Ajax-loader

'őskor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Emberek, ​akik megváltoztatták a világot 1.
A ​könyvsorozat célja, hogy feltámassza a személyiség szerepét hangsúlyozó történetlemszemléletet. Az emberiség történetének legjelentősebb eseményei az azokban meghatározó szerepet játszó férfiak és nők életútjához kapcsolódtak. A Kezdetektől a középkorig, a sorozat első kötete Ábrahám korával kezdve az egyiptomi fáraókon, a görög filozófusokon, a római császárokon, a birodalomalapítókon, a szenteken és a művészeken át a Corvin Mátyás uralkodásáig terjedő időszak száz rendkívüli alakját, sorsát mutatja be. 100 életút száz sors, száz történelmi személyiség, aki akarata, bátorsága vagy lángelméje révén képes volt befolyásolni az emberiség történelmének alakulását.

Mary Pope Osborne - A ​kardfogú tigris birodalma
A ​jégkorszak nagyon izgi... Különösen két fürdőruhás gyerek számára! Jack és Annie majd megfagynak, amikor a csodakunyhó visszarepíti őket a barlangi emberek és a gyapjas mamutok korába. Ám semmi sem tarthatja vissza őket, ha egy újabb izgalmas kalandról van szó – még egy kardfogú tigris sem.

Julia Bruce - Kőkorszaki ​küldetés
Több ​mint 20 ezer évet repülünk vissza az időben. A Földön zord jégkorszak uralkodik. A különösen hideg téli hónapokban az általad vezetett kis törzs tagjai csak rád számíthatnak a túlélésben, ám ez a könyv a segítségedre lesz a nem mindennapi feladat megvalósításában. Bepillantást nyerhetsz a tűzcsiholás és fegyverkészítés rejtelmeibe, megtudhatod, milyen a jó menedék, és hogy miként gondoskodhatsz embereid számára megfelelő mennyiségű élelemről.

Garry Fleming - Az ​őskor dinoszauruszai
Az ​őskor dinoszauruszai csodálatosan illusztrált, öt, egyenként 48 darabos puzzle-t tartalmazó könyv, amely bemutatja a Földet több millió évvel ezelőtt uraló rendkívüli dinoszauruszokat. A húsevők, növényevők és repülő gyíkok mellett megismertet néhány őskori emlőssel és az óceánok mélyének élőlényeivel is. Az őskor dinoszauruszai szórakoztató, de egyben oktató kirakókönyv. Az olvasók minden színes puzzle mellet sok érdekes tudnivalót találnak, melyekből megtanulhatják az ősidők állatainak legfontosabb jellemzőit.

Sanda Băcueţ-Crişan - Cultura ​Starčevo-Criş în Depresiunea Şimleului
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard Heath - Sacred ​Number and the Lords of Time
An ​exploration of sacred geometry, space, and time encoded in stone structures during four successive ages of megalithic building • Examines the sacred knowledge carefully preserved in the Stone Age structures of Carnac, Stonehenge, Giza, and Teotihuacan • Shows how our Stone Age ancestors created a practical system of mathematics, sophisticated enough to discern cycles lasting up to thousands of years • Reveals how the Earth’s shape and proportions mirror the time cycles of the heavens above Our Stone Age ancestors discovered that the geometry of the Earth provided a sacred connection between human experience and the spiritual worlds. Exploring the numerical patterns of time and then the size and shape of the Earth, they created an exact science of measures and preserved their discoveries within sacred structures, spiritualized landscapes, and mythologies, which interpreted the religious ideas associated with their science. In this way, the ancient measures of space and time reached our present age and still embody the direct but forgotten truths of our sacred planet. By recovering the megalithic secrets of space and time, carefully preserved in megalithic stone structures, Richard Heath tells an untold story of four megalithic ages. He identifies a first age of astronomical discovery in the French sites around Carnac, where, using only counted lengths and simple geometries, the ancients created a sophisticated cosmic clockwork. A second age centered in Britain, and including Stonehenge, successfully measured the Earth and revealed a simple pattern held within the Earth’s shape, using metrological ratios. A third age, centered in Egypt and Greece, saw a perfecting of the monumental arts, associated metrology, and religious ideas, revealing the Earth and the heavens as the work of a numerical genius. The fourth age saw pyramids and other metrological buildings spread to the New World, at Teotihuacan in Mexico, and also to the Far East. Examining Earth’s harmonic relevance to the Universe as a whole, Heath shows how we can recognize the long-forgotten foundations of our own civilization and revive the sacred teaching preserved by the four great megalithic ages.

Cser Ferenc - Gyökerek
László ​Gyula vetette föl, hogy a régésznek, a néprajzosnak, a nyelvésznek és az antropológusnak mind együtt kellene működni, hogy a magyarság eredetére vonatkozó kérdés megoldódjék. A szerző erre a lehetetlen feladatra vállalkozott munkájában. Ismerteti a hivatalos származási elméletet, és ezzel szembeállítja az ázsiai eredeztetési modelleket. Végigkísérhetjük a néprajz, az embertan és a nyelv sajátos összehasonlításait, ahol elsősorban nem az egyezéseket, hanem azok mellett a különbséget elemzi kritikusan. A régészeti adatok tükrében érdekfeszítő sétát tehetünk a Kárpát-medence írott történelem előtti területén, miközben kiderül, hogy az újkőkorban már egy magasan fejlett, békés, fémműves kultúra élt a területen. A nyelvi elemzés azt mutatta ki, hogy a hagyományos magyar népi kultúrához tartoznia kell egy tartós, zárt, letelepedett időszaknak. "Egyazon területen egy hosszú ideig letelepedett társadalom magas szinten fejlett kultúrája utódnyelvet keres, egy magas szinten fejlett nyelv viszont múltat keres: a logikus megoldás az, hogy a kettő összetartozik." Ezt igazolja a szerző a tudományos igényességgel elkészült munkájában.

Marija Gimbutas - The ​Goddesses and Gods of Old Europe
European ​civilization between 6500 and 3500 BC - long before Greek or Judaeo-Christian civilizations flourished - was not a provincial reflection of neighboring Near Eastern cultures but a distinct culture with its own unique identity. The mythical imagery of this matrilinear era tells us much about early humanity's concepts of the cosmos, of human relations with nature, of the complementary roles of male and female. Through study of sculpture, vases, and other cult objects from southeastern Europe, Gimbutas sketches the village culture that evolved there before it was overwhelmed by the patriarchal Indo-Euopreans. The Goddess incarnating the creative principle as a Source and Giver of All, fertility images, mythical animals, and other artifacts are anlyzed for their mythic and social significance in this beautifully illustrated study.

Tim Haines - Szörnyek ​a földön
A ​kötet őskori szafarira invitálja az olvasót, hogy megismerhesse a modern emlősök és a mai ember őseit, és szembesüljön egy olyan világgal, amelynek létezéséről eddig talán fogalma sem volt. A könyvben világosan elkülönülnek a legújabb tudományos felfedezések és leletek, valamint a számítógép segítségével élethűen elkészített rekonstrukciók. A mozgalmas leírások mellett számos hasznos, tudományos adat és tényanyag elégíti ki az olvasók igényeit. A szerzők szándéka az volt, hogy az elképesztően élethű grafika és a tudományos alapossággal elkészített kísérőszöveg méltó módon elevenítse fel a Föld történetének egyik leglátványosabb és legizgalmasabb korszakát.

Andreas Lommel - Vorgeschichte ​und Naturvölker
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vértes László - Kavics ​ösvény
Ritkán ​adódik, hogy egy könyv kettős jellege olyan harmonikusan illeszkedik össze, mint ezé a felfedezéstörténeti ótikönyvé. A világhírű vértesszőlősi előember lelőhelyének feltárása ugyanis elválaszthatatlan azoktól az utazásoktól, amelyek során a szerző felkereste az ismert előember lelőhelyeket - összehasonlítva az embermaradványokat és az eszközöket - mintegy bejárta azt az ösvényt, amelyen a kavicseszközöket készítő előember a mai hazánk területére eljutott. Filmszerűen együtt pereg a két eseménysorozat: a sokszor nehéz, de mindig izgalmakat rejtő feltáró munka, amely bármely pillanatban perdöntő eredményt hozhat, és a mindvégig szakmai feszültséggel teljes utazások. Közben a háttérben egy harmadik eseménysor is pereg, amely hol premier-planba kerül, hol a háttérbe merül, ez pedig az ember korai fejlődése, annak egyes mozzanatai.

Clare Bell - Ratha's ​Courage
Ratha, ​the fiery and determined female leader of the sentient prehistoric cat clan called the Named, continues her story in this new novel. In Ratha's Courage, the Named attempt an alliance with the other clan of "face-tail" (mammoth and mastodon) hunting cats introduced in Ratha's Challenge. The hunter clan's group mind, and strange, frighteningly effective unity fascinates yet repels the independent-minded Named, creating a dangerous potential for conflict. The contrasting values of two very different cultures lead to misunderstanding, tragedy, and war. Ratha learns that reaching out to others, especially when the chasm is so wide, takes true courage.

Clare Bell - Ratha's ​Creature
Ratha ​and her clan are the Named, a band of intelligent wild cats whose society is based on herding deer. The Named have laws, language, traditions, and leaders. They also have enemies. The predatory raiders of the un-Named are driving them close to the edge of survival. Then Ratha, a mere yearling, discovers what she calls the red tongue Fire. Her new weapon gives the Named a new defense, but it also rouses the ire of Meoran, the tyrannical clan leader. Soon Ratha finds herself in exile among the un-Named, but determined to survive.

Covers_232700
Ősemberek ​kora Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Ősemberek ​kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-gamig II.
Igen ​nagy örömmel adom át ezt a könyvet az olvasóknak és kérem - fogadják szerettel. Bocsássák meg a benne előforduló nyomtatási hibákat és javítsák ki azokat kegyelmesen. Vegyék tekintetbe, hogy igen nehéz technikai, gazdasági és egészségi körülmények játszottak közre e könyv világra hozatalában, mely - bár sok szakmabeli anyagot tartalmaz - mégsem a "szakemberek" részére készült, hanem a Magyarokank. "A TUDÁS NÉPÉNEK" - függetlenül attól, hogy otthon, vagy idegenben élnek. A mai marxista rendszerű Magyarország állampolgárai ne lássanak azokban a kifakadásaimban, melyekkel a mai "marxista történelemszemlélet" és "marxista nyelvtudomány" erőszakosan fenntartott dogma-várait döngetem, semmi ellenséges érzületet, "felforgató szándékot", vagy éppenséggel "politikai állásfoglalást." Csupán "politikai irányitottság" nélkül élő, de a Hungarológiának nevezett tudományágban szorgalmasan kutató egyetemi tanárnak a felkiáltásai ezek... És csak azért, mert e sorok írója semmiképpen sem tudja megérteni a mai, magyarországi tudományos helyzetet és benne azt, hogy egy haladó szellemű népi-szocialista rendszer lendületében miképpen tud fenntartani és folytatni - a saját népére és társadalmára vonatkozóan - olyan történelemszemléletet és nyelvszármaztatási teóriát, ami a Magyar Népet kizsákmányoló idegen királyságok világi és egyházi feudálkapitalizmusának a terméke és - közismerten - a Magyar Nép ellenségei által, a Magyar Népre erőszakolt kultur-terror szüleménye. Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a MAI magyar történelemszemlélet és nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatára vannak és az ősi mult igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek. Semmi másra nem gondolok itt, csak arra, amit a többi, szintén nép-demokratikus rendszerben élő országok - saját magukra vonatkozóan - hirdetnek. És itt - elsősorban - az orosz kutatók kiértékeléseire hivatkozom, akik - szkíta kincsek birtokában - az egész nyugati világ előtt - egy eddig valóban ismeretlen, orosz őstörténelmet tártak fel és azt igen tudatos önbecsüléssel tették. Az én célom tehát az, hogy édes magyar nyelvünk megbecsülésében egyakaratra hozzam a különböző politikai rendszerek által nevelt és tanított magyarokat. Szeretném, ha Mindnyájan megértenénk - e könyvből - annak rejtelmes okát is, hogy miért áll a világ "pusztitótüzében" A Magyar Nemzet és a Magyar nyelv. Ennek az Oknak a tudása legyen megértésünk összetartó ereje is... hisz, aki MAGYAR - e tűzből magát kivonni nem tudja, mert az is teljesen mindegy, hogy az "élniakarás" fője Zrínyi, Rákóczi, Kossuth - vagy az elhagyott, magára maradt MAGYAR LÉLEK.

Ismeretlen szerző - Csontvázak ​a szekrényből / Skeletons from the Cupboard
A ​régészeti állattan az ember-állat kapcsolat sok ezer éves múltjának vizsgálata a régészeti lelőhelyek állatmaradványai alapján. Puszta csontjaikon túl azonban az állatok mindmáig jelképeink kulcsszereplői, a kultúra részei. Ahogyan hozzájuk viszonyulunk, abban mindig is önnön identitásunk tükröződött. E kötet bepillantást nyújt e különös tudományágba. Archaeozoology is the study of the millenia old relationships between human and animals using remains recovered from archaeological sites. Beyond their bare bones, however, animals remain key symbols and as such, are inseparable from culture. Attitudes towards animals have always been part of our identities. This long awaited collection of papers offers a glimpse at our curious discipline.

Ilon Gábor - Aranykincs ​a velemi Szent Vidről
A ​késő bronzkorral kapcsolatos ismereteket tekintve kiemelkedő fontosságú aranykincset 1929 augusztusának utolsó napjaiban találták meg az Alpok keleti nyúlványán, a velemi Szent Viden. A ritka és különleges technikával készült ékszereket egy élére állított kő alá, a mai Szentkút-forrás közelében rejtették el. A diadém és a melldíszek egy, a késő bronzkorban, az urnamezős kultúra idején élt, rangos családhoz tartozó hölgy viseletéhez tartozhattak. A feltárást báró Miske Kálmán vezette. A lelőhelyre és az előkerülés körülményeire vonatkozó részleteket a szerző izgalmas nyomozás során Miske Kálmán, Tompa Ferenc és Mozsolics Amália eddig közöletlen levelezéséből derítette ki. Emellett azonban a kötet részletesen bemutatja a 2004 és 2006 között történt restaurálás eredményeit is, amely alkalmával minden korábbinál alaposabb megfigyelésekre, majd roncsolás-mentes, pásztázó elektronmikroszkópos-elektronsugaras mikroanalízissel (SEM-EMA) végzett vizsgálatokra került sor. Ilon Gábor a fóliákon látható eszköznyomok alapján nemcsak az egyes tárgyakat készítő ötvös-kovács munkájára vonatkozóan vont le következtetéseket, de a szimbólumok lehetséges asztronómiai-mitológiai hátterével, értelmezésével is foglalkozik. Összegyűjtötte Európából a lelet párhuzamait, az urnamezős kultúra korából származó, hasonló jellegű kincseket is, s ezzel sikerült tágabb kontextusba helyeznie e különleges késő bronzkori leletegyüttest.

Vicze Magdolna - Bronze ​Age Cemetery at Dunaújváros - Duna-dűlő
E ​kötet megjelentetésével az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Intézete a magyar bronzkorkutatással szemben fennálló, több mint hatvanéves kötelezettségének tesz eleget. A Dissertationes Pannonicae sorozat több ezer bronzkori temetkezés leleteinek gyűjteményes bemutatásával indul újra, amelyek megmentésére az 1950-es évek egyik legnagyobb építési területén, Dunaújvárosban került sor. A kötet alapjául a szerző 2001-ben megvédett PhD disszertációja szolgál, amely tizenöt év kitartó és fáradságos kutatómunkájának eredménye. Az eredetileg több mint 1600 sírból álló hányattatott sorsú temetőből 918 temetkezés sírmellékleteinek azonosítására, restaurálására és vizsgálatára került sor a feldolgozás során. A korai bronzkortól egészen a késő bronzkorig használatban levő birituális temetőről készült tanulmányból részletes kép bontakozik ki a Közép-Duna völgyének anyagi kultúrájáról, temetkezési szokásairól, és a régióban élt társadalmi csoportok kapcsolatrendszeréről.

136353
The ​Archaeology of Fire Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - The ​Archaeology of Fire
This ​publication investigates the role of fire in prehistory. Dragos Gheorghiu is professor of cultural anthropology and prehistoric art at National University of Arts, Bucharest. Since 2000 he directed the Vadastra project on experimental archaeology focused on pyrotechnologies. He was advisory editor for Antiquity, editor of Experimental Pyrotechnology Group Newsletter and published in BAR and Kluwer Academic on Chalcolithic material culture. Among the books he edited in BAR are The Fire in Archaeology (2002), Chalcolithic and Early Bronze Age Hydrostrategies (2003) and Ceramic Studies (2006).George Nash is a visiting fellow and lectures at the Department of Archaeology & Anthropology, University of Bristol, England. He is also principal archaeologist at SLR Consulting (Shrewsbury) where he works within the private sector. He has worked in northern Europe, North America, Romania, Indonesia and the Iberian Peninsula, researching mainly prehistoric art and hunter-gatherer societies. He has published a number of books including recently The Architecture of Death: The Neolithic Chambered Tombs of Wales (2006) and Looking Beyond the Castle Walls (2006).

Covers_353829
ΜΩΜΟΣ ​II. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - ΜΩΜΟΣ ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Edith Hoffmann - Barbara Treide - Schmuck
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Holdstock - Lavondyss
Amikor ​Harry Keeton eltűnt a Ryhope-erdőben, húga, Tallis még csecsemő volt. Most viszont tizenhárom éves, és hallja, amint bátyja szólongatja a Túlvilágról. A szorult helyzetbe került férfin csak Tallis segíthet, aki a nagyapja által ráhagyott maszkok és nyomok sugallatát követve rájön, hogyan léphet be a titokzatos rengetegbe. Keresése során eljut Lavondyssba is, az álomszép és életveszélyes birodalomba, ahol ő maga is örökre megváltozik. A World Fantasy-díjas Mitágó-erdőt a fantasy alapművei között tartják számon, a folytatásban Robert Holdstock tovább építi egyedülálló mitológiáját.

Jean M. Auel - Le ​clan de l'ours des cavernes
Il ​y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie. En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de cinq ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent l'étonnement et l'inquiétude.

Christopher Chippindale - Stonehenge
Stonehenge ​- ezt a Dél-Anglia szívében található néhány követ, melyeknek elrendezése nagyfokú tudatosságról és megIepő technikai ismeretekről árulkodik, mind a mai napig titokzatosság lengi körül. A szinte teljesen kő nélküli dombvidék közepén lévő szabályos formájú, élére állított sziklakőegyüttes szó szerint kiemelkedik a környezetéből. Olyan különlegesség, amely minden ember illetve természet alkotta látványossággal felveszi a versenyt. A Stonehenge-t először említő írásos beszámoló 1130-ra tehető, de a legfrissebb radiokarbonos kormeghatározás szerint 5000 éves. Megalkotásáról, építőiről, funkciójáról máig nem alakult ki egységes álláspont - a régész Chippindale sem teszi le voksát egyik elképzelés mellett sem. Könyve tágas körkép a kőegyüttesről - bemutatja első leírásait, ábrázolásait, feltárásának amatőr, majd egyre szakszerűbb menetét, s ennek szakmai buktatóit, kultuszhely-szerepét. Fölvillantja a Stonehenge körül kavargó, nemegyszer meghökkentő tudományos és ezoterikus elméleteket, s betekintést nyújt a műemlékegyüttessel kapcsolatos további tervekbe is. Chippindale pontos és mértéktartó, ugyanakkor izgalmas könyvét páratlan fekete-fehér és színes fotóanyag, valamint ábrák egészítik ki, így segítve az emberiség közös szellemi és vallási öröksége iránt érdeklődők tájékozódását.

Sztáncsuj Sándor József - Grupul ​cultural Ariuşd pe teritoriul Transilvaniei
„Autorul ​cărţii, domnul dr. Sandor Jozsef Sztancsuj are meritul incontestabil că oferă lumii ştiinţifice o lucrare de mult aşteptată: prima monografie temeinic documentată, cu multe date inedite, idei şi interpretări originale, despre cultura ceramicii pictate din sud-estul Transilvaniei. Cartea încheie o etapă lungă din istoria cercetării grupului Ariuşd şi reprezintă, totodată, punctul de plecare pentru noi discuţii şi cercetări cu privire la civilizaţia ceramicii pictate din regiunile situate la poalele interioare şi exterioare ale Carpaţilor Răsăriteni, în ansamblu, în contextul mai larg al eneoliticului din bazinul danubian şi din spaţiul nord-vest pontic“. (Prof. univ. dr. Attila Laszlo în „Prefața“ volumului)

Robert Holdstock - Lavondyss ​(angol)
A ​haunting entry in the World Fantasy Award-winning Mythago Cycle In Mythago Wood, Robert Holdstock gave us an intricate world spun from the stories of Irish and English mythology, a great forest steeped in mystery and legend, whose heart contains secrets that will change all who behold them. Young Tallis is one such seeker. When she was just an infant, she lost her brother Harry to Ryhope Wood. Her adolescent fancies now cause her to suspect that he is still alive---and in grave danger. Tallis follows Harry into the primal Otherworld armed only with magic, masks, and clues left by her grandfather. Eventually the primitive forest gives way to Lavondyss itself, a fascinating and terrible realm where she is forced to confront the mythagos, physical manifestations of the legends of humanity's collective unconscious. Join Tallis on her quest into the ultimate unknown, and be invited into one of the finest and most compelling mythologies you will ever encounter.

Horváth Tünde - Ózd ​csodálatos földje / The Marvelous Land of Ózd
Az ​Északkelet-Magyarországon Ózd-Piliny-csoportként ismert, a késő rézkori Baden-kultúrába sorolt lelőhelyek mintegy fél évszázada már különleges helyet foglalnak el a hazai őskor és azon belül a késő rézkor kutatásában. Az átlagostól eltérő megítélésüket a környéken megjelenő magaslati, kultúrrétegekkel rendelkező települések, az azokhoz kapcsolódó alföldi jellegű, egyrétegű települések, és a települések melletti kőpakolásos, halmos, urnás-hamvasztásos temetők indokolják. További kuriózumot jelentenek Kalicz Nándor 1963-ban megjelent monográfiája óta a centeri sírokban előkerült különleges arcos urnák és az európai őskor kronológiai horgonyának számító Trójával való feltételezett kapcsolat. A kötet az Ózd-Piliny késő Baden-kultúrcsoport revíziójára tesz kísérletet, a jelenleg rendelkezésre álló módszerekkel vizsgálva újra az eddigi különleges csoportjellemzőket. The Late Copper Age sites assigned to the Ózd-Piliny Baden group in northeastern Hungary occupy a prominent place in Hungarian prehistoric studies and particularly in research on the Late Copper Age. The perception of this group as differing from the average can be attributed to the hilltop sites with superimposed occupation layers, the associated open settlements, and the burial grounds with stone-packed graves, burial mounds and inurned cremation graves. Another curious aspect of this group is represented by the unique anthropomorphic funerary vessels that since the publication of Nándor Kalicz's monograph in 1963 have served as evidence for the link with Troy, the site on which the chronology of European prehistory was pegged. This book offers a critical review of the late Baden Ózd-Piliny group using the currently available analytical approaches for testing the validity of the group's previously distinguished cultural attributes.

Norbert Casteret - Muta, ​a barlang lánya / A földkéreg-akció
Ősrégészeti ​pályafutása során Norbert Casteret több olyan barlangot fedezett fel, amelyekben történelem előtti sziklarajzokat talált. A legszenzációsabb felfedezése: a három agyagszobor, amelyeket a montespani barlangban talált. Ezek egyike medvét, a másik kettő oroszlánt ábrázol. Az ősember lakóhelyeinek, tűzhelyeinek átkutatása, kiásása a szerző mélyrehatóan megismerkedett a kőkorszak civilizációjával, s megfejtette annak számos rejtélyét. Minthogy életének nagy részét a föld alatt hasonló környezetben töltötte el, mint az ősember, nagy erővel tudja megjeleníteni azt a korszakot, amikor az embernek meg kellett küzdenie a hideggel, az ismeretlentől való félelemmel és a vadállatokkal. A "Muta, a barlang lánya" ennek a vad korszaknak igazi eposza. A kötetben közreadott másik regény: A föld kéreg-akció ugyancsak Norbert Casteret barlangkutatói ismeretének szintézise. 1953-ban - nevezetes évszám- az alpinisták meghódítják a Mount Everest csúcsát, a barlangászok pedig lehatolnak a világ legmélyebb zsombolyának a fenekére, a bathyscaphe az óceán mélységeit kutatja. 1963-ban az emberek már a holdutazkásokról is beszélnek. És ugyanakkor még mindig úgy beszélhetünk a Földről, mint ismeretlen bolygóról. Különösen a földkéreg belsejét nem ismerjük teljesen, még a legmerészebbek is, csak "jelentéktelen" mélységekig hatoltak le, de a kutatófúrások mélysége is alig nagyobb ötezer-hatezer méternél, s a köpenyt elérő szupermély fúrások jórészt a tervezés stádiumában vannak. Az ember azonban kíváncsi arra, hogy mi van a talpa alatt. Eszközeivel és fantáziával is megpróbál választ adni magának. Sokan írtak e témáról. Az ember azt hihetné, hogy nehéz e tárgykörről újat írni. Norbert Casteret sikeresen küzdött meg ezzel a nehéz feladattal. A barlangászat és a Föld belsejének a kikutatása között csak akkora a távolság, mint a közvetlen kísérletezés és a tudomány által vezérelt képzelet között. Norbert Casteret átugrotta ezt a távolságot. Felhasználva rengeteg tapasztalatát, nagy barlangászati ismereteit, több ezer kilométeres föld alatti utazásra viszi magával hőseit, amelyet az utasok a "Tatu" nevű kéregjáróban tesznek meg.

Seleanu Magdaléna - A ​Szegvár-tűzkövesi neolitikus telepen 1978-ban végzett ásatás leletei és tanulságai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dombay János - Die ​Siedlung und das Gräberfeld in Zengővárkony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patay Pál - Kupferzeitliche ​Siedlung von Tiszalúc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth László András - H. Simon Katalin - Das ​Neolithikum und die Kupferzeit in Südwesttransdanubien
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók