Ajax-loader

Gyula Molnár

Rate_positive 669 Rate_neutral 6 Rate_negative 2

2506 napja velünk van 13 napja láttuk utoljára

Kinai_mesecske Badge-scifihet-2014 Badge-feltolto-500 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Mehecske 10000fb_300 Buek_2013_300 Santa_300 Silly_walk_300 Meetoff_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (1831)

Bánki György - A ​legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról
Ez ​a könyv az érdeklődő nagyközönségnek szól, nem tankönyv és nem diagnosztikai vagy terápiás útmutató. Olyan igyekszik lenni, amilyet a szerző maga is szívesen elolvasna. A címe természetesen ironikus, viszont a témához illő. A nárcizmus részben pszichológiai, részben a hétköznapokban használt fogalom és a pszichológián túlmutató kulturális jelenség. A pszichiátriában egy személyiségzavart jelöl, melynek határai eléggé elmosódottak. A nárcizmusunk mértéke is igen különböző lehet a való életben: a magányos, sebezhető, zárkózott, precíz, de érző szívű embertől a rideg, fennhéjázó, manipulatív bántalmazóig. A könyv fókuszában a narcisztikus személyiségzavar áll, ám a jelenség megértéséhez kitágítjuk az optikát, és így bemutatásra kerül az elkényeztetettségnek vélt elhanyagoltságtól a narcisztikus sérülékenységen át az antiszociális és a paranoid karakterig ívelő spektrum. A témához való közelítést filmek, színdarabok, regények, saját élmények és terápiás esetek részletei segítik. Philip Zimbardo professzorral, az egyik legkiválóbb szociálpszichológussal magyarországi látogatásai során két alkalommal is hosszan beszélgettem a készülő könyvről. Részletesen meséltem neki a könyv koncepciójáról, felépítéséről is. Ő mindezek után ezt az ajánlást küldte el nekem: --- A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról a pszichiáter-író, Bánki György valóban nagyszerű műve, nélkülözhetetlen kalauz a nárcizmus bonyolult világában. A lenyűgöző, eredeti gondolatokkal teli, nagyhatású könyvben az olvasókat egy szokatlan utazásra invitálja a szerző, melynek során felfedezhetik a lélek ismert és ismeretlen zugait. Ehhez Bánki kiváló idegenvezetőnek bizonyul, aki ezt a szellemi kalandot remek stílusban varázsolja izgalmassá és élvezetessé. Legyen ez a könyv kötelező olvasmány mindenkinek, aki valaha ismert narcisztikust, vagy ő maga az, vagy tervezi, hogy azzá válik. Philip Zimbardo professzor Stanford Egyetem A Lucifer-hatás szerzője

Mihály Dénes - Az ​automobil, teherautó, motorkerékpár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dave Turner - Ford ​Popular and the Small Sidevalves
This ​work provides the technical an marketing story of a most profitable car, coupled with a social history of what must surely be the British "folk's wagon".

C. Edson Armi - American ​Car Design Now
More ​and more Americans today are paying attention to how their cars are designed. Auto designers are now celebrities, and the look of your car has become as important as the clothes you wear. According to the New York Times Magazine, You are what you drive. Your car is a bold statement of individual identity. American Car Design Now is the first book to take a critical look at this phenomenon, with in-depth examinations of the creative process behind more than thirty contemporary models that embody the trends of the future, including the Crossfire, Mondeo, Thunderbird, Continental, Mark 9, Bengal, Vizon, Cien, and CTS. The product of more than three years of research, this volume collects the author's essays and interviews with the design directors of General Motors, Ford, and Chrysler. The author gained unprecedented access to the notoriously secretive and guarded design studios of these car giants, and the result is an insider's perspective on the making of new American cars, of new American dreams. American Car Design Now delves deeply into the individual characters behind the industry and shows how their different creative and managerial techniques translate to the finished models. With this unique analytical approach, American Car Design Now is a great addition to the shelves of not only auto industry professionals but designers and car enthusiasts of all types.

Bill Ballard - English ​& Australian Small Fords
Well-known ​Ford historian Bill Ballard has cataloged, in chronological order, all the small (8hp and 10hp) cars and their commercial derivates that were built by the Ford Motor Company in England and Australia. The book helps the enthusiast to precisely identify each marque and advises how to restore these cheap but charismatic little cars, giving practical down to earth, hands-on tips and techniques of how best to restore your small Ford vehicle.Many different body examples are illustrated such as 2 door, 4 door, drop head, tourer, van, tug plus others. Models from 1932 to 1962 include Ford and Fordson Y, C, Eight, Ten, E83W, E03W, A53W, E94A, Prefect, Prefect Dulux, Squire, Escort, Thames, Popular, Popular Delux and more.Features:,Available exterior and interior trim and fittings.,Upholstery and trim colors.,Wheel colors.,Paint colors, codes and years applicable for different countries. ,Body styles and options. ,Official production figures. ,Briggs body production figures including North American figures.

Artner Annamária - Globalizáció ​alulnézetben
A ​szerző a megszokottól eltérően közelíti meg a globalizáció kérdését. A globalizáció, pontosabb nevén a transznacionális monopolkapitalizmus lényegének azt tartja, hogy a tőkének sikerült újból egyetemlegesen korlátlan uralma alá hajtania a munkát és az emberiség túlnyomó többségét. A tőkének ez a hatalma az ipari-szolgáltatási tartaléksereg felduzzasztása révén a munka mennyiségének és intenzitásának növekedését, a munkaerőáru értékének csökkenését eredményezi, vagyis a kizsákmányolás növekedésével jár. A szerző a tőkés termelés nemzetileg és nemzetközileg is hierarchikus jellegének hangsúlyozásával kimutatja, hogyan hárítja át a fejlett országok tőkéje időről időre saját válságait nemcsak saját munkástömegeire, hanem a fejletlenebb országokra, azok tőkéjére és munkásosztályára, hogyan áll szemben a kis- és nagytőke egymással a konkurenciaharcban. A könyv bemutatja azt is, hogyan kuszálódnak össze a többszörös hierarchiákkal átszőtt tőkerendszerben a társadalmi szembenállás frontvonalai, a kis- és nagytőkék szembenállása a tőke-munka-ellentéttel, a világ munkásarisztokráciájának a jóléti államért folytatott reformista utódvédharcai a fejlődő világ már régen elnyomott munkástömegeinek érdekvédelmével, a nacionalista, retrográd antiglobalizmus a globalizáció világtörténelmi alapjait nagyon is üdvözlő, de annak magántőkés formáját elutasító globalizációkritikai mozgalmakkal.

Mihail Mihajlovics Bahtyin - A ​beszéd és a valóság
A ​világhírű szovjet irodalomtörténész-esztéta, Mihail Mihajlovics Bahtyin neve nem ismeretlen a magyar olvasó előtt. Legutóbb Rabelais-monográfiája aratott jelentős sikert. Kötetünk annyiban tér el, az eddig hozzáférhető írásaitól, hogy nem annyira konkrét esztétikai-irodalmi elemzéseket tartalmaz, hanem főként azokat az írásait gyűjtöttük össze, amelyekben az elemzések filozófiai-társadalomelméleti háttere, Bahtyin sajátos beszédelmélete bontakozik ki. A beszéd és a megnyilatkozás az a két alapkategória, amelyek segítségével kidolgozza sajátos "dialogikus" művészet- és társadalomértelmezését. A kötet érdekességét fokozza, hogy helyet kapott benne több, Bahtyin hagyatékából előkerült s a Szovjetunióban is csak az utóbbi években napvilágot látott munka, továbbá azok a fontos írások is (a freudizmusról, marxizmusról és nyelvfilozófia viszonyáról), melyeknek szerzősége igen sokáig vitatott volt.

Annie Cohen-Solal - Sartre ​1905-1980
"Egy ​életrajz sohasem képes kimeríteni tárgyát. Nem szobrot akartam állítani a kertben, hanem behatolni abba a házba, amelyben Sartre volt az úr. Lakatos módjára dolgoztam, sartre-i szerszámokkal feszegetve a sartre-i törvényeket, zárakat törve, falakat döntve, nyílásokat vágva. Felhívtam a figyelmet néhány ismeretlen momentumra, mint például Sartre szemérmességére, Annie nevű unokahúgára, az 1960-as évektől kezdve egyre erősödő nemzetközi hatására. A nyolcvanas évek vitáival szemben reményeim szerint sikerült feltárnom némely olyan bizonyítékot, amelyek végre véget vetnek az elhamarkodott áligazságok terjedésének a megszállással, a Nobel-díj visszautasításával, a gyermekkorával kapcsolatban. Behatoltam a Sartre-házba, átkutattam, de másokra vár a feladat, hogy folytassák a kutatást, hogy újabb ajtókat nyissanak fel. S hogy mindent összevetve mit sikerült elérnem, azon túl, hogy felvázoltam egy ember szüntelenül változó portréját és hogy felvillantottam néhány új irány lehetőségét? Talán egyszerűen csak hozzájárultam ahhoz, hogy az író visszakerüljön a köztudatba, hogy újra beszéljenek róla" - írja a francia írónő könyve utószavában.

Eric Shanes - Andy ​Warhol
Andy ​Warhol (1928 -1987), az 1950-60-as évekbeli művészvilág vezéralakja. Munkásságát nem könnyű értékelni: mindössze tehetséges reklámgrafikus vagy kreatív alkotó volt? Kétségtelen, hogy napjainkig megmaradt a fogyasztói társadakom fogalmával eggyé vált pop-art kulcsfigurájának annak mestereként a hétköznapi tárgyakat, valamint híres csillagok és politikusok arcmásait véve alapanyagként, létrehozta belőlük saját eredeti kompozícióit. Sokféle technika eszköztárát alkalmazva, ám elsősorban a képanyag kiválasztása, vizuális ismétlése és festői eszközökkel való kidomborítása, valamint a hozzájuk rendelt paletta által Warhol töbszörösen tudatosítja bennünk a korabeli anyagiasságot, a média által létrehozott sztárolást, a mesterségesen generált szükségleteket és igényeket. E kötet Warholnak mint a huszadik század egyik legszámottevőbb alkotójának kreatív munkásságát vázolja fel, nem feledkezve meg a művész legjelentősebb alkotásainak elemzéséről sem.

Kurt Vonnegut - Macskabölcső
"Ebben ​a könyvben egyetlen szó sem igaz" - így kezdődik Kurt Vonnegut számtalan kiadásban és nyelven megjelent, nevezetes regénye. Viszont minden egyes szavát elhisszük - tehetnénk hozzá. A zárt szerkezetű, feszes ritmusú történet fatális véletlenek szükségszerűen egymásra következő sorozata. Felix Hoenikker otromba különc, ám zseniális tudós, aki játékos kedvében feltalálja a földi életet pillanatok alatt kioltó szuperjeget. A veszedelmes anyag szilánkjait a torzszülött, ám a maguk módján szintén zseniális Hoenikker-gyerekek juttatják el a távoli San Lorenzo szigetére. A sziget államformája a totális diktatúra, vallása az emberek tökéletes testvériségét meghirdető, sőt megvalósító bokononizmus. A vallás gyakorlására a hívek talpainak összeérintésével kerülhet sor, de az egyéb hittételekkel is részletesen megismerkedhetünk. A szuperjég pusztító erejének Bokonon próféta teremtő tanaival is szembesülnie kell. E találkozás "naplója" a különös, egyszerre mulatságos és megrendítő történet, amely Vonnegut írásművészetének teljes gazdagságával bilincseli le az Olvasót.

Norbert Elias - Mozart ​- Egy zseni szociológiája
Hanák ​Péter írja Norbert Elias A civilizáció folyamata című alapművének magyar kiadásához készült tanulmányában: E könyvben a személyiségstruktúra átalakulása, civilizálódása nem független a társadalométól, hanem kifejezetten annak folyománya: az újkori centralizált államfejlődés, a nemzetté válás, a modernizálás megváltoztatja az egyén ízlését, szokásait, gondolkodását, az átalakult egyének új közössége viszont újjáformálja a társadalmi és állami rendet. A másik újítás, amelyet ma különösen időszerű kiemelnünk: az egyéni magánszférának és a közéleti hatalmi szférának, a ťtörténelemalattiŤ köznapi életnek és a ťmagasŤ politikának, az időtlen kulturális műalkotásnak és a térhez, időhöz kötött politikai cselekvésnek minden elkülönülés, közömbösség és szembenállás ellenére meglévő szoros kölcsönhatása, ami nélkül sohasem teljes a történelem, sohasem reális a történetírás. A módszer a Mozart-könyv esetében is azonos: a kultúrszociológus-történésztől a társadalomban élő zenész portréját kapjuk. Elias párhuzamosan vizsgálja a személyiségstruktúra és társadalmi közeg kölcsönhatását, változását, átalakulását. Mozart finoman megrajzolt képe szövevényes szociális kapcsolatrendszerének finoman megrajzolt háttere előtt jelenik meg. A mű alaptétele: Mozart halálát nem maga a máig rejtélyes kór okozta, hanem az, hogy nem vette fel a harcot a betegséggel, sorozatos csalódásai miatt feladta az életért folytatott küzdelmet.

Max Eisler - Anton Faistauer - Albert Paris Gütersloh - Ludwig Hevesi - Gustav Klimt - Richard Muther - Fritz Novotny - Emil Pirchan - Egon Schiele - Alice Strobl - Gustav ​Klimt
Klimt ​a bécsi századforduló legjellegzetesebb festője volt. Neki köszönhető, hogy Párizs mellett Bécs vált a korabeli festészet másik nagy központjává. Munkásságában Klimt egyesíti a Kelet és a Nyugat művészeti hagyományait: bizánci kompozíciójú, aranytól sziporkázó képei szecessziós motívumokból állnak össze lenyűgöző egésszé. Azon kevesek közé tartozott, akik a "szent művészetnek" egy mind művészietlenebb korban csakugyan szakrális tartalmat tudtak adni, megőrizve szépségét és hitelét. Klimtnek és híveinek sokat kellett küzdeniük, amíg el tudták fogadtatni ezt a provincializmusból kitörő, új művészetet s a képek megbotránkozást keltő, kihívó erotikáját. A válogatás, amely - jórészt korabeli - osztrák írók, kritikusok, műtörténészek írásaiból készült, ezekkel a csitulni nem akaró tusákkal s az életmű értékeivel és hátterével ismerteti meg az olvasót.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (490)

Ács Irén - Dogossy Katalin - Azok ​a jó kis hatvanas évek
Ezt ​te úgyse érted, mama, szokta mondogatni egyetemista fiam. És igaza van. Egyre több dolgot nem értek. Nem értem, hogy működik a pentium processzor, nem értem, miért kell SMS-üzeneteket küldeni órán a haveroknak, akikkel úgyis együtt ebédel a menzán, nem értem, miért kell a számítógép képernyőjén kis kockában nézni a tévét, miközben a másnapi zárthelyire készül, valamint gyülölöm azt is, ha a zsebemben, táskámban, autómban örökké megszólal a mobiltelefon. Nyilvánvaló, hogy ez az új évezred már nem az én évezredem. Alaposan elavultam. Véglegesen és korszerűtlenül huszadik századi vagyok. Tátott szájjal bírok álldogálni ódon antikváriumok polcai előtt, a mai napig megszagolom a könyvet, mielőtt olvasni kezdem. Kilel a hideg a plazákban és szupermarketekben. Nagy ívben elkerülöm a multiplex mozikat. Szeretném elmondani huszonéves fiamnak, hogy annak idején jó volt ott ülni a meleg szobában és nézni, amint a rádió zöld macskaszeme világít, miközben Miska bácsi levelesládájából mesélt. Szeretném elmondani, hogy nem jártam síelni Ausztriába, csak az erdő szélére szánkózni. Nem volt vízhatlan hótaposóm, csak magas szárú, barna, fűzős cipőm, mégse fáztam. Vagy ha fáztam, hát rohantam hazáig, ahol nagyanyám a sparhelt mellett, az ócska karosszékben szundikált. Szeretném elmondani, hogy mennyire gyűlölöm a televíziókból kiömlő készre gyártott képeket és érzelmeket, az egy sablonra készülő gondolatokat és az egymást törlő információkat. S kicsit se szeretem, hogy rám telepszik ez az egész gépesített, turbósított, elektronizált világ. Sokáig azt gondoltam, mégse mondom el, mert úgyis csak az lesz a válasz, mama, te ezt nem érted. Aztán meggondoltam magam. Maradjon abból a régen volt világból emlék azoknak, akik velem együtt átélték, és valami azoknak, akiket érdekel, hogy milyenek voltak azok a sokat vitatott, jó kis hatvanas évek. Dogossy Katalin Dogossy Katalin huszonöt éve újságíró. Az Új Tükör, a Képes 7 munkatársa volt, a rendszerváltás óta a női sajtónál dogozik. Eddig egyetlen könyve jelent meg, Baj van a gyerekkel címmel. A kötet fotói Ács Irén archívumából valók. A fotóművész huszonöt éven át dolgozott az 0rszág-Világ szerkesztőségében.

Horváth György - Bartha ​László
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lev Tolsztoj - Anna ​Karenina
Sok ​regény szól a házasságtörésről, mind közül a leghatalmasabb Tolsztoj Anna Kareniná-ja. Karenina szerelmét és megsanyargatását egy évszázad múltán is közel érezheti magához az olvasó, noha az Anna körül zsibongó nagyvilági társaság elegáns könyörtelenségének rajza immár csak híradás az elsüllyedt történelemből. "A világirodalom legnagyobb társadalmi regénye" - Thomas Mann méltatta így az Anna Kareniná-t - egyszerre volt Tolsztoj művészi búcsúja a szerelemtől és gondolati előkészülete a prófétaszerepre. Egy kötetben szinte két regény: Annáéban Tolsztoj elmondhatta mindazt, amit az érzéki rajongásról egyáltalán tudott, és amit csak művészi alakban mondhatott el, Levinében pedig megfestette önarcképét, a helyzetével erkölcsileg meghasonlott földesúrét, akinek önvizsgálatát és felismeréseit később már csak röpiratok nyelvén vagy a gondolatnak szigorúan alárendelt szépprózában tudta megfogalmazni.

Maria Treben - Női ​betegségek
Némely ​asszony sok bajtól kímélhetné meg magát, ha időnként elfogyasztana egy csésze cickafark-teát, mondotta Sebastian Kneipp atya, utalva a cickafark gyógyerejére a nők gyógyításában. Maria Treben az "Isten patikáriusa" e könyvében a női betegségekkel kapcsolatos tapasztalatait tárja fel. Valóságos bőségszarut kínál a megelőzéshez, a kezeléshez és a gyógyításhoz, kezdve a serdülőkorú leányok gondjaitól egészen a változás évéig. A receptúrákon kívül a szerző értékes tanácsokkal szolgál a gyógynövények felismeréséhez, gyűjtéséhez és tárolásához, nemkülönben a teakeverékek és egyéb házi szerek összeállításához.

Covers_223419
4

Ismeretlen szerző - A ​régi Anglia hétköznapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erich Maria Remarque - Csend ​Verdun felett
...Bühler ​rohanva megkerülte a mellvédet és kétségbeesetten megpróbálta figyelmeztetni. De késő volt. Az őrnagy már tüzelt. Egy vékony fiatal hang kiáltása hallatszott, és a test visszahanyatlott az árokba. Egy pillanatig szorongató csend támadt, utána ordítás hallatszott, és megindult a megsemmisítő támadás. "Lőjetek! Jönnek!", kiáltotta az őrnagy. Ekkor mi is tüzet nyitottunk. Töltöttünk és lőttünk, mint az őrültek, töltöttünk és lőttünk, hogy csak túl legyünk már azon az iszonyatos pillanaton. Az egész front mozgásban volt, az ágyukat is bevetették, és ez így ment egész éjszaka. Reggelig tíz embert vesztettünk, köztük volt az őrnagy és Bühler is...

Jhumpa Lahiri - Beceneve ​Gogol
Az ​1967-ben, Londonban született írónő első novelláskötete (Interpreter of Maladies címmel) 1999-ben jelent meg, és azonnal elismerés övezte. 2000-ben megkapta a Pulitzer-díjat, a PEN Hemingway-díját, O. Henry-díjra jelölték, novelláit közölték A legjobb amerikai novellák című kötetben. Első könyvét több mint 600 ezer példányban adták el. Amikor Jhumpa Lahiri, az Indiából Anglián keresztül érkező bevándorlók gyermeke óvodás lett Kingstonban, a szülei elmondták az óvónőjének, hogy a keresztneve csupán egy becenév. Bengáliban a beceneveket csak a család és a barátok használják otthon és intim körben. Minden becenévhez tartozik egy úgynevezett jó név, a külső világ számára azonosításul szolgáló hivatalos név. Lahirinek két hivatalos neve van: Nilanjana Sudeshna. Ezek szerepelnek az útlevelében és a születési bizonyítványában, és szülei ezeken a neveken íratták be az iskolába is. A tanár azonban nem volt túlságosan a formalitások híve. – Ez így elég hosszú név – mondta, és úgy döntött, hogy könnyebb kiejteni a „Jhumpát”. Harminc évvel később felhasználja ezt a jelenetet a The Namesake című regényében, amely nemcsak az első regénye Lahirinek, hanem az első könyve, amióta az Interpreter of Maladies című elbeszéléskötetével elnyerte a Pulitzer-díjat. „Jhumpa Lahiri tiszta, eleven, döbbenetesen pontos és áttetsző stílusú könyve egyedi, lebilincselő élmény. A szerző valahol a regényében Dosztojevszkijt idézi, aki ezt írta, mindannyian Gogol köpönyegéből bújtunk elő. Ha ez a mondás valakire igaz, akkor az a valaki pontosan Jhumpa Lahiri!” – Greskovits Endre, Holmi 2004/3 "... A névadást illetően úgy határoztak, hogy ezt a tiszteletre méltó feladatot meghagyják Ashima nagymamájának, aki már nyolcvanéves is elmúlt; eddig is ő nevezte el mind a hat, a világban szerteszét született dédunokáját, és most kimondottan izgalomba jött attól, hogy a családban talán az első fiúnak is ő adhat nevet. ... Noha ezt a levelet már egy hónapja, júliusban elküldték, még mindig nem érkezett meg. Ashima és Ashoke nem aggódott emiatt különösebben. ... A név ráér. Az sem szokatlan, ha évek telnek el, mire meghatározzák az igazi nevet, a lehető legjobb nevet. Mellesleg úgyis mindig a becenevek oldják meg a gondot. ... A becenév a gyermekkor kitartó öröksége, emlékeztető arra, hogy az életet nem kell mindig olyan véresen komolyan venni. Emlékeztető arra is, hogy egy név nem minden. ..." "... A jó hír, hogy másnap reggel Ashima meg a baba hazamehetnek. A kevésbé jó hír pedig, hogy Mr. Wilcox, a kórház szülészetének anyakönyvi illetékese közli velük: nevet kell választaniuk a fiuknak. Merthogy, tudják meg, Amerikában babát a kórházból születési anyakönyvi kivonat híján haza nem engednek. Ahhoz meg név kell. ... Az ajtó becsukódik, és ez az a pillanat, amikor Ashoke némi borzongástól kísérve - mintha mindvégig tudta volna - ráébred arra, mi lenne a fia számára a legtökéletesebb becenév. Emlékszik az ujjai közt görcsösen szorongatott lapra, a szemébe tűző fény sokkjára. S most először nem rettegésben, hanem hálával emlékszik arra a pillanatra. - Szervusz, Gogol - suttogja, s a gőgös kis arcocska meg a szorosan becsomagolt test fölé hajol. ..."

Harsányi Zsolt - Mathias ​Rex
A ​legendák Mátyás királyát írta meg Harsányi: az álruhában járó, keménykezű, de igazságos, a trónra született uralkodót. Ez a Mátyás harcra és tudományra nevelődött: országa első bajvívója, s műveltsége, gyors észjárása tudósokat megszégyenítő. Apja - a család hite szerint Zsigmond király természetes fia - a törekvő Hunyadi János és bátyja, a Czillei-Gara szövetség áldozatául esett László a lovag eszményképei, a királyé azonban Nagy Lajos is, Zsigmond is: erős hadsereget, fejlett gazdaságot, virágzó tudományt és művészetet akar. Titkos álma, a német-római császárság űzi, hajtja egyre nyugat felé, miközben már a török is készülődik. A nemzeti király mítoszát Harsányi ügyesen egyezteti, kapcsolja össze a történeti valósággal. A modern történeti kutatások, elsősorban Szekfű Gyula, Mályusz Elemér eredményeit az életrajz, a történelmi regény színes, vonzó módszerével közvetítette olvasóinak. Mátyás királya hús-vér ember, reneszánsz zsarnok, szerelmében megcsúfolt, meggyötört férfi, fiáért aggódó, büszke apa.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (490)

Henri Pirenne - A ​középkori gazdaság és társadalom története
Henri ​Pirenne (1862 - 1935) azok közé a történészek közé tartozik, akik átformálták a 20. század történetírását, kijelölték új irányait. Az Annales alapítóinak belga barátja és mestere különösen a középkori városi intézmények és társadalmi rétegek, az ipar és a kereskedelem kutatásában ért el lényegi eredményeket. A középkori gazdaság és társadalom története talán legnagyobb hatású szintézise, mintegy összefoglalása kutatásaink. Benne sűrítve, de élvezetesen kifejtve megtalálható valamennyi tézise, melyet a középkori források fél évszázados tanulmányozása során kimunkált. Pirenne úttörő jelentőségű gondolatai termékenyítően hatottak és hatnak ma is a történetírásban.

Polányi Károly - Kereskedelem, ​piacok és pénz az ókori Görögországban
"E ​mű célja, hogy az egyetemes gazdaságtörténetből kiindulva átfogó újraértelmezését adja az emberi megélhetés problémájának" - írja a világhírű magyar származású gazdaságtörténész, Polányi Károly töredékekben fennmaradt s csak halála után, 1977-ben megjelent művében. Kötetünk ebből a műből válogat. Részletek olvashatók a mű elméleti alapvetéséből, elsősorban azok a fejtegetések, amelyek új mozzanatokat tartalmaznak a magyarul már megjelent Polányi-írásokhoz képest. Teljes egészében közöljük viszont a Kereskedelem, piacok és pénz Hellászban című tanulmányt, amely egy tervezett, s a szerző halála miatt félbeszakadt esettanulmány-sorozat első darabja. Noha a szerző saját bevallása szerint nem volt "szakértője" az antikvitásnak, talán éppen ez a kívülálló pozíció s a hozzá társuló elfogulatlan szemlélet juttatja új, lényeges belátásokhoz az ókori gazdaság szerepét és szerkezetét illetően. Meggyőző elemzései nyomán másként látjuk a klasszikus görög kultúra és irodalom alkotásait is, s új megvilágításba kerül a kor számos politikai eseménye és intézménye. Nem lezárás tehát, inkább kiindulópont Polányi Károly utolsó műve - kiindulópont, amelynek ígéretét, követve vagy nem követve, ám mindenképpen szem előtt tartva az ő útmutatásait, a tanítványoknak kell beváltaniuk.

P. J. Blumenthal - Kaspar ​Hauser testvérei
Kaspar ​Hauser, az emberektől elzártan nevelkedett fiú történetével korától kezdve egészen napjainkig rengeteget és rengetegen foglalkoztak. A különös vadember és a hozzá hasonlóan emberektől elvadultan felcseperedett, valódi Tarzanok és Mauglik meséjét néhányan csupán elrettentő kuriózumként borzongták végig, holott ezek a rémmesék valójában az emberi lét legkomolyabb kérdéseit feszegetik. Vajon eleve gyengeelméjűnek születtek ezek a szerencsétlenek, vagy a társadalomtól, az emberek közösségétől való elszakadás fejlesztette vissza eredetileg velük született képességeiket? Elsajátítható-e felnőttkorban az emberi viselkedés, a beszéd, a társadalmi együttélés szabályrendszere? Egyáltalán, mi teszi az embert emberré? A születés vagy a neveltetés? P. J. Blumenthal író-újságíró a témában egyedülállóan gazdag anyagot gyűjtött össze: száz, kisebb-nagyobb részletességgel feldolgozott esettanulmány segítségével mutatja be a Kasparhoz hasonló gyermekek különös fogadtatását a társadalomban és az esetük kapcsán felvetődő legfontosabb problémákat.

Kenneth Janda - Jerry Goldman - Jeffrey M. Berry - Az ​amerikai demokrácia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyáni Gábor - Magyarország ​társadalomtörténete II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boris Vian - És ​mindez a nők miatt!
Maszkabál ​a 17 éves Gaya tiszteletére. A vendégek: Washington aranyifjúsága. F(őhős) bő szoknyája redőiből elővillanó epilált lábszáraival, kihívóan ágaskodó gumidudáival megigézi az estély hímjeit. Ő azonban a XV. Lajosnak álcázott Florence-t szemeli ki, akiben szapphói érzelmek gerjedeznek. Gaya büszkén feszít Undok Langyó jobbján, majd mindketten eltűnnek. F. régi, ám ifjú barátnőjére igen megroggyant állapotban talál. Hamvas bőrét tűszúrások nyomai csúfítják. Morfium! F., az alkalmi travesztita, ágaskodó szomorúságától hajtva, Florence karjába menekül.. A Köpök a sírotokra!, az Öljünk meg minden rohadékot! és a Minden hulla fekete után a Boris Vian-sorozat utolsó kötete sem szokatlanabb az előzőeknél. Egyetlen szóval jellemezve: fergeteges!

Ismeretlen szerző - Magyarország ​társadalomtörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár Éva - Az ​újra felfedezett Tornyai
Habent ​sua fata libelli ... De nemcsak a könyveknek, a festményeknek is megvan a maguk sorsa ... A Tornyai-hagyaték ügye két alkalommal is a sajtószenzáció középpontjába került: először közvetlenül a festő halála után, másodszor pedig majd fél évszázad elteltével. 1936. szeptember 24-én, a temetést követő napon már hasábos cikkek jelentek meg az újságokban, az egész címoldalt betöltve: "Eltűnt Tornyai János 800 képe. Nyomozást indított a hódmezővásárhelyi rendőrség" (Magyarország), "Eltűnt nyolcszáz Tornyai-kép" (Pesti Napló), "Tornyai János özvegyének drámai nyilatkozata az eltűnt festményekről és a művész utolsó hónapjairól" (Magyarország) . 1984. november végén egy szinte hihetetlen, nem várt felfedezésről, "az évszázad leletéről" adtak hírt a lapok: "Festmények a padló alatt. Ismeretlen Tornyai-képek kerültek elő" (Esti Hírlap); "Szenzációs felfedezés. Ismeretlen Tornyai-festmények és -dokumentumok" (Népszava); "Festménykincsek az özvegy ágya alatt" (Hétfői Hírek); "A visszajussolt életmű" (Magyar Hírlap). A páratlan felfedezést gyors kiállítás követte, amelyen az érdeklődők hosszú sora ismerkedhetett meg az előkerült rendkívül értékes anyaggal. A kiállítás rendezője, Bodnár Éva számára pedig kitűnő lehetőség kínálkozott arra, hogy eddigi kutatásait kiteljesítve, az életmű fehér foltjait betöltve, az előkerült 717 festmény és rajz, a 80 napló és más dokumentumok alapján egy, az eddiginél árnyaltabb, teljesebb életpálya képét rajzolja meg. Új művéből plasztikusan tárul elénk Tornyai János emberi, művészi portréja, és megismerkedhetünk az alföldi festészet kialakulásának történeti hátterével is.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (568)

Jean Cassou - A ​szimbolizmus enciklopédiája
"A ​szimbolista esztétika a legváratlanabb formákban nyilvánul meg, kutatásai révén addig kevéssé érintett területek vizsgálatára törekszik: az ábránd és a képzeletbeli, a fantasztikus és az irreális, a mágia és az ezoterizmus, az álom és a halál tartományait vizsgálja" - ad tág és rugalmas meghatározást Jean Cassou francia esztéta a szimbolizmusnak. A szimbolizmus lényege az álom ereje, ennek erős jelenléte a művekben. "Egy álmokban járatos ember jött ide, hogy beszéljen egy másik emberről, aki meghalt" - kezdett egy emlékbeszédet Mallarmé.

Lionel Richard - Az ​expresszionizmus enciklopédiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Ferenc - Vallási ​ismeretek - Szakrális terek
Ha ​utazni készülünk, mindig azt vizsgáljuk, hogy a meglátogatandó területen milyen értékes látnivalót találhatunk. Az utazási irodák programfüzetei is ezeket az értékeket igyekeznek az utazni vágyók elé tárni, hogy felkeltsék az érdeklődésüket. Ezek az értékek lehetnek természeti adottságok, vagy emberi alkotások. Ez utóbbiak között rendkívül nagy számban vallási eredetű objektumokat találunk: templomokat, püspöki palotákat, könyvtárakat, patikákat, egyházművészeti gyűjteményeket, szobor- és képtárakat stb. Ezekhez kapcsolódnak még a nemzetközileg ismert, nagy tömegeket vonzó körmenetek, passiójátékok, és különböző vallási eredetű misztériumjátékok. Az idegenforgalom külön fejezetét alkotják a nemzetközi zarándokhelyek, amelyek évente több millió zarándokot fogadnak. Ezek a mindenütt jelen lévő vallási létesítmények arról tanúskodnak, hogy az egész emberiség életét áthatja az Istenhez és a vallási kultuszhoz való kapcsolat. A kereszténység kétezer éves története során minden emberi értéket integrált vallási tevékenységébe, követve Szent Pál tanítását: „Mindent vizsgáljatok meg, ami jó, tartsátok meg." Ezért a különböző egyházi létesítményeket látogatva, ott kétezer év - sőt az ószövetséget is figyelembe véve - négyezer év emberi értékeit szemlélhetjük. De minden világvallásban felfedezhetünk olyan, mindenkit érdeklő szimbólumokat, amelyek a létezés céljára vagy végső értelmére mutatnak rá. Ha egy művészi értékekben gazdag templomot látogatunk meg - kívül és belül -, építészeti, szobrászati festészeti stb. értékei mind különleges mondanivalót hordoznak. Minden jelnek jelentése van. Ezeket a jeleket és jelentésüket azonban ma már csak kevesen ismerik, jóllehet rendkívül érdekesek, és bevilágítják számunkra az emberi kultúra évezredeit. A turisztikai programokat összeállító utazási irodáknak ismerniük kell - tekintettel rendkívülien gazdag kulturális értékeikre - a közérdeklődésre számot tartó vallási értékeket, hiszen ezeket be kell illeszteniük a programjaikba.

Farkas Pál - A ​nagy francia forradalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K. Csilléry Klára - A ​magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Merle - Szenvedélyes ​szeretet
A ​XVI. századi Franciaországot, a hugenották viharos, vérzivataros századát felelevenítő, nagyszabású, tizenhárom kötetes regényfolyam ötödik kötetében Robert Merle részletesen és történelmileg hitelesen, színesen és lebilincselően tudósít III. Henrik tizenöt éves uralkodásának második feléről, a Katolikus Liga két vezetőjének, Henri és Louise de Guise hercegeknek a meggyilkolásáról, a király és a trónörökösül jelölt Navarrai Henrik kibéküléséről, Párizs ostromáról, az iszonyú párizsi éhínségről s végül annak az egységes országnak a megszületéséről, amelyet a mai világ Franciaországként ismer. És ezeknek a világfordító eseményeknek szemtanúja és részese a minden kalandra kapható, minden veszedelmes küldetésre vállalkozó Pierre de Siorac, III. Henrik orvosa és titkos "ágense". A történelmi és irodalmi fordulatokban bővelkedő, remekbe szabott, amúgy is sodró lendületű regényt középkoriasan hátborzongató epizódok, valamint szenvedélyes természetű és nem éppen szigorú erkölcsű hősünk újabb szerelmi kalandjai élénkítik-gazdagítják.

Konrad Lorenz - Mentsétek ​meg a reményt
Konrad ​Lorenz 1903-ban született Bécsben. Orvosi és zoológiai tanulmányokat folytatott, 1940-ben az összehasonlító pszichológia professzorává nevezték ki Königsbergbe. 1950-től 1973-ig a Max Planck Intézet igazgatója volt Buldernben, majd Seewiesenben. Itt végzett etológiai kutatásai elismeréseképpen neki ítélték 1973-ban az orvosi Nobel-díjat. 1989-ben bekövetkezett haláláig az Osztrák Tudományos Akadémia Konrad Lorenz Intézetének vezetője volt. Nyolcvanötödik születésnapjára barátja és tanítványa, a természetfilmeket készítő Kurt Mündl jelen kötetben adta közzé mesterével folytatott beszélgetéseinek gyűjteményét. Az interjúsorozatból, melyet Konrad Lorenz szellemi végrendeletének is tekinthetünk, megismerhetjük a világhírű tudós és filozófus gondolatait a "hűtlenül kezelt világ" jelen állapotáról, főként azonban ember és természet, ember és társadalom viszonyáról.

Polányi Károly - Kereskedelem, ​piacok és pénz az ókori Görögországban
"E ​mű célja, hogy az egyetemes gazdaságtörténetből kiindulva átfogó újraértelmezését adja az emberi megélhetés problémájának" - írja a világhírű magyar származású gazdaságtörténész, Polányi Károly töredékekben fennmaradt s csak halála után, 1977-ben megjelent művében. Kötetünk ebből a műből válogat. Részletek olvashatók a mű elméleti alapvetéséből, elsősorban azok a fejtegetések, amelyek új mozzanatokat tartalmaznak a magyarul már megjelent Polányi-írásokhoz képest. Teljes egészében közöljük viszont a Kereskedelem, piacok és pénz Hellászban című tanulmányt, amely egy tervezett, s a szerző halála miatt félbeszakadt esettanulmány-sorozat első darabja. Noha a szerző saját bevallása szerint nem volt "szakértője" az antikvitásnak, talán éppen ez a kívülálló pozíció s a hozzá társuló elfogulatlan szemlélet juttatja új, lényeges belátásokhoz az ókori gazdaság szerepét és szerkezetét illetően. Meggyőző elemzései nyomán másként látjuk a klasszikus görög kultúra és irodalom alkotásait is, s új megvilágításba kerül a kor számos politikai eseménye és intézménye. Nem lezárás tehát, inkább kiindulópont Polányi Károly utolsó műve - kiindulópont, amelynek ígéretét, követve vagy nem követve, ám mindenképpen szem előtt tartva az ő útmutatásait, a tanítványoknak kell beváltaniuk.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók