Ajax-loader

'őskor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Rainer Crummenerl - A ​jégkorszak
A ​legutóbbi jégkorszakban a Föld kiterjedt területeit hatalmas jégpáncél borította. A hatalmas gleccserek teljesen átformálták a vidéket. Ám a "fehér sivatagon" sűrű növényzettel teli hideg sztyepp terült el. Itt sétálgattak, legelésztek a jégkorszak óriásai: az óriásszarvas, a gyapjas orrszarvú és természetesen a mamut. A szerző élményekkel teli utazásra viszi olvasóit a jégkorszakokba és izgalmas bepillantást nyújt a múlt kutatásába. Ki volt Lucy? Miről árulkodnak a jégminták? Hol laposak a jéghegyek? Élt-e hazánk területén kardfogú tigris? Honnan tudjuk, hogy milyen volt a Föld sok ezer évvel ezelőtt? Még jövőbeni kitekintést is tesz, és felteszi a kérdést: vajon nemsokára új jégkorszak köszönt ránk?

A. F. Anyiszimov - Az ​ősközösségi társadalom szellemi élete
Hogyan ​keletkezett az emberiség? Hogyan alakult ki az ősközösségi társadalom szellemisége, milyen utakon és útvesztőkön keresztül jutott az ember oda, hogy a természetfölötti uralom fokozatos megszerzésével az ősember számára még irracionálisnak és misztikusnak tűnő elképzelések helyébe a tévképzetek eloszlatásával a valóságos okokat állítsa? Mi volt a munka szerepe az emberré válásban, milyen mértékben és módon tette képessé az embert arra, hogy a maga teljességében ismerje meg a világot, hogy a természet alkotó átalakításával biztosítsa fennmaradását? Mi volt a folklór és a néphagyományok szerepe az egyén és az ősközösség viszonyának alakulásában? Milyen etikai és morális normák szabályozták a társadalmi együttélést, hogyan fért meg egymás mellett tabu és exogámia? Milyen emocionális és pszichikai tényezők játszottak szerepet a vallás kialakulásában, miben állt a vallás és a tabu kapcsolatának lényege? Mindez hogyan és milyen mértékben befolyásolta az ősember életformáját, társas kapcsolatait? Hogyan alakult ki a beszéd, mi a beszéd és a gondolkodás kapcsolata? A magyar olvasóközönség előtt mind ez ideig ismeretlen szovjet etnográfus tudományos ismeretterjesztés igényével megírt műve a paleoantropológia, a paleo-archeológia és a folklór gazdag adattárát bemutatva az emberiség legősibb korszakába kalauzolja az olvasót. A maga nemében egyedülálló észak-szibériai archeológiai és etnológiai adatok bemutatásával és sokoldalú elemzésével ez az anyag ezúton első ízben válik magyar nyelven hozzáférhetővé. A könyv élvezetes, oldott stílusa az e témakör iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség egyetemes kultúrtörténeti ismereteit nagymértékben gyarapítja.

Cyril Walker - David Ward - Ősmaradványok
A ​Határozó Kézikönyvek a természet tisztább és pontosabb megismerésében segítik az Olvasót. Használatukkal könnyedén eligazodhat az állat- és növényfajok, valamint az ásványok világában. Ez a kötet több mint 500 fosszilis nemzetség ismertetését tartalmazza, színes fényképek kíséretében. A Határozó Kézikönyveket egyszerű használni, élvezet nézegetni. Minden korosztály természetismereti könyvtárában helyük van.

Ecsedy István - Kemenczei Tibor - Kovács Tibor - A ​bronzkor kincsei Magyarországon
A ​pécsi Janus Pannonius Múzeumban tartott időszakos kiállítás katalógusa (1995. május 12 - október 15.)

Ismeretlen szerző - Magyar ​régészet az ezredfordulón
Magyar ​régészet az ezredfordulón egy félezer oldalas, gazdagon illusztrált könyv, 79 szerző és 11 szerkesztő három éves munkája. Átfogó képet ad a Kárpát-medence régészetének helyzetéről és eredményeiről, egyrészt az elmúlt 200 esztendő tudós-kutatóinak állít emléket, másrészt azoknak a népeknek, amelyek a Kárpát-medencében több ezer esztendő alatt tárgyi emléket hagytak. A kötet 13 fejezetében a kezdetektől napjainkig kutatott korszakok időrendjét követve rajzolódik ki a magyar föld régmúltja. A könyvben a régészet módszereiről is szó esik, így az olvasók olyan átfogó kiadványt vehetnek kézbe, amely által ez a különleges szakma és alig ismert művelői közelebb kerülhetnek a közönséghez. A könyv végén átfogó bibliográfia kapott helyet. A többnyire színes helyszíni felvételek, rekonstrukciós rajzok és tárgyfotók mellett minden fejezetben térképmelléklet, illetve a tudományágban egyedülálló részletességű kronológiai táblázat is található.

Lewis H. Morgan - Az ​ősi társadalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - The ​Valley of Horses
Forced ​to leave the Clan and her young son, Ayla sets out alone to travel the frigid steppes until she finds the valley of horses. Unable to find people like herself, the Cro-Magnons, she settles there and seeks friendship elsewhere. First she adopts a young filly, then a wounded lion cub. But far to the west, two young Cro-Magnon brothers have begun a journey. One of them is Jondalar, whose destiny is bound inextricably with Ayla's. Jean Auel's imaginative reconstruction of pre-historic life, rich in detail of language, culture, myth and ritual, has become a set text in schools and colleges around the world.

John Waechter - Az ​ember őstörténete
"Az ​ember korai története bonyolult mozaik, amelynek egyes darabjait több tudományág, a geológia, a botanika, az állattan és a fizika egyaránt vizsgálja. Az őstörténész persze számos forrásra támaszkodhat. Könyvünk nem csupán ennek az őstörténetnek a vázát akarja összeállítani, hanem igyekszik megvilágítani azt is, hogy a mozaik egyes darabkáiból hogyan lehet mind teljesebbé tenni a képet az emberiség régmúltjáról."

Jean M. Auel - The ​Clan of the Cave Bear
The ​story of Ayla begins when, as a five-year-old orphan, she is adopted by the Clan, a group of Neanderthals. Initially, she inspires surprise, then wariness and finally acceptance by the Clan. She is cared for by its medicine woman, Iza, and its wise holy man, Creb. But she makes an implacable enemy of the group's future leader, Broud. He will do all he can to destroy her - but Ayla is a survivor. Jean Auel's imaginative reconstruction of pre-historic life, rich in detail of language, culture, myth and ritual, has become a set text in schools and colleges around the world.

Jean M. Auel - The ​Land of Painted Caves
THE ​LAND OF PAINTED CAVES concludes the story of Ayla, her mate Jondalar, and their little daughter, Jonayla, taking readers on a journey of discovery and adventure as Ayla struggles to find a balance between her duties as a new mother and her training to become a Zelandoni -- one of the Ninth Cave community's spiritual leaders and healers. Once again, Jean Auel combines her brilliant narrative skills and appealing characters with a remarkable re-creation of the way life was lived thousands of years ago, rendering the terrain, dwelling places, longings, beliefs, creativity and daily lives of Ice Age Europeans as real to the reader as today's news.

Kordos László - Az ​emberiség kezdetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jill Bailey - Tony Seddon - A ​Föld őstörténete
_Történetünk ​arról szól, hogyan alakult Földünk izzó tűzgolyóból kék tengerek és zöld szárazföldek bolygójává. A csupasz sziklák, vulkánok és mérgező gázok ellenséges világát maga az élet alakította át - a sziklákra termékeny talajtakaró került, a légkör és a vizek oxigénnel telítődtek..._ Ez egy könyv a dinoszauruszokról és a háromkaréjú ősrákokról, a nautiluszokról, a tüskés cápákról és a pelikoszauruszokról, halgyíkokról és gyapjasmamutokról... A legértőbb művészek színes képeivel illusztrált _Fiatalok OXFORD Könyve_ a történelem előtti világról mesél: a legelső élőlényektől az ember megjelenéséig.

Covers_380072
Komplex ​archeobotanika Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Komplex ​archeobotanika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Persistent ​Economic Ways of Living
This ​edited volume focuses on long-term economic structures reflected in material culture, analysing the emergent processes that affected production mechanisms and embedded economic behaviour. It focuses on approaches and methods for ascertaining levels of societal complexity through the detection of the character and aspects of basic economic processes (involving food production, redistribution, exchange, and specialisation) common for most past European societies. The volume shows different ways in which we can approach these processes. From the more traditional methods like artefacts studies, comparative analysis of analogies and ethnographic parallels we are able to infer and develop theoretical models applied and tested through modern methods of computer modelling and social simulation. The wide range of presented papers allows a synthetic review of socio-economic developments throughout the long period from Late Prehistory to the Middle Ages against the background of spatial or social structures at a supra-regional level. The contributions included in this volume are believed to constitute a useful starting point for similar studies that try to combine long-term analysis with short-term developments transcending spatial and chronological barriers from a comparative perspective and bring together different research experiences.

Francisco Arredondo - Dinoszauruszok
Ebből ​a könyvből az olvasók szórakoztató módon szerezhetnek ismereteket a Föld első lakóiról. Bolygónk kialakulásától az ember megjelenéséig követhetik nyomon, milyen volt az élet az őskorban.

Ismeretlen szerző - Az ​élővilág fejlődéstörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mozsolics Amália - Bronzefunde ​aus Ungarn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_258622
Az ​első civilizációk Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​első civilizációk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az_elso_emberek_koronczai-fekete_viktoria
Az ​első emberek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​első emberek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Edit D. Matuz - Gyula Nováki - Spätbronzezeitliche, ​früheisenzeitliche erdwälle in Nordungarn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_239399
5000 ​év Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - 5000 ​év
A ​gazdagon illusztrált album időrendi táblázatokban és a lényegre törő, összefoglaló írásokban mutatja be az emberiség 5000 évét. A képes kronológiák a történelem egy-egy időszakát ívelik át, és sorra veszik azokat a jelentős történelmi eseményeket, amelyek azonos időben mentek végbe a világ különböző részein: Amerikában, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, Dél- és Közép-Ázsiában, valamint Kelet-Ázsia és Óceánia térségében. Az egyes témák alaposabb megismerését segítik az időrendi táblázatok között olvasható összefoglalók, amelyek részletesen bemutatják az adott korok legfontosabb eseményeit, jelenségeit, mint amilyen – többek között – az iszlám megjelenése, a reneszánsz vagy a tömegkommunikáció hatása. A kötetet a magyar történelem kronologikus összefoglalása és kislexikon egészíti ki. Az 5000 ÉV – A VILÁGTÖRTÉNELEM KRÓNIKÁJA című könyvet színes térképek, grafikák, a múltat felidéző leletek, korabeli műalkotások és történelmi személyiségek fotói illusztrálják. A képes krónika nélkülözhetetlen mindazoknak, akik mélyebben szeretnék megismerni az emberiség történelmét.

Covers_353830
ΜΩΜΟΣ ​I. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - ΜΩΜΟΣ ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sándor Berecki - Iron ​Age Settlement Patterns and Funerary Landscapes in Transylvania (4th-2nd Centuries BC)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Studia ​Celtica Classica et Romana Nicolae Szabó Septuagesimo Dedicata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bendefy-Benda László - Ősidők, ​ősemberek
Ez ​a munka 1931-32. telén készült és résztvett a Könyvbarátok Szövetsége által hirdetett 1932. évi országos pályázaton, ahol a bírálóbizottság a második helyre érdemesítette. Az akkori viszonyok miatt nem került kiadásra, bár a hivatalos régészeti körök erősen szorgalmazták azt. Most azzal a hivatással bocsájtjuk útjára: sorai terjesszék a magyar föld ősi múltjának ismeretét a magyar nép minél szélesebb rétegei között. A cél érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum tudósai, nevesen Márton Lajos igazgató, Hillebrand Jenő és Tompa Ferenc egyetemi magántanár urak szívesek voltak a kéziratot áttanulmányozni, értékes észrevételeiket megtenni s az illusztratív anyag összeállításában hasznos tanácsokkal láttak el. Ábrán Zoltán festőművész úr nagyszerű készségével a munka fejléceit, iniciáléit, záródíszeit és néhány szövegközti rajzát készítette el. Ugyancsak ő tervezte a boríték, illetve a fedőlap rajzát is. Művészi munkájával szerencsésen varázsolja elénk az ősi élet apró mozzanatait. F. Biczó Ilona művésznő kitűnően sikerült rajzát, a Természettudományi Társulat és a Singer és Wolfner cég néhány klisét volt szíves önzetlenül rendelkezésünkre bocsájtani. Valamennyiök szívességéért hálás, magyaros köszönetét fejezi ki mind az Országos Bizottság, mind a Szerző.

Tompa Ferenc - A ​szalagdíszes agyagművesség Magyarországon / Die Bandkeramik in Ungarn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prinz Gyula - Az ​északkeleti Bakony idősb jurakoru rétegeinek faunája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsuzsanna Siklósi - Traces ​of Social Inequality during the Late Neolithic in the Eastern Carpathian Basin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Sándor - A ​viharisten és a sárkány
A ​sárkányölés mítosza az egyik legősibb história, ami napjainkig hatást gyakorol az európai kultúrára. Generációk nőttek fel rajta hosszú évszázadokon és évezredeken keresztül, egészen a késői rézkor, korai bronzkor óta, amikor a kurgánok - minálunk kunhalmok - proto-indoeurópai nyelvű építői fokozatosan kirajzottak a sztyeppékről Európába és Ázsiába. Ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy a kurgánok építőinek és az ő "leszármazottaiknak", az indoeurópai nyelvcsalád tagjainak közös mitológiai és mondavilágát néhány tömör fejezetben életre keltse.

Horváth Tünde - An ​enigmatic funnel find from Balatonőszöd
A ​ceramic funnel find with vitrification was excavated at Balatonőszöd-Temetői-dűlő settlement in 2002, from the Early Bronze Age Somogyvár-Vinkovci culture. Its formal analogies connect the find to the milk productions or the metalworking, toward to the eastern steppe cultures (Catacomb culture) and the earliest Bronze Age cultures in Central Europe (Vučedol, Somogyvár-Vinkovci). The undecorated funnel was not a ritual find.

Robin McKie - Emberré ​válás
Miért ​jöttek le őseink a fáról, és emelkedtek két lábra? Milyenek lehettek ezek a korai emberfélék? Vajon tudtak beszélni? Vadásztak, vagy többnyire prédák voltak? Kötetünk az emberszabású majmok emberré válásának ötmillió éves históriáját meséli el. E lebilincselően érdekes történetet fosszilis leletek, kőkorszaki barlangfestmények, ősi kőeszközök és elődeink örökítőanyagának darabkái mesélik el nekünk. Robin McKie, a The Observer című lap tudományos szerkesztője rendkívül olvasmányosan, közérthetően tárja elénk, hogy e felfedezéseknek köszönhetően miként nyertünk bepillantást elődeink életébe. Olyan tudományos detektívtörténetet tart a kezében az olvasó, amelyből kiderül, hogyan vált egyetlen főemlős faj, a Homo sapiens a világ urává. Az emberelődök és élőhelyük rekonstrukciója mellett a kövületekről és felfedezőikről készült fényképek, illetve a legfontosabb lelőhelyeket ábrázoló térképek teszik még élvezetesebbé a könyvet, amely az Ape man (Emberré válás) című televíziós sorozat kísérő köteteként látott napvilágot.

Zubály Sándor - Dinoszauruszok ​és az ősvilág állatai
Könyv ​segítségével megismerheted a földi élet fejlődését a kezdetektől szinte a mai napig. Színes képek mutatják be ezeket a csodálatos lényeket, és apró képek segítenek, hogy jobban elképzelhesd mekkorák is voltak valójában. Minden oldalon egy színes idővonal mutatja, hogy mikor élt az éppen bemutatott állat. Fedezzed fel a Földünk régmúlt világát!

Kollekciók