Ajax-loader

Julia Pinter

Rate_positive 35 Rate_neutral 1 Rate_negative 0

2588 napja velünk van 291 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge1_300 Buek_2013_300 Rukkaracsony_300 Silly_walk_300 Meetoff_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (64)

Norbert Schneider - Vermeer - A festői életmű
Igaz, hogy azon a kevés képen, amit festett, megtaláljuk a teljes színskálát; de a citromsárga, a világoskék és a halványszürke színharmóniája festészetének olyan karakterisztikus vonása, mint a fekete-fehér-szürke-rózsaszín együttese Velázqueznél. (Vincent van Gogh)

Peter Brook - Az ​üres tér
Korunk ​egyik legnagyobb rendezőjének, az angol Peter Brooknak töprengéseit tartalmazza ez a könyv élete szerelméről-értelméről, és legnagyobb gondjáról: a színházról. Nem szakkönyvet írt, nem is tévedhetetlen kalauzt, hanem lenyűgözően személyes vallomást arról, ahogy ő látja a mai színház helyzetét, ahogy ő dolgozik, ő viaskodik a kor teremtette problémákkal, keresvén a megoldást, amely mindig csak a múló pillanaté lehet. A közönség, tágabb értelemben: a társadalom és a színház kapcsolatának megújítása, megszilárdítása - ez a kérdés izgatja elsősorban akkor is, ha a színházi műhelymunka folyamatát elemzi, ha a színjátszás különböző formáiban felbukkanó "holt elemekre" hívja fel a figyelmet. Ez a könyv mindenkinek szól, aki a színházat gyakorlóan szereti, tehát művész vagy néző, de szól azoknak is, akik szeretnék szeretni.

Erich Lessing - Vincente Pomarède - The ​Louvre: All the Paintings
Endorsed ​by the Louvre, and for the first time ever, every painting from the world's most popular and renowned museum is available in one stunning book. All 2,954 paintings are fully annotated with the name of the painting and artist, date created, size and medium.

Sós Endre - Vámos Magda - Thomas ​és Heinrich Mann
Még ​azok közül is, akik tudják, hogy Thomas Mann és Heinrich Mann fivérek voltak, kevesen ismerik e két zseniális író kapcsolatának emberi, művészi hátterét. Pedig ennek története izgalmas és tanulságos, hiszen az események és művek elválaszthatatlan tartozékai immár a XX. századi kultúra és irodalom történetének - sőt, jelenének is. A már gyermekkorától írónak készülő Heinrich, a radikálisabb, politikailag tisztánlátóbb fivér, látszólag könnyen ontja magából a műveket - köztük olyanokat, mint Az alattvaló, a Kisváros, a Ronda tanár úr, a IV. Henrik stb. - , míg a sokkal nagyobb művésznek bizonyuló, egyetemes koncepciójú Thomas önmagával vívódva, hosszabb-rövidebb kitérők után alkotja remekeit, s válik korunk legnagyobb polgári írójává.

Nyugodtan_tegezz!
Nyugodtan ​tegezz! Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Nyugodtan ​tegezz!
Hogyan ​lehet felejthetetlenné tenni a nyarat? Hogyan válhat az ember közösségben egyéniséggé? Hogyan lehet felszínre hozni a tehetséget? - ezekre a kérdésekre válaszol Leveleki Eszter életműve. Látszólag a könyv Eszter néni gyermeknyaraltatásáról szól, valójában többet ad, gazdag tapasztalatait az iskolai nevelés s a vezetéselmélet egésze is felhasználhatja.

Sarah Carr-Gomm - A ​művészet titkos nyelve
Sarah ​Carr-Gomm, a művészettörténet professzora nagyszerű ismertetővel szolgál a nyugati művészet nagy témáit alakító kulcsfigurákról, eseményekről, legendákról és szimbólumokról. A hetvenöt nagy művel s több mint hetvenöt sokatmondó műalkotás-részlettel látványosan illusztrált könyv a művészet hét évszázadát öleli fel-a középkor mesterműveitől a huszadik századi remekművekig. A könyv öt, egy-egy nagy témakört feldolgozó fejezetből áll: Görög és római mítoszok és legendák; a Biblia és Krisztus élete; Szentek és csodatételeik; Történelem, irodalom és művészetek; valamint Szimbólumok és allegóriák.Minden egyes fejezet a nyugati művészet leghíresebb festményeinek csokrával kezdődik; a képeket tanulságos elemzés, valamint legjellegzetesebb figuráinak és szimbólumainak magyarázata kíséri. A fejezetek második része alakok és jelképek tematikus útmutatója, a fő témát kiegészítő egyéb vonatkozásokkal és lábjegyzetekkel. Minden művészetszerető, képtárlátogató és művészettörténész ideális társaként egy a könyv új módon kelti életre a nyugati művészet nagy alkotásait- ahogy a fő motívumaik ismeretéhez elvezet, úgy válik egyre élvezetesebbé tanulmányozásunk. Miközben Sarah Carr-Gomm átkalauzol bennünket a művészet jelképrendszerének labirintusán, a művek lényegi megértésének gazdag kincsére teszünk szert.

P. Brestyánszky Ilona - Budapest ​zsinagógái
A ​neves művészettörténész évtizedeken át volt eredményes kutatója a magyarországi képző- és iparművészet, valamint építészet történetének. 1960 óta mesterségének egyik legfontosabb része a zsidó műkincsek feldolgozása és publikálása volt. Hosszú éveken át folytatott történeti, levéltári és helyszíni kutatómunka eredményeként készült el e hiánypótló műve. A könyv vallástörténeti kérdéseket (zsinagógák kialakulása, szerepük, jelentőségük a zsidó vallásban) tárgyaló rövid bevezetés után kronológiai sorrendben ismerteti a budapesti zsinagógák építésének, sorsának eseményeit a történelmi századok során a középkortól kezdődően. A mű jelentős művészettörténeti szintézis is egyben.

Martin Doerry - "Megsebzett ​szívem"
A ​cím idézet a levélregénynek is olvasható dokumentumgyűjteményből. Lilli Jahn zsidó orvosnő írt így 1943-ban a Gestapo börtönéből kamasz gyerekeinek, aggódva a magára maradt öt gyerek nehéz sorsa miatt. Ernst Jahn, a fiatal árja körorvos 1926-ban kötött házasságot kolléganőjével, 1940-ig egy fiuk és négy lányuk született. Az eleinte közösen praktizáló házaspár helyzete 1933 után gyökeresen megváltozott, Lillit eltiltották hivatása gyakorlásától, a kis faluban társadalmilag teljesen elszigetelődött, s mikor férje mellé kihelyeztek egy fiatal orvosnőt, aki gyereket szült Ernst Jahnnak, a polgármester elüldözte Lillit. Ő gyerekeivel együtt Kasselba költözött, ahol hamarosan letartóztatták. A börtönből írta legtöbb levelét a családanyai teendőket hősiesen ellátó 14 éves Ilsének, aki, húgaival együtt, naponta beszámolt életük eseményeiről, és akinek nagy szüksége volt az anyai tanácsokra, különösen miután otthonukból kibombázták őket. Lillit 1944-ben Auschwitzba vitték, ahol rövidesen meghalt. A tízes évek és 1944 között írt, férjének, barátainak, főként pedig nagyfiának és lányainak címzett levelei, valamint a válaszlevelek: ez a páratlan kordokumentum 1998-ban, fia halála után került elő. Lilli egyik unokája, a Der Spiegel szerkesztője ezután összekötőszöveggel látta el és kiadta a levelezést.

Dvorszky Hedvig - Hazám ​és Párizs
"-Bár ​nagyon korán, elsőséves egyetemistaként férjhez mentem, megőriztem lánykori nevemet az egyetemi indexben, majd később is, amikor egykori iskolámba, a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumba visszatértem tanítani. A névazonosság okozott néha kisebb zavart. Emlékszem, amikor egyszer a szárszói József Attila Múzeumban irodalmár barátaink társaságában én is beírtam nevemet a vendégkönyvbe, a ház gazdája izgatottan keresni kezdte az írónőt. Látható csalódottsággal vette tudomásul, hogy csak engem sorolhatott a vendégei közé..." (részlet az Előhangból)

Aczél Judit - Salve, ​scriptor!
Szabó ​Magda 85. születésnapjára jelent meg a tanulmánykötet, amely az irónő munkásságának kritikai visszhangjaiból mazsoláz. Az írások szerzői között megtalálhatjuk Nemes Nagy Ágnest, Tandori Dezsőt, vagy Kiss Tamást.

Anne Cartier-Bresson - Kincses Károly - Kertész ​és Brassai előtt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Nagy Ágnes - Az ​öt fenyő
"Nemes ​Nagy Ágnes Az öt fenyő című regényt – emlékezetem szerint – 1948-ban fejezte be Rómában. Nemcsak Róma impresszionisztikusan eleven benne, hanem ott az utca, a di Spagna is, ahol Lénárd Sándor lakott, s ahol gyakran jártunk nála. Lénárd a római akadémia orvosa volt; meg persze költő, németül, olaszul, angolul, magyarul, sőt latinul. Az öt fenyő Nemes Nagy Ágnes első és utolsó regénye. De a regényt sohasem jelentette meg, bár a szöveget benyújtotta egy kiadónak (talán a Franklinnak), de onnan egy eléggé elmarasztaló véleményt kapott róla, és a nagy kritikus, Schöpflin Aladár is némi dicséret mellett sok kifogást mondott róla. Ezért nem adta ki. Sok-sok évvel Nemes Nagy Ágnes halála után szabad-e nekem a kis regényt a Tiszatáj Könyvek sorozatában megjelentetni? Nehéz kérdés. Azt gondoltam azonban, hogy aki olyan szinten részt vett és részt vesz ma is a magyar irodalomban, mint ő, az minden művében – még a kifogásolhatóban is – fontos lehet. Így nem hagytam a regény további mellőzését, mégha ő – bár többször sajnálkozva – le is mondott róla. A magam részéről a nyelvi érzékletesség gazdagságát, a hősök ellentéteinek rajzát tartottam elgondolkoztatónak, és némileg könnyelműnek a regény gyors befejezését. Ebben Nemes Nagy Ágnes valami trükkös szellemességet érzett, amit saját regényeiről szólva Szerb Antal is el-elmondott. De ez ma már nem kérdés. Nem mondhatok mást: döntse el az olvasó, hogy Az öt fenyő kiadásában helyesen jártunk-e el vagy sem." (Lengyel Balázs)


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (146)

Joyce Maynard - Nyárutó
Közeledik ​a nyár vége, a munka ünnepe fullasztó hőséggel köszönt a New Hampshire-i Holton Millsre, ahol a magányos, tizenhárom éves Henry többnyire tévénézéssel, olvasással és álmodozással üti el az idejét; egyetlen társasága elvált és érzelmileg labilis anyja. Az ünnepi hétvége előtti csütörtökön azonban egy titokzatos, vérző férfi, Frank kér segítséget Henrytől. A következő öt nap alatt Henry megismeri az élet legfontosabb leckéit, a féltékenység torokszorító fájdalmát, az árulás erejét, hogy áldozatot kell hoznunk a szeretteinkért - és hogy érdemes várni az igazi szerelemre.

Fodor András - A ​hetvenes évek
- ​Mondd, mióta ismered te személyesen Fodor Andrást? - kérdezte egyszer tőlem valaki. - Őszintén szólva nem is tudom, de ha érdekel, nézd meg a naplójában. - S csakugyan: első személyes találkozásunkról, amelyre egyébkén 1948. augusztus 1-jén került sor a Ménesi úti Eötvös Kollégium legendás falai közt, a jelzett napon a következő olvasható: "Szobánkban találkoztam Lator sokat emlegetett barátjával, a Makón előtte végzett, most Szegedről ide másodévre fölvett Domokos Mátyással. Csontos vékony, szimpatikus fiú.) (A Kollégium. Napló, 1947-1950). Az ő kamaszkora óta napról napra vezetett följegyzéseiben, a megélt élet tényeihez és eseményeihez rendíthetetlen hűséggel és megvesztegethetetlen tárgyilagossággal rögzített krónikájában ugyanis "minden" benne van. S jómagam, aki ezek szerint idestova ötven esztendeje vagyok többé-kevésbé folyamatos szereplője ennek a naplónak, olvasása közben igen gyakran ámulattal értesülök leírásaiból, hogy ki voltam, milyen voltam, mit tettem és mit gondoltam az elmúlt évtizedek (így például a "hetvenes évek") során, mintha nem is én volnék az, aki a megidézett múlt filmkockáin itt fel-felbukkan. Az emberre ugyanis nemcsak a prousti "mélyemlékezet", de a sokkal prózaibb "mélyemlékezet", is egyaránt jellemző, ezért feltételezem, hogy ennek a naplónak valamennyi (több száz? több ezer?) szereplője is úgy szembesül hajdani önmagával, mintha egy ismeretlen regényt olvasott volna. De ez a naplóíró-költő, ahogy a klasszikus angol esküminta előírja, "az igazat, csakis az igazat" rögzíti napról napra (köztük kínos tényigazságokat is, ezért nevezte, gondolom, egyik korábban megjelent kötetét egyik ingerült kritikusa a "múltba helyezett lehallgatókészüléknek"); de hát éppen a múló percek felülmúlhatatlanul gazdag megidézése révén terebélyesedik ez a krónika a jelenkori magyar történelem páratlan, kútfő értékű dokumentumává, amelynek sajátos költészete: a számtalan emberi sors alakulásáról rögzített pillanatfelvételek retusálatlan pontosságában rejlik.

Sophie van der Stap - Ma ​szőke vagyok
„Az ​év legmegdöbbentőbb felfedezése egy kivételes nő életéről. Minél közelebb érzi a halált, annál inkább igyekszik teljes életet élni.” Sophie van der Stap 21 éves, amikor a rák egy szokatlan formáját diagnosztizálják nála. A feltűnő, életvidám diáklány életének színterévé egyik napról a másikra a kórház steril részlege válik. Ám ezek között a falak között Sophie egy teljesen új világot - a fehér köpenyek, pletykás nővérek és szexis orvosok világát fedezi fel. A közös szobák, a kopaszodás és a szemöldökceruzák világát. Ahogyan a parókák Sophie új létének részévé válnak, úgy nyeri vissza az önkifejezés igényét. Kilenc parókájának minden egyes darabjával más a viszonya, viselésük más és más személyiséget kölcsönöz a lánynak, éppen ezért mindegyiknek külön nevet ad: Stella, Sue, Daisy, Blondie, Platina, Oema, Pam, Lydia és Bébé: Mindben ott van Sophie, és legalább annyit tárnak fel énjéből, mint amennyit elfednek. Sophie hangja frissítően őszinte és szókimondó, az abszurdra való érzékenysége a legváratlanabb pillanatokban készteti mosolyra az olvasót.

R. D. Laing - Tényleg ​szeretsz...?
Doktor ​Laing azzal szerzett széleskörű nemzetközi elismerést, hogy az "antipszichiátria" apostolaként lépett fel. Ő a problémáival küzdő embert nem "meghibásodott gépezetnek" tekinti, hanem gondjainak empátiás elfogadása révén megérteni próbálja. Írási azért kerülnek szükségszerűen közel az irodalomhoz, mert a pszichiátriai elemzés eszközeivel feltárt emberi kapcsolatokról szólnak. A Tényleg szeretsz...? az életben nap mint nap előforduló "alaphelyzeteket" mutat be lírai átköltésben; s az olvasó a kora reneszánsz angol költészet, Robert Burns, a modern pop-songok stílusjegyeire egyaránt ráismerhet.

R. D. Laing - Gubancok
R. ​D. Laing mindent megtesz annak érdekében, hogy sajátos gubancainkat még jobban sikerüljön begörcsölni, melyeknek kibogozását tényleg csak azt tudja, aki nemcsak végigkíséri a példákkal alaposan megfűszerezett könyvét, hanem fejezetenként pihenőt tartva szembeül önmagával és kioldja az éppen elétáruló csomóit. De hogy minél jobban kedvcsináló és egyben segédkező is legyen ez a kivonat, íme fejezetenként egy – egy szösszenetnyiség.

Kenneth Grahame - Békavári ​uraság és barátai
"A ​négy jó barát- Vakond, Vízipatkány, Borz és Varangy- sokban különbözik egymástól. Vakond szerény és serény, szolgálatkész és önfeláldozó; Patkány, a nagy csónakos, a folyó és a költészet szerelmese ábrándos, gyengéd lélek; Borz mindenkinél nagyobb, erősebb, józanabb, bölcsebb, s bár nehezen mozdul, ha kell habozás nélkül fegyvert- azaz furkósbotot- ránt barátaiért. Varangy, mi tagadás, szörnyen önző és hiú, kicsit olyan, mint egy elkényeztetett gyerek: szeszélyes, durcás, bolondul rajongó- de egy dologban, talán a legfontosabban, ő is hasonlít három barátjára: jószívű és kedves, ő is a folyópart társadalmának a törvényét vallja: a barátság szent, segíts a másikon, csak úgy segíthetsz magadon! Grahame kis hősei számos kalandot élnek át szárazon és vízen, a folyó partján, a folyón és a folyón túl, a Vad Erdőben. Vannak e kalandok közt kacagtatók és meghatók, vannak lélegzetelállítóan izgalmasak és derűsen szívmelengetőek, de minél tovább jutunk a hőn szeretett folyóhoz hasonlóan kanyargó, áradó, meg-megiramló történet sodrában, annál jobban megszeretjük finom humorral és nagy-nagy gyengédséggel ábrázolt szereplőit, no meg a történések színterét, a csodálatos elevenséggel felidézett folyót és partvidékét."

Janikovszky Éva - Cvikkedli
Ezt ​a fura nevet Dani adta annak a kalapos, cvikkeres, szivarozó bácsinak, akinek a fényképét a régi családi képeket őrző fadobozban találta. Cvikkedlit senki sem ismerte, hiába nézegették, nem is értették: hogyan került a dobozba. De ki lehetett ő? És vajon mi köze volt hozzá Amálkának, aki könyvünk címlapján az ablakban szomorkodik? Ezt egyedül csak Dani tudja, hiszen ő nyomozta ki kettejük történetét.

Kep_1317737248
elérhető
96

Kepes András - Tövispuszta
Kellő ​fantáziával a valóság is kitalálható. Kávéfoltos levelekből, megsárgult, tépett szélű dokumentumokból, elrongyolódott naplókból és felesleges tárgyak szagából próbálom összerakni ezt a történetet. Mindent én gyűjtöttem a behívóparancstól a kitelepítési határozatig és az egymásnak ellentmondó önéletrajzokig, a koronás ezüstkanáltól a tulipános ládáig, a chanuka gyertyatartótól a vásári Krisztus-képig és a felfújható Buddháig. Ahogy elnézem, jó mocskos kis történet lesz, tele vicsorral és könnyes röhögéssel, szerelemmel, gyilkossággal, barátsággal és árulással, fordulatokkal és közhelyekkel. Akár egy szappanopera. Vagy mint a történelmünk. De, azt gondoltam, valakinek el kell mesélnie, hátha az igazság helyett mondogatott és a valóság helyett megélt történetek összeillesztve valósággá válnak. A könyv egyik hőse én vagyok. Hogy melyik, azt egyelőre nem árulom el. Nagyjából mindegy is. Ne reménykedj, nem fogsz rájönni. Egyes szám harmadik személyben írok magamról, kellő távolságtartással és öngúnnyal, ahogy ilyen esetben elvárható, azontúl persze mély együttérzéssel és önámítással, helyenként önimádattal, ahogy magunkkal bánni szoktunk.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (146)

Wiesław Kielar - A ​290. számú auschwitzi fogoly
Ami ​ebben a pokoljárásban vonzó - különös, hát a borzalomnak is lehet bája? -, az maga a szerző személye, a vézna, szőke fiúé, aki öt esztendőt töltött a halál árnyékában. Tizenkilenc éves volt, amikor a 290-es számot kapta Auschwitzban, s az érkezéskor még azt kérdezte magától: "Auschwitz? Az ördög hallott róla. És milyen lehet egy koncentrációs tábor? Hamarosan megtudom." Ami azt illeti, alaposan megismerhette öt esztendő alatt. Megtanulta a túlélés művészetének minden "naprakész" csínját-bínját, a fogarany, a cigaretta, a krumpli csereértékét, illetve az emberélet értékének teljes semmibevételét. És megismerte Kielar a halál minden fajtáját, mielőtt megismerhette volna a szerelmet, az életet. Alvilági útikalauz ez a fekete memoár; felsorol minden pokolbeli látnivalót, és mint minden jó útikalauz, végül a halál glosszáriumát is közli, azt a német társalgási nyelvet, amelyet rabok és rabtartók egyaránt beszéltek. Az olvasót magával ragadja a szerző egyéni bája és egyéni látásmódja. S amit olyan sokszor elmondtunk már: a haláltáborok kora után született nemzedékek megismerhetik ebből a könyvből azt a világot, amely ugyan már távoli, de amelyről a haladó emberiség nem feledkezhetik meg soha.

Nagy Kázmér - Ki ​volt ön... előző életében?
- ​...négy embert látok... az egyik a földön fekszik... a többiek térdelnek körülötte... én fekszem ott... itatni akarnak valamivel... azt akarják, hogy újra éljen az a test... én vagyok az... - Miről beszélnek? - ...nem akarnak visszafordulni... dolgozni kell... halászni kell... a vizen csillog a nap... újra elbújik... végtelen a tenger... - Mit érez most? - ...békesség... ez a békesség... egy fény hívogat... élő fény... minden más... oda kell mennem... körülvesz... milyen kicsi a hajó... Dr. Nagy Kázmér egyik budapesti betege 1946-ban norvég halászként halt meg, szívrohamban. És Ön? Szeretné tudni, KI VOLT ÖN ELŐZŐ ÉLETÉBEN? Ez a könyv segít önnek visszatérni előző életeibe. A reinkarnációs önhipnózis gyakorlati módszerét bárki elsajátíthatja! Próbálja meg!

Janine Pourroy - Vészhelyzet
A ​Vészhelyzet című sorozat, mint egy vihar söpört végig a világon. A tévésorozatok között az első helyére került és rekord teljesítménnyel nyolc Emmy díjat nyert. Ezzel a könyvvel egyszerre két könyvet vásárolt, kedves olvasónk! A könyv első része példa nélkül álló betekintést nyújt a sorozat készítésének kulisszatitkaiba. Megismerhetjük a készítőket, a szereplőket és a lélegzetelállító filmtrükkök készítésének titkait. Ez a csodálatos könyv bemutatja mindazt az izgalmat és feszültséget, amit ez a sorozat nyújthat. A könyv második felében indul útjára egy regénysorozat, mely maga a film története. Ez egy sokrészes sorozat 0. indító kötete.

Rapcsányi László - Jeruzsálem
Jeruzsálem, ​ez a négyezeréves város évtizedek óta a nemzetközi politikai érdekek metszéspontja. A középkori térképeken Jeruzsálem a világ közepe. Nem földrajzi mérések, hanem egy eszme koordinátái határozták meg ezt a helyzetét. A szerző megismertet a régészeti kutatások eredményeivel, feljegyezte a szent helyek sokszínű legendáit, a három monoteista vallás féltő tisztelettel óvott emlékeit. Rapcsányi László egyszerre volt zarándok és kritikus szemlélődő. A helyszínen készült felvételek, a XVI-XVII. századi mesterek és a magyar származású Jossi Stern művészi grafikái az egyetemes kultúra egyik \\örök helyszínét\\ mutatják be az olvasónak.

Dsc_6706
elérhető
7

Gerti Tetzner - Maxi
Mit ​csináljon az a gyerek, aki úgy érzi, hogy nem elég okos, nem elég szép, aki egy ébresztőórasor berregésére ébred, a lakáskulcsot a nyakában hordja, aki szenved a gyakori egyedülléttől? A Móra Kiadó új regényének hősnője, Maxi, egy napon kitalálja magának a Nagy Szellemet, beszédbe elegyedik vele, s ráveszi, hogy teljesítse három kívánságát. Kalandjainak sorát megismerhetitek, ha elolvassátok Gerti Tetzner könyvét, melyet Somorjai Éva kedves illusztrációi díszítenek.

Gábor Andor - Tarka ​rímek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stephen Butler Leacock - A ​Kék Edward
"Az ​olvasó is szeretné tudni, kicsoda hát Kék Edward? A kérdésre maga a Nagy Detektív válaszol haladéktalanul. - Hogy Ön még sohasem hallott Kék Edwardról, csak azt bizonyítja, hogy irigylésre méltó körülmények között élt idáig, egy olyan körben, melynek nyugalmát nem dúlta fel a gonoszság és a bűn. De ha nem is hallott róla, Kék Edwart mégis emberek ezreit tartja rettegésben a világ minden táján. Nyomait követtük egészen Sanghájig, hogy aztán hirtelen Madagaszkárban bukkanjon fel. Ő szervezte azt a borzalmas rablótámadást Irkuckban, melynek során tíz muzsikot robbantottak fel egy palack Igmándi keserűvízzel. - Kék Edward volt az, aki évek hosszú során át veszélyeztette a közbiztonságot Chicagóban - folytatta a Nagy Detektív. - A "geng" fiókokat szervezett a földgömb minden fontosabb pontján. Tagjait tudományos kiképzésben részesítette - valamennyien tudnak írni, olvasni és százig fejben számolni. Kék Edward eddig fittyet hányt a világ valamennyi rendőrségének."

Hill Ferenc - Fallosz ​monológok
Nincsenek ​szavaink. Legalábbis már attól könnyen zavarba jövünk, ha néven kell neveznünk a... Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Ha a nemiségről beszélünk, és nem akarunk trágárak lenni, csak a gyereknyelv negédes, vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. Egy könyv, amely tabu-témához nyúl, szükségképpen nyelvi tabukat is áthág, nincs ez másképp a Fallosz monológok esetében sem. Ám a trágárságot a szándék teszi azzá, és e könyv szándéka szerint nem megbotránkoztatni akar. Férfiak beszélnek arról, ami férfivá teszi őket - mást se tesznek, mondhatnánk erre. Csakhogy e könyvet nem a dicsekvés retorikája uralja: merevedési problémák, önkielégítés, korai magömlés, kisebbrendűségi érzés, bűntudat, elégedetlenség, kényszerképzetek, titkolt és szégyellt vágyak - ezek is a férfi-lét (s így kötetünk) részét képezik, noha összeegyeztethetetlenek a macsó beszédmóddal. Katolikus pap és pornószínész, nőfaló és homoszexuális, értelmiségi és funkcionális analfabéta, huszon- és nyolcvanéves férfitársaink beszélnek (a névtelenség jótékony homályából, ám épp ezért minden gátlás nélkül) arról, hogyan jutottak el az első orvososditól az első magömlésen át a mába. A kötet a nagy sikerű Vagina monológok ikerdarabja, ám míg párját a megszólalás ténye teszi figyelemreméltóvá, a Fallosz monológokat az, hogy a benne megszólalók most nem azt mondják, amit a társadalom elvár tőlük, és amit saját maguk is elvárnak maguktól, hanem a színtiszta igazat.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Wiesław Kielar - A ​290. számú auschwitzi fogoly
Ami ​ebben a pokoljárásban vonzó - különös, hát a borzalomnak is lehet bája? -, az maga a szerző személye, a vézna, szőke fiúé, aki öt esztendőt töltött a halál árnyékában. Tizenkilenc éves volt, amikor a 290-es számot kapta Auschwitzban, s az érkezéskor még azt kérdezte magától: "Auschwitz? Az ördög hallott róla. És milyen lehet egy koncentrációs tábor? Hamarosan megtudom." Ami azt illeti, alaposan megismerhette öt esztendő alatt. Megtanulta a túlélés művészetének minden "naprakész" csínját-bínját, a fogarany, a cigaretta, a krumpli csereértékét, illetve az emberélet értékének teljes semmibevételét. És megismerte Kielar a halál minden fajtáját, mielőtt megismerhette volna a szerelmet, az életet. Alvilági útikalauz ez a fekete memoár; felsorol minden pokolbeli látnivalót, és mint minden jó útikalauz, végül a halál glosszáriumát is közli, azt a német társalgási nyelvet, amelyet rabok és rabtartók egyaránt beszéltek. Az olvasót magával ragadja a szerző egyéni bája és egyéni látásmódja. S amit olyan sokszor elmondtunk már: a haláltáborok kora után született nemzedékek megismerhetik ebből a könyvből azt a világot, amely ugyan már távoli, de amelyről a haladó emberiség nem feledkezhetik meg soha.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

Wiesław Kielar - A ​290. számú auschwitzi fogoly
Ami ​ebben a pokoljárásban vonzó - különös, hát a borzalomnak is lehet bája? -, az maga a szerző személye, a vézna, szőke fiúé, aki öt esztendőt töltött a halál árnyékában. Tizenkilenc éves volt, amikor a 290-es számot kapta Auschwitzban, s az érkezéskor még azt kérdezte magától: "Auschwitz? Az ördög hallott róla. És milyen lehet egy koncentrációs tábor? Hamarosan megtudom." Ami azt illeti, alaposan megismerhette öt esztendő alatt. Megtanulta a túlélés művészetének minden "naprakész" csínját-bínját, a fogarany, a cigaretta, a krumpli csereértékét, illetve az emberélet értékének teljes semmibevételét. És megismerte Kielar a halál minden fajtáját, mielőtt megismerhette volna a szerelmet, az életet. Alvilági útikalauz ez a fekete memoár; felsorol minden pokolbeli látnivalót, és mint minden jó útikalauz, végül a halál glosszáriumát is közli, azt a német társalgási nyelvet, amelyet rabok és rabtartók egyaránt beszéltek. Az olvasót magával ragadja a szerző egyéni bája és egyéni látásmódja. S amit olyan sokszor elmondtunk már: a haláltáborok kora után született nemzedékek megismerhetik ebből a könyvből azt a világot, amely ugyan már távoli, de amelyről a haladó emberiség nem feledkezhetik meg soha.

Kollekciók