Ajax-loader

Klára Kulcsár

Rate_positive 42 Rate_neutral 2 Rate_negative 1

2987 napja velünk van 325 napja láttuk utoljára

Orgonaaga Roger Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 10000fb_300 Buek_2013_300 Rukkaracsony_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

Bella István - Szaggatott ​világ
Anyakönyvem ​szerint Székesfehérváron születtem, 1940-ben. Igazi szülőföldem azonban Sárkeresztúr, ez a hétszáz éve élő, színtiszta jobbágytelepülés. Az itteni tájak, arcok ivódtak idegeimbe - becsapódó ólajtók keserűsége, a kutak, egy messze ment óriás földbe ásott kulacsai, az égaljú házak - ők éltetnek engem. Igaz, idegenek voltunk, ideszakadt tanítócsalád, de a háborúban megváltottuk a honfoglaláshoz szükséges jogot és földet; húgom itt halt meg háborús tífuszban,; s itt fekszik sír nélkül, mert így találtam ki valamikor, apám is, aki eltűnt a háborúban. A háború után anyám napszámos lett, markot szedett, répát egyelt, gépen dolgozott. Én, kilencéves koromban, mert nekem volt a legszebb hangom és legfoltosabb nadrágom a faluban, kántor lettem. Ez, hogy én temettem, eskettem, hogy öreg, ötven-hatvan éves embereket tanítottam énekelni, meg az, hogy ettől kezdve félig-meddig magam ruháztam, etettem magamat, felnőtté, koraéretté tett. Ami azután történt - hogy "egyetemi polgár lettem", hogy "költő vagyok", csak reprodukció, másolat. Már nem egyéni sors, nemzedékem útja.

Illés Endre - Szerelmeim, ​évek múlva
Illés ​Endre töprengései, emlékezései újból és újból előhívják, a múltból szerelmeit, azokhoz az alkotókat, pályatársakat, akikhez a szónak legemberibb értelmében köze - éltetően köze van. Megidézi őket egy-egy ismerős helyzet, gesztus, egy előkerült feljegyzés, egy írásuk újraolvasása. Élettel telnek ismét a kapcsolatok Illés Endre tolla alatt, az érzékeny esszékben érezhető közelségben kerül az olvasóhoz Ady Endre, Hatvany Lajos, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Németh László, Déry Tibor, Illyés Gyula... A Szerelmeim, évek múlva ciklus lapjain szemébe nézhetünk azoknak, akiknek emberarca egyre elmosódottabbá vált az irodalomtörténeti időben. A halál, a halálra való készülés változatait kutatják, az elmúlás jelentését latolgatják, a családi élet konfliktusait elemzik a Tussal, krétával ciklus drámai feszültségű írásai. A kötet záróegységének, a Mozaik-nak esszéi, pillanatképei, jegyzetlapjai pedig a bensőséges valóságélmény megjelenítése mellet betekintést engednek Illés Endre írói-gondolkodói világnak rejtettebb, műformát megelőző rétegeibe is.

Dessewffy Tibor - A ​gonosz szociológiája
"A ​politikában a realizmus, a világban a gonosz jelenvalósága, egyes politikai vezetők toxikussága olyan felismerések, amelyeket már sokkal korábban nemcsak tudnom kellett volna, de beépítenem a világot alakító elképzelések sorába" - írja könyvének bevezetőjében Dessewffy Tibor. A gonosz szociológiája kísérlet arra, hogy a hétköznapi tudat és a társadalomtudomány különböző területei - szociológia, pszichológia, szociálpszichológia, politológia - közt hidat építve értelmezze azt, amit "az elmúlt huszonöt év keményen koppanó örökségének" nevez. 1989-ben senki nem azt a világot, azt a helyzetet akarta, amibe jutottunk. Itt van, pedig senki se hívta. Ennyiben ez a kudarc közös és valamennyiünké. A szemünk előtt porladt szét a liberális demokrácia eszménye és épült ki egy olyan modell, szólaltak meg olyan hangok, jelentek meg olyan figurák és történtek meg olyan dolgok, amelyek korábban egyszerűen kívül estek a lehetséges dolgok körén. A szociológiai tanulmányok kötete a világunkról gondolkodó emberekhez szól, ugyanakkor a vonatkozó szakirodalom vázlatos, de széles körű áttekintésével a szaktudományi területek iránt mélyebben érdeklődők számára is gondolatébresztő, érdekes olvasmány.

Shirley Maclaine - Camino
Shirley ​MacLaine csaknem három évtizede kezdett merész vállalkozásába, hogy megossza olvasóival a világ spirituális értelmezése terén szerzett tapasztalatait. Mondanivalójának elevenségét és érdekességét bizonyítja, hogy sikerkönyvei - Találd meg önmagad, Játék az élet, Benső útjaimon - a mai napig számtalan olvasót vonzanak. Legújabb könyve, a Camino minden eddiginél különlegesebb. Egy utazás történetét mondja el: két névtelen, kézírásos levéllel kezdődött, melyek arra ösztönözték Shirley-t, hogy járja végig a Santiago de Compostela-i zarándokutat. A történelem során számtalan híres zarándok érkezett ide egész Európából. Ez egy ősi - és a hagyomány szerint varázslatos - zarándokút. Assisi Szent Ferenctől és Nagy Károlytól kezdve Ferdinánd királyon és Izabella királynőn át Dantéig és Chaucer-ig sokan vállalkoztak a csaknem 500 mérföldes út megtételére. Shirley számára a Camino nem csak szellemi, de fizikai kihívást is jelentett. Valóban rendkívüli teljesítmény egy hatvanas éveiben járó nő részéről, hogy napi húsz mérföldet gyalogolva harminc nap alatt teljesíti az erőt próbáló feladatot. Ám még ennél is meghökkentőbb a szellemben és lélekben megtett út, amely évezredekkel korábbra, elmúlt életeken át nyúlik vissza egészen az univerzum keletkezéséig. A rendkívüli intelligenciával, kíváncsisággal és melegséggel megáldott, s az önnön tapasztalati körén kívül eső emberek és helyek iránt kivételesen nyitott Shirley MacLaine írása az elme és a szív páratlan képességeit tükrözi. A Camino titokzatos energiája révén megmutatkozó felismerések mérlegelése és boncolgatása közepette végigjárja a Compostelába vezető utat, amely fokozatosan egyetemes úttá, a lélek utazásává alakul. Lélegzetelállító látomások és felismerések segítségével Shirley megérti a világegyetem jelentését, benne Atlantisz és Lemúria ősi civilizációjának titkait, bepillantást nyer az emberi genezisbe, a nemi különbségek és a szexualitás lényegébe, meglátja a magasabb szintű szeretet ösvényét.

Eugéne Delacroix - Delacroix ​naplója
Ifjúkorom ​drága barátai, két nagy magyar festő - Rippl-Rónai József és Kernstok Károly - műtermében találkoztam először Delacroix naplójával. Festők, akik általában nem sokat tartanak a festészettel foglalkozó irodalomról (mintahogy e naplóbeli vallomása szerint maga Delacroix sem tartott róla sokat) már megjelenése óta a festészet valóságos bibliájaként forgatják ezt a naplót. E tény igen magas értékelését jelenti Delacroix följegyzéseinek. Azt jelenti, hogy itt nemcsak egy nagy művész és jelentékeny ember már önmagában véve is érdekes vallomásairól van szó, nemcsak azt, hogy egy vérbeli festő mondja el bennünk kétségtelenül mértékadó és tökéletesen szakszerű véleményét a festészetről, a maga legsajátabb matérájáról és mesterségéről, hanem azt is, hogy ez a festő el is tudta mondani azt, amit akart, másszóval: hogy ez a festő kitűnő író is volt egyszersmind.

Illés Endre - Napfoltok
Napfoltok ​című könyvében Illés Endre folytatja Szerelmeim, évek múlva címmel megkezdett esszésorozatát. A portrék, árny- és krétarajzok füzére az emlék és a friss értékelés ötvözetében idézi meg a szerző mestereit, barátait: Nagy Lajost, Móricz Zsigmondot, Kassák Lajost, Kosztolányi Dezsőt, Hatvány Lajost, Cs. Szabó Lászlót, Illyés Gyulát, Radnóti Miklóst. S a megidézett írók, költők mögött Illés Endre megeleveníti a kort is, a félmúltat és a jelent, feledhetetlen, villanó pillanatképekben.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (60)

Moldova György - Lopni ​tudni kell
Nagy ​népszerűségnek örvendő közírónk legújabb kötetében számos új elbeszéléssel, egypercessel készteti mosolyra, sőt nevetésre olvasóját. Moldova könyvében a legszembetűnőbb az az életismeret, átható irónia, elbeszélői könnyedség, amely a szerző valamennyi művét jellemezte, de különösen a korai munkáknak volt stílusteremtő sajátsága. Most mintha ez a "régi Moldova" jelentkeznék ismét. Megjelennek sorban a reá olyanniyra jellemző "népi hősök": Rongykuvik, az aszódi javítóintézet réme, a féllábú Kertész úr, akinek műlábán eredménytelenül ugrál az ÁVÓ kihallgatótisztje, a szövőnők, akik bonbonosdobozban lopják a platina kötőtűket, Félix, a narkomán rendőrkutya, a tanácselnök fotójára irdatlan péniszt montírozó fényképész. Másutt pedig egy profi kurva emlékezik vissza az ötvene években befutott példátlan karrierjére. Mindenkinek ajánljuk a könyvet, aki könnyed kikapcsolódásra, nevetésre, szórakozásra vágyik. (1989)

Elizabeth Clare Prophet - Lélektársak ​és ikerlángok
A ​szerelem, a karma és a párkapcsolatok új szemlélete A szerelem és a tökéletes társ utáni vágy valójában nem más, mint a teljesség keresése. A Lélektársak és ikerlángok útmutató zsebkönyv, amely gyengéd bölcsességgel segít minden nőnek és férfinek felfedezni és feltárni a társkapcsolatok spirituális dimenzióit, új utat keresni a teljességhez s az igaz szerelemhez. Lélektársakról, ikerlángokról és karmikus partnerekről tanulhatunk. Magyarázatot kapunk arra, miért vonzunk bizonyosfajta szerelmeket az életünkbe, s hogy miért válhat még a legnehezebb, legbonyodalmasabb kapcsolat is ugródeszkává egy jövőbeli, tökéletes szerelemhez. "Miután harmincöt évet dolgoztam párkapcsolati tanácsadóként, a Lélektársak és ikerlángok könyvet rendkívül hatásosnak tartom, mert az életből és a klasszikus szerelmi történetekből vett példák beható elemzésével komoly segítséget nyújt a lélek rejtett titkainak és az igaz szerelem lényegének feltárásához." Marilyn Barrick (klinikai pszichológus, a Szerelem Szent Pszichológiája című könyv szerzője)

Feldmár András - Feldmár ​mesél
Egy ​terapeutának és szerintem mindenkinek - a legfontosabb dolog arra rájönni, hogy a másik végtelenül másik. Tehát nemcsak úgy, hogy nem olyan, mint én vagyok, hanem azt se lehet tulajdonképpen feltételezni, hogy megértem a másikat. Mert mit jelent megérteni a másikat? Az, hogy én megértelek téged, azt jelenti, hogy beskatulyázlak a már meglévő gondolataimba. De lehetséges, hogy még a színek, amiket te látsz, azok sem ugyanazok a színek, amiket én látok. Nagyon megrázó felfedezés, de szerintem igaz. Hát akkor én mit csinálok? Nagyon prózainak hangzik, de én csak próbálok együtt lenni a másikkal. Majdnem úgy, mintha egy tigrissel lennék egy ketrecben. A tigrissel is próbálnék együtt lenni. Megérteni a tigrist? Én nem próbálnám megérteni a tigrist, azt nem lehet. Viszont lehet a tigrissel játszani, vagy lehet a tigrissel birkózni, vagy lehet a tigris által meghalni... Feldmár András ebben a könyvében negyven év tapasztalatából merítve mesél el eseteket, terápiás történeteket.

Maxwell Maltz - Pszichokibernetika
Maxwell ​Maltz több nyelvre lefordított klasszikus műve - magyarul először. A híres plasztikai sebész figyelemre méltó felfedezése segít, hogy legyőzzük kishitűségünket, megőrizzük szellemi és érzelmi függetlenségünket, alkotó megoldásokat találjunk problémáinkra és "szokásunkká" tegyük a boldogságot. A könyvben tárgyalt legfontosabb témák: - Az énkép: egy jobb élet kulcsa - Az ember belső sikermechanizmusa - A képzelet - sikermechanizmusunk első kulcsa - Szabaduljunk meg a hamis hiedelmektől! - Használjuk fel az ésszerű gondolkozás erejét! - Lazítsunk és hagyjuk, hogy a sikermechanizmusunk dolgozzék helyettünk! - A boldogság szokása kialakítható - A "sikertípusú" személyiség vonásai - és hogyan sajátíthatjuk el őket - A kudarcmechanizmus: hogyan kényszerítsük, hogy nekünk dolgozzék, nem pedig ellenünk? - Hogyan tüntessük el az érzelmi sebek hegeit? - Hogyan tárhatjuk fel a valódi személyiségünket? - "Csináld magad" nyugtatók, amelyek erősítik lelki békénket - Hogyan változtassuk a válságot alkotó lehetőséggé? - Hogyan tehetünk szert arra a bizonyos "nyerő érzésre"? - Hosszabb élet, több öröm

Horváth Zoltán - Popper Péter - Váradi Tibor - A ​megbetegítő lélek - Civilizációs betegségek
A ​Mesterkurzus tizenötödik kötete a lelki betegségekről. Beszélgetések pszichoszomatikus zavarokról, a lelki alapú testi tünetekről, a depresszióról, és az öngyilkosságról. Mindez megtörténik egy emberrel, vagy ő maga csinálja? Áldozata-e tudattalan lelki történéseknek, szorongásoknak, önvádnak, vezeklési igénynek, önbüntetésnek, vagy önmaga felett, a tudatosság különböző szintjein ítélkező bíró? Az élet egyik alapkérdése: kivel vagy elszámolásban? Istennel, a sorssal, őseiddel, önmagaddal? E könyv szerzői az emberi méltóság megőrzése érdekében arra bíztatják az olvasót, hogy éljen önmaga felszabadításának lehetőségeivel. Ám ez nagyon kemény önismereti munkát igényel…

Popper Péter - Fáj-e ​meghalni?
A ​pszichológus-közíró szerző ebben a művében a halálról, a halálfélelemről, a test és lélek viszonyáról, az öngyilkosságról, az erkölcsi világrendről, a haldoklásról és a gyászról szól. Válaszolni próbál olyan kérdésekre, hogy mit tegyünk a halálfélelemmel, miben érdemes hinnünk, és mi az a kevés, amit az "ismeretlen birodalomról" tudhatunk.

Charlotte Brun - Marrakes ​titkai
A ​80-as évek vége táján, a férjvadász anya árnyékában felnövő dán lány, Ria, amint teheti, megpróbál elszabadulni otthonról. Egy nála jóval idősebb férfi mellett ismeri meg a szerelmet, és úgy gondolja, megtalálta a boldogságot. Csalódások és kudarcok sorozata következik. Egy idegen világban megismeri a mennyországot és a poklot egyszerre...

Balogh Béla - Dúl Antal - Popper Péter - Önismeret, ​emberismeret, világismeret
A ​„Mesterkurzus” harmadik kötetének témái: önismeret, emberismeret, világismeret. Valljuk be, mindenki kíváncsi sajátmagára. Ki vagyok én? Milyen vagyok a valóságban? Valljuk be őszintén, titokban arra számítunk, hogy csupa jó és nemes vonás fog kiderülni rólunk az önismeret útján járva. Ki gondol arra, hogy fény derülhet gyávaságunkra, gerinctelenségünkre, kisebb-nagyobb aljasságainkra is. Az önismeret érdekében ezt is vállalnunk kell. Az önismeret az alapja a jó emberismeretnek is. Szétfoszlanak előítéleteink, kiderülhetnek rokonszenveink és ellenszenveink mélyebb gyökerei. Valószínűleg javul kapcsolatteremtő és megtartó képességünk, elfogadóbbak és toleránsabbak leszünk. Vagyis jóban leszünk a világgal is, amennyire lehetséges. Sok illúziónkat elveszítjük, de önállóbbak lesznek ítéleteink, kevésbé leszünk becsaphatók hangzatos, vagy álszent frázisokkal. Ha vállaljuk az önismeret igencsak rögös útját, a sokszor kínos lelki tükörbe nézést, még az esetleges szégyent is önmagunk előtt, akkor biztosan előbbre jutunk abban, hogy értékesebb emberekké váljunk. Mindennek az elolvasása egyszerű. De megvalósításukhoz bátorság kell. Ezért a bátor embereknek ajánljuk ezt a kötetünket.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (83)

Bálint György - A ​toronyőr visszapillant
"Besötétedett, ​hűvösen lebben a szél. Most kellene menekülni, ki tudja, lehet-e még, mire megint világos lesz. Maradok" - írta Bálint György, s a szellemi magatartás, amit neve és műve szimbolizál, ma is tiszteletet ébreszt az olvasóban. Az értelmetlenséget és antihumanizmust tartotta az emberiség legnagyobb ellenségének, azért törekedett arra, hogy az értelem, a racionalizmus világossága jellemezzék írásait. Esszéiben az apróságokból nyílik a távlat, a jelenségből következtethetünk a lényegre. Írói műfajának az aktualitás és a szimbolizmus a jellemzője és fő erénye. Minden írása mozgósít és érdekeltté tesz. Minden szava politikus - művészi megoldásainak ez adja hitelét. Bálint György írásainak ez az új, kétkötetes kiadása jóval bővebb, mint minden eddigi gyűjtemény - felöleli életművének jóformán minden számottevő darabját.

Bálint György - Az ​utolsó percek
Cikkeket, ​glosszákat, napi jegyzeteket tartalmaz ez a kötet; Bálint György javarészt elfeledett írásait, melyek a korabeli folyóiratok hasábjain rejtőztek eddig, szinte ismeretlenül. Majd naplószerű összeállításban kapja az olvasó ezeket az írásokat, mint a kor eleven tükörképét, melybe ha beletekint, életre kel előtte a történelem, s személyes ismerősévé válnak sokan, akikkel eddig csak könyvekben találkozott. A gyűjtemény első cikkének dátuma: 1936. január, az utolsó 1938... Ezekben az években írta Bálint György elmés, szatirikus jegyzeteit a Magyarország-ba és a Pesti Napló-ba. Aztán lassan elfogyott számára a tér, megszűntek a lehetőségek: szólni, figyelmeztetni. De addig nemcsak a közélet, a napi élet minden eseménye is jó alkalom volt arra, hogy elemzésével bevilágítson a kor útvesztőjébe. Eleven felkiáltójel szinte minden írás. S mindegyikük mindmáig aktuális. Mindannyiunkat figyelmeztetnek: felelősek vagyunk a magunk és mások életéért. Felelősek vagyunk a történelemért. A válogatás Gondos Ernő munkája, az előszót Mihályfi Ernő írta.

Thomas Mann - Úr ​és kutya
Azok ​a kisregények, melyeket ebben a kötetben olvashatunk, többnyire nagy regényei eszmekörében születtek, motívumaik rokonsága általában felismerhető. Az önéletrajzi indíttatású Tonio Kröger nyilvánvalóan egy tőről fakadt az író első s tán máig legnépszerűbb regényével. A Buddenbrook ház-zal; ifjú hőse, az "eltévedt polgár", a művészélet problémáival küszködik, s próbálja meghatározni helyét világban és társadalomban. Ugyanebből az ellentétből sarjad a Halál Velencében tragikuma is: az öreg író életébe váratlanul betörő élmény összezúz mindent, amire létét eddig építette. A törvény a József-tetralógia húszesztendei munkájának záróakkordja, s a humánum örök érvényű állásfoglalása minden korok fasizmusával szemben; végpontja annak a folyamatnak, melynek kezdeteit a Mario és a varázsló jelzi. Thomas Mann remek életművének hatása hazánk és egész világunk történetének nagyon nehéz éveiben volt emberséget élesztő, bizalmat támasztó, az irodalom szép varázslatának hitelét és becsületét őrző. De a történelmi változások, az idő új és új fordulatai nemhogy gyöngítenék, inkább erősítik azt a fényt, mely minden írását megvilágítja.

William Somerset Maugham - 3 ​regény
Történt ​egy szép napon, hogy Charles Stirckland, jómódú tőzsdeügynök példás férj és családapa egy kurta kis cédulán értesítette feleségét, hogy örökre elhagyja a családi tűzhelyet, és Párizsba költözik. Mégpedig azért hogy festékkel-ecsettel fejezze ki a lelkében égő művészi víziót, szabaduljon a kínzó az alkotásra sarkalló ördögtől. Maughamot Gauguin életének eseményei ihlették Az ördög sarkantyúja megírásában. A Sör és perec a kulcsregények közé tartozik: Thomas Hardy a nagy angol író regényes életrajza. "Az elbeszélő regénye és a regény-hős regénye oly boszorkányosan fonódnak itt egymásba, mint a madarak hosszú nyaka a régi ír díszítéseken"- írta e műről Szerb Antal, s valóban, ez az állandó átsiklás elsőből harmadik személybe teszi olyan varázslatossá Maughamnak ezt a talán legnépszerűbb regényét. "Színház az egész világ" - vallja Maugham is a Színház-ban. Kicsit fölényesen, kiábrándultan és rezignáltan játszatja el színészeivel a témát: "mi színészek vagyunk, mi vagyunk a valóság - mindenki más csak a mi nyersanyagunk." De ez a fölény nem egészen valódi - Júlia, Michael, Tom és Roger szerepjátszása mögül valódi fények árnyak, kis idillek és múló tragédiák bukkannak elő.

Bella István - Az ​ifjúság múzeuma
Első ​kötete, a Szaggatott világ arról tanúskodott, hogy a legifjabb költőnemzedék nemcsak jelen van már irodalmi életünkben, de rögtön s egy csapásra teljes vértezetben, erőteljes líraisággal jelentkezik. Új könyve bizonyítja, hogy Bella István költészete túlnőtt egy nemzedék szárnypróbálgatásain. Az Ifjúság múzeuma napjaink egyik legérettebb, legeredetibb költői alkotása. (1969)

Bella István - Az ​arcom visszakérem
Verseskötet.

Bella István - Ábel ​a sivatagban
Legújabb ​verseit adja közre friss kötetében Bella István. Művének címében az Ábel név komoly, biblikus allúzió, a kötet címadó ciklusában Ábel és Káin története kapcsán az emberi sors alapkérdéseiről vall a költő, bűn és bűnösség, emberi-ontológiai státus és Isten-istentelenség bölcseleti problémáit szálazza egészen eredeti, új szempontból, hallatlan költői-nyelvi erővel (Ábel a gyilokról; Isten halottkém jelentéséből; Ábel álma álmairól; Káin modellt ül a Gondolkodónak; Káin bocsánatot kér stb.). De ez a nyelvi erő, szinte már túlformáltság, a szavakra-fordulatokra a szokásosnál sokkal többet bízó tömörítés jellemzi a kötet nagy magyarságverseit (elsősorban az Ima az anyaföldhöz című ciklusban) és létértelmező poémáit is. - Minden költészetkedvelő, -értő olvasónak melegen ajánlandó.

Borsos Miklós - Visszanéztem ​félutamból
Borsos ​Miklós ízig-vérig mai művész, korunk minden szellemi áramlatára, művészeti irányzatára érzékenyen reagáló, céltudatosan és megfontoltan tanuló, mégis teljesen önálló egyéniség. Szobrai arról tanúskodnak: mindent ismer, ami előtte volt, de sohasem utánzott, még kezdő korában sem, hanem újrafogalmazott: az örök emberit ősi, igaz mivoltában fejezi ki minden szobra. Alkotásaiból egyszerűség, klasszikus tisztaság sugárzik. Ez az egyszerűség és klasszikus tisztaság sugárzik ebből a könyvéből is, érdekfeszítő önvallomásából és önéletírásából, melyben minden szépítés nélkül, de nagy szeretettel idézi meg gyermekkorát, családjának minden tagját, nagyszebeni és győri iskolatársait, tanárait, a két város érdekes lakóit. Ugyanilyen egyszerűség és felelős erkölcsiség hatja át azokat a fejezeteket, melyekben művésszé válásának viszontagságait, művészi pályafutásának nehézségeit és sikereit idézi föl - de azokat a lapjait is, melyeken európai barangolásit, nagy művészekkel - Painival, Kokoschkával, Mooreral, Kassákkal, Kodállyal, Egryvel, hogy csak mutatóba említsünk néhányat - való találkozásait, beszélgetéseit eleveníti föl. Lebilincselő olvasmány: nemcsak egy nagy művész vallomása önmagáról, művészetéről, korunkról és korunk művészetéről, hanem remekbe sikerült írói alkotás is.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (9)

Bálint György - A ​toronyőr visszapillant
"Besötétedett, ​hűvösen lebben a szél. Most kellene menekülni, ki tudja, lehet-e még, mire megint világos lesz. Maradok" - írta Bálint György, s a szellemi magatartás, amit neve és műve szimbolizál, ma is tiszteletet ébreszt az olvasóban. Az értelmetlenséget és antihumanizmust tartotta az emberiség legnagyobb ellenségének, azért törekedett arra, hogy az értelem, a racionalizmus világossága jellemezzék írásait. Esszéiben az apróságokból nyílik a távlat, a jelenségből következtethetünk a lényegre. Írói műfajának az aktualitás és a szimbolizmus a jellemzője és fő erénye. Minden írása mozgósít és érdekeltté tesz. Minden szava politikus - művészi megoldásainak ez adja hitelét. Bálint György írásainak ez az új, kétkötetes kiadása jóval bővebb, mint minden eddigi gyűjtemény - felöleli életművének jóformán minden számottevő darabját.

Bálint György - Az ​utolsó percek
Cikkeket, ​glosszákat, napi jegyzeteket tartalmaz ez a kötet; Bálint György javarészt elfeledett írásait, melyek a korabeli folyóiratok hasábjain rejtőztek eddig, szinte ismeretlenül. Majd naplószerű összeállításban kapja az olvasó ezeket az írásokat, mint a kor eleven tükörképét, melybe ha beletekint, életre kel előtte a történelem, s személyes ismerősévé válnak sokan, akikkel eddig csak könyvekben találkozott. A gyűjtemény első cikkének dátuma: 1936. január, az utolsó 1938... Ezekben az években írta Bálint György elmés, szatirikus jegyzeteit a Magyarország-ba és a Pesti Napló-ba. Aztán lassan elfogyott számára a tér, megszűntek a lehetőségek: szólni, figyelmeztetni. De addig nemcsak a közélet, a napi élet minden eseménye is jó alkalom volt arra, hogy elemzésével bevilágítson a kor útvesztőjébe. Eleven felkiáltójel szinte minden írás. S mindegyikük mindmáig aktuális. Mindannyiunkat figyelmeztetnek: felelősek vagyunk a magunk és mások életéért. Felelősek vagyunk a történelemért. A válogatás Gondos Ernő munkája, az előszót Mihályfi Ernő írta.

Thomas Mann - Úr ​és kutya
Azok ​a kisregények, melyeket ebben a kötetben olvashatunk, többnyire nagy regényei eszmekörében születtek, motívumaik rokonsága általában felismerhető. Az önéletrajzi indíttatású Tonio Kröger nyilvánvalóan egy tőről fakadt az író első s tán máig legnépszerűbb regényével. A Buddenbrook ház-zal; ifjú hőse, az "eltévedt polgár", a művészélet problémáival küszködik, s próbálja meghatározni helyét világban és társadalomban. Ugyanebből az ellentétből sarjad a Halál Velencében tragikuma is: az öreg író életébe váratlanul betörő élmény összezúz mindent, amire létét eddig építette. A törvény a József-tetralógia húszesztendei munkájának záróakkordja, s a humánum örök érvényű állásfoglalása minden korok fasizmusával szemben; végpontja annak a folyamatnak, melynek kezdeteit a Mario és a varázsló jelzi. Thomas Mann remek életművének hatása hazánk és egész világunk történetének nagyon nehéz éveiben volt emberséget élesztő, bizalmat támasztó, az irodalom szép varázslatának hitelét és becsületét őrző. De a történelmi változások, az idő új és új fordulatai nemhogy gyöngítenék, inkább erősítik azt a fényt, mely minden írását megvilágítja.

Bella István - Ábel ​a sivatagban
Legújabb ​verseit adja közre friss kötetében Bella István. Művének címében az Ábel név komoly, biblikus allúzió, a kötet címadó ciklusában Ábel és Káin története kapcsán az emberi sors alapkérdéseiről vall a költő, bűn és bűnösség, emberi-ontológiai státus és Isten-istentelenség bölcseleti problémáit szálazza egészen eredeti, új szempontból, hallatlan költői-nyelvi erővel (Ábel a gyilokról; Isten halottkém jelentéséből; Ábel álma álmairól; Káin modellt ül a Gondolkodónak; Káin bocsánatot kér stb.). De ez a nyelvi erő, szinte már túlformáltság, a szavakra-fordulatokra a szokásosnál sokkal többet bízó tömörítés jellemzi a kötet nagy magyarságverseit (elsősorban az Ima az anyaföldhöz című ciklusban) és létértelmező poémáit is. - Minden költészetkedvelő, -értő olvasónak melegen ajánlandó.

William Somerset Maugham - 3 ​regény
Történt ​egy szép napon, hogy Charles Stirckland, jómódú tőzsdeügynök példás férj és családapa egy kurta kis cédulán értesítette feleségét, hogy örökre elhagyja a családi tűzhelyet, és Párizsba költözik. Mégpedig azért hogy festékkel-ecsettel fejezze ki a lelkében égő művészi víziót, szabaduljon a kínzó az alkotásra sarkalló ördögtől. Maughamot Gauguin életének eseményei ihlették Az ördög sarkantyúja megírásában. A Sör és perec a kulcsregények közé tartozik: Thomas Hardy a nagy angol író regényes életrajza. "Az elbeszélő regénye és a regény-hős regénye oly boszorkányosan fonódnak itt egymásba, mint a madarak hosszú nyaka a régi ír díszítéseken"- írta e műről Szerb Antal, s valóban, ez az állandó átsiklás elsőből harmadik személybe teszi olyan varázslatossá Maughamnak ezt a talán legnépszerűbb regényét. "Színház az egész világ" - vallja Maugham is a Színház-ban. Kicsit fölényesen, kiábrándultan és rezignáltan játszatja el színészeivel a témát: "mi színészek vagyunk, mi vagyunk a valóság - mindenki más csak a mi nyersanyagunk." De ez a fölény nem egészen valódi - Júlia, Michael, Tom és Roger szerepjátszása mögül valódi fények árnyak, kis idillek és múló tragédiák bukkannak elő.

Bella István - Az ​ifjúság múzeuma
Első ​kötete, a Szaggatott világ arról tanúskodott, hogy a legifjabb költőnemzedék nemcsak jelen van már irodalmi életünkben, de rögtön s egy csapásra teljes vértezetben, erőteljes líraisággal jelentkezik. Új könyve bizonyítja, hogy Bella István költészete túlnőtt egy nemzedék szárnypróbálgatásain. Az Ifjúság múzeuma napjaink egyik legérettebb, legeredetibb költői alkotása. (1969)

Bella István - Az ​arcom visszakérem
Verseskötet.

Borsos Miklós - Visszanéztem ​félutamból
Borsos ​Miklós ízig-vérig mai művész, korunk minden szellemi áramlatára, művészeti irányzatára érzékenyen reagáló, céltudatosan és megfontoltan tanuló, mégis teljesen önálló egyéniség. Szobrai arról tanúskodnak: mindent ismer, ami előtte volt, de sohasem utánzott, még kezdő korában sem, hanem újrafogalmazott: az örök emberit ősi, igaz mivoltában fejezi ki minden szobra. Alkotásaiból egyszerűség, klasszikus tisztaság sugárzik. Ez az egyszerűség és klasszikus tisztaság sugárzik ebből a könyvéből is, érdekfeszítő önvallomásából és önéletírásából, melyben minden szépítés nélkül, de nagy szeretettel idézi meg gyermekkorát, családjának minden tagját, nagyszebeni és győri iskolatársait, tanárait, a két város érdekes lakóit. Ugyanilyen egyszerűség és felelős erkölcsiség hatja át azokat a fejezeteket, melyekben művésszé válásának viszontagságait, művészi pályafutásának nehézségeit és sikereit idézi föl - de azokat a lapjait is, melyeken európai barangolásit, nagy művészekkel - Painival, Kokoschkával, Mooreral, Kassákkal, Kodállyal, Egryvel, hogy csak mutatóba említsünk néhányat - való találkozásait, beszélgetéseit eleveníti föl. Lebilincselő olvasmány: nemcsak egy nagy művész vallomása önmagáról, művészetéről, korunkról és korunk művészetéről, hanem remekbe sikerült írói alkotás is.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

Thomas Mann - Úr ​és kutya
Azok ​a kisregények, melyeket ebben a kötetben olvashatunk, többnyire nagy regényei eszmekörében születtek, motívumaik rokonsága általában felismerhető. Az önéletrajzi indíttatású Tonio Kröger nyilvánvalóan egy tőről fakadt az író első s tán máig legnépszerűbb regényével. A Buddenbrook ház-zal; ifjú hőse, az "eltévedt polgár", a művészélet problémáival küszködik, s próbálja meghatározni helyét világban és társadalomban. Ugyanebből az ellentétből sarjad a Halál Velencében tragikuma is: az öreg író életébe váratlanul betörő élmény összezúz mindent, amire létét eddig építette. A törvény a József-tetralógia húszesztendei munkájának záróakkordja, s a humánum örök érvényű állásfoglalása minden korok fasizmusával szemben; végpontja annak a folyamatnak, melynek kezdeteit a Mario és a varázsló jelzi. Thomas Mann remek életművének hatása hazánk és egész világunk történetének nagyon nehéz éveiben volt emberséget élesztő, bizalmat támasztó, az irodalom szép varázslatának hitelét és becsületét őrző. De a történelmi változások, az idő új és új fordulatai nemhogy gyöngítenék, inkább erősítik azt a fényt, mely minden írását megvilágítja.

Kollekciók