Ajax-loader

'16. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Balogh Judit - Székelyföldi ​karrierek
A ​16. század második felében az Erdélyi Fejedelemség létrejöttével járó számos változás alapvetően befolyásolta a székelység történetét is. Folytatódott a hagyományos rendi társadalom felbomlása, és a székely előkelők új utakat és módokat találtak az anyagi gyarapodásra, politikai befolyásuk növelésére vagy rangos tisztségek elnyerésére. A főemberek személyiségüktől, alkatuktól és képességeiktől függően különböző tudatossággal és különböző eredménnyel használták ki a változásokból adódó lehetőségeket. A főemberek között voltak olyanok, akik a székelyek ősi ,,erénye", joga és kötelessége, azaz a katonáskodás által jutottak hozzá birtokokhoz, ranghoz, tisztséghez. Mások, értve az idők szavát, ügyesen kihasználtak bizonytalan politikai, közjogi viszonyokat, fejedelemváltásokat, háborús vagy békésebb időket. Az egyes karrierstratégiák vizsgálata nem csupán izgalmas életutak megismeréséhez vezeti a történészt, de mélyfúrásszerű kutatás révén maga a székely társadalom is leírható. A századok folyamán annyi mitikus jellemzővel körülvett, kedves viccek témájává lett regényes székely világ mindennapjai, a hétköznapok taktikái és stratégiái magát a kora újkori székely társadalmat mutatják be egy, az eddigi kutatásokhoz képest új megközelítésben. S hogy mik voltak ezek a taktikák és stratégiák? A kötetben olvasható néhány udvarhelyszéki főember élettörténetén keresztül ezekre is fény derül.

Covers_129813
Könyvmoly ​angol Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Könyvmoly ​angol
A ​füzet szóanyaga az angol klasszikus irodalom kifejezéskincséből merít, segítséget nyújtva minden érdeklődő olvasónak, aki az angol irodalom műveit eredetiben szeretné élvezni, tanulmányozni. E gyűjteményben régies, ritka, választékos, valamint a Shakespeare és kortársai által használt szavak szerepelnek. A kiadványt minden szószerető érdeklődőnek figyelmébe ajánljuk - nyelvtudásuk szintjétől függetlenül.

Loyolai Szent Ignác - A ​zarándok / Napló
Loyolai ​Szent Ignác két művét tartja kezében az olvasó. _A zarándok_ című önéletrajzi visszaemlékezésben Ignác férfias szemérmességgel beszél önmagáról, s arról, hogyan vezette Isten azon az úton, amely a Jézus Társasága alapításához vezetett. Felületesen olvasva a művet nem találunk benne mást, mint események láncolatát, néhány tipikus ignáci szófordulatot, melyet esetleg már ismerünk is. Ha azonban mellé helyezzük a _Napló_t, mely Ignác 1544-1545-ös lelki feljegyzéseit tartalmazza, megdöbbentő misztikus kép bontakozik ki a rendalapítóról. A zárkózott és visszafogott zarándok benső lelki élete elevenedik meg előttünk, aki naponta órákon át zokog, imádkozik és misézik, hogy rátaláljon Isten akaratára. A két mű - melyek közül a második egyáltalán nem publikációs szándékkal készült - nagyszerűen kiegészíti egymást. Reméljük, kötetünk segítséget nyújt mindazoknak, akik előbbre szeretnének haladni lelki útjukon, okosan használva minden természetes és kegyelmi eszközt Isten szolgálatára és dicsőségére, akaratának mind teljesebb megismerésére és betöltésére.

Benda Kálmán - Habsburg-abszolutizmus ​és rendi ellenállás a XVI-XVII. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

R. Kelényi Angelika - Szulejmán ​és a kolostor rabja
*** ​Titkok és kalandok - úton Szulejmánhoz... *** 1542. az árulás, a cselszövés és az ármány éve volt. Izabella királyné udvarhölgye, Illésházy Anna, születése és tehetsége okán egy századokon átívelő titkos szövetség, a Sorores tagja. Ő maga is áldozatul esik a hatalmi törekvéseknek és az összeesküvéseknek. Egy sötét kolostor áthatolhatatlan falai közt találja magát, elszakítva alig néhány napos gyermekétől. Ha újra látni akarja a kislányát, nem tehet mást, mint teljesíti a Szövetség parancsát. Veszélyes küldetése Törökországba szólítja, a szultán udvarába. Feladata a Sorores titkának védelme. Annát nemcsak veszélyes küldetése terhe, de a kislánya biztonsága is nyomasztja. Ugyanakkor a szíve mélyén reméli, Isten kegyes lesz, és újra találkozhat szerelmével is, gyermeke apjával... R. Kelényi Angelika, a kétszeres Aranykönyv díjra jelölt, Terézanyu-díjas írónő új történelmi kalandregénye ismét bővelkedik izgalmakban és romantikában. Aki ezt a könyvet elolvassa, biztos, hogy a szerzőnő Szulejmán és a magyar udvarhölgy című regényét szeretni fogja.

Kilián István - A ​régi magyar képvers
"Nem ​mindennapi esemény az első, terjedelmesebb magyar vizuális költészeti antológia megjelenése. Az angol, francia, német nyelvterület olvasói már a hatvanas évek második felében, a hetvenes évek elején - a népköltészet új hullámának indulása idején - kézhez vehették a (múlt eredményeiről számot adó) konkrét költészeti, vizuális költészeti gyűjteményeket; máig szinte minden európai országban jelent meg experimentális költészeti antológia" Nagy Pál

Bunta Magda - Kolozsvári ​ötvösök a XVI-XVIII. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Huszár Lajos - A ​magyar pénzverés története a XVI. és XVII. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

José Morán - Kolombusz
Bár ​Kolumbusz Kristóf több mint ötszáz éve élt, élete rejtélyeit a mai napig nem sikerült megválaszolni. Valóban genovai volt? Akkor miért nem írt soha az anyanyelvén? Miért nem tudunk semmit a szüleiről? Hogyan tudhatott spanyolul azelőtt, hogy Spanyolországba érkezett volna? És ha a 15. században született, miért 14. századi spanyol nyelven beszélt? Csak tette, hogy gyakorló keresztény, s valójában zsidó volt? Mindettől függetlenül egy dolog biztos: Kolumbusz különleges ember, nagyszerű hajós, az Újvilág felfedezője, a történelem egyik legfontosabb személyisége volt. Az ő mesés életrajzát vázolja fel ez a gyönyörűen illusztrált, olvasmányos könyv. A Mesés életrajzok a jelentős történelmi személyiségek életét ismertetik meg a gyermekekkel. A csodás illusztrációk és az olvasmányos szövegek révén a kisiskolások is játékos, könnyed módon találkozhatnak a történelemmel, s észrevétlenül merülhetnek el az emberiség sorsát megváltoztató, nagyszerű alakok korában, életútjában.

Hertelendy Csaba - Törökvész
Csak ​annak a népnek van jövője, amelyik ismeri múltját - a régi mondást szem előtt tartva lép az iskolás olvasóközönség elé új sorozatával a Gulliver Kiadó. A Magyar históriák nyolc kötetének lapjain az ősidőktől napjainkig elevenedik meg a magyarság története, felidézve a régi mondákat és hagyományokat, a gyakran legendák övezte tragikus vagy dicső eseményeket, a messzi távolba vesző századok és a közelmúlt történéseit. A TÖRÖKVÉSZ tudósítás a mohácsi tragédia után darabjaira hullott Magyar Királyság túlélésért vívott százötven éves küzdelméről, a keresztény világ és a hódító török nagyhatalom drámai egymásnak feszüléséről. A kötet mesél a végvári vitézek és a janicsárok élet-halál harcáról, a Hódoltságban élők kiszolgáltatottságáról, Erdély aranykoráról, a reformációról. Elbeszéli, hogyan lett a magyar föld a Habsburgok országa, és miként vetett véget Buda visszavételét követően az európai összefogás az oszmánok uralmának.

K%c3%b6nyv_113
Kriza-kódex, ​1532 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kriza-kódex, ​1532
Kiadványunkban ​közzétesszük a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának gyűjteményéből egy különlegesen szép imakönyvet, amely domonkos szerzetesek munkája, és elsősorban Szent Brigittához fohászkodó imákat foglal magába. A pompás iniciálékkal és más, igen eredeti színes illusztrációkkal ékes kódexnek valamennyi lapjáról színes hasonmást és jegyzetekkel ellátott betűhű átiratot nyújtunk át az olvasónak. A kísérő tanulmány ismerteti a magyar nyelvű imakönyv keletkezésének körülményeit, tájékoztat a szöveg helyesírásával kapcsolatos tudnivalókról, felsorolja az imák párhuzamos előfordulásait a magyar nyelvű kódexekben, és feltárja a latin nyelvű eredeti imákat. Kötetünk mind a szélesebb olvasóközönségnek, mind a magyar nyelv, irodalom és művelődés szakembereinek érdeklődésére méltó.

Laura Andersen - The ​Boleyn Deceit
Perfect ​for fans of Philippa Gregory and Allison Weir! After presenting readers with an irresistible premise in The Boleyn King (what if Anne gave birth to a healthy royal boy who would grow up to rule England?) Laura Andersen returns in this deepening saga, into the dangerous world of the Tudor court, where secrets can bring down an empire, and even the strongest of monarchs may not be able to prevent history from repeating... Henry IX, known as William, is the son of Anne Boleyn and now the leader of England, his regency period finally at an end. His newfound power, however, comes with the looming specter of war with the other major powers of Europe, with strategic alliances that must be forged on both the battlefield and in the bedroom, and with a court, severed by religion, rife with plots to take over the throne. Will trusts only three people: his older sister, Elizabeth; his best friend and loyal counselor, Dominic; and Minuette, a young orphan raised as a royal ward by Anne Boleyn. But as the pressure rises alongside the threat to his life, even they William must begin to question-and to fear...

Bartolomé de Las Casas - Rövid ​beszámoló az Indiák elpusztításáról
A ​szerző 1484-ben született Sevillában, 1510 körül szentelték pappá a Szent Domonkos rend kötelékében. Las Casast az Emberi Jogok Nyilatkozata egyik előhírnökének tartják. Prófétai hangjával, ahogy a latin-amerikai indiánokat védte, megelőzte saját korát. Las Casas azokban az időkben küzdött az indiánok emberi jogaiért, amikor a spanyol konkvisztádorok, leigázva az Újvilágot, elpusztították az inkák és aztékok birodalmát. Las Casast küzdelmeiben nem az emberi jogok filozófiája, hanem az Evangélium szelleme vezette.

Francis Godwin - Ember ​a holdon
Francis ​Godwin (1562-1633), Llandaff és Hereford püspöke életében leginkább az angol történelemről és angol egy háztörténetről írt műveiről volt híres, az utókor viszont a tudományos-fantasztikus irodalom egyik úttörőjét tiszteli személyében, amely titulust a The Man in the Moone, or a Discourse of a Voyage Thither, by Domingo Gonsales című, jelen kötetben közreadott munkájával érdemelte ki. Az azért valamennyire alátámaszthatja történelmi beszámolóik hitelességét, hogy sokan közülük csodálatosan magas kort érnek meg, ami már-már szinte hihetetlennek tűnik, tudniillik vannak olyanok, akik, mint mondták, 30.000 holdhónapot éltek meg, ami 1000-nél is több évet jelent (ennek megfelelően az első Irdonozur uralkodásának ideje mindössze csak 3-4 holdi emberöltőnyire van). Az is általánosan érvényes, hogy egy holdlakó minél magasabb, annál értelmesebb és annál tovább él. És mivel sérthetetlen tabunak számít közöttük egymás megölése, ezért ha valakinek a habitusa vagy viselkedése már gyermekkorában arról árulkodik, hogy tökéletlen, romlott személyiség lesz, száműzik maguk közül (bár nem tudom, milyen eszközökkel) a Földre, ahol azonnal elcserélik egy másik gyerekre, még mielőtt a gonosz felüthetné a fejét közöttük. Ehhez azonban először (mint mondják) némi ideig meghúzzák magukat a Földön, hogy az ottani levegő az emberekéhez hasonlóvá változtassa a színüket.

Helen Perkins - Die ​Hofdame und der Husar / Im Banne des fremden Kriegers
Ihr ​Name steht für eine große neue Romanreihe, die Spannung pur und romantisch aufregende Liebe garantiert. Die Erfolgsschriftstellerin Helen Perkins schildert an den unterschiedlichsten Schauplätzen der Erde historische Abenteuer und Romanzen, wie sie in dieser Form noch nicht dokumentiert wurden. Die große weite Welt eröffnet sich den Leserinnen und Lesern, epochale geschichtliche Ereignisse werden dermaßen hautnah und prickelnd beschrieben, daß sich die historischen Handlungsträger quasi ins Leben zurückmelden. Die Perspektive begehrter, schöner, edler Frauen, die das Geschehen aktiv prägen und gestalten und dabei in schlimme Gefahren geraten, liegt der bestechenden Romanidee von Helen Perkins zugrunde. Die Leserin, die für Geschichte(n) voller Liebe und Abenteuer schwärmt, wird über die Vorbildfunktion ihrer bedrohten Romanheldin ideal erreicht und für die historischen Romane von Helen Perkins begeistert.

Kate Emerson - Royal ​Inheritance
This ​new novel in the _“wonderfully absorbing”_ (Library Journal) Secrets of the Tudor Court series, features a tailor’s daughter who suspects she is an illegitimate offspring of King Henry VIII. Audrey Malte, born about 1528 and raised at court by the king’s tailor, John Malte, was led to believe she is Malte’s illegitimate daughter when, in fact, her father is King Henry VIII. When she reaches marriageable age, she begins to realize, from the way certain people behave toward her, that Malte is keeping secrets from her, and she sets out to discover the truth. Her quest involves the best and the worst of the courtiers, among them a man with whom she falls in love. Unfortunately, Malte has already entered into negotiations for her betrothal to someone else, and Audrey guesses the truth about her legacy when the king settles property on her, jointly with Malte. Marriage is definitely in Audrey’s future, but will it be to the man she wants to wed?

Varga Szabolcs - Pap Norbert - Hancz Erika - Kitanics Máté - Szigetvár, ​1566
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alison Weir - Arthur
Arthur: ​Prince of the Roses by bestselling historian Alison Weir is an e-short and companion piece to her stunning novel, Katherine of Aragon, the first in a spellbinding six-novel series about Henry VIII's Queens. Fans of Philippa Gregory and Elizabeth Chadwick will love this insight into the story of this ill-fated Tudor prince. 'You are the first prince of my line, the Tudor line.' Arthur, the first Tudor prince, is raised to believe that he will inherit a kingdom destined to be his through an ancient royal bloodline. He is the second Arthur, named for the legendary hero-king of Camelot. To be a worthy ruler, he must excel at everything - and show no weakness. But Arthur is not strong, and the hopes of England weigh heavy on his slight shoulders. And, all the while, his little brother Harry, the favoured, golden son, is waiting in the wings.

Covers_295213
3

Ismeretlen szerző - Próbált ​orvosságok leírva
A ​régi - akár évszázadokkal ezelőtti - magyar életet dokumentumokon keresztül bemutató sorozatunk új kötete, mely több kéziratos 15-17. századi orvosi munkát közöl. Rengeteg gyógyító receptet olvashatunk, mellyel eleink enyhébb s súlyosabb kórokat kúráltak. A kötetet a szerkesztő, Sárdi Margit tanulmánya és szójegyzéke teszi még élvezetesebb olvasmánnyá.

Philippa Gregory - The ​Taming of the Queen
Why ​would a woman marry a serial killer? Because she cannot refuse... Kateryn Parr, a thirty-year-old widow in a secret affair with a new lover, has no choice when a man old enough to be her father who has buried four wives - King Henry VIII - commands her to marry him. Kateryn has no doubt about the danger she faces: the previous queen lasted sixteen months, the one before barely half a year. But Henry adores his new bride and Kateryn's trust in him grows as she unites the royal family, creates a radical study circle at the heart of the court, and rules the kingdom as Regent. But is this enough to keep her safe? A leader of religious reform and the first woman to publish in English, Kateryn stands out as an independent woman with a mind of her own. But she cannot save the Protestants, under threat for their faith, and Henry's dangerous gaze turns on her.The traditional churchmen and rivals for power accuse her of heresy - the punishment is death by fire and the king's name is on the warrant... From an author who has described all of Henry's queens comes a deeply intimate portrayal of the last: a woman who longed for passion, power and education at the court of a medieval killer.

Féja Géza - Dózsa ​György
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerstin Gier - Emerald ​Green
Gwen ​has a destiny to fulfill, but no one will tell her what it is. She’s only recently learned that she is the Ruby, the final member of the time-traveling Circle of Twelve, and since then nothing has been going right. She suspects the founder of the Circle, Count Saint-German, is up to something nefarious, but nobody will believe her. And she’s just learned that her charming time-traveling partner, Gideon, has probably been using her all along. This stunning conclusion picks up where Sapphire Blue left off, reaching new heights of intrigue and romance as Gwen finally uncovers the secrets of the time-traveling society and learns her fate.

Sikó Barabási Sándor - Ha ​az lónak tetemi reszketnek...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ken Follett - A ​Column of Fire
International ​bestselling author Ken Follett has enthralled millions of readers with the first two books of his Kingsbridge series, The Pillars of the Earth and World Without End. The saga now continues with Follett’s magnificent new epic, A Column of Fire. In 1558, the ancient stones of Kingsbridge Cathedral look down on a city torn apart by religious conflict. As power in England shifts precariously between Catholics and Protestants, high principles clash bloodily with friendship, loyalty, and love. Ned Willard wants nothing more than to marry Margery Fitzgerald. But when the lovers find themselves on opposing sides of the religious divide sweeping across the country, Ned goes to work for Princess Elizabeth. When she becomes queen, all Europe turns against England. The shrewd, determined young monarch sets up the country’s first secret service, to give her early warning of assassination plots, rebellions, and invasion plans. Over a turbulent half century, the love between Ned and Margery seems doomed as extremism sparks violence from Edinburgh to Geneva. Elizabeth clings precariously to her throne and her principles, protected by a small, dedicated group of resourceful spies and courageous secret agents. The real enemies, then as now, are not the rival religions. The true battle pitches those who believe in tolerance and compromise against the tyrants who would impose their ideas on everyone else—no matter what the cost. Set during one of the most turbulent and revolutionary times in history, A Column of Fire is one of Follett’s most exciting and ambitious works yet, and is perfect both for longtime fans of the Kingsbridge series as well as readers new to Ken Follett.

Susan Wiggs - Dancing ​on Air
The ​third novel in Susan Wiggs' Tudor Rose trilogy relates the entrancing saga of Pippa, the saucy London street performer with a mysterious past. When powerful Irish chieftain Aidan O'Donoghue vowed to help Pippa find her noble family, he turned the tide in his own rebellious journey.

Káldy-Nagy Gyula - Harács-szedők ​és ráják
A ​törököktől egykor átvett harács szavunk eredeti jelentése napjainkig annyira elmosódott, hogy szinte egészen feledésbe merült, kik is voltak azok a harács-szedők, akiknek a tevékenysége nyelvünkben a harácsolás szó fogalmát megteremtette. Pedig a török hódoltság koráról már eddig is sok színes tanulmány látott napvilágot. Ezek közül legnépszerűbbek és legismertebbek Takáts Sándor elbeszélései. Ezekben azonban nem annyira a harács-szedőkről és az adófizetőkről, mint inkább a "barátságot kereső török és magyar végvári vitézekről" rajzolt romantikus képet, Szekfű Gyula pedig - a másik túlzásba esve -, olvasóiban azt a hitet keltette, hogy ahová török lovas lába lépett, ott nem nőtt többé fű. E két szemlélettel szemben, ez a mű az oszmán birodalom történetére és a magyarországi török hódoltság első korszakára vonatkozó isztambuli kutatások eredményét bocsátja rendelkezésre, hogy az olvasó maga alkothasson képet és ítéletet az oly sokat emlegetett török világról.

William Shakespeare - William ​Shakespeare összes drámái II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alison Weir - A ​Dangerous Inheritance
In ​this engrossing novel of historical suspense, New York Times bestselling author Alison Weir tells the dramatic intertwined stories of two women—Katherine Grey and Kate Plantagenet—separated by time but linked by twin destinies . . . . involving the mysterious tragic fate of the young Princes in the Tower. When her older sister, Lady Jane Grey, the Nine Days Queen, is imprisoned and executed in 1553 for unlawfully accepting the English crown, Lady Katherine Grey’s world falls apart. Barely recovered from this tragic loss she risks all for love, only to incur the wrath of her formidable cousin Queen Elizabeth I, who sees Katherine as a rival for her insecure throne. Interlaced with Katherine’s story is that of her distant kinswoman Kate Plantagenet, the bastard daughter of Richard III, the last Plantagenet king. In 1483, Kate travels to London for Richard’s coronation, and her world changes forever. Kate loves her father, but before long she hears terrible rumors about him that threaten all she holds dear. Like Katherine Grey, she falls in love with a man who is forbidden to her. Then Kate embarks on what will become a perilous quest, covertly seeking the truth about what befell her cousins the Princes in the Tower, who may have been victims of Richard III’s lust for power. But time is not on Kate’s side, or on Katherine’s. Katherine finds herself a prisoner in the Tower of London, the sinister fortress that overshadowed the lives of so many royal figures, including the boy princes. Will Elizabeth demand the full penalty for treason? And what secrets will Katherine find hidden within the Tower walls? Alison Weir’s new novel is a page-turning story set within a framework of fascinating historical authenticity. In this rich and layered tapestry, Katherine and Kate discover that possessing royal blood can prove to be a dangerous inheritance.

Sarah Dunant - In ​the Company of the Courtesan
With ​their stomachs churning on the jewels they have swallowed, the courtesan Fiammetta and her companion dwarf Bucino escape the sack of Rome. It's 1527. They head for the shimmering, decadent city of Venice. Sarah Dunant's epic novel of sixteenth-century Renaissance Italy is a story about the sins of pleasure and the pleasures of sin, an intoxicating mix of fact and fiction, and a dazzling portrait of one of the world's greatest cities at its most potent moment in history.

Marek Toman - A ​prágai Gólem
A ​történet a 16. század végén, a prágai zsidó negyedben játszódik. A tizenöt éves Jakubnak a rabbi lányát, Leát kell feleségül vennie, de ő inkább a gettó falának túloldalán élő keresztény Klárát kedveli, akitől a fal résén keresztül rajzokat kap. A fal két oldalán élő zsidók és keresztények kölcsönösen figyelik, kutatják, gyűlölik egymást. Amikor a zsidó negyedet veszély fenyegeti, a rabbi a zsidók védelmére megalkotja a Gólemet, amely mindent megtesz, amit csak alkotója parancsol. A szerző új képet alkot a Gólem alakjáról, a könyv alapkérdése azonban az marad, hogyan képesek együtt élni az emberek a saját közösségükön belül és azon kívül

Stephen Turnbull - Nagashino ​1575
Osprey's ​examination of the campaign at Nagashino in 1575. When Portuguese traders took advantage of the constant violence in Japan to sell the Japanese their first firearms, one of the quickest to take advantage of this new technology was the powerful daimyo Oda Nobunaga. In 1575 the impetuous Takeda Katsuyori laid siege to Nagashino castle, a possession of Nobunaga's ally, Tokugawa Ieyasu. An army was despatched to relieve the siege, and the two sides faced each other across the Shidarahara. The Takeda samurai were brave, loyal and renowned for their cavalry charges, but Nobunaga, counting on Katsuyori's impetuosity, had 3,000 musketeers waiting behind prepared defences for their assault. The outcome of this clash of tactics and technologies was to change the face of Japanese warfare forever.

Gerszi Teréz - Új ​szépségeszmény Pieter Bruegel századában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók