Ajax-loader

Károlyi Balázs

Rate_positive 46 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

2956 napja velünk van 1081 napja láttuk utoljára

Nyuszi_300 Plecsni300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (278)

Ismeretlen szerző - Park ​- Usborne enciklopédia : biológia
Az ​immár nyolc kiadást megért PARK-USBORNE Enciklopédiát, amely eddig egy kötetben tartalmazta a legfontosabb fizikai, kémiai és biológiai ismereteket, ezúttal átdolgozott, javított, korszerűsített formában, tárgyanként külön-külön kötetben veheti kézbe az olvasó.

Jane Elliott - Colin King - Enciklopédia ​gyermekeknek
Ez ​a könyv a gyermekek színes képes enciklopédiája, hasznos információkat, érdekes tényeket és magyarázatokat tartalmaz. A hétköznapi dolgokat és fontosabb fogalmakat egyszerű és világos magyarázatokkal, egy-egy témakör köré csoportosítva mutatja be. A kötet végén név- és tárgymutató található. Ez az enciklopédia Colin King szellemes illusztrációival nemcsak számos gyermekkérdésre adja meg a választ, hanem kellemes szórakozást is nyújt olvasóinak.

Chris Scollen - Stephen Wright - Roger Berry - Park-Usborne ​fizika enciklopédia
A ​kisenciklopédia igényével és módszerével összeállított kötet a fizika önálló összefoglalását tartalmazza az ifjúság számára. Szerzői arra törekedtek, hogy amit csak lehet, rajzokkal, színes ábrákkal magyarázzanak el. A tudományterületen belül a részdiszciplínák (Mechanika és általános fizika; Hőtan; Hullámok; Elektromosság, mágnesesség; Atom- és magfizika) külön margószínezéssel vannak megkülönböztetve. Hasznos a Kiegészítés című fejezet, a fizikai mennyiségek és mértékegységeik, áramköri jelek, fontos állandók, mérések táblázataival. A keresést Tárgymutató segíti; a mű korántsem csupán lexikális használatra készült, szemléletessége, stílusa olyan, hogy szinte igényli a folyamatos lapozgatást-olvasást.

Anne Sharples - Roger Berry - Sue Mims - Simon Gooch - Park-Usborne ​Kémia enciklopédia
Az ​immár nyolc kiadást megért Park-Usborne Enciklopédiát, amely eddig egy kötetben tartalmazta a legfontosabb fizikai, kémiai és biológiai ismereteket, ezúttal átdolgozott, javított, korszerűsített formában, tárgyanként külön-külön kötetben veheti kézbe az olvasó. Ez a kémiai ismertető kötet az anyagok összetételét, rendszerezését, az egyes anyagok kölcsönhatásait foglalja össze.

Adrian Furnham - Pszichológia
Mennyire ​különbözik a női agy a férfiakétól? Létezik-e igazán önzetlen viselkedés? Vajon születésünkkor az agyunk üres tábla? Megismerhetjük-e álmainkból tudattalan vágyainkat? Korunk társadalmában a pszichológia mindenütt jelen van. A legkülönbözőbb viselkedések, érzések és gondolatok megértésére és megmagyarázására törekszik, a nagyzási téveseszméktől kezdve a komputerfóbián és a rák kiváltó okain át az emlékezésig, a társadalmi mobilitásig, az attitűdképződésig és az alkoholizmusig – hogy csak néhányat említsünk. Adrian Furnham, a londoni University College pszichológia professzora 50 közérthető és lebilincselő esszébe sűrítette a tudományág központi gondolatait. A mindennapi példákkal és kiemelt idézetekkel teli kötet egyszerre időrendi áttekintés a tudomány e létfontosságú ágáról, és bevezetés annak ismeretébe, amit emberi viselkedésnek nevezünk.

Tony Crilly - Matematika
Tony ​Crilly professzor 50 közérthető és lebilincselő esszében ismerteti meg az olvasót ősi és modern, elméleti és gyakorlati, mindennapi és elvont matematikai fogalmakkal, amelyeknek segítségével megérthetjük és ezáltal alakíthatjuk a bennünket körülvevő világot.

Joanne Baker - Fizika
Sorozatunk ​kötetei a tudomány különböző területeinek meghatározó fogalmait sűrítik 50 közérthető és lebilincselő esszébe. E hihetetlenül izgalmas és tartalmas könyvek egyszerre adnak időrendi áttekintést és bevezetnek e tudományágak ismeretébe.

Justin Pollard - Feltalálósdi
Arkhimédész ​valójában soha nem mondta, hogy „Heuréka!”. Ki gondolná, hogy tizenegy ember vallotta magát a gőzgép feltalálójának, hogy az első website fából készült, és százhatvan centi átmérőjű volt, hogy Niels Bohr aligha kezd el kvantumelmélettel foglalkozni, ha nincs az a bizonyos, kissé bizarr focimeccs. Nehéz komolyan vennünk az ilyen történeteket, mert sokunkban él az illúzió, hogy a természettudomány tökéletes, a nagy felfedezéseket követő gratulációk után a tudósok letakarítják asztalaikat, és belefognak egy újabb, még nehezebb probléma megoldásába. A történész szerző utánajárt, igazak-e a találmányokhoz fűződő hihetetlen történetek, és rádöbbent, valójában milyen ellentmondásosan fejlődik a tudomány. Több mint húsz éven át gyűjtötte hiteles forrásokból az anyagokat a tudomány szemérmesen elhallgatott titkairól – a melléfogások és tévedések furcsa és csodálatos sorozatairól –, hogy megszülethessen ez a könyv az emberiség 100 legnagyobb felfedezésének valódi történetéről.

Ismeretlen szerző - Hetven ​rejtély az orvostudomány világából
A ​Hetven rejtély az orvostudomány világából egészen az ókori egyiptomi, indiai és kínai orvoslási módszerektől kezdve napjaink legújabb gyógyító technikájáig mutatja be az orvostudomány fejlődésének kulcsmozzanatait. Megismerjük azokat a tudósokat és gyógyászokat, akik feltaláltak az orvoslásban ma is nélkülözhetetlen eszközöket, mint például az injekciós tűt vagy az endoszkópot. Megtudjuk például, miért volt jelentősége a sejtek és a vérkeringés felfedezésének több évszázaddal ezelőtt, és megismerkedhetünk a legmodernebb orvostudományi fejlesztésekkel is a nanogyógyászattól kezdve egészen a kulcslyuksebészetig. A 304 oldalas album elismert orvostörténeti szaktekintélyekből álló nemzetközi csapat munkájának eredménye, köztük egy Nobel-díjas tudósé is. A sorozattól megszokott lenyűgöző képválasztékban (382 illusztráció, köztük 346 színes kép) éppúgy szerepelnek több száz éves metszetek és képek középkori és reneszánsz anatómiai kéziratokból, mint szupermikroszkóppal készített fényképek testünk sokáig feltáratlan részeiről.

Brian Greene - A ​kozmosz szövedéke
A ​világ vezető fizikusainak egyike, Az elegáns univerzum szerzője, Pulitzer-díjra jelölt Brian Greene a Világegyetemen átívelő túrára visz minket, mely után teljesen másként fogjuk látni a világot. Bár a kozmosz alapvető szerkezetét a tér és az idő határozza meg, ezek mindmáig legrejtélyesebb fogalmaink közé tartoznak. Létezike a tér? Létezhet-e a Világegyetem tér és idő nélkül? Miért van iránya az időnek? Visszautazhatunk-e a múltba? Greene felfedezőútra visz bennünket, melynek során megismerkedhetünk a modern fizika által feltárt, a mindennapi világunk felszíne alatt meghúzódó valóság új rétegeivel. A szerző végigkíséri az olvasót Newton abszolút térrel és idővel bíró világától a téridő einsteini elgondolásáig vezető úton, és a kvantummechanika izgalmasan bizarr elmélete mellett bemutatja a tudományos életet napjainkban foglalkoztató, többségében eddig megválaszolatlan problémákat is.

Csupor Dezső - Lente Gábor - Gunda Tamás - Kovács Lajos - Száz ​kémiai mítosz
Tudásunk ​nem jelentéktelen hányadát képezik a különböző tévhitek. Ezek olyan tudományosan nem helytálló ismeretek, melyek alapvetően befolyásolják a világról alkotott képünket, mindennapi cselekedeteinket. Tévhiteink nagyon is „emberiek”: a mindennapi megismerés hiányosságai (túláltalánosítás, szelektív észlelés, pontatlan megfigyelés), a számunkra elviselhetetlenül bonyolult problémák egyszerű megoldásába vetett hit és a csodavárás legalább annyira okai, mint a félretájékoztatás, félrevezetés, legyen az szándékos vagy akár jó szándékú is. És tévhiteink megannyi veszélyt hordoznak magukban: gyakran pénztárcánk, nem ritkán egészségünk látja kárát. A Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem négy kutatója arra a feladatra vállalkozott, hogy megpróbál a sok-sok tévhitünk közül száz olyannal szembesíteni bennünket, amely valamilyen módon köthető a kémia tudományához és kémiai ismereteink hiányosságaihoz. Jogos-e a mesterséges anyagoktól való félelmünk? Igaz-e, hogy a természetes anyagok csak jók és egészségesek lehetnek? Mi a veszélyesebb: az ismert mellékhatású gyógyszerek vagy az ismeretlen hatású „csodaszerek” szedése? Valóban a „bio”-é a jövő az élelmiszerek és az üzemanyagok terén? Ilyen és ehhez hasonló kérdések húzódnak meg a tudományos igényesség és az olvasmányosság határán egyensúlyozó írások mögött. Hézagpótló ez a könyv. Nem elsősorban tudományos ismeretterjesztés. Annál több: az élet dolgaiban történő eligazodásunk, végül is életben maradásunk segítője, támogatója. Ezért ajánlom mindenkinek, azoknak is, akikben a „kémia” szó rossz emlékeket ébreszt, azoknak is, akik eddig sem tartották illő dolognak, hogy kémiai ismereteik hiányosságával kérkedjenek, és legfőképpen ajánlom a könyvet a tanároknak: tegyék óráikat színesebbé, tanítványaikat problémaérzékenyebbé a könyvben található írások feldolgozásával. Tóth Zoltán egyetemi docens Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Michael Brooks - Fizika
A ​"Nagy kérdések" sorozat réges-régi, alapvető, makacs és elmepróbáló tudományos talányokat vizsgál. E kötet a fizika azon kérdéseit tekinti át, amelyek évezredek óta foglalkoztatják a tudósokat és a hétköznapi embert. Michael Brooks fölsorakoztatja a legjelesebb kutatók eszméit, bemutatja a húsz nagy problémakört, amelyek alapvető jelentőségűek önmagunk és a világ megértésében. -Mi a fizika lényege? -Mi az idő? -Mi történt Schrödinger macskájával? -Miért esik le az alma? -Tényleg szilárdak a szilárd testek? -Ingyenebéd márpedig nincs! -Végül is minden véletlen? -Mi az az isteni részecske? -Egyetlen példány vagyok? -Utazhatunk-e az időben? -Tűnőben a Föld mágneses védőpajzsa? -Miért igaz, hogy E=mc2? -Megváltoztathatjuk-e egyetlen pillantásunkkal a világegyetemet? -Hozhat ránk bajt a káoszelmélet? -Mi a fény? -Tényleg húrokról szól a húrelmélet? -Miért létezik egyáltalán valami a nagy semmi helyett? -Szimuláció az egész világ? -Melyik a természet legerősebb kölcsönhatása? -Mi tehát igazából a valóság?


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (50)

Colin J. Fayard - Bajnokok ​kardja
Egy ​ország. Kemwell talán Worluk legnyomorultabb királysága. Vesztes csaták és balfácán királyok: ennyi a történelme. Balorgaen, Kemwell első valamirevaló ura másra sem vágyik, minthogy átírja e szégyenteljes történelmet. Egy fiú. Raels talán Worluk legszerencsésebb druidája. Balfogásai szégyenbe taszítják őt és mesterét. Sóvárogva vágyik azonban arra, hogy megváltoztassa sorsát. Egy kard. Egyetlen villanással örökre beégeti nevét Worluk történelmébe. Ugyan senki sem tudja, hogy majdan e névhez dicsőség vagy szégyen tapad-e, Balorgaen és Rawls véres versenyfutásba kezdenek, hogy megszerezzék... A Bajnokok Kardját. A Káosz Világának újabb fehér foltja telik meg élénk színekkel. Worluk él, mint ahogy élnek a Fayard-teremtmények is, szerethető és gyűlölhető hősök egyaránt. Izgalmakkal teli, fordulatos olvasmány, melynek története szinte pereg a szem előtt.

Kristo Hans - Sörben ​az igazság
Worluk ​két legjelentősebb kalmárállama, Nordes és Meiran világot behálózó alvilági szervezeteik révén igyekeznek minél nagyobb részt elorozni egymástól a kereskedelem területén. A nordesi Hollók és a Meirani Kézművesek - vagy ahogy mindenki ismeri őket: a Viperák -, e két mindenre elszánt klán most a külső ellenségektől és belső viszályoktól bolygatott Zhíl Birodalom újrafelosztásáért küzd. Jól kidolgozott terveikbe azonban minduntalan beleszól a Sors - legtöbbször nekifenekedett, pénzt, nőket és hírnevet hajhászó kalandozó képében... ám rajtuk kívül még jó néhányan mások is küzdenek a fennmaradásért Worluk kaotikus, vérrel átitatott porondján. Vajon az igazi nagykutyák játékába is képesek beleszóln, vagy törekvéseik jelentéktelenekké törpülnek ezen nagyszabású tervek mellett? Van értelme egyáltalán bármiféle nemes célnak és nagyra törő álomnak akkor, amikor hódító drén seregek fenyegető árnya közelít?

Robert Knight - Vérnász
Az ​Abyss hatalmi átrendeződésektől forrong. Az új fejedelemnek nagyra törő tervei vannak, nem csupán a riválisait akarja egyszer s mindenkorra maga mögé utasítani, hanem örökre be kívánja biztosítani a hatalmát. Ezt csupán egyetlen módon érheti el: ha új népet teremt magának. Új faj azonban csak két egymással ősidők óta harcban álló faj istenének nászából - a vérnászból - születhet, s ki az, aki hajlandó önként egy ellenségével ily frigyre lépni? Broo-Cavojic Dhysar, az Abyss Hatodik és Kilencedik Síkjának Fejedelme azonban kifinomult elme, tapasztalt intrikus, akinek van néhány ötlete, miként hidalhatja át ezt a problémát. Csupán foglyul kell ejtenie egy istent. Ehhez pedig olyan hívekre van szüksége, akik önként hajlandóak saját istenüket börtönbe vetni.

Tim Zocney - A ​gilfek kincse
Derf, ​a fiatal ork, akit fura külseje után Goblinfattyúnak neveznek, hosszas bolyongás után egy világtól elzárt szigetre jut. Azt reméli, hogy a megpróbáltatásai véget értek, ám valójában csak ekkor kezdődnek igazán. Goblinfattyú szerencsés csillagzat alatt született és épp ez a veszte. A sziget ura egy varázsló, aki a gilfek legendás kincsét keresi. Egy ősi térkép alapján már azt is tudja, hol bukkanhat rá a kincsre, ám tekintettel a halálos veszélyekre, olyan valakit szemel ki a feladat elvégzésére, akit pártfogolnak az istenek. A fiatal ork két alkalmi társával, egy barátságos démonnal és egy varázslattal eldeformált csodaszörnnyel útnak indul a kincs helye felé, és nem is sejti, hogy az ősi mocsárban nem ők az egyetlen kincskeresők...

Allen Newman - Interregnum
Interregnum ​- törvényes uralkodó nélküli időszak. Amikor Radomir király gyermektelenül távozik az élők sorából, vele kihal az uralkodóház, és a sötétség kora köszönt a Pers Királyságra. A bárók felosztják egymás között az országot, és kiskirályokként uralkodnak birtokaik fölött. Az elárvult és hatalom nélküli trónért a szomszédos birodalmak uralkodói, mint leányági örökösök szállnak harcba. Viszály és széthúzás sújtja a királyságot, és khamedi nomádok serege dúlja. Nyomukban halál és pusztulás jár. Egyvalaki száll szembe a végzettel: egy alakváltó, akit megidéztek. Kardja erejével akarja egyesíteni Persiont, hogy megküzdjön a Káosz erőivel. Azonban egy démoni síkról érkezett alakváltó képességei és ereje is kevésnek tűnik egy olyan országban, ahol nincsenek barátok, csak ellenségek.

Robert Knight - Az ​ereklye
A ​Hathar Királyság egére fenyegető, komor fellegek telepednek, és sötétségbe borítják a hathariakat. Mindenki az Istenek Haragjáról beszél; a Napisten papjai a Koponya-hegyi Jósdát okolják a küszöbön álló katasztrófáért, a jósnők pedig a papokat. Gyanítható, hogy a szomszédos királyság Bhilatungli varázslói idézték meg a természetellenes felhőket, hogy rettegést keltsenek a hathariak szívében, s bekebelezzék a kicsiny királyságot. A bhilatungli-i varázslók egy Szent Ereklyéből merítik mágikus erejüket, s e varázsszer nélkül a hatalmuk szertefoszlik. Egy nyílt támadás Bhilatungli ellen öngyilkosság lenne, ám két független kalandor vakmerően megkísérelhetné ellopni az Ereklyét... Árnyék, a Jósdában élő tolvajlány és Peshar, a főpap első tanítványa együtt indulnak a veszélyes küldetésre. S mindketten kaptak egy titkos parancsot: "te légy az, aki átadja a királynak az Ereklyét"!

Robert Knight - Gyilkosnak ​gyáva
Az ​ifjú Tarath-t az Otthon Testvérisége képezi ki orgyilkosnak. Fiatal kora ellenére a legkiválóbb tanítványok között tartják számon, s az omik egyre nehezebb és keményebb próbatételeknek vetik alá, mintha komoly céljaik lennének vele... A Testvériség már nem olyan egységes, mint évszázadokkal korábban volt. A granok a hatalmuk megerősítésére törekednek, s ennek érdekében akár egy démonnal is hajlandók lepaktálni... Tarath életében néhány óra alatt hihetetlen változások következnek be. Megtudja, hogy halottnak hitt apja él, s egykoron ő is a Testvériség orgyilkosa volt. Az egyik gran személyes pártfogásába veszi az ifjút, s nem sokkal később Tarath hamarosan az események sűrűjében találja magát, intrikák és cselszövések kusza hálójában, ahol nem tudhatja, ki és miért akar megszabadulni tőle; ám úgy tűnik, sokan vannak, akik az életére törnek. A jövő nem sok jót ígér számára.

Gabriel Sandstone - A ​remény sírhantja
A ​hatalmas kalmárváros árnyékában kicsiny bányászfalu halódik. Sok-sok esztendeje az utolsó ércrögökkel együtt a remény és a szerencse is kiköltözött a faluból, s mint ahogy az lenni szokott, a boldogtalanság megszülte saját lidérceit. Talán a titokzatos piktor vagy az elátkozott volen özvegy, esetleg a világtalan árva az oka, de Fate-Risk kies utcáin felbukkan az Álarcos, és gyilkolni kezd. Jacq lovag és gégemetsző kedvese, a dhelani Rienna egy halott nőtől hallja először a történetet. Ám midőn a varjúszárnyakon lebbenő Álarcos nyomát követve eljutnak a reményvesztett bányászfaluba, ráébrednek, hogy csupán apró szilánkját ismerik a rejtélynek, melyet talán évtizedek hordaléka temet be, s melyet így kiásni kényszerülnek – mindannyiuk legnagyobb keservére…


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (50)

Marcel Gagné - Linux ​rendszerfelügyelet
Egyre ​több GNU/Linuxszal foglalkozó könyv lát napvilágot, egyre többen érdeklődnek a szabad operációs rendszerek e kiválósága után. Aki otthon már kipróbálta, tudhatja, hogy a kezdő felhasználók igényein túl a rendszer rendkívül sok szolgáltatással rendelkezik. Ha valaha is azt tervezzük, hogy tűzfalként, útválasztóként, web- vagy fájlkiszolgálóként akarjuk használni, szükségünk lehet egy segítségre, ahol utánanézhetünk a rendszergazdákra váró feladatoknak. Marcel Gagné, aki évek óta linuxos rendszergazdaként dolgozik és rendszeresen ír a Linuxvilág hasábjaira, összeszedte többéves tapasztalatát, és meglepett minket e remek könyvvel.

Corine Stockley - Chris Oxlade - Jane Wertheim - Képes ​Usborne enciklopédia
Ez ​a gazdagon illusztrált könyv a természettudományok három fő ágának - fizika, kémia, biológia - kézikönyve. Jóval többet nyújt egy hagyományos lexikonnál, mivel a fogalmakat, szakkifejezéseket összefüggéseiben tárgyaljam, a definíciók megértését pedig sok-sok kép, grafikon és egyéb illusztráció segíti. A szerzők nagy gondot fordítottak arra, hogy az egyes témaköröket az Olvasó és az ismeretanyag szempontjából egyaránt logikusan tárgyalják. A definíciókat röviden, közérthetően fogalmazzák meg, a szakkifejezéseket mindenütt megmagyarázzák. A valójában három kötetet magába foglaló könyv egyes részei a fejezetenkénti név- és tárgymutatóval könnyen kezelhetőek, s a kiadvány értelmezőszótárként és áttekintő kézikönyvként egyaránt jól használható.

Teknős Péter - Kérdezz! ​Felelek mindenre
Tudod-e, ​miért dorombol a cica, miért hordanak szemüveget az öregek? Miért fehér a hó, és miért sző hálót a pók? Miért szeretik a mackók a mézet, és mitől száll a vitorlázó repülőgép? Gondolkoztál-e már azon, miért is kell fogat mosni, miért csíp a szódavíz, vagy miért kell cipőt tisztítani? Eltűnődtél-e már azon, miért vízzel oltják a tüzet, miért éppen S.O.S. a vészjel, és miért szól a rádió, vagy miért látni képet a tévé képernyőjén? Több mint kétszáz ilyen és hasonló miértre kaphat feleletet a fiatal olvasó ebből a most negyedszer megjelenő könyvből. S a válaszok nemcsak tanulságosak, hanem izgalmasak, érdekesek is. Élőlényekről, egészségről és betegségről, természeti tüneményekről, technikai eszközökről, erkölcsről és illemről, s ki győzné felsorolni, még mi mindenről szólnak. Kíváncsi gyerekeknek írták ezt a könyvet, de ugyan melyik gyerek nem kíváncsi? Az író szándéka az volt, hogy segítse az ismerkedést a világgal. S ha időközben rádöbbentek arra, hogy ez milyen érdekes, és kedvet kaptok az alaposabb ismerkedéshez, akkor elérte célját. Még azt sem bánja, ha később, amikor már sokkal többet tudtok, s véletlenül kezetekbe kerül ez a könyv, elnézően mosolyogtok egyik-másik, kissé talán túlzottan is egyszerű válaszán. Ellenkezőleg! Büszke lesz rá. Mert mint magatok is tapasztalni fogjátok, nincs nehezebb,mint bonyolult dolgokat egyszerűen megmagyarázni.

Peter Gulutzan - Trudy Pelzer - SQL ​- Teljesítményfokozás
A ​SQL teljesítményfokozás egy gyakorlati megoldásokat bemutató kézikönyv olyan adatbázis-szakértők számára, akiknek a feladata egy szervezet kiemelt fontosságú adatainak hatékony kezelése. A könyv a manapság népszerű és széles körben használt adatbázis-környezetek lefedésével nélkülözhetetlen forrássá teszi magát a különféle SQL-rendszerek kezelése és hangolása szakterületén. A benne található ötletekkel és különböző fogásokkal ez a gyakorlati útmutató az SQL-utasítások és- lekérdezések különböző feltételek és környezeti körülmények közti működését is taglalja. A SQL-környezetet minden oldaláról elemzi, a párhuzamosság vezérlésétől egészen a sebességnövelésig.

John Resig - Pro ​JavaScript Techniques
JavaScript ​usage on the Web has changed in recent times, due to increased JavaScript support in web browsers, and new techniques coming to light. JavaScript is also now being looked on as a proper programming language, whereas in it's inception it was regarded as little more than a scripting toy. This book addresses all the points above in detail - modern browser support (including information on Internet Explorer 7), Object-Oriented JavaScript, testing and debugging, Unobtrusive JavaScript techniques using DOM Scripting, Ajax, creating and using blocks of reusable code, and looking towards the future of JavaScript. It backs up all the concepts with real world examples and full-blown case studies, and also includes several reference sections to allow developers to look up details quickly and easily.

Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes - Ablak-Zsiráf
Az ​Ablak-Zsiráf gyermeklexikon első olvasói lassan már maguk is szülősorba lépnek. Ezer és ezer kisiskolás ismerkedett a világgal a kötet segítségével, amely nemcsak az anyanyelvi oktatásban vált hasznos kézikönyvvé, hanem a környezetismereti órákon is kiváló segédeszköz lett. A több mint 1200 címszó felöleli mindazt az ismeretanyagot, amelyet a 7-10 éves gyerekeknek el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy a szűkebb s tágabb környezetükben eligazodjanak. A szómagyarázatok - ahol csak szükséges és lehetséges - egymásra épülnek, s a dolgok közti logikai összefüggés megtanítása egyik alapvető célkitűzése volt a szerzőknek. A kis olvasók tehát a konkrét ismeretszerzés mellett átfogó gondolkodást is tanulnak. Felújított kiadásunk igyekszik tükrözni a változó világot, és néhány idejétmúlt címszót újak váltottak fel.

Urbán János - Matematikai ​logika
Ennek ​a feladatgyűjteménynek az a célja, hogy a matematikai logika legfontosabb alapfogalmaival és alkalmazásaival ismertesse meg az Olvasót. A feladatgyűjtemény anyagának megértése nagyon kevés konkrét matematikai előismeretet tételez fel (nagyjából a gimnázium első két osztályának matematika-tananyagát), de a fogalmak megértése, a feladatok megoldása komoly matematikai érdeklődést és absztrakciós készséget igényel. A matematikai logika olyan részeit itt nem tárgyaljuk, amelyeknek megértéséhez szükség lenne a végtelen halmazok számosságával, ill. matematikai axiómarendszerekkel kapcsolatos ismeretekre. A példatár egyes pontjai általában három részre tagolódnak. A bevezetőben röviden összefoglaljuk a legfontosabb fogalmakat, tételeket. Ezek alkalmazásaként gyakorló feladatok következnek - ezek megoldása közvetlenül a kitűzés után következik - majd a pont végén önálló megoldásra szánt feladatok következnek. A kitűzött feladatok megoldását minden fejezet végén, egy helyen találja meg az Olvasó. A gyakorló feladatok és a feladatok anyagában sok fontos elméleti ismeret található. Az is előfordul, hogy fogalmak definícióját, tételek megfogalmazását is itt találja meg az Olvasó. Aki a matematikai logika alapjainak rendszeres felépítését akarja megismerni, annak számára fontos, hogy sorra vegye - és lehetőleg önállóan oldja meg - a gyakorló feladatokat és feladatokat.

Lampé László - Dr. Papp Zoltán - Szülészet-nőgyógyászat ​I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Sz. T. Meljuhin - A ​véges és végtelen problémája
Meljuhin ​könyve a végesség és végtelenség filozófiai és természettudományi szempontból egyaránt igen fontos problémájával foglalkozik. A szerző a modern fizika és csillagászat eredményeire támaszkodva közérthetően fejti ki a dialektikus materializmusnak az anyag és tulajdonságai végtelenségéről, a tér és az idő határtalanságáról szóló tanítását. A könyv tárgyalja az anyagnak és alakjainak kimeríthetetlenségét a folytonosság és részekre tagoltság dialektikus összefüggését, a mai fizika olyan fogalmaiban, mint a "részecske" és a "mező", továbbá az anyag különböző formáinak a mikro-világban kimutatott kölcsönös átalakulásait. Külön rész foglalkozik az anyag térbeli és időbeli végtelenségével, s feltárja a világ végességét hirdető idealista állásfoglalások tévességét. Igen behatóan elemzi az anyagi világ általános fejlődési törvényszerűségeit, valamint az anyag kozmikus alakjainak determináltságát és fejlődését. A mű széles olvasóközönséghez szól: mindenki azonnal forgathatja, aki érdeklődik a mai természettudomány bölcseleti kérdései iránt és ugyanakkor az említett kérdések szakemberei sem nélkülözhetik, mert világosan és tömören kifejti a dialektikus materializmusnak tárgyukra vonatkozó álláspontját.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók