Ajax-loader

Bors Néni

Rate_positive 0 Rate_neutral 3 Rate_negative 0

3949 napja velünk van 3238 napja láttuk utoljára 3199 napja hibernálva van

Badge-jomunkas

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (47)

Fiona Dunlop - Portugália
Az ​alapos, gazdag háttérismereteiről és lenyűgöző, képes úti beszámolóiról méltán híres National Geographic Társaság hazánkban is útjára indítja bestseller útikönyvsorozatát. Távoli, egzotikus tájakat éppúgy feltérképez, mint szomszédaink szokásait, kulturális büszkeségeit. A helyszínen való tájékozódást informatív, részletes térképek és teljes körű turistainformáció segíti, de a karosszékben kikapcsolódásra vágyóknak is meleg szívvel ajánljuk: a színes leírások és mesés illusztrációk nyomán izgalmas szellemi utazásban lehet részünk. A három részre osztott kötet történelmi és kulturális áttekintéssel kezdődik, melyet fejezetről fejezetre az egyes régiók legérdekesebb látnivalóinak részletes ismertetése követ. Az utolsó rész, az Úti kisokos fontos és hasznos információkat tartalmaz az út megtervezéséhez. A könyv tartalmából: -Lisszabon -Séta a Belém és Almafa városrészben -Fado zene -Beiras -Madeira -Jézus-szobor a Serra da Marofa fölött -Borkóstoló -Autóval a Guadiana-völgyben -Fátimai zarándoklat -A Tejo völgye -Jelentős vallási központok -Mór emlékek -A csempefestészet művészete: azujelo -Bragai katedrális -Bragança és környéke

Dercsényi Dezső - Románkor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radocsay Dénes - Reneszánsz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Garas Klára - Barokk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Zádor Anna - Kis ​magyar művészettörténet
Több ​mint fél százada annak, hogy Divald Kornél ismeretterjesztő céllal írt Magyarország művészeti emlékei c. egykötetes műve az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent, s amelyet néhány év múlva Hekler Antal rövid összefoglalása követett a magyar művészettörténetről ugyanennél a kiadónál. Mindkét könyvnek egyik jellemző tulajdonsága, hogy az előmunkálatok, monográfiák, részlettanulmányok hiányára hivatkozik mint mentségre, ami megakadályozta, hogy tökéletes áttekintést nyújtsanak a szerzők művészetünk egészéről. A valóságban a két kitűnő tudós saját kutatásainak eredményeivel igyekezett áthidalni a hiányokat. Főleg a régi művészetre helyezték a hangsúlyt, és az 1800 utánival alig foglalkoztak. Mi nem hivatkozhatunk erre, noha művészetünk történetének bőven vannak még fehér foltjai. Ennek ellenére, hála az elmúlt évtizedek gazdag kutató munkájának és publikációinak, ma azért van szükség ilyen összefoglalásra, hogy az újabb és újabb eredmények között eligazítsa az olvasót. Követni szeretnénk azonban elődeinket abba is, hogy saját kutatásaink, eredményeink egyike-másikéval bővíteni kívánjuk olvasóink ismereteit. Ha valamit elöljáróban fel szabad és kell említeni, az a könyv terjedelme, amely szövegben és képben egyaránt e rendkívül gyorsan népszerűvé vált sorozat keretei közé szorított bennünket. Ezek a keretek arra ösztökélték a szerzőket, hogy a főbb áramlatok bemutatására törekedjenek s mellőzzenek sok minden kevésbé fontosat. Ugyanígy részletesebben foglalkozzanak a kiemelkedő értékekkel és művészettörténetünk múltjának legfontosabb jelenségeivel, néha hallgatva, avagy csak az említés szintjén szólva az általuk jelentéktelenebbnek vélt törekvésekről. Örülnénk, ha ez az elhatározásunk megnyerné az olvasók tetszését, de azért is hálásak lennénk, ha olvasóink hiányérzetükről vagy feldolgozásunk vitatható pontjairól tájékoztatnának. A könyv eredetileg napjaink művészetéig szándékozott elkalauzolni olvasóinkat. Megírás közben azonban kitűnt, hogy ez a Prokrusztész-ágy már túl szűk és az utolsó háromnegyed század önálló könyvet vagy könyveket érdemel. Úgy véljük, itt feltétlenül meg kell köszönnünk Entz Géza, R. Várkonyi Ágnes és Szabad György lektorainknak, valamint számos kollégánknak értékes észrevételeit, tanácsait, a kiadónak áldozatkészségét és a könyv megjelentetése érdekében kifejtett erőfeszítését.

Img_20141212_0004_new
Csók, ​Koszta, Rudnay Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Csók, ​Koszta, Rudnay
A ​Képzőművészeti Kiadó ismeretterjesztő sorozata, amelynek segítségével a művészattörténet megismerése élményközpontú, szemléletes és interaktív - a maga korlátozott lehetőségeivel, persze. Minden füzet három művész munkásságát öleli fel, mindegyik művész hat-hat művének reprodukcióját is mellékelve. A mellékelt reprodukciók a füzet végében találhatók, hogy az olvasó maga is részt vehessen a füzet végleges kialakításában: alapos olvasás szükséges a megfelelő hely megtalálásához, ahová a reprodukció beragasztható. Az itt kapható füzetekhez a mellékletek érintetlenek.

Ismeretlen szerző - A ​művészet története Magyarországon
Egyre ​több képzőművészeti kiadvány foglalkozik a magyarországi művészet történetének egy-egy fontos korszakával. Monográfiák, díszes albumok, kisebb-nagyobb tudományos és népszerűsítő tanulmányok ismertetik jelentős művészeti irányzatok, iskolák, művésztelepek történetét, egyes kiemelkedő alkotók tevékenységét. Egyre sürgetőbb szükségletté vált, hogy az olvasók kezébe adjuk a hazai képzőművészet fejlődésének átfogó bemutatását. Egyre inkább nélkülözhetetlenné vált, hogy megjelenjék egy olyan egykötetes kézikönyv, amely egységes koncepció és korszerű szemlélet alapján segítse az áttekintő tájékozódást, feltárja a nagy összefüggések láncolatát a honfoglalás korától egészen napjainkig. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoportjának kollektívája Aradi Nóra vezetésével kiadónk felkérésére vállalta, hogy elkészíti az új, egykötetes összefoglalást. A nagyközönség számára írott új teljes áttekintésre törekvő kézikönyv felhasználja a kötet elkészülésének időpontjáig feltárt legújabb kutatási eredményeket. A szerzők, akik az általuk bemutatott korszak legjobb hazai szakértői, éltek a lehetőséggel, hogy először ebben a könyvben közöljék a legújabb értékeléseket. Az igen gazdag ismeretanyagot tartalmazó kötet használatát bő apparátus, fogalommagyarázat, hely- és névmutató közlésével igyekeztünk megkönnyíteni. A szöveget közvetlenül kísérő gazdag illusztrációs anyag, a sok alaprajz mind a legvilágosabb szemléltetést célozza.

Genthon István - Modern ​francia festmények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Genthon István - Bernáth ​Aurél
Bernáth ​Aurél Kossuth-díjas festőművész életművének ismertetésével Genthon István, a kötet szerzője, egyben a két világháború közötti időszak jelentős művésztársaságának, a Gresham-csoportnak törekvéseit is felvázolja. Érzékletes képleírások segítik az olvasót. hogy a festmények világának mélyére hatoljon. A könyvet 56 kép - közöttük 5 színes nyomat - illusztrálja.

Genthon István - Cézanne
A ​Művészet Kiskönyvtára sorozat ezúttal elsőízben jelenik meg az eddiginél gazdagabb kiállításban: színes képekkel illusztrálva. Örvendetes, hogy a sort éppen Paul Cézanne kötetével nyithatjuk meg, akinek művészetében oly döntő szerepet játszik a szín. Cézanne kiemelkedő helyet foglal el a posztimpresszionizmus úttörő mesterei között, művészete magába sűríti az utána következő fejlődés minden lényeges vonását. A kitűnően megírt tanulmány és a képanyag összeválogatása Genthon István munkája.

Genthon István - Ferenczy ​Károly
Ferenczy ​Károly neve az évtizedek során összefonódott a nagybányai iskolával, amelynek ha nem is alapító mestere, de szellemi irányítója volt. Első képei finom lírájukkal, gyöngyházas színeikkel, klasszicizáló modellálásukkal még a Bastien-Lepage-féle finomnaturalizmust idézik. Nagybányán fordulat következik be festészetében, a Madárdal, az Esthangulat lovakkal, A háromkirályok, az Ábrahám áldozata a természet szenvedélyes szeretetét és álomszerű hangulatot sugároznak.

Genthon István - Czóbel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (8)

Marék Veronika - Boribon ​focizik
Marék ​Veronika örökérvényű klasszikusa egy újabb résszel bővült! Ebben a mesében Boribon kap Annipannitól egy gyönyörű focilabdát - csak éppen Boribon nem tud focizni, Annipanni pedig éppen nem ér rá vele foglalkozni. De szerencsére jön Bence, és mint egy apuka a kisfiát, mindenre megtanítja a kismackót - hogyan kell cselezni, védeni, kapura rúgni, fejelni. Boribon a nap végére olyan ügyes focista lesz, hogy le is győzi Bencét. Ha nagy lesz, igazi focista lesz belőle, mondja, mert focizni jó!

Henryk Sienkiewicz - Quo ​vadis?
Az ​ókori Róma. Nero - költői babérokra áhítozik. A birodalom ügyeivel nem törődik, szórja a pénzt, tobzódik az élvezetekben, a borban, a vérben. Egy tébolyult pillanatában felgyújtatja a Várost. Amikor a nép a tűzvész miatt háborogni kezd, a keresztényekre fogja a gyújtogatást. Az új eszme hívei a katakombákban bujdokolnak, mert aki kézre kerül, arénában végzi. Péter - Krisztus első tanítványa, a halász. Tömegek zarándokolnak Róma falain kívülre, hogy meghallgassák beszédeit. Vinicius - gazdag római patrícius, aki keresztény lányt szeret... Szerelem, irigység, megalománia, kisszerűség, barbarizmus, szentség, tűz, mártírium, katarzis. A fordulatokban bővelkedő romantikus nagyregény népszerűsége 1896-os megjelenése óta töretlen. Meghozta szerzőjének a világhírt, a Nobel-díjat, és több filmfeldolgozás készült belőle. "A butaság semmivel sem rosszabb a bölcsességnél, és semmiben sem különbözik tőle." "Tiétek a hatalom, a testőrség, az erő, legyetek hát őszinték legalább akkor, ha senki sem hallja." "Azt olvassuk ma, hogy a vatikáni körök indexre akarták vetni a nagy lengyel könyvét. Ám elolvasta pápa őszentsége, s index helyett hálalevelet, jutalmat, valóságos pápai himnuszt kapott a lengyel... Ahány nagy apostoli, váteszi produktuma van az első ólombetűk óta az emberi szellemnek, ahány nagy teremtő szelleme van az emberiségnek, az mind indexre került... Nagy bölcselők, nagy reformátorok, nagy költők egytől-egyig... Olyan szép könyv, olyan nagy, csodás könyv a Sienkiewicz könyve... Olyan kár, hogy indexre nem került. Megérdemelte volna!" (Ady Endre, Nagyváradi Napló 1901)

Frances Hodgson Burnett - A ​kis lord
A ​hétéves, amerikai Cedric Errol, szegény, özvegy édesanyjának és egész környezetének kényeztetett kedvence, vígan éli a maga gyerekéletét. Ám egy szép napon nem várt fordulatot vesz az élete: angliai sosem látott nagyapja, Dorincourt grófja, magához veszi egyetlen örökösét, Cedricet. Az önző, rideg nagyurat első látásra leveszi a lábáról a bájos, bizalomteli kisfiú - a gróf féltékenyen megpróbálja elválasztani imádott anyjától a gyereket. F. H. Burnett múlt századi amerikai írónő immár klasszikusnak számító regénye sok bonyodalom után a három ember egymásra találásával ér véget.

Gerald Durrell - A ​részeg erdő
„…olyan ​volt a táj, mintha a természet hatalmas piapartira invitálta volna a mérsékelt égövi, szubtrópusi és trópusi növények fantasztikus keverékét. A pálmák, a csapzott fejükkel, ernyedten támasztották a pultot, mint megannyi hivatásos kocsmatöltelék; a tüskés bokrok ittasan akaszkodtak össze; egymás mellett foglaltak helyet jól öltözött virágok és borotválatlan kaktuszok; és mindenütt a palo borracho, a „részeg bot”, püffedt sörhasával, dülöngélve. A virágos tömegben pedig tirannuszok sürgölődtek, megannyi takaros, aprócska pincér, makulátlan hófehér ingmellben; a helybéliek flor blanca, vagyis fehér virág néven emlegetik ezt a madarat.” Gerald Durrell még a világsikert meghozó Családom és egyéb állatfajták sorozat megírása előtt, 1954-ben járt Dél-Amerikában: ritka, kiveszőfélben levő állatfajtákat kutatott, és igyekezett minél többet eljuttatni angliai állatkertekbe. A részeg erdő, ennek a gyűjtőútnak mulattató története már teljes fegyverzetében mutatja be a népszerű természettudós-írót – az argentínai és paraguayi őserdőben átélt kalandjai feleségével, Jacquie-vel, és a remekül egyénített egzotikus állatokkal szórakoztatva vezetnek rá a természet értő szeretetére, és annak a mind fontosabb ténynek a felismerésére, hogy az ember csak az élővilágban élhet meg, és ezt a világot szeretnie, kímélnie kell.

Mark Twain - Tom ​Sawyer kalandjai
"...az ​életből lestem el, mégsem egy bizonyos fiúról mintáztam - három jól ismert gyerek vonásait egyesítettem benne, a regényszerkesztés szabályai szerint" - így ír a szerző e történet egyik főszereplőjéről, ám jóval többet tett ennél. Mindenkiről szól, tehát mindenkinek szól, ezért örök életmű a Tom Sawyer kalandjai, amely már megírása (1884) idején hatalmas sikert aratott. Az ifjúsági irodalom sok szép alkotása között egyike a legkiválóbbaknak. Mark Twain, Amerika nagy klasszikus írója 1910-ben halt meg, halála óta sok kiadást megértek páratlan humorú, érdekes művei, legnagyobb sikere mégis ifjúsági regényeinek van. Nincs olyan felnőtt, aki gyerekkorában legalább egyszer ne olvasta volna a Tom Sawyer kalandjait, a Huckleberry Finnt vagy a Koldus és kirlyfit.

Márton László - Jacob ​Wunschwitz igaz története
Márton ​László 1997-es műve első látásra egy klasszikus történelmi regény. Valóban megtörtént esetet mond el: a Neisse-parti Gouben polgárai 1604-ben fellázadtak a hatalmaskodó városi tanács ellen. Az az ember, aki lázadásuk élén állt, a könyv címszereplője, Jacob Wunschwitz, így hát a regényben elmondottak valóban az ő igaz történetének tekinthetők. "Csakhogy egy ember igaz története valójában emberek és dolgok megszámlálhatatlan sokaságának igaz története" - mondja egy helyütt az elbeszélő. "...ha pedig az arcok és tettek sokaságának széttartó szálait egy általunk meghatározott fókuszpont felé irányítjuk, számíthatunk rá, hogy ez a fókuszpont kívülesik a láthatárunkon. Minél inkább magunkra ismerünk egy olyan ember igaz történetében, aki évtizedekkel vagy évszázadokkal járt-kelt előttünk a világ térségein, annál inkább nem következik a magunkra ismerésből semmi hasznosítható, semmi tanulság." Ilyen elvek mellett a történelmi regény mint műfaj szétbomlik Mártonnál a narráció útvesztőjében, ami az események fikcionalitását és konstruált voltát hangsúlyozza. Jacob Wunschwitz igaz története ugyancsak megkérdőjeleződik. Elsuhanó, röpke, de mégiscsak fontos jele ennek, hogy már eleve egy másik ugyanilyen nevű szereplő is felbukkan a könyv lapjain, az NDK-ból, a huszadik századból. Márton Lászlót nem egy történetből levonható tanulságok, hanem az elbeszélői felismerések érdeklik. Ebben a regényében a történelmi meghatározottság és az emberi sors eseményeinek labirintusát építi fel; ezt a labirintust járhatja végig az olvasó.

Stefano Varanelli - A ​templomos lovagok legendája
„Fegyverzetükön ​megcsillan a napfény, a lovagok tökéletes sorokba rendeződnek. A nagymester parancsot ad a rohamra és a templomosok vágtába kezdenek. De kik is voltak valójában ezek a lovagok, kiknek neve a rejtélyek birodalmába kalauzol bennünket? Elrejtett kincsek, Salamon temploma, a Szent Grál, szabadkőművesség, Oak Island rejtélyes szigete, számtalan utazás és felfedezés. Kalandra fel! Most átélheted csaknem ezer év eseményeit és legendáit.”

Jules Verne - Kétévi ​vakáció
Izgalmas ​eseménnyel kezdődik a történet: a vihar egy új-zélandi kikötőpartjától elold egy vitorláshajót, amelyen 15 fiúintézeti növendék alussza az igazak álmát. A hajón e pillanatban vétkes könnyelműségből senki más nem tartózkodik, s az orkán szédítő sebességgel ragadja prédáját a nyílt óceán felé. Mire a szerencsétlenséget felfedezik, a vitorlásnak - tizenöt fiatal utasával együtt - nyoma veszett. A hatóságok és a hozzátartozók hosszas eredménytelen kutatás után beletörődnek a változhatatlanba, de nem úgy a nyílt óceánon felriadó utasok, a gyerekek. Életösztönük feltámad s találékonyakká, ügyesekké, bátrakká teszi őket. Nem hajlandóak megadni magukat a tomboló elemeknek, s győztesekként kerülnek ki a harcból: kétheti orkán űzte hányódás után egy lakatlan földdarabon partra dobja őket az óceán. Itt folytatódik hősies és okos küzdelmük a létért: A gyors szabadulás reménye híján megszervezik életüket az ismeretlen szigeten. Másfél év után egy váratlan fordulat csillantja meg a szabadulás reményét, de a lehetőség megragadása az ifjú telepesektől egy minden eddiginél elszántabb, s immár valóságos - fegyveres - harc megvívását követeli meg. A gyerekek ezt az utolsó próbát is kiállják s kétévi kényszerű "vakáció" után visszatérnek örömmámorban úszó családjaikhoz. Verne ezt a drámai feszültséget telített, kalandos történetet eleven elbeszélő modorban mondja el. Nemes pátosszal megrajzolt gyermekhősei életre szóló, kedves ismerősei maradnak a fiatal olvasóknak.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

Genthon István - Magyar ​művészet a századforduló idején
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Elnémult ​harangok
"Egyszerre ​megszólalt a Bod Péter hatalmas szavu öreg harangja... Végigkongott a völgyön, s hosszu, mély zengése mintha zokogás volna... A pap huzta, szakadatlanul huzta... Homlokát elboritotta a verejték... És nem jött senki. A magyarok ott térdeltek a fatemplom körül és az oláh pap aranyos ruháját csókolgatták."

Romain Rolland - Pierre ​és Luce
Ez ​a különös varázsú kisregény, Romain Rolland egyik legköltőibb alkotása, két párizsi fiatal szerelmét vetíti az olvasó elé. A gyermekkorból alig kilépő fiatalok szerelmi története az első világháború szörnyűségei közepette bontakozik ki. Vágyódnak az életre, a boldogságra, egymáshoz menekülnek a körülöttük tomboló embertelenség elől -- s mégis, megismerkedésük szép percétől kezdve szorongatja szívüket az elkerülhetetlen vég sejtelme. Az idill tragikus akkorddal zárul, mintegy a szépség értelmetlen pusztulását jelképezve, és így válik megrázó tiltakozássá az embert fenyegető halál és pusztulás elleni küzdelemben.

Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij - Az ​ismeretlen evangélium
Az ​ismeretlen Jézus az a Jézus, akinek élete az evangéliumokban nem maradt fönn. De ha tudunk a sorok közt olvasni, az evangélium verseiben ott találjuk ezt a titkos életet is. Meresovszki a nagy költő ihletével eleveníti meg számunkra Jézus életének ama korszakait, amelyeket az evangéliumok alapján nem ismerünk, de megismerhetünk. A világ legnagyobb élő történelmi regényírója, aki már számos hatalmas regényében adta bizonyságát nagy történelmi rekonstruáló erejének, legújabb művében oly valószínűséggel teremti újra Jézus alakját, hogy a legkeresztényibb, leghívőbb olvasó is lenyügözve és meglepetten áll meg az új és mégis örök Jézus előtt, s érzi, hogy hinnie kell benne. Annál inkább hihet is, mert az író ismeri felelősségét s nem ír le semmit, aminek az egykorú forrásokban, vagy a korviszonyokban nincs meg hiteles magyarázata. Tudomány, hit és írásművészet nagyszerű keveréke ez a könyv, a legszebb, legigazabb, legköltőibb és legizgalmasabb minden Krisztus-könyv között. Nem regény, de érdekesebb minden regénynél, nem mese, de bűbájosabb az Ezeregyéjszaka meséinél. Csak abban különbözik tőlük, hogy minden állítása mögött a tudományos adatok szédítő tömege áll és hogy minden szava hiteles.

Josef Škvorecký - Pléhkatonák
A ​háború utáni cseh próza fenegyerekének és bortányhősének számító, és nálunk mindenekelőtt a hatvanas években megjelent, majd rögtön be is tiltott regényével, a Gyávák-kal ismertté és népszerűvé vált Josef Skvorecky szórakoztató könyvéből két ismerős irodalmi arc köszön vissza az olvasóra. Egyrészt Skvorecky regényeinek állandó, központi hőse és narrátora, Danny Smiricky szaxofonista és szociális-egészségügyi iskolai tanerő. Másrészt a XX. századi cseh irodalom legendás figurája, Svejk. Ő persze csak áttételesen van jelen, a szelleme hatja át a regényt és élteti hőseit, az ötvenes évek csehszlovák néphadseregében szolgáló Dannyt és társait, a hetedik harckocsizó zászlóalj "derék katonáit". A sokak (ha a férfinépesség arányát tekintjük, legalább a lakosság fele) számára nálunk is jól, nagyon jól ismert "néphadsereges" környezetben ugyanúgy két táborra szakadnak a történet szereplői, mint Hasek művében, mint a K. u. K. hadsereg bornírt világában: zömmel ütődött, ugyanakkor felfuvalkodott és műveletlen tisztkáderek állnak szemben a közlegényekkel és altisztekkel, akik a nagy Svejk fegyvereit, azaz saját megjátszott butaságukat, valójában talpraesett dörzsöltségüket és rettenthetetlen humorukat állítják csatasorba, hogy testi-szellemi épségben megússzák a két és fél éves sorkatonai szolgálatot. A "csatának" - groteszkebnél groteszkebb jelentek, mulatságosabbnál mulatságosabb történetek kavalkádjának - nem lehet kétséges a kimentele: az immár letűnt rendszer ostoba és rosszindulatú képvésielői rendre a nevetségesség vereségét szenvedik el. Sorozatos kudarcaik, felsüléseik éppoly mulattatók, mint tanulságosak, hiszen lépten-nyomon arra figyelmeztetik az olvasót: a hülyeség halhatatlan, s így az ellene vívott harc sem érhet véget soha.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók