Ajax-loader

Tóth Tamás

Rate_positive 106 Rate_neutral 0 Rate_negative 4

2185 napja velünk van 662 napja láttuk utoljára 623 napja hibernálva van

Badge-tolkien-2015-fantasy Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Buek_2013_300 Rukkaracsony_300 Skellington_300 Meetoff_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (908)

Oswald Boelcke - Harctéri ​beszámolók
Oswald ​Boelcke százados naplófeljegyzései, a kiadó memoár-sorozatának második kötete. Ez a mű még a világháború alatt, az 1910-es években egyszer már megjelent magyar nyelven, ám az a kiadás manapság gyakorlatilag beszerezhetetlen. Boelcke nem csupán az egyik első német vadászpilóta-ász, hanem a légiharcok taktikai elemeinek első kidolgozója és alkalmazója is. Manfred von Richthofen is Boelcke tanítványa volt, aki később a nagy háború legsikeresebb, legtöbb légigyőzelmet arató pilótája lett, a Jagdstaffel 2 (későbbi nevén Jasta Boelcke) repülőszázad tagjaként. A naplófeljegyzések a háború kitörésétől kezdve 1916 októberéig, a szerző tragikus haláláig követik nyomon az eseményeket. Ezalatt tanúi lehetünk a német légierő megszületésének és alakulásának, az e tevékenységekben igen fontos szerepet játszó, nagy formátumú személyiség tükrében. Boelcke beszámolóiban nem csak a harctéri eseményekről kaphatunk képet, hanem például a szabadságát Törökországban eltöltő katona útleírása is részét képezi a naplónak, amit a háborús történések elbeszélésének kedvelői mellett mindenki más is élvezettel olvashat.

Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen - A ​vörös harci pilóta
Von ​Richthofen, a Vörös Báró az első világháború legsikeresebb vadászpilótája volt, 1918. április 21-én bekövetkezett haláláig nyolcvan igazolt légigyőzelmet aratott. Ez a könyv Richthofen önéletrajzának tekinthető. Az ifjú katona sajátos, bensőséges, könnyed stílusban számol be életének eseményeiről, miközben a Német Birodalom legismertebb és az egyik legnagyobb háborús hősévé válik. A mű címe és Richthofen beceneve repülőgépeinek színére utal. A vörösre festett masina a védjegyévé vált, hiszen nem csak a híres háromfedelű Fokker Dr. I, amivel csupán a könyv megírását követően repült, hanem számos korábbi gépét is ilyen színűre festették. Roppant izgalmas olvasmány, amelyben egyfelől betekinthetünk egy ifjú, katonai pályára lépő arisztokrata életébe a XX. század legelején, másfelől pedig szemtanúi lehetünk egy teljesen új fegyvernem megszületésének és első szárnypróbálgatásainak a háború viszontagságai közt. Fordításunk az 1917-ben megjelent eredeti, első német kiadáson alapul. Kiadónk háborús emlékirat-sorozatának első kötete.

Martin Lings - Az ​Iszlám Prófétája
Részlet ​a könyvből: „A Fény Városában ahogy Medinát nevezték nagy volt a gyász. A társak megszidták egymást, amiért sírnak, de azért zokogtak ők maguk is. Amikor könnyeiről megkérdezték, Umm Ayman azt mondta: „Nem őt siratom, hiszen tudom, hogy jobb helyen van, mint ez a világ. Hanem az Eget siratom, amellyel elvágatott a kapcsolatunk.” És tényleg olyan volt, mintha egy hatalmas ajtó zárult volna be. De mind jól emlékeztek, hogy a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Mi dolgom nekem ezzel a világgal? Én és ez a világ olyanok vagyunk, mint a lovas és a fa, melynek árnyékában leül pihenni. Aztán továbbmegy és a fát maga mögött hagyja. Azt mondta, hogy ezt a többiek is, minden egyes muszlim, elmondhatják magukról, és ha egy ajtó be is zárul, a hívők előtt egy sokkal nagyobb nyílik majd meg a halálukkal. A fülükbe csengtek a Próféta (béke legyen vele) szavai. „Előttetek megyek és én leszek a tanútok. A Tónál lesz a találkozóhelyünk”. Miután átadta az üzenetét ennek a világnak, elment, hogy beteljesítse azt a Túlvilágon, ahol továbbra is ő lesz mindenki számára, de most már a földi élet korlátai nélkül, a Kegyelem Kulcsa, a Paradicsom Kulcsa, az Igazság Lelke, Allah Szeretettje.

Greguss György - Utazás ​Keleten 1881
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weöres Sándor - A ​teljesség felé
"Hamvas ​Bélának, mesteremnek köszönöm, hogy megírhattam ezt a könyvet: ő teremtett bennem harmóniát. E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd. Az itt következők nem újak, nem is régiek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit viseli, de lényegük nem keletkezett és nem múló. Aki a forrásvidéken jár, mindig ugyanez virágokból szedi csokrát." (A szerző) A teljes idő: 158 perc. Rátóti Zoltán előadásában.

Winkler Gusztáv - Az ​európai kultúrkör hadművészete a kezdetektől a magyar honfoglalásig
A ​mű az európai és az ezt kialakító, befolyásoló térség hadművészetének fejlődését, fő állomásait tárgyalja a kezdetektől az 1000. évig. Bemutatásra kerülnek azok az alapvető harcmódok, amelyek az emberiség történetének első évezredeit meghatározták. Az úgynevezett klasszikus ókori társadalmak (Sumer, Egyiptom, Róma stb.) katonai tevékenysége mellett párhuzamosan tárgyalja a még ősi jellegű Európa hadművészetét is, hiszen a fegyveres harc már a korai időszakokban is szorosan összekötötte e térségeket. A konkrét harctéri eseményeken keresztül is bemutatott fejlődés, változás szövegeit több mint 60 térképvázlat és számos egyéb rajz illusztrálja, könnyebbé téve ezek megértését.

Ardáj Viráz Námaq - Perzsa ​halottaskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gore Vidal - Julianus
Ennek ​a külföldön nagy sikert aratott történelmi regénynek a hőse Flavius Claudius Julianus római császár, Nagy Constantinus unokaöccse. Noha keresztény hitben nevelkedett, már ifjúkorától fogva az újplatonizmus lelkes követője volt. A trón elfoglalása után a kereszténység ellen fordult, és a régi hellén vallás eszméinek és intézményeinek feltámasztására törekedett. Keresztényellenes intézkedéseiért kapta az Aposztata ("hitehagyott ") melléknevet. Célját nem tudta elérni, mert a keresztény egyház akkor már jelentős politikai hatalommá vált; intézkedéseit halála után eltörölték. A történelemnek ezt a rendkívül érdekes alakját hozza emberközelségbe Gore Vidal. Hiteles forrásművek alapján, nagy megjelenítő erővel rajzolja meg Julianus portréját és a korabeli társadalomnak azokat a hatóerőit, amelyek végül is a bukását okozták. Az erős sodrású, izgalmas fordulatokban bővelkedő regény szuggesztív erejét fokozza, hogy a szerző magát Julianust szólaltatja meg, akinek naplótöredékeihez halála után két tudós jó barátja és egykori tanítómestere, Priscus és Libanius fűz érdekes kommentárokat.

Hutterer Miklós - A ​gót nyelv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ibn Fadlán - Beszámoló ​a volgai bolgárok földjén tett utazásról
Ibn ​Fadlán útja a nagy jelentőségű utazások történetében az egyik nagy ismeretlen ismerős. 920 körül a volgai bolgárok királya levelet írt al-Muqtadir bi'lláhi kalifának, hogy küldjön embereket, akik őt és népét az iszlám tanításaiban eligazítják, és mecsetet építenek számára. A kalifa útnak indított egy küldöttséget, amelynek Ibn Fadlán is tagja volt. A küldöttség 921. június 21-én indult útnak Bagdadból. Először Bukhárába mentek, majd Khwárizmon keresztül az oghuz törökök, a besenyők és baskírok földjén átutazva 11 hónapnyi utazás után 922. május 12-én megérkeztek a volgai bolgárok földjére. A küldöttségnek az iszlám terjesztése mellett egyéb feladatai is lehettek: a kor nagyhatalmi harcában a potenciális szövetségesek fölkutatása és biztosítása, valamint a kevéssé ismert népek földrajzi, politikai viszonyainak és szokásainak a megismerése az egyre bővülő kereskedelmi kapcsolatok szolgálatában. Ibn Fadlánnál jobb, eszesebb és élesebb szemű megfigyelőt aligha küldhetett volna a kalifa: nemcsak mindenre kíváncsi volt, hanem különleges érzéke volt a másra, a szokatlanra, amit pontosan, lényegretörően ragadott meg, s színesen és plasztikusan tudott megfogalmazni. Számos mai etnológust megszégyeníthet azzal, ahogy beszámol például az oghuz törökök házassági szokásairól, a betegekkel való bánásmódjukról, arról, hogyan tisztálkodnak, és a nők viselkedéséről. Ám leginkább a volgai bolgárok mélyreható és sokoldalú etnográfiai jellemzését bámulhatjuk: az étkezési szokásoktól, néhány fontos mitológiai hiedelmüktől a gyereknevelésen, örökösödésen, jogszolgáltatáson át a temetkezési szokásokig és a két nem kapcsolatáig. Ibn Fadlán útijelentését mindeddig az őstörténészeink csak egy szűk köre használhatta alapvető forrásként, hiszen a baskírokról és a kazárokról szóló beszámolók alapvető adalékok a magyar őstörténet 8-9. századi szakaszához. Eljött az idő, hogy az őstörténészek mellett a történelem és a kultúrtörténet iránt érdeklődők népesebb tábora számára is hozzáférhetővé váljon e rendkívül becses szöveg első magyar kiadása a fordító, Simon Róbert kimerítő kommentárjai és tanulmánya kíséretében.

Szent-Györgyi Albert - Az ​őrült majom
"Képes ​lesz-e túlélni az emberiség a ma élő emberek mesterkedéseit, akik - úgy látszik - gyakran inkább őrült majomként, mint épeszű emberként cselekszenek?" Szent-Györgyi Albert 1970-ben tette föl ezt a kérdést, amikor a vietnami háború állt a nemzetközi érdeklődés középpontjában, és álmodni sem mertünk a tömegpusztító fegyverek megsemmisítéséről, a világhatalmak közeledéséről. A Nobel-díjas tudós azonban ezt óhajtotta, ebben látta az emberiség számára lehetséges egyetlen kiutat a teljes pusztulással fenyegető válságból. "Az őrült majom", ez a kristálytiszta logikával, mélységes humánummal és aggodalommal megfogalmazott békeszózat először jelenik meg teljes egészében magyar nyelven. Szerzője a fiataloknak szánta, mert bennük látta azt az erőt, amely képes lesz megjavítani az elromlott világot, ám az örökifjú tudós örök érvényű gondolatai mindazokhoz szólnak, akik a pusztulás helyett a békére szavaznak.

Norman J. G. Pounds - Európa ​történeti földrajza
Ez ​a könyv arról szól, hogy miként változott Európa huszonöt évszázados története alatt az emberi tevékenység térbelisége. Az egyes emberi csoportok és tevékenységek térbeli elhelyezkedését a történelem folyamán három tényező határozza meg. Az első maga a környezet; a második az ott élő emberek beállíttódása és társadalmi szerveződésük alakzatai; végül a harmadik az adott közösség technológiai szintje. A környezeti adottságok némelykor segítették, máskor gátolták bizonyos tevékenységeiben az embert, aki viszont saját szükségletei szerint alakította környezetét. Az emberi gondolkodás- és magatartásminták az egyenleg mindig jeléen lévő, ám előzetesen sohasem kiszámítható tényezői. Végül az ember és a környezet kapcsolatának alakulása nagymértékben múlik azon, hogy milyen eszközök állnak az ember rendelkezésére.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (78)

Konsztantyin Fegyin - Városok ​és évek
___Fegyin ​életművének egyik legérdekesebb és legjellemzőbb darabja ez a regény, amely 1922-24-ben íródott, és nemcsak a szerző korai korszakát jellemzi élesen, hanem a szovjet irodalom bontakozó, formakereső szakaszát is. ___A szerző szuggesztív megjelenítő erővel ábrázolja az első világháború alatti és utáni Németországot és párhuzamosan - Oroszországot. A szemtanú hiteles tollával, megragadóan rajzolja a világrengető, kavargó eseményeket éppúgy, mint a legapróbb, de mégis fontos részleteket. ___Fegyin, aki a nagy elődök művein nevelkedve keres új formai megoldásokat, mestere az emberi lélek elemzésének, titkai feltárásának. Lélekrajza mindig finom, mély és elhitető erejű. Egyik-másik hőse gyengeségében is nagyon emberi. A formai újszerűség, például az időjáték: az évek és az események sorrendjének felcserélése szintén nem öncél, hanem a főhős mindenkori lelkiállapotának jellemző érzékeltetésére szolgál. ___A nagy történelmi fordulatok hű ábrázolásán kívül Fegyinnek bensőséges, költői, lírai hangulatokra is jut ideje és szíve.

H. P. Lovecraft - Howard ​Phillips Lovecraft legjobb művei
Legtöbbünkben ​talán nem is tudatosul a tény, hogy H. P. Lovecraft képzeletének rémisztő szüleményei a mai napig velünk élnek, és mintegy köztünk járnak, körbevesznek minket. A Cthulhu-mítosz messzi csillagokból ideszármazott fajaira és „más isteneire” a földi civilizációt fenyegető idegen lényekben ismerhetünk rá, míg Arkham a filmeknek és képregényeknek köszönhetően mostanra a degeneráltság és a téboly jelképe lett. Hosszasan sorolhatnánk még a hasonló hatásokat. A jelen gyűjtemény az ősforrásokat mutatja be, és ugyan minden válogatás elkerülhetetlenül szubjektív valamennyire, a kötetbe beválasztott rövidebb-hosszabb elbeszélések egytől egyig a rajongók által legkedveltebb, a kritikusok elemzéseiben legnagyobbra tartott művek közül kerültek ki, és együttesen vitathatatlanul a lovercrafti életmű esszenciáját képviselik.

David Ferring - Árnyékfattyak
Negyvenezer ​évvel az emberiség galaktikus Birodalma, a protézis-trónszékébe börtönzött Istencsászár és a génorzók szörnyű inváziójának kora előtt járunk. Az emberi faj még épp csak megvetette lábát anyabolygóján, az Óvilág térségein, melynek hegyei között, egy apró, eldugott faluban fiatal fiú néz fel a hidegen szikrázó csillagokra. Éhes, rongyokba öltözött, fegyvertelen. Nincs múltja, családja, jogai - még neve sincs. De érzi, _látja_ a körülötte munkáló, egymásnak feszülő örök erőket: a Káoszt, mely démoni seregével fáradhatatlanul ostromolja a Rend kicsiny szigeteit, az emberi királyságokat. És mikor a torz lények áradata, az őrület vonító hullámai átcsapnak fölötte, csak abban bízhat, hogy a vér, a kín, a halál, a fogazott pengék és az elfajzott állatemberek fortyogó, káosz szülte mocsarából kikászálódva megtalálja végre igazi önmagát. _A világhírű Konrad trilógia második kötetét tartja kezében az olvasó, amelyben az ifjú hős folytatja veszélyes útját a káosztól fertőzött WARHAMMER világban, hogy bosszút álljon, és megismerje végzetét._

106
A ​Kos és a Kobra éve Ismeretlen szerző
20

Ismeretlen szerző - A ​Kos és a Kobra éve
A ​fajháborúkban megtízedelt amundok holdistene, a Pyarron szerinti 3690. esztendő Sötét Együttállása idején megébredt Amhe-Ramun harmadik éve vívja írtóháborúját a hetedkor népei ellen. Az ibarai dzsad kultúra bástyái ledőltek, a Manifesztáció csapatai északnyugaton Ordant, délen a kermarán partvidéket, délkeleten Gorvikot fenyegetik. Mióta hatalmas szövetségesét, Shadont megrendítette a királyválság, Pyarron magányosan dacol az Ősi Nép dühével. 3693 vészterhes vígilíáján elkerülhetetlennek látszik, hogy utolsó észak-galliomarai hídfőállását Equasselt is elveszítse. A színfalak mögötti csatározásokban - melyeket Jan van den Boomen lebilincselően izgalmas kisregénye tár elénk - a Dúlás utáni Államszövetség és Krán is új arcait mutatja meg. A két hatalom nem várt, fordulatokban bővelkedő közeledése pedig csak az első ok a háromból, amiért az ynevi krónikák a Kos és a Kobra éveként emlegetik az Égi Fény 3693. esztendejét......

David Gemmell - Árnyak ​hőse
Kuan ​Hador romvárosát sötét rejtély övezi. A rablók és a kereskedők egyaránt elkerülik, mivel vérfagyasztó legendák keringenek róla – több ezer éves mesék szólnak arról az időről, amikor egy hatalmas birodalom fővárosa volt, melyet gonosz varázslók uraltak. Ezek a mágusok képesek voltak az állatokból és az emberekből szentségtelen Eggyéforrtakat létrehozni – a könyörtelen démonhadsereg talpasait. Amikor az emberek erői végül diadalt arattak, a varázslók és félember rabszolgáik elmenekültek egy mágikus kapun át, és csapdába estek egy másik világban. Azóta évezredek teltek el, és a kaput lezáró mágia gyengülni kezdett. A varázslók és ocsmány szolgáik hamarosan kiszabadulnak, hogy bosszút álljanak. Szedett-vedett sereg állja csupán útjukat, vezetője a titokzatos Szürke Ember, akit Drenai vidékén úgy neveznek: Árnyjáró, a Gyilkos David Gemmell első regénye, a Legenda 1984-ben jelent meg. Azóta számos bestsellere látott napvilágot, köztük a Drenai-saga, a Jon Shannow-regények és a Hatalom Kövei sorozat. Számosan akadnak, akik a kortárs brit heroikus fantasy koronázatlan királyának tartják. David Gemmell jelenleg Kelet-Sussexben él.

David Gemmell - Legendás ​Druss első krónikája
Drussnak ​hívják. Ő a Haláljáró. Habár könyörtelen mészárosok vére csörgedezett ereiben, gyönyörű és titokzatos Rowenájának szerelme törékeny békét teremtett számára. Ám egyszer elérkezett a nap, amikor a falujába visszatérő Druss csak halottakat talált - azok a rabszolgatartók végeztek velük, akik elrabolták az asszonyokat, hogy aranyért adják el őket. Rowena is az eltűntek között volt. Druss Rowena után indul - egyedüli társa Snaga, a hatalmas, kétfejű csatabárd. Utazása a leghatalmasabbak fénylő trónusától a züllöttség legmélyebb bugyráig vezet. Útközben ádáz szörnyekkel csatázik, és aláereszkedik a fekete mágia és a démonok iszonytató földjére. Egy dolog azonban biztos: Drussra a győzelem vár... vagy a halál. David Gemmell első regénye, a Legenda 1984-ben jelent meg. Azóta számos bestsellere látott napvilágot, köztük a Drenai-saga, a Jon Shannow-regények és a Hatalom Kövei sorozat. Számosan akadnak, akik a kortárs brit heroikus fantasy koronázatlan királyának tartják. David Gemmell jelenleg Kelet-Sussexben él.

Covers_23586
Hallgat ​az ég Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Hallgat ​az ég
A ​kristályszférákkal övezett világ ifjúkorában új faj lépett a történelem színpadára, hogy megmutassa erejét: az embereké. Képviselői gyengék voltak és esendőek - mégis megzabolázták az elemeket, városokat és falakat emeltek, kitanulták a betűvetés és a mágia fortélyait, és persze hódoltak az isteneknek, akik hű szolgákra leltek bennük. Sokak szerint ez volt a boldog aranykor, amely évezredekig tartott, míg végül vér és könnyek közepette semmivé lett; mert hódítók érkeztek a tenger felől, akik uralkodni vágytak Északfölde népe fölött. Az ősi kultúrák emberei harcoltak, elbuktak, s végül odavesztek a csatákban; úgy mondják, azért, mert elhagyták őket isteneik. Pedig talán csak meghaltak ők is, elpusztultak, miként az első birodalmak, melyekből pár baljós emléken kívül nem maradt fenn semmi, csupán a név: Cranta. Raoul Renier, John J. Sherwood és társaik novellái ebbe a világba nyitnak most kaput.

Vtm-antol%c3%b3gia
Antológia Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Antológia
A ​vámpírok tizenhárom klánja Még a klánregények sorozatában leírt eseményekből (a Kamarilla és a Sabbat hatalmas keleti parti csatája, a gonosz Moncada pusztulása, egy ifjú toreador átalakulása, amely kibillenti a gangreleket a Kamarillából) megismerteknél is izgalmasabbak a szereplők. Újkra felbukkan a körmönfont Victoria, a hideg s számító Hesha, New York újdonsült hercege, Calebros, Anatole, az őrült próféta, a komor, elkötelezett Theo, és az eredeti sorozat többi szerepjője. Tizenhárom vadonatúj történet Az Antológia tizenhárom vadonatúj története ezeken a szereplőkön alapul. És ki mesélhetné el avatottabb módon a történetüket, mint maguk a klánregények szerzői? Az eredeti sorozat minden szerzője hozzájárult ennek az antológiának a megszületéséhez. A jól ismert szerzők mellett azonban két új író is bemutatkozik a kötet lapjain, és az olvasó még mélyebbre pillanthat a Sötétség Világának árnyékai mögé, és választ kaphat a titokra, amelyre nem derült fény magában a regénysorozatban.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (102)

Prohászka Lajos - A ​mai élet erkölcse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horst Klengel - Az ​ókori Szíria története és kultúrája
Egy ​olyan korban, amelyben a régészeti kutatások évről évre Szíria múltjának új emlékeit hozzák napvilágra, s amelyben az új feliratos források olyan területeket nyitnak meg a történész előtt, amelyekről korábban csak keveset tudott, talán merésznek tűnik, ha az ókori Szíria történetének és kultúrájának áttekintésével a szélesebb, a kutatás speciális problémáin többnyire járatlan olvasóközönséghez fordulunk. Ha mégis vállalkozunk rá, akkor éppen azért, mert az utóbbi évek során felhalmozódott ismeretek nemcsak sokkal világosabban rajzolták meg azt a képet, amellyel Szíria ókori keleti fejlődéséről korábban rendelkeztünk, hanem jelentős kérdésekben meg is változtatták. Kézenfekvő, hogy ez az áttekintés csupán a kutatás pillanatnyi helyzetének mérlegét vonhatja meg. Az ókori Szíria történelmével és kultúrájával foglalkozó kutatás hosszú éveken át szinte kizárólag olyan forrásanyagra támaszkodott, amely a Nílus és az Euphratész menti fejlett és már jól ismert államalakulatok területéről származott, vagy amely Anatóliában, a régi hettita főváros, Hattusa romjai között került elő. Talán ez az oka annak, hogy Szíriával gyakran csak mint az ókori keleti történelem egyikfélreeső színterével foglalkoztak, vagy csupán az Ószövetség szemszögéből vizsgálták. Az utóbbi időben azonban Szíria területéről is fontos feliratos források kerültek elő, s ezek elsősorban az i. e. 2. évezred történelmét helyezték új megvilágításba; éppen ezért itt is főként ezzel az időszakkal foglalkozunk. Földrajzi helyzeténél fogva Szíria mindig is összekötő híd volt a különböző népek érintkezésében, s az anyagi és szellemi javak cseréje terén közvetítő szerepet játszott a Közel-Kelet népei és kultúrái között. Ez a könyv azt szeretné bizonyítani, hogy Szíria ezen túlmenően, önálló teljesítményével is hozzájárult az emberi kultúra fejlődéséhez.

Sz. Jónás Ilona - A ​középkor nagy császárai
Tartalom: Nagy ​Károly I. Ottó III. Ottó III. Henrik IV. Henrik I. Barbarossa Frigyes II. Frigyes IV. Károly Zsigmond

Ismeretlen szerző - 19. ​századi magyar történelem 1790- 1918
A ​"hosszú" XIX. század magyar történelmét bemutató egyetemi tan-könyv - amely az első kiadás bővített, javított változata - korszerű, új kutatásokon alapul. Megjelenése nem csupán a felső-oktatás, hanem az egész közoktatás, a szakközönség és az érdeklődők számára is rendkívül fontos, hiszen igen sok romantikus elképzelés, hivatkozás és vita kötődik a korhoz. A hiteles, összefoglaló ismereteket nyújtó szakkönyv a történelemtanárok továbbképzéséhez is nélkülözhetetlen. A kötet szerzői elismert magyar történészek: Csorba László, Dobszay Tamás, Fónagy Zoltán, Gergely András, Kövér György, Pajkossy Gábor, Pölöskei Ferenc, Tóth Zoltán. A tankönyvben megtalálhatók a szöveggyűjteményre vonatkozó kereszthivatkozások is.

Kassák Lajos - Csavargók, ​alkotók
A ​húszas évek végén Európa csavargói kongresszust tartottak, melyen felhívták a nemzeteket, hogy támogassák törekvéseiket. Kassák, aki maga is belekóstolt egykor a keserűen nagyszerű csavargóéletbe, csodálkozva olvassaa hírt: lehetséges, hogy a társadalmon kívüliek, a szabadság megszállottjai immár odáig jutottak, hogy a társadalmak segítségét kérik fennmaradásukhoz? Úgy látszik - állapítja meg -, a kalandozások kora lejárt. Ennek a jelenségnek okait kutatja e tanulmányban, három jellegzetes, sajátos arculatú művész, Gorkij, Jack London és Panait Istrati alkotásait, életpályáját elemezve.

Apáczai Csere János - Az ​iskolák fölöttébb szükséges voltáról...
Apáczai ​Csere János (1625–1659) ötéves hollandiai tanulmányútról Erdélybe hazatérve, 1653 őszén lett Gyulafehérvárott a Kollégiumban tanár. Pedagógiai elképzeléseit a Magyar Enciklopédia Tizedik részében (XXIX–XXXII.) fogalmazta meg először (e négy fejezet szövegét a Jegyzetek végén megtalálja az olvasó!), majd A bölcsesség tanulásáról mondott beszédében (1654. január 11.) részletesen is kifejtette pedagógiai reformterveit. A nyelvtantanulásra és bibliamagyarázatokra korlátozott tanítással szemben hangsúlyozta az anyanyelvi oktatás fontosságát, a latin nyelv megtanulása mellett a görög, héber s arab nyelv ismeretének szükségességét s a tudományokban való általános jártasság kötelességét tanárok s tanulók számára. E beszédében fejtette ki új iskolaszervezeti elképzeléseit is. 1654-ben Magyar Logikácska című műve függelékeként jelenteti meg Tanács című dialógusát, amely Joachimus Fortius humanista pedagógus műve alapján, párbeszédes formában foglalja össze nézeteit a tanulás céljáról, módjáról s a megtanulandó tudományokról. Ezt követően 1655. szeptember 24-én polémiára kényszerítették Basirius Izsák professzorral, s presbiteriánus hitének nyílt megvallása után elveszíti állását. 1656. június 17-én költözött Kolozsvárra, s november 20-án tartotta meg székfoglaló beszédét Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól. 1658 őszén Apáczai egy tervezetet készített Barcsai Ákos erdélyi fejedelem számára, amelyben az új felépítésű, tanulmányi anyagában új típusú iskola költségvetését is felvázolja. E terv azonban nem valósult meg, már csak azért sem, mert az önálló Erdély hamarosan összeomlott.

Babits Mihály - A ​magyar jellemről
Hogyan ​fogalmazható meg - s egyáltalán megfogalmazható-e? - a magyarság lényege? Ezen tépelődik az a művész, az a humanista gondolkodó ebben a tanulmányában, akit számtalanszor vádoltak a magyartalansággal, mert az európai kultúra eredményeit igyekezett meghonosítani hazánkban. Babits vitairatot ír. Ő, aki "rühellé a prófétaságot", most már érzi, tudja: szólni kell. Figyelmeztetni, inteni, amíg nem késő. Ekkor még talán úgy látja, elhárító, a vész. 1939-et írunk. "A víz simán gyűrűzött, mint a márvány."

Hamvas Béla - Arkhai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Oswald Boelcke - Harctéri ​beszámolók
Oswald ​Boelcke százados naplófeljegyzései, a kiadó memoár-sorozatának második kötete. Ez a mű még a világháború alatt, az 1910-es években egyszer már megjelent magyar nyelven, ám az a kiadás manapság gyakorlatilag beszerezhetetlen. Boelcke nem csupán az egyik első német vadászpilóta-ász, hanem a légiharcok taktikai elemeinek első kidolgozója és alkalmazója is. Manfred von Richthofen is Boelcke tanítványa volt, aki később a nagy háború legsikeresebb, legtöbb légigyőzelmet arató pilótája lett, a Jagdstaffel 2 (későbbi nevén Jasta Boelcke) repülőszázad tagjaként. A naplófeljegyzések a háború kitörésétől kezdve 1916 októberéig, a szerző tragikus haláláig követik nyomon az eseményeket. Ezalatt tanúi lehetünk a német légierő megszületésének és alakulásának, az e tevékenységekben igen fontos szerepet játszó, nagy formátumú személyiség tükrében. Boelcke beszámolóiban nem csak a harctéri eseményekről kaphatunk képet, hanem például a szabadságát Törökországban eltöltő katona útleírása is részét képezi a naplónak, amit a háborús történések elbeszélésének kedvelői mellett mindenki más is élvezettel olvashat.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók