Ajax-loader

Mipli Moop (most csak BP., bocs)

Rate_positive 0 Rate_neutral 2 Rate_negative 0

3939 napja velünk van 3844 napja láttuk utoljára 3830 napja hibernálva van

Skellington_300 Silly_walk_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (890)

Thomas Hardy - Erdőlakók
Hardy ​számos művének fő témája az ember küzdelme a szenvedések iránt közönyös elemekkel. Regényei - saját osztályozása szerint - három csoportra oszthatók, jellemrajza és tájleírásra összpontosítható művekre, romantikus, képzeletszülte történetekre, az ártatlanság regényeire. Az Erdőlakók az első csoportba tartozik. Grace Melbury, a divatos városi iskolában nevelkedett falusi lány és Giles Winterborne, falusi almaborárus tragikus szerelméről, valamint Grace-nek a jóképű, de állhatatlan Fitzpiers doktorral kötött házasságáról szól ez a megindító regény, mely egyúttal megsejteti a hagyományos angol falusi életforma és erkölcs lassú bomlási folyamatát is. Hardy nagy megjelenítő erővel ábrázolja a Dorset környéki erdős világot, Little Hintock pompásan virágzó almafáit, az évszakok szerint változó természet szépségeit, és az erdőlakók munkás hétköznapjait. Az Erdőlakók bizonyára kedves olvasmánya lesz a világhírű író és költő valamennyi tisztelőjének.

Claire Tomalin - Charles ​Dickens élete
2012-ben ​ünnepli a világ Charles Dickens születésének kétszázadik évfordulóját. A mai napig olvassuk regényeit, karcolatait és karácsonyi történeteit - de mennyit tudunk az életéről? Nagyanyja egy főúri házban volt házvezetőnő. Apja tisztviselő a haditengerészetnél, már amikor nem ül az adósok börtönében. Dickens tizenkét éves, amikor elhelyezik egy cipőpasztagyárban - és magára hagyják. Anyja a kisebb testvérekkel a börtön környékén él, a kiskamasz Charles pedig szobát bérel és beosztja heti fizetését. Elhatározza, hogy ő soha nem fog anyagi gondokkal küzdeni. Egy év múlva apja szabadul, a család újra egyesül, de Dickens megtanulta a leckét: csak magára számíthat. Tizennyolc évesen parlamenti gyorsíró, huszonkét évesen Boz álnéven kiadja első kötetét, huszonöt évesen férj és apa, és megjelenik A Pickwick klub. Innentől pedig nincs megállás. Tíz gyerek, másfél tucat regény, két végén égő gyertya, egy új, nagy szerelem és ötvennyolc évesen a halál. Claire Tomalin, a legnépszerűbb angol életrajzíró ( Jane Austen élete) ismét bölcs, együttérző, alapos életrajzot írt egy nagy íróról, aki nem volt tökéletes, csak zseniális.

Wole Soyinka - A ​fékevesztettség évada
1966. ​július 29.: Nigéria Északi Régiójában a hausza népesség, az ország elmaradottabb törzse hajtóvadászatot indít az ibo népesség ellen, tízezrével mészárolja le az ibo származású katonákat és polgári lakosokat. A hauszák a Nigéria Keleti Régiójában élő ibók gazdasági és hatalmi fölényétől tartva indítják meg a pogromot. A pogrom, a pogromok sorozata az országrész elszakadási kísérletéhez, Biafra proklamációjához, majd harminc hónapig tartó, mindkét részről példátlanul kegyetlen polgárháborúhoz vezetett. A túlkapások, a vérfürdők szervezett népirtássá nőttek a testvérharcban, amely Biafra vezetésével, az ország újraegyesítésével véget ért ugyan, de mintegy egymillió áldozatot követelt, és olyan mérvűvé fokozta az általános nyomort, hogy a "Biafra" név az ínségnek szinte világméretű fogalmává lett. A joruba törzsből való Wole Soyinka, aki maga is két évet töltött börtönben (ma 46 éves), mert békíteni próbált a kettészakadt országban, az Orfeusz-mítosz motívumkörébe ágyazva, az allegória eszközeivel mondja el hőse történetét - ám a meg nem nevezett ország, amelynek poklából a Kakaókartell lázadó reklámfőnöke kimenekíti elrabolt kedvesét, Iriyisét, félreismerhetetlenül a polgárháború szabdalta Nigéria, s a regény: egy drámai fejezet a vajúdó-változó Fekete-Afrika mai történelméből.

Covers_691957
elérhető
21

Stanisław Lem - Kiberiáda
Ez ​a kötet a sci-fi egyik legnagyobb mesterének, a lengyel Stanisław Lemnek két kultikussá vált, a robotok világába kalauzoló gyűjteményéből válogat: a Kiberiádából és az Amit a robotok mesélnek című kötetekből. Az utóbbi két zseniális robotépítő mérnök, Trurl és Klapanciusz különleges utazásairól és kalandjairól mesél, az előbbiben pedig tobzódnak az acéllovagok, az elektronikus boszorkányok, a szerelmes robotkirályfik és a rátarti robotkirálylányok. A történetek egyszerre poétikusak és groteszkek, a bennük rejlő társadalomkritika pedig a mai olvasó számára is rendkívül friss és élvezetes. Ugyanis ez a metsző iróniával elénk tárt kibernetikus csodavilág - a maga zsarnok gépkirályaival, talpnyaló udvaroncaival meg agyafúrt robotzsiványaival együtt - nem csupán Lem kortársainak, hanem a 21. század olvasóinak is ismerős lehet.

Barbara W. Tuchman - Távoli ​tükör
Több ​történelmi népszerűsítő könyv után Barbara Tuchman ebben a munkájában a XIV. századi Franciaország és ezen belül elsősorban a francia lovagság történetét, mindennapi életét, szokásait és erkölcseit írja le. Az elbeszélés vezérfonala Enguerrand de Coucy előkelő francia nemesúr élete, mely módot ad a szerzőnek a zűrzavaros és nagyszerű középkor pompás bemutatására: megfogható közelségbe hozza a pápák avignoni „fogságát”, a század nagy társadalmi, vallási, szellemi mozgalmait a parasztfelkelésektől a reneszánsz szellem áttöréséig; a nagy pestisjárványokat, a százéves háború csatáit és hadjáratait, a vallási hasadást és a pápák harcát Rómáért, IV. Károly német-római császár párizsi látogatását, Franciaország harcát Nápolyért, az európai lovagság nagy vállalkozásait és a templárius lovagrend bukását, a kor angliai, franciaországi, itáliai trónviszályait, diplomáciai házasságait, intrikáit, politikai gyilkosságait, cselszövéseit, s mintegy a drámai kifejlet betetőzéseként: a török ellen felvonuló keresztény seregek nikápolyi vereségét, a francia lovagság „színe-virágának" tömeges lemészárlását, s magának Coucy bárónak a halálát. Mire a könyv végéhez érünk, nemcsak a szereplőkről és eseményekről tudunk meg mindent, hanem a kor irodalmáról, művészetéről, építészetéről, iparáról és mezőgazdaságáról, társadalmi rétegeiről, e rétegek műveltségéről, életmódjáról, öltözködéséről, táplálkozásáról, a kor eszméiről, világképéről, nemzeti és nemzetközi intézményeiről, diplomáciájáról is, egyszóval megtudunk mindent, amit a korról tudni lehet. Tuchman könyve, roppant tartalmi gazdagsága ellenére – az olvasó, a laikus olvasó nagy gyönyörűségére – nem lexikon vagy a beavatottak szűk köréhez szóló kézikönyv, hanem jó arányérzékkel, kitűnő stílusban megírt, érdekfeszítő olvasmány. Nem véletlen tehát, hogy Amerikában és Kanadában évekig első helyen állt a legolvasottabb könyvek listáján.

Philip Pullman - Tigris ​a kútban
1881-et ​írunk, s nyugodtan mondhatjuk: minden rendben van Sally Lockhart életében. Jóllehet barátai, Jim Taylor és Webster Garland a világot járják, Sally nyugodt boldogságban éldegél kislányával, Harriettel egy Twickenham-beli gyönyörű házban. Ám ahogyan az már lenni szokott, Sally még csak nem is sejti, hogy egyik pillanatról a másikra minden megváltozik az életében. A bajban egyedül marad, nincs kire támaszkodnia. Vajon lesz-e elég ereje és bátorsága ahhoz, hogy szembeszálljon a tigrissel?

Philip Pullman - The ​Shadow in the North
An ​elderly lady loses her money on an investment; a conjuror is pursued by thugs; and a clairvoyant mentions the name of the richest man in Europe and his mysterious company. Seemingly unconnected events set Sally Lockhart on the trail of an evil far more awful than she could ever imagine.

Philip Pullman - The ​Subtle Knife
'What ​is he? A friend, or an enemy?' 'He is a murderer'. Will has just killed a man. He's on the run. His escape will take him far beyond his own world, to the eerie disquiet of a deserted city, and to a girl, Lyra. Her fate is strangely linked to his own, and together they must find the most powerful weapon in all the world.

Philip Pullman - The ​Amber Spyglass
The ​third book in the HIS DARK MATERIALS trilogy Will is the bearer of the knife. Now, accompanied by angels, his task is to deliver that powerful, dangerous weapon to Lord Asriel - by the command of his dying father. But how can he go looking for Lord Asriel, when Lyra is gone? Only with her help can he fathom the myriad plots and intrigues that beset him. The two great powers of the many worlds are lining up for the war, and Will must find Lyra, for together they are on their way to battle, and inevitable journey that will even take them to the world of the dead...

Philip Pullman - His ​Dark Materials
FOR ​THE FIRST time, all three books of Philip Pullman's award-winning His Dark Materials trilogy ("The Golden Compass, The Subtle Knife, "and "The Amber Spyglass") will be published in their entirety in one volume. Perfect for both new and established Pullman fans who want to read (or reread) the whole trilogy before "The Golden Compass "movie debuts on December 7, 2007, this handsome 6 x 9 omnibus will feature every word of the trilogy as well as Philip Pullman's chapter opening art. Also, new and exclusive to this edition: Philip Pullman has written two pages of new vignettes for each book in the trilogy. Readers will be delighted to discover these intriguing new passages at the end of each book's section in the omnibus.

Philip Pullman - A ​titokzatos kés
Lyra ​immáron tudja, mi van az északi fényen túl, s abban a másik világban, ahova jutott, nem csak egy kihalt, furcsa várost talál, hanem egy fiút is. Willnek is megvannak a maga titkai, ő is menekül valahonnan, ám hogy léteznek másik világok, még csupán a kezdet számukra. Ahogy sorsuk összefonódik és történetük bonyolódik, lassan felsejlik, hogy olyasmi felé tartanak ők és a többi, szeretett vagy gyűlölt szereplő, mely minden világot meg fog rengetni - s ebben a titokzatos késnek is nagy szerepe lesz... Az Északi fény trilógia Nagy-Britannia egyik legsikeresebb és legnagyobb hatású ifjúsági sorozata, mely izgalmas kalandokon, elképesztő szereplőkön és tájakon keresztül mesél olyan alapvető kérdésekről, melyek minden embert érintenek.

Philip Pullman - A ​borostyán látcső
Az ​Északi fény trilógia utolsó kötete (mely azonban nem befejezése a sorozatnak) elhozza a minden világot megrengető, nagy végjátékot, mely a Teremtő és az emberiség között zajlik. Emellett elmeséli egy lány és egy fiú történetét is, két tizenévesét, akiken minden világ sorsa múlik - de akik közben ugyanolyan gyerekek, mint bárki más, ugyanúgy meg kell tapasztalniuk a felnőtté válás minden örömét és kínját. A helyes döntést sem a világraszóló, sem a személyes dolgokban nem könnyű meghozni, ahogy azt Lyra és Will is megtanulja ebben a páratlanul izgalmas, magával ragadó és sokszor felkavaró regényben. Melyből azt is megtudhatjuk, mit lát a különleges Borostyán látcső, és kik azok a mulefák...


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (48)

Edward Redliński - A ​kor szava
Valahol ​a mazuri erdővidék rengetegében, egy hatalmas, lomha folyó mellett búvik meg az a kis falu, mely a színtere ennek a történetnek. Rendkívül nehéz körülmények között élnek itt az emberek, testi-lelki elmaradottságban, szűkös szükségleteiket a folyó, az erdő elégíti ki, babonák, nyers erotika, mezsgyetorzsalkodások, véres konfliktusok fojtogatásában telnek napjaik. A fiatal tanító, aki egy délután megérkezik a faluba, elhatározza, hogy gyökerestül megváltoztatja Koszvár elmaradottságát. S ez sikerül is neki, mégpedig olyan fantasztikus gyorsasággal, melyre csak a fiatal lengyel író realizmusból abszurdba csapó, groteszk regénytechnikája képes. De groteszk, ellentmondásos maga a siker is, semmi sem úgy alakul, ahogy várható volna - jót mulatunk a meglepő fordulatokon, s végül olyan kérdéseken tűnődve tesszük le a könyvet, melyek nem csupán a regénybeli falucska lakosainak életére vonatkoznak.

Csukás István - Pom ​Pom meséi - Az ásító szörnyeteg
Van-e ​még valaki, aki nem ismeri Pom Pomot? Ha igen, akkor most igazán megismerheti. Ő és meséinek kacagtató, jószívű, csetlő-botló hősei most összegyűltek, hogy újra és újra megnevettessenek és elgondolkodtassanak bennünket. Itt van Szegény Gombóc Artúr, a Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő, a bátor Tintanyúl, Madárvédő Golyókapkodó, és eljöttek a civakodó cipőikrek is.

Csukás István - Pom ​Pom meséi - A civakodó cipőikrek
Van-e ​még valaki, aki nem ismeri Pom Pomot? Ha igen, akkor most igazán megismerheti. Ő és meséinek kacagtató, jószívű, csetlő-botló hősei most összegyűltek, hogy újra és újra megnevettessenek és elgondolkodtassanak bennünket. Itt van Szegény Gombóc Artúr, a Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő, a bátor Tintanyúl, Madárvédő Golyókapkodó, és eljöttek a civakodó cipőikrek is.

Wolfgang Hildesheimer - Tynset
Az ​ismert német író írásának műfaja nehezen volna meghatározható, elégedjünk hát meg ezzel a leíró jellemzéssel: egy álmatlan éjszaka szabad asszociációi. Első pillanatban az olvasó csakugyan azt hiheti, hogy meglehetősen tartalmatlan, pusztán lélektani érdekű modernista írás-kísérletet tart a kezében, fokozatosan kiderül azonban, hogy először is a látszólag teljesen szabad asszociációk egy tudatos művészi szándék rendjében vannak megkomponálva, másodszor pedig, ami még fontosabb, hogy a "tudatfolyam" egy valóságos világot tükröz vagy szimbolizál. Ez a világ a mai Nyugat-Németország, általánosítva: a mai Nyugat-Európa, ennek állapotát és közérzetét ismerjük meg az álmatlanul hánykolódó főszereplő gondolatain keresztül. Központi motívuma a reménytelenség, értelmetlenség, céltalanság - az álmatlan személy egy vasúti menetrendből vett évbe, Tynset norvég városka nevébe kapaszkodik, attól várja a megváltást, bár sejti, és végül ki is mondja, hogy ebbe a szimbolikus Tynsetbe nem juthat el soha.

J. Huizinga - A ​holnap árnyékában
A ​kultúra elsősorban a szellemi és anyagi értékek bizonyos egyensúlyát követeli. Ez az egyensúly lehetővé teszi, hogy olyan társadalmi helyzet teremjen, melyet az élők többre és magasabbra becsülnek a puszta szükségérzet és a puszta hatalomvágy kielégülésénél. Kultúra annyi, mint irányítottság, s az irány mindig egy eszmény felé vezet. Méghozzá egy eszmény felé, mely több az egyén eszményénél: a közösség eszménye felé.

John Steinbeck - Egerek ​és emberek
A ​kaliforniai Soledad közelében furcsa párt tesz le az autóbusz: George alacsony és fürge észjárású, társa, Lennie lomha, nehézfejű óriás. Egy közeli tanyára tartanak, munkát keresnek. Bár a tanya lakói és munkásai korántsem barátságosak, nincs más választásuk: itt kell maradniuk, ha meg akarják valósítani közös álmukat, hogy vegyenek egy saját tanyát, ahol majd önállóan gazdálkodhatnak. Lennie-t ártatlan együgyűsége folyton bajba sodorja, és George-nak igencsak észnél kell lennie, ha mindkettőjüket meg akarja óvni a következményektől. Barátságuk ritka kincs az őket körülvevő sivár, brutális világban, amely könyörtelenül megsemmisülésre ítél mindent, ami emberi. A szikár, minden sallangtól mentes, sodró erejű kisregény a nagy gazdasági világválság idején két vándormunkás tragikusan felemelő történetén keresztül mutatja be a modern társadalom elidegenedésének, az emberi kapcsolatok kiüresedésének pusztító hatását. Mondanivalója a mai napig sem veszítette el érvényét.

Jean-Paul Sartre - Egy ​vezér gyermekkora / A fal
A ​mai francia irodalom egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb alakjának két elbeszélését adjuk a magyar olvasók kezébe. Az első, a címadó egy francia gyároscsemete gyermekkorát és ifjúságát meséli el, az elkényeztetett üvegházi léttől egy megrontott kamaszkor fülledt perverzitásain át az ifjúkor harcias, tüntető jobboldaliságáig és antiszemitizmusáig. Ez a maróan szatirikus elbeszélés a nagyon egyéni jellemzésen keresztül megmutat valami nagyon lényegeset a fasiszta diktatúrák lélektanából is. A másik történet, A fal című, Sartre egyik leghíresebb elbeszélése, a spanyol polgárháborúban játszódik, és egy halálra ítélt forradalmár utolsó éjszakájának elmélkedésében visszatükröződő életét ábrázolja. A két elbeszélést Justus Pál fordításában ismeri meg a magyar olvasó.

Marc Almond - Tainted ​Life
Marc ​Almond's story features a larger than life cast of characters. It recounts his de rigeur plunge into drink, drugs and debauchery as well as being an intimate portrait of the star-making personalities of the 1980s.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (70)

François Jacob - A ​tojás és a tyúk
Tartalom: - ​A látható struktúra - Az organizáció - Az idő - A gén - A molekula - Az integron

P. Sz. Alekszandrov - A ​topológia egyszerű alapfogalmai
A ​könyv a topológia gondolatkörének alapvető és az alkalmazások szempontjából is legfontosabb elemeivel ismerteti meg az olvasót. A bevezetésen kívül három fejezetből áll. Az első a poliéderekről, sokaságokról és topologikus terekről szól, a második az algebrai komplexusokat vizsgálja, a harmadik tárgyát pedig a szimplicitás leképzések és invarianciatételek alkotják. Centrális helyet foglalnak el a könyvben a Betti-csoportok, a Betti-féle számok, valamit a Brouwer-féle dimenziófogalom. A szerző olyan fontos tételeket közöl - részleges vagy teljes bizonyítással együtt - mint a Betti-féle számok invarianciája, a poliéderek elemi és a Brouwer-féle dimenzió-fogalmának azonossága, a Poincaré- vagy az Alexander-féle dualitási tétel. Betekintést nyújt még számos, a centrális témakörhöz lazábban vagy szorosabban kapcsolódó egyéb kérdésbe is. A könyv nagy érdeme egységes és világos szemlélete, élvezetes stílusa, melynek segítségével a szerző újra és újra meggyőzi az olvasót a téma természetességéről és fontosságáról.

Chimamanda Ngozi Adichie - Half ​of a Yellow Sun
Winner ​of the Orange Broadband Prize for Fiction 2007, this is a heartbreaking, exquisitely written literary masterpiece. This highly anticipated novel from Chimamanda Ngozi Adichie is set in Nigeria during the 1960s, at the time of a vicious civil war in which a million people died and thousands were massacred in cold blood. The three main characters in the novel are swept up in the violence during these turbulent years. One is a young boy from a poor village who is employed at a university lecturer's house. The other is a young middle-class woman, Olanna, who has to confront the reality of the massacre of her relatives. And the third is a white man, a writer who lives in Nigeria for no clear reason, and who falls in love with Olanna's twin sister, a remote and enigmatic character. As these people's lives intersect, they have to question their own responses to the unfolding political events. This extraordinary novel is about Africa in a wider sense: about moral responsibility, about the end of colonialism, about ethnic allegiances, about class and race; and about the ways in which love can complicate all of these things.

Frank Herbert - A ​Dűne messiása
Az ​emberi bolygókat egyesítő Impériumban Paul Muad-Dib, a jövőbe látó messiás uralkodik. Hithű harcosai, a vad fremenek szent dzsihádjukban feldúlták az univerzumot, és mindenhová elvitték a Mahdi szavait. Ám a háború és a vallási fanatizmus ádáz ellenségeket szült, akik mindenüket feláldoznák Muad-Dib bukásáért. Az Impérium régi hatalmai összefognak, hogy egy bonyolult összeesküvéssel törjenek az új Császár életére, aki maga sincs meggyőződve róla, hogy valóban egy jobb világot teremtett az emberiség számára. _A Dűne messiásá_ban Frank Herbert továbbviszi a magával ragadó _Dűne_ történetét. Tizenkét évvel az első regény eseményei után a régi és az új világrend csap össze, a középpontban pedig olyan emberek állnak, akiknek minden erejükre szükségük van, hogy megbirkózzanak a rájuk váró sorssal. Herbert lenyűgöző gondolatisága és mély emberismerete emlékezetes karaktereken keresztül mutatja be, hogy sokszor a megváltó maga is lehet áldozat.

Red Pine - Kopár ​hegycsúcs
A ​zen buddhizmusban a zen mesterek nevei rendszerint hegyekhez kapcsolódnak. A Kopár hegycsúcs című könyvben a zen két legkiemelkedőbb mesterének élete és tanítása olvasható. Tanításuk kőkemény buddhizmus, olyan, mint a kopár hegy. Kimozdíthatatlan és élő. Nem fog rajtuk az évszázadok múlása. "Ez a tudat a buddha. Ezen a tudaton kívül sosem fogsz találni másik buddhát. Ezen a tudaton kívül a megvilágosodás vagy az ellobbanás keresése lehetetlen. Igazi természeted valósága, az oknélküliség az, ami utad alatt értendő." (Bódhidharma) "Az igaz tudat valójában ugyanolyan a szenteknél és a hétköznapi embereknél. A hétköznapi emberek azonban tévesen az érzéki dolgok valós létéhez adják áldásukat, s ezzel elveszítik tiszta természetüket és elidegenednek attól. Az igaz tudat ezért nem tud megjelenni. Olyan ez, mint a fa árnyéka a sötétségben, vagy mint a forrás a föld felszíne alatt: létezik, de nem észrevehetően." (Podzso Dzsinul)

John Barth - Az ​út vége
Egy ​középkori állatmese-gyűjteményből szalajtott bagoly, páva, kaméleon, szamár és papagáj egy személyben, és egyszerre óriás és törpe, teli és üres, bámulatra és sajnálatra méltó" - így jellemzi önmagát a regény főszereplője, Jacob Horner, korunk jól ismert irodalmi antihősének egy újabb, amerikai változata. Hornerra csakugyan jellemző mindez, és még sok más is, de legfőképpen az, hogy tehetelen: tehetetlensége néha fizikai mozgásképtelenséggé fajul. Ez nem akadályozza meg abban, hogy egy szerelmi háromszög egyik tagjává és egy tragédia előidézőjévé váljék, sőt talán épp az a törvényszerű, hogy a tehetetlenségből ilyen tragédiák fakadjanak. Groteszk, abszurd, kegyetlen történet Jacob Horneré, és ahogyan John Barth, az újabb amerikai írónemzedék egyik kiemelkedő képviselője előadja "fekete humorával", valami mellbevágó, szimbolikus értelmet is kap: az egész értelmiségről, egy egész korról, egy egész világról mond nagyon kellemetlen véleményt.

Ambrose Bierce - Az ​ember és a kígyó / The Man and the Snake
Ambrose ​Bierce nem kedvelte az embereket, és gúnyt űzött a társadalmi kötelékekből. Azt kell hinnünk, hogy a természetfeletti iránti érdeklődése általános világgyűlöletéből eredt. Olyannyira rögeszméjévé váltak a valós élet szörnyűségei, hogy kifejezésükhöz egy másik dimenziót kellett segítségül hívnia. A hihetetlen történetek közül külön az olvasó figyelmébe ajánljuk az Ebolaj c. novellát, melynek humora az ironikus valóságszépítés mesteri alkalmazásán alapul; A nyáréji történetet, amely mindössze ötszáz szóba ír le egy fajsúlyos horrortörténetet, és a Legkedvesebb gyilkosságom c. írást, amely elborzaszt, s ebbe a borzalomba groteszk kacaj vegyül.

Jan Potocki - Kaland ​a Sierra Morenában
Potocki ​regénye a francia felvilágosodás szellemében, a nagy francia gondolkodók - Diderot, Montesquieu, Rousseau, Voltaire - gondolatai, a deista filozófia jegyében íródott, technikája olyan, mint az Ezeregyéjszaká-é: egymásba fonódó elbeszélések füzére, de emlékeztet a XVIII. században divatossá lett francia pikareszk és erkölcsi regények technikájára is. Potocki könyvét nemcsak az izgalmas, olykor hátborzongató kalandok hosszú sora teszi érdekfeszítő olvasmánnyá, hanem az egzotikus tájak mesteri leírása, a gyakran ironikusan előadott kalandok valóság-hátterének föltárása is. Nem utolsósorban pedig az, hogy lebilincselő olvasmányossága mellett hű ábrázolása a korabeli Európának, elsősorban a spanyol életnek és politikai-társadalmi viszonyoknak.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók