Ajax-loader

Paár Tamás

Rate_positive 146 Rate_neutral 4 Rate_negative 0

2530 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Badge-scifihet-2014 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-superdad Herlocksholmes_300 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Lengyel Péter - Rondó
Lengyel ​Péternek - regények és novellák tanúsítják - meghatározó élménye a nemzedékének gyermekkora és ifjúsága. Szinte minden munkájában nemzedéke életrajzát írja; makacsul és a legteljesebb szabatossággal akarja elmondani mindazt, amit a vele egykorúak, a vele egysorúak átéltek s a maguk történetének vallanak - az elmélkedéstől egészen az emberi kalandokig és kísérletekig. Az a nemzedék, amelyhez Lengyel Péter tartozik, a második világháború alatt született, és 1956 után vált nagykorúvá. Még jól ismerte a létezés merevebb, kötöttebb formáit, de jobban vonzotta az utca, a Duna-part, a szabadság. Érzékenyen rá tudott hangolódni arra az életszemlélet- és életstílusváltásra, mely nyugaton is az ifjúság körében kezdődött, s már mérhetetlenül kitágult világban kereshette az önmegvalósítás lehetőségeit, vagy ahogy a kötet egyik novellacímében olvashatjuk: a teljes életet. De vajon elégedett lehetett-e igazán az esélyeivel és eredményeivel? Lengyel Péter figuráit nem kötik a régi normák, a maguk törvényei szerint élnek, függetlenek és felszabadultak, otthonosak a tengerparton és az országutakon, élvezik az utazást, a lézengést, a szemlélődést, de nemegyszer úgy érzik, hogy "az igazi élet jóvátehetetlenül megy el mellettük."

Hermann Hesse - Pillantás ​a káoszba
"Az ​emberi kultúra szempontjából a legalapvetőbb igazság a világ eme felosztása világosra és sötétre, jóra és rosszra, megengedettre és tiltottra. Miskin számára viszont elemibb igazság az a mágikus élmény, hogy a létező ellentétes pólusok egyenrangúsága alapján minden tétel megfordítható. A félkegyelmű, ha következetesen végiggondoljuk, bevezeti a tudatalatti anyajogát, s ezzel felfüggeszti a kultúrát. Nem töri össze a törvénytáblákat, csupán megfordítja őket, s megmutatja, hogy hátoldalukra s ellentétüket írták."

Geoffrey Stephen Kirk - John Earle Raven - Malcolm Schofield - A ​preszókratikus filozófusok
Ezt ​a könyvet elsősorban azoknak szánjuk, akik nem csupán alkalmi érdeklődést éreznek a korai görög gondolkodás története iránt. Ám... az volt a szándékunk, hogy hasznára váljék azoknak is, akik úgy tanulmányozzák a filozófia vagy a tudomány történetét, hogy korábban nem tettek szert ismeretekre e fontos és elragadó területen.

John of Salisbury - Policraticus
A ​barátnak semmiképpen sem szabad hízelegni, a zsarnok fülébe azonban szabad édesen duruzsolni. Annak szabad ugyanis hízelegni, akit megölni is szabad. A zsarnokot meggyilkolni pedig nemcsak hogy szabad, hanem méltányos és igazságos is. E klasszikus mű az Arisztotelész Poetikájának újrafölfedezése előtti legkiemelkedőbb középkori politikafilozófia.

Barry Schwartz - Miért ​dolgozunk?
„Többségünk ​számára a munka keveset ad – nagyon keveset. A kérdés, hogy vajon miért.” Miért dolgozunk? Egyszerű kérdés, a válasz azonban meglepő és összetett. Társadalmunk meggyőződése szerint a fizetésért. De akkor vajon miért elégedetlenek a munkájukkal olyan sokan a tisztes javadalmazás ellenére is? És miért tölt el másokat hihetetlen elégedettséggel rosszul fizető munkájuk? Barry Schwartz pszichológus az ipar és az üzleti élet történetét áttekintve feltárja a háttérben álló trendeket és mintázatokat. Bemutatja, miért veszítette el az értelmét a munka és hol találhatunk rá újra. Gondolatébresztő olvasmány mindenkinek, aki szeretné, hogy tartalmasabb legyen a munkája.

Robert Frost - Robert ​Frost versei
Az ​önálló Robert Frost-kötet régi adóssága a magyar könyvkiadásnak, hiszen Amerika Whitman után legismertebb, legnépszerűbb, már életében klasszikussá vált költőjéről van szó, aki véghez vitte azt a ritka csodát, hogy vitathatatlanul huszadik századi hangján meg tudja szólítani a modern költészet nyelvétől, kifejezésmódjától visszarettenő olvasót is. A múlt századvég egyre fülledtebb és cikornyásabb epigonizmusából a radikális egyszerűség, a beszélt nyelv elevensége irányában tört ki, amikor - nagyon későn, negyvenéves korában - megtalálta a saját hangját, 1914-ben megjelent _North of Boston_ (Bostontól északra) című kötetében. Ötvenévesen lett először (azután háromszor) Pulitzer-díjas; háromszor választották az USA koszorús költőjévé. Hatalmas népszerűsége hosszú élete vége felé talán már meg is ártott költészetének, de életműve java része ma is friss, és olyasfajta közvetlenséggel szól hozzánk, mintha egy sokat tapasztalt, idősebb, bölcs barátunkat hallgatnánk. Hangját kitűnően közvetítik a kötet fordítói, zömét a fiatal és ezzel a teljesítményével a nagy elődök egyenrangú társává váló Imreh András. S hogy a képünk teljesebb legyen, jó néhány vers több fordításban is olvasható.

Walt Whitman - Walt ​Whitman versei / Fűszálak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Walt Whitman - Fűszálak
Whitman ​költészete forradalmat jelent a XIX. század amerikai irodalmában. A korábbi romantikus szemlélettel szemben a mindennapi élet hétköznapjait szólaltatja meg, a munka ritmusát viszi bele verseibe, a felszabadító harcokat, az új életformát énekli, s ezzel megteremti a modern amerikai lírát. Amerika, az amerikai demokrácia legnagyobb költője, korának leghaladóbb forradalmi törekvéseit fejezi ki rendkívül szuggesztív, eredeti költői tehetségével. Költőink közül többen fordítottak műveiből, néhány válogatott kötete is napvilágot látott magyarul, de egész költői életműve eddig ismeretlen volt a magyar közönség előtt. Pedig felszabadító egyénisége XX. századi költészetünk fejlődésére is hatással volt, különösen a magyar szabadvers, az oldottabb ritmus térhódításába volt jelentős szerepe. Összes versei most jelennek meg először magyarul legjobb költőink és műfordítóink tolmácsolásában.

James Redfield - A ​mennyei prófécia
Spirituális ​utazásra hív ez a könyv, amely első megjelenésekor 165 héten át szerepelt a The New York Times sikerlistáján. A regény főszereplője és elbeszélője egy fiatal amerikai férfi, aki nemcsak Peru vadregényes és magával ragadó tájait, hanem saját belső világát is bebarangolja. Amikor útnak indul, nem is sejti, hogy ezúttal egész életét megváltoztató kalandokban lesz része. A perui őserdő mélyén, az ősi romok alól több ezer éves kézirat kerül elő: a különös próféciák az egész emberiség történetére kihatnak. A Kézirat azonnal felkelti a tudományos világ és a kalandorok érdeklődését. A hivatalos körök - köztük a katolikus egyház vezetői - mindent elkövetnek, hogy a Kézirat ne kerüljön nyilvánosságra. A férfi teljesen gyanútlanul kerül az események középpontjába, de rövid időn belül kulcsszerepet kap a hiányzó, Kilencedik Felismerés felkutatásában. Utazása közben az Andok csúcsain rejtőző templomromoktól eljut egészen a szegény kisvárosokig, és csodálatos módon mindig megtalálja azt, aki hajlandó segíteni rajta akkor is, amikor fegyveres üldözői elől menekül. James Redfield regénye megjelenése óta sokak életét megváltoztatta, és a mai napig beszélgetések és viták tárgyát képezik a benne olvasottak.

Ryan Holiday - Trust ​Me, I'm Lying
You've ​seen it all before. A malicious online rumor costs a company millions. A political sideshow derails the national news cycle and destroys a candidate. Some product or celebrity zooms from total obscurity to viral sensation. What you don’t know is that someone is responsible for all this. Usually, someone like me. I’m a media manipulator. In a world where blogs control and distort the news, my job is to control blogs—as much as any one person can. IN TODAY’S CULTURE… Blogs like Gawker, BuzzFeed, and The Huffington Post drive the media agenda. Bloggers are slaves to money, technology, and deadlines. Manipulators wield these levers to shape everything you read, see, and hear— online and off. Why am I giving away these secrets? Because I’m tired of a world where blogs take indirect bribes, marketers help write the news, reckless journalists spread lies, and no one is accountable for any of it. I’m going to explain exactly how the media really works. What you choose to do with this information is up to you.

Ryan Holiday - Sztoikus ​nyugalmat a mindennapokra!
Sztoikusnak ​lenni a 21. században egészen mást jelent, mint a nagy hatású filozófiai irányzat megszületése idején az ókori Görögországban és Rómában. Vagy mégsem? Ryan Holiday új könyve 365 oldalról járja körbe a kérdést a legnevesebb sztoikus bölcsek fennmaradt intelmeiből szemezgetve. A szerző rövid, elgondolkodtató magyarázatokkal egészíti ki Epiktétosz előadásait, Seneca leveleit és Marcus Aurelius híres elmélkedéseit, amelyek a 21. század olvasói számára is frissek és hasznosak lehetnek, nem beszélve a modern sztoicizmus praktikus, a mindennapi életben is megtérülő gyakorlatairól. Lelki nyugalomra, kiegyensúlyozott életre vagy belső szabadságra vágysz? A Sztoikus nyugalmat a mindennapokra! című kötet mindenkihez közelebb hozza az egyik legnagyobb hatású, ókori filozófia kiváló mestereinek gondolatait. "Ez a könyv talán még nagyobb siker lesz, mint Az akadály maga az út. Egész évre bőséges útravalót ad: frappáns idézeteket és megfontolandó életleckéket a három nagy sztoikus gondolkodó szellemi örökségéből." - The Wall Street Journal "Gyakorlatias bölcsességek tárháza, nincs jobb és szerethetőbb kalauz: a könyvet olvasva világosan fogsz látni, és önkéntelenül állhatatosabbá válsz. Az a vicc benne, hogy még akarnod se kell." - Jack Canfield "Akár egy irodában gályázol, akár szenátor vagy, ez a könyv segíteni fog, hogy megnyugvást és békét találj a mindennapokban." - Gregory Hays, Marcus Aurelius Elmélkedések című művének angol fordítója A Sztoikus szemlélet a mindennapokban egy olyan biztos pont, amely kiállja az emberre zúduló szellemi terhelést. Ezzel a könyvvel a tarsolyodban akkor is erős maradsz, ha nehéz napok jönnek. Igazi kincs, felér a gondviseléssel." - Sharon Lebell, Epiktétosz életbölcsességének kommentátora

Sam Harris - Lying
As ​it was in Anna Karenina, Madame Bovary, and Othello, so it is in life. Most forms of private vice and public evil are kindled and sustained by lies. Acts of adultery and other personal betrayals, financial fraud, government corruption - even murder and genocide - generally require an additional moral defect: a willingness to lie. In Lying, best-selling author and neuroscientist Sam Harris argues that we can radically simplify our lives and improve society by merely telling the truth in situations where others often lie. He focuses on "white" lies - those lies we tell for the purpose of sparing people discomfort - for these are the lies that most often tempt us. And they tend to be the only lies that good people tell while imagining that they are being good in the process.

Jordan B. Peterson - Maps ​of Meaning
Why ​have people from different cultures and eras formulated myths and stories with similar structures? What does this similarity tell us about the mind, morality, and structure of the world itself? Jordan Peterson offers a provocative new hypothesis that explores the connection between what modern neuropsychology tells us about the brain and what rituals, myths, and religious stories have long narrated. A cutting-edge work that brings together neuropsychology, cognitive science, and Freudian and Jungian approaches to mythology and narrative, Maps of Meaning presents a rich theory that makes the wisdom and meaning of myth accessible to the critical modern mind.

Bereczkei Tamás - Evolúciós ​pszichológia
A ​mai pszichológia többféle módon keresi a megújulás lehetőségeit. Az evolúciós pszichológia az egyik legígéretesebb új szintézis. Bereczkei Tamás könyve ezen irányzat első magyar nyelvű szisztematikus feldolgozása: gazdag anyagot foglal össze az emberi viselkedésről. Ugyanakkor megőrzi az evolúciós pszichológia provokatív mondanivalóját, de úgy, hogy nem valamelyik doktriner irányzat hívévé szegődik. Számára a szintézis éppen a komplexitást jelenti. Hat részre tagolódik: Evolúciós pszichológia: egy új paradigma; Egyén és csoport; Párkapcsolatok; Szülői stratégiák; Elme; Kultúra. Több mint kétszáz ábra, valamint tucatnyi táblázat teszi szemléletesebbé a szövegben kifejtett mondandót.

Szlobodnik Gábor - A ​bizonytalanság börtönében
Az ​író első könyve egy elhagyatott helyen magához térő, emlékeit vesztett férfi reménytelennek tűnő helyzetét veszi alapul, s fejti ki egy izgalmas, változatos (interaktív) regény formájában. Az olvasó, vagyis a játékos döntheti el, hogy mikor merre megy, és miként próbálja kibogozni a történet előrehaladtával egyre bonyolultabb és baljóslatúbb szálakat. Ez a mű azonban sok tekintetben eltér az eddig megjelent kalandjátékoktól: nem kell hozzá kockákat használni, az átlagosnál komolyabb hangvételű, továbbá a gótikus horror és krimi keveredik benne a dark fantasy egyes elemeivel, némi erotikával fűszerezve.

Covers_2603
Izéhordák Ismeretlen szerző
16

Ismeretlen szerző - Izéhordák
Ha ​akad olyan olvasó, aki azt hiszi, hogy a sci-fi és fantasy történetek csakis és kizárólag gigantikus, az egész emberiség sorsát eldöntő űrháborúkról, elgondolkodtató, az életet gyökeresen megváltoztató találmányokról, izmos hősök és dús keblű hősnők halált megvető bátorsággal vívott harcáról szólnak - nos, ez az olvasó téved. Méghozzá óriásit! A fantasztikummal foglalkozó mesélők is emberek, nekik is megvannak a saját hibáik és erényeik. A hibáikról most ne ejtsünk szót, az erények közül is csak kettővel foglalkozzunk: a humorérzékkel és az öniróniával. Csak a legjobbak, a legnagyobbak lehetnek képesek arra, hogy ne vegyék véresen komolyan magukat. Csak a legjelentősebb írók tudják és hajlandóak megtenni azt, hogy kifigurázzák azt a műfajt, amellyel egész életükben foglalkoztak, és amiből élnek. Ebben a kötetben olyan novellákat gyűjtöttünk össze, amelyek szerzői több "komoly", de legalábbis jelentős művel álltak már az olvasók elé, most azonban a sci-fi és a fantasy talán éppen általuk megteremtett elemeit teszik élcelődéseik céltáblájává.

Julian Rubinstein - A ​viszkis rabló balladája
Amerika ​egyik legtöbb díjjal jutalmazott fiatal újságírója, Julian Rubinstein a magyar Viszkis rabló történetét találta a legalkamasabbnak arra, hogy bemutassa a kelet-európai országok zűrzavaros átmenetét a kommunizmusból a kapitalizmusba. Így aztán az olvasó most nemcsak egy bűnügyi dokumentumregényt tart a kezében, hanem a 90-es évek Magyarországának korrajzát is - amerikai szemüvegen keresztül. A világ egyik legnagyobb médiabirodalma, rendhagyó módon, szinte egyszerre jelenteti meg a könyvet Amerikában és Magyarországon. A hároméves oknyomozással készült könyv nálunk valószínűleg nemcsak a rablások izgalmas, és eddig még soha fel nem tárt részleteivel ejti majd rabul az olvasókat, hanem azzal is, ahogy a távolról jött amerikai újságíró bennünket, magyarokat lát. A rendszerváltozás utáni Magyarország történetéről ez ugyanis az első áfogó amerikai könyv. Kirajzolódnak belőle azok a sztereotípiák, sablonok, amelyekkel Magyarország és a magyarok manapság külföldön szembesülnek. A jelenlegi országimázs...

Catherine Price - Digitális ​detox
Ébredés ​után azonnal a mobilodért nyúlsz? Elalvás előtt pedig a telefon kijelzőjét látod utoljára? Kifolyik a kezedből az idő, amikor a közösségi oldalakat böngészed? Egyszóval telefonfüggő vagy? Ha igen, akkor ez a könyv neked szól! A Digitális detox praktikus és hasznos útmutató, hogy mindössze 30 nap alatt legyőzhesd a mobiltelefon-függőséget - és közben újra a kezedbe vehesd életed irányítását. A legújabb kísérletek szerint a telefonunkkal töltött jelentős mennyiségű idő befolyásolja az elmélyült gondolkodást, az információk befogadását és feldolgozását, illetve az új emlékek kialakításának képességét. Ráadásul a telefon minden rezgése fokozza a stresszt. Catherine Price hiánypótló könyvében feltérképezi, hogyan hat a folyamatos elérhetőség az agyra, a testre, a társas kapcsolatokra és a társadalomra, és neked szegezi a kérdést, hogy tulajdonképpen mennyi időt is szeretnél a telefonoddal tölteni. A szerző 30 napos, könnyen követhető terve segít felismerni a céljaidat, a fontossági sorrendet és a rossz szokásokat, segít rendet vágni az alkalmazások között és az e-mail-fiókodban, és lehetővé teszi, hogy időt takaríts meg. Nem kell mindörökre lemondanod a telefonodról: elég, ha megtanulod tudatosabban használni, és megtanulsz tudatosabban dönteni arról, mivel is töltöd életed értékes perceit. Catherine Price a legnevesebb amerikai egyetemeken, a Yale-en és a Berkley-n szerzett újságírói diplomát, és olyan rangos folyóiratokban publikál rendszeresen, mint a The New York Times vagy a The Washington Post Magazine.

Vlagyimir Iljics Lenin - Lenin ​válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Oskar Kristeller - Szellemi ​áramlatok a reneszánszban
A ​humanista mozgalom Az arisztoteliánus hagyomány A reneszánsz platonizmus Pogányság és kereszténység

Láng Benedek - Titkosírás ​a kora újkori Magyarországon
Mi ​a közös a széteső házasságban élő és rokonaival pereskedő magyar költő, az életéért rettegő szerb kém, a tudására féltékeny erdélyi pénznyomó, a törököt és Habsburgot egyaránt megvető magyar nemes, a konstantinápolyi követeivel levelező császár és az olasz ügynökével üzenetet váltó érsek tevékenységében? Ezek a személyek a társadalmi ranglétra különféle fokán álltak. Bár mindannyian írástudók voltak, műveltségük erősen eltért egymástól, nem különben hatalmuk és befolyásuk a politika menetére. Mégis, mindannyian ugyanahhoz az eszközhöz nyúltak, amikor üzeneteiket megpróbálták megóvni a kíváncsi szemektől: a rejtjelezés technológiájához. Példáik és titkosított leveleik régóta ismertek, mégis a most megjelenő monográfia az első módszeres feldolgozás a kora újkori Magyarország titkosírásainak történetéről. Olyan következtetéseket tartalmaz, amelyek a – rendkívül kiterjedt – forrásanyag szisztematikus gyűjtése és elemzése során fogalmazódtak meg. A könyv egyik legfontosabb érve, hogy a 16. és 17. században sokkal többen és többféle okból nyúltak a kriptográfia eszközéhez, mint azt a korábbi – elsősorban a diplomáciai gyakorlatra koncentráló – szakirodalom mutatta. Az ő leveleiket, társadalmi hátterüket és sokszínű céljaikat tanulmányozva válik lehetségessé, hogy a rejtjelezés történetét visszaillesszük oda, ahova eredendően tartozik: a titkolózás kontextusába, amelynek kutatása az utóbbi évtizedekben a nemzetközi szakmai fórumok kiemelt témájává vált. Ezen általános megállapításokhoz a kora újkori magyar történelem kínálta gazdag forrásanyag elemzése nyújtja az érveket.

Michel Houellebecq - Bernard-Henri Lévy - Közellenségek
Franciaország ​kedvenc botrányhősei, Michel Houellebecq író és Bernard-Henri Lévy filozófus 2008. januártól júliusig leveleztek egymással. Huszonnyolc levelet váltottak, amelyekben megtárgyalták, hogyan próbálják elviselni és feldolgozni a rájuk zúduló médiaössztüzet, és hogyan védekeznek ellene. Beszélgetésük érinti az "elkötelezett értelmiségi" szerepét, a vallás újbóli felbukkanását a nyugati világban, de olyan személyes kérdéseket is, mint az ekcéma, vagy az apjukhoz való viszonyuk. A Közellenségek két hatalmas egójú, sebzett férfi élveboncolással felérő párbeszéde, akik, ahogy Houellebecq fogalmazott, homlokegyenest különböznek egymástól, de annyi közös bennük, hogy mindketten "igencsak megvetésre méltó személyek".

Alastair Reynolds - Napok ​háza
A ​csillagközi utazás korszakának hajnalán egy ifjú hölgy, Abigail Gentian ezer klónra hasítja magát, s a klónokat kiküldi a galaxisba, hogy óriási tudásra és bölcsességre tegyenek szert. A Gentian-klán hasadványai bizonyos időnként impozáns ünnepségek keretében újraegyesülnek, amikor is ezer éjszakán át osztják meg egymással az emlékeiket. A harminckettedik egyesülésre azonban két önfejű hasadvány, Campion és Purslane várhatóan több évtizedes késéssel érkezik csak meg. Ráadásul immár közösen gyűjtik tapasztalataikat a galaxist átölelő hosszú körutak során. Mi több: szerelmesek egymásba. A kiközösítéstől csak egyvalami mentheti meg őket: egy gépember, az aranyszínű robot, Hesperus. De ő sajnos amnéziában szenved, és csak arra emlékszik, hogy valami elképesztően fontos küldetést próbált teljesíteni, mielőtt törölték a memóriáját. A szerelmesek azt remélik, hogy tekintélyes vendégük megjelenése az egyesülésen enyhítheti majd a büntetésüket, de amikor a hajójuk váratlanul a klán vészjelzését fogja, nagyobb gondjuk is lesz, mint a hasadvány-társak rosszallása. Hatmillió év után valaki úgy döntött, hogy végleg le kell számolni a Gentian-klánnal. Miközben a túlélők maroknyi csapata versenyt fut térrel és idővel, hogy kiderítse, ki akarja a halálukat, megdöbbentő igazságok kerülnek napvilágra. Aztán elszabadul a pokol, mert valójában sokkal több forog kockán, mint egy ősi klán fennmaradása... A "Napok Háza" káprázatos, szédítő űropera, amely a klasszikus sci-fi eszközeivel teremt egy ragyogó, új világot - a kortárs tudományos-fantasztikus irodalom mesterműve.

Walter Lippmann - A ​közjó filozófiája
Walter ​Lippmann (1889-1974), a kiemelkedő amerikai publicista és politikai gondolkodó egyik legfontosabb művét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A közjó filozófiája 1955-ben jelent meg az Egyesült Államokban, és rögtön heves vitát váltott ki. Az értelmiség képviselői úgy érezték, állást kell foglalniuk. Kiadónk reméli, ez nálunk sem lesz másként, hiszen a könyv gondolatai ma rendkívül időszerűek hazánkban. Lippmann azt vizsgálja, melyek a demokrácia hatékony működésének elengedhetetlen feltételei. Mint ilyet jelöli meg a polgárok által elfogadott közjófilozófia létét és meghatározó befolyását. Így ír: "Ezzel eljutunk egy döntő fontosságú kérdéshez. Ha a közjó filozófiájának vitáját a liberális demokráciákban úgymond levették a napirendről, feltételezhetjük-e, hogy ha nem is beszélünk róla, mégis létezik valamilyen közjófilozófia? Létezik-e a pozitív elveknek és szabályoknak olyan tára, amit egy jó állampolgár nem tagadhat vagy nem hagyhat figyelmen kívül? Ezt a könyvet abban a meggyőződésben írom, hogy létezik... Valóban, van olyan dolog, mint a civilizált magatartás közjófilozófiája. Nem kell sem felfedezni, sem kitalálni. Ismert dolog. De életre kell kelteni és meg kell újítani." Meggyőződésünk, hogy aki elolvassa A közjó filozófiáját, közelebb jut azoknak a problémáknak a megértéséhez, amelyeket meg kell oldanunk, hogy intézményeink, közéletünk és egész társadalmunk valóban demokratikus legyen.

Laura Day - A ​tudatos megérzés
Intuíció. ​Zsigeri ösztönök. Hatodik érzék. Mindegy, hogy nevezzük. Mindannyian használjuk nap, mint nap. Amikor döntéseket hozunk a végső megoldásban elménk intuitív része is közreműködik. Laura Day gyakorlati útmutatójában, konkrét példák egész sora révén meggyőződhetünk róla, hogy a szerzőnek igaza van, hogy döntéseinkben támaszkodhatunk a tudatalattinkból érkező sugallatokra. Könyve világos nyelvezetű, pszichológiai megalapozottságú és nagyon érdekes olvasmány.

Laura Day - Practical ​Intuition
Gut ​feeling. Sixth sense. Hunch. No matter what it's called, intuition plays a part in the decisions we make every day. In seminars around the world, Laura Day has taught business people, financial analysts, celebrities, homemakers, doctors, lawyers, and other professionals how to consciously tap this hidden ability. Now, through a step-by-step program, first-person accounts, and real-life examples, Day shows you how to unlock the remarkable power of your mind. Practical Intuition will help you: follow your hunches and control your enthusiasms make better investment and business decisions "read" other people more accurately make more informed decisions about your health know whether a partner is right for you understand what you really want to do with the rest of your life.

Czesław Miłosz - Metafizikai ​pauza
A ​kötet Czesław Miłosz vallási és metafizikai témájú esszéisztikájának legjavát tartalmazza. Túllépve a litván-lengyel, közép- és kelet-európai sajátosságokon e kötet alapján Miłoszt olyan gondolkodónak ismerjük meg, aki Swedenborghoz, Blake-hez vagy Dosztojevszkijhez hasonlóan szembeszállt azzal az újkorban kezdődő szellemi folyamattal, amely lerombolta a vallási képzeletet, létrehozta a geometrikus, végtelen és üres kozmosz képét, ahol nincs helye a mennyországnak és a pokolnak.

Czesław Miłosz - Milyen ​is lesz a Mennyben
Az ​1911-ben született Czeslaw Milosz lengyel költő, író, 1980 irodalmi Nobel-díjasa, a kortárs szépirodalom klasszikusa 2004. augusztus 14-én hunyt el krakkói otthonában. 1930 (!) óta publikált folyóiratokban, első verseskötete 1933-ban jelent meg. 1951-ben Franciaországba, majd 1960-ban az Egyesült Államokba emigrált, ahol a californiai Berkeley Egyetemen évtizedeken át szláv irodalmat tanított. A kilencvenes évek derekán visszaköltözött Krakkóba, ahol egészen haláláig lankadatlan erővel alkotott. A magyar olvasóközönség elsősorban kiemelkedő esszéistaként ismerheti. Jelen kötetünk -- az eddigi legteljesebb magyar nyelvű válogatás Milosz költészetéből -- Isten-kereső verseit adja közre. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy tudatosítsuk: a huszadik század egyik legjelentősebb költője a katolikus egyház hitvalló tagja volt.

Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz - A ​megismerés himnusza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czesław Miłosz - A ​kétségbeesés tisztasága
Czeslaw ​Milosz lengyel író 1911-ben született egy akkor Oroszországhoz, majd a két világháború között Lengyelországhoz tartozó litván vidéken. 1934-ben Vilnában szerzett jogi diplomát. A háború kitörése után átszökött Varsóba, ahol a német megszállás alatt az illegális kulturális élet szervezte. 1946-tól 1950-ig Washingtonban, utána egy évig Párizsban volt kulturális attasé. 1951-ben lemondott megbízatásáról, és az emigrációt választotta. 1960-ig Franciaországban, azóta az Egyesült Államokban él. A Berkeley egyetemen szláv irodalmat tanított. 1930-tól publikál, első verseskötete 1933-ban jelent meg. Nemcsak költőként, de esszéíróként és két regény szerzőjeként is a század egyik legjelentősebb írója. 1980-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat.

Némedi Dénes - Klasszikus ​szociológia
A ​szociológia története háromféle szociológiát tart nyilván: a XIX. század megfoghatatlanul sokféle proto-szociológiáját, a klasszikus szociológiát a maga nagyigényű elméleteivel, szűkös intézményesültségével és a maitól elütő kutatási módszereivel, valamint a modern, intézményeit tekintve egyre nagyobb és internacionálisabb szociológiát, iparszerű kutatási módszerekkel és tartós elméleti zavarokkal. Ez a könyv a három szociológia közül csak a középsőt, a klasszikus szociológiát tárgyalja. A klasszikus szociológia korszakának főszereplői, Durkheim, Simmel, Weber, Mannheim, Thomas és Mead máig jelen vannak a szociológiai közbeszédben. Ez a könyv azonban nem róluk mint egyes emberekről kíván szólni, hanem egy társadalmi képződményről: a klasszikus szociológiáról. A klasszikus szociológia legfontosabb produktumai három országban születtek meg: Franciaországban, ahol a legjobban sikerült a szaktudományosság megteremtése a modernitás kérdése körül, Németországban, ahol a nagyszabású kutatási eredmények ellenére sem jött létre sokáig egyetemi szociológia, és az Egyesült Államokban, ahol a szociológia intézményesülése a leglátványosabb és a leggyorsabb volt. A klasszikus szociológia áttekintését a tárgyalt szerzők rövid életrajza és széles körű bibliográfia egészíti ki, valódi kézikönyvet nyújtva így mind a szociológusok, mind a társtudományok művelői számára.

Fernando Pessoa - Ez ​az ősi szorongás
A ​portugál költő világirodalmi jelentősége, rangja csak jóval halála után, 1960-ban kiadott összes művei nyomán vált vitathatatlanná. Életében egyetlen kötete látott napvilágot Üzenet címmel (9409205), ennek anyaga adja e magyar edíció első ciklusát. ; "Istenben sincsen egység, hát bennem hogy legyen" - mondja egyik 1930-ban írt kétsorosában, másfél évtizeddel költői énje megsokszorozása, pontosabban egy költőből négy költővé válása után. Prózai vallomása szerint 1914. március 8-án egy bizonyos Alberto Caeiro nevében harmincnál több verset írt. Klasszikus tisztaságú, leíró, kiegyensúlyozott gondolatritmusú szabadversek ezek. Legtöbbjük 1914 és 1918 között született. Költői alapmagatartását itt legjobban az Egy esős napból vett idézet fejezi ki: "Egy esős nap éppoly szép, mint egy verőfényes. Mindkettő létezik: mindegyik olyan, amilyen". Tehát a szépség objektív létezésének csupán megállapítására vállalkozik, és tudatosan tartózkodik a hozzáfűzött reflexióktól. Ricardo Reis névvel jelzett versei részben a görög-római költészet fegyvertárát felhasználó ódák (Oly szépek; Látszólag új; Ha majd; Lídia). Minden bölcs tartózkodása és megelégedést hirdető szárnyalása ellenére azonban itt már kitűnik (pl. Semmiből sem lesz semmi) miért volt szüksége a század talán legkülönösebb lírai kísérletére. Ezt a kötetet kiváló műfordítója (Somlyó György) utószavában a valóság többfajta értelmezésére való jogos törekvésnek, próbának tartja, hogy "megpróbáljunk mindazok lenni, akik lehetünk". Pessoa még világosabban fogalmaz: "Semmik vagyunk. Mesét mesélők". A költő teljes megsemmisülése, s a költői semmiből a mese következetes megvalósulása ugyanis végtelen számú költőt és verset rejt magában. Bármily furcsa, inkább azon kellene tehát csodálkozni, miért nem négynél több név alatt készültek a költemények. Pessoa ugyanis bármely pillanatban a legmagasabb fokon képes a modern költő Rimbaud-i természetességű, sokfélévé-bármivé változására. Így pl. az Alvaro de Campos neve alatt írt szabadversek a leghíresebbjében a Tengeri ódában, amikor a közeledő tengeri gőzös láttán lassan benne is "fordulni kezd egy kormánykerék". Állandó megújulása a legmodernebb költők közé sorolja. De megtestesíti a hagyományos örök poétát is, akit "semmi nem fűz semmihez", aki "ötven dolgot akar egyszerre" (Lisbon revisited), akibe "a világ minden álma belészorult" (Trafik). A kötet címadó verse pszichológiai szempontból sok mindent megmagyaráz egyéni indítékaiból. Tehetségének formátuma és hatása azonban e magyarázat nélkül is meggyőző és vitathatatlan. A válogatás - mely a világhírnevet hozó 1960. évi Rio de Janeiro-i kiadás alapján készült - a magyar műfordítás-irodalomnak is nyeresége, nagy könyvtárak törzsanyaga. Vélhetően pótolandó az 1969. évi magyar kiadás "kikopott" példánya.

Fernando Pessoa - Portugál ​tenger
Fernando ​Pessoa (1888–1935) a XX. századi Európa legismertebb portugál nyelvű költője, aki jelentékeny hatást gyakorolt az európai költészet fejlődésére, az ún. objektív líra egyik mestereként. Költészete befolyásolta a magyar irodalmat is, elég, ha Weöres Sándor Psychéjére vagy Esterházy Péter Csokonai Lilijére, Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolánjára gondolunk. A modern latin-amerikai irodalom jeles képviselői, Octavio Paz vagy Borges előszeretettel idézik műveikben. Pessoát ma már együtt szokás emlegetni az olyan portugál klasszikusokkal, mint Luís de Camoes, ill. az európai századelő legnevezetesebb európai mestereivel, mint Rilke vagy Kavafisz. Jelentősége a portugál irodalomban magyar példát idézve csak a Nyugat első nemzedékéhez mérhető, Pessoa személyiségével, pontosabban személyiségeivel, mintha egymaga alkotna egy egész írói csoportot. Életművének legkülönösebb vonása ugyanis az, hogy számos alteregót hozott létre. Ráadásul saját néven is publikált műveket, alkalmasint több nyelven. Valószínűleg külön énként kell kezelnünk az angol és a portugál nyelven, ám egyazon Fernando Pessoa néven publikáló költőt. Az alteregók nem egyforma jelentőségűek, van, akitől csak néhány korai mű származik, de van néhány olyan is, aki végigkíséri Pessoa egész költői pályáját. Első alteregóját hat (!) évesen hozta létre. Az alteregók kilépnek a képzelet világából és önálló életre kelnek, Pessoa közli életrajzukat, megszerkeszti horoszkópjukat, kitalálja az aláírásukat. Mivel maga Pessoa három nyelven alkot, angolul, franciául és portugálul, alteregói is többnyelvűek. A Portugál tenger egy kötetben mutatja be Fernando Pessoa színes életművének legszebb darabjait. A vállalkozás nemcsak azért érdemel külön figyelmet, mert a fordító portugál eredetiből ültette át verseket magyarra, hanem azért is, mert a válogatás magába foglalja a hatalmas terjedelmű lírai életmű kevésbé ismert remekműveit is.

Duff Hart-Davis - Philip ​de László
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Ariés - A ​McDonald's gyermekei
A ​McDonald's tovább folytatja világhódító hadjáratát. A vállalat, mely 2000-re 20 000 étterem működtetését irányozta elő, többé nem tekinthető divatjelenségnek, vagy egy generáció hóbortjának. A McDonald's nem egyszerűen az étkezési kultúra egy változata, hanem a globalizáció korának táplálkozási laboratóriuma. Milyen táplálékot rotyogtat McDo kondérjaiban? És mihez fog hasonlítani a konyhai egyenletek millióiból megszülető ember? A McDonald's az emberiség történetében először egy kultúrák felett álló terméket hozott létre, lévén, hogy éppen a kultúra az, ami az embereket egymástól megkülönbözteti és visszafogja a fogyasztók homogenizálását. A változás lényegbevágó, mert olyan új étkezési normákat hoz létre, melyek alapjaiban ingatják meg a hagyományos konyhaművészeti kultúrákat. Félreértés ne essék: McDo sokkal távolabb áll nagyanyáink főztjétől, mint az elképzelhető legegzotikusabb étel, a globalizáció emberének azonban ez már fel sem tűnik. Ez az Übü-féle táplálkozási kommunizmus rendkívül aggasztó, hiszen semmit sem ehetünk meg "büntetlenül". A McDonaldizálódott ember fogja megfizetni e változás árát mind fiziológiai, pszichológiai, mind gazdasági és társadalmi tekintetben. E könyvnek az a célja, hogy megnyisson néhány, ha még oly bozótos ösvényt, mely alapján lehetőség nyílik egy első összegzésre a McDonald's-szal kapcsolatban. Talán még nem késő, hogy benyújtsuk a közös számlát McDónak. És talán még reménykedhetünk abban, hogy egyszer majd létrejön egy olyan táplálkozási forma, ami mind az ínyenc, mind a szülő, mind a polgár igényeinek megfelel.

Galaktika_21
Galaktika ​21. Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Galaktika ​21.
„A ​science fiction híveinek egyik kongresszusán, amelyen hat Nobel-díjas és ötven egyetemi tanár volt jelen, elhangzott az a kijelentés, hogy a tudományos-fantasztikus irodalom nagyobb erő, mint az atomenergia.” (Jacques Bergier) „A science fiction hibrid termék, amely gyakran se nem tudomány, se nem irodalom a szó igazi értelmében.” (Fred L. Polak) „Úgy látszik, a science fiction korunk mitológiájának megszokott formája: olyan forma, amely nemcsak arra képes, hogy egészen új témákat vessen fel, hanem arra is, hogy magába gyűjtse a régi irodalom témáinak összességét.” (Michel Butor) „A science fiction (művészi szempontból) nagyon különböző szférákban helyezkedik el, a jelentős alkotói fegyverténytől a tisztes átlagon keresztül, egészen a már olvasott motívumok reménytelen egymásbafűzéséig.” (Dr. Otakar Chaloupka) „A tudományos-fantasztikus irodalom valamennyi humán terület közül a legközelebb áll a tudományhoz; e tekintetben csak a filozófia versenyezhet vele. De – ismétlem – humán terület marad, és mentes a tudomány betű szerinti értelmezésétől.” (Julij Kagarlickij) „A science fiction sem a túlzó dicséretekre, sem a szertelen rágalmakra nem szolgált rá, megérdemli viszont, hogy tanulmányunk tárgya legyen.” (Jacques Bergier) Szocialista országok SF íróinak II. Konferenciája, Poznan, 1973. október: a Móra Könyvkiadó díjat kapott a GALAKTIKA kiadásáért. II. Európai Science Fiction Kongresszus, Grenoble, 1974. július: A GALAKTIKA „A legjobb európai science fiction magazin” díjat kapta.

Kollekciók