Ajax-loader

Mátyás Ferenc

Rate_positive 14 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

3470 napja velünk van 1752 napja láttuk utoljára 1801 napja hibernálva van

Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (90)

Ioan Alexandru - Szeplőtelen ​szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean Rousselot - Kecses ​viperák
A ​gyorsan fáradó francia irodalmi közízlés egyik ínycsiklandó újdonsága pillanatnyilag a sokáig avíttnak ítélt realizmus és "szubjektív líra", divatos költő lesz hát a divattal oly keveset törődő Jean Rousselot is, az élő francia irodalomnak ez a roppant sokoldalú és termékeny alakja. Rousselot csak verseskötetből negyvenet adott ki eddig, de regényt, elbeszélést, tanulmányt, hangjátékokat is ír. ( _Vonat vonatot takar_ című regényét magyarul is ismerjük.) Műfordítói kedve és ereje meg éppen kifogyhatatlan. S ami a számunkra a legvonzóbb és legfontosabb: talán ő tette a legtöbbet a magyar költészet franciaországi népszerűsítéséért. Arany János, Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Vas István, Juhász Ferenc, Nagy László és még sok magyar költő nagyszerű fordítója.

Robert Penn Warren - Az ​idő halála
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vladimír Holan - Szavak ​barlangja
"A ​hatvanhat éves, visszavonultan élő Vladimír Holan a mai cseh költészet egyik legbonyolultabb egyénisége s legkiemelkedőbb alakja. Az élet, szerelem, szeretet és költészet titkainak kétségbeesetten elszánt kutatója, aki szerint a költészetet igaz költészetté csak a metafizika atmoszférája teszi, egyedül abban élhet meg az ember egész lényével táplált gondolat. "A vers nem az emberekhez idomuló szabálytalanság" - s bár a költő minden sora az emberről vall és az emberért szól, nem könnyű követni őt magasfeszültségű gondolatainak ellentétekkel terhes, tehát teljességre törekvő világába.˝

Eliseo Diego - Sötét ​ragyogás
"Az ​idő és az emlék közvetlen, pillanatnyi, tökéletes ismerete: erre törekedtem, de mindig hiába" - mondja magáról a kubai Eliseo Diego (1920), ez a meghitt szavú és merengő, okos és derűs költő. És ez a "szerény" líra új hangot ütött meg a negyvenes évek Kubájának költészetében, olyat, amelytől az akkor, illetve később divatos utóromantikus szenvelgés, a magába feledkezett hermetizmus, az afrokubai forradalmi népiesség és a trópusi festőiség egyaránt idegen. De halk verseiben ott ragyog az egyszerű dolgok poézise, a régi Havanna, a mesés gyerekkor, hajdani utcák, hajdani emberek bűvölete, az átélt gondolat, az átérzett múlt, a bölcsen vállalt jelen és a megsejtett talán-jövő csendes izzása. És az a csoda, ahol ebbe a szelíden fénylő-felhőző költészetbe a mai ember mai gondjai, ezekbe pedig az emberállapot legvégső kérdései is beépülnek.

Philip Larkin - Nászi ​szél
Philip ​Larkin a mai angol költészet élvonalába tartozik, sokan a legjobb élő angol költőnek tartják. 1922-ben született Coventryben, első kötete 1945-ben jelent meg. Azóta is mindössze három vékony kötetet publikált, de ezek megjelenését a kritika mind fontos eseményként értékelte. Larkin költői nyersanyaga a hétköznapi lét. Versindításai többnyire látleletként realisták. A vers az érzékletesen megjelenített mindennapi látványokból bontakozik ki, anyagának és hanghordozásának olyan hiteles személyességével, hogy nincs szükséges metafizikai elrugaszkodásra ahhoz, hogy kiteljesedjék. A jelentéktelen mozzanatok szeszélye, egy templomlátogatás vagy egy kórház belvilágának módszeres szemléltetése így válhat a kór és az egyén, az élet és az elmúlás szorongatóan igaz lelki drámájának hordozójává.

Czesław Miłosz - Múzsáim ​palotája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tomas Venclova - Mondjátok ​meg Fortinbrasnak
Tomas ​Venclova litván költő, apja, Antanas is az volt, de az alma meglehetősen messze esett hivatalos, szocreál fájától: a sok nyelven tudó Tomas Venclova műfordítóként és szabad szellemű irodalomtörténész egyetemi tanárként is sokat tett a litván kultúrát is fenyegető szovjet provincializmus ellen. Független nézeteiért addig zaklatták, míg 1975-ben ki nem vándorolt Amerikába, s most a Yale egyetemen a szlavisztikai tanszék professzora. Költőként Mandelstam és Paszternak a mestere, szellemi rokona és jó barátja Joszif Brodszkij, az ő költői anyaga is a dús kelet-európai szellemi tapasztalat és a világirodalmi műveltség artisztikus elegye. Szavait takarékosan meglatoló, kevés verset író költő. Néhány versét, csempészáruként, már magyar antológiák is megjelentették, ez lesz első önáloló magyar verseskötete, Bojtár Endre válogatásában és utószavával.

Hart Crane - Mindenek ​neve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ion Barbu - Másod-játék
Századunkban, ​a természettudományok ragyogó előretörésének korában, mikor a technika eddig elképzelhetetlen eredményeket ér el, mikor a világűr már nem a fantázia, hanem a praktikus emberi elme terepe, ugyan mi vonzza mégis a költészethez Ion Barbut, a matematika nemzetközi hírű szaktekintélyét, a geometria professzorát, mi teszi éppen e század egyik legjelentősebb hatású román költőjévé? „Az én szemben a geometria folytatása a költészet” – mondja Barbu. „Bármily ellentétesnek tessék is első pillantásra e két fogalom, létezik valahol a geometria magasában olyan fényes hely, ahol a matematika találkozik a költészettel. Kortársai vagyunk Einsteinnek, aki az elvont világok elképzeléseiben Eukleidésszel vetekszik; óhatatlanul nekünk is a Teremtővel kell versenyre kelnünk a lehetséges világok elképzelésében.” Barbu úgy tartotta, hogy a matematikai kutatás jellege és iránya olyan, mint a költészeté, „mely különálló elemeket közelít egymáshoz a metaforák révén, s ezáltal föltárja az érző mindenség egyugyanazon szerkezetét”.

Lassi Nummi - Lépj ​ki tükreidből
Lassi ​Nummi 1928-ban született. Apja pap volt, aki a húszas években öt és fél esztendőt töltött hittérítőként Kínában. Az onnan származó, a családi otthont díszítő-benépesítő festmények, istenszobrok, kultikus és használati tárgyak láthatólag nagy hatást gyakoroltak az induló költő kép- és formakezelésére, sőt gondolatvilágára is. Pályafutásának kezdete az új finn költészet áttörésének hőskorával esett egybe. Nummi azonban a "költői modernizmus" programjával soha nem azonosult teljesen. Mindmáig "különc" maradt, aki enyhén romantikus alkatát és örökös kísérletező kedvét nem titkolva szabadon kalandozott önnön, vers- és ritmusformák, zenei és festői motívumok díszítette birodalmában. Költészetében így nem is lelhető fel a nemzedéki szembenállásnak az a végletes formája, mely oly gyakran jellemezte nemzedéktársait. Némi szerepe lehetett ebben zenei érdeklődésének is, mely a barokkig, sőt a középkor muzsikájáig terjedt, s mely megtartotta, talán ki is finomította a hagyomány folyamatossága iránti érzékét. Lassi Nummi 1962-72 között a finn írószövetség, 1983 óta pedig a finn Pen Club elnökeként sokfelé megfordult a világban. Így Magyarországon is, melyhez különös vonzódás, erős baráti szálak fűzik. 1984-es kötetében tizenhat részes versciklussal hódol Csontváry Kosztka Tivadar művészetének.

John Berryman - Henry ​sorsa
John ​Berryman (1914-1972), a háború utáni amerikai költőnemzedék tragikus sorsú alakja igazi elátkozott költő. Verseiben naplószerű pontossággal követi életének külső történéseit és belső, lelki reflexióit. Mint az úgynevezett vallásos iskola többi tagja - Robert Lowell, Sylvia Plath -, Berryman is a költészet gyógyító erejében bízva analizálja műveiben életét. Apja a kamasz fiú szeme láttára lőtte magát agyon, és a költő, hiába sikeres egyetemi és költői karrier, nem tudta kiheverni ezt a megrázkódtatást. Fájdalmas vízióit a kiváló formaművész hosszú versciklusokban írta ki magából: pályája első szakaszában egy Henry nevű alteregót teremtett, az élményeket ezáltal tárgyiasítva, eltávolítva. Késői költészetében már a közvetlen megszólalást választotta, vállalta: vallomásaiban egy végletesen, kegyetlenül őszinte, sokat szenvedett ember belső pokoljárása tárul föl.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (29)

Ray Bradbury - Holdkórosok ​temetője
Különös ​események történnek a hollywoodi Maximus Filmgyárban. A regény főhőse, egy fiatal forgatókönyvíró levelet kap, mely titokzatos dolgokat ígérve a filmgyárral szomszédos temetőbe invitálja. Ott aztán az éjszakai esőben egy "falra mászó hullát" talál. Az illetőben felismerni véli a Maximus korábbi igazgatóját, J. C. Arbuthnotot - aki húsz éve elhunyt, autóbalesetben. Valóságos őrület vesz erőt ekkor a filmgyáron, megmagyarázhatatlan események történnek, a főnökség az idegösszeomlás határán, s az csak a kezdet, amikor a temetőben látott hulláról kiderül, hogy csak egy viaszból és papírmaséból készült bábu, mely hol eltűnik, hol pedig feltűnik. A főhős és barátja időközben egy helyben topognak, sehogy sem tudnak előrejutni fontos munkájukban: megalkotni Hollywood történetének legrettenetesebb szörnyetegét. Ám ismét gépelt cetli érkezik, mely egy étterembe hívja el őket - ahol az este folyamán megpillantják az igazi, nagybetűs Szörnyeteget. Ettől kezdve gyilkosságok és a legkülönbözőbb rejtélyek sorozata kezdődik, és tart egészen az elképesztő befejezésig. Ray Bradbury neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt, hiszen több tucat novellájával és két regényével, a Marsbéli krónikákkal és a Fahrenheit 451-gyel rég belopta magát a szívükbe. A science fiction és újabban a thrillerek nagymestere ismét bebizonyította, hogy lehet még friss és fortélyos krimiket írni. A cselekmény gyors sodrású, a párbeszédek szellemesek és színesek, s az izgalmas történetbe itt-ott nem csekély borzongás is vegyül.

Kozmann György - Koló ​árnyékában
Koló ​árnyékában címmel Kozmann György, Kaszala Claudia sportújságíró segítségével írt könyvet párjáról, a tragikus hirtelenséggel elhunyt kétszeres olimpiai bajnok Kolonics Györgyről, emléket és tiszteletet állítván a nagyszerű bajnoknak, aki maga volt a kenusportág. A regény formájában megírt mű felidézi a kiváló SPORTEMBER elmúlt tíz esztendejét, Kozmann György és a versenyzőtársak, barátok, támogatók elmesélése alapján, mindent, ami Kolóval, a csapattal és a kenuval, a sikerekkel és kudarcokkal, örömmel és bánattal, a nagy összeborulásokkal és vitákkal, poénokkal és tréfákkal, sztorikkal kapcsolatos. A cél, hogy minél több ember megismerje a kenukirályt, a sokszor nehéz hétköznapokat és a nagy versenyeket, s minél többen vegyenek példát és merítsenek erőt sport iránti szeretetéből, alázatából, kitartásából, tisztességből és becsületből, s egy kicsit merüljenek el a kenuzás csodálatos világában. A mű betekintést enged ebbe a misztikus világba, ebbe a nagyon férfias, kőkemény sportba, a legnagyobb mélységektől egészen az olimpiai döntőkig, izgalmas párbeszédekkel, igazi sportnyelven, lehengerlő történetekkel. Számos olyan titokra is fény derül, amely eddig csak a beavatottak kiváltsága volt.

Mario Vargas Llosa - A ​lehetetlen kísértése
Az ​első modern regény (a Bovaryné) és Flaubert rajongója, korunk egyik legismertebb és legnépszerűbb írója, a perui Mario Vargas Llosa az utolsó klasszikus regény (A nyomorultak) és szerzője, Victor Hugo előtt hajt fejet ebben a tudós és élvezetes, okos és megértő, művészeti és világnézeti kismonográfiában. De azért vitázva hajt fejet. Látja, hogy a lehetetlent kísérti a francia mester, amikor - egy mindentudó, mindenható elbeszélő-Isten módjára - egy valóságos mindenséggel is versenyre kelő regénymindenséget próbál teremteni. Mégis érzékenyen nyomozza, lovagiasan méltányolja és készségesen elismeri a roppant kísérlet mai - főleg társadalmi - közgondolkodásunkon vitathatatlanul nyomot hagyó hatását.

Gáspár András - Ezüst ​félhold blues
Mi ​köt össze egy 17. századi muszlim hadurat egy 20. századi autótolvajjal, egy renegát titkosügynökkel, egy kétes hírű asztrológussal, egy állástalan közgazdásszal és egy akkád istennővel? Semmi, amiért józan korunkban ölni és halni érdemes… de léteznek a miénknél ősibb törvények és furcsább világok is. Wolf szentivánéji álma egy autóbalesetet követően lidércnyomássá válik: útja a rendszerváltáskori Budapestről egy párhuzamos valóság Észak-Balkánjára, a halódó Oszmán Birodalom vegvidékére vezet. Egy világba, ahol az erőszak mindennaposnak, a feketézés tisztes hivatásnak, a magyar holt nyelvnek számít – a Kárpátok Bagdadjaként emlegetett Buda-Pestre, ahol kalandorok, vajákosok és csodalények küzdenek egy talizmánért, melynek legutóbbi gazdája, a legendás Mahdi egész Európa történetének új irányt szabott.

Jean Renoir - Életem ​és filmjeim
Renoir ​maga volt "a" francia film - írta 1952-ben a francia új hullám szellemi atyja, André Bazin. Az újhullámos rendezők szeretetteljes tisztelettel "le patron"-nak (a gazda) nevezték, aki nemcsak örököse a francia hagyományoknak (apja a festő Auguste Renoir), de egyenrangú folytatójuk is a filmművészetben, s aki egyszerre elkötelezetten társadalmi érdeklődésű rendező és ritka tehetségű, formateremtő alkotó. Kötetünk három "tételben" mutatja be Jean Renoir munkásságát. Az első Renoir különös "önéletírását", mindenekelőtt filmjeiről (előkészületeikről, forgatásukról, fogadtatásukról) írt vallomásos jegyzeteit tartalmazza; a második a francia új hullám két jeles képviselőjével, François Truffaut-val és Jacques Rivette-tel folytatott érdekes és tanulságos "szakmai beszélgetéseit" közli, a befejező rész pedig bő válogatást nyújt Renoir hallatlanul izgalmas levelezéséből. A levelek címzettjei között - a családtagokon kívül - ott találjuk a dokumentumfilm atyjának tartott Robert J. Flahertyt, a neves forgatókönyvíró Dudley Nicholst, az író és barát Pierre Lestringuezt, a producerek példaképének tartott Pierre Braunbergert, a világhírű színésznő barátot, Ingrid Bergmant, és az újat akarók közül a számára legkedvesebbet, Francois Truffaut-t.

Taichi Yamada - Idegenek
Szellemek ​kísértése vagy élők játéka? Egy megdöbbentő történet, mely teljesen hatalmában tart és heteken keresztül veled lesz… Harada, a 48 éves tévéforgatókönyv-író a válása után kénytelen a Tokió belvárosában, egy elhagyatott irodaházban lévő lakásába költözni. Egyik este úgy dönt, hogy felkeresi gyermekkora színhelyét, ahol a kabarészínházban a nézők között fölfedez egy embert, aki megszólalásig hasonlít balesetben rég elhunyt apjára. Enged a férfi meghívásának, elkíséri otthonukba, ahol megismerkedik a feleségével is, akit szintén elhunyt édesanyjának vél. Mindketten pontosan úgy néznek ki, mint haláluk előtt, vagyis Harada most tíz évvel idősebb náluk. Megdöbbentő és feldolgozatlan események hatása alá kerül. Nem tudja eldönteni, hogy a képzelete játszik-e vele, vagy valóságosak a szülei – s jóllehet hamarosan figyelmeztetik, hogy pocsékul fest, lefogyott, mintha valami elszívná az életerejét -, nem tudja megállni és többször is felkeresi őket… Egyedüli reménye, hogy titokzatos ifjú szomszédnője, a törékeny Kej, akivel bonyolult szerelmi viszonyt kezd, megmenti a múlttól és az idegösszeroppanástól… Képzelet vagy valóság? Egy férfi mély emberi kapcsolatok utáni segélykiáltása. Elgondolkodtató kísértettörténet az elvesztett szülőkkel való újbóli találkozásról, emlékekről, a megmásíthatatlan múlt elfogadásáról, a természetfölöttiről. Egy történet, mely heteken keresztül veled lesz…

Wass Albert - Jönnek! ​/ Adjátok vissza a hegyeimet!
A ​két regény témája: Erdély visszacsatolása Magyarországhoz /1940/ és Erdély elszakítása Magyarországtól /1946/. Meghitt olvasmány a történelmi regényeket és magas szintű szépirodalmat kedvelőknek egyaránt.

Sütő András - Anyám ​könnyű álmot ígér
Sütő ​András könyvének keretét a Mezőség egyik falujában, Pusztakamaráson, a szüleinek otthonában készült feljegyzések adják, s ebben a keretben egy egész korszak - az ötvenes és hatvanas évek - társadalmi és emberi változásai megnyilatkoznak, nemcsak helyi érvénnyel, hanem országos, sőt európai távlatban. A könyv műfaji meghatározása nem könnyű, sőt alighanem lehetetlen; szociográfia, emlékirat és regény egyszerre: lírai följegyzések, családi levelek és baráti beszélgetések, visszaemlékezések, anekdotaszerű történetek váltakoznak bennük, ellenpontozott szerkezeti elrendezésben; mégis lazának látszó szerkezete ellenére is, az egész romániai magyar társadalmat átfogóan ábrázoló, a valóságot meggyőző erővel, hitelesen tükröző, költőien ihletett regény elsősorban. Nyelve tömör, gazdag, a népnyelv leleményeit, szókincsét értően hasznosítja. Sütő András regényét a legújabb kori magyar irodalom legjelentősebb alkotásai között tartják számon, könyvének Magyarországi fogadtatása - mind az olvasóközönség, mind a kritika részéről - valóságos diadalmenet volt.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (33)

Babics Imre - A ​Kék Ütem Lovagrend
Első ​kötetében Babics Imre érett, kiforrott költészetet kínál olvasójának. Mesterségbeli tudása, fölkészültsége meggyőző: a költői nyelv- és formateremtés legnehezebben engedelmeskedő szerszámait és biztos kézzel és látványos sikerrel forgatja. Kimeríthetetlennek látszó fantáziáját szoros szabályokat követő versformák zabolázzák, ebből pedig igazi pontosság születik. Az emberi lét paradoxonai tárulnak föl e költészet gazdag anyagán át, a magától értetődően újrateremtett régi formák fegyelmével szelídítve puszta ténnyé a létezés legvadabb kinövéseit is. Átlátva minden dolgok összetartozását a személytelen szemlélet pontjától, miáltal hitelesen és pőrén áll előttünk egy határozott költői világkép, s tán nagyobb meggyőző erővel, mintha a személyes keserűség hangjain szólalna meg.

Robinson Jeffers - Szirt ​és sólyom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wallace Stevens - Pasziánsz ​a tölgyek alatt
Kevés ​modern költő maradt annyira kívül az irodalmi életen, mint Wallace Stevens. Abban az időben - az első világháború utáni években -, amikor az új amerikai irodalom Párizsba teszi át a székhelyét, Stevens egy biztosítótársaság alkalmazottjaként dolgozik Hartfordban, Connecticut államban, s itt is éli le egész életét, később már a cég alelnökeként. Verseinek publikálására csak harmincöt éves korában szánja rá magát, első önálló kötétének megjelenésekor, 1923-ban pedig már negyvennégy éves. Noha bizarr képi fantáziája, a kidolgozás míves eleganciája, emelkedettséget humorral elegyítő dikciója hamar kivívta az irodalmi elit elismerését, Stevens igazi irodalmi karrierje csak az ötvenes években kezdődik, azóta viszont, halála (1955) után is egyre feljebb ível. Késői, legtermékenyebb korszakának uralkodó versfajtája a meditáció, nem ritkán magának a költői képzeletnek a működéséről, a költészet hivatásáról. Stevens felfogása szerint a modern korban, amikor a vallás többé már nem elégíti ki az embert, a teremtő költői képzeletnek kell a helyébe lépnie. Mindez azonban korántsem jelent száraz okfejtést. Ellenkezőleg: Stevens költészete kivételesen nedvdús költészet. Az elmélkedés a személyes tapasztalásból vagy pontosabban a dolgok elképzelt, látott és valóságos mivoltának egymáshoz viszonyításából táplálkozik, a gondolat a szokatlan szóválasztások, merész metaforák ütközőpontjain szikrázik fel. Wallace Stevenst ma az amerikai irodalomtörténet a század legnagyobb angol nyelvű költői közt tartja számon. _Tandori Dezső_

Lorand Gaspar - Minden ​földek földje
"Ebben ​a verseskötetben... minden szöveg kettős jelentésű: egyrészt meghatározott helyet foglal el a lelki vonulás - azaz a kompozíció - ívében, másrészt önálló élményt, eszmét kifejező, önmagában is megálló vers valamennyi... Lorand Gaspar, ennek a sivatagot éneklő francia verseskötetnek a szerzője... magyar származású. Eredeti neve Gáspár Loránd. 1925-ben született, a háború viszontagságai először a keleti frontra, majd Németországba és onnan Franciaországba vetették. Itt francia állampolgárságot és orvosi diplomát szerzett. Hosszú időn át a jeruzsálemi francia kórházban működött mint sebész. Költészetét kezdettől fogva a sivatag látványvilága és szimbolikája hatotta át. Első verseskötetét, az 1966-ban megjelent A negyedik halmazállapot-ot, 1967-ben Apollinaire-díjjal jutalmazták. A Minden földek földje a költő harmadik kötete..." - írja Lorand Gaspar magyar fordítója, Tellér Gyula.

Valeri Petrov - Enyhe ​ősz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Chaulot - Az ​arcok fala
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hans Magnus Enzensberger - A ​Titanic pusztulása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kertész Imre - Sorstalanság ​- filmforgatókönyv
"A ​holocauszt, a náci koncentrációs táborok képi, érzékletes, úgymond reális ábrázolása egy hallgatag konszenzuson nyugvó tilalomba ütközik. Hatmillió ember üzemszerű kiirtását lehetetlenség elképzelni, és nem szabad elképzelhetővé tenni. Kínjaik leírhatatlanok és ábrázolhatatlanok." A forgatókönyv különös műfaj: hozzátesz és elvesz. Leírja a képeket, melyeket látni fogunk: egyszerre serkenti és korlátozza képzelőerőnket; párbeszédekké és monológokká alakítja, ami korábban egybefolyt: kijelöli a hangsúlyokat. A Sorstalanság forgatókönyve új mű: újat árul el a holocausztról, a regényről és Kertész Imre gondolkodásáról. (Temesi László)


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Hans Magnus Enzensberger - A ​Titanic pusztulása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók