Ajax-loader

Péter Szatmári

Rate_positive 15 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

3793 napja velünk van 2176 napja láttuk utoljára 2137 napja hibernálva van

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Moskát Anita - Bábel ​fiai
Folyik ​a munka Bábelben, mert mindenki tudja: aki felhúzza a tornyot, azé a hatalom. Az építkezésnél használt ereklyék, amelyek egy másik világból származnak, kezdik felmondani a szolgálatot, a papság soraiban intrika üti fel a fejét és lázadással fenyeget. A próféta, aki a bábeli egyházat alapította, halott, a torony pedig a mi világunkból szólít magának új látnokot. Dávid, a korábban festőként dolgozó fiatalember egy ideje látása fokozatos elvesztésével küzd. Zavaros vízióiból megtudja, hogy a torony vette el szeme világát, ezért Bábelbe utazik, de hamarosan belekeveredik az egyházon belüli hatalmi játszmákba. Arzén, a város új főpapja, próbál kitörni édesapja árnyékából, a reformoknak azonban nincs helye ott, ahol vérrel és testrészekkel áldoznak Bábelnek. A bibliai Bábel történetére alapozott modern és kegyetlen regényben vallás és babona csap össze a racionalitással. Moskát Anita novellái után az elmúlt évtized egyik legizgalmasabb magyar fantasztikus könyvével jelentkezik.

Megyesi Gusztáv - Roló ​alatt
Afféle ​minősége ő a magyar riportnak, mint Bodor Ádám a novellának. Esterházy Péter egyszer azt írta, ha újságíró lenne, Megyesi Gusztáv szeretne lenni. Szarkasztikus hang, mélyáramú irónia, éleslátás és a gondolati futamok meghökkentő fordulatai jellemzik a publicisztikáját. A magyar sajtótörténet egyik legérdekesebb és legeredetibb alakja, tanítani képtelenség, észjárása szavatosság. Ő az az újságíró, akit nem lehet becsapni. Éltető eleme a képmutatás, a butaság, a hazugság, a bornírtság és a hétköznapi abszurditás. És igen, neki is van strómanja, az igazság. Ez a könyv válogatás a Népszabadságban megjelent írásaiból. Lenyűgöző panoráma az ország, az újundokok és a régiek önhitt grasszálásáról, az illiberalizmus kiépüléséről és lélektanáról, a parvenü újgazdagok és a sokasodó szegények közös Magyarországáról. Tulajdonképpen mulatságos tankönyvet tart a kezében az olvasó. Nevethet az ember, a könnyeit törölheti, míg lapozgatja, ám aztán benn akad a levegő.

Csatári Bence - Jampecek ​a Pagodában
A ​Jampecek a Pagodában című kötet azzal is foglalkozik, hogy az intézmény vezetői milyen szűrőkön keresztül ellenőrizték a zeneszámokat, valamint azzal, hogyan zajlott az együttműködés a Magyar Rádió, illetve a könnyűzenei cenzúrát megtestesítő Táncdal- és Sanzonbizottság között. Többek között az úgynevezett Z-sítés izgalmas folyamata is megjelenik a kötetben, amiből kiderül, miként is válogatták a zeneszámokat a rádiós műsorokhoz. A kötet számba veszi a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának (MSZMP KB) Agitációs és Propaganda Osztálya által szorosan felügyelt médium és a pártvezetés, valamint a kulturális tárca közötti információáramlás módjait is, valamint azt, hogy milyen hatalmi elvárásoknak kellett megfelelnie a rádiónak, melynek során a pártállami direktívák ellenére a Magyar Rádió igyekezett saját mozgásterét bővíteni, amiben nem elhanyagolható szerepük volt a Zenei Főosztály vezetőinek.

Zootropolis
Walt ​Disney - Zootropolis Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Walt ​Disney - Zootropolis
Zootropolis ​az a város, ahol bárkiből bármi lehet, és Judy Hopsz, a vidéki nyúl igazi rendőr akar lenni a Zootropolisi Rendőrkapitányságon. Hogy bizonyítson főnökének, Hopsz rendőrtiszt egy különösen nehéz ügy megoldására készül, és kénytelen igénybe venni Nick Wilde, a róka segítségét. Vajon képes lesz ez a nem szokványos páros leküzdeni a természetes különbségeket, és megoldani az eltűnt emlős ügyét? Tudnak majd csapatként dolgozni? Mindenre fény derül a könyv lapjain!

Rene Stauffer - A ​Roger Federer Story
"Federerhez ​méltó könyv a tenisz - és nem csak a tenisz - nagy alakjáról. Lépésről lépésre figyelemmel követhetjük a sportoló és az ember változásait, fejlődését, profivá válását, az évtizedes harcot a csúcs meghódítására, s hogy a trónra ülve saját mércéjéhez méltón tudjon uralkodni. Olyan alapelvek mezsgyéjén halad előre, melyeket a világ bármely országában, bármilyen munkakörben magunk is büszkén vállalhatunk: tisztesség, becsületesség, szerénység, hűség. Federer gazdag és híres lett, ám ettől még rendes ember tudott maradni... Ez a könyv éppen olyan, mint Federer: pontos, precíz, tárgyszerű, a tökéletességre törekszik." "Nevezhetnénk akár a Federer Enciklopédiának is." - (Tennisreporters.net)

Papp János - Cigány-magyar, ​magyar-cigány kéziszótár / Romane-ungrike, ungrike-romane vasteske alava
Jelen ​sorok írója nem állítja magáról, hogy nyelvész vagy cigány (lovári) anyanyelvű, mert egyik sem fedi a valóságot. Én csak egy író-olvasó, a lovárit mint idegen nyelvet, jó mesterektől elsajátító andragógus vagyok, aki komolyan veszi, hogy elő kell segíteni a cigányság és a nemzet többségét alkotó magyarság egymásra találását. Ennek egyik lehetséges útja kultúránk, benne a nyelvi kultúra jobb és kölcsönös megismerése. A szótár ezt - a mások által már megkezdett - folyamatot szeretné folytatni. Egyben tisztelgés e szószedet azoknak az elődöknek, akik előttem járnak ezen az úton. Az ő munkásságuk és munkájuk tette számomra lehetővé, hogy megírhassam ezt a könyvet.

Will Bingley - Gonzo
Over ​the course of Hunter S. Thompson’s extraordi­nary life he was publicly branded a bum, a vandal, a thief, a liar, an addict, a freak, and a psychopath. Some of which were true. Yet even when compared to the most significant figures of the 20th century, his legacy retains a brilliantly vital force. The great American writer, the great American iconoclast, the great American hedonist—however you choose to view him, Thompson remains the high-water mark for all social commentators worldwide, and a truly fearless champion of individual liberties. This is his story, the story of a troubled kid from Louisville who went on to become an international icon. A story that plumbs the darkest depths of American society and charts the now legendary adventures that birthed Gonzo Journalism, Fear and Loathing in Las Vegas, and a lifestyle beyond imagination.

Petőcz András - Idegennek ​lenni
„Az ​»idegenség« önmagában is érték”, mondja a kötet utolsó írásában, a vele készült interjúban a szerző, Petőcz András. A Márai-díjas regény, a több európai nyelvre lefordított Idegenek (Harminc perccel a háború előtt) írója mintha újból és újból ezt vizsgálná: mit is jelent „idegennek lenni” a világban, vagy éppen abban a közegben, ahol a mindennapjainkat éljük.  Bő évtizednyi esszé, elmélkedés, jegyzet, napló, vagy újságcikk: Petőcz András pályatársakról villant fel emlékképeket, elemzi a nyolcvanas évek új művészeti irányzatait, naplót ír franciaországi tartózkodásáról, értelmezi a párizsi külváros fiataljainak emlékezetes „felkelését”, az úgynevezett „éhséglázadást”, és mindig, minden pillanatban az „idegenség”, az „otthontalanság” sajátos, talán tipikusan XXI. századi problematikáját boncolgatja, ezzel is hátteret adva egyre aktuálisabb szépprózai műve születésének történetéhez.  Az Idegennek lenni meglepően egységes kötet. Olvashatjuk akár úgy is, mint valami önéletrajzi regényt, hiszen még a legobjektívabb írás mögül is felbukkan egy, az emberi otthonkeresés, otthonteremtés igényét érzékenyen figyelő, jelentős író arcvonása. Átvitt értelemben ugyan, de nagyon „lírai” könyv ez, mondhatjuk úgy is, írói vallomás, kitárulkozás.

Jeffrey K. Liker - A ​Toyota-módszer
Kevesebb ​munkaórával, minimális raktárkészlettel, a legjobb kocsikat gyártja a lehető legkevesebb utólagos szervizeléssel a Toyota. A világ összes gyára számára a Toyota a példakép, sikere elképesztő. A szerző 14 vállalatirányítási alapelvet mutat be, amely egy vállalat működési hatékonyságának növelését szolgálhatja. A könyv bemutatja, gazdasági-ipari ágazattól függetlenül, hogy, hogyan gyorsíthatók az üzleti folyamatok, hogyan fejleszthető a termék és szolgáltatás minősége, hogyan csökkentsük a költségeket, hogyan versenyezhetünk lépésről lépésre a Toyota elképesztő sikerével.

Simon Andrea - Részidők
A ​kötetben található húsz sportoló-interjú nagy része a Magyar Narancs hasábjain látott napvilágot az elmúlt három év folyamán. Akkor terjedelmi és szerkesztési okokból nem volt mód a teljes beszélgetések közlésére, némely esetben egyenesen csak a rögzített anyag alig fele jelenhetett meg. Ebben a könyvben a portréinterjúk csonkítatlanul, az eredeti élőszövegekhez hű formában olvashatók, kiegészítve a beszélgetés óta eltelt idő eseményeinek rövid összefoglalásával, és néhány korábban még sehol sem publikált interjúval. A könyv lapjain a hazai sportélet legnagyobb kiválóságai vallanak önmagukról, sportágaik hétköznapjairól, múltjáról, jelenéről és jövőjéről, az eddig ismert változatoknál hosszabban és szókimondóbban - vágatlanul, ahogy mondani szokás. Személyes hangvételű, időtálló beszélgetések sorsokról és közéletről: minden sportbarát számára kihagyhatatlan, maradandó élményt nyújtó olvasnivalók.

Kollekciók