Ajax-loader

'őskor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_118839
Százszorszépek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Százszorszépek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Dóra - Ősemberek
A ​könyv az első főemlősök megjelenésétől a modern ember kialakulásáig, lépésről lépésre mutatja be az emberré válás történetét. A színes illusztrációk betekintést nyújtanak őskori elődeink küzdelmes mindennapjaiba. Mivel az ember kialakulásának egyes fejezeteit még ma is homály fedi, ezért a régészeti leletekre és a tudósok elméleteire támaszkodva mutatjuk be az ősemberek izgalmas életét. Kik voltak az ember ősei? Hol találták meg a nyomaikat? Kik használták először a tüzet? Hogyan ejtették el a hatalmas mamutot? Ezekre, és más érdekes kérdésekre is választ kap az őstörténet iránt érdeklődő olvasó.

Jean M. Auel - The ​Mammoth Hunters
Leaving ​the valley of horses with Jondalar, the handsome man she has nursed back to health and come to love, Ayla embarks on a journey that will lead her to the Mamutoi; the Mammoth Hunters. But as she settles into this new life among a people at first strange and disturbingly different, Ayla finds herself irresistibly drawn to Ranec, their master-carver. Ultimately, she is compelled to make a fateful choice between the two men. Jean Auel's imaginative reconstruction of pre-historic life, rich in detail of language, culture, myth and ritual, has become a set text in schools and colleges around the world.

Jean M. Auel - The ​Shelters of Stone
Ayla ​and Jondalar have reached home: the Ninth Cave of the Zelandonii, the old stone age settlement in the region known today as south-west France. Ayla has much to learn from the Zelandonii as well as much to teach them. Jondalar's family are initially wary of the beautiful young woman he has brought back, with her strange accent and her tame wolf and horses. She is delighted when she meets Zelandoni, the spiritual leader of her people, a fellow healer with whom she can share her medicinal skills. After the rigours and dangers that have characterised her extraordinary life, Ayla yearns for peace and tranquillity; to be Jondalar's mate and to have children. But her unique spiritual gifts cannot be ignored, and even as she gives birth to their eagerly-awaited child, she is coming to accept that she has a greater role to play in the destiny of the Zelandonii.

Bognár-Kutzián Ida - The ​Körös Culture
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kutzián Ida - A ​Körös-kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wosinsky Mór - Az ​őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége
Wosinsky ​Mór 1909-ben megjelent őskori régészeti alapmunkájának reprint kiadása. A Tolna megy több településén is szolgáló tudós-pap, Wosinszky Mór az 1880-as években, Lengyel plébánosaként fedezte fel és ásatta ki a hétezer éves neolit kori lengyeli kultúra első maradványait. Az évekig folytatott ásatás és a megye egész területére kiterjedő feltáró munka végeredményeként állt össze a később a régész nevét felvevő szekszárdi Tolna vármegyei Múzeum első gyűjteménye. A lengyeli ásatások során nemcsak a neolit kultúra, hanem későbbi korok emlékeit is feltárták, így bukkantak a bronzkori mészbetétes kerámia kultúrájának leleteire. Ezen jellegzetes fazekasmunkák (az edény felületébe karcolt díszítéseket kiégetés után fehér mésszel töltötték ki) monografikus elemzésére vállalkozott a szerző 1904-ben tartott akadémiai székfoglaló előadásában. A mű első része a Magyarországon gyűjtött leletek összehasonlításával meghatározza a technika különböző korszakait és térbeli elterjedésének irányát. A kötet második fele a további európai lelőhelyeken feltárt edényeket mutatja be. A kiadványhoz kapcsolódó bőséges képmelléklet rajzai és fényképei gyakorlatilag a korban ismert összes mészbetétes kerámiát bemutatják. A magyar őskori régészet klasszikus munkája ezúttal reprint formában kerül a szakemberek és az érdeklődök kezébe.

Vágó Ádám - A ​Kárpát-medence ősi kincsei
Első ​ízben jelenik meg ilyen összefoglaló, tárgyakkal gazdagon reprezentált, művészeti megközelítésű, tudományos-ismeretterjesztő munka a Kárpát-medence Árpád-kor előtti műkincseiből. A bemutatott tárgyak egy része először jelenik meg nagyközönség előtt, így szenzációs újdonságnak számít. A reprezentatív művészeti album Kr. e. 800 000-től, a Kárpát-medencei őskőkor kezdetétől a Kr. u. 10. századig, a magyar honfoglalás korának végéig mutatja be és rendszerezi mindazt, amit az egyes korszakok tárgyi kultúrájáról, művészetéről tudunk. Történeti és művészeti megközelítésű korszakleírásokkal, elemzésekkel, érdekességekkel, térképekkel, valamint közel 2000 műtárgy színes fotójával mutatjuk be a Kárpát-medence ősi műkincseit.

Patay Pál - A ​bronzkorszak népei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Tünde - Strázsa-dombi ​mesék
Hatvan ​város külterületén magasodik a helybéliek által Strázsa-hegynek nevezett, agyag-, márga- és löszrétegekből felépülő magaslat, amely már az ősidőkben várhelyként funkcionált. Erről a régészeti lelőhelyről kapta nevét az a jelentős bronzkori kultúra, amely, bár nem is az első, és nem is a legkorábban megásott lelőhelye volt ennek a művelődésnek, de az itt ásatást folytatók kapcsolták össze először a Strázsa-hegyi kerámialeleteket más alföldi telltelepülések hasonló anyagával. Így jutottak arra a megállapításra, hogy egy sajátos stíluskört képvisel egy bizonyos földrajzi elterjedési határon belül, amely az őskori régészeti kultúrák jellemzője. Így született meg a Hatvan-kultúra elnevezés, amely a Kr. e. 2200 és 1400 között élte virágkorát, főként a mai Északkelet-Magyarországon, kissé átterülve a szomszédos Szlovákia területére. Ehhez a tudományos felismeréshez még lokálpatrióta helyi polgárok tették le az alapokat: a strázsa-hegyi magaslaton kutatott elsőként Sperlágh József helyi patikus az 1870-es években, akinek munkáját a 20. század elején Révász József, a város rendőrtanácsosa folytatta. Munkásságuk nem tűnt el a feledés homályába, ez részben annak köszönhető, hogy segítségül hívták a Magyar Nemzeti Múzeum kiváló tudósait, Rómer Flórist, majd Tompa Ferencet. Az ő érdemeiknek tudható be, hogy a leletek bekerültek az ország első múzeumának gyűjteményébe, ahol részben napjainkig megőrződtek. Kevésbé közismert ugyanakkor, hogy a strázsa-hegyi lelőhelyet immár kétszáz éve feneketlen étvággyal pusztító agyagbánya művelése során nemcsak régészeti, de jelentős geológiai leletek is napvilágot láttak, és az ősmaradványok közt olyan emlősfajok fordultak itt elő (például ősorrszarvú, -szarvas, -őz, -majom, -okapi és -medve), amelyek, hála Gaál István munkásságának, világhírűvé tették a mára jelentősen megbolygatott és megcsonkult lelőhelyet. Ez a könyv az egykor érintetlen Strázsa-hegynek állít emléket, bepillantást engedve abba az "aranykorba", mikor a magaslat még bolygatatlanul állt önnön szépségében, és felelevenítve azokat az időket, amikor az ember lába rátiport, majd megkezdte értékeinek kizsákmányolását. Ami belőle megmaradt, annak sorsa és jövője tőlünk függ.

Kalicz Nándor - Clay ​Gods
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gaál Ernő - Kertész István - Az ​őskor és az ókor története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalicz Nándor - Frühneolithische ​Siedlungsfunde aus Südwestungarn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németi János - Molnár Zsolt - A ​tell telepek elterjedése a Nagykárolyi-síkságon és az Ér völgyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németi János - Molnár Zsolt - A ​tell-telepek fejlődése és vége a Nagykárolyi-síkságon és az Ér völgyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dietrich Kahlke - Die ​Bestattungssitten des Donauländischen Kulturkreises der jüngeren Steinzeit I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean-Charles Gaudin - Afroula Hadjiyannakis - Die ​Steinzeit
»Was ​ist Zeit? Was ist Zeit?« Welcher Fernsehzuschauer erinnert sich nicht an Udo Jürgens‘ Titelmusik zu »Es war einmal... der Mensch«? Generationen von Kindern und Jugendlichen sind mit den Animationsfilmen von Albert Barillé, dem geistigen Vater des Edutainment, aufgewachsen und haben die Helden der Serie in lebhafter Erinnerung: den weisen Erzähler Maestro, den heldenhaften Adam, die tapfere Eva, den starken Jumbo und natürlich Memory, die hilfreiche Uhr. Splitter bringt die erfolgreiche Serie als Comic zurück! Begleiten Sie die Helden von »Es war einmal...« auf ihrer Reise durch die Menschheitsgeschichte, von der Urzeit bis heute. Der bewährte Mix aus informativer Rahmenerzählung und humorvollen Episoden aus dem Leben der Charaktere bleibt natürlich erhalten und wird mit Illustrationen von Jean Barbaud, dem Erfinder der Zeichentrickfiguren, sowie weiteren Zeichnungen liebevoll präsentiert. Ein Muss für kleine und große Historiker gleichermaßen!

Bánffy Eszter - Cult ​Objects of the Neolithic Lengyel Culture
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

F. Petres Éva - Neolithic ​Graves at Bicske
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemenczei Tibor - Studien ​zu den Denkmälern Skythisch geprägter Alföld Gruppe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - A festett barlangok földjén
Jean M. Auel regényfolyama, A Föld gyermekei sorozat több mint negyvenötmillió példányban fogyott el szerte a világon. Tudományos kutatásainak regényeibe szőtt eredményei kivívták az archeológusok és antropológusok elismerését is.

Szabó Miklós - Borhy László - Magyarország ​története az ókorban
Több ​mint 30 év után először jelenik meg újra Magyarország ókori történelmét, a kelták és a rómaiak kultúráját, régészeti hagyatékát tárgyaló összefoglalás. Csaknem 1000 évről van szó, amely a kelták Kárpát-medencében történő megtelepedésével kezdődött, a római hódítással és az őslakos népesség romanizálódásával folytatódott, és a római uralom megszűnésével végződött. Szabó Miklós és Borhy László akadémikusok több évtizedes kutatási tapasztalatukra és tudományos eredményeikre támaszkodva készítették el ezt az összefoglalást, amely részletesen és széles földrajzi valamint történelmi és kulturális összefüggéseiben taglalja Magyarország területe késő vaskori népeinek és római kori lakosságának történelmét. Mindkét korszak nagy egységbe illeszkedik: a Magyarország területén élő vaskori népek történelmüket, kultúrájukat és művészetüket illetően részei voltak az Írországtól a Fekete-tenger partvidékéig terjedő kelta kulturális koinénak, míg római kori lakossága a kontinenseken átívelő Római Birodalomhoz tartozott. A szerzők, akik az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének régészprofesszorai, és az MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport korábbi és jelenlegi vezetői, a kutatás legújabb eredményeinek figyelembe vételével készítették el Magyarország ókori történelmének új szempontokat követő összefoglalását, amelyet informatív térképekkel, továbbá látványos és az utóbbi évek legfontosabb régészeti leleteit is bemutató színes képekkel illusztráltak. A kötetet kronológiai összeállítás és részletes bibliográfia teszi teljessé.

Jean-Philippe Chabot - Dominique Joly - Az ​őskor
Vajon ​milyenek lehettek az őseink több millió évvel ezelőtt? Csodáld meg az első művészi alkotásokat, amelyeket ember készített. Figyeld meg, milyenek voltak az első emberi tárgyak, és kövesd nyomon, hogyan fejlődött az őskori ember!

László Gyula - Az ​ősember művészete
A ​könyv szerzője, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen a régészeti tanszék vezetője, festőnek indult. Ez a kettős adottság tette lehetővé, hogy a művészet keletkezésének kérdéseiben az eddigieknél életszerűbben s talán szakszerűbben írhasson. Könyvében túllépi a szenvtelen értékelő hangot és elejétől végéig úgy érezzük, hogy személyes ügyünk az, hogy a művészet keletkezésének rejtélyébe behatolhassunk. Mintegy magunk előtt látjuk a barlangok sötét mélyébe merészkedő művészt, amint fáklyájának fel-fellobbanó lángjánál szűk sziklafolyosókon kúszik a föld belsejében lévő nagy termek felé, hogy ott állatokat varázsoljon a falra. Látjuk azt is, hogy ez a páratlan szépségű művészet nem az ösztön szeszélyéből keletkezett, hanem művészeit éppen olyan keméyn fegyelemmel képezték, akárcsak mai utódaikat. Ennek köszönhető , hogy szinte a pillanatfelvétel hitelességével és a vadászember szeretetével tudták megeleveníteni az őket körülvevő állatvilágot. Ezek a barlangok sok-sok évezreden keresztül a világtól elzárva őrizték a kincseiket. A könyvet olvasva szinte szemünk láttára történik meg e világszép művészet újrafelfedezése és a szerzővel együtt vetjük fel a kérdéseket: hogyan ébredt rá emberősünk, hogy rajzolni, festeni, mintázni tud, mi adta kezébe az ecsetet, miért merészkedett a barlangok veszélyes mélyébe? A sok miértre feleletet keres a szerző s részben – a kutatás alapos ismeretében – ad is. Talán a legérdekesebb mégis az utolsó fejezet, amelyben a barlangi művészet további sorsát nyomozza s eljut vele a máig, a mai emberig.

Michelle Paver - Wolfsbruder
Zwölf ​Sommer lang hat Torak mit seinem Vater in den Wäldern verborgen gelebt. Nun ist der Vater tot, ermordet von einem Bären, in dem sich alle dunklen Mächte vereinen, und Torak ist zum ersten Mal in seinem Leben allein. Sein einziger Gefährte ist ein junger Wolf, elternlos und halb verhungert wie er – bis er das Mädchen Renn kennen lernt, die die beiden fortan begleitet. Doch der Hunger und die Jäger des Rabenclans sind die geringsten Gefahren, die Torak fürchten muss! Denn zwischen den flüsternden Bäumen wartet ein Wesen auf ihn, schrecklicher und bösartiger als es ein Mensch je gesehen hat, und Torak allein kann es besiegen ... »Wolfsbruder« entführt uns in eine Jahrtausende zurückliegende Welt, bedeckt von unendlichen Wäldern und bevölkert von Baumgeistern, Wölfen und Auerochsen. In dieser archaischen Zeit der Mythen und Naturgewalten wird Torak auserwählt, gegen die Seelenesser zu kämpfen – Menschen, die die Macht haben, das Böse zu entfesseln.

Hóman Bálint - Ősemberek, ​ősmagyarok
Hóman ​Bálint utolsó, poszthumusz művének új, szöveghű kiadása, a szerző kézirata alapján. A mű összefoglalja korának tudását az emberré válás folyamatáról, a civilizáció kezdeteiről, majd részletesen szól a különféle európai népek kialakulásáról, s végül a magyarság őstörténetéről, vándorlásáról, ősi kultúrájáról. Hóman ekként vall könyvéről: "Könyvem nem aprólékos részletkutatáson alapuló monográfia, hanem a tudomány eddigi eredményeinek rendszeres összefoglalása. Önálló forráskutatást az összes őstörténeti tudományok nagyon is szerteágazó tárgykörében természetesen nem is végezhettem, de az eredményeket, az egymásnak gyakorta ellentmondó feltevéseket és elméleteket egységes szempontból mérlegelve, ugyanabból a forrásanyagból és ugyanazokból a tudós megállapításokból sokszor az eddigi felfogástól merőben eltérő következtetésekhez jutottam. A magyar őstörténeti részben saját korábbi álláspontomat is kénytelen voltam több alapvető kérdésben lényegesen módosítani. Az emberiség eredetéről, az emberfajtákról és vándorlásaikról, a magyar nép eleiről és ősi múltjáról, valamint az ősi műveltségről rajzolt kép – új maradványok felbukkanása s a régiek új vizsgálata alapján – részleteiben még sokat módosul-hat, kiegészülhet, tökéletesebbé válhat, de alap-szerkezetében és főbb vonásaiban mindenesetre mai tudományos ismereteinket tükrözi."

Gerda von Bülow - Schätze ​aus Thrakien
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ann Sieveking - The ​Cave Artists
Presents ​a detailed introduction to Paleolithic cave art and its modern interpretation since Leroi-Gourhan, concentrating on stylistic analysis for its chronological and societal implications.

Dombay János - A ​zengővárkonyi őskori telep és temető / The Prehistoric settlement and cemetery at Zengővárkony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - Ayla ​und der Clan des Bären
Die ​Urzeit vor 30 000 Jahren: Das junge Mädchen Ayla irrt verlassen durch die gefährliche Wildnis der vorzeitlichen Erde. Der «Clan des Bären», ein Stamm von Urmenschen, nimmt sie auf. Doch Ayla ist nicht wie die anderen Stammesmitglieder. Sie ist blond, schlank und lernt überdurchschnittlich schnell ... Ayla lebt vor 30.000 Jahren in einer Zeit, in der Schnee und Eis weite Teile des europäischen Kontinents bedecken. Als während eines Erdbebens Aylas Stamm vernichtet wird, irrt sie ziellos umher und überlebt nur knapp den Angriff eines Höhlenlöwen. Völlig entkräftet wird sie vom Clan des Bären gefunden und aufgenommen. In Iza, der Heilerin des Clans, und deren Bruder Creb, einem mächtigen Medizinmann, findet Ayla neue Eltern. Bald schon ergeben sich Konflikte durch Aylas Andersartigkeit. Nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre seltsame Art, durch Laute zu kommunizieren, befremden die Clan-Mitglieder. Bald lernt Ayla, auf die "richtige" Art zu sprechen - in der Gebärdensprache. Viele Verhaltensregeln und Tabus, die den Frauen des Bärenclans auferlegt sind, bereiten der selbstbewussten Ayla auch weiterhin Probleme. Mit Feuereifer stürzt sich Ayla in ihre Ausbildung zur Medizinfrau, denn darin sieht sie ihre einzige Chance, in Zukunft vom Clan akzeptiert zu werden. Doch ihr unabhängiges Wesen lässt sich nicht unterdrücken. So sehr sie sich auch müht, sie bleibt eine Außenseiterin in einer ihr fremden Kultur.

Jean M. Auel - Ayla ​und der Stein des Feuers
Ayla ​und Jondalar leben nun bei seinem Volk, den Zelandonii. Jondalar wird nach seiner langen Reise freudig begrüßt und lebt sich schnell wieder ein, während Ayla – wieder einmal – die Außenseiterin ist. Doch aufgrund ihrer außergewöhnlichen Heilkünste wird auch sie rasch akzeptiert und aufgenommen. Beim Sommertreffen der Zelandonii verbinden sich Ayla und Jondalar miteinander. Im folgenden Winter bringt Ayla ihre Tochter Jonayla – benannt nach Mutter und Vater – zur Welt. Auch Winnie bekommt ihr Fohlen, das aufgrund seiner Farbe „Grau“ getauft wird. Ayla wehrt sich gegen das Drängen der Zelandoni, dem Kreis der Priester (dem auch die Künstler angehören) beizutreten. Am Ende wird angedeutet, dass sie dem Drängen nachgibt.

Douglas Palmer - A ​történelem előtti világ atlasza
A ​Föld 4,5 milliárd éves történetének legnagyobb részét számunkra teljesen szokatlan geológiai, földrajzi és éghajlati viszonyok jellemezték, és az élővilág is merőben más jellegű volt. A történelem előtti világ atlasza című könyv látványos és igen korszerű, a legutóbbi kutatási eredményekre épülő képet fest bolygónk múltjáról, remek áttekintést adva az egyes földtörténeti időszakok ősföldrajzi viszonyairól és az élet fejlődéséről. A könyv első fejezetében egy-egy jellemző pillanatot ismerhetünk meg a kontinensek vándorlásának örökké zajló folyamatából, és az akkoriban jellemző környezeti és biológiai állapotokról is információkat kapunk. Nagyszerűen összeállított térképsorozaton követhetjük nyomon, miként helyezkedtek el a régmúlt időkben a szárazföldek. Képet kaphatunk a Föld belső és külső erőinek örök viaskodásáról, amelyek hegységeket szülnek vagy tarolnak le, vagy éppen a tengerszintet és az éghajlatot változtatják meg. Bepillanthatunk azokba a katasztrofális eseményekbe is, amelyek teljesen kiszámíthatatlan módon többször is meggátolták - tömeges fajkihalásokat idézve elő - az élet fejlődését. Ezek a gigantikus erők mindig is szerepet játszottak az élet fejlődésében, az első egysejtűek megjelenésétől az ember kialakulásáig. A könyv végigkíséri bolygónk geológiai és biológiai fejlődését, megvizsgálja a hirtelen változásokat előidéző katasztrófákat, feltárva előttünk a földtörténet titkait. A varázslatos rajzok segítségével megelevenednek a régmúlt időszakok élőlényei és tájai, amelyeket ma már csak ősmaradványok és kőzetek formájában tanulmányozhatunk.

Kollekciók