Ajax-loader

Almay Zsófia

Rate_positive 19 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

2729 napja velünk van 133 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1 Plecsni300 Rukkaracsony_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (26)

Eugène Ionesco - Drámák
1950-ben ​A kopasz énekesnő maroknyi nézője felháborodva hiányolta a darabból a kopasz énekesnőt. Ma a nézők azon csodálkoznának, ha megjelenne, valóban kopaszon és valóban dalra fakadva. Ionescót az is ismeri, aki sohase látta a darabjait; félelmetes logikával felépített blődlijei, fejtetőre állított élethelyzetei, "halandzsázásai" mára már a színház természetes nyelvévé váltak. Annál különösebb, hogy Magyarországon csak elszórva, folyóiratban, antológiákban jelent meg egy-egy darabja. Ezt a hiányt pótolja most ez a válogatás, amelyikbe - reméljük - Ionesco legjelentősebb darabjai kerültek bele. S bár e darabok ma már "klasszikusnak" számítanak, e kötetet olvasva ismét meggyőződhetünk róla, hogy semmit sem vesztettek frissességükből.

Tatay Sándor - Kinizsi ​Pál
A ​híres törökverőnek, a malomkövet fél kézzel felemelő óriási erejű vitéznek, Mátyás király hadvezérének emléke mélyen élt az emberek szívében; egymás után születtek legendák róla. Ma már nehéz lenne megállapítani, mi volt igaz, mi nem e legendákból. De hogy mennyivel romantikusabb a mesehős Kinizsi története, azt Tatay történelmi regénye is bizonyítja. Az egyszerű molnárlegény, aki Mátyás jeles hadvezére lett, ma is megdobogtatja a gyerekolvasó szívét, vele izgul egy-egy döntő csata előtt. Csatából pedig kijut a hősnek elég, hisz a híres "fekete sereg" nemcsak a cseh király, a német császár ellen száll hadba, hanem a magyar főurak belső viszályait is el kell hogy simítsa, s végül ott a fő veszély: a török. S persze a szerelem sem marad el; a gyönyörű főúri kisasszony, Magyar Jolánka kezéért Kinizsinek álnok vetélytársakkal kell megküzdenie. - A romantikus, fordulatos ifjúsági regény - elsősorban a 8-10 éves gyerekeknek olvasmánya.

Julia Parker - Derek Parker - A ​Szűz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julia Parker - Derek Parker - A ​Halak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julia Parker - Derek Parker - A ​Rák
Melegszívű ​és ragaszkodó, de igen óvatos, és gyakran a hangulatainak rabja. A Rák jegy szülött féltő gonddal óvja szeretteit, s ez néha túlzott aggódássá fajul. E vizes jegy fő vonásait árnyalhatja, kiegészítheti, de ellentmondásossá is teheti a Hold hatása.

Julia Parker - Derek Parker - A ​Bika
Megbízható ​és békés természetű, de gyakran megneheztel, és erős benne a birtoklási vágy. A bika szülöttnek igen fontos a sikeres párkapcsolat és a tulajdon nyújtotta biztonság. E földies jegy fő vonásait árnyalhatja, kiegészítheti, de ellentmondásossá is teheti a hold hatása.

Julia Parker - Derek Parker - A ​Mérleg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julia Parker - Derek Parker - A ​Skorpió
Gyors ​eszű és felületes, kitűnő kapcsolatteremtő, de gyakran következetlen. E jegy szülöttében az ésszerűség szeretete állandó nyugtalansággal párosul. E levegőjegy fő vonásait árnyalhatja, kiegészítheti, de ellentmondásossá is teheti a Hold hatása.

Julia Parker - Derek Parker - Parker ​asztrológia
A ​Parker Asztrológia a világ egyik legrangosabb asztrológiai tárgyú szakkönyve. Gyakorló asztrológusok és a téma iránt érdeklődő laikusok egyaránt forgathatják.

Peter Simhandl - Színháztörténet
A ​színház, illetve az élet valósága, valamint a társművészetek között húzódó határokat a könyv nem vonja meg élesen, minthogy a médiumot éppen határterületei felől érték újra meg újra jelentős, megújuláshoz vezető impulzusok.

John Green - Paper ​Towns
When ​Margo Roth Spiegelman beckons Quentin Jacobsen in the middle of the night—dressed like a ninja and plotting an ingenious campaign of revenge—he follows her. Margo’s always planned extravagantly, and, until now, she’s always planned solo. After a lifetime of loving Margo from afar, things are finally looking up for Q . . . until day breaks and she has vanished. Always an enigma, Margo has now become a mystery. But there are clues. And they’re for Q. Printz Medalist John Green returns with the trademark brilliant wit and heart-stopping emotional honesty that have inspired a new generation of readers.

Galadriel Waters - Astre Mithrandir - Roxfort ​titkai
Ha ​úgy gondolod, hogy Miss Rowling sorozata csupán gyerekmese, messze jársz az igazságtól! E világhírű regényciklus valódi kincsestára a rejtélyeknek, sokkal több titok bújik meg a sorok között, mint azt bárki gondolná. Ez a könyv sorra veszi és elemzi a talányokat, rejtvényeket, és fellebbenti a fátylat mindazokról a titkokról, amikre már régóta keresed a megoldást. Ha soha többé nem akarod elolvasni az első négy könyvet, akkor jobb, ha ki se nyitod ezt az útmutatót! Megtaláltad az összes nyomravezető jelet, amely felfedezésre vár? Vajon milyen titkai lehetnek Mrs Figgnek és Piton professzornak? Ebből az útmutatóból mindezekre a kérdésekre választ kaphatsz.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Nagy Ignác - Uracsok, ​arszlánnők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pőcze Gábor - Helyi ​tervezés a közoktatásban
A ​magyar közoktatás intézményei 1998. szeptember 1-től, az óvodák 1999. szeptember 1-től megkezdték saját pedagógiai, nevelési programjuk szerinti működésüket. Az elmúlt két - három év mind az iskolák, mind a közoktatási környezet más szereplői: a közoktatásirányításban dolgozók, az iskolák fenntartói, de sajátos módon még a szülök és a tanulók is számára is a tervezéssel telt. E tervezés jellemzője, hogy mind tartalmi, mind működési szempontokra egyaránt kiterjedt, számos szereplő összehangolt együttműködését igényelte, továbbá az iskolában zajló közoktatási folyamatok leglényegesebb jellemzőiről a döntések egy - egy település határai között születtek. A közoktatásirányításban visszavonhatatlanul megjelent a helyi tervezés és döntés. Ellenvethető persze, hogy helyi tervezés és döntés mindig is volt, még a jellemzően centrálisán működő rendszerekben is. E döntési tartomány „terjedelme" azonban összehasonlíthatatlanul szűkebb volt, s a döntési körbe vont szereplők kompetenciája és felelőssége sem volt a jelenlegihez hasonlítható. E kötet célja, hogy - jellemzően a városi tervezési - döntéshozatali körre vonatkozó tapasztalatok, egyes esetekben empirikus kutatások alapján - leírja e tervezési - döntési folyamatokat, elemezze azokat, s ha szerény eszközei lehetővé teszik - megfelelő döntési - tervezés eszközökkel támogassa is a helyi tervezésben érdekelteket.

Lengyel Zsolt - A ​gyermeknyelv
A ​mindennapos jelenségek - nem számítanak csodának. Így aligha tűnik fel, hogy az éppen megszületett gyerek kezdetben gőgicsél, majd gagyog, ezt követően kiejti az első szavakat, majd egyre hosszabb mondatokat szerkeszt, nap mint nap többet ért anyanyelvén, végül beszéde olyan természetes módon igazodik a felnőttekéhez, hogy ennek alapján már nem is tartjuk gyermeknek. A nyelvelsajátítás tényére rendszerint csak akkor figyelünk fel, ha e fejlődést valamilyen kóros jelenség megzavarja. Valóban ilyen egyszerű a dolog? Valóban természetes, hogy az alig felcseperedett gyerek még sok tekintetben ügyetlen, számtalan dolgot képtelen megérteni, de beszéde szinte már kifogástalan a felnőttekéhez képest? Furcsa ellentmondásokba ütközünk.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (31)

Törzsök Béla - Zenehallgatás ​az óvodában
(Dallamgyűjtemény ​óvodák számára) Ez a mintegy négyszáz kis énekes és hangszeres darabot tartalmazó gyűjtemény Forrai Katalin Ének az óvodában (Z. 6978) című pedagógiai kézikönyvének szerves kiegészítője. A kötet az óvodai foglalkozások keretébe illeszkedő zenehallgatási anyag - dalocskák, altatók, népdalok, kánonok, könnyebb hangszeres művek - gazdag tárháza, amely segítséget nyújt a szülőknek is óvodás korú gyermekeik zenei nevelésének megalapozásához. Sok, a gyakorlatban is használt gyermekdalt és népdalt tartalmaz, de lapjairól az óvodában ritkábban hallható régi vokális és hangszeres muzsika sem hiányzik, sőt új, első ízben megjelenő művek is gazdagítják. A szerző rövid módszertani útmutatója hasznos tanácsokat ad az óvónőknek, és az óvodában bemutatott zeneművek elmélyültebb tanulmányozását is lehetővé teszi. Editio Musica Budapest, 1982.

Dankó Ervinné - Nyelvi-kommunikációs ​nevelés az óvodában
A ​gyermeki beszéd fejlődése – Az óvodás-korú gyermek beszédfejlődési folyamatának főbb sajátosságai – Az anyanyelvi és kommunikációs nevelés módszereinek sokszínűsége – Az óvodai élet tevékenység-formáinak szerepe a nyelvi-kommunikációs nevelésben – A nyelvi-kommunikációs nevelés tervezése – Az anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztése a családban

Pukánszky Béla - A ​nőnevelés évezredei
A ​nőnevelés történtének - éppúgy, mint a férfiak nevelése történetének - több, mint a férfiak történetének - több évezredes múltja van, amelynek minden részletre kiterjedő bemutatásával adós még neveléstörténet-írásunk. Pedig a lányok nevelése évezredekig más uton járt, mint a fiúké...

Victoria Clayton - Hol ​késel, hercegem?
A ​szerelem útjai kifürkészhetetlenek... Egy lány sok békát kénytelen végigcsókolni, mire rálel mesebeli hercegére, de Marigold egy igazi varangyos békát talált. A Lenoir Balett Társulat vezető táncosnőjeként a legjobb úton halad, hogy primabalerina legyen belőle. Megvan hozzá a tehetsége, és a társulat balettigazgatója, Sebastian Lenoir szó szerint agyondolgoztatja, hogy Marigoldot a legjobbak közé juttassa. De amikor egy fájdalmas esés után hazabiceg Northumberlandbe, hogy visszanyerje az egészségét, Marigoldnak csak egy félelme van: hogy ez az esés az álmainak is véget vet. A gyerekkori barátja, Rafe, aki pontosan olyan elragadó, mint ahogy az emlékeiben él, szerencsére alig várja, hogy levegye a lábáról. De vajon várja-e még egy jóképű idegen is a kulisszák mögött?

J. Randy Taraborrelli - Michael ​Jackson
Michael ​Jackson minden idők egyik legnagyobb előadóművésze volt; kivételes tehetség, ugyanakkor ellentmondásos személyiség, akit sokan próbáltak megismerni és megérteni - vajmi kevés sikerrel. Rendkívüli elismeréssel fogadott életrajzi művében J. Randy Taraborrelli mellőzi a bulvársajtó terjesztette szóbeszédeket, a rosszindulatú célozgatásokat és feltételezéseket, és elmeséli olvasóinak a Pop Királyának igaz történetét.

Cassandra Clare - Elveszett ​lelkek városa
Mi ​az az ár, ami még a szerelemért is túl magas? Amikor Jace és Clary ismét találkoznak, a lány elborzadva tapasztalja, hogy szerelmét és gonosz bátyját Lilith varázslata egymáshoz köti. A Klávé célja megölni Sebastiant, de lehetetlen anélkül végezni az egyik fiúval, hogy a másiknak ne essék bántódása. Alec, Magnus, Simon és Isabelle tündérekkel, démonokkal meg a könyörtelen Vasnővérekkel alkudozik, Clary pedig veszélyes játszmába kezd. A tét nem csak a saját élete, de Jace lelke is egyben. De bízhat-e még a fiúban egyáltalán? Szerelem. Vér. Árulás. Bosszú. A Végzet Ereklyéi lélegzetelállító ötödik darabjában közelítő sötétség fenyegeti az árnyvadászokat.

Csaba György - Csillagjóslás
A ​nem-tudható dolgok tudománya, Évszázadok kérdőjelei, Az asztrológia történetéből, Hogyan dolgozik az asztrológus? Állítsunk fel egy horoszkópot! A horoszkópok kiértékelése, Néhány érdekes horoszkóp, Az asztrológia és az igazság, A házszámítás menete.

Cassandra Clare - Csontváros
Gyilkosság ​tanúja lesz - a tizenöt éves Clary Fray aligha számít erre, amikor elindul a _Pandemonium_ nevű New York-i klubba. Az elkövetők: három, különös tetoválásokkal borított és bizarr fegyverekkel hadonászó tinédzser. A holttest aztán eltűnik a semmibe. Nehéz kihívni a rendőrséget, ha a gyilkosok mindenki más számára láthatatlanok, és semmi, még egy vércsepp sem bizonyítja, hogy egy fiú meghalt. De fiú volt-e az áldozat egyáltalán? Így találkozik Clary először az Árnyvadászokkal, akik azért küzdenek, hogy megszabadítsák a földet a démonoktól. Közülük való az angyali külseje ellenére igazi bunkó módjára viselkedő Jace is. Clary egyetlen nappal később, akarata ellenére már bele is csöppen Jace világába: édesanyja eltűnik, őt magát pedig megtámadja egy démon. De miért érdekelne egy démont két olyan hétköznapi mondi, mint Clary és az édesanyja? És hogyan tett szert Clary egyszer csak a Látásra? Az Árnyvadászok tudni akarják... Cassandra Clare lendületes, sziporkázó és végtelenül lebilincselő regénye szórakoztató, vad utazásra visz. Azt fogod kívánni, bárcsak sose érnél az út végére.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (14)

Julia Parker - Derek Parker - Az ​Oroszlán
Nagy ​életélvező. Veleszületett önbizalma és lelkesedése türelmetlenné teheti, és arra készteti, hogy kéretlenül mások dolgába ártsa magát. Erős jellemének árnyoldala merev gondolkodásmódja. E tüzes jegy fő vonásait árnyalhatja, kiegészítheti, de ellentmondásossá is teheti a Hold hatása.

Anton Pavlovics Csehov - Négy ​színmű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyikolaj Vasziljevics Gogol - A ​revizor
"Revizor ​érkezett!" A vidéki orosz kisvárosban fejvesztett kapkodás kezdődik: mindenáron meg kell nyerni az inkognitóban érkezett revizor tetszését. Küldöttséget menesztenek hozzá, ünnepséget rendeznek tiszteletére, a polgármester még a leányát is feleségül adná hozzá. Ám ekkor, mint derült égből a villámcsapás, úgy éri őket a hír... Gogol kitűnő felépítésű, sziporkázóan szellemes vígjátékban állítja pellengérre a cári Oroszország hivatalnoki karát, megvesztegethető bürokráciáját. A világirodalom egyik legmulatságosabb vígjátékát a magyar olvasóközönség színpadról is jól ismeri.

Örkény István - Forgatókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georg Büchner - Danton ​halála
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Schiller - Ármány ​és szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Három ​színmű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Koldusopera
"A ​nagy sikert a Koldusopera (Dreigroschenoper, 1928) című zenés darab hozta meg Brechtnek. John Gay 18. századi darabja szolgáltatta hozzá a mesét és a figurákat, amint általában véve jellemző volt Brechtre, hogy témáit másoktól kölcsönözte. Számos darabja csak átdolgozás volt, de persze éppen az átdolgozás hogyanján volt bennük a hangsúly. A Koldusopera hőse, Macheath - az egyik népszerű magyar fordításban Bicska Maxi - nagystílű, profi bűnöző és bandavezér, aki szakmájának olyan „köztiszteletben álló”, fehér kesztyűs mestere, mint akármelyik tekintélyes polgár vagy üzletember a maga mesterségének. (...) A Koldusopera kihívóan pimaszul és maradandó érvénnyel hirdeti a polgár leplezett és a bűnöző nyílt rablásának lényegi azonosságát, és ez részben azoknak az ironikus dalbetéteknek, songoknak köszönhető, amelyek egyrészt az „opera”-jelleget parodizálják, másrészt a történtek csúfondáros-keserű tanulságait fogalmazzák meg. Zenéjüknek, amelyet Kurt Weill szerzett, nagy része volt a Koldusopera világsikerében." (Fazekas Project)


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

Victoria Clayton - Hol ​késel, hercegem?
A ​szerelem útjai kifürkészhetetlenek... Egy lány sok békát kénytelen végigcsókolni, mire rálel mesebeli hercegére, de Marigold egy igazi varangyos békát talált. A Lenoir Balett Társulat vezető táncosnőjeként a legjobb úton halad, hogy primabalerina legyen belőle. Megvan hozzá a tehetsége, és a társulat balettigazgatója, Sebastian Lenoir szó szerint agyondolgoztatja, hogy Marigoldot a legjobbak közé juttassa. De amikor egy fájdalmas esés után hazabiceg Northumberlandbe, hogy visszanyerje az egészségét, Marigoldnak csak egy félelme van: hogy ez az esés az álmainak is véget vet. A gyerekkori barátja, Rafe, aki pontosan olyan elragadó, mint ahogy az emlékeiben él, szerencsére alig várja, hogy levegye a lábáról. De vajon várja-e még egy jóképű idegen is a kulisszák mögött?

Kollekciók