Ajax-loader

Till J.

Rate_positive 23 Rate_neutral 1 Rate_negative 0

3185 napja velünk van 1193 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1 Rukkaracsony_300 Meetoff_300 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (133)

Therese Iknoian - T'ai ​Chi For Dummies
Your ​essential hands-on guide to the 5000-year-old practice of Tai Chi Exercise is good for the body and soul. Let Therese Iknoian show you how to energize, find inner peace, and tone your muscles - with the gentle art of Tai Chi. Filled with illustrations and step-by-step instructions on Tai Chi's Yang 24-Movement Form, as well as Qigong and Push Hands, this friendly guide helps you unite a flexible body with a balanced mind.

Békés Pál - A ​kétbalkezes varázsló
Történetünk ​első helyszíne: a varázslóiskola, hőse Fitzhuber Dongó, a legügyetlenebb varázslótanonc, aki éppen a diplomájára vár. Ha megkapja, okleveles mestervarázslóként lehet pályakezdő. Békés Pál kitűnő humorú meseregénye a kétbalkezes varázsló első nagy tettének izgalmas krónikája. Hogyan kutatja fel hősünk egy irdatlan lakótelepen Első Badar király egykori mesebirodalmának szétszórt udvartartását és a király legkisebb lányát, a szépséges Lanolint.

Herta Müller - Lélegzethinta
Leo ​Auberg nagyszebeni kamaszfiú még nem tudja, mit jelent, ha valakit elvisznek az oroszok. Egyet akar csupán: minél messzebb utazni a kisvárosból, ahol, úgy tűnik, mindenki az ő homoerotikus kalandjait figyeli. Öt évet tölt egy kelet-ukrajnai láger poklában. Megismeri az éhséget és a tetveket, megtanul szenet lapátolni és koldulni. Megérti a kegyetlenség és a jóság bonyolult egyensúlyát. És megtapasztalja a lágerboldogságot. Leo Auberg Köves Gyuri német testvére a Sorstalanság ikerkönyvében. A Lélegzethinta a Nobel-díjas német írónő, Herta Müller megrázó, költői erejű és dokumentum-hitelességű regénye. Herta Müller 1953-ban született a bánáti Niczkyfalván, Romániában. 1987 óta Berlinben él. Műveiért számos német és nemzetközi díjjal tüntették ki. 2009-ben Nobel-díjat kapott. Lélegzethinta című regényét Oskar Pastior késő-dadaista költővel együtt tervezte megírni. Pastior a saját lágerélményeit osztotta meg vele, de 2006-ban bekövetkezett halála véget vetett a közös munkának. Herta Müller a jegyzetek felhasználásával, egyedül írta meg a regényt, amely óriási visszhangot váltott ki hazájában és külföldön. A könyv hozzájárul annak az évtizedekig elhallgatott traumának a feldolgozásához, amelyet a német polgári lakosság élt át a második világháború után.

Böjte Csaba - Karikó Éva - Út ​a végtelenbe
A ​nagy sikerű Ablak a végtelenre című kötet után Böjte Csaba újabb beszélgetős könyvében is a kereső embert leginkább izgató kérdésekre válaszol. Mire jók a szentségek, mire figyelmeztet a Tízparancsolat? Hogyan navigál minket a boldogság felé a mindig megbocsátó Isten? Mire tanít Jézus, s hogyan kell az evangéliumi tanítást a hétköznapok helyzeteire lefordítani? Csaba testvér rendíthetetlen hittel, életismerettel és sok-sok humorral próbálja mindenki számára vonzóvá tenni a hit igazságait, az egyház tanítását. A születéstől a halálig követi az emberi élet fordulópontjait, s azt hirdeti, soha nem késő az újrakezdés: a kétségbeejtő helyzetekből is van kiút. Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire.

Őri Sándor - Konfuciusz ​élete és kora
Konfuciusz. ​A legnagyobb kínai bölcs. A világ első tanítója és legjelentősebb filozófusainak egyike. De ki is volt valójában Konfuciusz? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv, könnyen érthető olvasmányossággal, de ugyanakkor történelmi pontossággal és hitelességgel, hűen a krónikaírók legszebb hagyományaihoz. Feltárul előttünk a Mester és tanítványainak élete,továbbá bepillantást nyerhetünk az ókori Kína viszontagságos évszázadainak történelmébe is. Végül pedig megismerhetjük a Bölcs útját, aki egész életén keresztül a társadalom helyes útját kereste az erényességet és az igazságot, de legfőképp az emberi boldogságot. A könyv érdekes történeteit és a Mester örök érvényű mondásait számos válogatott fametszet teszi még emlékezetesebbé, melyek a középkori kínai művészet legremekebb alkotásaiból nyújtanak ízelítőt.

Konfuciusz - Beszélgetések ​és mondások
A ​Lun-jü, azaz a Beszélgetések és mondások című könyv a kínai konfucianizmus alapvető műve. Nem maga K'ung-ce, azaz K'ung Mester írta, hanem mintegy száz évvel halála után az i. e. 4. században jegyezhették le tanítványainak tanítványai. A könyv K'ung-ce (Konfuciusz) első tanítványaival való beszélgetéseit tartalmazza, s ezért személyes tanításainak leghitelesebb gyűjteménye. A mester életéről is jobbára csak azok az adatok megbízhatóak, amelyeket e könyvben találunk. A Lun-jü gondolatainak óriási hatása volt az egész kínai filozófiára, sőt az egész kínai kultúrára - ráadásul hatott mindenütt, ahová ez a kultúra eljutott. Különleges jelentősége miatt kötetünkben a teljes szöveg kínaiból való fordítása olvasható, a nélkülözhetetlen magyarázatokkal kiegészítve.

Daniel L. Schacter - Az ​emlékezet hét bűne
Az ​emlékezet zavarai hét "bűnre" vezethetők vissza - állítja a szerző. Az emlékezet bűneitől naponta szenvedünk, hatásai beláthatatlan következményekkel járnak. Hogyan is felejt és emlékszik az elme? Elhalványul emlékezetünk, szórakozottak vagyunk... A szerző természetesen megkísérel kigyógyítani bennünket az emlékezés hét bűnéből. Irányításával sikerrel szembeszállhatunk "vétkeinkkel". A könyv segítségével új megvilágításba kerülhet, hogy mi történik a fejünkben azoknak az emlékezeti zavaroknak lejátszódásakor, amelyek mindennapjainknak fontos szereplői. Választ találunk arra is, hozzásegíthet-e minket egyre gyarapodó tudásunk, hogy szembeszálljunk az emlékezet hét bűnével.

Jules Verne - Az ​Acélváros titka
Egy ​indiai nábob dúsgazdag özvegyének hatalmas öröksége hosszas hányódás után két európai tudós között oszlik meg. A francia Sarrasin doktor felépíti belőle az eszményi várost, amelynek lakói tökéletes egészségügyi viszonyok között és demokratikus szervezetben élnek. A mintaváros közelében nő ki a földből a német Schultze professzor félelmes műve, az Acélváros, mely kíméletlenül katonás rendjével és modern üzemeivel a fajgyűlölő tulajdonos világpusztító terveit kivitelezi. Okkal gyanítható, hogy Schultze a mintaváros elpusztítására törekszik és a békés város nem tud más fegyvert szegezni a gyilkos gyűlölet ellen, mint legjobb fiainak önfeláldozó ügyességét és ravaszságát. Verne népszerű regénye bámulatos módon elővételez fél évszázaddal későbbi fejleményeket, a germán fajgyűlölet, a német világhatalmi téboly pusztításait, a "csodafegyver" rémképét és kudarcát.

Mednyánszky Miklós - Vályogházak
Hazánk ​területén még ma is nagy számban megtalálhatók a földből épült házak minden tájegységben. Az 1990-es évek felmérése szerint mintegy 800 ezerre tehető a vályogházak száma. Egyéni és közérdek, hogyezeket, minta hagyományos és ökologikus építés eredményeit megőrizzük, megfelelően felújítsuk és ne hagyjuk kiveszni modern életünkből. A könyv ezt a célt szolgálja, hasznos műszaki ismereteket nyújtva a vályogházak építéséről, szerkezeteiről, hibáiról és azok korszerűsítésének lehetőségeiről.

Ismeretlen szerző - Beszélgetések ​az önellátásról
"A ​Beszélgetések az önellátásról egy fenntartható módon működő magyarországi ökofalu, Krisna-völgy tapasztalatait nyújtja át az olvasónak. Haszonnal forgathatják a könyvet mindazok, akik faluközösség léptékű fejlesztésben gondolkodnak, és azok is, akik részben önellátó családi gazdaságot terveznek, esetleg kisebb veteményes vagy kerti tó létrehozásán törik a fejüket. A könyv fejezetei a létrehozás és a működtetés feladatait szem előtt tartva, rendkívül gyakorlat orientáltan veszik sorra az egyén és a közösség alapvető szükségleteit: az élelmiszer, a víz, a fűtés, a világítás és a ruházkodás térnaköreit" Dr. Farkas Judit néprajzkutató

Paul "Coach" Wade - Convict ​Conditioning 1.
How ​to Train As If Your VERY LIFE Depended on Your Degree of REAL Strength, Power and Toughness Most physical training systems are designed for the domesticated human animal. That is to say, for us humans who live lives of such relative security that we cultivate our strength and power more out of pride and for a sense of accomplishment than out of an absolute need to survive in the wild. The professional athlete hones his body to function well in a sports event-rather than to emerge safe from a life-or-death struggle. And even those in our military and LEO rely more on the security of their weapons and armor than on their own personal, raw power and brute strength to carry the day. There remains one environment where exuding the necessary degree of authoritative strength and power can mean the difference between life or death: the maximum security prison. In maximum security, the predator preys on the weak like we breathe air. Intimidation is the daily currency. You either become a professional victim or you develop that supreme survival strength that signals the predator to stay at bay. Paul Wade spent 19 years in hell holes like San Quentin, Angola and Marion...

Paul "Coach" Wade - Fegyencedzés
Hogyan ​kell edzeni akkor, ha valóban az életed múlik az igazi erődön és keménységeden? A legtöbb testedzéssel foglalkozó rendszer a háziasított embertípusnak szól, azaz olyanoknak, akik viszonylagos biztonságban élik az életüket, erejüket büszkeségből ápolják, teljesítményt látnak benne, és nem a túlélés feltétlen szüksége hajtja őket. A profi sportoló azért edzi a testét, hogy jól teljesítsen egy sporteseményen, nem pedig azért, hogy biztonságosan kerüljön ki egy élet-halál küzdelemből. Még a katonák és a rendőrök is inkább a fegyvereik nyújtotta biztonságra támaszkodnak a győzelem eléréséhez, nem pedig saját nyers erejükre. Egyetlen olyan hely van a világon, ahol a nagyobb erő az élet és halál közti különbséget jelentheti: ez pedig a jól őrzött börtön. Ebben a környezetben ahol a megfélemlítés napi gyakorlat - a ragadozó egy pillanat alatt végezhet a gyengébbel. A börtönök kegyetlen világában az ember vagy hivatásos áldozat lesz, vagy megszerzi a túléléshez szükséges félelmetes erőt, ami azt jelzi a ragadozónak: jobb, ha nem próbálkozik. Paul Wade 19 évet töltött olyan pokoli helyeken, mint a San Quentin, az Angola vagy a Marion börtön. Félős és nyeszlett srácként lépte át a börtön kapuját és a föld egyik legerősebb embereként szabadult onnan. Paul Wade a fegyházban töltött időt arra áldozta, hogy kifejlessze a túléléshez szükséges félelmetes erőt. Ki gondolta volna, hogy éppen Amerika börtöneiben találjuk meg a hatalmas erő megszerzésének elveszett titkát! Paul Wade úgy ásta ki ezeket a titkokat, mintha az élete múlt volna rajta és nyilván sok tekintetben pontosan ez volt a helyzet. Paul Wade kiszabadult: megfizette tartozását a társadalomnak. Méghozzá nem csupán az átélt szörnyűségek által, hanem a legnagyszerűbb ajándékkal, amit csak adhatott: a fegyencedzés technikáit bemutató könyve mindenkinek hasznára válhat, akinek elege van a puhányságból és igazi erőre vágyik.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (38)

Mark Owen - Kevin Maurer - A ​Bin Laden-akció
Mark ​Owen tengerészgyalogos volt, tagja a világ legjobban kiképzett elit alakulatának, a Navy SEAL-nek. A legveszélyesebb iraki, afganisztáni küldetések után parancsot kaptak, hogy fogják el a történelem egyik legsötétebb bűnözőjét, a terroristavezér Oszama Bin Ladent, aki 2001 szeptember tizenegyedike óta kerestek. Owen átélte a sivatagi akciót és közvetlen közelről látta, hogyan végzik ki Bin Ladent, aki, bár tudta mi történik vele, nem tanúsított ellenállást. Egy könyv, amely már hetekkel megjelenése előtt vezette az amerikai sikerlistákat, ahol most is az élen van. Egy könyv, amely magyarázkodásra kényszerítette az Egyesült Államok elnökét. Egy könyv, amely a legbelső körökből mutatja meg a terror ellen harcoló elitegységek életét, és legforróbb akcióit. Könyv, egy kommandóstól, aki kivégezte Bin Ladent."

Bear Grylls - Valódi ​hősök
BEAR ​GRYLLS tudja, mi kell a túléléshez -- mert volt kitől tanulnia. Lebilincselő új könyvében Bear legnagyobb példaképei történetét meséli el: azokét a kalandorokét, felfedezőkét, katonákét és kémekét, akik a legszélsőségesebb körülmények között is rendkívüli élni akarásról tettek tanúbizonyságot. A történetek némelyike nem könnyű olvasmány -- a túlélés gyakran borzasztó dolgokat követel az embertől --, de mindegyik halált megvetően bátor, páratlan lelkierővel rendelkező férfiakról és nőkről szól, akikben egy dolog közös: mindnyájan valódi túlélők.

Kende Péter - Nesze ​neked, igazság!
Ez ​a könyv az egy konkrét Kulcsár-ügyön át azt mutatja be: jószerivel bármelyikünk bármilyen váddal börtönbe vethető. Ha pechünk van, s rákerülünk az ügyészség-bíróság futószalagjára - onnan nem léphetünk le, utunk egyenesen vezet a tömlöcbe, teljesen függetlenül attól, bűnösök vagyunk-e vagy ártatlanok. A Kulcsár-ügy nyomozása során az ügyészség valóságos ámokfutást rendezett, szabálytalanságok és törvénytelenségek sorozatát követte el. Valójában csak az érdekelte, hogy végigvigye koncepcióját: kiiktassa a politikai szálakat, s ne kerüljenek a vádlottak padjára, vagy szabaduljanak felmentéssel emezek, viszont jó alaposan megkapják a magukét amazok. Az meg kit érdekel, ha nem is az elítéltek a bűnösök? Ám Varga Zoltán, a móri ügyben Kaiser Edét, egy másikban Székely Zoltánt ártatlanul elítélő bíró sem maradt ki a történetből. Védhetetlenül silány ítélete nemcsak a hanyagságoktól és pontatlanságoktól, a logikai bakugrásoktól, megalapozatlanságoktól és értelmetlenségektől hemzseg, de számos olyan formai, eljárási hibát is tartalmaz, amely miatt alkalmatlan a másodfokú elbírálásra. Varga elsőfokú ítéletét hatályon kívül kell helyezni, és új eljárást kell elrendelni. Ami azt jelenti: az évszázad sikkasztási ügyében talán majd 2015 táján születik jogerős ítélet. A teljes magyar jogszolgáltatás tökéletesen alkalmatlannak bizonyult a K&H Bank bűnügyének normális felgöngyölítésére. És Kulcsár - meg az a néhány briganti, aki valójában mozgatta őt - ezt persze jól ki is használta. A bróker pénzért árulta vallomását, egyeseket bemószerolt, míg másokat futni hagyott. Igazából elsősorban nem vádlottja lett ennek az ügynek, hanem fővádlója és főbírója egy személyben. És ezt senki sem akadályozta meg. Sem a politika, sem az ügyészség, sem a bíróság. Sőt... A szerző végigköveti az egész K&H-botrányt, a legelejétől az elsőfokú ítéletig. Hogyan lett Kulcsár Attila az, aki? Mi folyt bankjában már korábban is, majd később is? És mi köze mindennek egyik-másik párthoz, erőcsoporthoz? Valójában miként közlekedtek zavaros utakon milliárdok innen oda, amonnan emide? Mint születtek meg a hazug vallomások, hamis vádak és téves ítéletek? Ismét láthatjuk majd: az élet izgalmasabb bármely kriminél.

Mindennapra
elérhető
63

Osho - Mindennapra
Osho ​felismerései több mint harminc éve jelentenek nagy örömet és kihívást a spirituális keresőknek. Az Osho mindennapra e felismerések esszenciája. Összhangot teremt a spirituális és filozófiai tradíciók, valamint a modern tudomány és pszichológia vívmányai között. Ez az inspiráló könyv mindennapra kínál egy meditációt, melyek segítségével teljesebben élhetünk a jelenben, és átléphetünk egy újfajta létezésbe, ahol szerves egységet alkot a test, a lélek és a szellem.

Wass Albert - Az ​Antikrisztus és a pásztorok
"Nem ​volt puszta véletlen, ami azzal a bányával történt, mivel véletlenül soha nem történik semmi. Viszont, ami az Úristent illeti... hát megmondom azt is, miképpen gondolkozok én erről. Ha az Úristen csudát akarna tenni mivelünk, emberekkel, megtehette volna azt a bánya nélkül is. Már azelőtt, mikor az első katonák megérkeztek azzal a zsidó fiúval. Elpusztíthatta volna őket abban a pillanatban, amikor fölértek volt oda a hágóra, és sok emberélet megkímélődött volna, sok nyomorúságtól megmentődhetett volna ez a falu..." - Wass Albert egyetlen falu orosz katonai megszállásának történetébe sűrítette az erdélyi nép találkozását a bolseviki diktatúrával.

Szalai Vivien - Zuschlag ​János
"(...) ​A könyv egy olyan hús-vér politikus felemelkedését és mélybe zuhanását mutatja be, aki saját sorsával illusztrálja a posztkommunista hatalmi mechanizmusok kíméletlenségét. Hogy mivé lesz a politika, ha nem értékeket, hanem csak érdeket követ. Mire képes a pénz és hatalom iránti vágy, amely önnönmagába lesz szerelmes, ha nincs egy sorvezető, amely legalább valamilyen mértékben iránymutatást adna. (...)" (részlet a könyv Előszavából)

Bruce I. Gudmundsson - DAK ​- Deutsches Afrika Korps
A ​német Afrika Korps egyedülálló katonai alakulat volt, amely észak-afrikai hadjárata során a Nyugati-sivatagban a dicsőség csúcsait éppúgy megismerte, mint a vereség mélységeit. A könyv egy német vezérkari tiszt szemszögéből mutatja be a csatákat, és betekintést enged a félelmetes hadigépezet működésébe. A DAK révén teljesebb, objektívebb képet alkothat az olvasó Rommelről és az általa vezényelt katonákról. Megismerheti, az alakulat miképp arathatott sorozatos győzelmeket, és melyek voltak a bukásához vezető tényezők.

Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó - Andrési Pál - Az erdészmester könyve
A Szaktudás Kiadó, Mestergazda könyvsorozatának újabb kötete. Az erdőművelés és az erdőhasználat szakmai ismereteit tártja elénk a könyv írója, felsorolva azokat a tudnivalókat, ami az erdészmester-vizsga elvégzéséhez szükségesek.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (28)

Eli B. Toresen - Nyomozók ​lóháton
Shannon ​vegyes érzelmekkel tér vissza a lovastáborba, ahol tavaly oly sok kellemetlenség érte. Most azonban minden más lesz, mert nem egyedül érkezik: ezúttal Hanna, a legjobb barátnője is vele tart. Amikor megtudja, hogy egy hétre a híres filmszínész, David Martin is a lovardában vendégeskedik, minden kétsége eloszlik és Shannon meg van róla győződve, hogy mesésen érzik majd magukat a fiú és gyönyörű lova, Labando társaságában. Sajnos azonban David nem egészen olyan, mint amilyennek képzelték, és úgy döntenek, jobb, ha nagy ívben elkerülik. Ezt mégsem tehetik meg, ugyanis történik valami, ami fenekestül felfordítja a tábor életét, és a lányoknak David segítségére kell sietniük...

Kaiser Ede - A ​móri ártatlan
„Már ​elnézést kérek, de hogyhogy ez megtörténhet?! Hogyhogy nincsenek következményei az ügynek?! Hogyhogy nem hullottak fejek?!" (A móri ügyet végigkövető, Zs. B. olvasói levele az egyik újságban.) Kaiser Ede, e könyv szerzője az elhíresült, nyolc ember-áldozatot követelő móri bankrablás miatt tölti tényleges életfogytiglani büntetését a mai napig ártatlanul. A valódi tetteseket két évvel ezelőtt elfogták. Egyikük öngyilkos lett a börtönben, a másikukat elítélték. Kaiser Edéről már a tárgyalása alatt kiderült, hogy ott sem volt Móron, de ezt és egyéb bizonyítékait a bíróság nem vette figyelembe. A börtönnapló tárgyilagosan írja le a büntetőeljárás egyes szakaszait, és megrázóan az utána következő börtönéveket, amit Kaiser - a valódi tettesek elfogásáig - abban a tudatban töltött, hogy élete végéig börtönben marad a móri ügy miatt ártatlanul. Ez tehát nem egy szokványos bűnügyi történet, amilyet mostanában sokat lehet olvasni. A gondos szerkesztés az egyébként meglepően jó elbeszélőkészséggel megáldott szerző munkáját izgalmas, fordulatos olvasmánnyá tette.

Jules Verne - Doktor ​Ox teóriája
Miért ​nő dinnye nagyságúra a szilva a kis flamand városban, Quiqendone-ban? Van valami köze az egyre kétségbeejtőbb fejleményeknek ahhoz a gázgyárhoz, amelyet a titokzatos Ox doktor épített, hogy a várost, úgymond, világítógázzal lássa el? Az írót más regényeiben is foglalkoztatta, hogy hol válik a tudományos megszállotság kártékonnyá, az emberi méltóság elleni vétséggé. Kötetünk a népszerű író két kevésbé ismert elbeszélését is magába foglalja: a Disz úrfi és Esz kisasszony ugyancsak egy megszállottan kísérletező zenetudós kudarcát beszéli el, míg A humbug az amerikai üzleti élet visszásságait teszi nevetségessé. A kötetet Kondor Lajos rajzai díszítik.

Władisław Stanisław Reymont - Parasztok
A ​nagy sikerű Nobel-díjasok Könyvtára sorozat harmadik kötete a lengyel realista szerző világhírű regénye. A homéroszi terjedelmű, ám irodalmi értékét tekintve sem kisebb népi regény átfogja és bemutatja a paraszti életforma teljességét: sok egyéb mellett a hétköznapokat, az ünnepeket, a szerelmet, a szenvedélyt, a munkát, a kicsinyes komiszságot és a népi misztikát. A falusi élet kerete az élet örök rendje: az évszakok váltakozása, melyet a szerző a természeti jelenségek csodálatos költőiségű nyelven az olvasó elé tárt képeivel jelenít meg. Reymont falujának világa önmagában teljes és zárt, lakói a Móricz műveiből ismerős alakokat idézik fel a magyar olvasó irodalmi emlékezetében. Szerb Antal szavaival a regényt "utolérhetetlen egyetemessége teszi nemzetek fölötti, közös irodalmi értékké".

Fekete István - Csend ​/ 21 nap
Fekete ​István két kisregényét egy kötetben kapja kézhez az olvasó. Az első, a Csend, az író gyermekkorába, egy mélyen emlékekbe süllyedt nyári nagyvakációba vezet el. Költőien és érzékletesen idézi fel a falusi gyerek önfeledt játékait, a vakációs szabadság boldogságát. Hogyan fejti meg ez az álmodozó lelkű kisfiú egy nyári padlás fülledt, zárt magányában családjának rejtett történetét - ez a Csend mélyebb mondanivalója. A 21 nap színes elbeszélések füzére, érzékeny kézzel festett természeti jelentek egymásutánja.

Fekete István - A ​koppányi aga testamentuma
Oglu ​aga, a koppányi vár ura párviadalban megöli Babocsai Gáspárt. László, a megölt magyar vitéz fia viadalra hívja ki Oglut. A halálra sebzett török tiszt utolsó perceiben békejobbot nyújt ellenfelének, és arra kéri, hogy leányát, Zsuzsát, akit magyar felesége szült, vegye gondozásba. Így kezdődik a romantikus elemekkel átszőtt történet, amely hitelesen mutatja be a fiatal olvasóknak a dunántúli végvári harcok hétköznapjait.

Páskándi Géza - Vendégség ​- Tornyot választok
Dávid ​Ferenc, az egyetlen magyar alapítású egyház, az unitáriusok első püspöke vendéget kap. A vendég feladata, hogy elárulja őt a fejedelemnek, és legyen ok miért kivégezni. Socino azonban megismeri és megérti a püspök igazságát, és a feladat egyre nehezebbé válik a számára. Majd döbbenten ismeri fel: a püspöknek pont az ő árulására van szüksége. A darab érvényesen szól az ellenség és barát közötti vékony mezsgyéről, a ma is oly jellemző bizonytalanságról egymás iránt, bizalmatlanságról, amelyet egy túlpolitizált világ táplál bennünk. A folytonos bizalmatlanság bizonytalansághoz - az pedig tragédiához vezet...

Vágó Csaba - Texas ​Hold'em Poker - Fókuszban az online poker
Mi ​a limit nélküli hold 'em lényege? Sokan egyszerű szerencsejátéknak tartják, ami nem sokban különbözik a rulettől, csupán golyó helyett kártyalapokat használ. Ám ha ez igaz, akkor miért nem rendeznek rulett-világbajnokságot, és miért látjuk azt, hogy a nagyobb pókerversenyek utolsó asztalainál rendre ismerős arcok ülnek? A póker a hozzáértők szerint sport, melyben szellemi képességeinket, tapasztalatunkat és olykor (megfigyelésen alapuló) megérzéseinket állítjuk csatasorba az ellenfél legyőzésére. Akkor hát mi a fontosabb a pókerben: a tudás vagy a szerencse? Rövid távon a szerencse befolyásoló ereje tagadhatatlan, ám hosszú távon csak a kiegyensúlyozott játék lehet jövedelmező. De ha sport, akkor lehet edzeni, fejlődni, hogy jobb játékosokká váljunk? A válasz egyértelműen igen. Megfelelő segítséggel és kellő tapasztalattal viszonylag gyorsan válhatunk nyerő játékosokká. A póker olyan, mint az élet: ha elkezdünk játszani, folyamatosan döntéseket kell hoznunk, kockázatot kell vállalnunk, és olykor nehéz szituációkba kerülhetünk, ahol a józan mérlegelés lesz a legfőbb támaszunk. Egyszer nyerünk, és boldogok leszünk, máskor nagyon sok pénzt veszítünk, és talán még csak nem is hibáztunk. Ám ha sikerül megőrizni nyugalmunkat és stabilitásunkat, akkor hosszú távon biztosan nyereségesek leszünk. Mindenekelőtt elkötelezettségre, türelemre és kitartásra lesz szükségünk. Aki jó pókerjátékossá akar válni, annak áldozatokat kell hoznia.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

O. Carl Simonton - Stephanie Matthews-Simonton - James L. Creighton - A ​gyógyító képzelet
A ​könyv elolvasása nagyon sokféle emberi reakciót válthat ki. Vannak, akik számára reménysugár, a gyógyulás új útja tárul fel. Van, akinek személyes érzéseivel vagy eddig megszerzett tudásával nem egyeztethető össze a pszichológiának ez az alkalmazási területe. Vannak, akik számára a csodák birodalma tárul fel, és már a vágyott célt szinte megvalósulni látják. Bárhogyan is, aki vette magának a fáradtságot, és energiát fektetett a könyv elolvasásába és megértésébe, nem marad közömbös a téma iránt. A daganatos betegségekhez fűződő hiedelmek – a félelem a halálosnak vélt betegségtől – szinte megbéníthatnak valakit, különösen a betegség felismerésének első, érzékeny szakaszában. A holisztikus szemlélet segít abban is, hogy ne azonosítsa magát a beteg a betegséggel, és főként ne az előítéletekkel. A szemlélet változásának kulcsa az, hogy felismeri a személy saját felelősségét a betegségben, hogy ő maga az, aki egyik vagy másik gyógymódot választja, és együttműködik a kezelő személyzettel saját gyógyulásának érdekében. Ezzel erősödik érett viselkedésének súlya gondolkodásában is, és ez már az első lépés lehet életmódjának megváltoztatásában.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

Kende Péter - Nesze ​neked, igazság!
Ez ​a könyv az egy konkrét Kulcsár-ügyön át azt mutatja be: jószerivel bármelyikünk bármilyen váddal börtönbe vethető. Ha pechünk van, s rákerülünk az ügyészség-bíróság futószalagjára - onnan nem léphetünk le, utunk egyenesen vezet a tömlöcbe, teljesen függetlenül attól, bűnösök vagyunk-e vagy ártatlanok. A Kulcsár-ügy nyomozása során az ügyészség valóságos ámokfutást rendezett, szabálytalanságok és törvénytelenségek sorozatát követte el. Valójában csak az érdekelte, hogy végigvigye koncepcióját: kiiktassa a politikai szálakat, s ne kerüljenek a vádlottak padjára, vagy szabaduljanak felmentéssel emezek, viszont jó alaposan megkapják a magukét amazok. Az meg kit érdekel, ha nem is az elítéltek a bűnösök? Ám Varga Zoltán, a móri ügyben Kaiser Edét, egy másikban Székely Zoltánt ártatlanul elítélő bíró sem maradt ki a történetből. Védhetetlenül silány ítélete nemcsak a hanyagságoktól és pontatlanságoktól, a logikai bakugrásoktól, megalapozatlanságoktól és értelmetlenségektől hemzseg, de számos olyan formai, eljárási hibát is tartalmaz, amely miatt alkalmatlan a másodfokú elbírálásra. Varga elsőfokú ítéletét hatályon kívül kell helyezni, és új eljárást kell elrendelni. Ami azt jelenti: az évszázad sikkasztási ügyében talán majd 2015 táján születik jogerős ítélet. A teljes magyar jogszolgáltatás tökéletesen alkalmatlannak bizonyult a K&H Bank bűnügyének normális felgöngyölítésére. És Kulcsár - meg az a néhány briganti, aki valójában mozgatta őt - ezt persze jól ki is használta. A bróker pénzért árulta vallomását, egyeseket bemószerolt, míg másokat futni hagyott. Igazából elsősorban nem vádlottja lett ennek az ügynek, hanem fővádlója és főbírója egy személyben. És ezt senki sem akadályozta meg. Sem a politika, sem az ügyészség, sem a bíróság. Sőt... A szerző végigköveti az egész K&H-botrányt, a legelejétől az elsőfokú ítéletig. Hogyan lett Kulcsár Attila az, aki? Mi folyt bankjában már korábban is, majd később is? És mi köze mindennek egyik-másik párthoz, erőcsoporthoz? Valójában miként közlekedtek zavaros utakon milliárdok innen oda, amonnan emide? Mint születtek meg a hazug vallomások, hamis vádak és téves ítéletek? Ismét láthatjuk majd: az élet izgalmasabb bármely kriminél.

Hahner Péter - Újabb ​100 történelmi tévhit
Ebben ​a kötetben, akárcsak a 2010-ben megjelent, 100 történelmi tévhit című könyvemben, olyan tényekre és értelmezésekre szeretném felhívni a figyelmet, amelyeket a történettudomány már régen megcáfolt, de ezek a cáfolatok mégsem terjedtek el szélesebb körben. Az egyszerűség kedvéért ezúttal is meglehetősen különböző megállapításokat foglaltam össze „tévhit” néven: akadnak itt téves adatok, felületes megállapítások, elavult kutatási eredmények, elsietett értelmezések, rosszindulatú híresztelések, megszépítő vagy befeketítő történelmi legendák, sőt, egyszerű pletykák is.

Flesch István - A ​Török Köztársaság története
Az ​Oszmán Birodalom iránt a sokat emlegetett százötven év okán mindig nagy volt az érdeklődés Magyarországon. A későbbi korszakokra azonban mintha nem irányult volna megérdemelt figyelem. A hazai közvélemény még mindig viszonylag keveset tud a birodalom bukása utáni évtizedekről, a köztársasági Törökország küzdelmeiről, második világháborús szerepéről, vagy a XX. század második felének itteni eseményeiről. jelen könyv ezen időszak megismertetéséhez kíván hozzájárulni. Ez most kiváltképp időszerű: Ankara az Európai Unió kapujában várakozik. A Kelet és Nyugat hídján őrt álló, egyszerre európai és ázsiai ország fontosságát még inkább kidomborítja, hogy tevőleges szerepet vállal a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemben, miközben meg kell küzdenie saját emésztő belső problémáival is. A könyv szerzője, Flesch István, az MTI felelős szerkesztője, aki külföldi tudósítóként többször járt Törökországban, Atatürk és kora című könyve pedig 2004-ben jelent meg.

Kollekciók