Ajax-loader

Sipos Csaba

Rate_positive 10 Rate_neutral 1 Rate_negative 0

3408 napja velünk van 331 napja láttuk utoljára

Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 10000fb_300 Buek_2013_300 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Rukkaracsony_300 Poe_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (18)

Magyar_kir%c3%a1lyok
Magyar ​királyok nagykönyve Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Magyar ​királyok nagykönyve
A ​kiadvány kronologikus sorrendben mutatja be Magyarország és Erdély uralkodóit az államalapítástól egészen a Habsburg-ház trónfosztásáig. Helyet kapnak itt nagy formátumú uralkodók, vezetésre még alkalmatlan trónörökösök, józan államférfiak, tragikus sorsú királynők és epizódszerepre kárhoztatott királyok éppúgy, mint kormányzóink vagy a török hódoltság idején a többé-kevésbé független magyar államiságot képviselő Erdély fejedelmei. A gazdagon illusztrált kötetet a Szent Korona történetéről szóló nyitófejezet, illetve a királyság utáni időszakkal, az államformákkal és a nemzeti emlékezettel foglalkozó zárófejezet teszi teljessé.

Henry Hamilton - A ​második világháború titkai
A ​könyv címéhez híven csupa olyan eseményt, történetet, folyamatot rögzít, amelyekről már talán sokan hallottak - mégsem tudhatták pontosan, hogyan is zajlottak le. Mert a szerző a legújabb levéltári és egyéb kutatások alapján szedte csokorba az érthetetlen, máig megmagyarázatlan történelmi eseményeket. Némelyik esetben el is vethetjük az 1945 utáni fél évszázadban elhíresült történeteket - most már tudjuk, hogy azok nem egészen úgy történtek meg. A könyv ezenfelül olyan összefüggésekre is fényt vet, amelyekről eddig magyar nyelven semmi vagy alig valami jelent meg. Kémjelentések, titkos anyagok, érdekes feltevések váltakoznak az ismert tényekkel. "A második világháború titkai"-t haszonnal forgathatják mindazok, akik az emberiség történetének legnagyobb összecsapásai és azok hátterei, kulisszatitkai iránt érdeklődnek.

Ismeretlen szerző - Felejthetetlen ​mondák és legendák
Miért ​ölte meg Dobozy Mihály szeretett kedvesét? Milyen szójátékkal kesergett Váradi Péter kalocsai érsek? Honnan nyerte nevét Körmöcbánya és mi köze mindennek egy fogolyvadászathoz? És azt tudta, hogy a "Dezső vitéz önfeláldozása" című Molnár József-festmény a francia Roland-ének magyar változatának legendáját örökíti meg? Könyvünk a történelmi Magyarország monda- és legendakincsének válogatott anyagát tartalmazza, amelynek történetei évszázadok óta foglalkoztatják a magyarság múltja iránt érdeklődők fantáziáját. Az egybegyűjtött legendákat a csodaszarvastól Batthyány Lajos elrejtett tőréig 5 fő fejezetben rendeztük el. Felidézzük a legősibb mondákat, a Felvidék, a Dunántúl, az Alföld és Erdély helyeihez kötődő lebilincselő történeteket, legendás eseményeket és személyeket. A történelmi háttér és a mondák valóságmagvának közelebbi megértését keretes írásaink segítik. Az Ecsedi-láp sárkánya Mátyás király Gömörben A murányi Vénusz Petőfi horkoló szobatársa A szegedi boszorkánypör Hany Istók, a Jókai-hős • 180 monda és legenda • 250 eredeti illusztráció • aranyozott dombornyomású és lapszélű olvasókönyv

Bánó Attila - Magyar ​titkok nyomában
Bánó ​Attila a sikeres Régi magyar családok című kötete után néhány olyan történetnek eredt nyomába, amely mögött titkot sejtett. Abból indult ki, hogy Magyarország felemelően szép, fordulatokban gazdag és hihetetlenül izgalmas történelme valóságos tárháza azoknak a különös, titokzatos, hátborzongató eseményeknek, amelyek olykor csupán elfelejtett kiadványokban, kéziratokban, apróbetűs lábjegyzetekben bújnak meg. Így aztán a magyar történelem különféle korszakainak érdekes töredékeiből állított össze egy csokorra valót. Milyen szerepet játszott Decebál dák király elrejtett aranykincse Fráter György véres halálában, mi az igazság a Szirmay grófok egy nap alatt elsüllyedt várkastélyának történetében, vagy Balassi Bálint titokzatos ügyeiben, mi köze volt Sir Arthur Evansnek, a világhírű régésznek, a knósszoszi palota feltárójának a trianoni tragédia előkészítésében, hogyan esett meg a sárosi rablóvezérek kegyetlen kivégzése (egy szemtanú hajdani leírása alapján), igazak-e a Báthori Erzsébet nevéhez fűződő véres történetek.

Csiffáry Tamás - Mindentudó ​lexikon
A ​Mindentudó Lexikon Kiadónk úttörő vállalkozása a hazai könyvpiacon. Egy újfajta általános lexikont nyújtunk át a Tisztelt Olvasónknak. A könyv célja, hogy gyors és hathatós segítséget, tájékozódást adjon a legkülönbözőbb területekről: fizikától az irodalomig, jogtudománytól a biológiáig. ___Kötetünk akár értelmező szótárként is használható, hiszen a közölt fogalom magyarázata az értelmezésekben is nagy segítséget jelenthet. Kötetünk anyagát meghatározóan 20 000 szócikkbe rendezve a XIX. század végéig felhalmozott óriási mennyiségű információs anyagok és enciklopédikus munkák segítségével készítettük. Emellett természetesen helyet adtunk korunk újabb keletű fogalmainak, jelenségeinek. Így lexikonunkban megtalálhatóak a számítástechnika, az informatika, az űrkutatás, sőt az Európai Unió sajátos szavai és kifejezései is. A címszavak megfogalmazásában törekedtünk a lényegre, a tömörségre. A Mindentudó Lexikon eligazít alapvető dolgokban, ugyanakkor kiindulópontot is képez a mélyebb ismeretek felé. Bár, természetesen a terjedelmi megkötések szinte lehetetlenné teszik, hogy minden lényeges dolog egy könyvben elférjen, ezért olyan kategóriákat igyekeztünk összegyűjteni, amelyek hozzátartoznak az általános műveltséghez. Reméljük, kötetünk hasznos segédeszköze lesz mind az iskolai, mind az otthoni felkészülésnek, munkának.

David Burnie - Állatok
Az ​Állatok olyan kézikönyv, amely fantasztikus fotók és szakszerű szöveg segítségével mutatja be a legnagyobb emlősöktől a legkisebb gerinctelenekig az állatvilág szépségét és változatosságát.A kötet bevezetője megvizsgálja az állati formák látszólag végtelen változatosságának okát és a fő evolúciós fejleményeket. Leírja az állatok anatómiáját, életciklusát és osztályozásuk alapelveit is. Ezt a világ élőhelyeinek pompásan illusztrált áttekintése követi, ahol a szerzők bemutatják, hogyan alkalmazkodtak az állatok környezetükhöz, valamint azokhoz a fenyegetésekhez, amelyekkel a növény- és állatvilágnak napjainkban szembe kell néznie. A könyv fő része egy naprakész és átfogó állatkatalógus, amely részletekbe menően ismertet minden nagyobb csoportot, és alapos leírást ad több mint 2000 önálló fajról.

John Colvin - Döntő ​csaták
Huszonegy, ​történelmi fordulópontot jelentő csata időszerű újra áttekintése, Szalamisztól a huszadik század néhány legfontosabb összecsapásig., ndolatébresztő munka, sok szempontból válogatott példatára az emberi konfliktusok történetéből. Nemcsak a csaták egyéni szempontú kiválasztása buzdít vitára, hanem a könyvben ismertetett, a maguk korában fordulópontot jelentő, fegyveres összecsapások együttesen éles aktualitással bírnak: döntő többségükben a Nyugat nem európaiak ellen viselt háborúit idézik, kulönösen az iszlámmal vívott küzdelmek., t világítja meg, hogyan formálta civilizációnkat a hódítás és visszavonulás, a katonai győzelem és a vereség árapálya.

Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Csaták ​kislexikona
A ​Magyarország királyai és királynői, A világ királyai és királynői, a Szentek kislexikona, az Egyetemes történeti kislexikon, a Német királyok, római császárok és az Európa uralkodói után ismét egyedülálló kislexikont tart kezében a magyar olvasó. Az emberiség történelme – sajnos – véres csaták története is. Kötetünk szerzői hat földrész szárazföldi, légi és tengeri összecsapásainak adataival ismertetnek meg bennünket az i.e. XV. századtól kezdve napjainkig. A szócikkek közel 650 ütközet történetét foglalják össze, sőt elénk lép a hadműveleteket irányító mintegy 1200 hadvezér illetve uralkodó is. A Maecenas Könyvkiadó kislexikon-sorozatának legújabb kötete bizonyára hasznos és fontos segítőtárs lesz az egyetemes hadtörténet iránt érdeklődők számára.

Mitták Ferenc - 1000 ​év krónikája
A ​több mint 1100 évvel ezelőtti honfoglalástól eltelt időszakból, illetve az 1000 éves keresztény magyar állam történetéből válogatott 1000 évfordulót tartalmazó kötetet ajánlok a tisztelt Olvasónak. Meggyőződésem, hogy a magyar nép életének és történelmének fontos eseményeit, a kiemelkedő személyiségek életútjának főbb állomásait nem lehet elégszer felidézni. „A múltat tartsd meg a jelennek, a jelent a jövőnek” - tartja a mondás, s való igaz, csak a múltunk ismeretében igazodhatunk el a jelenben, és ezek birtokában formálhatjuk a közös jövőnket.Ezen cél érdekében készült az 1000 év krónikája, melynek szerkezete és tartalma könnyen megérthető: az év 12 hónapjának megfelelően 12 rész tartalmazza a kiválasztott 1000 évfordulót, olyképpen, hogy az év mind a 366 napjára legalább egy, de az esetek nagy részében több évforduló is jut.A kötetet jó szívvel ajánlom az általános és középiskolai diákoknak, a felnövekvő nemzedéknek... - Mitták Ferenc

Ismeretlen szerző - Magyar ​fejedelmek és vezérek könyve
Magyar ​fejedelmekről és vezérekről szóló könyvet tart a kezében a Tisztelt Olvasó, mely nem a szó szoros értelmében vett történelem könyv, hanem egy ismertető-bemutató könyv múltunk nagyjairól. A kötet első részében a múlt század legnagyobb mesélőinek (Jókai Mór, Dolinay Gyula) tollából olvashatunk történeteket, kezdve Árpád fejedelemtől egészen Zrínyi Miklósig, több híres fejedelem és vezér életéről tudhatunk meg ismert és kevésbé ismert adatokat, történeteket. Az időrendben válogatott elbeszéléseket az olvasó - legyen gyermek vagy érdeklődő felnőtt - kiegészítheti a könyv végén található lexikonrész tényeivel, vagy éppen fordítva: a "száraz" tényeket frissítheti üdítő, szórakoztatva tanító elbeszélésekkel.

Csiffáry Tamás - Erdélyi ​fejedelmek, magyar királyok
Szent ​István Magyarország első koronázott keresztény királya, az ország szervezője, a kereszténység buzgó apostola. Mintha Isten küldöttje lett volna, oly szent lelkesedéssel terjesztette a keresztény hitet. Mit apja, Géza fejedelem elkezdett, azt ő dicsőségesen befejezte: keresztény hitre térítette a magyar nemzetet. Fontos segédeszközt tart kezében a Tisztelt Olvasó, a keresztény Európa uralkodó személyiségeinek mintegy 1500 éves gyűjteményét, a kezdetektől az 1990-es évekig. Megismerhetjük Magyarország királyait, fejedelmeit, vezéreit és erdélyi fejedelmeit, bemutatjuk életüket és kevésbé ismert történelmi eseményeiket. Az időrendbe válogatott elbeszéléseket az olvasó kiegészítheti a könyv végén található lexikonrész tényeivel, vagy éppen fordítva, egy-egy száraz adatot bővíthet a könyvben található portrékkal, melyek nemcsak a fontosabb adatokat tartalmazzák, hanem az akkori légkört próbálják elénk varázsolni.

Csiffáry Tamás - Mitológiai ​lexikon A-tól Z-ig
A ​mitológiák, hősmondák, regék a különböző kultúrák talán legkifejezőbb, legátfogóbb megnyilvánulásai. A kiadvány próbál az olvasó segítségére lenni, mitológiák, regék, hősmondák között kiigazodni, a nyolc főbb mitológiai rendszer jelentősebb alakjait mintegy 1000 címszóban ismertetve. A kötet legnagyobb részében szükségszerűen a görög és római mitológiai alakokat tárgyaljuk, hiszen az európai kultúrkör alapját ezek képezik, a köztudatban is e hősök élnek a leginkább. Emellett szót ejtünk az indiai, az egyiptomi, a germán, a skandináv, a magyar és még néhány érintkező mondakör főbb alakjairól is. Kiadványunk elsősorban pedagógusok, diákok számára nélkülözhetetlen segédeszköz, de ajánljuk a művelődni vágyó olvasóknak is.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (31)

Zoltán Diána - Terézapu ​beájulna
"- ​Röhejes - mondják, akik elsőként olvasták ezt a könyvet. Elhihetjük nekik, mivel ők a szerzők. Ez a kötet nem csupán két idei sikerkönyv - az Állítsátok meg Terézanyut, illetve az Apám beájulna - paródiája, hanem kicsit több is annál. Tele van fílinggel, annyit isznak benne, mint állat, az ötdekás Kalasnyikov vodka ugyanúgy lenullázódik, mint a libamáj gyöngyhagymával. Asszt ajánljuk hát, vesse bele magát a dzsandzseszba, félre a rátartipicsa önkontrollal, küldje meg a harci színeket frankón, és vágjon valagára az uccsó kétezresének! Ha felmarkolja ezt a könyvet, még vissza is kap némi aprót. Dzsávesz, világ! Hát nem megéri?"

Bánki M. Csaba - A ​beteg elme
"A ​könyv megírására három ok adott ösztönzést. Elsőként az az óriási és egyre növekvő népszerűség, amely ma az elmeosztályokkal, elmebetegekkel foglalkozó irodalmi alkotásokat körülveszi. Jelezve, hogy ez a téma napjainkban divatos, közérdekű lett, úgymond "napirenden van". E művek sorából kiragadjuk Ken Kesey történetét (Száll a kakukk fészkére) és többször is idézni fogjuk, mint rendkívül hatásos, ragyogó művészi érzékkel komponált művet, mely mély hatással van minden olvasóra, vagy a belőle készült film nézőire. Ez a hatás ugyanakkor komoly aggályokat is ébreszt. Ken Kesey éles társadalomkritikáját a mai amerikai élet mindenkivel szemben érvényesülő konformizmusa, egyéni kezdeményezést meg nem tűrő erőszakos, kötelező merevsége ellen egy igen labilis, egy a középkori sötétségből még alig kibontakozott, sérülékeny közegbe - egy elmeosztály világába - ágyazta be. Az elmeosztályokról pedig a köztudatban máig zavaros, előítéletekkel terhes - ráadásul tökéletesen hamis! - képek élnek, melyeket minden igyekezetünk ellenére még alig-alig sikerült eloszlatni - és egy ilyen vagy hasonló látványosság összes eddigi eredményünket a közfelfogás korszerűbbé tételében órák alatt semmivé változtatja. Ez a mű sokakban keltette fel vagy hozta vissza azt a még különben sem teljesen leküzdött tévhitet, hogy a mai társadalomban az elmeosztály szerepe a "fegyelmezetlen" vagy egyszerűen "másképp" viselkedő emberek erőszakos rákényszerítése a rendes, "szabályos" magatartásra - ha nem megy szép szóval, hát elektrosokkal, és ha még ez sem sikerül, akkor olyan agyműtéttel, mely után bárgyú és tehetetlen idiótává lesz az egyén. Nehéz volna pontosan megtudni, hány emberben alakult ki ez a meggyőződés, ráadásul úgy, hogy a látottakat értelemszerűen itthoni viszonyainkra is vonatkoztatták. Könnyű lenne most azt mondani, hogy a film nem más, mint az "antipszichiátria" harcos mozgalmának megtestesítője - igen ám, de hányan tudják ma Magyarországon, mi is az az antipszichiátria?"

Fehér Klára - Narkózis ​/ Négy nap a paradicsomban / Sárgaláz
Szenvedély ​és humor, ismeretlen tájak és nagyon is ismerős, küzdő, vergődő kisemberek - ez Fehér Klára három klasszikus kisregényének világa. A Narkózisban egy középkorú nő súlyos műtétre várva, már a műtőasztalon fekve idézi fel múltját: életének hazugságait és igazságait. A Négy nap a Paradicsomban egy várva várt, sokáig álmodott-tervezett korzikai nyaralás emlékeit eleveníti fel. A Sárgaláz középkorú házaspárja azért vállal többéves kiküldetést egy trópusi országba, hogy lakást tudjon venni három lányának. A három, látszólag más-más témájú kisregény rólunk szól, átlagemberekről: a mi küzdelmeinkről, kudarcainkról és sikereinkről, melyek lényegileg mit sem változtak az évtizedek során.

Csalog Zsolt - M. ​Lajos, 42 éves / Lajos M., aged 42
Csalog ​először a hősének a munkahelyéről való elbocsátásáról ír (négy pokrócot tulajdonított el), majd megemlíti, hogy ismeretségük korábbi keletű. Az író úgy fogalmaz: "42 éves volt, amikor élményeit elmesélte, s amikor történetét első változatban megírtam". A Csalog műveiből ismert technika szerint a "hős" monológja ez is, a szerző leleménye ismét a narrátor kiválasztásában, beszéltetésében és a minden beépített kommentár nélküli jellemábrázolásban áll. A Don-kanyarnál hadifogságba esettek egyikéről kapunk portrét, akit tizenhárom évre Szibériai lágerbe küldenek. Hetvenüket fogták el, és hárman jutottak el Szibériáig; a táborban tizenhatezren voltak, "abbul maradt háromszáz". Életformájukat a "kátorzsnaja rabóta" határozta meg, éhezés és agyondolgoztatás. Rémes, megdöbbentő tényeket sorol fel a narrátor: "Emberhúsevés, az előfordult". "Embert én is ettem" - a visszaélő szakácsot megfőzik egy hatalmas kondérban és megeszik. Előfordulnak erőszakolási jelenetek és más atrocitások ábrázolásai is. Tizenhárom évet töltött Szibériában M. Lajos, itthon is büntették gyanakvásból, előítéletből. A végszó a tragikus élet végén jelentkező rezignált idillé: "semmire se panaszkodok. Mer legalább itthon vagyok..." A szöveg, főleg szókincse, a nyerseségig durva, de (talán éppen emiatt) megrázó és fölrázó. - Nemcsak politikai - irodalmi szenzáció is, a legdöbbenetesebb lágertörténetek egyike.

P. D. James - Takard ​el arcát!
A ​vidéki kúriában gyilkosság történik. Az áldozatot megfojtva találják szobájában, az ajtó belülről elreteszelve, az ablak nyitva. Az asztalon egy csupor kakaó - altató van benne. Vajon a gyilkos tette bele? Ha igen, akkor aligha lehetett más, mint a házbeliek valamelyike. A Maxie család és két vendégük feszült, gyanakvó légkörben várja a nyomozás eredményét, és korántsem könnyítik meg Dalgleish főfelügyelő dolgát, ő azonban higgadt céltudatossággal halad a megoldás felé. P. D. James, a jeles angol detektívregény-írónő idősebb kartársnője, Agatha Christie hagyományának szellemében szerkeszti meg a történetet, amelynek majd minden szereplője okkal gyanúsítható a gyilkossággal, egészen az utolsó fejezet közepéig.

Steve Jackson - Kharé ​- A csapdák kikötővárosa
A ​világhírű szerző, Steve Jackson új,négy részből álló sorozata a Kaland,Játék, Varázslat. A főhős ebben is TE vagy! A hagyományos harci tudományok és a varázsolás segít legyőzni ellenfeleidet. A könyv végén megtalálható a varázslatok gyűjteménye. Megérkeztél Kharéba, a Csapdák Kikötővárosába, ahol minden ajtó, minden sikátor szörnyű veszélyeket - vagy váratlan segítséget rejthet. Hős harcos és bölcs varázsló vagy egy személyben, nehéz kifogni rajtad. De minden erődre, ügyességedre, szerencsédre és varázstudományodra szükséged lesz, ha túl akarod élni a rád váró rémségeket. Nem állhatsz tétlenül - vállalnod kell minden veszélyt, hogy átkelhess Kharén, és Baklandon át folytathasd az utat végcélod, Mampang, no meg a Királyok Koronája felé. A játékhoz nem kell más, mint egy ceruza, egy radír, két dobókocka no meg némi szerencse.

Utazasokaregieuban
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Utazások ​a régi Európában
Peregrinációs ​levelek, útleírások és útinaplók (1580-1709)

Erich von Däniken - Istenek ​ivadékai vagyunk
Bizonyítja-e ​Sába királynőjének szőrös lába a titokzatos szépasszony földönkívüli származását? Óriás volt-e Éva ősanyánk? Mit üzent az emberiségnek a fatimai Szűz Mária? Erich von Däniken izgalmas utazásra hívja olvasóit térben és időben. Nem kevesebbre kíváncsi, mint az élet és elsősorban az értelmes élet eredetére a Földön. Távoli tájakon és távoli évszázadokban kalandozva jut el a Bibliától a génsebészetig, Szaúd-Arábiától Teneriféig, Áron sírjától az UFO-kig. A számos világsikert aratott és világraszóló vitát kiváltott kötet szerzőjének legújabb művét ajánljuk olvasóink figyelmébe.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (32)

Readers_digest_kiadoi_kft_vilagtortenelmi_enciklopedia_-_szemelyek_datumok_esemenyek_185155
11

Ismeretlen szerző - Világtörténelmi ​enciklopédia
A ​világtörténelem szinte összes jelentős személyisége, döntő eseménye és fontos ténye megtalálható könyvünk 752 oldalán, az emberiség történetének kezdeteitől napjainkig. A több mint 2000 tömör szócikk áttekinthető formában a legújabb kutatások eredményeit tükrözi. A lexikont 1200 fénykép, ábra és térkép teszi különösen érdekes és hasznos kézikönyvvé.

Kutasi Kovács Lajos - A ​mohikánok visszatérnek
"Aligha ​akad még egy nép vagy emberfajta, melyről oly téves, hamis vagy időszerűtlen kép élne az európai ember tudatában, mint az indián - kezdi esszéjét a magyar származású író. - A szó hallatán markán arcélű, sasorrú, tollkoronás, büszke és bátor harcos - vagy ijesztően befestett, félelmetesen vijjogó, vérszomjas vadember jelenik meg a legtöbb ember képzeletében." Mi tehát az igazság a hiedelmek, előítéletek, romantikus illúziók és sztereotipek káoszában - mit adhat a tudományos vizsgálat mindannyiunkban élő ismeretekhez? Kutasi Kovács Lajos hatalmas anyagismerettel, több tudományos diszciplína és szempont ötvözésével, történeti alapozottsággal és gazdag szakirodalomra támaszkodva kalauzol az indiánok világában - melyet "belülről" is ismer, mivel a sorskérdéseik iránt érdeklődő európai kutatót az indiánok testvérükké fogadták. Az izgalmas, irodalomi nívójú esszé nemcsak az érdeklődő olvasó élvezetét szolgálhatja. Haszonnal forgathatja a kérdések elmélyültebb kutatója is.

Kutasi Kovács Lajos - A ​mohikánok visszatérnek
"Aligha ​akad még egy nép vagy emberfajta, melyről oly téves, hamis vagy időszerűtlen kép élne az európai ember tudatában, mint az indián - kezdi esszéjét a magyar származású író. - A szó hallatán markán arcélű, sasorrú, tollkoronás, büszke és bátor harcos - vagy ijesztően befestett, félelmetesen vijjogó, vérszomjas vadember jelenik meg a legtöbb ember képzeletében." Mi tehát az igazság a hiedelmek, előítéletek, romantikus illúziók és sztereotipek káoszában - mit adhat a tudományos vizsgálat mindannyiunkban élő ismeretekhez? Kutasi Kovács Lajos hatalmas anyagismerettel, több tudományos diszciplína és szempont ötvözésével, történeti alapozottsággal és gazdag szakirodalomra támaszkodva kalauzol az indiánok világában - melyet "belülről" is ismer, mivel a sorskérdéseik iránt érdeklődő európai kutatót az indiánok testvérükké fogadták. Az izgalmas, irodalomi nívójú esszé nemcsak az érdeklődő olvasó élvezetét szolgálhatja. Haszonnal forgathatja a kérdések elmélyültebb kutatója is.

Kutasi Kovács Lajos - Dzsungelek, ​romvárosok, indiánok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jékely Endre - Fogakkal ​és karmokkal
Ez ​a könyv az állatvilágban előforduló ragadozók közül mindössze 28--at mutat be. A gerincesek csoportjából azokkal a szárazföldön és vízben élő ragadozókkal foglalkozik, amelyek életmódjukkal, viselkedésükkel talán leginkább felkelthetik az érdeklődést. Nemcsak emlősökről, hanem hüllőkről, halakról és polipokról is szól, ennyiben eltér a zoológia rendszertani kategóriájától, amely a ragadozók kifejezéssel az emlősök egyik rendjét jelöli meg. A ragadozók elejtéséről, vadászatáról a magyar irodalomban már sok érdekes, értékes és izgalmas könyv látott napvilágot. Ez a munka viszont főleg a ragadozók zsákmányszerzését és vadászatát kívánja ismertetni.

Michael Groushko - Eltűnt ​kincsek nyomában
Híres ​kincsvadászok és a kincsvadászat története - úgy, ahogy egy igazi kincsvadász látja. A kincsekről szóló mítoszok és legendák néha-néha valóra válnak: ezért kutatják a kincskeresők a föld, az óceán és a dzsungel mélységeit. 37 izgalmas történet, eltűnt ..., és néha megtalált kincsekről.

Tóth Pál - Czeglédi Zsolt - Magyarország ​gyöngyszemei
Magyarország ​legszebb tájait, legismertebb épületeit és leghíresebb művészeti kincseit mutatja be a három nyelvű (magyar, angol és német) szöveggel ellátott, színes album.

Jókai Mór - A ​cigánybáró
Hogyan ​lesz a bácskai földesúr fiából a cigányok bárója, hogyan találja meg az apja által elrejtett mérhetetlen kincsen kívül a boldogságot is egy gyönyörű török lány oldalán? - ezt meséli el Jókai ebben a kisregényében, amelyet a belőle készült operett tett világhírűvé.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Covers_109301
Magyar ​királyok könyve Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Magyar ​királyok könyve
A ​könyv egy csodálatos világba kalauzolja el az olvasót, ahol az érdekes leírás, és a sok ritka és különlegesen szép színes képek ötvözetében feltárul egy mesésen szép világ, egy gyönyörű ország, a régi Magyarország. Az 1000. esztendő fényes betűkkel van beírva országunk történelem könyvébe. Ebben az évben az volt az első királykoronázás. István király halálával azonban egymást követték a trónon a jobb-rosszabb királyok. Majd' 1000 esztendő királyait és királynéit ismerheti meg az olvasó, de nem csak az életüket, hanem a korokhoz kapcsolódó viseleteket, tárgyakat, fegyvereket, címereket, öltözködési szokásokat, és a háttérben kirajzolódó Magyarországot.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók