Ajax-loader

Norbert Sebők

Rate_positive 10 Rate_neutral 1 Rate_negative 0

2877 napja velünk van 70 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1 Rukkaracsony_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (40)

Mark Summerfield - Python ​3 programozás
A ​Python 3 a nyelv eddigi legjobb változata: hatékonyabb, kényelmesebb, következetesebb és kifejezőbb, mint korábban bármikor. Mark Summerfield, az egyik legismertebb Python-programozó most bemutatja, hogyan írhatunk olyan kódot, amely teljes mértékben kihasználja a Python 3 képességeit. A Python 3 programozás – az első könyv, amely teljesen a Python 3 szemszögéből íródott – összegyűjti mindazt a tudást, ami a programok írásához, a szabványos vagy külső Python 3-könyvtárak használatához, illetve a saját könyvtármodulok készítéséhez szükséges. Summerfield sok éves Python-tapasztalatára alapozva páratlan betekintést nyújt a Python 3 nyelvű fejlesztésbe. Először is bemutatja a Python „szívét”: a nyelvnek azt a nyolc kulcsfontosságú elemét, amelyek a gyors és megbízható programok írásához szükségesek. Ezekre az alapelemekre építve aztán új témakörökkel ismertet meg minket, amelyek elmélyítik a gyakorlati tudásunkat – egyszerre egy fogalmat és egy gyakorlati példát tárgyalva.

Gérard Swinnen - Tanuljunk ​meg programozni Python nyelven
Gérard ​Swinnen könyve pedagógiailag átgondolt, rendkívül logikus bevezetés a Python programozási nyelvbe. Viszonylag kis terjedelme ellenére számos alkalmazási területre ad rálátást a példaprogramok és alapos elemzésük segítségével. A könyv szerves részét képezik a példák, illetve a külön is letölthető működő példaprogramok. A fordítással egy középiskolai tanításra alkalmas kiváló könyv vált magyar nyelven hozzáférhetővé. A könyv anyaga, amit a szerző a liége-i Institut St Jean Berchmans - Ste Marie középiskolában állított össze, jelenleg a belga középiskolai számítástechnikai oktatás részét képezi. A magyar nyelvű fordítás elektronikus formában történő publikálása a szerző tudtával és beleegyezésével GNU Free Documentation License version 1.1 szerint történik. A szöveg nyomtatott, könyv formájában, könyvesboltban történő kereskedelmi terjesztése kizárólagosan az O’Reilly (Paris) kiadónak van fönntartva. A magyar fordítás szerzői joga védett.

Szilágyi N. Sándor - Ne ​lógasd a nyelvedet hiába!
Szilágyi ​N. Sándor nyelvtani kiskalauza nem nyelvtankönyv. Legjobb esetben is nem szokványos, hanem rendhagyó nyelvtankönyvnek lehetne csak nevezni. Címe is ezt hivatott sugallni. Azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert szokványos nyelvtanokkal lépten-nyomon találkozhatunk. Ha pedig a Szilágyi N. Sándor magyarázatai és megközelítési módja nem térnének el ezekétől, akkor nem is lett volna érdemes kiadni ezt a kis könyvet. Csak az amúgy is népes kiadványok számát szaporítottuk volna. A tankönyvekben található nyelvtanhoz szokott diákok és tanárok is először felkapják a fejüket, talán furcsállják ezt a megközelítési módot, és lehet, hogy "Mi köze ennek az egésznek a nyelvtanhoz?" típusú kérdéseket tesznek fel. Nem nyelvtan ez, hanem a nyelvtanról, helyesebben a nyelvről való gondolkodás.

Szilágyi N. Sándor - Hogyan ​teremtsünk világot?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi N. Sándor - Mi ​egy más
Szilágyi ​N. Sándor 1988 és 2002 között írt közéleti írásai a romániai magyar társadalom helyzetére, aktuális problémáira reflektálnak. Az írások mindenféléről szólnak, de valahogy mégis mindegyik ugyanarról.

Jon Kabat-Zinn - Az ​éber figyelemről – örök kezdőknek
„Bármi ​– és minden – tanítónkká válhat a jelen pillanatban, emlékeztetve annak lehetőségére, hogy teljesen jelen legyünk. Ilyen a levegő lágy érintése a bőrünkön, a fény játéka, egy másik arcra vetett pillantás, a test hirtelen összerándulása, egy röpke gondolat. Bármi. Minden. Ha az éberségben találkozunk vele" – írja Jon Kabat-Zinn magvas gondolatokban és gyakorlati tanácsokban egyaránt gazdag új könyvében, amely átfogó műként és „minden napra szóló” olvasmányként egyaránt megállja a helyét.

Fazakas Emese - A ​magyar nyelv kis történeti nyelvtana
Jelen ​jegyzetben két nagy fejezet kap helyet: a hangtörténet és a történeti alaktan és a mondattan. A hangtörténeti jelenségek bemutatására elsősorban azért van szükségünk, hogy láthassuk: hogyan alakult ki a mai hangrendszer, hogyan és miért változnak az egyes hangok, és ezeknek milyen hatása van a többi részrendszerre; pl. miért nem illeszkednek hangrendileg bizonyos toldalékok, miért írunk és ejtünk egyszer rövid, egyszer hosszú hangzót ugyanannak a szónak a különböző toldalékolása során; illetve miért tapasztalhatunk most is olyan jelenségeket, amelyek egyes szavak hangalakbeli változáshoz vezetnek. A tövek és toldalékok tárgyalása után (amelyek szorosan az alaktanhoz tartoznak), az egyes szófajok bemutatására kerül sor. Így az olvasó elcsodálkozhat, hogy miért található a címben az alaktan és mondattan kifejezés, miért nem alaktanról és szófajtanról beszélek. Azért, mert ugyan az egyes szófajok kialakulását, történetét követem sorra, minduntalan olyan jelenségeket is tárgyalom, amelyek a mondattan körébe tatoznak. (A szerző)

Bárczi Géza - Bevezetés ​a nyelvtudományba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárczi Géza - Benkő Loránd - Berrár Jolán - A ​magyar nyelv története
A ​mű nyelvünk történetét tekinti át a nyelvészeti eszközökkel kitapintható legrégibb időktől napjainkig. Bár érinti a magyar nyelv előtörténetét, a rokon nyelvi együttélés idejét, a fő súlyt nyelvünk önálló történetének megrajzolására fekteti. A magyar nyelvtörténet forrásainak bemutatása és felhasználásuk módszerbeli kérdéseinek tárgyalása után sorra veszi a nyelvrendszer különféle részlegeinek történetét: nyelvünk hangfejlődését szókincsbeli és szerkezeti változásait. Mindezen részlegek összefoglalásaként általános áttekintést is ad a magyar nyelv életének egészéről, népünk történetéhez, a gazdasági, társadalmi, művelődési változásokhoz fűződő viszonyáról. A mű végén a magyar nyelvtörténetírás rövid áttekintése található. - A munka elsősorban egyetemi tankönyvnek készült, de haszonnal forgathatja a nyelv kérdése iránt érdeklődő művelt olvasó és különösen a magyar szakos pedagógus.

D. Mátai Mária - Nyelvünk ​élete
Szende ​Aladár tankönyvének nyelvtörténeti fejezetei képet adnak a magyar nyelv életének, fejezetiről, egyes nyelvi jelenségek alakulásáról stb. - Az e témához kapcsolódó kiegészítő füzettel arra szeretnénk rávilágtani, hogy miért érdemes és miért szükséges anyanyelvünk történetét, változásának törvényszerűségét minél mélyebben megismernünk. A kötet a nyelvi változások okaira, összefüggéseire, szabályszerűségeire, lefolyásának sajátos körülményeire világít rá. Mindezt konkrét magyar nyelvtörténeti eseményeken, példákon keresztül érzékelteti (hasonló elemzési feladatokhoz is ötleteket, szempontokat adva). - A nyelvi változások konkrét és általános kérdéseit tárgyaló részeket három fejezet követi: "Nyelvtörténet és mai nyelv", "A nyelv története és a művelődés története", "Nyelvtörténet és irodalom". - A füzetet érdeklődő diákoknak szánt szakirodalom zárja.

Fazakas Emese - Bevezetés ​a magyar nyelvtörténetbe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar_%e2%80%8bnyelvt%c3%b6rt%c3%a9net
Magyar ​nyelvtörténet Ismeretlen szerző
29

Ismeretlen szerző - Magyar ​nyelvtörténet
A ​nyelvtörténeti kutatások új eredményeiről számos terjedelmes összefoglaló munka látott napvilágot a közelmúltban, ám egyetemi tankönyv 1967 óta nem jelent meg. Új tankönyvünk nemcsak a magyar nyelvtörténet újdonságait közvetíti, hanem azokat a nyelvtörténeti korszakok, a nyelvállapotok egymásutánjában tárgyalja. A könyv anyaga az új magyarázatok érvelő bemutatására épül, de nem bonyolódik bele a tudománytörténeti előzmények részletes kommentálásába. A fő fejezeteket kisebb-nagyobb munkát igénylő feladatok egészítik ki. A szerkesztők az egyes fejezetekhez a témába vágó legfontosabb olvasmányokat felsoroló bibliográfiát is csatoltak.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Stephanie Milton - Útmutató ​a bűbájokhoz és a bájitalokhoz
A ​Minecraft világában veszély leselkedik rád minden sarkon, így ha életben akarsz maradni, nagy erejű eszközökre és felszerelésre lesz szükséged. Az Útmutató a bűbájokhoz és a bájitalokhoz című hivatalos Minecraft-kézikönyv segítségével növelheted a túlélési esélyeidet. Megtanulhatod, hogyan bűvöld el szerszámaidat, fegyvereidet és páncélodat úgy, hogy biztosan tudd, a veszélyes szituációban melyik varázslat lehet segítségedre, és felfedezheted, hogyan főzz bájitalokat, amelyekkel növelheted a teljesítményed vagy gyengítheted az ellenfeleidet. Ha pedig már bűbáj- és bájitalmesterré váltál, megtudhatod, hogyan építs lenyűgöző varázsbázist, ahol kamatoztathatod újonnan szerzett tudásodat és képességeidet! A Mojang szakértőinek tippjei nélkülözhetetlen útmutatást nyújtanak a Minecraft varázsvilágával ismerkedő, kezdő kalandorok számára.

Kirsten Kearney - Yazur Strovoz - Alkoss ​és építs
Legyél ​te is Minecraft-mester! Ebben a kötetben mesterépítők mutatnak be harminchat lélegzetelállító Minecraft-projektet a modern metropolisoktól a régi civilizációkig, a fantasy királyságoktól a futurisztikus vidékekig. Tanácsot adnak a tervezéshez és a dizájnhoz, lépésről lépésre végigvezetnek a különböző nehézségi szintű szerkezetek például épületek, járművek, utcák megalkotásán. Akár tapasztalt építő vagy, akár csak egy kis kunyhót szeretnél összerakni, ez a könyv biztosan inspirálni fog!


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (24)

Tar Ildikó - Álmaink ​tükrében
"Olyan ​igényességgel megszerkesztett könyvet tartok a kezemben, amely azon kívül, hogy tartalmában nagy formátumú, sokrétű, szellemiségében páratlan. Olvasásakor lelkemben végtelen ajtók nyíltak meg, gondolatok, képek, amelyek felelnek belső kérdéseimre. Könyvet én is írtam az álmokról. Folytatása ebben a műben található meg. Szavaival, látomásaimmal azonosulnom kellett. Mondatokat olvastam, amelyek már jártak nálam és előre megvilágították a végtelen, sosem változót. Azonosságuk megdöbbent, ajándékuk kimeríthetetlen. Más és ugyanaz. Különvalóságuk azonosság. Az álmok olyan mélyrétegeit érinti, mellyel az önismerés lehetőségét és az örökkévalóságot vetíti lelkünkbe. A könyv nagy értéke, hogy örök jelenbe tart. Ekkora csodát és ajándékot csak az kaphat, aki el tud merülni néma képzetekbe, jövendölésekbe, a mélymúltba, és a messze jövőbe. E csodának köszönhetem én is, hogy tudom az örök életet. A halált száműzte betűiből. A kezdetet, véget nem ismeri. Közlései kimeríthetetlen örökkévalók. Hallgatag látomásaival a legtöbbet mondja. Mérhetetlenül megajándékozott. Végtelenül hálás vagyok azért, hogy én olvashattam először e remekművet." Szepes Mária

Neil Z. Miller - Védőoltások ​- Kérdések és kételyek
A ​könyv az oltásokkal kapcsolatos kérdések és kételyek tisztázásának szándékával született. A szerző rendkívül világos és tárgyilagos módon írja le az oltások veszélyeit és az oltásokba vetett vakhitünk megalapozatlanságát. A védőoltások története több mint 200 évre nyúlik vissza. Ez idő alatt a bevezetett védőoltások száma folyamatosan nőtt, a járványszerűen előforduló fertőző betegségek száma ugyanakkor folyamatosan csökkent. Az orvostudomány és a közvélemény ezt a visszaesést többnyire a védőoltások pozitív hatásának tulajdonítja, holott az elmúlt két évszázad alatt életkörülményeink, higiénés viszonyaink és táplálkozásunk alapvetően megváltozott. A védőoltásoknak számos mellékhatása és szövődménye lehet. A bölcsőhalál, az autizmus, a hiperaktivitás és még sok más idegrendszeri megbetegedés egyértelműen a védőoltások számlájára írható csakúgy, mint az allergiás megbetegedések bizonyos százaléka is. A múlt század nagy gondolkodója Mahatma Gandhi a következőket mondta az oltásokkal kapcsolatban: "Évek óta megrögzötten oltásellenes vagyok. A legkevésbé sem kérdéses számomra, hogy az oltás tisztességtelen eljárás, amely ráadásul káros is."

Brian Daley - Tron
Az ​ENCOM óriásvállalat számítógéprendszere összetettebb alkotás bárminél, amit ember azelőtt kiagyalt. Az ENCOM Főellenőrző Programja uralma alá hajthatja a világot - s ha nincs Flynn, a végsőkig elszánt programozó, talán meg is teszi. Flynn azonban önmaga elektronikus tükörképeként az FP csapdájában vergődik. Egy bitnyi esélye sem maradna a túlélésre, ha nincs Tron, a mátrixvilág bajnoka...

Donald E. Knuth - A ​számítógép-programozás művészete 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brian W. Kernighan - Dennis M. Ritchie - A ​C programozási nyelv
A ​szerzők ennek megfelelően dolgozták át (sőt, valójában újraírták) könyvüket, kiegészítve olyan fejezetekkel, mint a szabványosított könyvtári eljárások leírása és használata, vagy a UNIX operációs rendszerhez való (most már szabvány szerint rögzített) kapcsolódás. Külön előnyt jelent, hogy a szabványos C nyelvű programok a legtöbb számítógépen változatás nélkül futtathatók, és a szabványosított C nyelv már rendkívül sok szempontból közelíti a ma gyakran használt C++ nyelvet. A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik meg kívánnak ismerkedni a C nyelvvel (programozók, programozást tanuló egyetemi hallgatók), vagy a korábban megszerzett tudásukat fel kívánják frissíteni. Ezt segíti a könyvben ismertetett számos kidolgozott példa (közöttük néhány ínyencség a programozók számára), valamint a kezdők számára beépített sok megoldandó feladat. Mivel ma a legtöbb programrendszer (operációs rendszerek, fordítóprogramok, stb.) C nyelven íródott, így ma már az alapvető számítástechnikai ismeretekhez hozzátartozik a C nyelv ismerete is.

Dr. Nick Begich - James Roderick - Földfelkelte
E ​könyv az elszabadult technológiáról - ami a jelen évezredben újraalakíthatja az emberiség sorsát -, a szabadság alapjairól, a szellemi ember méltóságáról, a független, gondolkodó, tehát döntésképes egyéniségről, és a valóban szabad akaratról szól. A téma mindenkit alaposan meg fog rázni. Számos feltáratlan területetet fed le, tudományos, széles körű, a világban eddig nem publikált (USA) kormány és közszolgálati dokumentumokat elénk tárva. - Forradalom a katonai (harcászati) rendszerekben és ennek hatása a békére - Az emberi gondolkodás és egészség manipulálása a gyógyszerek alkalmazásán, az elektromágneses tereken és más mediális eszközökön keresztül. - Nem halálos fegyverek, alkalmazásuk és hatásuk az emberiségre. - A környezet és az időjárás manipulálása. - A kormányzatok magánéletbe behatoló új, az otthonok magányát is ellenőrző technológiái. - Országos felfegyverkezés a törvény alkalmazására. - A legújabb HAARP történet, ami további bizonyítékokat mutat be a katonai tervek környezet befolyásoló hatására. Szellem, energia, atomok, molekulák, vegyületek, sejtek, testrészek, szervek alkotják az embert. Ám a felsorolt új technológiák erőteljesen támadják lényünk minden összetevőjét. A világ figyelmét elragadó számítógépek az ezredforduló táján arra késztetnek bennünket, hogy tegyünk fel kérdéseket a technológia és annak világra gyakorolt hatásával kapcsolatban. De, minden egyes potenciális katasztrófában benne rejlik a spirituális fölemelkedés. E kötet ezekről a szellemi megoldásokról szól.

Franz Bardon - Az ​igazi beavatás útja
...a ​lezajlott háborúban sok millió ember halt meg. Közülük sokan arról panaszkodtak a szellemi világokban, hogy nem volt nyitva számukra a szellemi fejlődés valódi útja.

Krúdy Gyula - Babonák ​és tenyérjóslás
A ​babona vén, évszázados fája minden népnél megtalálható. Még korunkban is lépten-nyomon szembetaláljuk valamelyik ágával magunkat. A magyar nép tudatában nagyon mélyen vert gyökeret, és a babonák ellen viselt egyházi és világi hadjáratok máig se tudták onnan kipusztítani. Ha a tenyeredbe nézel, különféle vonalakat látsz ott, amelyeknek összevisszaságából költők, nők, szerelmesek, Öregasszonyok, unatkozók különféle következtetést vonnak a kéz tulajdonosának jellemére, sorsára, szerencséjére.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (20)

Kaczvinszky József - Kelet ​világossága 1. - Bevezetés a Yogába
A ​Kelet világossága első kötete az ész és a logika, a második az élet, a harmadik pedig a lényeg megismerésének szempontjából tárgyalja a jógát. Szerző szavaival: "A yoga nem elmélet, nem gondolkodásra épülő tudomány és nem is vallás. A yoga nem holt tan, mint ahogy a matematika sem az. A yoga kulcsa: az 'arany középút', az egyensúly középvonala. A nyugati bölcselet teóriákat állít és megmagyarázni igyekszik a lét lényegét. A yoga ezzel szemben nem elméletek felállítására törekszik, hanem a lét lényegének a közvetlen megismerése a célja! A yoga arra tanít, hogy vannak helyes és helytelen cselekedetek, - a helyesek elősegítik a fejlődést, a helytelenek pedig hátráltatják. Aki nem a saját tapasztalatai révén győződik meg a megismerés lehetőségeiről és valóságáról, az sohasem foghatja fel teljes mértékben a yoga lényegét. Először tudomásul kell venni a yoga állításait, azután elmélkedni kell azokon, végül pedig bensőleg át kell élni az igazságát. A yogának számos ágazatát különböztetjük meg. Valamennyi más, egymástól eltérő irányt követve törekszik a végső cél felé. Céljuk azonban mindenkor egy és ugyanaz: a kötöttségekből való felszabadulás. Csupán a módszerük és az eszközeik különböznek. Valamennyinek a lényege megtalálható azonban abban az alapvető yogarendszerben, melyet Patandzsalinak yoga-aforizmái foglalnak magukban.

Rejtő Jenő (P. Howard) - A ​Láthatatlan Légió
"...A ​fojtogató, páratelt szaharai levegő meg se rezzen. De ha valahonnan dél felől elindul a szél, furcsa dobpergés hallik, recsegő trombitán valaki az Aida bevonulási indulóját játssza, és a kísérteteket váró szemek előtt megjelenik valahol a látóhatár szélén: A Láthatatlan Légió! Koromfekete egyenruhában, kezükben fekete lakktáskával, szemükön vastag fekete keretes napszemüveggel. Előttük rozoga, lóval vontatott ócska fiákerben egy tábornok... Ha kiszáll a kocsiból, a cilinderes, parádés kocsis megemeli a kalapját és - szabadra állítja a fiákerre felszerelt taxaméter óráját!" Hogyan került a Szaharába ez a legendákat fakasztó "kísértetlégió", és mi volt misztikus menekülésük célja: erről szól P. Howardnak ez a talán egyik legnépszerűbb és legmulatságosabb regénye.

Szilágyi N. Sándor - Világunk, ​a nyelv
Ez ​a könyv ugyanis a nyelvről szól, nem pedig a nyelvészetről. Nem mondom, az utóbbi sem volna éppen érdektelen téma, de nem-nyelvész barátaimmal és ismerőseimmel való beszélgetéseim során azt kellett megállapítanom, hogy míg a nyelv úgyszólván mindenkit érdekel, a nyelvtudomány nem örvend valami nagy népszerűségnek. Mivel pedig olvasómat amolyan szellemi kirándulásfélére szeretném meghívni a nyelv világába, kedvéért a számára érdekesebb és kevésbé fárasztó útvonalat fogjuk követni: a nyelvészetet messze elkerüljük, amennyire csak lehet, ehelyett a nyelv, a nyelvek tájai felé vesszük utunkat.

Mikszáth Kálmán - A ​tót atyafiak / A jó palócok
Mikszáth ​Kálmán írásainak jellemzője az anekdotikus szerkesztésmód és a stilizált élőbeszéd. Az irodalmivá nemesített népnyelv gyökere az író gyermekkorában található, a hallott dalokban és mesékben, abban a falusi környezetben, melyben a Palócföld fiaként nevelkedett. „Elbeszélni nem a regényíróktól tanultam, hanem... a magyar paraszttól" - vallotta Mikszáth idősebb korában. Munkásságának talán legfontosabb állomása A tót atyafiak (1880) és A jó palócok (1881) megjelenése. Az utóbbiról írta azt, ami mindkét kötetre érvényes: "Jó volt hozzám. Sok örömöt szerzett: Olyan kis mesebeli könyv lett, aki megrázkódott és... mondta: Gyere, kedves gazdám, a hátamra, elviszlek, ahova el akarsz jutni". Kétségtelen: a novelláskötetek hozták meg Mikszáthnak az olvasók szeretetét, a kritikusok dicséretét és nem utolsósorban biztos megélhetést. A tót atyafiak és A jó palócok novelláiban Mikszáth megtalálta egyéni hangját. Szemlélete ugyanakkor még alapvetően romantikus. Nem véletlenül mondta A jó palócok elbeszéléseiről: "Magamat látom e könyvben, aminő voltam fiatal koromban, s aminő már sohasem leszek többé". Kaiser László

Benkő Loránd - A ​történeti nyelvtudomány alapjai
A ​szerző több konkrét magyar nyelvtörténeti tárgyú könyve és igen számos ilynemű tanulmánya, cikke után e műben a nyelv történetének általános, elméleti kérdéseit tárgyalja. Fejtegetései középpontjában a nyelvi változások tematikája áll: sokféle nézőpontból taglalja a változások mibenlétét, körülményeit, nyelvrendszerbeli helyzetét, belső törvényszerűségeit, a nyelvek érintkezésével összefüggő mozzanatait, a változások okát és célját, értékrendjét stb. a többnyire bonyolult elméleti kérdéseket igyekszik közérthető formában előadni, egyeztetve a magyar szakos egyetemi hallgatók általános nyelvtörténeti tanulmányi kívánalmait a nyelvtörténeti kutatóinak inkább tudományos kézikönyv iránti igényével. Elvi téziseit bő példaanyaggal szemlélteti, amely - tekintettel az oktatás céljára - elsőrendűen magyar nyelvi, de ahol a felmerülő kérdések megvilágításához a nemzeti nyelv példái nem elegendők, idegen nyelvi anyaggal illusztrált problematika is nagy számban előkerül.

Covers_174215
Kínai ​akupresszúra otthon Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - Kínai ​akupresszúra otthon
A ​test természetes regenerációs és gyógyulási képességét nem szükséges bizonyítani. Mindenki ismeri azokat az erőket, amelyek a kis horzsolástól a nagy műtéteknél ejtett sebekig a szövetek gyógyulását elősegítik. Már elfelejtettük, miképpen tudjuk a test saját gyógyerejét felhasználni. Az akupresszúra aktiválja a mindenkiben meglevő saját gyógyerőket, függetlenül attól, hogy azt a folyamatot megértjük-e, vagy a hatásmechanizmusát be tudjuk-e bizonyítani.

Eőry Ajándok - Akupresszúra
A ​kezeken, éppen az ujjak végén nagyon sok érző idegvégződés van, és sok akupresszúrás vezeték itt végződik vagy kezdődik. Ujjainkkal tulajdonképpen - az akupresszúra során - a saját vezetékrendszerünket kapcsoljuk rá a betegre. A beteg nemcsak nyomást érez, hanem bőrfeltöltődésünkön keresztül megkapja azt a töltéstöbbletet, amivel rendelkezünk, vagy leadhatja nekünk azt a töltésfelesleget, amivel rendelkezik (tudniillik jang és jin vezetékek egyformán találhatók az ujjakon). A szerző ebben az új kiadásban ismerteti az iskoláskorban végzett iskoláskori rövidlátás megelőzésére alkalmas masszázstechnikát és az ezzel a módszerrel kapott 3 éves kísérlet eredményét. Az akupresszúrás pontos -a betegségnek megfelelően- nyomásra fájdalmat jelezhetnek. Ezen alapszik az ún. "rákpont" diagnózis. Ezek a pontok éles, késszúrásszerű fájdalma, nyomásérzékenysége a rákos folyamat korai jelzésének fogható fel. Ismeretében az akupresszúra nem gyógyítja a rákbetegeket, csak időben jelzi az onkológiai vizsgálat szükségességét.

Oláh Andor - A ​természet patikája
"Könyvünk ​orvos szerzője több mint három évtizede foglalkozik a természetes gyógymódok kutatásával és gyakorlati alkalmazásával. Ma, mikor mélyen a köztudatba ivódott, hogy a betegségeket csak bonyolult szerekkel, műszeres beavatkozásokkal, technikai eszközökkel lehet gyógyítani, mondhatjuk, missziót teljesít azzal, hogy hatásos és veszélytelen öngyógyító, illetve betegségmegelőző módszerekkel ismerteti meg olvasóit. E kötetben elsősorban az emberiség történetének legősibb idejéből eredő, évezredes tapasztalatokban gazdag fitoterápiáról, azaz növényekkel gyógyításról szól. Felidézi kialakuklásának néhány állomását, megtanít arra, miként gyűjtsük, tároljuk és használjuk fel a gyógynövényeket, hogyan készítsük és fogyasszuk a gyógyteákat. Ezután - számtalan keverék receptjét és pontos alkalmazási utasítását megadva - részletesen szól a nyugtató, a szív- és érbetegek állapotát javító, a légúti és az emésztőszervi bántalmakat, a reumatikus bajokat gyógyító teákról, valamint az élénkítő, erősítő természetes szerekről. Nem feledkezik meg arról sem, hogy felhívja figyelmünket a helyes táplálkozás és általában a megfelelő életmód szabályaira. Azt vallja, amit a 2500 éves indiai orvosi könyv, a Csaraka Szamitha szerzője: "Az ember olyan, mint a saját kocsiját hajtó kocsis. Ha jól készített és rendben tartott a kocsi és óvatosan hajt, sokáig mehet vele, ha rossz úton hajt, a kerekek megrongálódnak, összetörik a kocsi."


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Szilágyi N. Sándor - Világunk, ​a nyelv
Ez ​a könyv ugyanis a nyelvről szól, nem pedig a nyelvészetről. Nem mondom, az utóbbi sem volna éppen érdektelen téma, de nem-nyelvész barátaimmal és ismerőseimmel való beszélgetéseim során azt kellett megállapítanom, hogy míg a nyelv úgyszólván mindenkit érdekel, a nyelvtudomány nem örvend valami nagy népszerűségnek. Mivel pedig olvasómat amolyan szellemi kirándulásfélére szeretném meghívni a nyelv világába, kedvéért a számára érdekesebb és kevésbé fárasztó útvonalat fogjuk követni: a nyelvészetet messze elkerüljük, amennyire csak lehet, ehelyett a nyelv, a nyelvek tájai felé vesszük utunkat.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók