Ajax-loader

'őskor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Christian Spaeth - Ősemlősök
Az ​őskor kihalt emlőseiről ad képet a kötetünk. Végigkíséri a földi élet fejlődését a kezdetektől és megismertet a földtörténeti korok életviszonyaival. Megtudhatjuk, hogy milyen sorrendben, milyen körülmények és feltételek között, mely korszakban alakultak ki az első élőlények a vizekben és a szárazföldön.A kötet röviden összefoglalja a különböző emlősállatok fajtáit, jellemzőit, tulajdonságait,fejlődését, s közben felhívja a figyelmet a hasonlóságokra, és a különbözőségekre is.

Rainer Crummenerl - A ​jégkorszak
A ​legutóbbi jégkorszakban a Föld kiterjedt területeit hatalmas jégpáncél borította. A hatalmas gleccserek teljesen átformálták a vidéket. Ám a "fehér sivatagon" sűrű növényzettel teli hideg sztyepp terült el. Itt sétálgattak, legelésztek a jégkorszak óriásai: az óriásszarvas, a gyapjas orrszarvú és természetesen a mamut. A szerző élményekkel teli utazásra viszi olvasóit a jégkorszakokba és izgalmas bepillantást nyújt a múlt kutatásába. Ki volt Lucy? Miről árulkodnak a jégminták? Hol laposak a jéghegyek? Élt-e hazánk területén kardfogú tigris? Honnan tudjuk, hogy milyen volt a Föld sok ezer évvel ezelőtt? Még jövőbeni kitekintést is tesz, és felteszi a kérdést: vajon nemsokára új jégkorszak köszönt ránk?

A. F. Anyiszimov - Az ​ősközösségi társadalom szellemi élete
Hogyan ​keletkezett az emberiség? Hogyan alakult ki az ősközösségi társadalom szellemisége, milyen utakon és útvesztőkön keresztül jutott az ember oda, hogy a természetfölötti uralom fokozatos megszerzésével az ősember számára még irracionálisnak és misztikusnak tűnő elképzelések helyébe a tévképzetek eloszlatásával a valóságos okokat állítsa? Mi volt a munka szerepe az emberré válásban, milyen mértékben és módon tette képessé az embert arra, hogy a maga teljességében ismerje meg a világot, hogy a természet alkotó átalakításával biztosítsa fennmaradását? Mi volt a folklór és a néphagyományok szerepe az egyén és az ősközösség viszonyának alakulásában? Milyen etikai és morális normák szabályozták a társadalmi együttélést, hogyan fért meg egymás mellett tabu és exogámia? Milyen emocionális és pszichikai tényezők játszottak szerepet a vallás kialakulásában, miben állt a vallás és a tabu kapcsolatának lényege? Mindez hogyan és milyen mértékben befolyásolta az ősember életformáját, társas kapcsolatait? Hogyan alakult ki a beszéd, mi a beszéd és a gondolkodás kapcsolata? A magyar olvasóközönség előtt mind ez ideig ismeretlen szovjet etnográfus tudományos ismeretterjesztés igényével megírt műve a paleoantropológia, a paleo-archeológia és a folklór gazdag adattárát bemutatva az emberiség legősibb korszakába kalauzolja az olvasót. A maga nemében egyedülálló észak-szibériai archeológiai és etnológiai adatok bemutatásával és sokoldalú elemzésével ez az anyag ezúton első ízben válik magyar nyelven hozzáférhetővé. A könyv élvezetes, oldott stílusa az e témakör iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség egyetemes kultúrtörténeti ismereteit nagymértékben gyarapítja.

Cyril Walker - David Ward - Ősmaradványok
A ​Határozó Kézikönyvek a természet tisztább és pontosabb megismerésében segítik az Olvasót. Használatukkal könnyedén eligazodhat az állat- és növényfajok, valamint az ásványok világában. Ez a kötet több mint 500 fosszilis nemzetség ismertetését tartalmazza, színes fényképek kíséretében. A Határozó Kézikönyveket egyszerű használni, élvezet nézegetni. Minden korosztály természetismereti könyvtárában helyük van.

Ecsedy István - Kemenczei Tibor - Kovács Tibor - A ​bronzkor kincsei Magyarországon
A ​pécsi Janus Pannonius Múzeumban tartott időszakos kiállítás katalógusa (1995. május 12 - október 15.)

Ismeretlen szerző - Magyar ​régészet az ezredfordulón
Magyar ​régészet az ezredfordulón egy félezer oldalas, gazdagon illusztrált könyv, 79 szerző és 11 szerkesztő három éves munkája. Átfogó képet ad a Kárpát-medence régészetének helyzetéről és eredményeiről, egyrészt az elmúlt 200 esztendő tudós-kutatóinak állít emléket, másrészt azoknak a népeknek, amelyek a Kárpát-medencében több ezer esztendő alatt tárgyi emléket hagytak. A kötet 13 fejezetében a kezdetektől napjainkig kutatott korszakok időrendjét követve rajzolódik ki a magyar föld régmúltja. A könyvben a régészet módszereiről is szó esik, így az olvasók olyan átfogó kiadványt vehetnek kézbe, amely által ez a különleges szakma és alig ismert művelői közelebb kerülhetnek a közönséghez. A könyv végén átfogó bibliográfia kapott helyet. A többnyire színes helyszíni felvételek, rekonstrukciós rajzok és tárgyfotók mellett minden fejezetben térképmelléklet, illetve a tudományágban egyedülálló részletességű kronológiai táblázat is található.

Lewis H. Morgan - Az ​ősi társadalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - The ​Valley of Horses
Forced ​to leave the Clan and her young son, Ayla sets out alone to travel the frigid steppes until she finds the valley of horses. Unable to find people like herself, the Cro-Magnons, she settles there and seeks friendship elsewhere. First she adopts a young filly, then a wounded lion cub. But far to the west, two young Cro-Magnon brothers have begun a journey. One of them is Jondalar, whose destiny is bound inextricably with Ayla's. Jean Auel's imaginative reconstruction of pre-historic life, rich in detail of language, culture, myth and ritual, has become a set text in schools and colleges around the world.

John Waechter - Az ​ember őstörténete
"Az ​ember korai története bonyolult mozaik, amelynek egyes darabjait több tudományág, a geológia, a botanika, az állattan és a fizika egyaránt vizsgálja. Az őstörténész persze számos forrásra támaszkodhat. Könyvünk nem csupán ennek az őstörténetnek a vázát akarja összeállítani, hanem igyekszik megvilágítani azt is, hogy a mozaik egyes darabkáiból hogyan lehet mind teljesebbé tenni a képet az emberiség régmúltjáról."

Jean M. Auel - The ​Clan of the Cave Bear
The ​story of Ayla begins when, as a five-year-old orphan, she is adopted by the Clan, a group of Neanderthals. Initially, she inspires surprise, then wariness and finally acceptance by the Clan. She is cared for by its medicine woman, Iza, and its wise holy man, Creb. But she makes an implacable enemy of the group's future leader, Broud. He will do all he can to destroy her - but Ayla is a survivor. Jean Auel's imaginative reconstruction of pre-historic life, rich in detail of language, culture, myth and ritual, has become a set text in schools and colleges around the world.

Jean M. Auel - The ​Land of Painted Caves
THE ​LAND OF PAINTED CAVES concludes the story of Ayla, her mate Jondalar, and their little daughter, Jonayla, taking readers on a journey of discovery and adventure as Ayla struggles to find a balance between her duties as a new mother and her training to become a Zelandoni -- one of the Ninth Cave community's spiritual leaders and healers. Once again, Jean Auel combines her brilliant narrative skills and appealing characters with a remarkable re-creation of the way life was lived thousands of years ago, rendering the terrain, dwelling places, longings, beliefs, creativity and daily lives of Ice Age Europeans as real to the reader as today's news.

Kordos László - Az ​emberiség kezdetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vértes László - Az ​őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon
A ​magyar föld őskőkori és átmeneti kőkori leleteit tárgyaló munkámat témája szerint is elsősorban régészeknek írhattam. Azok a régészek, akiket a paleolitikum csak kevéssé érdekel, az I. részt használhatják általános mondanivalói miatt. Akit érdekelnek Magyarország őskőkori eseményei, a II. részben találja meg az eseménytörténeti vázlatot, amelyet igyekeztem - amennyire csak lehetett - egységes szemléleti keretbe foglalni. Végül, ha valaki dolgozni akar a könyvből, a Függelék adatai állnak rendelkezésére, ahol a tényeket nem fedik el koncepciók és elméletek. Mivel régészek és régészjelöltek kezébe kerül munkánk, akik ismerik a szakirodalmat és tudnak bánni a bibliográfiai kartonokkal, megengedtük magunknak azt a szabadosságot, hogy az általános régészeti-módszertani és szemléleti kérdésekről elsősorban saját gondolatainkat mondjuk el s ne azt, amit az Ebert Reallexikon óta a legtöbb kézikönyv ismétel. A nem régész, akinek kezébe kerül a kötet, bizonyára sokallni fogja benne a feltételes mód, a "talán", "valószínűleg" és "úgy tűnik" bőséges használatát. A szerző azonban úgy látja, hogy ha valóban tisztelettel tekint szakmájára és őszinte meggyőződés hatja át, amikor munkája közben él a rendelkezésére álló kutatási módszerekkel: akkor is feltételes módot kell alkalmaznia, amikor tulajdon észlelései elhitetik vele, hogy sikerült elkerülnie a tévedést.

Kirak%c3%b3sk%c3%b6nyv
Kirakóskönyv ​a dinókról Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kirakóskönyv ​a dinókról
Sok ​millió évvel ezelőtt fantasztikus lények népesítették be a Földünket. A dinoszauruszok, ezek a különleges állatok igen sokfélék voltak, voltak közöttük kicsik és nagyok, tarajosak és hosszúnyakúak, némelyikük még félelmetes szarvakkal is büszkélkedhetett. Rengeteg dinóval találkozhatunk ezekben a kirakóskönyvekben, és játék közben észrevétlenül gazdagodhatunk sok színes ismerettel ezekről az állatokról. A könyveket olyan gyerekeknek ajánljuk, akik a 24 darabos kirakókat már kinőtték.

Tóth Dóra - Ősemberek
A ​könyv az első főemlősök megjelenésétől a modern ember kialakulásáig, lépésről lépésre mutatja be az emberré válás történetét. A színes illusztrációk betekintést nyújtanak őskori elődeink küzdelmes mindennapjaiba. Mivel az ember kialakulásának egyes fejezeteit még ma is homály fedi, ezért a régészeti leletekre és a tudósok elméleteire támaszkodva mutatjuk be az ősemberek izgalmas életét. Kik voltak az ember ősei? Hol találták meg a nyomaikat? Kik használták először a tüzet? Hogyan ejtették el a hatalmas mamutot? Ezekre, és más érdekes kérdésekre is választ kap az őstörténet iránt érdeklődő olvasó.

Jean M. Auel - The ​Mammoth Hunters
Leaving ​the valley of horses with Jondalar, the handsome man she has nursed back to health and come to love, Ayla embarks on a journey that will lead her to the Mamutoi; the Mammoth Hunters. But as she settles into this new life among a people at first strange and disturbingly different, Ayla finds herself irresistibly drawn to Ranec, their master-carver. Ultimately, she is compelled to make a fateful choice between the two men. Jean Auel's imaginative reconstruction of pre-historic life, rich in detail of language, culture, myth and ritual, has become a set text in schools and colleges around the world.

Bognár-Kutzián Ida - The ​Körös Culture
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Istvánfi Gyula - Az ​építészet története - Őskor, Népi építészet
Ez ​a könyv az építészet világának olyan tartományairól szeretne képet adni – őskori építészet, kezdetleges építészet, népi építészet – amelyek régebbi felfogás szerint nem tartoznak igazán az építészettörténet témái közé. Mivelhogy ezek nem bírnak történeti jelleggel és kétséges, hogy megérdemlik-e az építészet magasztos rangját. Műfaja szerint ez a könyv mégis építészettörténet, hiszen a következőkben felvázolt okok miatt az építészet világának életrajzában az említett témák a gyermekkort jelentik. Prózaibb indokolással ez a könyv azért szerepel Az építészet története című tankönyvsorozatban, mert már harminc évvel ezelőtt, a sorozat első kötetének, az Ókor építészetének kiadásakor is világos volt, hogy a monumentális építészet kibontakozásának története előtt hiányzik valami.

Wosinsky Mór - Az ​őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége
Wosinsky ​Mór 1909-ben megjelent őskori régészeti alapmunkájának reprint kiadása. A Tolna megy több településén is szolgáló tudós-pap, Wosinszky Mór az 1880-as években, Lengyel plébánosaként fedezte fel és ásatta ki a hétezer éves neolit kori lengyeli kultúra első maradványait. Az évekig folytatott ásatás és a megye egész területére kiterjedő feltáró munka végeredményeként állt össze a később a régész nevét felvevő szekszárdi Tolna vármegyei Múzeum első gyűjteménye. A lengyeli ásatások során nemcsak a neolit kultúra, hanem későbbi korok emlékeit is feltárták, így bukkantak a bronzkori mészbetétes kerámia kultúrájának leleteire. Ezen jellegzetes fazekasmunkák (az edény felületébe karcolt díszítéseket kiégetés után fehér mésszel töltötték ki) monografikus elemzésére vállalkozott a szerző 1904-ben tartott akadémiai székfoglaló előadásában. A mű első része a Magyarországon gyűjtött leletek összehasonlításával meghatározza a technika különböző korszakait és térbeli elterjedésének irányát. A kötet második fele a további európai lelőhelyeken feltárt edényeket mutatja be. A kiadványhoz kapcsolódó bőséges képmelléklet rajzai és fényképei gyakorlatilag a korban ismert összes mészbetétes kerámiát bemutatják. A magyar őskori régészet klasszikus munkája ezúttal reprint formában kerül a szakemberek és az érdeklődök kezébe.

Kovács Tibor - L'age ​du bronze en Hongrie
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Roska Márton - A ​Torma Zsófia gyűjtemény
A ​Torma Zsófia-féle őskori gyűjtemény közlése s ezáltal a tudományos világ részére való hozzáférhetővé tétele olyan kötelesség, amely elől már nem lehet kitérni. A közlésre kiválasztott anyag sok tekintetben hozzá fog járulni a szorosabb értelemben vett Közép-Európa neolithikumának tisztánlátásához, egyben új problémákat fog felvetni, amelyek megoldása a jövő kutatások feladata, ezek a problémák részben Erdélyhez fűződnek s Erdély révén Közép-Európa ősrégészeti kutatásainak feladatai is. Ezekhez a feladatokhoz talál bőséges anyagot minden szakember, akinek eddig csak szórványos adatok állottak rendelkezésére ebből a páratlanul gazdag és színes gyűjteményből. E monográfiának voltaképpen ez a fő célja. Ezt szolgálják az aránylag nagy számban adott táblák, rajzok, azok rövid leírása, ezt a hitelesítő ásatások részletesebb ismertetése. Én csak kötelességemet teljesítettem azon a poszton, ahova sorsom közmunkára elhívott s ahova a tudományos becsület a világváltozás után is elszakíthatatlanul odakötött. Ha valaki, úgy magam érzem a legjobban, hogy a Torma-gyűjtemény érdekében intenzívebb hitelesítő ásatásokat kellett volna foganatosítani s ha valaki, úgy magam láttam és látom legjobban, hogy Erdély neolithikumának lehetőleg teljes világításba helyezése s a szomszédos területekkel való kulturális kapcsolatai érdekében hol és milyen mértékben kellett volna újabb kutatásokba belefogni. Ezek elvégzése azonban fölülmúlta munkálkodási lehetőségeimet, másfelől a rendelkezésemre álló szerény anyagi eszközökkel Erdély őskorának kereteit más periódusok szempontjából is fel kellett állítanom, legalább nagyjából le kellett fektetnem. A magam korában a legszomorúbb tény is gátlólag hatolt terveim megvalósításában: a munkatársak hiánya. A gyűjtemény az 1941-es kétnyelvű (magyar-német) változat reprint kiadása.

Covers_468944
ΜΩΜΟΣ ​IV. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - ΜΩΜΟΣ ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nicos Papahatzis - Mycenae ​- Epidaurus - Tiryns - Nauplion
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Yuval Noah Harari - Sapiens
A ​tűz tett minket veszedelmessé. A pletyka együttműködővé. A mezőgazdaság még éhesebbé. A mitológia tartotta fenn a törvényt és a rendet. A pénz adott valamit, amiben mind bízhatunk. Az ellentmondások teremtették meg a kultúrát. A tudomány tett minket a teremtés urává. De egyik sem tett boldoggá... A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár szerint így foglalható össze annak története, ahogyan jelentéktelen majmokból a világ uraivá váltunk.

Michael Balfour - Titokzatos ​megalitok
A ​Titokzatos megalitok Európa és Észak-Afrika több mint 200 prehisztorikus emlékéről nyújt átfogó képet. A Stonehenge-hez hasonló ismertebb helyek mellett sok kevésbé ismert ­– mégis lenyűgöző – műemléket is bemutat, melyeknek az adott országban különös jelentésük van titokzatos eredetük miatt. A csodálatos felvételekkel illusztrált, rövid, tömör leírásokból megtudhatjuk, hogyan, miért és mikor jöttek létre ezek az építmények. A könyv remélhetőleg nemcsak az amatőr megalitkutatóknak és az útikönyvek iránt érdeklődőknek nyújt nagy élményt, hanem a prehisztorikus időket kutató történészeknek is. E könyv több mint 200 európai és észak- afrikai prehisztorikus műemlék leírását tartalmazza. A helyek bemutatását térképek és útbaigazítások teszik teljessé. A megalitok kormeghatározásáról is szó esik e könyvben. Több mint 250 csodálatos felvétel és rajz mutatja be a műemlékeket, azok részeit, a kőfaragásokat, valamint a különféle leleteket.

Paul R. Duffy - Complexity ​and Autonomy in Bronze Age Europe
This ​work asks what kind of social differentiations emerged in European Bronze Age societies and what changes were associated with this transition. It is clear that during this period large fortified settlements became increasingly common, great inequalities in access to metals and exotic goods appear, and warrior iconography permeates material culture. But the specific forms of political and economic complexity in these societies, such as tribute payments, difference in craft production and household consumption are often unknown. Focusing on Bronze Age settlement and household economies in the Körös Region of the Great Hungarian Plain, this book establishes a more complete picture of these societies.

F. Petres Éva - Neolithic ​Graves at Bicske
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemenczei Tibor - Studien ​zu den Denkmälern Skythisch geprägter Alföld Gruppe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Jenő - Évszámok ​könyve I.
Az ​évszámok könyve három kötetben fogja át az egyetemes és a magyar történelmet, a kezdetektől egészen 2000-ig. A kötetek összeállítója a történelmet a társadalom minden életmegnyilvánulására figyelő civilizáció-történetként értelmezi. A hatalmas anyag jól áttekinthető: a legtermészetesebb szer-kesztési elvet, az időrendi sorrendiséget érvényesíti mindenütt. A tematikai sokféleség mellett az időrendiség töretlen érvényesítése csak új módon volt megvalósítható. Az évszámok könyve sajátos szinkronisztikus kronológia: az egyetemes és magyar politikatörténeti események mellett, párhuzamosan, külön hasábon követhetők nyomon a filozófia, a vallástörténet és a művészetek eseményei, s szintén külön hasábban a természettudományok, a technika és a mindennapi élet története. A három kötet, nagy segítséget jelent a diákoknak, az egyetemekre, főiskolákra felvételizőknek. Hasznos munkaeszköze lehet kutatóknak, újságíróknak, közéleti embereknek, s mint a modern általános humán műveltség fontos kézikönyvét, ajánljuk minden érdeklődőnek.

László Gyula - Az ​ősember művészete
A ​könyv szerzője, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen a régészeti tanszék vezetője, festőnek indult. Ez a kettős adottság tette lehetővé, hogy a művészet keletkezésének kérdéseiben az eddigieknél életszerűbben s talán szakszerűbben írhasson. Könyvében túllépi a szenvtelen értékelő hangot és elejétől végéig úgy érezzük, hogy személyes ügyünk az, hogy a művészet keletkezésének rejtélyébe behatolhassunk. Mintegy magunk előtt látjuk a barlangok sötét mélyébe merészkedő művészt, amint fáklyájának fel-fellobbanó lángjánál szűk sziklafolyosókon kúszik a föld belsejében lévő nagy termek felé, hogy ott állatokat varázsoljon a falra. Látjuk azt is, hogy ez a páratlan szépségű művészet nem az ösztön szeszélyéből keletkezett, hanem művészeit éppen olyan keméyn fegyelemmel képezték, akárcsak mai utódaikat. Ennek köszönhető , hogy szinte a pillanatfelvétel hitelességével és a vadászember szeretetével tudták megeleveníteni az őket körülvevő állatvilágot. Ezek a barlangok sok-sok évezreden keresztül a világtól elzárva őrizték a kincseiket. A könyvet olvasva szinte szemünk láttára történik meg e világszép művészet újrafelfedezése és a szerzővel együtt vetjük fel a kérdéseket: hogyan ébredt rá emberősünk, hogy rajzolni, festeni, mintázni tud, mi adta kezébe az ecsetet, miért merészkedett a barlangok veszélyes mélyébe? A sok miértre feleletet keres a szerző s részben – a kutatás alapos ismeretében – ad is. Talán a legérdekesebb mégis az utolsó fejezet, amelyben a barlangi művészet további sorsát nyomozza s eljut vele a máig, a mai emberig.

Kim Stanley Robinson - Shaman
An ​award-winning and bestselling SF writer, Kim Stanley Robinson is widely acknowledged as one of the most exciting and visionary writers in the field. His latest novel, 2312, imagined how we would be living 300 years from now. Now, with his new novel, he turns from our future to our past - to the paleolithic era, and an extraordinary moment in humanity's development. An emotionally powerful and richly detailed portrayal of life 20,000 years ago, it is a novel that will appeal both to his existing fans and a whole new mainstream readership.

Jean M. Auel - Ayla ​und der Clan des Bären
Die ​Urzeit vor 30 000 Jahren: Das junge Mädchen Ayla irrt verlassen durch die gefährliche Wildnis der vorzeitlichen Erde. Der «Clan des Bären», ein Stamm von Urmenschen, nimmt sie auf. Doch Ayla ist nicht wie die anderen Stammesmitglieder. Sie ist blond, schlank und lernt überdurchschnittlich schnell ... Ayla lebt vor 30.000 Jahren in einer Zeit, in der Schnee und Eis weite Teile des europäischen Kontinents bedecken. Als während eines Erdbebens Aylas Stamm vernichtet wird, irrt sie ziellos umher und überlebt nur knapp den Angriff eines Höhlenlöwen. Völlig entkräftet wird sie vom Clan des Bären gefunden und aufgenommen. In Iza, der Heilerin des Clans, und deren Bruder Creb, einem mächtigen Medizinmann, findet Ayla neue Eltern. Bald schon ergeben sich Konflikte durch Aylas Andersartigkeit. Nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre seltsame Art, durch Laute zu kommunizieren, befremden die Clan-Mitglieder. Bald lernt Ayla, auf die "richtige" Art zu sprechen - in der Gebärdensprache. Viele Verhaltensregeln und Tabus, die den Frauen des Bärenclans auferlegt sind, bereiten der selbstbewussten Ayla auch weiterhin Probleme. Mit Feuereifer stürzt sich Ayla in ihre Ausbildung zur Medizinfrau, denn darin sieht sie ihre einzige Chance, in Zukunft vom Clan akzeptiert zu werden. Doch ihr unabhängiges Wesen lässt sich nicht unterdrücken. So sehr sie sich auch müht, sie bleibt eine Außenseiterin in einer ihr fremden Kultur.

Kollekciók