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (185)

James Manjackal - Megérintett ​és meggyógyított
P. ​James Manjackal MSFS indiai szerzetes atya könyve. Szentírási idézetekkel, gyógyulásokról szóló tanúságtételekkel, és a pápa szavaival megerősítve áll előttünk a titok, Jézus ma is gyógyít az Eucharisztia által. Az élő HIT ajándékáról van szó. Ezt kell kérni, ez után kell vágyódni, ha megújult keresztény életet akarunk élni a mai világban. Minden szentmise, minden szentáldozás magában hordozza a csoda lehetőségét, ha hittel veszünk részt a szent cselekményben. Gyógyulhatunk és szabadulhatunk, ha hiszünk Jézus jelenlétében! James atya 30 éve karizmatikus igehirdetőként tevékenykedik a katolikus egyházban. Járja a világot, és ahol megfordul, ott gyógyulások és megtérések történnek. Megcáfolhatatlanul és rendíthetetlenül hirdeti Isten igéjét az egyházhoz való teljes hűségben. A Szalézi Rend Misszionáriusa. Ajánlom mindazoknak, akik meg akarják újítani hitüket. - Katona István atya

Tower Vilmos - Vigasztaló ​gondolatok
Szenvedéssel ​születünk és távozunk e siralom völgyéből. És e kettő között mennyi és milyen sokfajta a szenvedés, elsorolni is lehetetlenség. Akárhány szenvedőnek elhomályosul az ítélőképessége, megzavarodik a tisztánlátása; képzelete ijesztő képekkel nyugtalanítja, szédíti, fojtogatja, fárasztja és csüggeszti. Milyen nehéz az ilyen szenvedőnek lelki sötétségébe a hitnek fényét belevetíteni. Milyen nehéz ilyenkor elhinni azt, hogy az értelmetlennek látszó, ésszerűtlennek tetsző, megokolhatatlannak tartott és céltalannak mutatkozó baj, kín, szerencsétlenség mögül égi szeretet, atyai jóság, bölcs gondviselés sugárzik a szenvedő felé és gazdag érdemszerzési alkalom kínálkozik számára! Bizony ilyen esetekben semmiképp sem elég egyszeri vagy csupán néhány vigasztaló szó vagy betű. Orvos a testi orvosságot napi vagy még többszöri használatra rendeli, mert másképp nincs foganatja és hatása. Hasonlóképp szorul a szenvedőnek lelke legalábbis naponta egy-egy feléje sugárzó, gyógyító, enyhítő, vigasztaló, bátorító, felemelő, megnyugtató, hitet erősítő, reménytfokozó, türelmet gyarapító, bizalmat fakasztó gondolatra. Mert az ellenhatás is állandó, erős és szünetnélküli. No meg az ördög sem alszik. E könyv az év minden napjára, tehát állandó, folyton ismétlődő, mégis rövid, de tartalmasságra törekvő, változatos és lehetőleg minden szenvedésfajtára alkalmazható vigaszt, erősítést és biztatást akar nyújtani a szenvedőnek.

Barsi Balázs - A ​szeretet misztériuma
Olvasd ​az Énekek énekét és igyekezz abba behatolni és ismételd a jegyessel, a menyasszonnyal, amit ő mond, hogy aztán meghallgasd azt, amit ő maga hallott a Jegyesétől. (Órigenész) Az _Énekek éneke_ az, ami visszaadja a lelki élet helyes szemléletét és megtanít a leglényegesebb dolgokra. Rá van írva a hívő ember arcára, hogy hordoz-e ilyen sebet a leke mélyén. Nem mások okozta sebeket, nem is az önzés, az önsajnálat okozta sérüléseket, hanem Isten szerelmének égő sebét. Az ilyen arc az irgalmasság egy sugarát hordozza. Csak az Isten irgalmától megsebesült lélek kész arra, hogy egy napon Isten közeledésére és biztatására levesse könnyektől áztatott köntösét és a kölcsönös szeretet világába merjen lépni, ahol engedi átölelni magát Krisztus áldott ölelésével, és ő is átöleli Megváltóját. A pesti ferences templomban az 1995-ös egyházi évben tartott konferenciabeszédek gyűjteménye.

Paul Müller - Szenvedéssel ​formál a Mester
Dr. ​Paul Müller tömör mondanivalóját a Biblia kijelentéseivel támasztja alá, tapasztalatokkal szemléletessé, statisztikai adatokkal és a tudomány eredményeinek közlésével aktuálissá teszi. Írásai középpontjában Jézus Krisztus és az általa megszerzett üdvösség áll. Ebben a könyvében elsősorban a betegeket, az öregeket, a magányosokat, a gyászolókat és az életuntakat szólítja meg. De eligazítást találnak benne azok is, akik az élet értelmét keresik, vagy akiknek Isten létezése kérdéses. A szerző fejtegetéseiben felfedi a szenvedés értelmét és célját; még a gyógyíthatatlan betegségek sem véletlenül "jönnek", mögöttük mindig Isten bölcsessége és szeretete van! Üzenetét személyes élménye, több évtizedes szenvedése hitelesíti. "Dr. Paul Müller azon kevesek közé tartozik, akik igazán tudnak vigasztalni" - írta egyik olvasója.

P. Neubert Emil - Édesanyánk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Roth - Istennel ​mindig beszélhetünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angelo Vigano - Kicsoda ​a Szentlélek?
A ​2000. jubileum felé II. János Pál pápa rendelkezése szerint hároméves előkészülettel sietünk a nagy esemény elé. Ez nem csupán a kereszténység, hanem az egész emberiség ünnepe lesz. Lezárunk egy évszázadot és megnyitunk egy évezredet. Megköszönjük Istennek, a történelem Urának kegyelmi ajándékát, bűnbocsánatot és a megértés örömét kérjük. Az 1998-as év a Szentlélek éve. Jelen könyvünk a következő témákat érinti: A Szentlélek; A Szentlélek és az Egyház; A Szentlélek és ajándékai; A keresztség; A bérmálás; Az Eucharisztia; A bűnbocsánat; A betegek kenete; Az Egyházi Rend; A házasság; A Szentlélek és Mária; A remény a Szentlélek Angelo Vigano jubileumi évre készült trilógiájának második kötete a Szentháromság harmadik személyének, a teológiailag is, hitéletileg is oly nehezen "megfogható" isteni személynek, a Szentléleknek szentelődött. A kötet nem annyira a Szentlélekre vonatkozó, bonyolult teológiai okfejtéseket és finom gondolati konstrukciókat mutatja be, mint inkább a gyakorló hívő számára fontos tudnivalókat és kegyes, imádságos szempontokat adja elő. Ennek az isteni személynek a kapcsán mondja el a szerző azokat a tudnivalókat is, amelyek a katolikus vallás szentségeit illetik.

Hangyás László - "Egészséget ​az életnek"
A ​mértékletességi reform mindenekfölött és mindenen túl megtanít bennünket az emberi szervezet határainak ismeretére, miközben megpróbálunk ellenállni rohanó világunk sodró áradatának.

Don Hawley - Kezdj ​el élni!
Egészségről, ​pozitív gondolkodásról, életmódról.

Phil Gates - Fejlődj, ​vagy fordulj fel!
Tudomány, ​a szaftosabb részeket sem kihagyva! Miért éltük túl, amikor más élőlények örökre kövé váltak? A Fejlődj, vagy fordulj fel! előássa a fennmaradás és a kihalás titkait. Megtudhatod... - mikor uralták baktériumok és nyúlós nyálkák a Földet - miért a mutáns moszkitók az emberiség legádázabb ellenségei - miért eszik meg a nyulak a saját ürüléküket. Ha úgy gondolod, hogy bírod gyomorral a tudomány émelyítő oldalát, akkor készülj fel a több millió éves időutazásra! Ismerkedj meg a madár nagyságú rovarokkal, a fogakat növesztő halakkal és rokonaiddal, a csimpánzokkal. Tudományos tények, furfangos fejtörők, tanártesztek, kiakasztó képregények - szóval Fejlődj, vagy fordulj fel!

Frank E. Peretti - Ez ​élet sötétsége
Az ​Amerikai Egyesült Államokban nagy sikert aratott könyv szinte kézzel fogható és a bibliai világképpel teljes összhangban álló módon mutatja be az embereket körülvevő szellemvilágot: a démonokat és az angyalokat. Bepillantást nyerünk a szellemi harc valóságába, meggyőződhetünk az ima szükségességéről és erejéről. A regény hatására keresztények millióinak újult meg az imaélete. A cselekmény annyira izgalmas, hogy a legjobb krimikkel is felveheti a versenyt, a témáról pedig bátran elmondható: ilyen még nem volt!

Blazovich Ágoston - Európa ​védőszentje Szent Benedek
Ha ​1500 év elmultával egy emberről emlékezünk, akit korunkban olyan megtisztelő jelzőkkel illetnek, mint a "Nyugat atyja", "Európa védőszentje", akkor a szóbanforgó személy minden bizonnyal jelentős, sőt rendkívüli egyéniség volt. De valóban van-e születése után másfélezer évvel Szent Benedeknek - mert hiszen őróla van szó, őróla beszélnek e kis könyv lapjai - a történelmi mában jelentősége és a holnap számára is mondanivalója? Vajon "áldás" (Benedictus = áldott) lehet-e ő ma is a keresztények, a világ számára?


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Fekete Sándor - Széchenyi ​István
A ​magyar történelem egyik legjelentősebb alakjának életrajzát veszi kezébe az olvasó. Ez a regényes életrajz egy nagy tehetségű ember szellemi kibontakozását és történelemformáló tevékenységét mutatja be. A tiszti pályán katonai babérokra törekvő tizennyolc éves mágnásfiúval ismerkedünk meg 1809 júniusában, a győri szégyennap éjszakáján, és a haza legsúlyosabb gondjait magáénak valló, miattuk szenvedő férfitól búcsúzunk 1860 áprilisában, Döblingben. A szerző méltó emléket állít a nagy magyar hazafinak. Könyvében a leglényegesebbet mutatta meg: Széchenyi emberi és politikai fejlődését, a főúri világból magával hozott szemlélet hullámzásait, a felemelő törekvéseket és lesújtó csalódásokat. A könyv külön értéke, hogy a szerző felhasználta Széchenyi naplójának kevéssé ismert vallomásait. Ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a maga valóságában álljon az olvasó előtt a katona, a politikus, a társadalmi reformer és végül a döblingi mártír nagyszerű alakja.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (28)

David Gooding - John Lennox - Keresztyénség
Ennek ​a könyvnek az első kiadása a beszámolók szerint segítséget jelentett annak a több mint fél millió embernek, akik kézhez kapták. Sokan írtak közülük, hogy beszámoljanak azokról a nehézségekről, amelyek akadályt jelentettek számukra a keresztyén üzenet elfogadásához vezető úton. Ez az átdolgozott és bővített kiadás - amely David Gooding professzor és dr. John Lennox tollából származó írásokat tartalmaz -, arra hívatott, hogy őszintén szembenézzen ezekkel a kérdésekkel, megmutassa, hogy azok nem legyőzhetetlenek, és hogy létezik intellektuálisan elfogadható út, mely a Krisztusba vetett személyes hithez vezet.

Frankl Aliona - Lugosi Lugo László - Eltűnő ​Budapest
(...) ​Sétára hívnak e képek, városnézésre; ön-, hon- és városismeret. Anekdoták az órás bácsiról és az ékszerész néniről, a hegedűkészítőről és a töltőtollasról. Idős mesterek arca egy elveszett világból, szabott árak. Gyönyörű cégtáblák és gépmonstrumok, egyszerre van jelen a XIX. század és szűnik meg a XX. (...)

Böszörményi Gyula - Gergő ​és a táltosviadal
Mélységesen ​téved, aki azt hiszi, hogy a 2-es metrót felújítás miatt zárták le a nyáron. A rég elfeledett tündérvilág képviselői okoznák zavart a különböző állomásokon: az általuk megszállt emberek rengeteg galibát okoznak. A sámántanoncokra vár a feladat, hogy rendet teremtsenek. Csakhogy az Álomvilág nagy bajban van. Nem működik a Világfa, bezárultak az Ébredés Ajtajai. Amikor Gergő az éberek világát felforgató tündérek nyomába ered, az Álomvilágban reked. Két tündér társaságában utazik a Világfán, hogy megtalálja Kende táltost, és visszajusson a valóságba. A magyar és kelta mitológia bájos keveredésével türdérfiak, tündérlányok, francok, leprikónok és más aprónép segíti és akadályozza hőseinket. Az immár sámánná és valódi bűbájossá érő Gergő és Zsófi feladata, hogy megmentse a világot, segítsen Kende táltósnak megszabadulni lelke sötét felétől, és az Égi Atyácska trónusa elé járulni a Göncöl szekerén. A két főszereplő most teszi meg az első lépéseit a felnőtté válás felé, megismerkednek a halállal, az elmúlással, a csalódással és a szerelemmel. A nagy sikerű Gergő és az álomfogók sorozat újabb darabja, a Gergő és a táltosviadal ugyanolyan fordulatos, humoros, izgalmas, mint az első két kötet, azonban a szerző - mint mindig - most is egy sor szokatlan fordulattal kedveskedik olvasóinak. A Gergő és az álomfogók világának rajongói most se fognak csalódni.

Burány Béla - Szomjas ​a vakló
"A ​szűzlány Hát a régi időbe nagyon nagyba mënt az, hogy ha valaki mëgnősűt, hogy szűz lëgyën a lány! No, az ëgyik asszonnak is férhű mënt a lánya. Jó e is mút a lakodalom, de lássa az asszon, hogy nagy gondba van a mënyasszon. Mëgkérdëzi a lányát: – Mi bajod? Aszongya a lány: – Jaj, édësanyám, ojan bajba vagyok! Nemsoká lë kő fekünni, oszt mi lësz, ha a Jóska megtudja, hogy nem vagyok szűz? Hát ëgy kicsit gondba esëtt az asszony is, de aztán kigondóták, hogy majd az asszon odakészít ëgy üveg piros tintát, oszt mëgma-gyarázta a lánnak, hogy mikó évégezték a dógot, csak vëgye ki a gyugót, oszt löttyentse lë az ágyat, hogy lássa a vőlegény, hogy még szűz vót. No, úgy is vót. Az asszony bë a kamrába, le a pócrú az üvegët, oszt bë, ahun majd alszanak a fiatalok. Úgy is vót, ahogy mëgbeszéték. Mikó évégezték a dógot, a lány odanyút az üvegé oszt jó bëfröcskőte az ágyat. Hát mikó rëggé főkel, nézi a vőlegény, hát tiszta ződ az ágy! Hát szalad mingyá, híjja az örömanyát, hogy mi történt? – Hát édës fiam! – csapott patáliát az asszony. – Ijen-ojan nagy faszú vagy, oszt ráfakajtottad a lányomra az epét. Hát ki tëhet arrú?"

Jap%c3%a1n_reg%c3%a9k
Japán ​regék és mondák Ismeretlen szerző
94

Ismeretlen szerző - Japán ​regék és mondák
A ​Regék és mondák sorozat legújabb kötetében japán mesék és legendák kaptak helyet. A távoli Japán idegen kultúrájában az ragadja meg az olvasót, ami minden nemzet irodalmában közös, és talán a legfontosabb: az emberség. Könyvünk meséi zömmel olyan gyűjtésből származnak, amelyet Kr. u. 1100 és 1350 között jegyeztek le, és olyan eseményekről szólnak, amelyek a 850 és 1050 között eltelt két évszázadban, a japán kultúra klasszikus századaiban történtek.

Majoros József - Római ​élet
A ​latin nyelvet tanuló diákoknak már több generációja szerezte ismereteit Majoros József Római élet című régiségtani összefoglalásából. Jelen kiadásunk e klasszikus tankönyvnek a szerző által átdolgozott, felújított változata. A könyv gazdag ajánló bibliográfiát közöl az utóbbi évtizedekben a témában megjelent könyvekről is.

Rapaics Rajmund - A ​magyarság virágai
A ​széljárta puszták vad lovasnépe, a magyar állattartó és állatbarát volt, állítólag nem sokra becsülte a flórát, a növényeket. Csak ha meg lehetett enni őket, vagy gyógyítani lehetett velük. De vajon igaz-e, hogy a virágok szépsége önmagában nem vonzotta eleinket? Valóban a hódító oszmánok ajándékoztak meg bennünket egy sor, ma már tősgyökeres magyarnak tartott virággal? A magyar falu évszázados dísze, a Pünkösdkor nyíló bazsarózsa még nevében is Ali basát idézi? S vajon igaz-e, hogy a különleges illatot árasztó rezeda, rozmaring távoli kontinensekről érkezett a mi kertjeinkbe? A liliom miért jelképezi nálunk a hűséget? A nárcisz önimádatra neveli-e az imádóját? A csodás orgona az erdélyi havasokról, vagy pedig a Himalája hegyoldalairól érkezett hozzánk?

Karen Essex - Kleopátra
Kém, ​diplomata, páratlan nyelvtehetség és valódi nagyvilági kalandor - mindez még nőiességének első virágzása előtt. A Kleopátráról szóló gazdag irodalom olyan újabb darabját tartja kezében az olvasó, amely a történelemformáló egyiptomi királynő életének kevéssé ismert korszakát, kora ifjúságát jeleníti meg a rendkívül fordulatos cselekményszövés és a kifinomult jellemábrázolás eszközeivel. Nagy Sándor dinasztikus és lelki leszármazottjának, a legendás uralkodónőnek már gyermekéveiben meg kell tanulnia eligazodni az udvari intrikák és a nagypolitika útvesztőiben. Szembe kell néznie egyfelől Róma mohó birodalmi ambícióival, másfelől az alávetett egyiptomi nép neheztelésével, és mindeközben ki kell védenie saját testvéreinek gonosz cselszövéseit. A cselekmény hátterében felragyog az ókori világ egzotikus pompája ég kulturális sokszínűsége. De megjelennek az akkori nagyhatalmi politika kulcsfigurái is XII. Ptolemaisztól - Kleopátra apjától -, Julius Caesaron át Marcus Antoniusig. Karen Essex sok éven át végzett történelmi tanulmányok és helyszíni utazások alapján írta meg hiteles; szórakoztató és meglepő részleteket felsorakoztató művét, mely alighanem az eddigi legizgalmasabb beszámoló minden idők egyik legvitatottabb uralkodónőjének ifjú éveiről.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (48)

Barsi Balázs - 13 ​kérdés a végső napokról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - 13 ​kérdés a családról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

György Attila - Menjünk ​Betlehembe!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az_aty%c3%a1k_b%c3%b6lcsess%c3%a9ge
Az ​atyák bölcsessége Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​atyák bölcsessége
Az ​5. század végén Egyiptomban, a korai szerzetesség szülőhazájában keletkezett e gyűjtemény, amely a remeteként, vagy közösségben élő atyák legendás történeteit, beszélgetéseit gyűjti össze. Idegen és egzotikus világ tárul föl a szemünk előtt a szövegek olvastán: a keresztényüldözések elmúltával - s egyúttal a test teljes megtagadásáig hatoló aszkézissel - a sivatagi atyák képviselik a korábbiakban a vértanúk megtestesítette életideált, fanatikus küzdelmük a Kísértővel nem szünetelt egy percig sem... A kötetben olvasható történetek és párbeszédek az emberi hit és tartás tiszteletreméltó példái, s egyúttal olyasfajta bölcsesség emlékei is, amely - sajnálatos módon - a mi világunkból végképp kiveszett. Az atyák bölcsessége évszázadokon át ismert és olvasott volt a keleti kereszténység régióiban, ám magyar nyelven eddig teljességgel hozzáférhetetlen maradt. A kiadó nemcsak a hívő, hanem a történelem iránt érdeklődő olvasóra is gondol akkor, amikor e gyűjtemény megjelentetésére vállalkozik, folytatva a Jézus rejtett szavai című kötetével megkezdett, s a kereszténység születésének időszakát bemutató sorozatát.

Kenneth E. Hagin - Jézus ​neve - A Szent Lélek vezetése
Ez ​a könyv a szerző élőszóban elhangzott előadásainak lejegyzése "Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom nektek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek." A Bibliának ez a két verse a kulcs Kenneth E. Hagin életéhez és szolgálatához. Akkor hitt először Jézusnak ezekben a meghökkentő szavaiban, amikor szinte teljesen bénultan feküdt betegágyán. Deformálódott szíve és vérének gyógyíthatatlan betegsége miatt az orvosok nem láttak esélyt arra, hogy megérje tizenhetedik születésnapját. Mégis, 16 hónapi ágyhozkötöttség után e l h i t t e, hogy ezek az igék s z ó s z e r i n t értendők;egyszerű hittel ráállt erre az ígéretre és gyógyultan felkelt. Később Isten szólt hozzá: "Menj és tanítsd hitre népemet!" Ennek az elhívásnak engedelmeskedve immár több mint ötven éve szolgál Isten Igéjének erejével és hatalmával s ez a világ minden részén emberek tízezreinek életét változtatta meg és gazdagította. Kenneth E. Hagin fő célja a Biblia erejének, tekintélyének és tévedhetetlenségének hirdetése.

Sinkó Ferenc - Evangéliumi ​történetek gyerekeknek
A ​könyvben a gyermekek megismerkedhetnek a Bibliai történetekkel. Az édenkertből való kiűzetés után, Isten megsajnálta az embereket és elküldte a Földre Fiát, hogy tanítsa meg az embereknek, hogyan legyenek igazán jók, még akkor is, ha az nagyon nehéz. Azért, hogy Isten újból örömét lelje bennünk, s a jók kedvéért elfelejtse azt a sok rosszat is, amit az emberek elkövettek ellene. Hogyan tette meg ezt Isten Fia? Ezt meséli el ez a könyv. Sinkó Veronika művészi rajzaival illusztrálva, követhetjük végig Jézus életét és megismerhetjük, hogyan hajtotta végre Isten által rábízott feladatot.

Winfried Henze - Hinni ​szép
Ha ​az élet kérdések elé állít, ha a fiatalok a dolgok értelmét keresik: milyen választ ad a hit? Mit tud tenni az Egyház a tisztánlátás érdekében? Igehirdetésének mi a tulajdonképpeni tartalma? Ez a könyv felfedező útra hívja meg olvasóit, időseket és fiatalokat egyaránt. A kérdéseket komolyan vesszük. A problémákat nem kerüljük ki, de nem is állunk meg mellettük. Arról van szó, hogy a hitet a maga teljes gazdagságában, szépségében és életet hordozó, formáló erejében felfedezzük: egy könyv, amely bizakodást és örömet közöl, ajándékoz. Pastor Winfried Henze káplánként kezdte papi működését a németországi Braunschweigben, Brémában és Hildesheimben. Mint hittantanár oktatott gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakiskolákban. Tizenöt évig plébánoskodott vidéken, majd két évtizeden keresztül volt a Hildesheimi Szent Gotthárd Bazilika plébánosa. A Hildesheimi Egyházmegye Újságjának szerkesztőjeként, két alkalommal nyerte el a Német Püspöki Konferencia által alapított újságírói díjat.

Teresio Bosco - A ​szalézi szent mondta
A ​könyv Don Bosco mondásait tartalmazza.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók