Ajax-loader

'agykontroll' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Esther Hicks - Jerry Hicks - Új ​életet kezdhetsz II.
A ​könyvekben szereplő gondolatokat állítólag a túlvilágról diktálták, érett lelkek. A tapasztalat szerint valóban működő, gyakorlatias tanácsokat adnak céljaink eléréséhez. Az önkorlátozó hiedelmek megváltoztatásának hatékony módja is kiderül a két kötetből. Megtudhatjuk, melyek a létünket szabályozó, leglényegesebb törvények; hogy miként érezhetjük szinte mindig jól magunkat; hogyan tehetjük működővé emberi kapcsolatainkat; és hogy milyen nagyobb változás előtt áll bolygónk.

Esther Hicks - Jerry Hicks - Új ​életet kezdhetsz I.
A ​könyvekben szereplő gondolatokat állítólag a túlvilágról diktálták, érett lelkek. A tapasztalat szerint valóban működő, gyakorlatias tanácsokat adnak céljaink eléréséhez. Az önkorlátozó hiedelmek megváltoztatásának hatékony módja is kiderül a két kötetből. Megtudhatjuk, melyek a létünket szabályozó, leglényegesebb törvények; hogy miként érezhetjük szinte mindig jól magunkat; hogyan tehetjük működővé emberi kapcsolatainkat; és hogy milyen nagyobb változás előtt áll bolygónk.

Marta Hiatt - Elmekontroll
Jövőnk ​most formálódik a tudatos és a tudatalatti elménkben. Akarva vagy akaratlanul, napról napra valóra váltjuk a fejünkben kialakult életképet. Ahogy a negatív belső élet negatív külső valóságot hoz létre, ennek a fordítottja is igaz. Az Elmekontroll célja, hogy megtanuljuk, hogyan változtassuk meg benső világunkat legmerészebb álmaink megvalósítása érdekében. A fejezetek megvilágítanak néhány meglepő igazságot a tudat világegyetemben játszott szerepét illetően, s az elmélet után konkrét gyakorlatokkal is ellátják az olvasót. Ezek a technikák könnyen érthetők, egyszerűen elsajátíthatók, és segítenek megszüntetni a negatív elmemintákat. Biztos alapot adnak a gazdagság, a szerelem-szeretet, az egészség és a kozmikus tudat, vagyis az "egy vagyok mindennel" érzés megteremtéséhez. Az okos, világos magyarázatok, a részletesen, szemléletesen leírt meditációs-vizualizációs gyakorlatok felérnek egy tanfolyammal. A felhasznált technikák - az agykontrollhoz hasonlóan - a tudatos elméből a tudatalattiba irányított üzeneteken alapulnak, valamint sokat merítenek a jungi, a transzperszonális pszichológiából is. Tanuljuk meg hasznunkra fordítani, hogy nincs semmi, amit ne valósíthatnánk meg, ha együttműködünk a saját elménkkel!

Migray Emőd - Agykontroll ​és Buddhizmus
A ​keresztény és a buddhista etika között az az alapvető különbség, hogy a keresztény etika az isteni törvények betartására törekszik, és az előírásainak súlyos megsértőit az örök pokol várja, a buddhista etika pedig nem az isteni törvényeken, hanem az ok és okozat törvényszerűségein alapszik, betartása a szenvedésekkel teli újjászületések végtelen láncolatának a megszakítását helyezi kilátásba. A keresztényeknél, ha valaki nem tartja be az isteni előírásokat, az örök szenvedés honába jut, a buddhistáknál, ha valaki nem veszi figyelembe a tanításokat, az örök szenvedés honában marad. (a könyv korábban Bevezetés a buddhista etikába címmel jelent meg)

Kovács Gábor - Mágia ​és hit
A ​szerző sora veszi az okkultizmus újjáéledő és modern formáit - agykontroll, New Age, gnoszticizmus, szinkretista keleti vallások, homeopátia, inga és varázsvessző stb. -, s a Biblia, a Katolikus Egyház tanítására és a józan logikára támaszkodva megvilágítja ezek valódi mibenlétét, így nyújtva segítséget a hívő és imádkozó keresztény olvasónak a mágia felismerésében és leküzdésében.

Domján László - Sólyom Ildikó - Újabb ​hétköznapi csodák
A ​könyvben több száz magyar agykontrollsiker olvasható. A történetekből erőt és hitet meríthetünk, s hasznos ötletekre lelhetünk. Agykontrolltanfolyamot végzettek számára kulcsfontosságú mű!

Domján László - Vallás, ​agykontroll, ima
Sokakat ​foglalkoztató kérdés: összefér-e a vallás és az agykontroll? A kiadványban megszólalók - köztük neves főpapok - szerint: egyértelműen igen. Sőt: e stresszkezelő és elmefejlesztő módszer elsajátítása és gyakorlása elmélyíti hitünket, és gazdagítja imaéletünket.

Kurt Tepperwein - Szellemi ​öngyógyítás
Kurt ​Tepperwein gyakorló pszichológus, aki évtizedek óta sikeresen gyógyítja hipnózissal is pácienseit. Mások gyógyítása során jött rá az általa hipnomeditációnak elkeresztelt öngyógyító módszerre. Technikája könnyen elsajátítható bárki által, aki már felismerte és elfogadja: Nemcsak egészségünket vagy betegségünket befolyásolhatjuk gondolataink erejével, hanem sorsunkat is gondolataink teremtik. Ez törvényszerűség, egyikünk sem vonhatja ki magát alóla. Egyúttal azonban nagyszerű esély is. Arra, hogy kívánságaink szerint alakíthassuk életünket. Ez a könyv megmutatja az utat, amelyen járva a legsúlyosabb betegség is legyőzhető, az egészség fenntartható és megerősíthető.

Brandon Bays - Belső ​utazás gyerekekkel
A ​könyv kincset érő módszert ad kezünkbe az 5-7, illetve a 8-12 évesek testi és lelki problémáinak hatékony kezeléséhez. Szülőknek és pedagógusoknak feltétlenül ajánlott!

Dr. Nick Begich - James Roderick - Földfelkelte
E ​könyv az elszabadult technológiáról - ami a jelen évezredben újraalakíthatja az emberiség sorsát -, a szabadság alapjairól, a szellemi ember méltóságáról, a független, gondolkodó, tehát döntésképes egyéniségről, és a valóban szabad akaratról szól. A téma mindenkit alaposan meg fog rázni. Számos feltáratlan területetet fed le, tudományos, széles körű, a világban eddig nem publikált (USA) kormány és közszolgálati dokumentumokat elénk tárva. - Forradalom a katonai (harcászati) rendszerekben és ennek hatása a békére - Az emberi gondolkodás és egészség manipulálása a gyógyszerek alkalmazásán, az elektromágneses tereken és más mediális eszközökön keresztül. - Nem halálos fegyverek, alkalmazásuk és hatásuk az emberiségre. - A környezet és az időjárás manipulálása. - A kormányzatok magánéletbe behatoló új, az otthonok magányát is ellenőrző technológiái. - Országos felfegyverkezés a törvény alkalmazására. - A legújabb HAARP történet, ami további bizonyítékokat mutat be a katonai tervek környezet befolyásoló hatására. Szellem, energia, atomok, molekulák, vegyületek, sejtek, testrészek, szervek alkotják az embert. Ám a felsorolt új technológiák erőteljesen támadják lényünk minden összetevőjét. A világ figyelmét elragadó számítógépek az ezredforduló táján arra késztetnek bennünket, hogy tegyünk fel kérdéseket a technológia és annak világra gyakorolt hatásával kapcsolatban. De, minden egyes potenciális katasztrófában benne rejlik a spirituális fölemelkedés. E kötet ezekről a szellemi megoldásokról szól.

Helene Hadsell - Nyerhetsz!
A ​szerző szinte minden pályázatot és sorsolást megnyert, amin csak részt vett. De nem csupán ő, hanem még a gyerekei is! Nyereményeik összértéke meghaladja az egymillió dollárt. Mi a titkuk? Őszintén elmondja könyvében, egyetlen részletet sem titkol el. Agykontrolltanfolyamot végzetteknek kötelező olvasmány, mert benne megtalálhatóak a sikeres programozás legjelentősebb titkai.

Maria Sorel - Teljesebb ​élet - Agykontrollal
Gyakorlati ​útmutató a jobb oldali, kreatívabb agyfélteke hatékonyabb használatához. "Fejlődésünk - miközben azzá a személyiséggé válunk, akivé válnunk kell - magában hordja azt is, hogy az életben sok fájdalmas tapasztalatot kell szereznünk. Kénytelenek vagyunk olyan periódusokat is átvészelni, amelyekben nem érezzük élőnek magunkat. Olyan életszakaszokat, amelyekben megbénulunk a félelemtől és gondjaink óriásiak, amikor elhatalmasodik rajtunk a kilátástalanság és a bizonytalanság érzése. Ehhez járulnak még hozzá a külvilág stresszfaktorai és konfliktusai is, amelyek szinte ránk zúdulnak. Előfordulnak olyan időszakok életünkben, amikor hozzáállásunk nagyon negatívvá válik. Testünk és lelkünk sajnos engedelmesen reagál az ilyen negatív magatartásra. Következményei betegségek lehetnek. Meg kell tanulnunk újra kimászni az ilyen sötét vermekből, lehetőleg minél gyorsabban. Létezik erre egy egyszerű módszer: ragadjuk üstökön magunkat, és saját erőből másszunk ki a kátyúból!" Ehhez az üstökönragadáshoz és kimászáshoz - életünk teljesebbé tételéhez - nyújt segítséget a német pszichológusnő és agykontrolloktató, egyszerre gyakorlatias és gondolatgazdag remekművével.

Ole Anderson - Dr. Arthur Honvey - Tanuljunk ​zenével!
A ​könyvben rendkívül hatékony tanulási módszerek találhatók, valamint egy káprázatosan szép - lassú barokk és Mozart - zeneszámokat tartalmazó CD. Mindezek segítségével gyorsabban és élvezettel tanulhatsz, s a tanultakra hosszú ideig fogsz emlékezni! Többek közt megtudod, hogy: hogyan használj zenét a tanuláshoz? Hogyan használd a zenét arra, hogy alfába juss, ami ideális a kreatív gondolkodáshoz és az információ hosszú távú memóriába juttatásához? Hogyan takaríts meg időt a vizsgára való felkészülésben egy olyan módszerrel, ami a vizsgán kapott kérdések legalább 70%-át már előre jelzi? Hogyan használhatod a zenét eredeti ötletek és meglátások generáláshoz? Hogyan használhatsz egy egyszerű módszert, ami a kreativitásodat és a memóriádat akár 500%-kal is megnöveli?

Simonfalvy Tamás - Gyógyító ​agy, gyógyító lelki kulcs
Miért ​gyógyító nagyágyú ez a könyv? Az olvasó képzeletébe, száguldó meteorként hasít a felismerés, nemcsak előnyös hatású pozitív gondolatok léteznek! A világon egyedül ez a kötet adja közre a módszert, amellyel a gyógyító, és a betegítő!!! pozitív gondolatok, élesen külön választhatók egymástól. A könyv lépésről lépésre tanítja meg Önnek: 1. Milyen jelek árulkodnak róla, hogy a pozitív gondolat idővel gyógyítani vagy betegíteni fog. 2. Óriás port kavart, hogy a pénzről szóló pozitív képzetek egy része növeli, más részük meglepő módon apasztja a vagyont!

Ed Bernd - José ​Silva-féle agykontroll
"A ​Silva-féle agykontrollt sokan a nyugati világ jógájának nevezik. Joggal, hiszen ennek a mentális módszernek is kulcsfontosságú alappillére a mélyen ellazult, kissé módosult tudatállapot. Hogy mennyire érdemes megtanulni - amit sokéves tapasztalatunk alapján csak tanfolyamon lehet igazán hatékonyan megtenni -, azt elárulja néhány éve végzett tudományos felmérésünk eredménye. Kérdőíven megkérdeztünk 1350 olyan magyar embert, akik már régebben, átlagosan két és fél éve végezték el négynapos kurzusunkat. 1008-an válaszoltak, kérésünkre névtelenül. Válaszaikból kiderült, hogy azóta átlagosan 55,1%-kal ritkábban szorultak orvosi kezelésre, 62%-kal kevesebb gyógyszert kellett bevenniük, általános egészségi állapotuk szubjektív értékelésük szerint 57%-osról 84%-osra, energiaszintjük 50%-osról 85%-osra, hangulatuk pedig 48%-ról 88%-ra javult. A könyv szerzője kedves - történetesen igen bőbeszédű - ismerősöm, aki rengeteget tud a Silva-módszerről. Érdemes figyelmesen olvasni a sorait, mert számos értékes tanács bújik meg bennük. Külön érdeme a műnek, hogy sok olyan, kitűnő agykontrolloktatót, illetve e téren szakembernek számító embert is megszólaltat, akik valóban hatalmas tapasztalat birtokában nyilatkozhatnak az agykontrollról, erről a könnyen megtanulható és remekül működő, gyakorlatias, problémamegoldó módszerről. Szívből remélem, hogy a könyv hatására sokan kapnak kedvet a négynapos kurzus elvégzésére." (Dr. Domján László agykontrolloktató, az orvostudomány kandidátusa)

Máté Gabriella - Gyógyító ​kezek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aletha J. Solter - A ​bölcs baba
A ​világhírű, svájci-amerikai fejlődéspszichológus rendkívüli könyvében a forradalmian új és bevált csecsemőgondozási és gyermeknevelési elveit ismerteti, amelyek alapvetően a babák ösztönös bölcsességére épülnek. A tanítását követő szülők olyan gyerekeket nevelnek, akik okosak, együtt érzőek, kiegyensúlyozottak, erőszakmentesek és nem használnak kábítószert. Könyve hét fejezetének mindegyike egy-egy önálló témával foglalkozik, pl. a sírással, az alvással, az evéssel és a játékkal.

Michael Newton - Lelkünk ​útja II.
Mély ​hipnózisban 36 hozzánk hasonló ember emlékszik vissza az életeik közötti, úgynevezett köztes létben történtekre. Ez a könyv dr. Michael Newton túlvilággal kapcsolatos, úttörő jellegű kutatásának újabb eredményeit tárja föl. Leginkább azok számára érthető, akik már olvasták a Lelkünk útja I.-et. "A Lelkünk útja I. az első zarándokút volt a szellemvilágba, amelyet klienseimmel az örökkévalóság hatalmas folyóján megtettem. A Lelkünk útja II. és a Lelkünk útja III. újabb expedícióra viszi az olvasót a szellemvilág csodáiba, ugyanazon a folyón, de már számos mellékágba is beevezve. Még többet megtudunk a halál utáni létről, arról a hihetetlen rendről, ami a túlvilágon uralkodik."

Dr. Domján László - Agykontroll ultra kézikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John P. Foppe - Vállalod?
Megrázó ​és felrázó könyv John P. Foppe műve, a Vállalod? (Kifogások helyett: ÉLJ!) Írója karok nélkül született, most harmincegynéhány éves, amerikai férfi. Kétlem, hogy akadna, aki száraz szemmel végigolvassa sorait... A könyv értéke nem az, hogy mélyen megindító, hanem, hogy „ébresztő” hatású. Ha ő, képes karok nélkül többnyire vidáman, energikusan és önállóan élni, megoldani problémáit, akkor vajon mi mit mondhatunk? Üzenetét így summázza: „minden problémára van valamilyen pozitív megoldás. Ne keressünk kifogásokat! Javaslom, találjuk meg inkább a megoldást, és tegyünk is annak megvalósulásáért!” Az ő szájából kivételesen hitelesen hangoznak ezek a szavak. Művében számos konkrét tanácsot is ad életünk eredményes vezetéséhez.

Michael Newton - Lelkünk ​útja III.
Mély ​hipnózisban további 30 hozzánk hasonló ember emlékszik vissza az életeik közötti, úgynevezett köztes létben történtekre. Ez a könyv dr. Michael Newton túlvilággal kapcsolatos, úttörő jellegű kutatásának újabb eredményeit tárja föl. Azok számára érthető, akik már olvasták a Lelkünk útja I.-et, valamint a Lelkünk útja II.-t. "A Lelkünk útja I. az első zarándokút volt a szellemvilágba, amelyet klienseimmel az örökkévalóság hatalmas folyóján megtettem. A Lelkünk útja II. és a Lelkünk útja III. újabb expedícióra viszi az olvasót a szellemvilág csodáiba, ugyanazon a folyón, de már számos mellékágba is beevezve. Még többet megtudunk a halál utáni létről, arról a hihetetlen rendről, ami a túlvilágon uralkodik."

Kassai Csilla - 5-ről ​6-ra
Ez ​a könyv azoknak szól, akik szeretnének kitörni átlagos, boldogtalan életükből. A könyv által ajánlott program lehetőséget teremt arra nézve, hogy az olvasó megismerje saját jelenlegi énképét, kialakítsa a vágyott ént, vagy más szóval énideált és egy 21 napos módszer segítségével fel is építse azt. Minden új szokás kialakításához 21 napra van szükség. A pozitív gondolkodás negatív énképpel viszont nem működik! Ezért olyan fontos az Énkép pozitív kialakítása és megerősítése...

Dudley Lynch - Paul L. Kordis - Delfinstratégia
Az ​élet vizében a hagyományos működésmód a cápa- és a pontystratégia. A "cápa" azt hiszi, hogy csakis győzni vagy veszteni lehet. Szinte mindenkit fölfal, még más cápákat is. A "ponty" azt hiszi, hogy akkor leszünk sikeresek, ha nem keltünk túl nagy hullámokat. A ma-holnap gyors, forradalmi változásainak világa újfajta vezetőt igényel, aki újfajta képességekkel rendelkezik. A "delfin" erős, érzékeny, gyorsan reagál, intelligens stratégiájával mindenfajta vízben otthon érzi magát. Gyorsan alkalmazkodik, pontosan tanul, hogy megkaphassa azt, amit akar. Szereti az új kihívásokat.

Lawrence C. Katz - Manning Rubin - Tartsd ​az agyad fiatalon!
Ismerkedjen ​meg a neurobic-kal, ezzel az egyedülálló agytorna-programmal, amely a legfrissebb neurológiai kutatásokra épül. Az egyszerűen végrehajtható gyakorlatok stimulálják az agysejteket, így az agy megőrizheti fiatalságát és rugalmasságát. A neurobic újszerű módon használja fel az öt érzékszervet, és életet visz a napi rutinba. A feladatok szokatlanok, szórakoztatóak és bárhol, bármikor elvégezhetőek. Az eredmény: egy olyan elme, amely szembe tud nézni bármilyen kihívással, legyen az egy név felidézése, egy új számítógép-program telepítése vagy kreativitásunk megőrzése.

Eckhart Tolle - "Kísérő" ​Eckhart Tolle A most hatalma (útmutató a megvilágosodáshoz) című könyvéhez
Eckhart ​Tolle, A MOST HATALMA (Útmutató a megvilágosodáshoz) című könyv írója, sokak szerint a ma élő legnagyobb spirituális tanító. Gondolatai nem igazodnak valamely konkrét valláshoz vagy tradícióhoz. Tanításában az ősi mesterek egyszerű és tiszta hangján mondja el mély üzenetét. Azt, hogy miként ébredhetünk fel az itt és mostban, és mindennapjainkat élve hogyan maradhatunk ebben a fölébredt állapotban. Eckhart sokat utazik, hogy tanítása minél több emberhez eljuthasson. Akik elolvasták már A MOST HATALMA (Útmutató a megvilágosodáshoz) című könyvet, azt fogják tapasztalni, hogy a kazettákról hallható, bő 3 órányi előadás sokkal érthetőbbé és a gyakorlatban is alkalmazhatóbbá teszi a könyv anyagát. A kiadvány magyar változatában a 3 hangkazetta mellett - a mélyebb megértés, az alaposabb tanulmányozhatóság és egy-egy gondolat könnyebb visszakeresése érdekében - egy füzet is található, amely az előadás szövegét írott formában tartalmazza.

Eckhart Tolle - The ​Power of Now
Open ​yourself to the transforming experience of The Power of Now. Hugely successful author Eckhart Tolle guides us through a challenging but extraordinarily rewarding journey to find _The Power of Now._ We learn that we can find our way out of psychological pain; authentic human power is found by surrendering to the Now; the silence and space all around us is one of the keys to entering inner peace. In the Now, the present moment, problems do not exist. In the Now, we discover that we are already complete and perfect. Eckhart Tolle was born in Germany, graduated from the University of London and worked at Cambridge University. When he was twenty-nine, a profound spiritual transformation virtually dissolved his old identity and radically changed the course of his life. He is now a counsellor and spiritual teacher.

Covers_176237
Agy - vallás? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Agy - vallás?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

José Silva - Philip Miele - The ​Silva Mind Control Method
Since ​The Silva Mind Control Method was first published in hardcover, over one million people (including top celebrities) have graduated from Mind Control training to use their minds at a deeper and more effective level, even in their sleep! Based on the extraordinary 4-day course pioneered by Jose Silva, this life-transforming book shows how people have learned to overcome tension, bad habits, emotional insecurity, and even illness with the techniques of Mind Control.

Domján László - A ​hatékony tanulás mesterfogásai
Senki ​sem várja el tőlünk, hogy magunktól értsünk pl. a kőművességhez. Annak a szakmának megvannak a maga mesterfogásai, amiket előbb meg kell ismernünk. Amikor iskolába küldtek minket, akkor azonban rögtön elvárták tőlünk, hogy tudjunk tanulni, holott a tanulásnak is megvannak a maga mesterfogásai, amiket előbb meg kell ismernünk. Ebből az anyagból megtudhatjuk, hogy miként lehet élvezettel és gyorsan megtanulni bármit.

Lynne McTaggart - Az ​energiamező
Az ​újságírónő az utóbbi évek döbbenetes kutatási erdményeit gyűjtötte össze:"Forradalom küszöbén állunk. Olyan merész és alapvető forradalom küszöbén, mint amilyen Einstein relativitáselméletének felfedezése volt... A világ több pontján, kiváló és elismert tudósok olyan kísérleteket folytattak, amelyek fittyet hánynak a korszerű biológia és fizika tanainak... Olyan felfedezések születnek, amelyek a vallás ősi állításait támasztják alá."

Eckhart Tolle - Robert S. Friedman - Milton ​titka
Eckhart ​Tolle, spirituális tanító első mesekönyve! Kisiskolás gyerekeknek kulcsfontosságú útravalót ad a mesekönyv, de furcsa módon még felnőttek számára is beszédes. Milton okos és vidám kisfiú volt, aki szerette az életet. Szerette az anyukáját, az apukáját és a szép házukat. Szerette a cicáját, Mircit.

Elsye Birkinshaw - Súlykontroll
Amerikai, ​németországi, svájci, spanyolországi, hollandiai és franciaországi sikere után első ízben jelenik meg Magyarországon a SÚLYKONTROLL. Elsye Birkinshaw a Kaliforniai Egyetem önismereti központjának alapítója és igazgatója. Könyvében egy olyan fogyókúrás módszert ismertet, amelyhez nincs szükség akaraterőre. Fogyókúrás kurzusain bizonyossá vált, hogy azok is képesek lefogyni és karcsúak maradni, akiknek ez még soha nem sikerült. A huszonegy napos "mentális fogyókúra" a SÚLYKONTROLL véglegesen megold minden súlyproblémát. A szerző a segíteni akarás őszinte szándékával fordul olvasóihoz, ezért a jobb megértés, és az eredeti mű hangulatának hű tolmácsolása érdekében a magyar kiadás tegező formában szól Önhöz is. Közvetlen, magával ragadó stílussal vezet el egy folyamat végére, melyet bárki - Ön is - könnyedén elérhet. Lapozza fel, nézze meg a fejezetcímeket, ismerkedjen Elsyevel, s ha úgy érzi, van mit tanulnia tőle - vágjon bele! Minden bizonnyal sikerülni fog!

Kollekciók