Ajax-loader

P. K.Kéra

Rate_positive 0 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

3681 napja velünk van 1390 napja láttuk utoljára 3469 napja hibernálva van

Santa_300 Silly_walk_300 Meetoff_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (399)

Pap Gábor - Atilla ​ébresztése
Atilláról ​már sok tanulmány, született. De ilyen még nem. Amit a magyarok első királyáról csak tudni lehet, az mind benne van ebben a kötetben. Sajnos mint annyiszor most is magyar források hiányában, - miután a hozzá értő és gondos kezek azokat sikeresen eltüntették - a külföldi krónikák hiradásait kell komolyan vennünk. De ezek alapján is egy olyan Atilla-képet kapunk amely jóval túlmutat minden évszázadon és amelynek gyökere üdvtörténeti nagyságrendben mutatkozik meg.

Pap Gábor - Nefelejts
Tapasztalat ​szerint a jelenlegi pedagógusnemzedék aránylag könnyen és készségesen megérti, milyen többlet-értékek bonthatók ki népmeséinkből, ha csillagmítoszi keretekben vizsgáljuk őket. Arra a felismerésre viszont igen nehezen vehetők rá, hogy ez a többlet tudás bennük magukban is megvan, csak az eddigi tanulmányaik során beléjük épített gátlásokat - amelyek eltorlaszolják a felismeréshez vezető utat - kell megtanulniuk szánakozás nélkül lebontani. Ehhez a hovatovább elódázhatatlanná váló pusztítva újjáteremtő munkához kíván segítséget nyújtani tanulmánykötetünk.

Pap Gábor - Hazatalálás
Amikor ​ilyen horderejű vállalkozásba fog az ember, mint amilyennek mi most elébe nézünk, egyszeriben teljes mélységében átérzi, milyen igazuk volt a nagy íróelődöknek, amikor hasonló helyzetekben felsőbb hatalmak segítségéhez folyamodtak. Szívesen hárítanám át én is a felvállalt "édes tehernek" legalább egy részét valamely jótékony ügyünk irányában kegyesnek mutatkozó védszellem vállára, hiszen a maradék is éppen elég lehet ahhoz, hogy összeroskadjam alatta, mielőtt célba segíteném. Túlzás nélkül előlegezhetem: nem mindennapi kalandra csábítom az Olvasót, amikor arra buzdítom, tartson velem, fedezzük fel együtt műveltségünk legősibb, ám egyben legholnapibb mélyrétegének néhány eleddig felkutatlan vagy legfeljebb felületes (és nem is mindig káros elfogultságoktól mentes) helyzetjelentésekkel jellemzett rejtekét. nem veszélytelen ez a vállalkozás. Olyan területeken kell majd eligazodnunk, amelyekről nem áll rendelkezésünkre megbízható útikalauz, és olyan kérdésekben kell állást foglalnunk, amelyeknek igen gyakran még a jogosultságát sem hajlandó elismerni a jelenlegi szaktudományos gyakorlat, nemhogy megnyugtató válaszokat kínálna rájuk.

paksi zoltán - Égi ​utak csillagüzenetei
A ​csillagfejtés és az égi bölcselet (sophia) ősi titkaiba avat be a Magyar Asztrozófia könyve. Napjaink asztrológiája az állatövi jegyeket embertípusokká egyszerűsítette, néhány bolygót kártevőnek (!) minősített, míg az égi utakat és a csillagok (astro) alkotta csillagképeket már évezredek óta figyelembe sem veszi. Az Élet és a Tudás az égre van írva! A távolinak látszó, valójában bennünk lévő csillagok rejtik a lényeget... Az asztrozófia a csillagok fényével és az égi utak figyelembevételével készíti el a születés pillanatának képletét. Ennek vizsgálatakor kiemelt jelentőséggel bírnak a Tejút "útkereszteződései" és az úgynevezett "beavató" csillagképek. A zodiákus tizenkét jele mögé pillantva - immár tényleg az égre tekintve! - csodálatos, fényes világ tárul az asztrozófus, a asztrológus és minden nyitott szívű kutató elé is.

Rozsnyai Ágnes - Ősök ​könyve
"Járt-e ​Gilgames-Nimród a Kárpát-Medencében? Mit jelent a kettős özönvíz? Rokonaink-e a szumérok és a babiloni kassziták? Honnan származik ugur nevünk? Kik voltak a fehér mágusok? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseken túl, a krónikák nyomán haladva a messzi ókorba, előnépeink mezopotámiai kultúrájába nyerünk bepillantást. Mindig új néven és új alakban bukkantunk fel a történelem országútján. Ragozó nyelvünk és előnépeink - a szabír, ugur törzsek, továbbá a kumánok, turkok - bölcsőjéhez vezet el a szerző." Rozsnyai Ágnes Budapesten született. Magyar-történelem és rajz szakos diplomával újságíró lett. Később Németországban és Kaliforniában folytatta tanulmányait. Ma Magyarországon él. Antropozófiával és a magyarok különleges karakterének forrásaival és történetével foglalkozik.

Cey-Bert Róbert Gyula - A ​Sólyom embere
Ritka ​az az ember, aki eljutott a burmai őserdők legtitkosabb és legrejtélyesebb rengetegeibe, és még ritkább az, aki onnan visszajött. A szerző éveket töltött dél-keletázsiaia Aranyháromszög maláriavészes dzsungeljeiben, ahol a könyörtelen fegyveres harcok, a váratlan gerilla rajtaütések, az ópiumcsempészek véres razziái, valamint a megzavart és ellenségesség vált környezet arra kényszerítik az embert, hogy elfogadja a halál kihívásának állandó jelenlétét. A halál kihívásának elfogadása egy magasabb értékű életfilozófia elfogadását is jelenti, amelyet a szerző az őserdő legnagyobb tekintélyű sámánjától tanul meg. A könyv egy csodálatos és egyedülálló emberi találkozás lebilincselően izgalmas és megható története. Az őserdők sámánja egy orvtámadás golyózáporában megmenti a szerző életét, és egy küzdelmes, hosszú menekülés után tanítványává fogadja. Megismerteti vele az üldözött aka nép szokásait, kultúráját és életfilozófiáját, amelyet a szabadság és halál értékrendszere határoz meg. Elindítja a sámánrévülés és a szellemek világa megközelítésének félelmetes útjain. A sámánrévülés alapvető próbáját a szerző teljesen egyedül állja ki az élet és a halál őserdeiben, ahol a kezdetben ellenségesnek vélt rengeteg végül is barátságossá válik, és a révülést meghatározó "belső kék csend" hatására a sólyom jelképes értelmén keresztül találja meg az ideális harmóniát a földi és a földöntúli környezettel.

Cey-Bert Róbert Gyula - A ​Sólyomember visszatér
Az ​utóbbi évek legmegrázóbb története egy magyar kutató izgalmas életéről, aki egy nagy tudású aka táltos tanítványaként a szabadság és a halál útját rendíthetetlen hittel járja.

Hunyady József - Aranyhorda
Ami ​ezt a könyvet illeti: IV. Béla a véres magyar história egyik legérdekesebb egyénisége volt. Élete teli volt olyan eseményekkel, amelyeket "mindenki ismer", olvasmányai vagy tanulmányai alapján. - Szemtanúja anyja, Meráni Gertrud meggyilkolásának. Ez a tragédia döntő módon befolyásolja egész további életét. Ifjabb király korában rádöbben: apja nem jól uralkodik, s a néphangulat élére állva kikényszeríti az emlékezetes Aranybullát. Amikor király lesz, az egész néppel szembefordulva egy emberöltővel akarja visszaforgatni az idő kerekét: a III. Béla korabeli abszolút királyi hatalmat akarja visszaállítani. Amikor már mindenkitől visszaacsarkodott mindent, és magára haragította az egész uralkodó osztályt, megkondult Batu kán, a Tündöklő buzogánya a Kárpátok kapuján... Muhi pusztai tragédia! Szörnyű esztendő: az ország fele lakosságát lemészárolja az Aranyhorda... Aztán sátáni tökéllyel elpusztított országba visszaóvakodik a lelkiismerete által halálra mardosott IV. Béla, és Hénoch kamaraispánnal nekilát a sziszifuszi munkának: egy évtized alatt újjáteremti szegény Hungáriát! De ennek nagy ára van! Akiknek 1235-ben a királyi tanácsból kihajítatta és elégettette a székét, azok alá ő tolt valóságos trónust: újjászüli a régi nagybirtokos arisztokratát! Felnő fia, és a ravasz bárók kijátsszák egymás ellen apját és fiát, és lezajlik a magyar történelem egyik legördögibb ütközete: az isaszegi csata, amelyben magyar öldökli halomra a magyart. És a szerencsétlen öregembert, akit ma joggal nevezhetünk második honalapítónak, mint afféle fogatlan oroszlánt félreállítja V. István, a fia és annak udvara. S úgy kell szegénynek meghalnia, hogy rádöbben: valójában sohasem szerette senik sem igazán. Bízom benne, hogy sikerült elmondanom Béla király küzdelmes életét és megrajzolnom tragikus alakját. Hunyady József

Takami Kósun - Battle ​Royale
Valahol, ​valamikor egy diktatórikus távol-keleti országban, az állami vezetők kegyetlen kísérletet eszelnek ki: negyvenkét középiskolást egy lakatlan szigeten arra kényszerítenek, hogy életre-halálra megvívjanak egymással. Géppisztolytól kezdve a sarlón át a konyhai étkészletből származó villáig, bármilyen fegyver a rendelkezésükre áll… A Programnak csak egyetlen túlélője lehet: a győztes. Takami Kósun regénye - melyet gyakran neveznek a 21. századi Legyek urának - botrányos karriert futott be. Bár megjelenését a japán kormány is ellenezte, a regény 1999 óta több kontinensen vezeti a sikerlistákat, számos feldolgozást ért meg.

Tim Severin - A ​viking - A király embere
Az ​Odin gyermeke és a Vérszerződés lélegzetelállító folytatása - a nagy ívű viking kaland méltó lezárása. Konstantinápoly, 1035: Thorgils a varég testőrség tagja lett, és megismeri a világ leggazdagabb városának ragyogását, egyben azonban a császári világ gyilkos intrikáit is. Harald Sigurdsson hadifőnök vezetése alatt csalétekké válik egy rajtaütésben, melynek célja, hogy csapdába ejtse a Földközi-tenger hajózási útvonalait rettegésben tartó arab kalózokat. Amikor Harald végre elfoglalja Norvégia trónját, Thorgilst titokban elküldi Normandiai Vilmoshoz, hogy összehangolják az Anglia elfoglalására készített terveiket. De vajon tényleg megbízhat-e szövetségesében? A szerző biztos szakértelemmel vezeti olvasóit a mitológiai elemekkel és felejthetetlen viking sagákkal átszőtt középkori világban, míg véget nem ér Thorgils Leifsson utazása.

Tim Severin - A ​viking - Odin gyermeke
A ​rendkívüli hősökkel, skandináv mitológiai elemekkel és véres csatákkal teli viking világban játszódó regény egy nagy ívű történelmi trilógia első kötete. 999-ben, az első millennium előtti évben születik meg Thorgils Leifsson, Szerencsés Leif és Thorgunna, egy rejtélyes, a második látás adományával megáldott ír nemesasszony fia. A hamar árvaságra jutó Thorgilst Izlandon és Grönlandon nevelik különböző mesterek, akik megtanítják az ősi szokásokra és figyelmeztetik, hogy a "Fehér Krisztus" egyre nagyobb területeket hódít el a "régi istenek" birodalmából. Thorgils még gyermekként eljut Vinlandra, a legutolsó nyugati erősségbe, s ott szemtanúja lesz egy rettenetes mészárlásnak, amit gonosz nagynénje vezet, s ami porig rombolja viking településüket. Izlandon belekeveredik az egymással versengő családok közötti véres küzdelembe, Írországban pedig fogságba esik egy csatában, és eladják rabszolgának. A hontalan Thorgils éles eszű és rendkívül alkalmazkodóképes, valódi küldetéséről álmodni sem mernének a körülötte élők. Odin híveként életének viharos eseményei során többször is életveszélybe kerül, hol csatában, hol betegségben, hol hajótörésben.

Tim Severin - A ​viking - Vérszerződés
London, ​1019: mindössze néhány hónap telt el azóta, hogy Thorgils megszökött az ír egyház karmából, ám szinte azonnal Knut angol király, a viking világ egyik leghatalmasabb alakja feleségének, Aeéfgifunka a karjaiban találja magát. Szenvedélyes kapcsolatuk egyre mélyül, s ennek óhatatlnaul beláthatatlan következményei lesznek... Thorgils kénytelen ismét menekülni, és csatlakozik Grettirhez, a vérszomjas komorságáról hírhedt törvényen kívülihez. A két férfi útitárs lesz és vérszerződést köt - ami a halálon túl is összekapcsolja őket. A szőrmékkel kereskedő sítalpas nép fagyos birodalmából a Miklagardig, a városok királynőjéig vezető nagy folyót követve Thorgilsnak minden ravaszságát be kell vetnie, hogy életben maradjon a királyi érméket hamisító banditák, a fejvadászok és a rabszolga-kereskedők között. Végül aztán Konstantinápolyban szemtanúja lesz a végső bosszúnak... A Vérszerződés magával ragadó időutazás egy csodálatosan megalkotott, gazdagságra és hírnévre éhező karakterekkel benépesített, korhű világba.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (114)

László Endre - Szíriusz ​kapitány és Corinta
Az ​író új regényének hőseit jól ismeri az olvasó. Szíriusz kapitány, Pierre, Liuna, Berci, Pinton, Leonida néni és Csibész, a műpuli a XXV. században, a Hold Államban élnek, ahol váratlanul megjelenik Corinta Moreno, Szíriusz kapitány ifjúkori nagy szerelme. Corinta most 96 éves, de ugyanolyan gyönyörű, mint lány korában volt. Hogyan lehetséges ez? ... Az ifjú nyomozók - a Négyek Tanácsa - munkához lát. Fényt derítenek a messzi múlt tragikus eseményeire. Ezzel kapcsolatban szó esik egy pingvint ábrázoló titokzatos szoborról. "Liuna rémüldözik. - Én láttam azt az asszonyt! Láttam a szemét. Gyűlölet sugárzott belőle! ... A kis Arconada baba élete veszélyben forog! Nagyon gyorsan meg kell találnunk a pingvint!" Megtalálják-e? Megmentik-e a gyermek életét? Elhárítják-e a veszélyt az emberiség feje felől? ... Erről szól a regény.

Galaktika_3
MetaGalaktika ​3. Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - MetaGalaktika ​3.
ELŐSZÓ Tudjuk, ​hogy az amerikai science fiction nagy tömege olcsó ponyvatermék, de tudjuk azt is, hogy Vonnegut, Bradbury, Fred Pohl, Asimov, Simak, Sheckley, Ursula K. Le Guin, James Blish, Harry Harrison, Philip K. Dick, Roger Zelazny, Howard Fast, Frank Herbert és mások műveit a legnagyobb elismeréssel kell emlegetnünk és fogadnunk. Regényeiken, elbeszéléseiken megérezhetjük nagy elődeik, Poe, Melville, Bierce, James Branch Cabell termékenyítő hatását, élvezhetjük gondolataik gazdagságát, prózájuk hajlékonyságát és szépségét, mondandójuk emberségét.

Covers_116762
MetaGalaktika ​6. Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - MetaGalaktika ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georges Fleury - Koumbala
Fleury ​nagy sikerű "Kutyatörténetek" és "Kheopsz" című könyvei után a szerző harmadik könyve egzotikus világba kalauzolja az olvasót. Ember és állat harmonikus kapcsolatát ezúttal Afrikában, a Csád és Szudán határán lévő paradicsomban mutatja be, mégpedig egy volt francia kommandós valóságos élettörténetével párhuzamosan. Jean Laboureur, a könyv főszereplője ugyanis kommandósként érkezik a francia gyarmatokra, de annyira megtetszik neki az ország, hogy elhagyja a hadsereget és beáll a feketék közé halásznak. Megtanulja a nyelvüket, falut épít velük, miközben vdászengedélyt szerezve bivalyvadászatokat is szervez. Hamarosan vérszerződést köt a ligubák törzsfőnökével, barátja lesz a pigmeusoknak, sőt az afrikai varázslók társasága is tagjai közé emeli. A beavatási szertartáson amulettet kap, amely az állatok, a természet és a feketék védelmére kötelezi őt. 30 évesen költözik a Kumbala folyóhoz, ahol kolóniát hoz létre. 1964-ben gyermek születik, s idillikus évek következnek: a gyermek együtt cseperedik elefánt-, bivaly- és majombébikkel, krokodilokkal, kölyökpárducokkal, miközben apja szafárikat vezet a vidéken. Az idillnek Bokassa császár rémuralma vet véget: Laboureur-t letartóztatják és kiutasítják az országból. Csak évek múlva térhetnek vissza Afrikába, addigra azonban a vadállomány jelentős része elpusztul a vadorzó bandák garázdálkodásai nyomán. Laboureur immár a Kumbalai Nemzeti Park igazgatójaként veszi fel a harcot ellenük. A jól megírt, érdekes epizódokban bővelkedő történet nemcsak Afrika sokszínű arcát, hanem a benne élők harcait, a fehérek és a feketék viszonyát is bemutatja.

Ismeretlen szerző - Lányok ​fényben és árnyékban
Lányok ​fényben és árnyékban, szomorúan és vidáman, szerelmesen és magányosan - száz színben és fénytörésben jelennek meg az antológia lapjain. Sorsok, történetek, hangulatok, szituációk és életérzések formálódnak az elbeszélésekben, amelyeket Funk Miklós válogatott kortárs irodalmunk legjavából. A főhős valamennyiben fiatal lány, kisebbek és nagyobbak, körülöttük meg bennük zajlik az élet, az ő alakjukon, érzelmeiken keresztül kapnak távlatot az események, helyzetek - művészi erővel. A szép gyűjteményben a fiatal olvasók magukra ismerhetnek, de túl is láthatnak önmagukon.

Annemarie Selinko - Désirée
Désirée, ​egy marseille-i selyemkereskedő lánya, tizennegyedik születésnapjára naplót kap édesapjától. Miről írhat egy szeleburdi kislány a francia forradalom ötödik évében? Természetesen környezetéről, a családi eseményekről: ruháiról, nővére vőlegényéről, majd a maga első szerelméről (aki nem más, mint a későbbi francia császár, Bonaparte), csalódásról, utazásokról, udvarlókról - örömökről és bánatokról, reményről és boldogságról. Serdülőéveinek fordulatai után Désirée kalandos körülmények között Párizsba kerül, és itt egy végzetszerű találkozás alkalmával megismerkedik a napóleoni kor egyik meghatározó alakjával, akivel végül összeköti az életét. Szerelmük és házasságuk fordulatokban gazdag története egyben a korszak krónikája is: a történelmi kulisszák között, a vonzóan csinos nővé cseperedő kereskedőlány körül megelevenedik a köztársasági Párizs, majd a színpompás császári udvar. Noha Désirée férje a fokozódó zsarnokság és a vég nélküli, értelmetlen háborúskodás miatt szembefordul Napóleonnal, szerencsecsillaga nem pártol el mellőle, és asszonya vele együtt emelkedik olyan rangra, melyről még csak álmodni sem mert soha. A Désirée a legnagyobb sikerű klasszikus történelmi szerelmes regény az Elfújta a szél megjelenése óta. E regényes napló kitűnő olvasmányul szolgál mindenkinek: a megragadó romantikus szerelmi történetre vágyóknak éppúgy, mint az eseménydús, izgalmas történelmi korszakra kíváncsiaknak.

Bokor Pál - Washington
Hivatásos ​újságíró, azaz hírügynökségi újságíró, ami ugyanaz is meg nem is. Éppen e sajátosságból eredően Bokor Pál a 25 esztendőből, amit a pályán töltött. 15-ben itthon legfeljebb a televízió képernyőjén volt látható. A hetvenes években az MTI moszkvai irodájának vezetője volt. Vlagyivoszot, Kamcsatka, Szahalin című útirajzát a kritika a műfaj legjobbjai közé sorolta. Egy kínai nyár címmel elsőként mutatta be a hazai közönségnek a Mao halála utáni Kínát. Írt riportot, publicisztikát, regényt, s közben sok ezer tudósítást a világról - hazánknak. A nyolcvanas évek első felében az MTI washingtoni tudósítója volt. A Tudósító voltam könyvsorozat indulásához két dologra volt szükség: egy szerzőre, aki már bizonyított, s egy országra, amely mindenkit érdekel. Így adódott, hogy hazatértekor az MTI őt kérte fel a sorozat első kötetének megírására.

Anne-Marie Dalmais - 366 ​és négy történet a természetről
A ​TAVASZ Friss tavaszi kankalinok - Köszönöm, rigó barátom - Pszt, itt a sündisznó! - Az első séta a mocsárban - Mandulácska lesz a neved - Meneküljetek, jön a vaddisznó! - A május virága a gyöngyvirág - Öt újszülött mókus - Egy magányos rejtekhelyen megbújva - A falusi levegő illata és varázsa - Stb. ... A NYÁR Esti szerenád a tetőkön - Csőrike elrepült - A tengeri kertek algái - A lebegő medúza bemutatkozik - Négy sündisznó közeledik libasorban - A katicabogarak kertészkednek - A virágos egérfészek - Orkán az erdőben - Visszatérés a nádasba - Stb. ... AZ ŐSZ Hullanak a levelek - A bajba került vadkacsák - Költöznek a fecskék - A hód gátat épít - Mindenki idebent van? Akkor zárunk! - Szárcsák a tóban - Az ősz virágai - A barnamedve és a lépes méz - A bundája színét változtató havasi nyúl - Álom vagy valóság? - Stb. ... A TÉL A tűlevelű erdőben - Karácsony ünnepe - A tengerimalac - Az ajándék labrador kölyökkutya - Itt a hörcsög! - Esik a hó! - Cinkék az ablakpárkányon - A kert hűséges barátai - A jávorszarvas hótakarója - Zergék a völgyben - Az elválaszthatatlan jégmadárpár - Riadalom a flamingók között - Ébred a természet - Stb. ...


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (137)

Laura Tuan - Csakrák ​- Az energiaáramlás hét kapuja
Kapu, ​átjáró, kerék, örvénylő forgás - láthatatlan, mégis létfontosságú központok: a csakrák. Testünkben hét fő csakra található, épp annyi, ahány bolygót eleink ismertek. A hét központ egy-egy felfedezendő világ, önmagában teljes univerzum, amelynek rezgéstartománya egy meghatározott zenei hanggal, színnel, illattal vagy drágakővel társítható. Éppen ezért mellékeltünk a könyvhöz hét drágakövet – minden csakrához egyet. A kövek segítségével helyreállíthatjuk csakráink energetikai egyensúlyát: feltölthetjük őket energiával vagy éppen elvezethetjük a felgyülemlett felesleges energiakészletet. A kristályokkal való ismerkedés csupán az első lépést jelenti ahhoz, hogy kiaknázzuk csakráink tulajdonságainak és működésének megismeréséből származó hatalmas lehetőségeket. E könyv segítségével mélyebb bepillantást nyerhetünk a csakrák és a drágakövek világába. Az egyes csakrák megfigyelésével mindenki meghatározhatja, melyik életszakaszban van, megismerheti egyéniségének erősségeit és gyenge pontjait, megtudhatja, mely szerveit érdemes támogatni, s áttekintheti, milyen tevékenységeket, ételeket, zenét, környezetet és embereket lát szívesen az életében. A természet energiából formált minket, és ugyanezen energiákkal megadta a lehetőséget, hogy ráhangolódjunk a megfelelő frekvenciákra, hogy élményeinket még teljesebben éljük meg. Keljünk útra, gyarapítsuk ismereteinket, és használjuk megszerzett tudásunkat!

Ifj. Alexandre Dumas - A ​kaméliás hölgy
Ifjabb ​Alexandre Dumas (1824-1895) szentimentális alkotása (1848) a kurtizánról, akinek a tiszta szerelem esélye is megadatott - bejárta a világot. Népszerűségét fölöttébb gyarapította Verdi ragyogó operazenéje (La Traviata), neves énekesek, illetve a filmváltozatokban színészegyéniségek kiemelkedő teljesítménye. A regény maga azok közé az irodalmi képződmények közé tartozik, amelyek érzelmi aureólába fogják és egyszerű, kongruens képlet szerint építik fel világukat. Mindennek és mindenkinek megvan a maga pontosan kijelölt, áttekinthető helye és szerepe, s az egyetlen nóvum, amit e művek felmutatnak az, hogy valami rosszról kiderül, alapjában véve jó. Szerb Antal felhívja a figyelmet, hogy a Kaméliás hölgy nyomán megindult demi-monde regénydivatra mintegy keserű ellenhatásként nyúl Flaubert magasabb értelmezési hálóval a közkedvelt érzelmes témához.

Paul Doherty - Gonosz ​árny Nyugat felől
A ​csúnya, torz testű Ehnaton, akit csak Rejtőzködőként ismernek, titokzatos alakja a történelemnek. Gyermekként saját apja megveti és nem vesz róla tudomást, felnőttként azonban hirtelen a középpontba kerül, mikor bátyja meghal. A nagyra törő és könyörtelen Mahu tanúja annak, ahogy a fiatal herceg utat tör magának a hatalom felé. Mahu Ehnaton társa, védelmezője és bizalmasa lesz. Mellette áll, mikor Ehnaton kijelenti, hogy csak egyetlen isten van, Aton, és ő, Ehnaton az isten egyetlen fia. Forradalmi és zűrzavaros korszak kezdődik, a fáraó uralmának ideje alatt egymást követik a csalások, gyilkosságok és árulások. Amikor azonban Mahu gyanakodni kezd Ehnaton ragyogó szépségű, méltóságteljes feleségére, Nofertitire, és bátyjára, a tehetséges politikus Ajra, egyre inkább úgy tűnik, hogy a háttérben egy gonosz erő munkálkodik. A fáraónak nemsokára nyoma vész...

László Gyula - Őstörténetünk
Ennek ​a kis könyvecskének az a summája, hogy mi, magyarok, nem vagyunk egyedül, hanem úgyszólván egész Eurázsia részt vett néppé tömörödésünk folyamatában. Rokonai vagyunk tehát sok-sok - múltban élt és jelenben is élő - népnek. A "Sem utódja, sem boldog őse" szemlélet, az elszigeteltség érzése helyett sikerült a szerzőnek kitágítania kapuinkat Eurázsia felé. A "Sem rokona" felfogást a mindenütt ővelük találkozunk megállapítása és bizonyítása váltja fel. Természetesen ugyanígy van ez nagyjából valamennyi népnél. És ha ez az életérzés belehatol a köztudatba, hatalmas megújulást jelenthez: kiteljesednék bennünk az összetartozás tudata, a humánum, az emberség.

Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa - Asszony ​a fáraók trónján
A ​fáraó halála után ki teheti fejére Egyiptom Kettős Koronáját? Két fia, a beteges Thotmesz és az Amon-papok neveltje, az erős és nagyravágyó Thutmózisz közül az utóbbi nem a fényes Palotában, hanem az asszonyházban jött világra, tehát fattyú, ha félig "isteni" vér is... A fáraó a lányát, Hatsepszutot jelöli meg örökösének, de ki látott még asszonyt ülni a fáraó trónján? A papok úgy döntenek, legyenek a testvérek házasok, de melyik fiú a kettő közül? Itt csak a csoda segíthet, és az nem is marad el! A regény a Thutmóziszok ádáz viszályának korát eleveníti fel, központi alakja mégis a történelem első fáraónője, aki 20 évig uralkodott a Nílus völgye felett. Hatsepszut Maat-ka-ré fáraónő gyönyörű, rendkívüli egyéniségű, varázslatosan vonzó asszony volt, aki a testvérét,és egyben a Királyi Férjet ütötte ki az uralkodásból, felvirágoztatta Egyiptomot és ritka tehetségével ujja köré csavarta mind a politikusokat, mind a hatalmaskodó papokat. Egy odaadó férfi állt tetteinek hátterében, aki mindvégig a fáraónő "jó szelleme" volt: a hűséges kegyenc, Hatsepszut egyetlen igazi szerelme...

Christian Jacq - A ​Nyugat akáciája alatt
Immáron ​negyven éve ül Egyiptom trónján II. Ramszesz. A fény fiának négy évtizedes uralkodása alatt Egyiptom visszanyerte hajdani nagyságát-dicsőségét, ismét a Kelet leghatalmasabb, legerősebb birodalma. Ramszesz öreg napjaira nyugalomra vágyik, élvezni szeretné munkája gyümölcsét. Ám a sors megtagadja tőle e kegyet: uralkodnia kell, kormányoznia országát. A béke megőrzése a legnehezebb feladat: az egykori ellenségből lett szövetséges, a hettiták fejedelme újabb háborúval fenyegetőzik, ha Ramszesz egyezségük megpecsételéseképpen nem veszi feleségül lányát, a legyőzött és visszavágásra készülő líbiai tartományok is forronganak, az udvari intrikusok sem nyugszanak. Ramszesz még mindig az égiek kegyeltje, a csodatévő: vizet fakaszt a sivatagban, parancsol a Nílus habjainak, szövetségessé teszi az ellenségeket, összebékíti a vetélkedő isteneket. Ám a végső, utolsó ellenfelét, az Időt - amely sorra ragadja el barátait - ő sem győzheti le. A feltartóztathatatlanul, diadalmasan előrenyomuló idő egyre szorongatóbb magányra kárhoztatja a fáraót, immár egyedül kell felfennie a harcot Egyiptom ellenségeivel. Aztán egy nap Ramszesz elindul utolsó útjára, megtér végső nyugvóhelyére. Améni, az írnok, aki egy emberöltőn át hűségesen szolgálta fejedelmét, lelkiismeretesen feljegyezve hatvanhét éves uralkodásának minden eseményét, csak ekkor teheti le végleg írónádját. A kör bezárult. Véget ért egy emberből istenné ragadott, majd ismét emberré lett nagy uralkodó életútja. Véget ért egy nagy korszak az ókori Egyiptomnak, a fények és árnyak mágikus birodalmának a történelmében. És véget ért a francia Christian Jacq ötkötetes varázsos regényfolyama, amely egy, az emberi emlékezet feneketlen kútjában elsüllyedt mesés világot teremt újjá a ma olvasója számára.

Christian Jacq - Abu ​Szimbel úrnője
Abu ​Szimbel úrnője II. Ramszesz fáraó, a fény fia a külső és belső ellenséggel, valamint az önmaga kételyeivel és emberi gyarlóságával vívott harcban felülkerekedve elnyerte Egyiptom trónját, szerelme, Nofertari kezét, a nagyhatalmú istenek jóindulatát, népe szeretetét, ellenfelei tiszteletét. Ám elnyerni valamit könnyebb, mint megtartani. Ramszesz tudja ezt. A győztest is újabb és újabb próbatételek várják. Hiába volt a véres kadesi csata, Egyiptom urának nem sikerült végleg megtörni a hettiták erejét. A szenvedélyes, féktelen ifjúból higgadt, bölcs férfivá érett Ramszesz azonban ezúttal okos stratégaként nem a fegyveres harcot, hanem a tárgyalásokat választja. Így lesz az egykori ellenfelekből szövetséges. Amelyre annál is inkább szüksége van Ramszesznek, mert onnan éri támadás, ahonnan nem várja. Gyermekkori barátjával, a zsidó Mózessel kell felvennie a harcot, aki sok-sok év után azért tér vissza a fővárosba, hogy népét kivezesse Egyiptomból. Minden eddiginél ádázabb küzdelem veszi kezdetét... Ramszesz csak egyvalakire számíthat biztosan: hitvesére, Nofertarira. Hódolata jeléül a fáraó a legmagasztosabb ajándékot adja Nofertarinak: két csodálatos templomot emeltet Abu Szimbelben, örök szerelmük jelképeként. De vajon Abu Szimbel úrnőjének a varázsereje és egy maroknyi hűséges barát ébersége elegendő-e ahhoz, hogy megóvja Ramszeszt a rá leselkedő veszélyektől? Erre a kérdésre ad választ Christian Jacq pergő cselekményű, fordulatos, mesterien szerkesztett regénye, ahol tökéletes egyensúlyban van a mesés és a valóságos, a fikció és a történelem, a szabadon szárnyaló képzelet és a tudományos tényanyag

Christian Jacq - A ​kadesi csata
A ​francia Christian Jacq monumentális Ramszesz-pentalógiájának harmadik kötetében az ókori történelem egyik leghíresebb csataterére, egyik legádázabb ütközetébe vezeti hősét és az olvasót. Hiába szilárdította meg belső hatalmát Ramszesz, a fény fia, hiába nyerte el népe és a nagyhatalmú istenek támogatását az Évmilliók templomának a felépítésével, ha külső ellenségei szüntelenül országa vesztére törnek. A küzdelem tétje ezúttal nem saját trónja, hanem birodalma sorsa, Egyiptom léte vagy nem-léte. Ramszesznek minden eddiginél hatalmasabb és félelmetesebb ellenféllel kell megütköznie: a hettita hadsereggel, amelynek létszáma, fegyverzete, ereje jóval meghaladja az egyiptomiét. A véres háború elkerülhetetlennek látszik. A két sereg Kades, a bevehetetlennek kikiáltott észak-szíriai erődítmény falai alatt ütközik meg egymással életre-halálra. Ám hogyan készülj Ramszesz a döntő ütközetre, amikor legfőbb testi-lelki támaszát, imádott hitvesét, a szépséges Nofertarit titokzatos kór emészti, amely ellen mit sem tehetnek az orvosok. A királynén rontás ül: csak az istennő köve segíthet rajta. De hol keresse Ramszesz a varázserejű követ? A fáraó először délre indul a mágikus kőért, majd az egész országot behálózó hettita kémszervezetet felszámolva élére áll észak felé vonuló hadseregének, hogy megütközzön a birodalmát pusztulással fenyegető barbár erőkkel. Harcához égi atyja segítségét kéri. Vajon ezúttal is a pártját fogják az istenek?


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók