Ajax-loader

'bolgár' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Milen Ruszkov - Nyakig ​a természetben
Hamisítatlan ​16. századi pikareszk regény azzal az apró csúsztatással, hogy a 21. században íródott Bulgáriában. Megnyugtatásul: a cselekmény nagyrészt Spanyolországban játszódik, és egy kicsit Angliában, meg valamelyest Közép- és Kelet-Európában, de ez csak érzéki csalódás, mivel akkoriban ezt a térséget még nem találták ki. A történetet a portugál Guimarães meséli el, aki vagy zseni, vagy egyszerűen csak flúgos; főhőse a spanyol botanikus Monardes doktor, akiről az utolsó oldalig sem derül ki, hogy a humanista racionalitás géniusza vagy egy velejéig romlott sarlatán. Hőseink sokat utaznak, számos kalandba keverednek, találkoznak Lope de Vegával, Jámbor Fülöppel, Ben Jonsonnal és magával a műfajt megteremtő Cervantesszel is. Eközben rengeteget okoskodnak természetről, orvoslásról, politikáról, nőkről és üzletről, míg a világon mindennel szemben szkeptikusak, egyvalami kivételével: váltig hisznek a dohány gyógyító, sőt megváltó erejében. Ez a véges-végig ironikus, néha kissé cinikus regény egy régmúlt korba röpít, de a legváratlanabb helyeken felbukkanó 19. és 20. századi figurák, gyógyászati technikák és eszmék folytonosan gondoskodnak arról, hogy kizökkenjünk a történelmi révedezésből, és minden szituációból a saját korunk derengjen fel.

Bogomil Rajnov - Három ​találkozás a felügyelővel
Ciánkáli, ​szívszélhűdés, gázmérgezés? Az áldozatok, sajnos, nem beszélnek e krimi-trilógia (A felügyelő és az éjszaka, Egy ember a múltból, Brazil dallam) egyikében sem. Véletlen baleset, öngyilkosság vagy tökéletes bűntény történt? Petar Antonov, a mai bolgár Sherlock Holmes, nem hisz a véletlenekben, hanem egy csipetnyi megérzéssel, jó adag fanyar humorral kutat, illetve kombinál. A rokonszenves nyomozótiszt megpróbál magánéletet is élni, ámde az ügyeletes hulla mindig "közbeszól". A sajátos humorral megírt mű, amely éppen humora miatt emelkedik ki a műfaj hasonló alkotásai közül, lebilincselő, egyéni hangvételű, érdekfeszítő olvasmány.

Bogomil Rajnov - Nincs ​jobb a rossz időnél
A ​színhely: Velence. Az esemény: két gyilkosság néhány órán belül. Az ügy szemtanúja: egy soknevű úr, akire az jellemző, hogy nem fordul a rendőrséghez. Az úr gondolatai: "Már a két gyilkosság előtt is az volt a benyomásom, hogy a rám bízott feladat nem könnyű. Csak egyelőre nem értem, miért ilyen fontos. A regényekben olvasható butaságokkal ellentétben a hírszerző szervek közötti összecsapásokban nem potyognak a hullák, mint az őszi legyek. Itt is, mint mindenütt, a gyilkosság az utolsó adu, amelyet csak különleges esetekben játszanak ki. Ljubo halála azt jelenti, hogy azok, akik eltették láb alól, mindenáron meg akarták akadályozni, hogy valamilyen, számukra kínos dolgot megtudjon. Különben megelégedtek volna azzal, hogy egy-két kopót eresztenek a nyomába, s egy kissé megismerkedtek volna az életrajzával. Ők azonban Contit is habozás nélkül likvidálták. Bepakolták a Buickba, hogy a segítségével felismerhessék Ljubót, azután hazakísérték, és a megszokott, otthoni környezetében feladták rá az utolsó kenetet. Elintézték a vevőt, azután az eladót, és ezzel egy csapásra szétszakították a szálakat. Ha Morandit is likvidálták volna, az egész kombináció visszavonhatatlanul kútba esik. De ha elhatározták, hogy kijátszák a végső adut, miért nem likvidálták Morandit is?"

Radi Carev - A ​sánta farkas
Költői ​szépségű elbeszélések sorakoznak ebben a gyűjteményben az erdei, mezei, víziállatok szokásairól, olykor különleges rendhagyó viselkedéséről is. Fajdkakas, vadmacska, szalonka, mocsári réce, róka, vadászsólyom, medve, pisztráng, kőszáli sas, menyét, vadkan, tavi ponty, fácán, farkas, vidra, hiúz, fürj, őz, gólya, holló szerepel ezekben a történetekben, amelyek nemcsak írójuk természetismeretéről tanúskodnak, hanem szépírói adottságáról is. Olyan világ tárul olvasóink elé, amely sok tekintetben távoli, ismeretlen, kissé talán egzotikus is: a Balkán-félszigeten fekvő Bulgária hegy-völgyes tája s nemegyszer elmúlt idők jő vagy rossz emlékei elevenednek föl a könyv lapjain.

Vera Mutafcsieva - Cem ​szultán
A ​fiatal bolgár történész, több népszerű regény szerzője, ezúttal rendhagyó történelmi regényt írt Cem szultán tragikus sorsáról. Egy képzeletbeli bíróság - az idő ítélőszéke - elé idézte meg mindazokat a valódi és képzelt személyeket, akik hősének életében szerepet játszottak: nők és férfiak, honfitársak és idegenek, barátok és ellenségek mondják el egymás után a valóban megtörtént és a képzelt eseményeket. Elbeszélésükből nem csupán Cem szultán alakja éled újjá majdnem ötszáz esztendő távolából, hanem megelevenedik a kor is, a tizenötödik század végének tragikus történelme. A földönfutó költő, aki mindössze tizennyolc napig volt szultán, tizennyolc keserves esztendővel fizet a tűnő dicsőségért, tizennyolc évig fut versenyt a halállal. Mindent feláldoz az életért, az élet illúziójáért, odahagyja szülőföldjét, biztonságot, segítséget keresve, de a halál elől nem tud elmenekülni. Testét lassan ölő méreg pusztítja el, miután lelkét már régen megölte a fogság, s miután mindenki elhagyta, még a jó barát is, aki önként követte a száműzetésbe, és az idegen asszony is, akit tiszta szívvel szeretett.

Dimiter Inkiow - Én, ​Kata és Szimat
Velem, ​Katával és Szimattal mindig történik valami. Hogy mi, olvasd el! Egyik nap Kata így fordult hozzám: - Tudod, öcsikém, támadt egy bolondos ötletem. - És mi az? - kérdeztem, mert bolondulok a bolondos ötletekért. - Megtanítjuk járni Tóni bátyánk babáját. - Mikor kezdjük az órákat? - Mától. Csodálatosnak tartottam az ötletet, de egy kicsit aggódtam. - Nem gondolod, hogy Zsuzsanna még túl kicsi? - Egyáltalán nem. Mászik, mint a bogár, nem láttad? - Dehogynem! Sőt, tegnap még homokot is evett a játszótéren. - Na ugye! Nem is olyan kicsi, mint amilyennek gondolod.

Elias Canetti - Káprázat
A ​két világháború közti német nyelvű irodalom bővelkedik olyan művekben, melyek jelentőségét csak megjelenésük után két-három évtizeddel ismerték fel. Franz Kafka, Hermann Broch, Robert Musil alkotásai mellett az 1905-ben született és 1994-ben elhunyt Elias Canetti fő műve, a Káprázat című regény is ezek közé tartozik. 1932-ben keletkezett, és 1935-ben jelent meg először, de csak az ötvenes években figyeltek fel rá világszerte. A regény főhőse, Kien professzor, a világhírű sinológus – hogy munkáját zavartalanabbul végezhesse, és pótolhatatlan könyveinek, kéziratainak őrzését, gondozását hatékonyabban biztosítsa – feleségül veszi házvezetőnőjét. Számítása azonban balul üt ki: a feleséggé előléptetett házvezetőnő jogot formál a családi életre, érzelmekben, pénzben és ágyban egyaránt. S mivel nem kapja meg, amire igényt tart, bosszúból kiszorítja a professzort otthonából, könyvei közül, munkájából, létformájából. A talaját vesztett sinológus rabjául esik az alvilágnak, de megérkezik Párizsból testvére, a divatos pszichiáter, hogy megszabadítsa bátyját feleségétől és alvilági barátaitól, és visszahelyezi könyvei birodalmába. Elutazása után azonban az események váratlan és vérfagyasztó fordulatot vesznek. A félelmetes és groteszk cselekmény egy jellegzetes, különösen a két világháború közötti Közép-Európára jellemző értelmiségi magatartás tragikus csődjének foglalata. A szakterületére, a cáfolhatatlannak hitt tények világába visszavonuló, a minden hazugságtól irtózó és a tudomány tisztaságába zárkózó entellektüel éppen azt adja fel, éppen azt árulja el, ami az igazi tudomány lényege, értelme: az ember szolgálatát. Ezzel az árulással nemcsak tudományát, hanem önmagát is kiszolgáltatja: védtelenné válik azokkal az erőkkel szemben, amelyek az emberi értéket megalázva az alja, állati ösztönök, az erőszak orgiáját készítik elő. Canetti regénye ennek a magatartásnak és következményeinek kitűnő látlelete. Szigorú racionalitás, tárgyiasító fegyelem szervezi egységes, bizarr látomássá Kien professzor lidércnyomásos történetét. Elias Canetti 1981-ben irodalmi munkásságáért Nobel-díjat kapott.

Vera Mutafcsieva - Pagane ​jóslata
Valamikor ​a VII. század derekán a tekintélyes uralkodó, Kubrát kán, mielőtt kileheli lelkét, elmondja végakaratát fiainak. Baján, a legidősebb, utolsó leheletéig védje Fanagoriát, Nagy-Bulgária fővárosát, Kotrag és Kuber törzseik élén keressenek új hazát, az onogundurokat a negyedik fiú, a fiatal Aszparuh vezérelje. A tehetséges ifjú vezért és népét a hosszú, gyötrelmes vándorúton elkíséri Belizariosz, aki túszkén maradt a bolgár fejedelmi udvarban, és halálos szerelemre lobbant Aszparuh jegyese, a szépséges és varázserővel áldott Pagane iránt. Pagane pedig megjövendöli, hogy az Aszparuh vezette nép találja meg a bolgárság végleges hazáját. Vajon milyen véget ér ez a nagyszerű teremtés, akinek jóstehetségére oly ádázul féltékeny a főtáltos? Sikerül-e végre a honfoglalóknak szövetkezniük a bizánciak sanyargatta szlávokkal? Síkraszáll-e a gőgös Konsztantinosz Pogonatosz császár a kóbor hordának tartott betolakodók ellen? Erről szól ez a hősmondaként zengő, nagyon érdekes és izgalmas történelmi regény.

Dimiter Inkiow - Én, ​Kata és Kázmér
Velem, ​Katával és Kázmérral, a macskánkkal ismét érdekes dolgok történnek. Ha kíváncsi vagy rá, olvasd el!

Bödey József - Magyar-bolgár ​bolgár-magyar útiszótár
A ​Magyar-bolgár és Bolgár-magyar útiszótár mindegyik részében mintegy 12 ezer szótári adatot bocsát a két országot látogató turisták rendelkezésére. Eredménnyel használhatják mind a Bulgáriába utazó magyarok, mind a Magyarországra érkező bolgárok. Különösen az autós turisták, nyaralók, sportolók mindennapi szükségleteit tartottuk szem előtt. A szótár nem igényel az illető nyelven semmilyen előképzettséget, ugyanis minden kifejezést élő beszédben használható alakban ad.(A bolgár nyelv iránt behatóbban érdeklődők az igék befejezett alakjait a bolgár-magyar részben találhatják meg.)

Georgi Rajcsev - Lina ​/ A farkaskölyök
Amikor ​a bolgár próza jövőjéről egyszer megkérdezték, Georgi Rajcsev, a bolgár novella talán legkiválóbb művelője, többek között ezt mondta: "Feltételezem, hogy a bolgár próza két úton halad tovább. Egyesek továbbra is a faluról írnak, és ha be is hatolnak a városba, soha sem felejtik el, hogy "termésük" bolgár címkét visel, és ezért a bolgár föld szagát "kell" árasztania. Mások azonban, az "esztelenebbek", fejjel mennek a falnak, és küszködnek, hogy kijussanak a mindenség tág, felmérhetetlen világába." Georgi Rajcsev is az "esztelenek" közé tartozott. Elbeszéléseinek fő témája a szerelem örök problémája, de sohasem elégszik meg hősei szerelmi boldogságának és bánatának egyszerű bemutatásával, múló viszonyukban mindig "a két nem örök tragédiáját" ábrázolja.

29
Galaktika ​29. Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Galaktika ​29.
„A ​science fiction híveinek egyik kongresszusán, amelyen hat Nobel-díjas és ötven egyetemi tanár volt jelen, elhangzott az a kijelentés, hogy a tudományos-fantasztikus irodalom nagyobb erő, mint az atomenergia.” (Jacques Bergier) „A science fiction hibrid termék, amely gyakran se nem tudomány, se nem irodalom a szó igazi értelmében.” (Fred L. Polak) „Úgy látszik, a science fiction korunk mitológiájának megszokott formája: olyan forma, amely nemcsak arra képes, hogy egészen új témákat vessen fel, hanem arra is, hogy magába gyűjtse a régi irodalom témáinak összességét.” (Michel Butor) „A science fiction (művészi szempontból) nagyon különböző szférákban helyezkedik el, a jelentős alkotói fegyverténytől a tisztes átlagon keresztül, egészen a már olvasott motívumok reménytelen egymásbafűzéséig.” (Dr. Otakar Chaloupka) „A tudományos-fantasztikus irodalom valamennyi humán terület közül a legközelebb áll a tudományhoz; e tekintetben csak a filozófia versenyezhet vele. De – ismétlem – humán terület marad, és mentes a tudomány betű szerinti értelmezésétől.” (Julij Kagarlickij) „A science fiction sem a túlzó dicséretekre, sem a szertelen rágalmakra nem szolgált rá, megérdemli viszont, hogy tanulmányunk tárgya legyen.” (Jacques Bergier) Szocialista országok SF íróinak II. Konferenciája, Poznan, 1973. október: a Móra Könyvkiadó díjat kapott a GALAKTIKA kiadásáért. II. Európai Science Fiction Kongresszus, Grenoble, 1974. július: A GALAKTIKA „A legjobb európai science fiction magazin” díjat kapta.

Beolvas%c3%a1s0255
Fénykerék Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Fénykerék
Huszonhat ​fiatal bolgár költő kétszázhatvan versével ismerkedhet meg a magyar olvasóközönség ebben a kötetben. A szerzők többnyire ezúttal jelennek meg először magyar nyelvterületen, közülük alig hatnak-nyolcnak közölték néhány alkotását folyóirataink. A legidősebbek negyven felé közelednek, a legfiatalabbak feleannyit sem éltek még. Valamennyiükre jellemző, hogy feszülten figyelik napjaink valóságát, a világ költészetének új irányait, maguk is merészen kísérleteznek, új mondandóikhoz új kifejezési lehetőségeket keresnek, feszegetik a nyelvi korlátokat, modernebb ábrázolási eszközöket használnak, amelyek ha nem is voltak eddig ismeretlenek, mégis frissítően, megtermékenyítően hatottak a bolgár költészetben.

Atanasz Nikolaev - Todor Dimcsev - A ​megszelídített atom
Aligha ​akad olyan átlagműveltségű fiatal, aki ne hallott volna róla, vagy legalábbis nagy vonalakban ne ismerné az atombomba és a hidrogénbomba működési elvét. Annál kevesebben tudják viszont, hogy milyen hatalmas az a terület, ahol az atomenergiát békés célokra használják fel: az iparban, a mezőgazdaságban, az orvostudományban, kémiában, stb. Az atomenergia pótolhatatlan segítőtársunk immár, de hogy mire használjuk fel - pusztításra vagy a természet elleni nemes küzdelemre-, az tőlünk is függ. A bolgár tudós szerzőpáros könyve közérthető formában ismerteti az atomenergia békés célú felhasználásának megvalósult és a jövőben elérhető számtalan lehetőségét.

Mitka Grabcseva - Tüzecske
"- ​Előre! - Rohamra! A csendőrök első rohamát visszavertük. Az álmukból ébredt partizánok közül többen elszakadtak a központi magtól, és az erdőn keresztül leereszkedtek a völgy felé. Közülük egyesek holtan estek össze, mások ellenben csodálatosképpen kicsúsztak az ellenséges tűzből. Negyedóra múlva a csendőrök újból rohamra indultak. Beharsogták a hegyet hurrázásukkal, és futva nyomultak a hallgató erdőcske felé. Az azonban hirtelen feléledt, és megszólalt a sortűz... Újabb győzelmet arattunk az ellenség felett..." Íme egy részlet Mitka Grabcseva - vagy Ognyana, a "Tüzecske" - emlékirataiból. Egy kivételes asszony kivételesen érdekes életével ismerkedhet meg lapjain az olvasó...

Alekszandar Fol - Ivan Marazov - Thrákia ​és a thrákok
Az ​1970-es évek óta szerte a világon csodálatos kiállításokon mutatják be egy rejtélyes ókori nép, a thrákok kultúráját. Lenyűgözve áll a néző a páratlan szépségű, finomművű arany- és ezüstedények, ékszerek, pompás fegyverek előtt, és önkéntelenül felvetődik benne a kérdés: kik voltak valójában e remekművek alkotói, hol, milyen társadalomban, milyen körülmények között éltek, dolgoztak, milyen vallást követtek, hogyan gondolkodtak. Bár Hérodotosz szerint a thrákok az indusok után a legnagyobb lélekszámú népe volt az akkor ismert világnak, az utókor alig tudott valamit róluk. Saját írást ugyanis nem alakítottak ki, csak a kortárs görög-római auktorok hagytak hátra feljegyzéseket róluk. Az újabb kutatások és ásatások azonban teljesen új kép bontakozik ki a görögök és rómaiak által "barbárnak" tartott thrákokról: egy páratlan magaskultúrával, sajátos hit- és eszmevilággal rendelkező nép képe. Gazdagon illusztrált kötetünkben két neves bolgár tudós: A. Fol és I. Mazarov rajzolja meg az új szempontok és adatok alapján a thrákok történetét, kultúráját.

Emil Manov - Galatea ​szökése
A ​munkában meghajszolt, a házasságában csalódott harminchat éves mérnök egy idő után nem találja helyét a társadalomban. Megcsömörlötten hagyja ott állását, menekül az emberek elől, pihenést és megnyugvást keres. A tengerparton megismerkedik egy híres sebészprofesszor fiatal, nagyon szép feleségével, és a véletlen ismeretségből szenvedélyes szerelem születik. Ez a forró, erotikus szerelem sodorja olyan helyzetbe, melyben ismét magára talál, és ismét világossá válik életcélja, újra tudja, hol a helye az emberek között.

Covers_234516
A ​gránát szíve Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​gránát szíve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fehér György - A ​bolgár tengerpart
84 ​oldalba sűrítve az adott területre vonatkozó leglényegesebb információk, tudnivalók. Számos színes fotóval és tájékozódást segítő részletes térképekkel.

Angel Karalijcsev - Emilijan Sztanev - Rán Boszilek - Erdei ​történetek
A ​könyv tartalmazza a következő történeteket: - Mackó anyó dajkát keres - Tavaszi séta - Az éhes farkas - Az ostoba medve

Bödey József - Szabolcsi Lászlóné - Bolgár ​társalgási zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Emilijan Sztanev - A ​baracktolvaj
Sztanev ​a művészi kispróza legnagyobb élő bolgár mestere. Festőnek indult, de hamar megvált a képzőművészettől, s az ecsetet a tollal cserélte fel. A festői látásmód azonban színezi és árnyalja stílusát. Alakjait finom cizelláltsággal egyéníti. Az élet összefüggéseit érzésként, hangulatként fogja fel, s ez olvasóit is együttérzésre, átélésre készteti. A baracktolvaj varázsa, e tragikus szerelem története ihlette meg a kisregényből készült film alkotóit is.

Dimiter Inkiow - Én, ​Kata és Pippó
Velem, ​Katával és Pippóval, a papagájjal mindig történik valami. Olvasd el a kalandjainkat - és játssz velünk!

Jordan Radicskov - Mi, ​verebecskék
"A ​tojások recsegve összetörtek, a verebecskék egymás után kibújtak a fényes napvilágra. Öröm volt látni, ahogy sokasodtak a kisverebek, az egyik soványabb, a másik kövérebb, a harmadik közepes termetű, aztán egyszer csak ide-oda gurult a fészekben egy szuszogó, hájas veréb, ezért a többiek mindjárt el is nevezték Hájaskának." Mulatságos verébvilágról számol be Dzsiff, a verébnemzetség egyik vitéz tagja, de megismerkedünk Langaléta Lábúval, akinek minden szalmakazalból kilóg a lába, Csirr-rel, aki hátrafelé repül, és fel szeretne jutni a Holdba, Fütyörésző Gyalogossal és nem utolsósorban Drága Urammal, aki mindenkit így szólít meg, hogy bölcsességeit, fontos gondolatait továbbadhassa. Mert furcsa népség a verebecskék világa. Kicsit mintha az emberekre is hasonlítanának. Utóvégre ember írt róluk, és nem fordítva, bárhogy mesélik magukról a verebecskék, hogy az iskolában jobb tanulók, mint a gyerekek, jobban is tudnak rajzolni a hóban, arról nem is beszélve, hogy Csipogó, aki nagy hírre tett szert, hogyan hagyta ott a névjegyét mindenen, még az ember használta tárgyakon is... A vidám, szatirikus hangú történetet a bolgár irodalom egyik kiemelkedő alkotója, Jordan Radicskov írta - ő maga illusztrálta is -, és Király Zoltán fordította a magyar gyerekek örömére.

Georgi Misev - Matriarchátus
A ​bolgár falu, Jugla neve óhatatlanul egy másikat idéz fel bennünk - Gyűrűfűét, azét a magyar községét, amely korunk jellemző folyamatának, a falu elnéptelenedésének szimbóluma lett. A falusi életformát felváltja a városi, az emberek tömegesen költöznek be az ipari központokba. Az elvándorlás első szakasza: eltűnnek a falvakból a férfiak. Gyárakba, távoli építkezéseken, bányákban vállalnak munkát. Akik hazajárnak naponta, azok is elszoktak már a hagyományos falu szigorú, kötött életritmusától. Az asszonyok még őrzik - ameddig tudják - a régi életformát, de teljesen magukra vannak utalva. Így alakul ki a furcsa ellentmondásos huszadik századi kényszerű matirarchátus. Erről szól Georgi Misev könyve.

Jékely Zoltán - A ​három törpe
Két ​bolgár népmese ötletét vette át Jékely Zoltán, egyik a három törpéről szól, köztük a kis lusta haszontalanról, másik pedig az állataival világgá induló, majd anyja megbocsátó szeretetére visszatérő kisfiúról. A mesék Jékely Zoltán pontos, finom és emelkedetten egyszerű költőiségét tükrözik. Róna Emy rajzai stílusosan illeszkednek a történetek hangulatához.

Jordan Radicskov - Kecskeszakáll
Magyarul ​is sok írása látott napvilágot a folyóiratok hasábjain 1969-ben Kecskeszakáll címen elbeszélésgyűjteménye. Radicskov elbeszéléseiben szüntelenül kavarog, egymásba olvad a jó a rossz, a való és valószerűtlen, az álomvilág és a realitás, a komikus és a tragikus, ám nem a művészi realizmus oldódik fel az álomvilágban, hanem a szürreálizmus mozzanatai oldódnak fel sajátos ábrázolásmódjában. Írásai merészek, talán leginkább a dél-amerikai "mágikus realisták" - García Marquez, Jorge Luis Borges, Corztázar - elbeszélésihez hasonlítanak, bár mélyen a bolgár valóságban gyökereznek, mert Radicskov minden ízében eredeti bolgár író.

Ljuben Petkov - Zöld ​keresztek
"Sáros ​és magányos ösvény tekereg, mitn egy kígyó. Minden fa alatt - sír. Zöld keresztek, zöld keresztek - a török időktől napjainkig." Ezekre a zöld fákra, a hatalmas hegyek zöld fejfáira, nagy idők néma tanúira emlékezik a történet öreg harcosa, vojvodék ivadéka. A törökellenes függetlenségi harc hajdutjainak zöld keresztjei mellett az 1923-as antifasiszta felkelés paraszthőseinek zöld keresztjei emelkednek, de áldozatokat követel a társadalmi átalakulások korszaka is: apák és fiúk kerülnek egymással szembe a szövetkezetesítés során. Régi népballadák hangját idézi a fiatal bolgár író, kisregénye: mondanivalóját nagyon mélyről meríti, a múltba vesző távlatokból és az emberi szenvedélyek, szenvedések katarzisából.

Ilja Konsztantyinovszkij - Lánc
A ​hullámok megszelídülve, lágyan szaladnak ki a homokra. A színes napernyők alatt ...tovább bronzbarnára sült emberek fekszenek. A strandon bábeli hangzavar. A festői bolgár tengerparton a vendéglátókon kívül oroszok, németek, lengyelek és más nemzetiségűek töltik szabadságukat. Vidámak, gondtalanok, élvezik a napsütést, ismerkednek egymással. Az idősebbek között barátság, a fiatalok között szerelem szövődik. Vajon kik ezek a különböző országokból érkezett, a véletlen folytán összekerült emberek? Kinek hogyan befolyásolták a sorsát az utóbbi harminc esztendő történelmi eseményei? Az idősebbek milyennek látják a társaságukban levő fiatalokat? Ezek a fiatalok miben különböznek a harmincas évek fiataljaitól? Mit tudnak és hogyan vélekednek azokról az eseményekről, amelyek gyermekkorukban történtek? Ez a nyaralás kicsit próbára is teszi a regény hőseit, mert akár tetszik, akár nem, válaszolniuk kell az iménti kérdésekre, és válaszaik sok mindent elárulnak róluk.

Bogomil Rajnov - Meghalni ​csak a végső esetben
- ​Most már elmehet. És az lesz a legjobb, ha soha többé nem kerül a szemem elé! Aztán az íróasztalhoz lép, kitalálom, hogy a láthatlan csengőgombot nyomta meg. És ha tévedtem volna is, Bob és Al megjelenése ékes bizonyítékul szolgál. - Kísérjétek ki - rendelkezik a főnök. Majd hozzáfűz még valamit, amitől az amerikai visszahőköl. - És nem akarok vért itt a folyosón! Adjátok át Marknak, lent a pincében! - Hallgasson ide, Drake! - mondja Larkin, s a hangja már nem olyan higgadt. - Maga eltalálta: tényleg CIA-től vagyok! - Tudom, tudom! - bólint engedékenyen a vöröshajú. - De mit tegyünk, ha egyszer minden ember halandó, beleértve a CIA embereit is.

Andrej Guljaski - A ​07-es ügynök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaga Dimitrova - Akik ​nem mertek szeretni
Blaga ​Dimitrova költő. Ez prózai alkotásain is meglátszik, regényei mesteri szerkesztésű, finom lírával megírt könyvek. Akik nem mertek szeretni című regényében a felszabadulás utáni hősies kor, az újjáépítés, az új lendület hőseit látjuk viszont a mai bolgár valóságban - kicsit kiábrándulva, elfáradva. Boján és Neda, a hajdanvolt szerelmesek tizenhét év utáni találkozása felszínre hozza a közös emlékeket, és újra felkelti a vágyat a közös élet, az egyszer elszalasztott nagy szerelem után. Mernek-e új életet kezdeni? Régi életük iránt érzett felelősségük vagy az új iránti vágy lesz-e erősebb? Két erős és tiszta ember viaskodásának vagyunk tanúi a kitűnő író-költőnő lírai regényében.

Kollekciók