Ajax-loader

Sára Tóth

Rate_positive 20 Rate_neutral 1 Rate_negative 0

3928 napja velünk van 2926 napja láttuk utoljára 2887 napja hibernálva van

Badge-stoppos-1 Poe_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (78)

Ember Mária - Bécs
Nevezik ​Bécset a zene fővárosának - Beethoven és Mozart, Schubert és Haydn, Mahler és Bruckner tették azzá. Nevezik a barokk fővárosának - Fischer von Erlach palotái, Donner szobrai, Maulbertsch festményei jellemzik igazán. De joggal nevezik a múzeumok fővárosának is - gazdag gyűjteményeiben királyi koronáktól lószerszámokig, a "Willendorfi Vénusz"-tól modern művészeti alkotásokig, epheszoszi leletektől úrrakétákig, gótikus gyermek-páncéltól Alt-Wien porcelánokig felsorolhatatlanul sok látnivalót őriznek. S a magyar turista lépten-nyomon a közös múlt emlékeire bukkan... és érdemes engednie a vonzásnak, mert Bécs műemléki és természeti szépségei csak az előtt tárulnak fel, aki szorgalmasan rója útjait.

Vincent Chalvon-Demersay - David Michel - Stéphane Berry - Hárman ​a világ ellen
Anyák ​napja előestéjén általában nem történnek kellemetlen dolgok. Vagy mégis? Pedig minden olyan klasszul indult! A született kémek ugyanis egyedül találták magukat főnökük szupertitkos kémközpontjában. A legmenőbb ékszernek álcázott fegyverek, műszerek és csomó más kütyü lapult Jerry szekrényében. Bombasztikus pillangó hajcsat? Ötkarátos mikroprocesszoros medál? Eper ízű rágógumi? A három csinos és talpraesett kémlányra talán életük legveszélyesebb kalandja, és elképesztő fordulatok várnak. A televízióból jól ismert, világszerte nagy sikerrel játszott rajzfilmsorozat könyvben.

Ismeretlen szerző - Walt ​Disney - Ne állj szóba idegenekkel, Micimackó!
Róbert ​Gida anyukája összeállít egy listát a Gyermek Önvédelmi Tanácsokról, amiket most Micimackóval együtt te is megismerhetsz. Ha ezeket a szabályokat betartod, bátran közlekedhetsz egyedül, meglátogathatod a nagymamádat vagy a barátodat.

Ismeretlen szerző - Walt ​Disney - Ne állj szóba idegenekkel, Micimackó!
Róbert ​Gida anyukája összeállít egy listát a Gyermek Önvédelmi Tanácsokról, amiket most Micimackóval együtt te is megismerhetsz. Ha ezeket a szabályokat betartod, bátran közlekedhetsz egyedül, meglátogathatod a nagymamádat vagy a barátodat.

Covers_40838
Fehérvirág Ismeretlen szerző
25

Ismeretlen szerző - Fehérvirág
Merész ​álmú, kicsiny nép él Európa végső nyugati szirtfokán: a portugál. Hajói egykor büszkén szelték a tengert, három világrész nyögte hódítói vasát, és földrésznyi területek fogadták a portugál nyelv és kultúra ihletését. Csak odahaza maradt mindmáig hontalan, csak otthon szakadt föl marcona hadfiakból az ősi portugál életérzés, a mélabú páncélpattintó sóhaja. Fehérvirág népe kifelé kevély pillantást vetett a világba – csak meg ne lássák könnyeit! – de meghitt magányában, az alentejói és minhói esték csöndjében megszűnt a hatalmi mámor szülte színlelés: meséiben megvallotta, hogy olyan nép ő, mint a másik, egyszerű és jóságos, van öröme, van bánata, tiszteli az igazságot, megveti a hamisságot. A portugál mesék tárgyi elemei még szemléletesebben vallanak: számtalan közismert fordulat – a három legény vagy három leány szimbolikája, a legkisebb gyerek leleményessége, a varázslat és más csodás elem, népi humor, népi bölcsesség, a váratlan meggazdagodás: a szegény ember álma – tanúsítja, hogy a kalandos lovagi eszmény uralma és a gyarmatosító buzgalom csak látványos, de hamis színjáték volt a portugál nemzet – és minden nemzet – történetében. A páncéling alatt emberszív dobog: akár a miénk.

Covers_40652
A ​gonosz királynék Ismeretlen szerző
18

Ismeretlen szerző - A ​gonosz királynék
A ​Himalája vonulatai alatt húzódik meg egy titokzatos keleti ország: Kásmir. Nagy hegyek védik, ritka és csodálatos virágok borítják szépséges tájait. A meséi is színesek és szépségesek, telve csodákkal. Madár őrzi az óriás életét, a varázslatos fán csoda terem, az örök élet titka a forrás vizében rejlik. Elindul a három herceg, hogy megszerezze a kincset. Csak a táj, csak a név más; a keresés, a boldogság utáni vágy azonos mindenütt. Messzi világba visznek, de szívünkhöz szólnak ezek a mesék.

Covers_124851
Szegény ​ember okos leánya Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Szegény ​ember okos leánya
A ​román népmesék híven tükrözik az egyszerű falusi nép életét, vágyait, bajait-gondjait. Arról tanúskodnak – mint a népmesék általában – mily bölcs és okos, néha ravasz és fondorlatos az egyszerű ember, aki egészséges esze és igazságszeretete által vezettetve mindig megtalálja a kiutat a nehéz helyzetekből, mindig ellátja a baját a rossz embernek és megjutalmazza a jót. A sok tündérre, sárkányra, táltosra és egyéb természetfeletti erőre pedig azért van szüksége, mert az akkori társadalmi rend korlátai között saját erejéből változtatni életén már nem tudott.

Covers_40518
A ​boldogtalan kolibri Ismeretlen szerző
26

Ismeretlen szerző - A ​boldogtalan kolibri
Ezek ​az indián mesék nem híres-neves kultúrák üzenetét hozzák, nem a büszke inka, azték vagy maja folklór gazdagságát hirdetik, hanem a dél-amerikai őserdők primitív népeiről vallanak. Ismeretlen táj, ismeretlen természet, furcsa élet, furcsa ember tárulkozik ebben a mesevilágban és sok-sok meglepő külsőséget kell lehántanunk, hogy közel férkőzzünk ennek a sejtelmes világnak lelkületéhez, gondolkodásához. „Egyszer két kisleány meghallotta, hogy a kolibri furulyázik. Olyan szépen játszott, hogy az egyik kisleány így szólt: >A felesége akarok lenni.< Felkereste a kolibrit és vele aludt.” – Ilyen üde színek váltakoznak nekünk oktalan, szokatlan drasztikummal, varázslattal, olykor suta költőiséggel, de kópé-derűvel és bölcselő kedéllyel is. ha figyelmesen olvassuk, mi mindent gondol a kóbor halász-vadász önmagáról és környezetéről, a sok furcsaság mögött valami nagy megnyugtató tanulságot lelünk: egy kissé rokonok vagyunk, mert talányai-honnan-hogyan-miért jött létre az ember és a környező világ ezer jelensége, a tűz, az éj, a csillag, az ünnep, a dal vagy a földművelés – tulajdonképp a mi talányaink is.

Covers_40507
Egy ​asszony öt férje Ismeretlen szerző
23

Ismeretlen szerző - Egy ​asszony öt férje
Mostoha ​körülmények között az örökös jég hazájában élnek az eszkimók. A zord, küzdelmes élet közepette is megteremtették saját képzeletvilágukat, melyet az ősök szellemei és a mesék hősei népesítenek be. A mítosz, a mese, a költészet és a tréfa itt is megterem és különös virágokat hajt, az Észak virágait. Ezek nem pompázóan dúsak, de egyszerűségükben is színesek, kedvesek és igen sok mindent mutatnak meg az eszkimó nép mindennapi életéből.

Covers_40504
A ​nyírfa-fiúcska Ismeretlen szerző
22

Ismeretlen szerző - A ​nyírfa-fiúcska
Járja ​a vadász a tajgát, hattyú a zúgó Amur felett: az engedetlen lány az, aki átbucskázott a fején és hattyúvá változott.... Vadkan csörtet a bozótban – a falánk, önző sámán lelke lakik benne, akit mohóságáért erdei vaddá varázsolt a Tigrisember. És szájról szájra szállnak az Amur partján a csodálatos tündérmesék, hősmondák, állattörténetek... Az olvasó szeme előtt megelevenedik a tajgalakók titokzatos szellemekkel, jó és gonosz állatokkal, leselkedő szörnyekkel benépesített világa.

A_f%c3%b6ld_sz%c3%a9pe
A ​föld szépe Ismeretlen szerző
21

Ismeretlen szerző - A ​föld szépe
A ​mesemondás ősrégi albán népszokás: az élő hagyományt jelenti, melyben nemzedékről nemzedékre tovább élnek a népi hősök. Kemény emberek ezek, nem riadnak vissza a nehézségektől, minden csapás után talpra állnak. Nemcsak bátrak, hanem fortélyosak is – jelképezve magát az albán népet, amely hosszú évszázadokon át szinte élet-halál harcot vívott a mostoha természettel, az idegen hódítókkal és saját földesuraival is. Csapásra csapással visszaütni, túljárni az ellenség eszén: ezt tanúsítja az albán mese- és mondavilág.

Anapl%c3%a1nya001
A ​Nap lánya Ismeretlen szerző
20

Ismeretlen szerző - A ​Nap lánya
Meserajongó, ​önfeledt gyermekolvasók számára igazi mesekönyv ez a kötet, művelődni vágyó felnőtteknek pedig gazdag folklórkalauz. A műfajhoz illően bőséggel sorakoznak benne a gyermekszívet megdobogtató csodás tündérmesék, varázslatos kalandok, diadalmas próbatételek, természetfölötti hősök, beszélő állatok, a felnőtt szem azonban a valósághű mozzanatok mögött elmúlt korok teljesebb valóságát is megsejtheti, a legendamesékben derűs parasztbibliára lelhet, a mediterrán motívumokban pedig a történelmi-mitológiai előképeket is felismerheti. S ha valami fölött mégis elsiklik figyelme, útbaigazíthatják a kötet végén található Calvino-jegyzetek, melyek találóan tömör, megvilágító magyarázatokkal segítik a tájékozódásban, sőt, olykor még az összehasonlító mesefolklórba vagy az elbeszélés-művészet apró fortélyaiba is bevezetik. Calvino rendszerező-feldolgozó munkája kivételes értékkel gazdagította az olasz meseirodalmat. Tolla nyomán az addig különféle változatokban fennmaradt és különféle tájnyelveken hangzó, kiadott vagy kiadatlan mesékből mesterien szerkesztett, remekmívű olasz nyelvre fordított, egységes szövegek születtek. Olyan meseszövegek, amelyek méltán lehetnek nemzedékek óta a legifjabbak első olvasmányai. S ebben a technikai tudáson kívül a példás írói azonosulásnak is nagy szerepe van: Calvino " minden emberi történet nélkülözhetetlen vázát" látta a mesében. Ezeroldalas, nagy gyűjteményéből most egy áttekintő válogatást adunk közre magyar nyelven. (Szénási Ferenc)


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (32)

Kresley Cole - Vámpíréhség
Lachlain, ​a klán félelmetes fejedelme több ezer éve keresi azt a nőt, aki a legenda szerint lecsillapítja forrongó dühét. Lachlain maga a tökéletes férfi: gyönyörű, okos, szenvedélyes, de elátkozott, aki minden teliholdkor vérfarkassá változik. Egy nap Párizsban rátalál egy diáklányra, aki szülei halálának ügyében nyomoz, és bár ösztönei azt súgják, hogy Emma az igazi, mégis minden porcikája tiltakozik ellene. A titokzatos lány ugyanis vámpír, a vérfarkasok ősi ellensége. Lachlain mégsem bírja legyőzni a vér szavát, elrabolja a lányt, és ősi birtokára viszi. Útjuk során nemcsak Emma szerelmét kell kivívnia, hanem az őket üldöző vámpírokat is le kell győznie, akik maguknak követelik a lányt mint fajtájának utolsó képviselőjét… KRESLEY COLE világhírű sorozata megérkezett. A számos országban bestseller regényeket fergeteges akciók, ördögien szenvedélyes szex és lenyűgöző szereplőgárda jellemzi. A Vámpírok alkonyat után sorozat az olvasókat egy varázslatos és démoni világba vezeti, ahonnan nincs visszaút.

Jeffrey Archer - Becsületbeli ​ügy
1966: ​Brezsnyev utasítást ad a KGB-nek, hogy egy hónap alatt kerítsék elő Nyugat-Európából Rubljov egy ikonját, melybe annak idején fontos dokumentumokat rejtettek el. A fiatal, ambiciózus és kegyetlen Romanové a feladat, hogy az akciót vezesse. Vele kerül szembe Adam Scott, egy angol fiatalember, aki apjától mindössze egy lezárt borítékot örököl - a benne lévő irat alapján azonban hozzájuthat egy felbecsülhetetlen értékű műtárgyhoz. Egy svájci bank széfjéből vehetné át az ikont - mert természetesen a KGB által is hajszolt festményről van szó -, ha a repülőtéren nem várná őt máris a mindenre elszánt szovjet ügynök. Először Adam barátnője esik áldozatául a gyilkos versenyfutásnak, majd ő maga is halálos csapdába kerül... Lélegzetelállító kalandok, titkosszolgálati akciók, árulások és kegyetlen üldözések követik egymást e fordulatos, nagyszerű regény lapjain.

Csaba György - Csillagjóslás
A ​nem-tudható dolgok tudománya, Évszázadok kérdőjelei, Az asztrológia történetéből, Hogyan dolgozik az asztrológus? Állítsunk fel egy horoszkópot! A horoszkópok kiértékelése, Néhány érdekes horoszkóp, Az asztrológia és az igazság, A házszámítás menete.

Ismeretlen szerző - Melyik ​a nemdohányzó mentőcsónak? - Which is the Non-smoking Lifeboat?
"Emberi ​lény vagyok - tilos félbehajtani, összetekerni, vagy bármi módon megrongálni" Az új, régi, rövid, hosszú, vidám, szomorú idézeteket tartalmazó kis könyv igazi MENTŐCSÓNAK mindazoknak, akik nem bánják, ha poénba fordulnak a magvas gondolatok.

Bolyki_tam%c3%a1s_a_%e2%80%8bvil%c3%a1g_legnagyobb_kincsei
A ​világ legnagyobb kincsei Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb kincsei
A ​fejlett technika óriási üzletté avatta a kincsvadászatot, melynek ugyanakkor megvan a maga romantikus bűvereje is. Emberek millióinak fantáziáját izgatják létező és elképzelt kincsek. Gondoljunk csak a világirodalom klasszikus alkotásaira. A Tom Sawyer kalandjai, A kincses sziget vagy Az aranybogár hosszú ideje generációk kedvenc olvasmányai. S hogy ezek a történetek modern korunkban is hatással bírnak az emberiségre, arra a legjobb példa az Indiana Jones sorozat, melynek hatására számos expedíció szerveződött a Biblia kincseinek felkutatására!... Ebben a könyvben egy fantasztikus kincskereső utazásra invitáljuk Önöket. A biblia időktől napjainkig végigkísérjük a világ legnagyobb kincseinek keletkezési körülményeit, és utána megpróbálunk fényt deríteni arra is, hol találhatók manapság ezek a legendás aranyak, gyémántok és más drágakövek, valamint szinte felbecsülhetetlen értékű műalkotások.

Ismeretlen szerző - A ​világ legbrutálisabb gyilkosai
Az ​élet túlságosan tünékeny, a halál túlságosan végleges, mégis gyilkosságot gyakran oly könnyűszerrel elkövetnek emberek. Talán ennek tudható be, hogy ez a rettenetes bűncselekmény annyira felzaklat mindannyiunkat. A gyilkosságokat jórészt nem előre megfontolt szándékkal követik el. Többnyire egy tébolyult pillanat szüleményei. Régóta felgyülemlett indulatok törnek gyakran végzetes erővel a felszínre, amikor az elme nem képes többet elviselni és a gát hirtelen átszakad. Ám egyéb okok is léteznek, sokkalta ördögibb, jóval felfoghatatlanabb, nem egykönnyen megbocsátható okok. A mindannyiunkat leginkább elborzasztó gyilkosságok kapzsiságból vagy irigységből fakadnak, esetleg egy háborodott elme szadista megnyilvánulásai. Ám időnként olybá tűnik, hogy puszta vérszomjon kívül nincs egyéb magyarázat. E kötetben összegyűjtöttük a mindmáig leghírhedtebb gyilkossági eseteket.

Bolyki_tam%c3%a1s_a_%e2%80%8bvil%c3%a1g_legnagyobb_rom%c3%a1ncai
2

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb románcai
Sok ​legendás szerelem tarthatna igényt a "világ legnagyobb" jelzőjére, de mi csak azokat a történeteket válogattuk össze kötetünkben, amelyek a legviharosabbak, leglángolóbbak és a maguk korában leginkább foglalkoztatták a közvéleményt. Olyan híres történelmi személyiségek kerültek be a válogatásunkba, akiknek többnyire viharos szerelme birodalmak sorsát határozta meg, remekműveket ihletett vagy éppen világraszóló pletykaáradatot indított el. Kezdetben persze ez nem ment olyan gyorsan, mint manapság. Cleopatra és Antonius viszonyáról csak nagy vonalakban értesült a birodalom népe, a hírek tág teret biztosítottak a fantáziának. Napjainkban a felgyorsult információ-áramlások és a közerkölcsök romlásának köszönhetően szinte azonnal értesülhetünk a hírességek valamennyi intim pillanatáról. Ennek ellenére reméljük, hogy kötetünkben sok olyan ténnyel találkozhat, amelyről eddig nem is lehetett tudomása. Elvégre még a legjobban értesült olvasó sem ismerhet minden apró titkot.

Roger Boar - Nigel Blundell - A ​világ legnagyobb kísértetei
Évitizedek ​óta nem jelent meg Magyarországon olyan összefoglaló munka, amely a túlvilágról hozzánk érkező látogatók - a szellemek - és a hozzájuk kapcsolódó jelenségkör megítélésében segítené az olvasót. Sorozatunk második kötete, a VILÁG LEGNAGYOBB KÍSÉRTETEI ezt a hiányt kívánja pótolni. Szó esik bosszúszomjas szellemekről, akik iszonyatot keltve térnek vissza, s arra is képesek, hogy elpusztítsák az őket sírba jutattó gonosztevőket. Megismerkedhetünk gyakorta kísértett épületekkel, melyeket a korábban ott élők szellemei látogatnak, akár testet öltve, akár "csak" különböző dermesztő effektusokkal jelezve ottlétüket. Azt is megtudhatjuk, hogy nem csak állatoknak és embereknek lehetnek szellemei, hanem pl. hajóknak is. "Modern" kísértetek utaznak a repülőgépek fedélzetén, megrökönyödést keltve az utasokban és a személyzet tagjaiban. A szerzők régi idők híres embereinek és uralkodóinak szellemei közt is elkalauzolnak bennünket. Az utolsó fejezetben kifejezetten barátságos, segítőkész kísértetekkel találkozhatunk, akikről javarészt filmcsillagok számolnak be, köztük Telly Savalas, Vincent Price, Kim Novak és a Dallas filmsorozatban Lucyt alakító Charlene Tilton.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (35)

Ismeretlen szerző - Tréfás ​és csúfolódó erdélyi népköltészet
Az ​olvasó e könyvben a népi humor megnyilatkozásait veszi csokorba kötve. Helyesebben: kert nyílik meg előtte, melynek ágyaiban vadon termő gyógynövények virítanak. Csupa idegcsillapító, csupa lélekmelegítő illat. A huncut molyostól a harsány hahotáig. Versben, mesében népünk tréfakedve ömlik olyan időkben, mikor százszor meggondoljuk, míg egyszer elnevetjük magunkat. Hálával tartozunk összeválogatójának, kiadójának, hogy hozzájuttatnak minket egy-egy mosolynyi derűhöz, mégpedig a legtisztább forrás kútból, népünk tréfakedvének kiapadhatatlan, friss, üdítő italából. _Szentimrei Jenő_

Turcsányi Ervin - Nyolclábú ​vadászok
Izgalmas ​vadászatok szemtanúja lehet az olvasó maga is, ha a könyvben szereplő kis diákkal együtt megpróbálja megfigyelni a "nyolclábú vadászok" - a pókok életét a padlássarokban, a virágos réten, a liget bokrosaiban, a folyóparton - s amire nem is gondolnánk -, a tó vizében! Itt lesnek zsákmányra, itt vívnak roppant harcokat ellenségeikkel a "nyolclábú vadászok". Csak meg kell őket jobban nézni szorgos hálószövögetésük közben, csak szemügyre kell venni pompás rajzolatú kis testüket, s kiderül, hogy milyen nevetséges és oktalan az iszonyodás ezektől a nagyon hasznos, igazán érdekes állatoktól.

Sárváry András - Népek ​itala
Honnan ​származik mindennapi italunk, a kávé, a tea, az indián "istenek itala", a kakaó s a mostanában Coca-Cola? Hogyan készítenek erjesztett leveket, alkoholtartalmú italokat a világ más-más tájain szőlőből vagy pálmából? Mi minden történik a tejjel, míg a fejés után reggelizőasztalunkra kerül, s milyen növényi nedveket kapnak más tájakon tejpótlóként a gyerekek? A Gaál Éva rajzaival díszített színes képeskönyv Varga Domokos: Népek kenyere folytatásaként készült.

Ágh István - Hányat ​nézek a naptárban?
Hányat ​nézek a naptárban? Régi falusi ünnepek Hármat nézek a naptárban: farsangot, ünnepnapot, névnapot - tartja a régi közmondás. Hányat kell még aludni karácsonyig? - kérdezgeti a kicsi gyerek ma is a decemberi estéken. S hány ünnepnap piroslik fel a régi naptárban, amikor a költő álmodik gyerekkorának falusi ünnepeiről? Amikor vizesvödörrel öntözték meg a lányokat húsvéthétfőn, amikor a búcsúban Szarajevo-bicskát vett a gyerek vásárfiaként. Szalmán pörzsölődött a hízó disznótor reggelén, s lucaszékre állt, aki boszorkányt akart látni karácsony éjszakáján. Költő mesél dunántúli népszokásokról, és dunántúli faluban nőtt festő kelti életre a falu ünnepeit ebben a szép, második kiadásban megjelenő Bölcs Bagoly kötetben.

Ana María Matute - Paulina
Az ​érzelmekben gazdag, szép regény egy tíz év körüli csúnyácska kislány és egy hasonló korú világtalan kisfiú barátságának történetét meséli el. Paulina a jómódú földesúr unokája, Juanin pedig egy szegény bérlő fia. Mindketten magányosak, és barátságuk fordulópontot jelent életükben. A spanyol írónő neve világszerte ismert a felnőtt- és gyerekirodalomban. Felnőttregényével elnyerte hazája legmagasabb irodalmi díját, egyik ifjúsági regényét pedig az ismert Lazarillo-díjjal jutalmazták. A könyv Dezsényi Gyöngyi fordításában, Szecskó Tamás rajzaival díszítve jelenik meg.

Img066
Nézz ​körül! Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Nézz ​körül!
Kedves ​Pajtás! Miről olvashatsz ebben a könyvben? Sokféle olvasmányt találhatsz itt. Sok könyvből válogattunk össze számodra írásokat mindarról, amit magad is tapasztalhatsz, ha nyitott szemmel jársz a világban. Ne légy türelmetlen! Figyelmesen olvasd el a kiválasztott fejezetet! Azután végezd el tanácsunk szerint a kísérleteket, megfigyeléseket.

Anneliese Felsenstein - Hétköznapi ​varázslat
Egy ​régi keleti mesében egyszer egy bölcs király vadászat közben eltévedt az erdőben. Egy tölgyfa ágából fuvolácskát faragott, és - láss csodát! - a fuvola hangja hazarepítette szerettei körébe. Ez az előzménye Mozart híres operájának, a Varázsfuvolának, és ez a mese a kulcsa annak a történetnek is, melyben három bécsi gyerek keres igazságot és kiutat hétköznapi gondjaiból. Őket is ugyanaz a varázslat, a zene hatalma segíti a megoldáshoz. Anneliese Felsenstein bécsi írónő regénye Mozartot: az alkotót és az embert hozza közel kis olvasóihoz, érdekes mai történet keretében.

Thury Zsuzsa - A ​tűzpiros üveggömb
A ​regény egyik főhőse egy édes, kicsi lány, akit elszakít szüleitől a történelem, de mindenütt mindenki szeretettel veszi körül. A másik Kabai Erzsébet, csaknem felnőtt nő. Ellentmondásos egyéniség. Saját és társai egyhangú, csaknem szürke életét gyakran pezsdíti fel különc magatartásával. Tüskés modora részben felvett póz, részben hányatott sorsának következménye. Amióta az eszét tudja, árva, nincsenek rokonai, nincs otthona. Mégis újra és újra elfogja a gyötrő érzés, hogy volt időszak, amikor ő boldog volt és szerették. Hol? Mikor? Arra nem emlékszik.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók