Ajax-loader

Frigyik Mónika

Rate_positive 28 Rate_neutral 2 Rate_negative 1

3686 napja velünk van 2751 napja láttuk utoljára 2712 napja hibernálva van

Badge-rukkaracsony2014-2 Badge-stoppos-1 Buek_2013_300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Meetoff_300 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (144)

Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes - Ablak-Zsiráf
Az ​Ablak-Zsiráf gyermeklexikon első olvasói lassan már maguk is szülősorba lépnek. Ezer és ezer kisiskolás ismerkedett a világgal a kötet segítségével, amely nemcsak az anyanyelvi oktatásban vált hasznos kézikönyvvé, hanem a környezetismereti órákon is kiváló segédeszköz lett. A több mint 1200 címszó felöleli mindazt az ismeretanyagot, amelyet a 7-10 éves gyerekeknek el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy a szűkebb s tágabb környezetükben eligazodjanak. A szómagyarázatok - ahol csak szükséges és lehetséges - egymásra épülnek, s a dolgok közti logikai összefüggés megtanítása egyik alapvető célkitűzése volt a szerzőknek. A kis olvasók tehát a konkrét ismeretszerzés mellett átfogó gondolkodást is tanulnak. Felújított kiadásunk igyekszik tükrözni a változó világot, és néhány idejétmúlt címszót újak váltottak fel.

Mihail Sadoveanu - A ​nyestfiak
Mihail ​Sadoveanu történelmi regényei közül a legjelentősebb A Nyestfiak. 1935-ben adta ki a trilógia első kötetét, 1943-ban a harmadikat. A romantikus kalandokban bővelkedő, keletiesen pazar költőiségű regény a nagy moldvai fejedelem, Stefan cel Mare korát és alakját ábrázolja. A moldvai fejedelemség Stefan cel Mare idejében élte fénykorát: a csaknem ötven esztendeig (1457-1504) uralkodó Stefan kiépíti a fejedelmi hatalmat, nagymértékben függetleníti magát Mátyás királytól és a lengyel királyságtól, és élethalálharcot vív a terjeszkedő török hatalom ellen. Ennek a szinte folytonos háborúnak egyik történelmi jelentőségű állomása volt a regényben festői színekkel megírt, a moldvai Vaslui térségében megvívott győzelmes ütközet (1475).

Franz Werfel - A ​Musza Dagh negyven napja
Az ​első világháború idején az oszmán-török birodalom vezetői pusztulásra ítélték a keresztény örmény népet: a sivatagba, a semmibe száműzték őket otthonukból. Hét kis-ázsiai falu népe azonban a halálba vezető vándorút helyett a tengerparti Musza Daghra menekült. A mindössze ötezer lélek "Mózes hegyén" negyven napig tartotta magát, többször visszaverve a török ostromot, míg egy francia hadihajó ki nem szabadította őket. Franz Werfel regénye a céltudatos helytállás és a gyűlöletes népirtással való elszánt szembeszegülés története, amely úgy ábrázolja az örmény nép tragikus sorsát, hogy közben nem próbál ellenszenvet kelteni a török iránt.

Honoré de Balzac - A ​tizenhármak története
A ​Tizenhármak története című fordulatos, izgalmas trilógia egy-egy darabja szinte filmszerűen eleven közelségbe hozza a XIX. század Párizsának nagyvilági életét. Nem véletlen, hogy ezeket a műveket megfilmesítették, sőt a televízió is feldolgozta, sok tízmillió nézője számára. Az olvasó lankadatlan érdeklődéssel követi a szép és erélyes Jules-né, a kacér és szellemes Langeais hercegnő, és a világtól elzárt, egzotikus szépségű Aranyszemű lány buktatókkal, fájdalmas csalódásokkal, nagy szerelmi fellángolásokkal és tragédiákkal terhes sorsát. És Balzac, miközben nagyítólencsével követi az esendő ember szövevényes, kiszámíthatatlan életútját, maradandó képet fest kora ellentmondásairól és az igazságért küzdő, intrikák ellen harcoló, romantikus hevületű, és mindenen diadalmaskodó, titokzatos "tizenhármak"-ról.

Graham Hurley - Hétvégi ​gyilkosság
Titokzatos ​gyilkosságsorozat tartja félelemben az országot. Sabbathman, a hétvégi gyilkos sorban elteszi láb alól azokat, akik befolyásuknak köszönhetően a legnagyobb vagyonra tettek szert. Azzal vádolja őket, hogy romlásba döntik az országot, ezért egyikük sem érezheti magát biztonságban. Miközben a közvélemény fokozatosan Sabbathman pártjára áll, a kormány az MI5-öt bízza meg, hogy megállítsák a gyilkost

John Sandford - Őrült ​futam
A ​Megmondja a kártya izgalmas cselekménye közben fogadtuk szívünkbe a két kedves szélhámost, a számítógép kalózt és a betörőt. Kidd és LuEllen most visszatérnek az Őrült futam-ban. Ebben a regényben részvénytársaságok kíméletlen háborújába keverednek . Egy hadiipari vállalat tulajdonosa béreli fel őket, hogy számítógépes szabotázs és kémkedés révén tönkretegyék üzleti riválisát. Dollármilliókat kapnak a munkáért, de ha egyetlen hibát is elkövetnek, életük hátralévő részét börtönben tölthetik. Minden a terv szerint halad, amikor megölik harmadik társukat, és ettől kezdve már a saját életükért is küzdenek.

Covers_279218
Csizmás ​kandúr Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Csizmás ​kandúr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Magda - Varázsoló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_41836
19

Ismeretlen szerző - Walt ​Disney - Boldog karácsonyt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_392140
7

Ismeretlen szerző - Walt ​Disney - Bambi karácsonya
Beköszöntött ​a tél. Vastag hótakaró fedte be a tájat, ami jócskán megnehezítette az élelemhez jutást az erdei állatok számára. Ráadásul még egy farkas falka is idehúzódott az erdőbe északról, hogy eleséget találjon. Bambi és barátai nagy veszélyben vannak, pedig semmire sem vágynak jobban, mint hogy együtt ünnepelhesség a karácsonyt szeretteik körében...

Glenn Meade - A ​feltámadás napja
Az ​al-Kaida egy terrorista csoportja tömegpusztító fegyvert helyez el Washington közelében, és a szervezet kegyetlenül megzsarolja az amerikai kormányt. Az amerikai elnöknek rövid ideje marad rá, hogy az Egyesült Államok saját hadseregét kivonja a Perzsa-öböl térségéből, egy névsor alapján szabadon bocsássa a börtöneiben fogva tartott terroristákat, s ugyanezt elérje a szövetségeseinél, de még Oroszországnál is. Megindul a tanácskozás: engedjenek-e az iszonyú pusztulást ígérő zsarolásnak? Közben megkezdődik a hajsza a Washingtonban rejtőzködő terroristasejt után - melynek egyes tagjait ugyancsak zsarolással vonták be az akcióba...

Covers_242803
A ​méhecskék tánca Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​méhecskék tánca
Csupa ​érdekfeszítő dolog történik körülöttünk és gyakran úgy érezzük, bizony nem ártana jobban is megismerni a bennünket körülvevő világot.. a rendhagyó módon feldolgozott mesék a természet világába kalauzolnak el bennünket, teret engedve a gyermekeinkkel az élővilág törvényszerűségeiről folytatott beszélgetéseinknek például arról, miként keresik táplálékukat a méhecskék, miért előnyös a békák számára a zöld szín, vagy hol hajtja téli álomra a fejét a sündisznó...


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (41)

Charlotte Brontë - Jane ​Eyre
A ​regény vadromantikus cselekménye, érzelmessége révén nagy sikert aratott. Címszereplője koldusszegény árvalány, akit egy komisz nagynéni nevel, majd beadja a lowoodi árvaházba. Jane tanítói oklevelet szerezve egy gazdag birtokos, Rochester házában lesz nevelőnő. A bonyodalmak viszont főként ezután kezdődnek...A bátor és tiszta, önmagához és szerelméhez mindig hű Jane vezeti el a XIX. század Angliájának világába az olvasót, aki az ő tisztán látó szemével figyelheti a kastélyok színesen kavargó társasági életét és a színes kavargás mögött megbúvó könyörtelen önzést.

Sarah Dunant - Vénusz ​születése
Reneszánsz ​randevú... A Vénusz születése gazdag szövetű mű, amely úgy tekeredik körénk, mint a legdrágább firenzei selyem, és úgy játszik rajta árnyék és fény, mint a korabeli bársony kelméken. Vérbeli klasszikus nagyregény, az egyik legnépszerűbb angol krimiíró tollából. A XVI. századi Firenze művészettől ékes, de bujaságtól romlott. A festészetre és bölcseletre fogékony Alessandra Cecchi, a tehetős kelmekereskedő leánya számos titokra szeretne fényt deríteni. Hová tűnik éjszakánként a család kápolnájában dolgozó freskófestő, milyen rémséges bűnök terhelik az újdonsült férjet, és hogyan tarthat össze egy család a politikai cselszövésekkel és vallási terrorral terhes időkben. Alessandra kitárja lelkét a művészetnek, testét pedig a szerelemnek, miközben egy sorozatgyilkos tartja rémületben Firenzét, és a szószékről Savonarola máglyával fenyegeti a bűnös lelkeket.

Nelson DeMille - A ​katedrális foglyai
Szent ​Patrik napja van New Yorkban. Mindenki ünnepel, és még nem tudják, hogy életük legnagyobb megrázkódtatása elé néznek. Az Észak-Írország forrongó gyűlöletébe született IRA-tag, Brian Flynn briliáns terroristatámadást eszelt ki: elfoglalják a Szent Patrik-katedrálist. A túszok közt ott van volt szerelme is, aki terroristamúltjával szakítva, a békén munkálkodik. Az ellenségei közt szerepel egy amerikai-ír rendőrhadnagy, aki a saját csapatán belüli áruló ellen is küzd, valamint egy zavarosban halászó brit hírszerző tiszt, aki saját cinikus és véres tervét is megvalósítani kívánja. A rendőrök egy csapdákkal teli, tökéletes gyilkos zónában találják magukat a katedrálison belül. A túszok a halállal, Flynn pedig saját démonaival néz szembe az idegek, az erény és az ármány túlhevített párviadalában.

Lev Tolsztoj - Háború ​és béke
Tolsztoj ​két (külön-külön is sok ágú) szálból szőtte hatalmas regényét. Az egyik Rosztov gróf, Bolkonszkij herceg és több más család öregjeinek és fiataljainak regénye, mely híven tükrözi az orosz nemesség életét I. Sándor cár korában. A regény másik szála az 1812-es napóleoni hadjárat leglényegesebb cselekményeinek története. Bemutatja azt az igazságos védelmi háborút, amelyet az orosz nép, hallatlan szenvedések közepette, diadalmasan vívott meg a betolakodók ellen. Valóságos eposz ez, melynek hőse maga a nép. A regény ezernyi epizódjában rengeteg ember jelenik meg előttünk, de Tolsztoj jellemábrázoló ereje valamennyit elevenné s feledhetetlenné teszi. Mindenütt meglátja és megmutatja azt, ami általános érvényű. Ezért él és hat ez a csodás regény örökké, és minden kor számára van mondanivalója.

Jack Higgins - Az ​Isten háta mögött
Neil ​Mallory, a fiatal pilóta Brazília őserdői felett majdnem lezuhan, de Sam Hannah, a Királyi Légierő öreg rókája biztonságos leszállóhelyre irányítja. Találkozásuk sorszerűnek bizonyul, hiszen amikor később Malloryt kirabolják, nincs más választása, mint elfogadni Hannah ajánlatát, aki pilótát keres posta- és általános légifuvar-szállításhoz. Az útvonal azonban a huna indiánok birodalma és a "Halál folyója" fölött vezet...

Alexandre Dumas - Egy ​orvos feljegyzései
- ​Herceg... -mondta a grófné réveteg pillantással. - Tessék. - Ki az a férfi ott, ott lejjebb, de Guéménée mellett? - Az a barna bőrű, fekete szemű, mozgékony arcú férfi? Az, grófné, alighanem valami főtiszt, akit őfelsége a porosz király küldött ide... Ez a párbeszéd Dubarry grófné, XV. Lajos francia király szeretője és Richelieu herceg, Franciaország marsallja között zajlott le. De valóban, ki is ez a rejtélyes férfiú, ez a Joseph Balsamo - mert hiszen róla van szó -, aki szerepeit állandóan cserélgetve jelenik meg az olvasó előtt? Ki ez a szabadkőműves, ez a kétezer esztendős, örökéltű Acharat, ez az alkimista, aranycsináló, magnetizőr, múltba látó és jövendőmondó lélekidomár, aki párizsi, Szent Kolozs utcai rejtekhelyéről igazgatja a francia forradalom előkészületeit, sakkban tartja Párizs félelmetes rendőrfőnökét, s látnoki képességű médiumai,a sápatag vidéki bárólányka, Andrée, és a forróvérű, szenvedélyes olasz Lorenza révén a háttérből irányítja a francia politikát? Dumas-nak a különös figura megformálásához valóságos történeti személy szolgált mintául: az a Cagliostro gróf néven ismert, palermói származású nemzetközi kalandor, aki Európa számos udvarában megfordult, és a legbefolyásosabb körökből szedte áldozatait. E nem mindennapi személy kalandos, olykor borzongató históriája jó alkalmat ad az írónak, hogy felrajzolja a nagy francia forradalmat megelőző korszak súlyos eseményekkel terhes, zaklatott hétköznapjait is.

Claude Dulong - A ​szerelem a XVII. században
Elképzelésünk ​a szerelemről s az a mód, ahogy kifejezzük, nemcsak az egyénektől függ. Századok és környezet szerint változik, függvénye az életmódnak, a hiedelmeknek, az irodalomnak, de ugyanakkor hatást is gyakorol rájuk. Azt képzeljük, hogy vérmérsékletünknek engedünk, holott gyakran csupán egy divatot követünk. Az olvasó talán furcsállja, hogy ebben a könyvben hiába keresi bizonyos híres szerelmi kapcsolatok történetét. De a szerző nem azt tűzte ki célul, hogy antológiát állítson össze gáláns történetekből, hanem arra törekszik, hogy megértesse, és példákkal megvilágítsa annak a századnak sokféle érzelmi és lélektani magatartását, amely a szerelemről való ismereteinknek úgyszólván összességét közölte csodálatos művekben.

Emily Brontë - Üvöltő ​szelek
A ​gyermek Heathcliffet a skót felföld lápos vidékén találják. Mr. Earnshaw szíve megegesik az elhagyott fiún, és hazaviszi házába, ahol lányával, Cathyvel és fiával, Hindleyvel él együtt. Heathcliff az évek múltával beleszeret Cathybe. Ám a féltékeny Hindley mindenáron tönkre akarja tenni, ezért azon a napon, amikor Mr. Earnshaw meghal, az istállóba száműzi Heathcliffet. Nem sokkal később Cathy is elhagyja a házat, feleségül megy a szomszéd birtokos fiához, Edgar Lintonhoz. Heathcliff pedig szépen, lassan kiterveli rettenetes bosszúját... Harmincéves sem volt még Emily Brontë, amikor megírta a világirodalom talán legkülönösebb szerelmi regényét. Valóság és látomás, természet és lélekelemzés, vadság és szelídség furcsa szövedéke ez a történet, egy romantikus írói lélek vallomása a szenvedélyes szerelemről.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (40)

Alexandre Dumas - Luisa ​San Felice
1798-ban ​vagyunk, Nápolyban. Fülledt s forradalommal terhes a levegő. Összefognak a nápolyi hazafiak legjobbjai, hogy - életük kockáztatása árán is - szembeszálljanak az önkényuralommal. A fenyegetett zsarnok ilyenkor akár magával az ördöggel is szövetkezik, hogy hatalmát megvédje: ezúttal haramiákkal, gyilkosokkal, és a hírhedt prostituáltból királyi kegyencnővé lett Lady Hamiltonnal. Mi keresnivalója van ebben az izgatott kavargásban a bájos, üde Luisának? Gyermekkora óta alig tette ki lábát a pálmakertes ház paradicsomi védettségéből. Hogy kerül mégis a viharos események forgatagába, milyen erők, milyen szenvedélyek sodorják magukkal? Megrendítő, tiszta, szép szerelem keretében tárja elénk Dumas e forrongó esztendők esményeit s bennük a szépséges Luisa San Felice végzetes sorsát. A regény befejezetlennek látszik, de Dumas Emma Lyonna című művében írja tovább és fejezi be ennek az izgalmas korszaknak és hőseinek fordulatokban gazdag történetét.

Roger Martin du Gard - A ​Thibault család
A ​Thibault család-ban, a XX. század Háború és béké-jében nyomon követhetjük egy apa és két fia élettörténetét; az apáét, akinek belső harcait és elfojtott érzelmeit csak halála után ismerjük meg ; Antoine-ét, az idősebb fiúét, aki majdnem mindent megkap a fennálló társadalmi rendtől: állást, hírnevet, jólétet, szerelmet ; s talán leginkább Jacques-ét, a kisebbik testvérét, aki már gyermekkorában sem tűri a családi, az érzelmi, a társadalmi zsarnokság nyűgét, és aki mindennel szakítva, az írásban, a forradalomban és végül az önkéntes halálban találja meg az emberekkel és önmagával való békéjét. De fontosabb a mesénél az a hatalmas világkép, amely mintegy rajzolódik lassan a háttérre. Antoine, a jó orvos, és Jacques, az eszményi forradalmár, a maguk véges életén túl az emberi szenvedéssel birkóznak: az egyik a társadalmon belül és azért, hogy gyógyítsa, a másik a társadalommal szemben, hogy gyökerében megváltoztassa. Megkísérlik a lehetetlent, és mind a ketten eljutnak az emberi lehetőség végső határáig.

Radvány Zsuzsa - Hápi ​és barátai
Egy ​szép tavaszi napon a baromfi udvarban Hápi elhatározta, hogy megnézi ki is lakik még vele egy udvarban.

Covers_92366
Rudolf, ​hová tűntél? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Rudolf, ​hová tűntél?
Karácsony ​este Rudolf, a kedves, piros orrú rénszarvas eltűnik! Hogyan viszi el Mikulás a sok ajándékot a gyerekeknek? Megtudod ebből a képeskönyvből!

S. Szigeti Cecília - Bakai Piroska - Egér ​Kázmér kalandjai
Egér ​Kázmér huncut kisegér. Vidám, éles eszű fürge jószág, Egérpapa és Egérmama egy szem gyermeke. Barátai az erdő lakói: Őzi és Fecske Fáni, no meg a az egéróvodások, Évi, Menyus és a többiek.

Stephen Coonts - Kuba
Valamikor ​a közeli jövőben játszódik a regény, amely egy elképzelt kubai rakétaválság történetét meséli el. A több szálon futó, fordulatos regényben, amelynek több központi alakja is tagja a Sedano családnak, olvashatunk Floridába igyekvő - és egy ember híján vízbe fúló - menekültekről, pénzügyi intrikákról, hatalmi praktikákról, gyalázatos összeesküvésről, szerelemről - és persze a válság megoldásáról, a diktátor halála utáni Kuba elindulásáról a demokratizálódás és az amerikaiakkal való viszonylagos rendezés útján.

Radvány Zsuzsa - Tipi ​és Topi kalandjai
Két ​aranyos kiskutya kalandjai a legkisebbeknek készült színes, vastaglapú leporelló formátumban.

David Morrell - Testőr
Szédületes ​iramú, forgatókönyvszerű sztori egy alig ismert, titoktartással védett világról, a hivatásos testőrök munkájáról, életéről és haláláról. Savage, Amerika egyik legképzettebb magas szintű védelmezője, egy bevetése során üldözői közt felismeri korábbi társát, a modern szamuráj Akirát, akit korábban a szeme láttára fejeztek le. Akira ugyanezt a döbbenetet éli át: ő Savage-et látta ugyanígy meghalni.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók