Ajax-loader

Vasa Irén

Rate_positive 88 Rate_neutral 17 Rate_negative 1

3105 napja velünk van 1366 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1 Buek_2013_300 Rukkaracsony_300 Poe_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (33)

Chaim Potok - A ​kiválasztott
A ​legnagyobb huszadik századbeli amerikai zsidó írók – Henry Roth, Bellow, Malamud, Singer és Philip Roth – között tartja számon a világ a Sárospatakról származó Chaim Potokot, aki az irodalmi doktorátust megszerezve ortodox rabbiként mûködött szerte a világon Ausztráliától Dél-Koreáig. Elsõ regénye, A kiválasztott, mely nyomban hatalmas sikert aratott, a kelet-európai közösség sajátos életformáját továbbörökítõ New York-i hászidok különös világában játszódik, s a vallásos zsidóság két nemzedékének, az apjával s ugyanakkor önmagával viaskodó fiúnak állít szívbemarkoló és felejthetetlen emléket.

Hayim Halevy Donin - Zsidónak ​lenni
A ​zsidóságról szóló bőséges irodalomban - amely a legelemibb tudnivalókat tartalmazó könyvektől a legmélyebb bölcseletig mindent magába foglal - eddig nem jelent meg olyan összefoglaló munka, amely érthető formában áttekintést adna a zsidó hit alapjairól; a modern társadalmakban ma élő zsidóság számára kézikönyvül szolgálna az alaptörvények, a zsidó életforma előírásainak betartásához; és magyarázatát adná ezeknek az előírásoknak. E könyv ezt a hiányt kívánja pótolni. „Írás közben arra a nagyszámú zsidóra gondoltam, akik alig részesültek zsidó nevelésben, vagy nélkülözték a vallásos környezetet. Remélem, haszonnal forgatják könyvemet az egyetemi- és főiskolai hallgatók, a felnőttoktatás résztvevői, a betérni szándékozók, a házasság előtt álló fiatalok és a zsidó családok tagjai, akik életüket gazdagítani szeretnék a jelen problémáiról is szóló, ősi örökséggel."

Chaim Potok - Fények ​könyve
Megannyi ​formában, kíméletlenűl tör elő a fény a mű lapjain, megvilágítva a West Side-i salátabárokat és a koreai tájat, miként Hirosima fölött az eget és a nagy koponyák elméjét. Potok szakavatott történetmesélő-bölcselő tehetséggel szövi a hárború, a férfivá érés, a házasság, az egyetemes és egyéni felelősség mélyreható szálait, miközben az egész emberiséget érintő kérdésekre keresi a választ, két rabbinövendék sorsán keresztül.

Chaim Potok - Óvilági ​emberek
Az ​Óvilági emberek Chaim Potok utolsó műve. Három kisregényt tartalmaz, melyekben három narrátor meséli el élete egy-egy meghatározó élményét Ilana Davitának, a Davita hárfája hősnőjének. Három óvilág ember a vén Európából - az ács, az orvos és a tanár -, akik történeteiken keresztül a holocaust, a sztálini diktatúra és a modern amerikai megdöbbentően empatikus jellemrajzát nyújtják. Potok azokra a kapcsolatokra mutat rá, melyek az egyes embert a közösséghez kötik, s azokra az emlékekre, amelytől, bármennyire is szeretnénk, soha nem szabadulhatunk. Potok szereplői zsidók, történetei hátterét is a zsidóság történelme nyújtja, szellemi-filozófiai mondanivalója azonban egyetemes.

Chaim Potok - November ​a küszöbön
A ​történelem egyazon vidékre sodorta az oroszokat és a zsidókat, és az lett a sorsuk, hogy ádázul harcoljanak egymással. A kiválasztott és A nevem Asher Lev világhírű szerzőjének páratlanul izgalmas, számos nyelven megjelenő új regénye apa és fia viharos életét mutatja be - ugyanakkor az orosz zsidó Szlepak család krónikája a Szovjetunió teljes történetét is felvázolja. Szolomon Szlepak katonai vezetőből lett diplomatává. Hithű kommunistaként nevelt Vologya fia könnyedén beilleszkedik a moszkvai elit világába. Ám amikor felismeri a rendszer hazugságait, fokozatosan ellenzékivé válik, mígnem végül a Szovjetunió felbomlásában kitüntetett szerepet játszó zsidó ellenzék hőse lesz. Vologya bátran veti bele magát a mindennapi szovjet lét mocskába, dacol kegyetlenségével, farkasszemet néz a megsemmisüléssel. Az egykori Szovjetunió ellenzékének története a 20. század egyik legdöbbenetesebb históriája, amit a magyar olvasóközönség által is rajongott szerző egyedülálló módon, torokszorító családregényként dolgoz fel. Chaim Potok legújabb regénye igazi irodalmi szenzáció.

Chaim Potok - Kezdetben
Miért ​skandalum, ha egy hívő zsidó családban nevelkedett fiú elhatározza, hogy a Tórának akarja szentelni az életét? Hogyhogy emiatt kiközösítik, sőt, kitagadják? Hát nem elég a hányattatott gyerekkor, előbb a gójoktól, később a sorstársaktól is elszenvedett töméntelen frusztráció, kiszolgáltatottság és igazságtalanság? A világ teljességgel érthetetlen és értetlen, látszólag megmagyarázhatatlan... vagy mégse?

Chaim Potok - Davita ​hárfája
Nehéz ​sorsú, vegyes házasságból született gyermek Ilana Davita Chandal. Anyja európai zsidó családból származik, apja angolszász protestáns. Mindketten elkötelezett harcosai és hívei a munkásosztály ügyének, a jobb jövőnek – ahogy azt Marxtól tanulták. Aztán jön a keserves csalódás – a spanyol polgárháború és Oroszország Németországgal kötött paktuma. A rendkívül okos kislány teljes identitászavarban, és meglehetősen magára hagyatva nevelkedik, mert tudvalevő, hogy az ilyen emberek életében, mint a szülei, első a mozgalom. Hogy Davita ebből a miliőből hogyan jut el a hit kereséséig, s hogyan találja meg azt a zsidó vallásban, majd kényszerül megtapasztalni az újabb csalódást, immáron az ortodoxia vaskalaposságában és korruptságában – erről szól Chaim Potok felemelő és megrendítő regénye. Hívőnek, hitetlennek, boldognak, boldogtalannak egyaránt olyan élmény, amely egy életen át elkísér.

Chaim Potok - Asher ​Lev öröksége
Idestova ​húsz év telt el azóta, hogy a ladovi Rebbe száműzetésbe küldte Asher Levet. Lev immár világhírű festőművész. Nős, a tizenegy éves Rocheleh és az ötéves Avrumel apja. Dél-franciaországi ott-honától távol, a brooklyni chászid közösségben még mindig "megmagyarázhatatlanul aberrált"-nak tartják. Amikor szeretett nagybátyja meghal, családjával New Yorkba utazik, és akarata ellenére ismét a régi konfliktushelyzetben találja magát: két kultúra között őrlődik. S rá kell döbbennie: valahol a mélyben egy hihetetlen titok lappang. Egy titok, mely befolyással bír saját és közössége jövőjére egyaránt. Egy titok, mely visszavonhatatlan, félelmetes döntést igényel tőle... Az Asher Lev öröksége a vallás, a művészet és a család fájdalmasan szép regénye."Különböző színű krétákkal egy halottégető máglyán lévő oltárra lekötözött fiatal fiút rajzoltam, és egy fölé magasodó szakállas férfit, felemelt kezében hosszú pengéjű késsel, a háttérben alig észrevehetően egy kos fenséges fejét. Gyorsan dolgoztam, a krétákat cserélgetve. Éreztem a tábla keménységét, alig vettem tudomást a szétporló, puha krétákról, egyik színt satíroztam a másikra a jobb középső ujjammal a tábla felületén. Tágra nyitott szemmel rajzoltam a fiút, vékony nyaka hátraível, torka kiszolgáltatva az éles pengének; a szakállas férfi szenvedő és elszánt, szabad keze szánakozó, egyben céltudatos mozdulattal a mellét markolja - mindez a kréta és az ujjaim munkájával odarögzítve... Közelebbről is megnéztem, és akkor észrevettem az arcokat, és megrémültem, kétségbeestem, és megfordult a fejemben, hogy hátha Rocheleh is alaposabban szemügyre vette őket, és a rajz elé léptem, hogy amennyire csak lehet, eltakarjam azokat az arcokat. Gyors ujjmozdulatokkal újrarajzoltam őket, egy percbe sem telt. Aztán visszafordultam az osztály felé.- Izsák megkötözése egy olyan emberről szól, aki oly mélyen hisz az Örökkévalóban, hogy hajlandó feláldozni neki az egyetlen fiát. Mi köze van ennek a hosszú és magányos gyötrődés témájához?"

Chaim Potok - Vándorlások ​könyve
Chaim ​Potok kivándorolt lengyel zsidók sarjaként lett íróvá Amerikában, és már befutott regényíróként látott neki, hogy megírja népe több ezer éves bolyongásainak részletgazdag történetét. Végigkísérhetjük vele Földünk egyik legősibb írásos civilizációjának születését, megannyi fenyegettetését sumerok, egyiptomiak és kánaániak között, megszilárdulását, majd újbóli küzdelmeit Róma igája ellen, szétszórattatását, csillagóráit és halálos szenvedéseit az iszlám és a kereszténység gyűrűjében. Nyomon követhetjük a nép végtelenül gazdag írásbeliségének kialakulását, és bepillantást nyerhetünk e mélyen vallásos kultúra mindennapjaiba. Vajon mi volt az az erő, amelynek révén a zsidóság ennyi hányattatáson keresztül is meg tudta őrizni identitását? Az írásbeliség, a törvény és a hagyomány tisztelete, az egyistenhit és a kiválasztottság tudata, vagy pedig egy mindezeknél is rejtettebb, racionálisan meg sem fogható szellemiség? Chaim Potok rendkívül szemléletes, a történelmet mindvégig élő emberek személyes sorsán át láttató könyve kitűnő olvasmány mindazoknak, akik először ismerkednek közelebbről a zsidóság és a zsidóságot övező civilizációk megindító történelmével, egyszersmind segít elmélyíteni tudásunkat az emberről, megannyi vihartól sújtott és idilli békével oly ritkán megáldott vándorlásaival az időn és téren át.

Chaim Potok - Az ​ígéret
Hogyan ​őrizheti meg az ember őszinte, igaz hitét az ostoba, szűk látókörű fanatikusok ellenében, akik a láng buzgó őrizőjeként csak gyűlöletet szítanak, acsarkodó légkört teremtenek, és azokat is minden erejükkel eltántorítanák a jó ügytől, akik pedig épp arra rendeltettek, hogy az ellentéteket összebékítsék, a tegnap és a holnap között tátongó szakadék fölött hidat engedjenek? Erre a kérdésre keresi a feleletet Ruven, akit Chaim Potoknak A kiválasztott című regényében egy életre a szívünbe zártunk, s aki a szemünk láttára érik bámulatra méltó gyermekből mindannyiunk számára követendő példát állító, sorsokat elrendező, bölcs, fiatal rabbivá, akinek a szavára oda kell figyelnünk.

Chaim Potok - A ​nevem Asher Lev
"A ​nevem Asher Lev. Az az Asher Lev, akiről az újságokban és a képeslapokban olvasnak, akiről annyi szó esik a vacsora- és koktélpartikon, a Brooklyni Feszületről elhíresült, legendás Lev. Vallásos zsidó vagyok. Igen. Hívő zsidók természetesen nem festenek feszületeket. Ami azt illeti, hívő zsidók egyáltalán nem festenek - úgy, ahogyan én. Szerfölött kemény szavakat írnak és mondanak rólam, vádakat koholnak ellenem: áruló vagyok, hitehagyott, öngyűlölő, a családom, a barátaim, a népem szégyene; másfelől, a keresztények eszméinek kigúnyolója, a nem zsidók által kétezer éve mélységesen tisztelt létformák istenkáromló kufárja. Nos, semmi efféle nem vagyok. Mindazonáltal teljes őszinteséggel megvallom, hogy vádlóim egészében véve nem tévednek: bizonyos szempontból csakugyan mindegyik vagyok..."

Nicholas De Lange - A ​zsidó világ atlasza
Atlaszunk ​- a maga különleges műfajában egyedülálló vállalkozásként - a zsidók történetének, kultúrájának, életmódjának és szokásainak áttekintésére vállalkozik a kezdetektől napjainkig. Figyelme éppúgy kiterjed az egykori ókori népre, mint a mai Izrael állam lakosaira, de az Egyesült Államoktól Kelet-Európában és Oroszországban diaszpórákban létező zsidók történelmére, intézményeire, jogaira, vallási és civil életére is. Három nagyobb fejezetre, azaz három nagyobb tematikai egységre tagolódik gazdag, sok vonatkozásában kevéssé ismert képanyag kíséretében. Az első rész: a történeti háttér - a zsidók történelmének viszontagságait (üldöztetésüket, kitaszítottságukat, vándorlásaikat) mutatja be. E fejezet gerincét egy sor világtérkép alkotja, amelyek a zsidó közösségek területi megoszlását, számbeli nagyságát és önkormányzatuk fokát mutatják a különböző korokban. A második rész: a kulturális háttér - a zsidó kultúra értékeiről és a vallás sajátságairól számol be, kitérve a speciális zsidó naptárra, az ünnepekre, a nyelvre és az irodalomra. Ezzel párhuzamosan szó esik a zsidó identitás, a cionista mozgalmak és a holocaust által felvetett problémákról is. A harmadik rész: a zsidó világ ma. Nagyobb földrajzi egységenként és országonként tárgyalja a zsidóság mai helyzetét. Kiemelt témák segítik a jobb tájékozódást: többek közt a kairói genizáról, Heródes királyságáról, Amszterdam fénykoráról, a Bibliáról, a művészet és a rituálé kapcsolatáról, New York, Párizs és Jeruzsálem szerepéről a zsidó világban és más hasonló kérdésekről. Számos időrendi táblázat, a kislexikon, a név- és a földrajzi mutató nyújt további információkat a téma iránt érdeklődők számára, akik kézikönyvként is forgathatják ezt a kitűnő összefoglaló művet.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (124)

Daniel Defoe - A ​teljes nagy Robinson
Robinson ​Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai A nagy Robinson Defoe eredeti alkotását tartalmazza, amelyben maradéktalanul szerepelnek a kalandos, érdekfeszítő részek. Maga a Robinson-történet valódi, megtörtént eseményeken alapul. 1704-ben Harding kapitány egy engedetlen matrózát Alexander Selkirket kitette a csendes-óceáni Juan Fernandez-szigetek egyikére, ahol a tengerész öt évig teljesen egyedül élt és 1709-ben Rogers kapitány vette fel hajójára. Selkirk magányos életének érdekes eseményei indították Defoet a Robinson megírására. Defoe Robinsonja azonban nem a Juan Fernandez-szigetek egyikén éli magányos életét, hanem az Atlanti-óceán dél-amerikai partjainál, Trinidad közelében egy kis szigeten veti partra a tenger. Csupán az akkori idők közlekedési viszonyai miatt esett olyan távol a művelt világtól, hogy 28 éven át teljesen egyedül kellett megküzdenie az élet minden problémájával. Ez a könyv nemcsak Robinson magányos szigetéletének leírása, hiszen előtte is, utána is egész sereg csodálatos kalandon megy keresztül, és a megpróbáltatások ellenére is ember marad. Ez az, ami megkülönböztetett helyet biztosít Robinsonnak és írójának a világirodalomban. A Robinson az emberiség talán legolvasottabb műve lett.

Póra Ferenc - Magyar ​szinonimaszótár A-Z-ig
Anyanyelvünkben, ​a mindennapi használat során egyre többször fordul elő, hogy egy szónak több megfelelőjére lenne szükség. A szinonima kéziszótár mindazoknak készült, akik mondanivalójuk pontos kifejezésére stílusos formába öntésére törekszenek, és fogalmazás közben a lehető legtalálóbb kifejezést keresik. Szótárunk nélkülözhetetlen segédeszköz nem csak fordítók, szerkesztők, tanárok, hanem a hétköznapi emberek és rejtvényfejtők mindennapi életében, munkájában. Kötetünk a XX. század elején megjelent Póra-féle "A magyar rokon értelmű szók és szólások kézikönyve" anyagát tartalmazza. A szerkesztők igyekeztek összegyűjteni a kor sűrűn használt szavait és megfelelőjüket.

Fejős Éva - Hotel ​Bali
Négy ​barátnő: Dóra, Gabi, Szilvi és Judit. Tizenévesen Budapesten, egy mámoros és tragédiába torkolló buli után fogadalmat tesznek, hogy elhagyják az országot. Máshol kezdenek új életet, ahol a múlt nem éri el őket. Megesküsznek: tizenhét év múlva újra találkoznak… A sors négyüket a négy égtáj felé veti: Dóra a földi paradicsomban, Bali szigetén köt ki, de ott is csak élete szerelmére gondol. Szilvi titokban regényt ír, melyben barátnőinek is fontos szerep jut, Gabi két sikeres férfi között őrlődik, Judit pedig megszerzi magának azt a pasit, akiről korábban csak csendben álmodozott… Tizenhét év telt el, közeledik a nagy találkozás… Vajon megtalálták a boldogságot? Elárulhatják-e egymást a barátok a szerelemért? Mit rejt a titokzatos közös múlt, és van-e feloldozás?

J. K. Rowling - Harry ​Potter és a Halál ereklyéi
Amikor ​a tizenhetedik évét betöltő Harry - ezúttal Hagrid motorjának oldalkocsijában - utoljára hagyja el a Privet Drive-ot, az őt védő bűbáj szertefoszlik, és a halálfalók azonnal a nyomába erednek. A Főnix Rendje azon fáradozik, hogy biztos helyre szöktesse őt, csakhogy Harrynek a bujkáláson kívül egyéb tervei is vannak: Dumbledore professzortól kapott feladatát kell végrehajtania. Így a tanév nélküle kezdődik el a Roxfortban. Vajon sikerül-e a folytonos életveszély közepette teljesítenie a küldetést, amitől a végső összecsapás kimenetele függ?

Fejős Éva - Bangkok, ​tranzit
Bangkok. ​Ölelő, forró, egzotikus város, ahol a múlt és a jövő összekapcsolódik, és ahol bármi megtörténhet; és meg is történik. Hét ember sorsa keresztezi egymást ebben a metropoliszban. Hét ember, hét kereső, akiknek ez a város talán az utolsó állomás. Vagy az első egy új élet felé? A sikeres üzletember, a körülrajongott fotómodell, az örök outsider férfi, a családanya, aki hirtelen elveszít mindent, a kiváló orvos, aki nem tudta megadni azt, amire a nő vágyott, egy madám, és a kiskorában örökbe fogadott bájos lány. Miért éppen ők heten? Miért érkeztek egy időben Bangkokba? Hihetünk-e a véletlenekben?

Ugron Zsolna - Meskó Zsolt - Szerelemféltők
A ​Szerelemféltők hősnője, az erdélyi származású Anna különös levelezésbe keveredik az évek óta nem látott B.-vel. Egymásnak elküldött történeteikből életük széthullott darabjai újra összeállnak... Saját levelezésünk adta az ötletet, hogy levélregényt írjunk. Két kitalált szereplő bőrébe bújva folytattuk, és a levelek, történetek végül összeálltak. Egy férfi és egy nő levelezéséből bármi lehet, hiszen az nem más, mint egy hosszúra nyúlt párbeszéd. Vagy néha csak párhuzamos monológok. Nem a klasszikus értelemben vett szerelmes regény. Sok szerelem és sok majdnem szerelem története. UGRON ZSOLNA A magyar társadalom kibeszéletlen közös múltjával küzd. Ez a múlt kibeszéletlen családi és egyéni történetekből áll össze. Régen a levelek és a naplók is segítették a mindennapok feldolgozását. A mi hőseink levelezése páros szembenézés a múlttal, önmagukkal. A történet hősei bejárják annak az útnak minden állomását, amely egy nő és egy férfi kapcsolatában elképzelhető és elképzelhetetlen. A szerelem csak egy állomás, de nem a cél. A többi titok és játék. MESKÓ ZSOLT A tavalyi év egyik sikerkönyvének az Úrilányok Erdélyben írójának, Ugron Zsolnának és szerzőtársának, Meskó Zsoltnak új regénye. Fullajtár Andrea, Miklósa Erika, Szulák Andrea és Wolf Kati ajánlásával.

Erle Stanley Gardner - A ​házmester macskájának esete
A ​legnépszerűbb, legtermékenyebb és az egyik legszínvonalasabb amerikai detektívregény-szerző. Központi hőse Perry Mason, a Los Angeles-i védőügyvéd, aki a rendőrséggel dacolva, elsősorban brilliáns keresztkérdés-technikájával sorozatban megszégyeníti a hivatalos szerveket, s leleplezi az igazi bűnösöket. Segítőtársai: talpraesett titkárnője, Della Street és Paul Drake, a Drake-féle detektíviroda vezetője. Ellenfelei: Hamilton Burger, a kerületi ügyész és a nehézfelfogású Tragg hadnagy.

Frederick Forsyth - Profi ​munka
A ​milliomos sikerember szenvedélyes szerelemre gyullad, és elhatározza, hogy megöleti az asszony férjét... Az Írországban tanuló indiai diák rettenetes bosszúra készül az őt gúnyoló és megalázó ír munkavezető ellen... A jámbor banktisztviselő és papucs férj életét gyökeresen megváltoztatja egy tengeri horgászat... Az ártatlanul megrágalmazott hiába keres törvényes úton elégtételt, fortéllyal segít hát magán... A törvényszéki bíró meglepő körülmények között találkozik vonatbeli útitársával és kártyapartnerével... Egy dúsgazdag, rákbeteg üzletember páratlan leleménnyel juttatja vagyonát az arra legérdemesebbeknek... A fiatal ír házaspár kocsija lerobban a francia hegyvidéken, és alkalmi szállásukon megrázó élmény vár rájuk... A lebontásra ítélt ház falában mumifikálódott női holttestre bukkannak... Frederick Forsyth, A sakál napja és más nagyszabású politikai krimik világhírű írója e kötetében bebizonyítja, hogy az elbeszélés műfajának is felülmúlhatatlan mestere. Pergő és izgalmas meseszövés, a történések feszültsége és drámaisága, a mindig váratlan és meglepő, hihetetlenül szellemes megoldás elbűvöli és sokkolja az olvasót, és nemcsak a krimik borzongató izgalmát, hanem a remekbe szabott írásmű szellemi élvezetét is kínálja neki.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (141)

Germanus Gyula - Allah ​Akbar!
Germanus ​Gyula 1934-ben hosszabb utazást tett a Közép-Keleten, s Allah Akbar! című könyvében számolt be útjáról. Ebben a méltán sikeres munkájában Germanus Gyula tudományos műnek, népszerűsítő irodalomnak, útirajznak, önvallomásnak, politikai esszének eredeti ötvözetét teremti meg. Elbeszéli arábiai utazásainak, mekkai zarándoklásának fordulatos történetét, olykor humoros, máskor csaknem tragikus, de mindig izgalmas útiélményeit, egyéni benyomásait, s közben sort kerít rá, hogy betekintést nyújtson az arab élet minden napjainak titkaiba, részletesen szóljon az arab népek múltjáról, műveltségéről, irodalmáról, vallásáról, lelkiségéről. Könyve - melynek első kiadása 1936-ban jelent meg - mit sem veszített aktualitásából, leírásai, megállapításai és analízisei ma is időszerűek. Fontos olvasmány mindazok számára, akiket Kelet őszinte, igaz ismertetése érdekel.

Fekete Ferenc - Női ​testépítés
A ​testépítés nemcsak egy sportág, hanem bátran állíthatjuk, életforma is. Ez azonban az önök számára csak akkor válik életformává, ha nemcsak mint érdekességet olvassák el ezt a könyvet, hanem a benne leírtakat beépítik mindennapi tevékenységükbe is. A gyakorlatban a testépítősport elkezdése nemcsak a súlyzók kézbevételét jelenti, hanem ennél sokkal többet - egész életvitelünk átalakítását. A könyv ehhez nyújt segítséget, megismertetve az olvasókkal a gyakorlati végrehajtást. Emellett hasznos tanácsokat ad az étkezésre, a kiegészítő sportok helyes megválasztására is. Végül, de nem utolsósorban igyekszik eloszlatni azokat a téves elképzeléseket, hiedelmeket, amelyek a női testépítősportot körülveszik. Biztos vagyok benne, ha a könyvet végigolvassák, magukra fognak ismerni, hiszen a saját mindennapi problémáikat találják benne leírva.

Josephus Flavius - A ​zsidók története
Josephus ​a mai olvasó számára elsősorban A zsidó háború történetírójaként ismert, ő maga azonban élete fő művének a jelen kötetet tekintette. Ebben a munkájában hatalmas összefoglalását adta a zsidók történetének "az első ember megteremtésétől kezdve Nero császár uralkodásának tizenkettedik évéig" - azaz saját koráig. Kötetünkben az ótestamentumi történeteket elbeszélő első tíz könyv elhagyásával, a mű valóban történeti jellegű és értékű második részét közöljük: a XI-XX. könyvet, amely a zsidók történetének hat évszázadáról (a babiloni fogságból való visszatéréstől a "zsidó háború" kitöréséig) ad áttekintést, s ugyanekkor részletes ismereteket nyújt a római és a parthus birodalom történetéből is.

Christian Charriére - Helyettem, ​kis virág...
Az ​Atlanti-óceán francia partján, mesebeli virágoskert közepén álló villában éli többé-kevésbé idilli életét a Berger család, míg egy virágillattól terhes, forró nyáron színre nem lép a káprázatosan szőke Ursula, az egynyári német gyereklány. Ettől fogva a ház különös, megmagyarázhatatlan események színhelye lesz, sorra tünedeznek el a család tagjai, s a borzalmak egyre fokozódnak...

Hámori Tibor - Puskás ​Öcsi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bocsák Miklós - Mit ​tettek a Fradival?
Bocsák ​Miklós legutóbbi, 12. könyve "A 0-6-tól az 1-7-ig", arra keresett választ, hogy a magyar futball hogyan jutott el a jugoszlávok elleni katasztrófáig. Ezért a könyvért dr. Laczkó Mihály, az MLSZ akkor volt elnöke pereli Bocsákot. Sérelmezi, hogy Bocsák sérelmezte: miért lett a Kábel Művek üdülője - MLSZ-székház? Pedig milyen jó üzlet volt! Ha úgy tetszik, Laczkó Mihály MLSZ-elnök - némi áttétellel - megszerezte Laczkó Mihály Kábel Művek vezérigazgatótól az ingatlant. Bocsák 13. könyvéből, a "Mit tettek a Fradival?"-ból is per lesz? A Ferencváros vezetősége is megsértődik? Bántani fogja őket, ha arról írnak, hogy tönkrement az egyesület? Durcásak lesznek, mert nem lehetett e mellett szó nélkül elmenni? Megsértődnek, mert felmerül, mi lett mintegy 700 millió forint sorsa? Zokon veszik, hogy számon kérik tőlük, miért hitegették 25+10 millió dollárral a híveket? Bocsák Miklós ezúttal is olyan témát választott, amelyről kötelező szólni. Amely megoldás után kiált. Amely parázslik. Már szinte rendszeres, hogy Bocsák nyúl a parázsba...

Mészáros József - A ​Fradi New Yorkban
Fullasztó ​hőség szakadt New Yorkra. Szinte ette az embert a levegő. Valahányszor csak a lengyel csapat neve szóba került, annak a bizonyos kihagyott tizenegyesnek a pillanata idéződött fel a fiúkban és akárhogy is alakult a helyzetünk, látszott rajtuk, hogyha pályára lépnek a lengyelek ellen, akkor bizonyítani akarnak. Biztosan vannak játékosok, akik a pályán is „diplomaták”, az igazi labdarúgótól ilyet - szerintem - nem lehet elvárni. Az győzni akar. A Randall Stadionban ez alkalommal a lengyel nézők voltak többségben. Coxék propagandája nyilván irányt változtatott és - érthető módon - inkább a lengyel bevándoroltakat vették célba. (Csak így zárójelben: most, hogy ez a kis könyvecske készült, most bosszankodtam igazán azon, hogy valamennyi mérkőzéssel kapcsolatos reklám- és egyéb jogok, a fotózástól a perec-árusításig Mr. Cox kezében voltak. És igen szigorúan ragaszkodott is hozzájuk. Annyira, hogy mikor tartalékaink egyike-másika nekiállt fényképezni egy-egy találkozót, őket is eltávolíttatta a pályáról. Csakis saját emberei fotózhattak. Ezért olyan gyér az akció-képek anyaga a könyvemben.)

Mary Higgins Clark - Robert Harris - David Baldacci - Barbara Delinsky - Hozzám ​tartozol / Arhangelszk / Egyszerű igazság / Kanyargós utak
Mary ​Higgins Clark: Hozzám tartozol Romantikus utazás egzotikus tájakon egy gyönyörű luxushajón. Sok magányos nő, aki arról álmodozik, hogy megtalálhatja az igazit, tökéletesebb helyszínt elképzelni sem tudna. Hogyan lehetne rádöbbenteni őket, hogy a vonzó külsejű udvarló, aki a bizalmukba férkőzik, éppen a vesztükre tör? Dr. Susan Chandler egy rádióműsorban tesz említést az eltűnt Regina Clausenről, és akkor még nem sejti, hogy ezzel lavinát indított el. Robert Harris: Arhangelszk Mázlis Kelso történész és Sztálin-szakértő egy moszkvai konferencián találkozik egy öregemberrel, aki nagyon különös történetet mesél egy naplóról, amely valamikor a kegyetlen diktátor tulajdonában volt. A napló megtalálása és furcsa tartalmának megismerése után Kelso élete kockáztatásával indul Oroszország távoli sötét és hideg részébe, hogy tudomást szerezzen Sztálin féltve őrzött titkáról. Lélegzetelállítóan izgalmas regény. David Baldacci: Egyszerű igazság Valóban rablótámadás áldozatává vált a fiatal ügyvédgyakornok? Esetleg a Washington előkelő negyedében elkövetett gyilkosság indítéka valamilyen módon összefüggésben van azzal az üggyel, amellyel a fiatalember foglalkozott? Az áldozat testvére - egykori rendőr, akiből ügyvéd lett - elhatározza, hogy kideríti, mi történt valójában. Megbízható társat talál egy csinos ügyvédnő személyében. Az egyszerű igazság kiderítése mindkettőjüket életveszélybe sodorja. Barbara Delinsky: Kanyargós utak Fájdalmas válásukat követően Rachel Keats és Jack McGill külön utakon járnak, és minden erejükkel próbálnak nem visszagondolni múltjukra. Aztán végzetes autóbaleset történik California kanyargós parti útján, és ez megint összehozza őket. Kis szerencsével ismét esélyük lehet arra, hogy fellángoljon a szerelmük, ha mindketten igazán akarják. Megint beigazolódik, hogy az élet legnagyobb ajándékához véletlenül juthat hozzá az ember.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók