Ajax-loader

'16. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Alison Weir - Lady ​Jane
Nagy-Britannia ​történelmi időket él... A Tudorok legbátrabb, legvonzóbb és leginkább megalázott hősnője, Lady Jane Grey veszedelmes korban született. A kislány hatalomvágytól fűtött apja számára tökéletes fegyver a hatalmi harcok színterén, míg anyja könyörtelenül irányítja a trón felé. Jane vallásháborúk és végzetes politikai játszmák között érik fiatal nővé. VIII. Henrik rokonaként sosem tudja levetkőzni a dinasztia múltját és bélyegét, és bár uralkodóként csupán pár pillanat adatott neki a történelem színpadán, személyes sorsa végtelenül megható és lélekemelő történet. Ereje, esze és őszintesége, példátlan önfeláldozása egy vérgőzös korszak kivételes személyiségéve avatták, akinek regényes életrajza valódi iroldalmi csemege. Alison Weir a történelmi regények koronázatlan királynője. Lady Elizabeth című bestsellere nemrég a magyar olvasókat is meghódította.

Mark Twain - The ​Prince and the Pauper
Set ​in 16th-Century England and following the lives of two young boys, The Prince and the Pauper is a classic and timeless tale. Tom Canty, the lowly pauper is almost identical in appearance to Edward Tudor, a prince. Unbeknownst to those around them, the boys strike up an unlikely friendship and soon realise that with their similar looks they could easily pass for one another. When the Prince's father dies, some of the more underhand court officials persuade the pauper to act as the Prince in order to reap the benefits of the 'mistake' and there follows a tale of friendship and growing up in one of Mark Twain's most infamous works.

Majtényi Zoltán - A ​furfangos Thyl
Tudjátok-e, ​hogy a mi Lúdas Matyinkhoz hasonló kópé sok található az európai népek irodalmában? Közöttük a leghíresebb a mai Hollandia és Belgium területén valaha élt Thyl Ulenspiegel, aki mihaszna mókamesterből lett népének furfangos, bátor és vidám kedvű szabadsághőse. Története a szomorúság és a dévaj vidámkodás különös keveréke - mint ahogy az volt a XVI. század is, amikor a katolikus II. Fülöp spanyol király a kegyetlen Alba herceget küldte a németalföldi népfölkelők letörésére.

Jenei László - Ikerszobrok
Az ​ikerszobrok az elmúlt időszak legfeltűnőbb, leginkább figyelemre méltó epikai pályakezdésének ígérkezik. A regény ideje a XV-XVI. század fordulójának színes történelmi világába vezeti vissza az olvasót - eképp már tematikájában is olyan érdeklődést jelez, mely a kortárs magyar próza törekvései közt meglehetősen társtalannak mondható. Ha érintkezik is a történelmi regény hagyományát felelevenítő, újraértő kortársi kísérletekkel, a műnek teljesen egyéni karaktert, markáns arculatot biztosít az, ahogy anyagával bánik: a regény ugyanis az elmélyült kutatómunkán nyugvó történelmi tényanyag és az írói fikció ritka szerencsés ötvözete. A szerző biztos kézzel uralja s tartja egyben a fordulatos cselekmények, epizódok szövevényes szálait; a széles társadalmi tablót plasztikus jellemrajzokkal, hiteles személyiségképekkel keresztezi. A valós történelmi figurák és a kitalált hősök sorsán át élvezetes regényben elevenedik meg a kor politikai machinációkkal, gyors felemelkedésekkel és drámai bukásokkal teli világának atmoszférája, s eközben a mű – egy első regény esetében fölöttébb szokatlan – érett, gördülékeny stílusára, kimunkált nyelvére is rácsodálkozhatunk.

Varró János - Ki ​csatát nyer, koronát nyer
A ​regény a török és az osztrák nagyhatalom közötti sikeres egyensúly-politika nyomán függetlenségét megőrző, 16. századi Erdély történelméből merít. Az olvasó számos más, erdélyi történelmi regényből, drámából ismert szereplővel – mint Báthory István fejedelem, Castaldo zsoldosvezér, Bekes Gáspár, Radák László, Berzeviczy Márton kancellár – találkozik. A regény két főhőse – Filep István deák és kálnói Bornemissza János hadnagy – egyaránt Berzeviczy rokonszenvének és támogatásának haszonélvezője. A regényben a tematikailag „klasszikusnak” számító politikai és hatalmi intrikák, stratégiai tisztázások mellett megszólal a becsület és az erkölcsi korrektség, a hűség, a feltétel nélküli odaadás, a férfibarátság állhatatosságának dicsérete.

Erdődy János - Aretino ​Velencében
A ​XVI. század Itáliájában, az olasz reneszánsz áradó, nagy alkotásokkal és véres kavargással teljes világában játszódik Erdődy János új regénye. A stílusában-kompozíciójában modern megformálású történelmi regény főhőse a nagy hullámzású kor egyik legérdekesebb alakja: Pietro Aretino. A "Világ Titkára", a "Fejedelmek Ostora", ahogyan kortársai nevezték ezt a rendkívüli embert és művészt. Nem Aretino regényesen megszőtt életrajzát kapja azonban az olvasó; ennél többet és gazdagabbat, mondhatni, a kor átfogó rajzát; Carlos császár pápát futtató seregei éppúgy feltűnnek előttünk, mint Columbus vitorlásai. Ebben a széles ölelésű és sok figurával mozgó történetben Aretino csupán a központi hős szerepét tölti be; figyeli és számba veszi az eseményeket, a pápák, főpapok és zsoldosvezérek kalandorságait s a világ előrehaladását mégis, minden akadályon át.

Jean Bodin - Az ​államról
Az ​állam legfőbb feladata az alattvalók biztonságának és javainak megőrzése - állítja Jean Bodin. Úgy véli, legalkalmasabb erre az örökletes abszolút monarchia, mert ez vethet gátat a legfőbb rossznak, az anarchiának. Bodin, a lenyűgözően művelt történész, kiváló jogász és gyakorló politikus a XVI. század második felének ismétlődő polgárháborúk dúlta Franciaországában élt, szeme láttára foszlott szinte semmivé a központi hatalom a vetélkedő, egymást gyilkoló hugenotta és katolikus párt között. A csaknem korlátlan hatalmú királyban tehát nem a valóságot, hanem eszményét, egy általa kívánt, vágyott állapotot ír le. Ez az eszmény természetesen elavult mára, a könyvnek mégsem csak történeti érdekessége van. Néhány problémával, főleg központi kategóriája, a szuverenitás fogalmával kapcsolatban máig ható gondolatokat fejt ki, s módszere is joggal teszi az elméleti igényű politikai gondolkodás egyik klasszikusává. Reméljük, francia stílusának sajátos bájából nem veszett el túl sok a válogatás és fordítás közben.

Kemény Zsigmond - Zord ​idő
Kemény ​Zsigmond népszerű regénye 1541-ben játszódik, Izabella királyné idejében, amikor a törökök végül csellel elfoglalják Buda várát, és kezdetét veszi a százötven éves török uralom. Nehéz idők következnek, amikor megoldást kell találni, de a jó szándék magában még nem elegendő: a szép retorikájú beszédek üressé válnak, az összeesküvéseket leleplezik és megtorolják, az egyensúlypolitika pedig nem hosszasan fenntartható állapot. A történelem és a mindennapok két nő sorsában találkoznak, akiktől a kötelességtudat és áldozatkésség ugyanazt rabolja el: a szerelmet. A regényben megjelenített valós történelmi személyekben gyakran Kemény nagy kortársaira ismerünk, ami nem véletlen: az írót sokat foglalkoztatta a magyar történelemnek ez a korszaka, melyben saját jelenét látta, a kiegyezés előtti időszakot.

Marguerite Yourcenar - Opus ​Nigrum
Margurerite ​Yourecan 1968-ban megjelent Femina-díjas regénye a XVI. századi Flandriában játszódik, abban az időszakban, amelyet a katolikus egyház és a protestantizmus történelmi méretű párbaja, valamint a spanyol katolikus abszolutizmus elnyomó uralma ellen föllépő korai polgári szabadságmozgalmak kibontakozása jellemez. Főszereplője a teológus-filozófus-orvos Zéon, kitalált figura, nem történelmi személy, de élete számos ponton találkozik Erazmus, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Paracelsus és Campanella életével. Az Opus Nigrum azt a folyamatot meséli el, hogyan lesz a tudásra szomjazó, ifjú Zénonból kiégett, az Inkvizíció által üldözött, máglyára ítélt tudós. Zénon Bruggéből indul, bejárja a világot, majd visszakanyarodik szülővárosába, itt éri utol végzete. Hieronymus Bosch, Breughel képeinek világa elevenedik meg előttünk. Yorucenar hiteles, nagy történelmi freskót fest, de most is, mint mindig, elsősorban az ellentétes erők szorításában vergődő ember drámája, a condition humaine, az emberi sors alakulása érdekli.

Patricia Grasso - A ​smaragd varázsa
Kathryn ​Deveroux - egy heves vérmérsékletű ír családfő sebezhető, fiatal özvegye - gyermekeinek biztonságát néhai férjének ambiciózus unokaöccsével, Hugh O'Neill-lel való házasságában keresi. Az asszony elrejti érzelmeit karizmatikus férje elől, mert még nem tudta elfelejteni első férjének erőszakos szerelmét. Attól fél, hogy Hugh sohasem lesz képes azt a gyengédséget nyújtani, amire ő vágyik. Tyrone grófját elbűvöli menyasszonyának szépsége, de nagy haragra gerjed, amikor az elhúzódik a hitvesi ágytól. Nem sokkal azután, hogy végre be tudja bizonyítani Kathrynnak, hogy azzal a szerető kedvességgel közelít hozzá, amire vágyik, egy bosszúvágyó családtag elrabolja az asszonyt. Hugh bátor akciójával megmenti bájos grófnéját kéjsóvár fogvatartójának kezei közül. De azoknak az éjszakáknak az emléke, amelyeket a fogságban töltött, nem hagyják nyugodni Kathrynt. Hugh tudja, hogy csak egy mód van rá, hogy visszaszerezze a bizalmát, és hogy újból lángra lobbantsa a szenvedélyt.

Miguel Otero Silva - Lope ​de Aguirre, a szabadság hercege
Lope ​de Aguirre a dél-amerikai spanyol hódítás első évtizedeinek hírhedt alakja volt: kincskereső konvisztádor, több tucat ember gyilkosa, rettegett zsarnok. A neves venezuelai író legújabb regénye új megvilágításban állítja elénk a legendás figurát, korabeli dokumentumok és az évszázadok során róla írt művek alapján követve őt kalandos életútján a baszk szülőföldről az inkák fővárosáig, a perui őserdőbe, végig az Amazonason és végül Venezuela földjére. A könyv történelmi regény, de a kalandregények színességével ad képet Latin-Amerika múltjának erről az előttünk ismeretlen, izgalmas korszakáról.

Rebecca Sinclair - Vad ​skót ölelés
A ​nő védi a várát Marea MacKenzie életének legnagyobb álma úgy tűnik, valósággá válik: harcot indít Kinclearnon váráért, amit tíz évvel korábban egy csatában elfoglalt tőle a brutális angol Graham klán. De a régvárt támadás előestéjén egy sebesült férfiba botlik, aki nem más, mint esküdt ellensége, Chase Graham! A becsület úgy kívánja, hogy meggyógyítsa még a harc előtt, de Marea sohasem gondolta volna, hogy a férfi arany bőrének egyetlen érintése, lázas ajkainak egyetlen csókja felkelti majd rég elfojtott vágyát. Bár holnap már újra az ellensége lesz, ma éjjel még a karjai közt fekszik, élvezi perzselő simogatását, és megadja magát mámorító ölelésének! A férfi ostromolja a nő szívét Chase Graham sohasem érezte magát jól a hódító bőrében. A vonakodó haramia elhatározza, hogy visszaadja a várát jogos tulajdonosának, a gyönyörű Marea MacKenzie-nek - azután feleségül kéri. De mielőtt megtalálhatná a nőt, akire vágyik, egy másik ellensége sújt le rá. Amikor magához tér, homlokán érzi egy hűvös kéz érintését, arcán az ismerős selymes haj simogatását. Abban a pillanatban, hogy először érinti a nő ajkát égő csókja, már tudja, össze kell szednie minden erejét, és átölelni az erős karjában tartott gyönyörű Mareát, simogatni érzéki vonalait, a szerelem hevében és megízlelni kábító szenvedélyét.

Alison Cole - Reneszánsz
Fedezzük ​fel, hogyan teremtettek új eszméket a perspektíva, a harmónia és a szépség területén azok a sokoldalúan képzett művészek, akik járatosak voltak a festészetben, a szobrászatban és az építészetben. Ismerjük meg Itália és Észak-Európa kulturális központjait és - Donatellótól és Leonardótól Van Eyckig és Dürerig - azokat a művészeket, akik e központokat híressé tették.

Covers_132222
A ​cinkotai kántor Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​cinkotai kántor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint összes versei
Következnek ​Balassi Bálintnak kölem-kölemféle szerelmes éneki, kik között egynéhány isten dicsíret és vitézsígről való ének is vagyon Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak Célia-versek Saját kezű versfüzér Ennehány Istenhez való énekek, kiket a Psalmusokból is, magátúl is szerzett Gyűjteményen kívül fennmaradt istenes énekek

Alexandre Dumas - Margot ​királyné
A ​régens lánya és A fekete tulipán után a harmadik olyan romantikus regénnyel jelentkezik a Palatinus, amely Dumas legnagyobb sikerei mellett méltatlanul szorult háttérbe. Az intrikák, titkos találkák, viadalok szinte vad forgatagával bemutatott történet ráadásul olyan kulcsfogalmak körül játszódik, amelyek napjainkban is égetően aktuálisak: Dumas témája az (érdek)házasságok természete és a vallásháborúk őrülete. A történelmi tényekre épülő regényben az elfojtott vágyakat, viharos szerelmi ütközeteket egy uralkodópár szenvedi meg a XVI. század végén: Henrik király Valois Margit hercegnőt veszi nőül, egyikük katolikus, másikuk kálvinista, vállalt szerepük egy kettészakadó ország egyesítése volna. A könyv halhatatlan főhőse, Margot királyné a francia nő egyik örök szimbólumává vált, nem véletlen, hogy históriájából még napjainkban is nagy sikerű film készülhetett Isabelle Adjanival a címszerepben.

Alison Weir - The ​Lady Elizabeth
England, ​1536. Home to the greatest, most glittering court in English history. But beneath the dazzling façade lies treachery... Elizabeth Tudor is daughter to Henry VIII, the most powerful king England has ever known. She is destined to ascend the throne, and deferred to as the King's heiress, but that all changes when her mother Anne Boleyn - Henry's great passion and folly - is executed for treason. Elizabeth 's life alters in a heartbeat. A pawn in the savage game of Tudor power politics, she is disinherited, declared a bastard, and left with only her quick wits to rely on for her very existence. But Elizabeth is determined to survive, to foil those who want to destroy her, or who are determined to use her as a puppet for their own lethal ambition, and to reclaim her birthright...

David Bianco - Brueghel
A ​flamand festő, Pieter Brueghel munkásságát övező, századokon átívelő siker és ismertség mellett meglepően gyér ismeretanyag áll rendelkezésre az életéről. Művészi életútját a különleges egyediség jellemezte, ezen az úton nem maradt hely a művész népszerűsítésére, csak a mű számított. A színes képekkel illusztrált kötetből a festőművész életét ismerhetjük meg.

Szőnyi György Endre - Titkos ​tudományok és babonák
"Mágiáról, ​alkímiáról, rózsakeresztesekről hallván a magyar olvasónak Bátky János, a derék szöszmötölő filológus jut eszébe Szerb Antal regényéből, aki a "fölösleges tudományok tudoraként" régi papirosokat bújt naphosszat... Bátky Jánosnak könnyű dolga volt, mert élőben láthatott egy feltámadt rózsakeresztest, sajnos a mai kutatónak már jóval nehezebb, hiszen csak papirosok, nemegyszer kétes értékű papirosok között keresgélhet a régi idők egyre inkább múlt ködébe vesző, legendákba burkolózó eseményei, furcsa emberi kísérletei után..."

Mika Waltari - Mikael ​Hakim I-II.
Mikael, ​a keresztény világban csalódott vándor, ezúttal hajóra száll és Kelet felé indul. Új világ, új kalandok várják. Míg Mikaellal együtt megismertük a XVI. század első negyedében a reneszánsz, a humanizmus és a reformáció Európáját, most a Kelet tárul fel előttünk, a korabeli török birodalom. Szolimán szultán szerája, a hárem tiltott kertje, a Héttorony várbörtönnel... Ez idő tájt két hatalom, a keresztény és a mohamedán világ áll egymással szemben. A világtörténelem egyik legvéresebb korszakának csatái dúlnak Mikael körül, vele vagyunk Budavár bevételénél, Bécs ostrománál, rész veszünk az észak-afrikai partvidék meghódításában, s megismerkedünk e korszak politikusaival, művészeivel, tudósaival. A szerző most is elkápráztat bennünket, lenyűgöző kor- és kultúrtörténeti tablót tár elénk, de a "csodálatos" Keletnek nemcsak a külső ragyogását mutatja: bepillanthatunk a történelem kulisszái mögé, és meglátjuk az események hátterében az önző anyagi érdekeket, a hiúságot, a cselszövést... Mikael pályája magasra ível, de bukással ér véget - nem tudott teljes ember lenni.

Pálffy Géza - A ​Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században
"E ​könyv a mohácsi csata (1526) és Buda eleste (1541) után három részre szakadt magyar-horvát középhatalom (másként Szent István birodalma) Habsburg Monarchiához csatlakozott része és jogutódja, a Magyar Királyság (azaz a Szent István-i állam) 16. század működéséről és a közép-európai Habsburg-államkonglomerátumban elfoglalt helyéről, valamint kapcsolatrendszerükről szól." (Részlet az Előszóból)

Bornemisza Péter - Válogatott ​írások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arnold Kettle - Robert Weimann - Kennerg Muir - Shakespeare ​a változó világban
Részlet ​a Bevezetésből: "Szándékosan kétértelmű a cím, mert a kétértelműség ezúttal igazságot fejez ki. Nem olvashatjuk vagy nézhetjük felkészületlenül Shakespeare darabjait - ahogy egy mai író műveit -, amíg nem értettük meg Shakespeare korának történelmi összefüggéseit. De (...) akármennyire átitattuk is magunkat a történelemmel, nem képzelhetjük magunkat a régi Globe-színház közönségének a soraiba."

Fazekas Mihály - Lúdas ​Matyi
Lúdas ​Matyi paraszti hős, aki a földesúri elnyomást megtestesítő nemes úrral, Döbrögivel szemben - amiért az megalázta őt - igazságot szolgáltat önmagának és ezzel a népnek is. Fazekas Mihály a maga idejében és napjainkban is számos kiadást megért, klasszikus elbeszélő költeménye.

Nicholas Carter - Álnok ​penge
Anglia ​nemességének színe-javát összehívták, hogy részt vegyenek VIII. Henrik tengerentúli hadjáratában. 1520 nyarát írták ekkor. Európa ismét a háború szélére sodródott, és mindenki felkészülten várakozott arra, hogy kitörjön az újabb véres öldöklés a hatalomért Franciaország és a Német-római Császárság között. Az egyetlen nyitott kérdés csupán az volt, hogy vajon Anglia ismét a németek ügye mellé áll-e, vagy megpróbálja megerősíteni szárazföldi pozícióit, és szövetségre lép ősellenségével, Franciaországgal. James Eldritch gyors észjárású és könyörtelen harcos, aki az Anglia és Skócia határán húzódó, ködbe burkolt és eső áztatta hegyekben a betolakodók ellen folytatott ádáz küzdelmével szerez magának hírnevet. Félelmetes katonái aligha becsületesebbek, mint a gyilkos fosztogatók, akiket üldöznek. Egy kockajáték során a részeg Howath veszít, és a katonái arra kényszerülnek, hogy a Fekete Sereg hírhedt zsoldos parancsnokának, Gueldres-nek a szolgálatába álljanak. Hamarosan Itáliában találják magukat, a Gueldres és riválisa, Alberto Tarsi között dúló viszály kellős közepette. Belesodródnak a háborúkba, amelyek Itália felbomlásához vezetnek. A háborúkba, amelyekben emberek harcolnak ágyúk és nehézfegyverzet ellen, amelyek során minden a földdel válik egyenlővé, és amelyekben a zsoldosok áruba bocsátják a hűségüket. A háborúkba, amelyekben egy olyan ember, mint James Eldritch megcsinálhatja a szerencséjét – ha életben marad…

Virginia Woolf - Orlando ​(angol)
Virginia ​Woolf's exuberant 'biography' tells the story of the cross-dressing, sex-changing Orlando who begins life as a young noble in the sixteenth century and moves through numerous historical and geographical worlds to finish as a modern woman writer in the 1920s. The book is in part a happy tribute to the 'life' that her love for Vita Sackville-West had breathed into Virginia Woolf's own day-to-day existence; it is also Woolf's light-hearted and light-handed teasing out of the assumptions that lie behind the normal conventions for writing about a fictional or historical life. In this novel, Virginia Woolf plays loose and fast: Orlando uncovers a literary and sexual revolution overnight.

Ursula Koch - Rózsák ​a hóban
Nem ​véletlen, hogy éppen Bóra Katalin vált a reformáció korának leghíresebb asszonyává. Luther Márton feleségeként sokkal több dokumentum maradt fenn róla, mint kortárs asszonyokról. Az ő életéből következtethetünk arra, hogyan éltek más reformátorok feleségei, e kor nélkülözhetetlen "háttérmunkásai". Ők tették lehetővé, hogy férjeik a nyilvánosság elé léphessenek, teológiai műveket jelentethessenek meg, zavartalanul alkothassanak és terjeszthessék tanaikat. A regény egyszerű nyelvezetével, a korabeli életkörülmények hiteles leírásával, a szereplők emberi mivoltának kitartó hangsúlyozásával észrevétlenül hozza közel az olvasóhoz a történelemnek egy fontos szeletét és annak meghatározó egyéniségeit, elsősorban Bóra Katalint. Kinek ajánljuk e könyvet? Fiataloknak és időseknek, akik az olvasmányos, népszerű formán keresztül ismerhetik meg egy reformátor asszony életét. Lányoknak és asszonyoknak, akik Katalin küzdelmes életéből erőt meríthetnek. Férfiaknak, akik a régi példa segítségével talán jobban megbecsülik az asszonyok helytállását családban és gyülekezetben. Egyszóval mindenkinek, aki szívesen megismerné az odaadó feleség, a szerető anya, a vállalkozó, a gyógyító, a gazdálkodó, a prédikátornő történetét. Talán nem volt kivételes abban a korban. Példáját azonban ma is érdemes követni - nemcsak lelkészcsaládokban, hanem minden keresztyén közösségben.

Ordas Iván - A ​fekete cár
"Jobb ​halántékától egyujjnyi széles jel húzódott le egészen a jobb lába talpáig... Jovan cár volt a neve, de a magyarok Fekete Embernek hítták. A vajda úr - Zápolya János - is meghallotta, hogy a Fekete Ember nagy sokaságot gyűjtött össze... tódulnak hozzá, mint valami új szentséghez... Sok szerb, román és magyar gyűlt köréje, kóbor katonák..." - Így írnak a krónikások regényünk főhőséről, Cerni Jovanról. 1526-ban, közvetlenül a török kivonulása után "az elhagyott földeken", a Szerémségben, Bács megyében, a Temes vidékén jórészt szerb menekülőkből fegyveres csapatok alakulnak. Az ország egymás ellen intrikáló vezetői először saját céljaikra akarják felhasználni a Fekete Ember seregét, majd egyre inkább csak "dúló, prédikáló hadnak", egy "új Dózsa" parasztjának tekintik őket. 1527 nyarán nagyobb erő vonul fel a Fekete Ember 12 ezer katonája ellen, mint egy évvel korábban a közeledő török elé. A fekete cár fejét futár viszi Zápolya Jánoshoz - a déli végek védelme pedig szegényebb lesz egy önként harcoló, a határ menti csatározásokban gyakorlott sereggel.

Mireille Calmel - A ​farkasok bálja - Az elátkozott szoba
1500 ​decemberét írjuk. A montguerlhe-i erőd falainak tövében egy fiatal lány hever: Isabeau. Hosszú haja sáros, a teste véres. Eszméletlen. Mivel feltűnően szép volt, és vissza merte utasítani a környék hűbérurát, aki a menyegző utáni első éjszakát követelte tőle, a nagyúr a fiatal férjet felakasztatta, őt megerőszakolta, megverte, és tüzes vassal megbélyegezte. Aztán kidobatta az éhes farkasok elé. De a farkasok nem tépik szét a meggyalázott lányt. Mert közülük való. Akárcsak a húga, aki szintén beszéli a nyelvüket, és telihold idején maga is farkassá változik... Isabeau-t mindenki halottnak hiszik, pedig túléli a borzalmat. Az erdőben rejtőzik, egy farkasfalkával él, és csak a bosszúra gondol. Isabeau-t a megpróbáltatások megkeményítik, de a szíve nemes marad. Története a titokzatos erődítmény föld alatti folyosóiból és barlangi életéből a Csodák Kertjébe, a Louvre báltermeibe vezet minket, de egy különleges jóstehetséggel megáldott gyermekkel is találkozunk, akit később Nostradamus néven ismer meg a világ...

Baranyai Decsi János - Baranyai ​Decsi János magyar históriája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Philippa Gregory - The ​Constant Princess
Splendid ​and sumptuous historical novel from this internationally bestselling author, telling of the early life of Katherine of Aragon. We think of her as the barren wife of a notorious king; but behind this legacy lies a fascinating story. Katherine of Aragon is born Catalina, the Spanish Infanta, to parents who are both rulers and warriors. Aged four, she is betrothed to Arthur, Prince of Wales, and is raised to be Queen of England. She is never in doubt that it is her destiny to rule that far-off, wet, cold land. Her faith is tested when her prospective fahter-in-law greets her arrival in her new country with a great insult; Arthur seems little better than a boy; the food is strange and the customs coarse. Slowly she adapts to the first Tudor court, and life as Arthur's wife grows ever more bearable. But when the studious young man dies, she is left to make her own future: how can she now be queen, and found a dynasty? Only by marrying Arthur's young brother, the sunny but spoilt Henry. His father and grandmother are against it; her powerful parents prove little use. Yet Katherine is her mother's daughter and her fighting spirit is strong. She will do anything to achieve her aim; even if it means telling the greatest lie, and holding to it. Philippa Gregory proves yet again that behind the apparently familiar face of history lies an astonishing story: of women warriors influencing the future of Europe, of revered heroes making deep mistakes, and of an untold love story which changes the fate of a nation.

Wilfried Horwege - Gyilkosság ​a fürdőházban - Történelmi regény
Közönséges ​rablógyilkosság vagy politikai összeesküvés áldozatai azok az urak, akiket Frankfurt, illetve Augsburg legismertebb fürdőházában gyilkoltak meg? - töpreng e történelmi bűnügyi regény főhőse. A véletlen egy kissé félszeg tudóst szemelt ki arra, hogy kiderítse. milyen indítékból és kik követik el az újabb és újabb gyilkosságokat. Nyomozás közben persze ő maga is többször kerül életveszélybe. A 16. század világát hitelesen érzékeltető izgalmas történetbe a szerző beleszőtt egy finom szerelmi szálat is.

Kollekciók