Ajax-loader

'őskor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Robert Muir Wood - Hogy ​is van ez? - Kalandozások az őskorban
Hány ​éves a Föld? Mikor tűntek el a dinoszauruszok? Milyenek voltak az első esőerdők? Hogyan élet az őskori emberek? Ezekre a hasonló kérdésekre válaszol ez a könyv, amelyből megtudhatjátok, hogyan gyűjtik össze, hogyan értékelik a leleteket a geológusok és a régészek, milyen folyamatai vannak az ásatásoknak, miként zajlik a helyreállítás, hogyan bírják vallomásra a tudósok a kövületeket. Megismerkedhettek a távoli őskort kutató tudósok módszereivel. A szerző számos tudományos mű írója, nemzetközi hírű kutató, aki szabad idejében szívesen mesél saját három gyerekén kívül a többieknek is az őskor titokzatos világáról. Sok izgalmas és nehéz expedíció résztvevőjeként rendszeresen ír a _New Scientist_ című szakfolyóirat lapjain, de komoly tudományos munkája mellett lelkesen és élvezhetően műveli a hozzá nem értő olvasók népes táborát.

Alan Turner - Ősemlősök
Utazzunk ​vissza az időben, és nézzünk szét az őslények rendkívüli világában! Amikor kihaltak a dinoszauruszok, elkezdődött az emlősök kora. Enciklopédiánk gazdag ismeretanyaga, gyönyörű és színes illusztrációi elkalauzolják az olvasót abba a korba, amikor színre léptek az ősemberek. - Több mint 100 történelem előtti ősemlős leírása, részletes adatai és rekonstrukciója - Találkozzunk kedvenc háziállatunk múltbéli ősével – és saját ősünkkel - Adattáblák, méret-összehasonlítások, idősávok és térképek - 20 látványos, kétoldalas élőhely-illusztráció és több mint 300 színes fénykép és festmény Lépjünk be a történelem előtti emlősök világába – tanulásképpen vagy pusztán szórakozásból.

Kőszegi Frigyes - Élet ​az őskorban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - A ​lovak völgye
A ​szőke, kék szemű Ayla – fogadott anyja, Iza tanácsát követve – elhagyja az őt befogadó Barlangi Medve törzset. Broudtól született kisfiát hátrahagyva nekivág az ismeretlennek, hogy megtalálja azt a másik népet, amelyből származik. Északnak indul, egyedül, nehéz szívvel, és útja során minden erejére, tapasztalatára, tudására és találékonyságára szüksége van, hogy túlélje a zord körülményeket és a tömérdek rá leselkedő veszélyt. Egy titokzatos völgybe jut, ahol sztyeppei vadlovak kóborolnak, itt talál viszonylagos védelmet a kegyetlen hidegtől. Kíváncsisága és a megismerés vágya hajtja, hogy megszelídítsen egy vadlovat, mely ebben a rideg világban egyedüli társa. Ám a sors erre a vidékre vezeti a két vadászt, Jondalart és öccsét – ők szintén Ayla népének gyermekei. Egy végzetes balesetet követően Aylára hárul a feladat, hogy javasasszonyi ismereteit felhasználva meggyógyítsa Jondalart, s eközben felszínre bukkannak a rég eltemetett emlékek a gyerekkorából – a beszéd, a nevetés és sírás képessége, és hatalmába keríti egy ismeretlen érzés, a szerelem…

V. M. Masszon - Egy ​kőkori település Közép-Ázsiában: Dzsejtun
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard E. Passingham - Az ​emberré vált főemlős
Darwin ​1871-ben megjelent Az ember származása és a nemi kiválasztás című műve óta az ember eredetével, fejlődésével foglalkozó könyvek jelentős részét az embernek a majmokkal való összehasonlítása teszi ki. Passingham megfordítja a sorrendet, és ezt a kérdését teszi fel: mi kellene egy csimpánznak ahhoz, hogy ember lehessen? Sorra veszi az ember és más primatesek jellegzetességeit: az érzékelés, a végtagok és az agy fizikai tulajdonságait; a családot és a szociális vetélkedést. Mindezt együtt mérlegelve jut el válaszáig, miszerint az agyméretnek kellene addig növekednie, amíg az agykapacitás lehetővé nem teszi, hogy a gondolkodás segédeszközeként a nyelv kialakuljon. Richard E. Passinghamnek, az Oxfordi Egyetem pszichológiatanárának lélektani indíttatású primateskutatásai újszerű megvilágításba helyezték az emberré válás kérdéskörét.

Láng János - Az ​őstársadalmak
Tartalom Előszó Bevezetés A ​területi csoportok A területi csoportok exogámiája A területi csoportok neve, totemje A fiatalabb és idősebb fivérek és nővérek problémája A kurnai törzs terminusrendszere Az ausztráliai típusú terminusrendszerek Két leszármazási vonalból álló közösség Három leszármazási vonalból álló közösség Négy leszármazási vonalból álló közösség Öt leszármazási vonalból álló közösség Hat leszármazási vonalból álló közösség Nyolc leszármazási vonalból álló közösség Az ausztráliai típusú terminusrendszerek folytonossága Az ausztráliai típusú terminusrendszerek célja és funkciója Az ausztráliai házassági osztályok Az ural-altáji típusú terminusrendszerek Klánok és gensek A család A főnökök és a törzsek A társadalmi osztályok és rétegek Irodalom

Jean M. Auel - Átkelés ​a rónaságon
A ​regénysorozat negyedik részében a történet főhősei, Ayla és útitársa, Jondalar folytatják utazásukat a férfi szülőföldjére. Hűségesen kísérik őket megszelídített állataik is, nem kis meghökkenést és rémületet váltva ki a vándorútjukat keresztező emberekből. Az egyébként is fáradságos utazást további akadályok nehezítik: hőseinknek megáradt folyókon, életveszélyes lápvidékeken és rejtélyes hegyi rengetegeken kell átkelniük. Ritkán találkoznak emberekkel, s amikor mégis, eleinte mindenki gyanakodva méregeti a furcsa kompániát. Sőt, egyszer a tébolyult vezetőjük elnyomása alatt szenvedő, vérszomjas amazonok törnek az életükre. Ám Ayla javasasszonyi tudománya, varázslatos tűzgyújtó technikája, Jondalar kőfaragó szakértelme, a magukkal hozott meglepő, de jól használható találmányok és vadászeszközök, valamint mindkettejük emberi kiválósága végül mindenhol tetszést arat, és a legszorultabb helyzetekben is győzedelmeskednek. De sikerül-e átjutniuk a hatalmas gleccseren a tavaszi olvadás előtt? Képesek lesznek-e elegendő ivóvízhez és élelemhez jutni maguk és az állataik számára odafent, a fagy birodalmában?

Jean M. Auel - A ​mamutvadászok
Jean ​M. Auel ismét régmúlt idők ajtaját tárja ki előttünk, hogy elkalauzoljon bennünket egy az emberiség hajnalán játszódó csodákkal és veszélyekkel teli történetbe. A Barlangi Medve népében, és annak folytatásában a Lovak Völgyében megszokott lenyűgöző valósághű mesemondással, Jean M. Auel folytatja Ayla nevű hősnőjének lélegzetelállító utazását. Ayla, oldalán a szeretett férfival, Jondalarral, belovagol a mamutvadász Mautoik földjére. Végre találkozik a Másokkal, akiket már régóta keres. Ugyan Aylának el kell sajátítani nyelvüket és szokásaikat, de figyelemreméltó vadásztehetségének, egyedülálló gyógyító-képességének és rejtélyes tűzgyújtó technikájának köszönhetően hamar beilleszkedik közéjük. Megismerkedik Ranec-kel a sötétbőrű, vonzó elefántcsont-faragó mesterrel, akinek vonzereje letaglózza. Jondalarban állatias féltékenység tombol, amit Ayla elkerülésével próbál kordában tartani. Ayla nem járatos a Mások világában, ezért félreérti Jondalar viselkedését, úgy gondolja, hogy a férfi már nem szereti őt, ezért egyre inkább Ranechez közeledik. A fagyos tél folyamán a feszültség egyre nő, de a tavasz elhozza a nagy mamut vadászatot és a Nyári Találkozó párzási rituáléját, ahol Aylának döntenie kell: marad Ranec-kel és a Mamutoikkal, vagy követi Jondalart a jövő kifürkészhetetlen útjain.

Umberto Pappalardo - Paz Martínez Munoz - A ​korai civilizációk
Az ​Altamira-barlang, Egyiptom, Mezopotámia. A föníciaiak, a perzsák építészete, iparművészete. Mágikus, mitikus vagy szimbolikus gondolkodás parancsára született formák. Művészi alkotások, melyek az évszázadok távlatából is ámulatba ejtenek bennünket. Az Olvasó mindezt megtalálja az első könyv lapjain. A kőkorszaktól kezdve az első történelmi kultúráig.

Tasnádi Kubacska András - Expedíció ​az időben
Az ​elmúlt évszázadban egész sereg olyan földtani és őslénytani felfedezés vált ismertté, idehaza és külföldön, amelyeket a vizsgálatok során a kor szenzációi közé soroltak és annak tartunk napjainkban is. Néhány példa mindennél többet bizonyít. Így Európában és Amerikában nemcsak kövesedett fatörzsekre, hanem számos kövesedett őserdőre bukkantak. Felfedezték az óriás őshüllők és dinoszauruszok csontjait. Észak-Amerikában a vitorlázó repülőgépek méreteivel vetekedő szárnyas őshüllők teljes csontvázait preparálták ki a Sziklás hegység kőzeteiből. Kiásták az első ősemberi csontmaradványokat, tűzhelyeket és kőeszközöket. Szenzációt keltettek a franciaországi barlangok jégkorszaki falfestményei. Mindez évmilliókkal előbbi ősvilágok életéről tanúskodott az embereknek.

Gábori Miklós - Az ​ősember útjain
A ​régész szerző az ősember-kutatás Európahírű tudósa. Nem ez az első ismeretterjesztő útleírása. Kutatóútjai során sok országot bejárt, tanulmányozva ősi elődeink régészeti hagyatékát, kultúráját és a különböző ősember-kultúrák elterjedését, vándorlását. Kutatóútjai alkalmával nemcsak az ősi, de a mai ember élete is élénken érdekelte. Színes leírásaiból megismerhetjük Kelet-, Nyugat- és Dél-Európa sok országának mindennapjait szokásait is. Az ősember kutatói szerte a világon barátokként fogadják egymást, körülvezetik hazájukban, szinte kézről kézre adják - ennek is köszönhető, hogy a szerző - és ugyancsak régész felesége - többet láthatott az idegen országokban, mintha csupán szorosan vett szakmai utazásokat tett volna. A szaktudós gondoságához ritka leíró képesség járul Gábori miklósnál. színes, eleven képet kapunk tőle Ausztria, Az NSZK, a Szovjetunió, Anglia és Olaszország néhány tájáról és népéről. Közben megismerkedhetünk a régészet műhelytitkaival, kutatási módszereivel, az ősember korának, életterének, kultúrájának sok érdekességével, és nem utolsósorban a régész szép, de nehéz, klandokban bővelkedő munkájával. A régészeti útleírást a szerző fényképfelvételei kísérik.

W. Michael Gear - Kathleen O'Neal Gear - A ​Föld népe
A ​Föld népe immár a harmadik része annak a regénysorozatnak, amelyben e népszerű régész-író páros az amerikai indiánok őstörténetével ismerteti meg olvasóit. A színes történetbe beleszőnek egy sor régészeti ismeretet is, ügyesen ötvözve a tanítást a szórakoztatással. Az első könyvben a farkas népe a jégkorszak végén érkezett meg Amerikába, a második rész a tűz népéről szól. Mostani kötetünk a kora őskor végén játszódik, amikor a törzsek elkezdenek hirtelen délre vándorolni, s új helyeket keresni maguknak.

Tasnádi Kubacska András - Repülősárkányok ​és gyíkmadarak
A ​mesék hétfejű sárkányai és Anka madarai, a kalandregények gigantikus repülő állatai kitörölhetetlenül olvasói élményeink között élnek. Nem véletlenül vetődik fel még manapság is a kérdés, vajon nem kerülhet-e elő mégis elevenen az óriás repülő állatok valamelyike. A szerző nagy sikerű ősvilági utazásainak harmadik kötetében ezzel a problémával foglalkozik, s bemutatja a repülősárkányok és gyíkmadarak megjelenéséig a repülőtechnika fejlődését az állatvilágban, a problémához fűződő számos tudománytörténeti kutatás és vita hátterében.

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-gamig I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Imreh Zoltánné - Korok ​és stílusok I-III.
A ​3. kötet a sorozat befejező része, melynek szakmai anyaga bemutatja részünkre a klaszicista művészetet a romantika a realizmus, impresszionizmus, valamint a posztimpresszionizmus és a szecesszió művészetét. Utoljára de nem utolsósorban némi betekintést nyerhetünk a XX. század művészetébe is.

J. H. Rosny - A ​kardfogú tigris
Tizenöt ​éven át vándorolt az oulhamr törzs egyre észak felé, vadban dúsabb és barátságosabb vadászterületet keresve, s a nomád életmód szinte már lételemükké vált. Ám eljött az idő, amikor egy roppant méretű hegylánc állta útjukat. Aoun, a Leopárd fia és Zouhr, a Föld fia együtt indultak el, hogy átjárót találjanak a rettenetes sziklák között. Hitték, hogy a hegy túloldalán minden eddiginél bőségesebb zsákmány várja őket... a rájuk leselkedő veszélyektől pedig nem féltek. Aoun és Zouhr átkeltek a hegyen, megtalálják az áhított, zsákmányban gazdag völgyet, ám ahhoz, hogy azt birtokukba vehessék, meg kell küzdeniük a korszak legveszedelmesebb fenevadjaival. Ők ketten - az erő és az ész - sikerrel szállnak szembe akár a kardfogú tigrissel is, ám a legnagyobb veszélybe akkor kerülnek, amikor más embertörzsekbe botlanak... Egy fantasztikus kaland abból a korszakból, amikor az emberi faj még csak ismerkedett az élettel. Amikor az ember még csaknem olyan veszedelmes fenevad volt, mint amelyek vadásztak rá.

Gábori Miklós - Ősemberek, ​ásatások
Csaknem ​tizennyolcezer éves vadásztanyát ásatnak a régészek, az ősember első földbe vájt putriját tárják fel a Balaton partján. Milyen eredményeket mondhat magáénak az ősrégészet, milyen módon hozzák napvilágra a kőkorszaki kultúrákat, erről ad igen érdekes, átfogó képet a szerző, az ősrégészet egyik hazai szaktekintélye. A kötetet rajzok és az új kőkorszaki ember művészetéről tanúskodó fényképek illusztrálják.

László János - Művészettörténet ​5. - Az őskor és az ókor művészete
Tankönyvcsaládunk ​30000 esztendő művészettörténetét mutatja be a gyerekeknek játékos, érdekes feladatok segítségével. A sorozat külön értéke a gazdag és szép képanyag. A festmények, szobrok, épületek bemutatása mellett színes térképek, rekonstrukciós rajzok, életképek gazdagítják a fiatal olvasók ismereteit. Hogyan jutott el az emberiség a barlangfestészettől az "örök város" felépítéséig? Erre ad választ a sorozat ötödik osztályos kötete.

Filla István - Történelem ​és állampolgári ismeretek 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Leroi-Gourhan - Az ​őstörténet kultuszai
Képzeljünk ​el egy értelmes lényt, aki egy másik csillagrendszerből látogat el hozzánk. (...) Itt többek között talál egy dísztelen kelyhet, egy böllérkést meg egy áldozókést. Volna-e rá mód, hogy akár csak körvonalaiban is kihámozza belőlük az áldozat értelmét?

Jean M. Auel - Sziklamenedék
A ​bátor Ayla és szerelme, Jondalar, négylábú barátaikkal, Farkassal és a lovakkal, Whinneyvel és Racerrel, hosszú, viszontagságos útjuk végére érnek – megérkeznek Jondalar népéhez, a zelandonikhoz. A Kilencedik Barlang népe elbűvöli Aylát, és szellemi vezetőjükben – az asszonyban, aki bevezette Jondalart az Öröm adományába – gyógyító-társra talál, akivel megoszthatja tudományát. Miközben Ayla és Jondalar a Jegyességi Szertartására készül a Nyári Találkozón, nehézségek merülnek fel. Nem minden zelandoni látja szívesen az idegent. A félelem Ayla szokatlan ismereteitől és állataitól – ráadásul kötődése a zelandonik szerint nem-emberi lényekhez – ellenséges érzületeket kelt iránta, és akadályozzák nászát Jondalarral. Aylának most minden bölcsességére szüksége van, hogy megtalálja helyét ebben a bonyolult társadalomban: fel kell készülnie gyermeke világra hozatalára, és döntenie kell abban is, milyen szerepet vállal a zelandonik sorsának alakításában. Jean M. Auel regényfolyama, A Föld gyermekei sorozat több mint negyvenötmillió példányban fogyott el szerte a világon. Tudományos kutatásainak regényeibe szőtt eredményei kivívták az archeológusok és antropológusok elismerését is.

Zolnay Vilmos - Miért ​szép a szép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáboriné Csánk Vera - Az ​ősember Magyarországon
Hogyan ​lett az ősember kis népcsoportjaiból fejlett vadásztársadalom? Milyen környezetben, hogyan éltek, vadásztak, miként laktak legrégibb elődeink? Milyen leleteket hagytak maguk után, amelyekből most a késői utódok is megértik őket? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a könyvből úgy, mintha magunk tennénk látogatást az egykori ősembernél: Vértesszőlősön, az Istállóskői-barlangban, a Szeletában vagy a Duna-kanyar vadásztáboraiban. Ez az első régészeti könyv, amely a magyarországi ősemberkutatás eredményeit a tudomány mai szintjén közérthetően bemutatja. A szerző saját kutatási gyakorlatának eseményeit és eredményeit is ismerteti tudományos szakszerűséggel és ugyanakkor színes, a közvetlen átélés élményét nyújtó stílusban.

Vértes László - T. Dobosi Viola - Vértesszőlős
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Josef Kleibl - Ádám ​nyomában
Az ​út, amely tizenötmillió évig tartott

J. H. Rosny - A ​tűz meghódítása
A ​fáradtságtól és szenvedéstől félőrülten menekültek az Oulhamr-ok a rémületes éjszakában. Minden egyéb pótolhatónak látszott előttük a rettenetes csapáson kívül: a Tűz meghalt! Három kőkalitkában őrizték a törzs eredete óta. Négy asszony és két harcos szította éjjel-nappal. A leggonoszabb időben is megkapta a maga éltető anyagát. Esőben, viharban, árvízben diadalmasan kelt át velük a folyókon és mocsarakon. Lángja bágyadt kék színben ragyogott reggel, véres nyelvekben csapott föl a fekete éjszakában. Hatalmas képe visszariasztotta a Fekete Oroszlánt és a Sárga Oroszlánt, a Barlangi Medvét, a Szürke Medvét, a Mammutot, a Tigrist és a Leopárdot. Vörös fogai megvédelmezték az embert az egész világ ellen. Minden öröm belőle származott. Ö vonta ki a húsból azt az ínycsiklandozó illatot, ő keményítette meg a lándzsa hegyét, ő zúzta össze a nehéz követ, ő vigyázott a törzsre a susogó rengetegben, a végeláthatatlan mezőn, a barlangok mélyén. Ő volt az Atya, az Őr, a Megmentő, bár rettenetesebbnek bizonyult a Mammutnál is, ha kitört a kalitkából és elpusztította a fák galyait.

Barta Gábor - Hegyi Klára - Kertész István - Emberek ​és századok
Régmúlt ​századok szólalnak meg e történelmi olvasókönyv lapjain. Az őskor és az ókor történetéből, a magyarok életének legrégibb emlékeiből, a középkori magyar állam és az európai feudalizmus történetéből válogatott források gyűjteményét veszi kezébe az olvasó. Az egykor élt emberek mindennapi élete, szokásai, települési viszonyai, kultúrája, békés hétköznapjai és háborús borzalmai elevenednek meg a kötet lapjain a kortársak tollából, szépírók műveiből és történészek munkáiból válogatott írások nyomán.

Holdas Sándor - Különös ​vadászat
Az ​állatok sokasága él körülöttünk. Vannak közöttük, amelyeket hasznosságuk miatt gondozunk, másokat csak kedvtelésből. Szép számmal akadnak olyanok is, amelyek ellen védekeznünk kell, mert kártékonyak. Könyvünk sorra veszi a ház körüli állatokat, elmondja háziasításuk - domesztikációjuk - történetét, bemutatja múltjukat, átalakulásukat, hasznosságukat, szerepüket az ember életében. Az olvasó nemcsak a nálunk meghonosodott állatokat ismeri meg, találkozik a tevével, lámával, az elefánttal - a távoli tájak háziállataival is. Könyvünk bemutatja a madarak sokaságát, a kalitkák színes tollú énekeseit, szól az akváriumok, terráriumok, inszektáriumok lakóiról, a kedvtelésből tartott kígyók, békák, halak, rovarok életmódjáról, gondozásáról.

Tasnádi Kubacska András - Ősállatok ​nyomában
„Ne ​forgassátok most a naptárt. Ott csak a napok, a hetek és a hónapok találhatók, de nem az olyan tengernyi idő, mint százmillió év" - így kezdi művét Tasnádi Kubacska András, s az ősállatok első nyomaitól kezdve végigvezet bennünket ma élő utódjaikig. Megtudjuk, hogyan vadászott az ősember a barlangi medvére, hogy találták meg Szibériában az első épen maradt mammutot. s hol él az okapi meg a földimalac, az ősvilág ez utolsó hírnökei. - A Föld elmúlt életéről tudunk meg sok mindent, megismerjük azt az ősi állatvilágot, amelyből a mai fajok fejlődtek ki. - A könyvet Csergezán Pál érdekes, művészi rajzai illusztrálják.

Ezio Savino - Egyszer ​volt az ember 1.
Vajon ​hogyan festett a Föld sok millió évvel ezelőtt, amikor az embernek még nyoma sem volt? Milyenek voltak a Földünk felszínén megjelenő első élő szervezetek? Ismerkedjetek meg az élet eredetének titkaival, a görög mítoszokkal és Darwinnal. Tanulmányozzátok a kövületek titkait. Vágjunk neki együtt a történelmi utazásnak!

Covers_86068
A ​kőkori világ Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - A ​kőkori világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók