Ajax-loader

'őskor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Madarasi János - Paleo-hipotézisek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jan Sovak - Prehistoric ​Mammals
Forty-one ​highly detailed, accurately rendered illustrations of ancient animals include the Megistoterium, one of the largest flesh-eating mammals that ever lived; the Smilodon, largest of saber-toothed tigers; the giraffe-like Indricotherium that browsed on treetops, and many more — all royalty-free. Captions.

Szente István - Főzy István - Ősmaradványok
Nap ​mint nap megesik velünk, hogy rácsodálkozunk a természet apró rezdüléseire, és felötlik bennünk a mottóként felidézett gondolat. Felötlik bennünk, s már rohanunk is tovább. Nem így a biológusok! Ők felkutatják, elnevezik és leltárba veszik a legparányibb élőlényeket is. Ez ideig mintegy 1,5millió fajt „fedeztek fel” a tudomány számára. Ám ez csak a jéghegy csúcsa. Szélsőséges becslések szerint a még ismeretlen fajok száma 5 és 100millió közé esik, és ekkor még nem esett szó az egyedek számáról!Hiszen például csak a Homo sapiens nevű emlős (egyetlen faj!) létszáma is milliárdokban adható meg. Ki vállalkozna hát arra, hogy „minden virágszálat” megemlítsen? És ha keveset tudunk a jelenkor élővilágáról, ugyan mit mondhatunk a múltban élt növényekről és állatokról, a több millió vagy akár több milliárd évvel ezelőtti élőlényekről. Van olyan elképzelés,miszerint ma mindössze a valaha létezett fajok 1%-a él, a többi 99%csupán a kihaltak listáján szerepelhet. Ennek ellenére az eddig leírt kihalt (fosszilis) fajok száma legfeljebb néhány százezerre tehető. Becsülni sem tudjuk, hogy hány faj élhetett a földtörténeti múltban, hogy milyen gazdag volt egykor az élet. Tudásunk csak töredékes, ahogy azt Pál apostol egyszerű szavai tanítják. Egyetlen talicska üledékes kőzetben megszámlálhatatlan mennyiségű apró, csak mikroszkóppal tanulmányozható kövület lehet. Másutt a látványos, nagyméretű ősmaradványok is gyakoriak. Ki vállalkozna hát arra, hogy minden megjegyzésre méltó marék porról megemlékezzen? E könyv tehát nem teljes leltára a Kárpát- medence területéről előkerült kövületeknek. Egyszerre több is meg kevesebb is annál. Nem földtörténet, noha a kövületek története szorosan összefonódik a földtani eseményekkel. Nem rendszeres őslénytan, ennek ellenére a legtöbb jelentős ősmaradványcsoport szerepel benne. Az ősnövények és ősállatok hosszú listáján a Kárpát-medence területéről származó legidősebb és legfiatalabb kövületek egyaránt helyet kaptak: a parányok és az óriások, agerincesek és a gerinctelenek. Vannak, amelyekkel azért foglalkozunk, mert tömegesen fordulnak elő, a másikkal meg azért, mert minden példányuk megtalálása eseményszámba megy. A földtörténeti középkor látványos dinoszauruszairól, a Magyarosaurus dacusról és a többi, vele egy időben élt őshüllőről részletesen is szólunk. A könyvben természetesen szerepelnek a nevezetes ősmaradvány-lelőhelyek is. S noha e kiadvány nem kirándulásvezető, a szerzők bíznak abban, hogy a természetjárók és kövületvadászok is örömmel forgatják majd e munkát, és sok konkrét, a terepen is hasznos információt találnak benne. A tisztelt olvasó által a kezében tartott könyv első változata 2007-ben jelent meg. Öt év mérhetetlenül kis töredéke annak a majdnem ötmilliárd évnek, amely a Föld keletkezése óta eltelt. Jelentős viszont az utóbbi fél évtized a Kárpát-medencei ősmaradványok kutatása történetében. Új, esetenként méltán világraszóló jelentőségűnek mondható fosszíliák sokasága került elő. A leletek jó része a szóban forgó időszakban végzett sikeres gyűjtések eredményeként, esetleg a véletlennek köszönhetően jutott el a tudomány fénykörébe, míg néhányuk múzeumok fiókjaiból került ismét napvilágra. Ugyancsak nem kicsi az első kiadás óta a témában megjelent tanulmányok, köztük tekintélyes monográfiák száma. Az ősmaradványok gyűjtése nemes passzió. Menjünk hát ki a szabadba, s keressük meg a kövületeket! A velük való foglalkozás eredményeképpen egyre többet tudunk meg a természetről, az élővilág– végső soron önmagunk – sok százmillió éves múltjáról. A szerzők a bányászok és geológusok régi köszöntésével kívánnak minden olvasójuknak: Jó szerencsét! Főzy István, Szente István

Patay-Horváth András - The ​Origins of the Olympic Games
Even ​in antiquity it was debated when and why the Olympic Games had been established and by whom. Modern scholarship has also advanced a great number of hypotheses on the origins of the games (ranging from funeral games to harvest ceremonies/vegetation magic or even initiation rites), but a truly convincing reconstruction has not yet been formulated. The present volume offers a new comprehensive explanation for the phenomenon and argues that the Games evolved from hunting and from animal ceremonialism observed among various hunting groups. This explanation is admittedly a hypothetical one, based mainly on the interpretation of the archaeological material and some ethnographic parallels, but conjecture is necessary due to the complete absence of contemporary written evidence. In addition, although it is essentially a simple theory that simultaneously explains many perplexing features of the Games in a coherent way, it must remain without definitive proof, as with all other previous similar explanations. “Anyone who takes issue is allowed a simple remedy: to offer something better, something that is coherent and constructive as an alternative.”

Ismeretlen szerző - Aspects ​of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era
The ​North European Symposium for Archaeological Textiles (NESAT) was founded in 1981 as a discussion forum between various disciplines: textile archaeologists, historians, art historians, natural scientists, conservators and craftspeople. The 12th symposium was organized by the Natural History Museum Vienna from 21st to 24th May 2014 in Hallstatt, Austria. The archaeological heritage of Hallstatt as well as the flora and fauna of the whole region is designated in the UNESCO World Heritage list. The conference volume contains 35 scientific papers grouped into seven chapters. The first chapters introduce Austrian textile research and prehistoric textile finds from Europe. The main corpus of articles deals with textiles and clothing from early medieval to the early modern period, their archaeological research, experiments and art historical context. Five papers focus on tools and textile production, object-based research as well as experimental archaeology and investigation of written sources. The chapter “Specific analyses” embraces interdisciplinary research including dyestuff analysis, isotopic tracing and a drawing system for archaeological textile finds from graves. The book, therefore, provides a wealth of information on recent research being undertaken into archaeological textiles from sites in Central and Northern Europe.

Bognár-Kutzián Ida - The ​Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eiichiro Oda - One ​Piece 14.
Someone ​has given Dorry the Giant exploding ale and he's not happy! Assuming it was Luffy and crew, he launches an all-out attack and is soundly defeated by the rubbery power of the Gum-Gum Rocket! But a mystery is afoot--if Luffy didn't slip the giant the exploding brew, just who did?

Marija Gimbutas - The ​Language of the Goddess
In ​this magnificently illustrated volume, foremost archeologist and prehistorian Marija Gimbutas brings prepatriarchal civilization to vibrant life. Pioneering in archaeomythology - the interdisciplinary field based on archaeology, comparative mythology, and folklore - Gimbutas unequivocally establishes the existence of a Goddess religion in Neolithic Europe with its roots in the Paleolithic. Through the interpretation of images and symbols, she reveals the basic worldview of these ancient European matriarchal cultures and decodes the symbolic language that has remained embedded in our civilization. This most complete rendering of our nature-embracing ancestral culture resurrects a lost world that is the authentic genesis of our Western heritage. Here is a 'pictorial script' of the prehistoric Goddess religion that clearly demonstrates how our ancestors lived a life united with nature. As Joseph Campbell concludes in his foreword, 'The message here is of an actual age of harmony and peace in accord with the creative energies of nature which anteceded the six thousand years of what James Joyce has termed the "nightmare" from which it is time for the planet to wake.' Illustrated with nearly 2000 symbolic artifacts - sculptures, figurines, temple models, frescoes, vases, sacrificial containters - _The Language of the Goddess_ forges a framework that supports the recovery of a long-suppressed portion of our European heritage. These Old European images and symbols assert that the parthenogenic (self-fertilizing, creating from herself) Goddess is the most persistent feature in the archaeological record of the ancient world. The Goddess in all her manifestations was a symbol of the unity of all life in nature. Her power was in water and stone, in cave and tomb, in animals and birds in hills, trees and flowers. She was perceived as the personification of all that was sacred and mysterious on Earth. Her main functions were life-giving, death-wielding, and regenerative. Gimbutas's magnum opus takes the existence of the Goddess-worshipping, earth-centred, egalitarian and non-violent cultures out of the realm of speculation into that of documented fact. Marija Gimbutas is a professor of European archaeology at the University of California, Los Angeles and the curator of Old World archaeology at the UCLA Cultural History Museum. She is the author of more than twenty books, including _Goddesses and Gods of Old Europe,_ Thames and Hudson, 1974 and more than 200 articles on subjects ranging from East European prehistory and mythology to the origins of the Indo-Europeans.

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-Gamig III.
Lényeges ​szempont, hogy ősiségünk megismerésében és tudatosításában nemcsak az igaz történelem és nyelvazonosság adatai szükségesek, hanem az „Istenhez felérő lelkiség és a hitvilági ihletettség megismerése az, mely éltetője és táplálója minden hagyománynak”. Ennek a csodálatos és évezredeket átélő sumír-mahgar lelkiségnek élve-maradását mutatja be Badiny ebben a könyvében. Ősi múltunknak hozzánk érő lelkiségével pedig megtaláljuk egymást és hirdeti, hogy így a lelkünk összeér. A szerző ezt a lelkiséget kívánta szolgálni ezzel a könyvvel. Szavai szerint a kötet megjelenésének a lehetővé tétele nemcsak neki, hanem „az eddig félrevezetett, hamis történelmet tanuló, idegen hagyományoknak a tiszteletére erőltetett magyar népünknek is áldás... áldás... Istenáldás, hiszen Jézus Urunk mondta nekünk: Az igazság szabaddá tesz titeket!”

Ismeretlen szerző - Az ​ősi civilizációk nagy könyve
Üdvözöljük ​a föld legkülönbözőbb pontjain virágzó ősi kultúrák káprázatos világában! Ismerje meg, hogyan jöttek létre a termékeny folyóvölgyekben Mezopotámia és Egyiptom óriásbirodalmai, és hogyan alakultak ki az első írásrendszerek. Fedezze fel az ókori görögök és rómaiak títkait, pillantson bele a kelták életmódjába, és kövesse a vikingeket tengerentúlra tett utazásaikon. Hasonlítsa össze az amerikai őslakosok egyes törzseinek életmódját, végül pedig lépjen be az ókori kínaiak varázslatos meseországába.

Covers_389343
ΜΩΜΟΣ ​III. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - ΜΩΜΟΣ ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Panorame ​istorice / Történelmi látképek / Historical Landscapes
„… ​Nagy öröm kézbe venni az erdélyi régészeti lelőhelyeket és műemlékeket bemutató légi felvételeket tartalmazó kötetet. Nem térve ki az egzakt kutatási eredményekre, hiszen a kötet ezekről gazdagon tudósít, inkább a esztétikai aspektusaira utalnék. A fotót készítő szakember magától értetődően nem művészetet akar csinálni, hanem a mesterségét űzi. Azaz végzi a dolgát, kihasználva a technika nyújtotta lehetőségeket. Ugyanakkor az eredmény a művészettörténész és a műélvező számára – függetlenül a „régészeti” realitástól – varázslatos piktogramok sora, amelyek egyúttal a múlt üzenetét is hordozzák.” (Szabó Mikós)

Horváth Tünde - Az ​Alföld egy rézkori zuga
Hódmezővásárhely ​déli határában, az ún. gorzsai határrészben, az egykori Hód-tó és a Gorzsa, valamint az Alföldi-zug-ere által körülvett természetes magaslaton a késő rézkorban nagy méretű település létesült, amelyet a modern kori homokbányászat során megbolygattak. A lelőhely teljes feltárására 2009-ben került sor. A feldolgozás során a késő rézkor második felében a klasszikus Baden- és a Kostolác-kultúrák közös települését értékeltük, amelyet Gödörsíros kurgánok vettek körül. A könyv a késő rézkor Kr. e. 3350 és 3000 közötti időszakának lelőhelyhálózatát elemzi Hódmezővásárhely városának határában a természeti adottságokkal és az emberi beavatkozással együttesen.

Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz - The ​Archaeology of Syria
This ​book is the first comprehensive presentation of the archaeology of Syria from the end of the Paleolithic period to 300 BC. Although Syria has been the focus of intensive excavations for decades, no large-scale review of the results of these excavations has ever appeared until now. Syria is one of the prime areas of excavation and archaeological field work in the Middle East, and Peter Akkermans and Glenn Schwartz outline the many important finds yielded by Syria, before providing their own perspectives and conclusions.

Horváth Tünde - The ​Prehistoric Settlement at Balatonőszöd-Temetői-dűlő
Regarding ​the size of the investigated area, the Copper Age site at Balatonőszod in Hungary is on par with Catal Hoyuk, one of the largest excavated settlements of the prehistoric world. The chronological, spatial and cultural relationship between Boleraz and Baden, initially regarded as successive phases of the same cultural complex, and between Baden and Kostolac, the latter variously interpreted as an independent culture and as a post-Baden, modified phase, can only be studied through sites on which all three, or at least two of these cultures are attested. Very few such sites have been identified during field surveys or excavated, and of the ones that have been archaeologically explored, no more than two have been published: Hlinsko in Moravia and Gomolava in Croatia, both tell-like, hilltop settlements. As such, the occupation area was restricted by the natural environment, and owing to the use of the available space and the long occupation of the sites, a series of superimposed occupation levels accumulated. The excavation of stratified settlements of this type is a challenge even if the most rigorous excavation techniques are employed: owing to the superimposed levels, the features cutting one another in the same level or in two successive levels can only be separated with difficulty. In contrast, this problem is rarely encountered on open, village-like settlements and thus the investigation of these sites can be performed more effectively and with greater precision, leaving fewer possibilities for mistakes. The single village-like, open settlement of the Late Copper Age where the relationship between Boleraz, Baden and Kostolac could be studied is the Balatonőszod–Temetői-dűlő site, which was excavated and documented according to modern standards; its finds have been systematically assessed both archaeologically and archaeometrically, the latter through contributions by specialists from other disciplines, and the preliminary findings have been thematically published in the form of Hungarian and foreign language articles and conference presentations. It is currently the single fully published site where all three archaeological cultures have been attested in the distribution of these cultures, extending across the territory of fourteen modern European states.

Brian Fagan - Cro-Magnon
Cro-Magnons ​were the first fully modern Europeans-not only the creators of the stunning cave paintings at Lascaux and elsewhere, but the most adaptable and technologically inventive people that had yet lived on earth. The prolonged encounter between the Cro-Magnons and the archaic Neanderthals and between 45,000 and 30,000 years ago was one of the defining moments of history. The Neanderthals survived for some 15,000 years in the face of the newcomers, but were finally pushed aside by the Cro-Magnons' vastly superior intellectual abilities and cutting-edge technologies, which allowed them to thrive in the intensely challenging climate of the Ice Age. What do we know about this remarkable takeover? Who were the first modern Europeans and what were they like? How did they manage to thrive in such an extreme environment? And what legacy did they leave behind them after the cold millennia? The age of the Cro-Magnons lasted some 30,000 years-longer than all of recorded history. Cro-Magnon is the story of a little known, yet seminal, chapter of human experience.

Wosinsky Mór - Leletek ​a lengyeli őskori telepről I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wosinsky Mór - Leletek ​a lengyeli őskori telepről II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sarkadi János - A ​görög föld ős- és koratörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - Les ​chasseurs de mammouths
Pendant ​plusieurs saisons, Ayla et son compagnon Jondalar ont tout partagé. Ils ont taillé le silex, entretenu le feu, chassé le renne et le cerf, construit des abris et des bateaux. Ensemble ils ont eu peur et froid, et vécu dans une intimité du corps et de l'esprit qui a fait naître en eux un sentiment troublant et inconnu. Le clan remuant des " chasseurs de mammouths " qui les accueille est stupéfait par ce couple de géants blonds aux yeux bleus qui savent monter à cheval et apprivoiser le loup. Parmi eux, Ranec le sculpteur est ému par Ayla. Le combat immémorial de l'amour et de la jalousie s'est déclenché.

Ismeretlen szerző - A ​nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bognár-Kutzián Ida - The ​Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gönczöl Enikő - A ​befejezetlen múlt 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_387207
Bronzezeit ​in Ungarn Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bronzezeit ​in Ungarn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vértes László - Medveemberek ​krónikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_384454
A ​Csillagos Ég Lakói Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​Csillagos Ég Lakói
Az ​emberiség történetében a halállal kapcsolatos hiedelmek, szokások és kultuszok csak külső formájukban kötődnek egy-egy korhoz és helyhez, lényegüket tekintve időtlenek és érintik az emberi kultúra szinte minden területét. Több koron átívelő az az elképzelés, hogy a halál "elköltözés egy másik világba". Ezt a bizonyos "másik világot" - ősidőktől napjainkig - szívesen képzelik el a felhők felett, az égen, az ókori egyiptomiak a halottaikra sokszor úgy gondoltak, mint a csillagos ég lakóira.

Max Freiherr von Oppenheim - Der ​Tell Halaf
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

V. Gordon Childe - Az ​ember önmaga alkotója
Az ​őskor történelmének művészettörténetének - egyszerű emberek számára is érthető - ismertetése.

Ismeretlen szerző - Neolithization ​of the Carpathian Basin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gaál Ernő - Kákosy László - Kertész István - Vékony Gábor - Ős- ​és ókortörténet
TARTALOM Bevezetés 15 Az ​őskor története 17 Alapismeretek 17 Az őstörténet fogalma 17 Az államszervezetek kialakulását követő korok őstörténete 18 Az őstörténet forrásai 18 A régészeti források 19 A régészeti kultúra fogalma 19 A régészeti korszakbeosztás 20 Kormeghatározás 20 Hogyan használható a forrásanyag a történeti rekonstrukcióhoz? 23 Történeti embertan 23 Néprajz 24 Történeti nyelvészet 24 Az emberi faj biológiai előtörténete 25 Az ember rendszertani helye 25 Az ember kialakulásának időrendi keretei 25 Az emberszabásúak fejlődéstörténete 27 A két lábon való járás jelentősége 28 A beszéd megjelenése 28 Az Australopithecusok 29 A Homo habilis 29 Az ember fejlődése 30 Az előemberek megjelenése 30 Az előemberek szétágazása 31 Az ember elterjedése 32 Életmód és társadalom az őskőkorban 33 Zsákmányolás és együttélési formák az Australopithecus és a Homo habilis korában 33 A kannibalizmus kérdése 34 Az Australophitecus és a Homo habilis együttélési formái 34 Az előember életmódja és társadalma 35 A vadászat módszereinek bővülése 36 A növényi élelem 36 Együttélési formák az előember korában 37 Hitvilág és szellemi kultúra az előember korában 38 A neandervölgyi ősember külön története 38 Életmód 39 Társadalom 39 Szellemi kultúra 0 Az őskőkor végi vadászok 40 A jégkorvégi ember életmódja 41 Az őskőkor végi társadalom 42 A jégkorvégi szellemi kultúra 43 Az őskőkori fejlődés összegzése 44 A jégkorszak vége és az élelemtermelés kialakulása 45 A "létfenntartási válság" 45 Az állatok és növények háziasításának korai központjai 46 A Közel-Kelet természeti viszonyai 47 A háziasított növények és állatok vad elődeinek elterjedése 47 A növénytermesztés és az állattartás kezdetei 48 A falvak megjelenése 49 Az új életmód megszilárdulása 49 A közel-keleti élelemtermelés sikerének összetevői 50 Az újraelosztó gazdaság kialakulása 51 Az öntözéses gazdálkodás megjelenése 52 Kereskedelem és fémművesség 52 A szellemi kultúra átalakulása 52 A dél-mezopotámiai civilizáció kialakulása és fejlődése 53 Elterjedése 53 A települési szerkezet alakulása 54 Gazdasági és technikai fejlődés 54 A társadalom változásai 54 Az állami szervezet terjedése és az őstársadalom bomlási folyamata 55 A közel-keleti fejlődés jelentősége 57 Az ókori Közel- és Közép-Kelet története 59 Bevezetés helyett 59 Nyelvek és népek 59 A sumer városállamok kora 65 Kik voltak a sumerek? 66 Az írás "feltalálása" 66 Az archaikus uruki táblák 67 A korai sumer központok 70 Kis és Uruk első királyai 71 Ur az ún. I. dinasztia korában 73 Lagas a Kr. e. 26-24. században 74 Lugal-zaggi-szi, a hódító 76 Az ókori Kelet birodalmai 78 Az első sémi "világbirodalom": az agadei I. Sarru-kínu birodalma 78 Mezopotámia a Kr. e. 22-24. században 81 A qutú megszállás 81 A sumer "reneszánsz" kora 83 I. Samsi-Adad asszír és Hammurápi babilóniai birodalma 85 Birodalmi törekvések a Kr. e. 16-11. században 87 A Hettita Birodalom 89 Városállamok a Földközi-tenger keleti medencéjének partvidékén 90 A szíriai territorális államok 93 Az Újasszír Birodalom (Kr. e. 934-609) 95 Az asszírok felébrednek "Csipkerózsika álmukból" 96 Az első sikerek és a zsákmányszerző gazdaság 97 Az "alávetés" fokozatai 100 Kijutás a Földközi-tengerre: III. Sulmánu-asarídu 102 Az átmeneti "gyengélkedés" évtizedei 103 A nagy reformer: III. Tukulti-apal-Esarra 104 A Szargonidák kora: az asszír birodalom tündöklése és bukása 107 Az Újbabilóni Birodalom (Kr. e. 626-539) 113 Izráel és Júda: a zsidók története 117 Babilón bukása 121 Az Óperzsa Birodalom (Kr. e. 539-330) 123 A perzsák 124 II. (Nagy) Kürosz 125 Lüdia 126 Babilón eleste 127 A Perzsa Birodalom megszilárdulása 128 A Perzsa Birodalom hanyatlása 132 Az ókori Egyiptom története 135 A kezdetek 135 Létrejön az egységes állam 137 A természeti viszonyok 139 A piramisépítők kora 141 Királyok és piramisok 141 Államszervezet és társadalom 145 Az Óbirodalom korának második szakasza 149 Felbomlás és újraegyesítés 151 Az Első Átmeneti kor (VII-X. dinasztia) 151 A Középbirodalom (XI-XII. dinasztia) 153 A második válság (XIII-XVII. dinasztia) 156 Az egyiptomi nagyhatalom 158 Az Újbirodalom kezdete (XVIII. dinasztia) 158 Reform a Nap nevében 163 Az Újbirodalom második szakasza (XIX-XX. dinasztia) 169 A bomlás és az idegen uralmak kora 176 A Későkor (XXI-XXV. dinasztia) 176 A szaiszi dinasztia 180 A perzsák Egyiptomban 183 Kultúra 185 Az egyiptomi írások 185 Az egyiptomi vallás 187 A túlvilág 187 Az istenek 188 A tudomány 190 Európa és az egyiptomi vallás az ókorban 192 Az ókori Görögország története 195 Kréta, Mükéné, átmeneti kor 195 Kréta 195 A mükénéi civilizáció kora 198 Átmeneti kor 200 Társadalom és gazdaság 202 Politikai élet 206 Az ógörög vallás 207 A poliszok kialakulása 211 Politikai élet 211 Delphoi 213 Olümpiai játékok 213 A spártai állam 216 A "hasonlóak" szokásai 216 A spártai társadalom 219 Gazdasági élet 220 Politikai élet 221 Athén története a görög-perzsa háborúk kezdetéig 224 Attika korai története 224 Az athéni állam kialakulása 226 Athén és a görög gyarmatosítás 227 A démosz és az arisztokrácia harcának kezdetei 228 Drakón és Szolón 228 A türannisz Athénban és a demokrácia hatalomra jutása 232 A görög-perzsa háborúk 235 Az ión felkelés 235 A görög-perzsa háborúk első szakasza 236 Két támadás között 241 A görög-perzsa háborúk másodi szakasza 243 A háború utolsó évtizedei 246 Athén virágkora 247 Periklész működése 247 Az athéni államszervezet 250 A peloponnészoszi háború 252 A görög polisztársadalom válsága a Kr. e. 4. század első felében 256 Harc a hatalomért 256 A válság jelenségei 258 A hellénizmus kora 261 Makedónia felemelkedése és Nagy Sándor uralma 261 Makedónia korai története 261 II. Philipposz uralkodása 263 Nagy Sándor uralma (Kr. e. 336-323) 267 A hellénisztikus világ 272 Nagy Sándor birodalmának felbomlása 272 Hellénisztikus gazdaság és társadalom 273 Hellénisztikus kultúra 276 Az ókori Róma története 281 A római királyok kora 281 Itália benépesülése 281 Róma kialakulása 282 A korai római társadalom 284 A római vallás 287 A plebejusok polgárjogi harcának kora 291 Róma Itália élén 297 A szövetségi rendszer kialakítása 297 Róma alkotmánya 298 A római hadsereg 301 A nagy hódítások kora 303 Dél-Itália meghódítása a Pürrhosz elleni háborúban 303 Róma és Karthágó 306 A karthágói állam 306 Az első pun háború 307 Két háború között 309 A második pun háború 310 Róma a második pun háború után 318 A római polgárháborúk kora 319 A hódítások hatása a római társadalomra 319 A Gracchusok mozgalma 322 Marius és Sulla. Caesar fellépése 323 A triumviratustól a diktatúráig 326 Octavianus hatalomra jutása 328 A császárság kora 329 A principatus kora 329 A Julius-Claudius dinasztia uralma (Kr. e. 27. - Kr. u. 68.) 329 A Flavius dinasztia uralma (Kr. u. 69-96) 338 Az Antoninusok uralma (Kr. u. 96-192) 341 A Severus dinasztia uralma (Kr. u. 193-235) 346 A katonacsászárok kora (Kr. u. 235-284) 348 A dominatus kora 348 Diocletianus és a tetrarchia (Kr. u. 284-305) 348 Nagy Constantinus uralma (Kr. u. 306-337) 351 A hanyatlástól a bukásig (Kr. u. 337-476) 353 Kitekintés 358 Kronológia 363 Irodalmi tájékoztató

Horváth Tünde - Networks ​and Netwars: New perspectives on the Late Copper Age and Early Bronze Age
In ​this study the author discusses the typo-chronological correlation of ceramic production of a conventional ‘Late Copper Age’ ‘Boleraz/Baden’-type settlement excavated at Balatonoszod–Temetoi dulo (Zala region, western Hungary). By assessing the ceramic vessels and sherds, which came to light in large numbers, the excavator establishes a typological system for the settlement and correlates it with known Boleraz and Baden classification systems. Overall the study reassesses the relative and absolute chronological problems of the Late Copper Age and the Early Bronze Age in modern-day Hungary and suggest a new typo-chronological system based on the excavation at Balatonoszod–Temetoi dulo. In addition, the research also supplements the typological and settlement historical results already known from the site with other dating methods, such as thermoluminscence/optical luminescence.

Kollekciók