Ajax-loader

Kondorné Kiss Fruzsina

Rate_positive 0 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

3979 napja velünk van 3848 napja láttuk utoljára 3809 napja hibernálva van

Meetoff_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (90)

Ismeretlen szerző - New ​Headway Intermediate - Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló
A ​New Headway sorozat kötetei hat szinten biztosítanak megbízható tananyagot az angol nyelv tanulásához. A sorozat világsikere a tradicionális és modern nyelvoktatás módszereinek sikeres ötvözésében rejlik, mely egyaránt fejleszti a tanulók nyelvhelyességét és nyelvi kifejezőképességét. Érdekes, változatos témákon keresztül, irodalmi és publicisztikai szövegrészleteket is felhasználva tartják állandóan ébren a tanulói motivációt. Segédkönyvünk a New Headway Intermediate (New edition) tananyaghoz készült, és a tanulók munkáját kívánja könnyebbé és eredményesebbé tenni. Angol-magyar szójegyzéket és magyar nyelvű nyelvtani összefoglalót tartalmaz.

Mary Wesley - A ​Dubious Legacy (Oxford Bookworms)
In ​1944 Henry Tillotson brings his new wife, Margaret, home to his farmhouse in the English countryside. Margaret is a strange, unpleasant woman, determined, it seems, to make Henry's life miserable. 'Poor Henry's ' say his friends, as they visit at weekends and holidays. 'What an awful life he has!' But Henry is not at all the sad and disappointed man we might expect him to be. He manages to enjoy life, and indeed, has quite a lot of fun, one way and another ... Mary Wesley's story takes a sharp but light-hearted look at love, sex, and marriage - and the things people will do to get what they want.

Posgay Éva - In ​English, Please!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fülei-Szántó Endre - Meláth Ferenc - Német ​társalgás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Kommunikáció ​és konfliktusok kezelése a munkahelyen
Bevezető ​"Jelen tanulmánygyűjtemény célja: az interperszonális kommunikáció fejlesztése és betekintés a konfliktusok kezelésének szövevényes világába. A kötet módszertani eszköz- és ötlettárat ad a munkahelyi kommunikáció egyéneket és csoportokat érintő főbb kérdéseire és a konfliktusok kezelésére vonatkozóan. Összeállításának gondolata a szerkesztő által korábban megjelentetett tanulmánygyűjteményekhez (Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó 1997, 1999, 2002; A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I., Egyének és csoportok. Z-Press Kiadó 2006) hasonlóan egy szükséglet hatására alakult ki. Egyetemi oktatóként tapasztaltuk, hogy a kommunikációs hatékonyság fejlesztésére és konfliktusok kezelésére vonatkozóan eddig viszonylag kevés olyan művet publikáltak, mely ötvözné a mai magyar kutatók és gyakorlati szakemberek tudásanyagát, s ezt az űrt hivatott kitölteni a kötet. Jelen munka - a tavaly megjelent kötethez hasonlóan - a gyakorlatorientáltságot mindvégig szem előtt tartva a munkahely szociálpszichológiai jelenségvilágába kalauzol bennünket, a hangsúly azonban ezúttal főként a kommunikációs hatékonyság fejlesztésére és a konfliktuskezelésre került. Különleges törekvés valósul meg a műben: a kommunikációfejlesztéssel foglalkozó három különböző irányzat, a Gordon-modell, az NLP és a tranzakcióanalízis tanulmányait egy kötetben integráltuk."

Klein Sándor - Vezetés- ​és szervezetpszichológia
Klein ​Sándor a pszichológia tudomány doktora, egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen. Mintegy száz szakcikk mellett számos könyvet és jegyzetet írt. Életére és munkásságára nagy hatással volt, hogy együtt dolgozhatott olyan zseniális emberekkel, mint a matematikatanítást alapvetően megváltoztató Dienes Zoltán vagy a humanisztikus pszichológiát a "tudósok világában" is elfogadtató Carl Rogers. Az utóbbi kilenc évben az SHL Hungary Kft. egyik vezetőjeként a korszerű alkalmasságvizsgálati módszerek hazai elterjesztésén fáradozik. Ez a könyv Klein Sándor: Munkapszichológia című könyvének folytatása. Célja, hogy tankönyvként szolgáljon mindazoknak, akik felsőfokú tanulmányaik során szeretnék megérteni a pszichológia szerepét a vezetésben, és hogy pszichológiai ismeretekkel és szemléletmóddal segítse azokat, akik nap mint nap legjobb képességeik szerint igyekeznek ellátni a szervezetek irányításának nehéz, de izgalmas és sok örömöt nyújtó feladatát.

Dobák Miklós - Szervezeti ​formák és vezetés
A ​vállalatok életében is nagy fordulatot jelentett a rendszerváltás időszaka, a '90-es évek, amikor módosultak a szervezeti-irányítási formák is. A szerző sorra veszi az új stratégiaalkotási és elemzési módszereket, a célszerű szervezeti forma megválasztásának szempontjait, az új szervezeti forma (pl. divízió) kapcsolódását a vállalati központhoz, a működést befolyásoló és értékelő mutatók, kritériumok rendszerét.

Sabine Dallman - Hessky Regina - Bausteine
A ​német nyelvi érettségin megkövetelt összes ismeret rendszerezésére és ismétlésére szánt könyv szókincsgyűjteményt, lexikai feladatlapokat és nyelvtani feladatokat tartalmaz. A középiskola minden osztálya számára hasznos anyagot nyújt.

Peter Senge - The ​Fifth Discipline
Peter ​Senge, founder of the Center for Organizational Learning at MIT's Sloan School of Management, experienced an epiphany while meditating one morning back in the fall of 1987. That was the day he first saw the possibilities of a "learning organization" that used "systems thinking" as the primary tenet of a revolutionary management philosophy. He advanced the concept into this primer, originally released in 1990, written for those interested in integrating his philosophy into their corporate culture. The Fifth Discipline has turned many readers into true believers; it remains the ideal introduction to Senge's carefully integrated corporate framework, which is structured around "personal mastery," "mental models," "shared vision," and "team learning." Using ideas that originate in fields from science to spirituality, Senge explains why the learning organization matters, provides an unvarnished summary of his management principals, offers some basic tools for practicing it, and shows what it's like to operate under this system. The book's concepts remain stimulating and relevant as ever. --Howard Rothman -

Peter Senge - The ​Necessary Revolution
Imagine ​a world in which the excess energy from one business would be used to heat another. Where buildings need less and less energy around the world, and where “regenerative” commercial buildings – ones that create more energy than they use – are being designed. A world in which environmentally sound products and processes would be more cost-effective than wasteful ones. A world in which corporations such as Costco, Nike, BP, and countless others are forming partnerships with environmental and social justice organizations to ensure better stewardship of the earth and better livelihoods in the developing world. Now, stop imagining – that world is already emerging. A revolution is underway in today’s organizations. As Peter Senge and his co-authors reveal in The Necessary Revolution, companies around the world are boldly leading the change from dead-end “business as usual” tactics to transformative strategies that are essential for creating a flourishing, sustainable world. There is a long way to go, but the era of denial has ended. Today’s most innovative leaders are recognizing that for the sake of our companies and our world, we must implement revolutionary—not just incremental—changes in the way we live and work. Brimming with inspiring stories from individuals and organizations tackling social and environmental problems around the globe, THE NECESSARY REVOLUTION reveals how ordinary people at every level are transforming their businesses and communities. By working collaboratively across boundaries, they are exploring and putting into place unprecedented solutions that move beyond just being “less bad” to creating pathways that will enable us to flourish in an increasingly interdependent world. Among the stories in these pages are the evolution of Sweden’s “Green Zone,” Alcoa’s water use reduction goals, GE’s ecoimagination initiative, and Seventh Generation’s decision to shift some of their advertising to youth-led social change programs. At its heart, THE NECESSARY REVOLUTION contains a wealth of strategies that individuals and organizations can use — specific tools and ways of thinking — to help us build the confidence and competence to respond effectively to the greatest challenge of our time. It is an essential guidebook for all of us who recognize the need to act and work together—now—to create a sustainable world, both for ourselves and for the generations to follow.

Peter Senge - Az ​5. alapelv
A ​vállalatvezetőknek életbevágóan fontos, hogy cégük erős, versenyképes és sikeres legyen. E célok eléréséért minden tőlük telhetőt megtesznek, olykor mégis kudarcot vallanak. MIÉRT? Mert csak azzal szerezhetnek hosszú távon is fenntartható előnyt versenytársaikkal szemben, ha gyorsan, kitartóan és szervezetten tanulnak. A könyv szerzője Peter M. Senge rendkívül izgalmas és hatásos módszert dolgozott ki a "tanuló szervezet" megteremtésére. Az ötödik alapelv olyan szervezetet tár elénk, amelyben az emberek szüntelenül fejlesztik képességeiket, amelyben állandóan új gondolatok születnek, amelyben a cselekvések irányát a közös célok szabják meg, és amelyben az emberek folytonosan azt tanulják, hogy miként tudnak együtt tanulni. A könyv meggyőző erővel bizonyítja, hogy a "tanuló szervezetek" sokkal többre képesek, mint a hagyományos, hierarchikus felépítésű vállalatok és intézmények. A Massachusetts Institute of Technology vállalatvezetési karán Peter M. Senge 1991-ben alapította meg a Szervezett Tanulás Központját. Munkájában olyan vállalatok segítik, mint az Intel, az AT&T, a Ford, a Digital, a Procter & Gamble, a Royan Dutch/Shell, a Harley-Davidson, és a Federal Express. A szerző alapelveit ma már vállalatok sokasága alkalmazza sikeresen mindennapi munkájában. A tanuló szervezet kialakítása a 21. század vállalatvezetési módszere.

Eleanor Herman - A ​vatikán úrnője
Eleanor ​Herman (Királyok szeretői, Királynők szeretői) a mára szinte teljesen elfeledett Olimpia Maidalchini történetét göngyölíti fel egy oknyomozó újságíró alaposságával és egy történész objektivitásával. A szerző szakértője az uralkodók magánélete körüli vizsgálódásoknak, ám ez a kötet is bebizonyítja, hogy írója nem csupán a titkos vagy kevésbé titkos testi örömök udvari krónikása, de nagyszerűen elemző kutató, aki nem mellesleg lankadatlan lendülettel és élvezetesen mesél a tizenhetedik századi Róma mindennapjairól. A katolikus egyház történetében kevés kivételes képességű női irányítóról beszélhetünk, de Olimpia Maidalchini mégis megtalálta a módját, hogy a háttérből irányíthassa a legbefolyásosabb pozíció birtokosát - magát a pápát. Olimpia mindig is jól helyezkedett: vagyonosokhoz ment férjhez, és vagyonosok után lett özvegy. Harmadik házassága révén megismerkedett a félénk Gianbattista Pamphilivel, és éles szemével egyből felfedezte, hogy határozatlan sógora többre érdemes - sokkal többre. Az ambiciózus Olimpiát ekkortól kezdve egyetlen cél vezette: mindent megtett, hogy sógorát pápává választassa, hogy ekként ő maga - egy nő - uralkodjon a Vatikánban...


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (25)

Lengyel Györgyi - Nagyanyáink ​öröksége
Lengyel ​Györgyi legújabb könyvének megjelenését most is fáradhatatlan gyűjtőmunka előzte meg. Célja az ország hímzésközpontjaiban található régi, kevéssé ismert, szép minták bemutatása. A többnyire egyszerű felépítésű, művészileg mégis rendkívül hatásos minták nemcsak régi emlékeket elevenítenek fel, hanem nagyon alkalmasak napjainkban is a szépségélmény felkeltésére. A kultúra egész területén megmutatkozó nosztalgiahullám is megerősíti, hogy a régi szép hímzésminták ma is kifejtik varázslatos hatásukat. A szerző módszere ezúttal is, az előző könyveihez hasonlóan, a történeti összehasonlító eljáráson alapul. Megmutatja a népi hímzés alakulásának folyamatát: hogyan vezet az út az egyszerű mintáktól a színesedés, az összetettebb kompozíciók irányába. A különböző hímzésközpontok és az egyes minták bemutatása közben érzékelteti a kor művelődéstörténeti hátterét is. Gyakorlati célkitűzése: fejleszteni a közízlést a minták elemzésével, és újabb lehetőségekkel gazdagítani a kézimunkázok kincsestárát. A leolvasható minták mellett az alkalmazott technikák leírása nyújt segítséget a kézimunkázóknak. Lengyel Györgyi kézimunkakönyvei már az ország határain túl is jól ismertek. A legszebb magyar népi hímzéshagyományokat felelevenítő munkái nemcsak a külföldön élő magyarok körében közkedveltek, de eljutottak már Japánba is, ahol szintén örömmel varrják mintáit, felfedezve a magyar népművészet szépségét.

Alexandre Dumas - Monte ​Cristo grófja
Felülmúlhatatlanul ​romantikus Monte Cristo grófjának története: az angyalian tiszta Edmond Dantest rosszakarói If várának börtönébe juttatják, ott élőhalottként teng hosszú évekig, ám egy rabtárs nagylelkűsége kiszabadítja, sőt gazdaggá teszi, ő pedig ördögi bosszút áll a gonoszokon. A legendás mű 1844-46-ban látott napvilágot folytatásokban. Szerzője elsöprő sikert aratott vele - ezért is nevezte el Monte Cristónak a bevételből 1846-ban Párizs mellett építtetett kastélyát. Az angolparkban minivizesárokkal körülvett neogótikus melléképületet pedig, ahová dolgozni vonult vissza, If váraként emlegette. "J'aime qui m'aime" (Szeretem azt, aki szeret engem), vésette az írópéldaképek portréival díszített épület bejárata fölé. A párizsi művésztársadalom irigységgel vegyes csodálattal élvezte vendégszeretetét. Ő maga paradicsomnak mondta a Monte Cristo-kastélyt, nagy vetélytársa, Balzac őrületnek, melynél kellemesebbet azonban kívánni sem lehet. A nevezetes kastély 1994 óta az író emlékmúzeuma, a Monte Cristo grófjá-nak diadalútja mindmáig töretlen.

Ismeretlen szerző - A ​világirodalom legszebb elbeszélései I-III.
„A ​világirodalom egységes, összefüggő folyamat, egyetlen hatalmas vérkeringés. Mikor Goethe először észrevette és nevet adott neki, már réges-régen létezett: mert sokkal régibb, mint a nemzeti irodalmak. Csakhogy akkor még nem hívták »világirodalomnak«, hanem jelző nélkül, pusztán csak »irodalomnak«. Jelző inkább az egyes nemzetek külön literatúráját illette. A világirodalom nem ezekből állt össze nagyobb egységgé. Ellenkezőleg: az egyes nemzeti irodalmak különültek el a világirodalmon belül, mint állam az államban, külön nyelveik védbástyái mögött, mindjobban önálló életet kezdve...” (Babits) Egy válogatásban bemutatni a novellát, úgy, hogy a vállalkozás a legkülönbözőbb szempontoknak megfeleljen – hogy bemutassa mindazt, ami előzménynek tekinthető: a görög és latin műveltséggel érintkező perzsa, indiai, arab elbeszélés-gyűjtemények egy-egy darabját. Magáét a görög és latin elbeszélő prózát, a középkori fabliau-t, az európai és kisázsiai fejlődéstől függetlenül létrejött távol-keleti elbeszélést, a modern novella megteremtőjétől, Bocacciótól a ma élőkig, a reneszánsztól a XX. századig feltérképezze a novella egész világföldrajzát, úgy, hogy egyszerre adjon képet az irodalomtörténet korszakairól, tükrözze a többé-kevésbé elfogadott értékrendet s az ettől gyakran (s szükségszerűen) eltérő nemzeti értékskálát is reprezentálja, reménytelen vállalkozás, hisz csak az utóbbi két követelmény is kibékíthetetlenül áll szemben egymással, lévén, hogy a legnagyobb irodalmakból magasabb színvonalú gyűjtemény állítható össze, mint a nemzeti irodalmak összességéből. E közhellyel, hogy ilyen gyűjteményt csinálni reménytelen vállalkozás, szemben áll a gyakorlat: antológiák születnek, mert szükség van rájuk. Novellaantológiák is. Se szeri, se száma az ilyen átfogó vállalkozásoknak, mint a mienk, a legszélesebb skálában a két véglet: a tudós válogatás és ez impresszionista között. Mit tehet a szerkesztő egy ilyen nagy példányszámú, „standard” kiadványnak szánt antológia esetében, mint az, amelyet az olvasó a kezében tart? Igyekszik az egyes irodalmakat előbb úgy venni, mintha külön antológia készülne mindből, s az irodalom történetének a fonalát szépen felgömbölyíteni, mintha szöveggyűjteményt készítene. A kialakult értékrendet nem megsérteni, mintha disszertációt írna. S amikor ilyenformán előállt a megengedettnél két-háromszor terjedelmesebb anyag, megpróbálja csökkenteni. Pontosabban: csökkenteni, számtalan menetben. Úgy, hogy minden követelményt megsért. A térkép helyett tájékozódási pontok maradnak, a történeti fonal elkalandozik, az irodalomtörténetiség súlyos sérelmet szenved. A sérelem elkövetésében magyarázhatóan, de védhetetlenül, ha úgy tetszik, önkényesen, de elkerülhetetlenül most már a szerkesztő ízlése az eszköz. Mert ha már nem lehet teljes - és lehet e egyáltalán teljes egy antológia? -, adjon csak valamelyest eligazítást, vázlatot műfajról, korokról és nemzetekről, és legyen szép, jó, megrázó, emlékezetes olvasmány. Erre törekszik ez a válogatás is, amely kezdve az elbeszélő próza legrégibb ismert alkotásaival, a négyezer éves óegyiptomi A paraszt panaszai-val hetvenhárom elbeszélést, illetve novellát tartalmaz: a régebbi korokból tizenhármat, a tizenkilencedik század elejétől napjainkig hatvanat. Nem tesz egyenlőségi jelet az egyes irodalmak közé, de igyekszik, ha és ahol a színvonal sérelme nélkül ez megoldható, minél több irodalomból válogatni, s képviseltetni a később felvirágzott irodalmakat is. Egyezően a hasonló célkitűzéssel készült, ugyancsak az Európa Kiadónál megjelent A világirodalom legszebb drámái és A világirodalom legszebb versei című antológiákkal. A burkolón Pablo Picasso Minotaurosz és áldozata c. tusrajza látható.

Mika Waltari - Az ​emberiség ellenségei
A ​római Minutus Manilianus naiv-ironikus közvetítésével most Claudius és Nero korába kalauzolja az olvasót, hogy az utóvirágzását élő, hanyatlásnak indult római birodalom mindennapi életét mutassa be a mai szemmel látó és láttató művész történelmi hűségével és a tőle megszokott lebilincselő mesélőkészséggel. Főhőse ismét gyarló ember, a kor jellemző hibáival, de az örök igyekezete, amely minden korban, minden társadalomban a jobb, a szebb keresésére sarkall. Nero, a világtörténelemből megismert zsarnok, akinek a nevéhez Róma égése és az első keresztényüldözések fűződnek, merőben új, eredeti megvilágításban áll előttünk. Hiú és szeszélyes művész, maga előtt tetszelgő "emberbarát" ez a császár, aki magatehetetlenül kapálózik a minden porcikájában romlott augustusi birodalom elkerülhetetlen végzete ellen. Valóban elbukott-e Nero? Igaz-e, hogy öngyilkos lett? Hogyan váltak mártírokká a lenézett keresztények? Hogyan hordozta magában az új vallás kezdettől fogva a későbbi szakadások csíráját? Hihet-e egyáltalán fenntartások nélkül a racionálisan gondolkodó ember? Az író szenvedélyesen keresi a kielégítő választ ezekre a kérdésekre.

Montágh Imre - Tiszta ​beszéd
A ​magyar nyelv, a magyar beszéd ápolásának klasszikusa, Montágh Imre e kötetben foglalja össze mindazt, amit az élő szó használatáról - lélegzéstől egészen a beszédstílusig - tudnunk kell. A kötet amely eredetileg a Színművészeti Főiskola növendékainek képzésére szolgált, az iskolai oktatás valamennyi szintjén valamint a beszédművelők körében haszonnal forgatható. Az elméleti bevezetőt szemelvényekkel ellátott légző-, hang-, kiejtés-, hangsúly- és ritmusgyakorlat követi.

José Silva - Robert B. Stone - Agykontroll ​mesterfokon (nem csak) az üzleti életben
A ​világhírű Silva-féle agykontroll megteremtője most megtanít, hogy részben ennek a képességnek a felhasználásával; - Hogyan találjunk megoldást megoldhatatlannak tűnő problémákra; - Hogyan váljunk frissebbé, energikusabbá, - Hogyan javítsuk kapcsolatunkat munkatársainkkal és ügyfeleinkkel, - Hogyan oldjuk magunkban a feszültséget, - Hogyan javítsuk memóriánkat és koncentrálóképességünket, - Hogyan hassunk másokra, például főnökeinkre, beosztottainkra, vásárlóinkra, - Hogyan gazdálkodjunk hatékonyabban időnkkel és - Hogyan fejlesszük ki "látnoki" képességünket. Röviden: hogy hogyan tehetjük munkánkat és egész életünket jobbá.

Passuth László - Lagúnák
Az ​Udvari asszony regényének nevezhetnénk ezt a művet, olyan értelemben, ahogyan Castiglione az Udvari Ember kifejezést használta. A XV-XVI. század fordulója már férfi-erényeket is követel a nőtől, az iménti értelemben vett Udvari Asszonytól: azt, hogy folyamatosan uralkodjék értelmével szenvedélyein, érzelmein és érzékein, azt, hogy legyen benne valami "démoni tárgyilagosság" önmagával és az udvarokkal szemben, azt, hogy a test és a lélek szépségei az értelem uralma alatt harmonizáljanak benne. Passuth László ilyenféle nőről írta regényét. Hősnője Cecilia, a ciprusi király törvénytelen lánya, aki Velencében a nagyvilági kurtizán életét éli, s közben - hol titkon, hol nyíltan - bonyolult diplomáciai feladatokat old meg a velencei Signoria megbízásából. Egy darabig úgy látszik: Cecilia értelme szigorú kordában tartja testét, lelkét, érzelmeit, de amikor egyik diplomáciai útján megismerkedik Giorgionéval, a századforduló nagy festőjével, az Udvari Ember erkölcsi és értelmi tartása egyszeriben értelmetlenné válik személyében, üresnek és öncélúnak kezd tetszeni neki az, ami életeleme volt, s megsejt egy új asszonyi eszményt, mely felé vágyódással tekint. A regény más alakokon keresztül vezet rá a mondanivaló lényegére: az az életforma, melyből Cecilia kitörni készül, már bomlóban, s föltartóztathatatlanul halad a pusztulás felé, jóllehet ez a dekadencia csak két évszázad múlva válik teljesen láthatóvá. Morosini figurája példázza ötletesen és szépen ezt a haldoklási folyamatot, éppen azokban a gesztusokban, melyek Ceciliával kapcsolatosak.

Papp Imre - Nagy ​Károly és kora
Kiváló ​összefoglalás a kora középkor legjelentősebb uralkodójáról és koráról. A Merovingok hanyatlásától kezdve Nagy Károly hódításain keresztül a verduni szerződésig minden fontos esemény megtalálható a könyvben. Természetesen nem hiányozhat a korabeli gazdaság, társadalom és kultúra leírása sem. Emellett a szerző a frankok mindennapi életvitelére is kitér. Kiegészítésként nem hiányozhat a kronológiai táblázat sem. Ajánlom bárkinek, akit érdekel a középkor!


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (40)

Henry James - Washington ​Square (Oxford Bookworms)
When ​a handsome young man begins to court Catherine Sloper, she feels she is very lucky. She is a quiet, gentle girl, but neither beautiful nor clever; no one had ever admired her before, or come to the front parlour of her home in Washington Square to whisper soft words of love to her. But in New York in the 1840s young ladies are not free to marry where they please. Catherine must have her father's permission, and Dr Sloper is a rich man. One day Catherine will have a fortune of 30,000 dollars a year . . .

Mes%c3%a9k_m%c3%a1ty%c3%a1s_kir%c3%a1lyr%c3%b3l
Mesék ​Mátyás királyról Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Mesék ​Mátyás királyról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Világszép ​nádszál kisasszony
Fekete-tengernek ​a hetvenhetedik szigetjében vagyon három nádszál, a középsőben van a világszép királykisasszony, a két szélsőben a két szobaleánya. De ezen a a szigeten olyan nagy sötétség van, hogy a kardodat felakaszthatod rája. Aztán ha odatalálsz is, egy vén boszorkány őrzi a házat..." Ezt a világszép királykisasszonyt szerzi meg a királyfi, azt a királyfi, aki a Óperenciás-tengeren is túl, de még az Üveghegyen is egy sánta arasszal túl élt hajdanában, amikor az öreganyám öreganyja sem élt már. Benedek Elek első között gyűjtögette és dolgozta fel a magyar mesekincs színe-javát, olyan meséket, amelyek a nép életerejéről, találélkonyságáról, humoráról, meleg szívéről tesznek tanúságot, és örökbecsű darabjai a magyar kultúrának.

Anne Perry - Schwarze ​Spitzen
Das ​düstere England des 19. Jahrhunderts: Polizeiinspektor Thomas Pitt steht vor unlösbaren Rätseln. Die sozial sehr engagierte Clemency Shaw kommt auf mysteriöse Weise durch ein Feuer ums Leben, dabei sollte sie an jenem Abend doch eigentlich nicht zu Hause sein. Galt das verbrechen ihrem Ehemann, dem bekannten Arzt Dr. Stephen Shaw? Wusste jemand zu viel über den Alltag des Paares? Wer kommt für den grausamen Mord in Frage?

Ruth Prawer Jhabvala - Heat ​and Dust (Oxford Bookworms)
Heat ​and dust - these simple, terrible words describe the Indian summer. Year after year, endlessly, it is the same. And everyone who experiences this heat and dust is changed for ever. We often say, in these modern times, that sexual relationships have changed, for better or for worse. But in this book we see that things have not changed. Whether we look back sixty years, or a hundred and sixty, we see that it is not things that change, but people. And, in the heat and dust of an Indian summer, even people are not very different after all.

János Juhász - Richtiges ​Deutsch
A ​magyarországi németoktatás kontrasztív szemléletű alapműve. A könyv munkanyelve német - minthogy a német nyelven való gondolkodásra igyekszik rávezetni a nyelvtanulót -, és célja a tipikus hibák tisztázása mellett a német köznyelv gyakorlati elsajátítása szókincsfejlesztés révén. A 16 párbeszédet mindig gyakorlatok sora követi, amelyeknek megoldása az összefoglaló táblázatokat követően a függelékben található.

Len Deighton - In ​Treu und Glauben
In ​der Silvesternacht des Jahres 1899 wird Paul als zweiter Sohn des Berliner Bankiers Winter und seiner amerikanischen Frau Veronica geboren – hinein in ein neues Jahrhundert, dem man mit Hoffnung entgegensieht. Gemeinsam erleben die Brüder Winter eine Kindheit ohne Sorgen und voller Harmonie. Dann trennen sich ihre Wege in den Wirren des ersten Welkrieges völlig; zu verschieden sind ihre Erlebnisse, zu unterschiedlich ihre Ideale und Ziele. Erst der Zusammenbruch 1945 bringt Paul und Peter noch einmal auf dramatische Weise zusammen.

Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes - Ablak-Zsiráf
Az ​Ablak-Zsiráf gyermeklexikon első olvasói lassan már maguk is szülősorba lépnek. Ezer és ezer kisiskolás ismerkedett a világgal a kötet segítségével, amely nemcsak az anyanyelvi oktatásban vált hasznos kézikönyvvé, hanem a környezetismereti órákon is kiváló segédeszköz lett. A több mint 1200 címszó felöleli mindazt az ismeretanyagot, amelyet a 7-10 éves gyerekeknek el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy a szűkebb s tágabb környezetükben eligazodjanak. A szómagyarázatok - ahol csak szükséges és lehetséges - egymásra épülnek, s a dolgok közti logikai összefüggés megtanítása egyik alapvető célkitűzése volt a szerzőknek. A kis olvasók tehát a konkrét ismeretszerzés mellett átfogó gondolkodást is tanulnak. Felújított kiadásunk igyekszik tükrözni a változó világot, és néhány idejétmúlt címszót újak váltottak fel.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók