Ajax-loader

'őskor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_118839
Százszorszépek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Százszorszépek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - The ​Shelters of Stone
Ayla ​and Jondalar have reached home: the Ninth Cave of the Zelandonii, the old stone age settlement in the region known today as south-west France. Ayla has much to learn from the Zelandonii as well as much to teach them. Jondalar's family are initially wary of the beautiful young woman he has brought back, with her strange accent and her tame wolf and horses. She is delighted when she meets Zelandoni, the spiritual leader of her people, a fellow healer with whom she can share her medicinal skills. After the rigours and dangers that have characterised her extraordinary life, Ayla yearns for peace and tranquillity; to be Jondalar's mate and to have children. But her unique spiritual gifts cannot be ignored, and even as she gives birth to their eagerly-awaited child, she is coming to accept that she has a greater role to play in the destiny of the Zelandonii.

Ismeretlen szerző - A ​Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Die ​aktuelle Fragen der Bandkeramik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nováki Gyula - Sándorfi György - Miklós Zsuzsa - A ​Börzsöny hegység őskori és középkori várai
A ​könyv a Börzsöny hegység eddig legnagyobbrészt teljesen ismeretlen várait ismerteti a felszíni maradványok, illetve ásatások alapján. A viszonylag kis területen 11 őskori és 14 középkori vár, valamint a velük egykorú kisebb települések tárgyalásával bepillantást nyújt az egyes korszakok társadalmi, gazdasági szerkezetébe is a neolitikumtól a középkorig. A szerzők, Magyarországon először, végigkísérik a várak fejlődését, változását mintegy 4000 éven keresztül. A Börzsöny hegység erdeinek mélyén rejlő érdekes történelmi emlékeket tárnak elénk, és egyúttal felhívják a figyelmet ezek történeti-régészeti értékeire.

Kordos László - Pazonyi Piroska - A ​magyar Arvicolinae típusok katalógusa
A ​típuskatalógusok alapvető fontosságúak a taxonómiai munkához. Senki sem hivatkozza, de mindenki használja őket. Az első ősgerinces katalógust Koch (1900) állította össze, összegyűjtve a Magyarország akkori területéről leírt típusokat. Ezt követte Méhely (1914) pocokkatalógusa, melyben számos új fajt írt le. Később Boda (1964) készített egy magyar típuskatalógust, majd Pálfy és társai (2008) szerkesztettek egy katalógust, ami a Magyar Természettudományi Múzeum Földtani- és Őslénytani Tárának teljes típusanyagát tartalmazza. Jelen munka első verziója, „A magyar ősgerinces típusok atlasza (Arvicolidae)” (Kordos, 1981) címen kéziratként, 50 fénymásolt példányban jelent meg. Azokat az Arvicolinae típusfajokat gyűjtötte össze, amelyeket magyar szerzők írtak le, illetve amelyeket külföldi kutatók közöltek Magyarország területéről. Az atlasz összesen 36 fajt közöl, eredeti névvel, lelőhellyel, a típus jelenlegi helyével (ha ismert), leltári számával (számaival), az irodalmi adatokkal és az eredeti ábrázolás és leíró szöveg másolatával. A kézirat nagyon népszerű volt, különösen az 1987-ben, Oldričh Fejfar által rendezett „International Symposium Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids” című szakmai rendezvény (Rohanov, Csehszlovákia – Fejfar, Heinrich, 1990) után. Az atlaszt először ezen az összejövetelen osztotta szét a szerző, és ezt követően többen igényelték a kézirat teljessé tételét és publikálását mind nyomtatott, mind elektronikus formában.Ez az új típuskatalógus ennek az igénynek igyekszik eleget tenni. Az eredeti atlaszt Pazonyi Piroska átdolgozta és kiegészítette számos új taxonnal, többek között néhány alfajjal is. A katalógus így jelenleg 60 faj (alfaj) eredeti leírását és ábraanyagát, illetve 3 további taxont tartalmaz, melyek eredeti leírását nem sikerült felkutatni. Bár az új verzió már elektronikusan szerkesztett szövegeket, és nem az eredeti szövegek másolatát tartalmazza, ezek tartalmilag pontosan megegyeznek egymással. Kiegészítésként a katalógus az egyes fajok esetében a későbbi nevezéktani változásokat is nyomon követi. A fajok a leírás időrendjében követik egymást, kezdve a legrégebben leírtakkal. A katalógusban az adott taxonok az eredeti (a leíró által adott) néven szerepelnek. Bár igyekeztünk teljességre törekedni, akadhatnak még olyan fajok, amelyek nem kerültek bele ebbe az összeállításba.

Tom Gauld - Hunter ​& Painter
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - Auf ​den Spuren der Kelten in Ungarn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Aurul ​şi argintul antic al României
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Tibor - Győrffy György - Gerevich László - Budapest ​története az őskortól az Árpád-kor végéig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Werner Radig - Die ​Siedlungstypen in Deutschland und ihre frühgeschichtlichen Wurzeln
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eiichiro Oda - One ​Piece 13.
No ​sooner have Luffy and crew escaped the bounty hunters of Whisky Peak than they become the target of a sinister criminal outfit known as Baroque Works. But the Straw Hat pirates have bigger worries, now that they've agreed to protect a very important person in return for untold riches.

Németi János - Molnár Zsolt - A ​tell-telepek fejlődése és vége a Nagykárolyi-síkságon és az Ér völgyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dietrich Kahlke - Die ​Bestattungssitten des Donauländischen Kulturkreises der jüngeren Steinzeit I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

D. W. Harding - Az ​őskori Európa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Lindsay - Prehistoric ​Life
With ​more than 20 million copies sold in 41 languages and more than 88 countries worldwide, DK Eyewitness has been the most trusted series in reference publishing for more then three decades. Visually engaging, informative, and lively, the more than 100 titles in the Eyewitness series focus on subjects that complement students' personal interests and areas of study to make learning simple and fun. The most trusted nonfiction series for teachers, librarians, and parents Perfect for homework help Combination of pictures and text make the series perfect for reluctant readers and ESL students

Neil Morris - Az ​őskor
Ismerd ​meg a történelem kezdeteit: az ősrobbanástól az élet kialakulásáig, az ember megjelenésétől az írás feltalálásáig.

Alex Frith - Rachel Firth - Struan Reid - Abigail Wheatley - Prehistoric ​Britain
From ​the age of dinosaurs to the Roman invasion, this book tells the story of this vast and exciting period. Find out when and how people first came to Britain, discover the secrects of making bronze and iron, and explore the mistery of Stonehenge.

Szabó Miklós - Borhy László - Magyarország ​története az ókorban
Több ​mint 30 év után először jelenik meg újra Magyarország ókori történelmét, a kelták és a rómaiak kultúráját, régészeti hagyatékát tárgyaló összefoglalás. Csaknem 1000 évről van szó, amely a kelták Kárpát-medencében történő megtelepedésével kezdődött, a római hódítással és az őslakos népesség romanizálódásával folytatódott, és a római uralom megszűnésével végződött. Szabó Miklós és Borhy László akadémikusok több évtizedes kutatási tapasztalatukra és tudományos eredményeikre támaszkodva készítették el ezt az összefoglalást, amely részletesen és széles földrajzi valamint történelmi és kulturális összefüggéseiben taglalja Magyarország területe késő vaskori népeinek és római kori lakosságának történelmét. Mindkét korszak nagy egységbe illeszkedik: a Magyarország területén élő vaskori népek történelmüket, kultúrájukat és művészetüket illetően részei voltak az Írországtól a Fekete-tenger partvidékéig terjedő kelta kulturális koinénak, míg római kori lakossága a kontinenseken átívelő Római Birodalomhoz tartozott. A szerzők, akik az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének régészprofesszorai, és az MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport korábbi és jelenlegi vezetői, a kutatás legújabb eredményeinek figyelembe vételével készítették el Magyarország ókori történelmének új szempontokat követő összefoglalását, amelyet informatív térképekkel, továbbá látványos és az utóbbi évek legfontosabb régészeti leleteit is bemutató színes képekkel illusztráltak. A kötetet kronológiai összeállítás és részletes bibliográfia teszi teljessé.

Kővári Buda - Dádó ​és a szürkeköpeny
Fantasztikus ​időutazás a jelenből a több ezer évvel ezelőtti Bükkbe. A szürkeköpeny segítségével testközelből figyelhetjük meg, hogyan élte az ősember és környezete a mindennapokat: vajon ki győzött a kardfogú tigris és a medve küzdelmében? Mi az a pirosvirág? Kik voltak az őskori titkok tudói?

Covers_260054
Early ​Humans Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Early ​Humans
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_371875
Ökonómia ​és ökológia Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Ökonómia ​és ökológia
Csabai ​Zoltán, ókortörténész, a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének egyetemi adjunktusa. A L'Harmattan Kiadónál az Ókor-Történet-Írás mellett az Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies sorozatszerkesztője. Földi Zsombor, assziriológus, a Ludwig-Maximilians-Universität München ösztöndíjas doktorandusz kutatója. Több nemzetközi tanulmánya mellett jelen kötet szerkesztője. Grüll Tibor, ókortörténész, a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének egyetemi docense. Számos tanulmány, szakkönyv és ismeretterjesztő könyv szerzője. Ezek közé tartozik pl. a Kőbe vésett emlékezet. Késő-antik zsinagógák feliratai (2004), Az utolsó birodalom: Az Imperium Romanum természetrajza (2007) és az Áruló vagy megmentő? Flavius Josephus élete és művei (2010). Vér Ádám, assziriológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Vallástudományi Központjának tudományos munkatársa, az Ókor folyóirat szerkesztője. A L'Harmattan Kiadónál legutóbb A megértés mint hivatás. Köszönő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára című könyv társszerkesztője.

Friedrich Schlette - Kelten ​zwischen Alesia und Pergamon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas József - Építmények ​alapozásának világtörténete az őskortól a középkorig
A ​könyv világviszonylatban is egyedülálló módon foglalkozik az alapozások történetével az őskortól a középkor végéig, Európától Ázsián át Dél-Amerikáig, szerzője a téma szaktekintélye, a Műegyetem Építőmérnöki Karának professzora. E könyv építészmérnökök és építőmérnökök számára a szakmájuk egy fontos részének múltját átfogóan ismertető alapmű, azonban a történelem, az utazás, az építészeti szépségek iránt fogékony érdeklődő Olvasó is olyan művet kap kezébe, amelyben olyan témáról tájékozódhat szakmailag hitelesen, ám kifejezetten olvasmányos, közérthető nyelvezettel (és gazdag képanyaggal is kiegészítve), ami az építészet és az emberi kultúra szempontjából kulcsfontosságú, ám a művelt nagyközönség mégis alig vagy egyáltalán nem rendelkezik ismeretekkel róla.

Karl Jettmar - Die ​frühen Steppenvölker
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aleksei Okladnikov - Ancient ​Art of the Amur Region
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hóman Bálint - Ősemberek, ​ősmagyarok
Hóman ​Bálint utolsó, poszthumusz művének új, szöveghű kiadása, a szerző kézirata alapján. A mű összefoglalja korának tudását az emberré válás folyamatáról, a civilizáció kezdeteiről, majd részletesen szól a különféle európai népek kialakulásáról, s végül a magyarság őstörténetéről, vándorlásáról, ősi kultúrájáról. Hóman ekként vall könyvéről: "Könyvem nem aprólékos részletkutatáson alapuló monográfia, hanem a tudomány eddigi eredményeinek rendszeres összefoglalása. Önálló forráskutatást az összes őstörténeti tudományok nagyon is szerteágazó tárgykörében természetesen nem is végezhettem, de az eredményeket, az egymásnak gyakorta ellentmondó feltevéseket és elméleteket egységes szempontból mérlegelve, ugyanabból a forrásanyagból és ugyanazokból a tudós megállapításokból sokszor az eddigi felfogástól merőben eltérő következtetésekhez jutottam. A magyar őstörténeti részben saját korábbi álláspontomat is kénytelen voltam több alapvető kérdésben lényegesen módosítani. Az emberiség eredetéről, az emberfajtákról és vándorlásaikról, a magyar nép eleiről és ősi múltjáról, valamint az ősi műveltségről rajzolt kép – új maradványok felbukkanása s a régiek új vizsgálata alapján – részleteiben még sokat módosul-hat, kiegészülhet, tökéletesebbé válhat, de alap-szerkezetében és főbb vonásaiban mindenesetre mai tudományos ismereteinket tükrözi."

William Golding - The ​Inheritors
Eight ​Neanderthals encounter another race of beings like themselves, yet strangely different. This new race, Homo sapiens, fascinating in their skills and sophistication, terrifying in their cruelty, sense of guilt, and incipient corruption, spell doom for the more gentle folk whose world they will inherit. Golding, author of Lord of the Flies, won the 1983 Nobel Prize for Literature.

Ann Sieveking - The ​Cave Artists
Presents ​a detailed introduction to Paleolithic cave art and its modern interpretation since Leroi-Gourhan, concentrating on stylistic analysis for its chronological and societal implications.

Vassos Karageorghis - Zypern ​Museum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Tünde - Die ​Anfänge des kontinentalen Transportwesens und seine Auswirkungen auf die Bolerázer und Badener Kulturen
The ​earliest finds of wheeled vehicles in northern and central Europe date to 3900-3600 BC. However finds (3400–3300 BC) from the Boleráz sites of Arbon/Bleiche 3 and Bad Buchau/Torwiesen II, linked to pile-dwelling settlements, indicate methods of transport typical for higher altitudes (slides, sleds, etc.). The Boleráz and Baden cultures overlap in the Carpathian Basin between 3300–3000 BC and this period seems to have produced transport models that parallel finds in today’s Austria, Slovakia, Hungary, and other regions. These suggest that generally the Boleráz settlers inside the Carpathian Basin did not know, or use, the wheel in the fullest sense. Cart and wheel forms are indicated only from Grave 177 at Budakalász (2800–2600 BC). The Hungarian Baden finds follow the Danube and to the East there are no certain vehicle remains. It is difficult to tell whether the Boleráz finds are linked to the wider Alpine zone, and the Baden finds are perhaps associated with the mixed-culture sites along the eastern slopes of the Carpathians. The four-wheeled wagon was a development linked to the plains and the Steppes (Cucuteni–Tripolje, Pre-Yamnaja, Yamnaja). The nature of the finds relating to vehicles associated with lake and riverine settlements reveal technical and material features: there is evidence of a high degree of carving, if not decoration, and these communities pointed the way for future skills and developments in wheel and cart/wagon manufacture.

Kalicz Nándor - Koós Judit - Mezőkövesd ​- Mocsolyás
Mezőkövesd-Mocsolyáson ​az M3-as autópálya építését megelőző leletmentő régészeti ásatások a feltárt terület méretét is jelentős mértékben felülmúló eredményeket hoztak. Koós Judit, a kutatási program vezetője már az 1993-as tavaszi terepjárás, majd az őszi szondázás során felismerte a lelőhely különlegességét és fontosságát, s ezért a nagyfelületű feltárásra 1994-ben meghívta munkatársként Kalicz Nándort. A leletmentő ásatás igazolta a várakozásokat. A településtörténeti, temetkezési adatok és a bőséges leletanyag számos új megállapítás lehetőségével gazdagította ismereteinket a neolitikum korai időszakáról. Különösen kiemelkedőnek számít az egykor volt és a felszínre épített oszlopos szerkezetű, majd leégett házak csoportjának feltárása, amely egy csapásra megtörte a korábbi kisméretű ásatások miatt keletkezett "gödörházak" mítoszát.

Kollekciók