Ajax-loader

'16. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Federico Andahazi - The ​Anatomist
Though ​it is set in sixteenth-century Venice, Federico Andahazi's The Anatomist could not be more contemporary in its wit, its ironic turns, and its themes of hypocrisy, censorship, and the nature of sexuality - so much so, in fact, that it was denounced by the wealthy sponsor of Argentina's prestigious Fortabat Prize, sparking a literary scandal and charges of modern-day censorship that eerily echoed the book's major themes. .... Based on historical facts, The Anatomist is an utterly fascinating excursion into Renaissance Italy, as evocative of time and place as the work of Umberto Eco. Above all, it is an audacious novel, exposing not only the social hypocrasies of the day, but also the prejudices and sexual taboos that may still be with us four hundred years later.

V. Ecsedy Judit - A ​Bornemisza-Mantskovit nyomda története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rónay György - Pázmány ​ébresztése
A ​kötet Pázmány ébresztését életművéből nyújtott válogatással szorgalmazza. Hogy Pázmány ébresztését ma elsőrendűen időszerűnek érezzük, időszerűbbnek, mint valaha: annak oka a teológiának a „reneszánsza”, - nem annyira a maga területén, ahol legföljebb csak folytatásról lehet szó, nem újjászületésről - hanem a világban, a laikusok között. A feleletet, melyre annyian szomjaznak, a magyar Pázmány magyarul s magyar szív szerint tudja megadni a magyar szíveknek. S ha mások büszkék lehetnek Bellárminjukra és Suarezukra, vagy Cajetanusukra: miért ne legyünk büszkék mi Pázmányra? S miért ne úgy legyünk rá büszkék, mint élő erőre, ahelyett, hogy meddő s holt „tudományos” anyagnak tekintenők. Mikor Pázmányt ébresztjük, magunkat ébresztjük: ébresztjük őt, hogy fölébresszen és magunkra ébresszen minket.

William Shakespeare - As ​You Like It
This ​wisely funny comedy, which contains some of Shakespeare's loveliest poetry, contrasts a country's world of envy and rivalry with a forest's world of compassion and harmony. In the Forest of Arden, the banished young heroine, Rosalind, disguised as a gentleman farmer, encounters an extraordinary assemblage of characters, including a fool, a malcontent traveler, her own banished father, and the banished young man she loves. Romantic happiness triumphs, even as we laugh at the excesses of love, at the ways of court and countryside, indeed, at everything, in this masterpiece of comic writing,

Ken Follett - A ​tűzoszlop
1558. ​Anglia. Stuart Mária és Tudor Erzsébet vetélkedik a trónért. Az angol katolikus arisztokrácia Mária oldalán áll, Erzsébetet, aki sokkal türelmesebb vallási kérdésekben, az anglikán egyházhoz csatlakozó protestánsok és puritánok támogatják. Erzsébet ellen uralkodása alatt számtalan merényletet kíséreltek meg – gyakran Stuart Mária támogatásával – a katolikusok, akik mellett jelentős külföldi erők is álltak. Erzsébet okos és tehetséges kémfőnöke a kingsbridge-i kereskedőcsaládból származó Ned Willard, aki a 16. század egyik legnagyobb besúgóhálózatát építi ki, és sikeresen hiúsítja meg az Erzsébet királynő ellen tervezett merényleteket. Ned Willard életének nagy szerelme a katolikus Margery Fitzgerald, akivel együtt nőtt fel Kingsbridge-ben. A lány testvére, a ravasz, okos és elszánt Rollo Fitzgerald több évtizeden keresztül sikeresen csempészi be Jean Langlais álnéven Franciaországból a képzett merénylőket. Ned Willard csak több évtized után, egy véletlen folytán jön rá, hogy tulajdonképpen sógora irányította az összes merényletet. A 16. századi Európában dúl a vallási küzdelem, Spanyolországban és a Németalföldön az inkvizició tűzzel, vassal írtja a Svájcból terjedő protestáns hitet, Párizsban a Guise hercegek a Szent Bertalan-éjen számolnak le a kálvinistákkal. Az egykor pompázatos kingsbridge-i katedrálisban viszont fehérre meszelték a falakat, és fehér galléros sötét szürke ruhában tartják istentiszteleteiket a szintén vakbuzgó puritánok. A trilógia előző részeihez hasonlóan az izgalmas, pergő cselekményen keresztül megelevenedik a 16. századi Anglia élete, de Ken Follett kitágítja a színteret: izgalmas történetek játszódnak Spanyolországban, Franciaországban és a Németalföldön is.

William Shakespeare - The ​Taming of the Shrew
Comedy ​in five acts by William Shakespeare, produced about 1593 and printed in the Folio of 1623. Considered one of Shakespeare's bawdier works, the play describes the volatile courtship between the shrewish Katharina and the canny Petruchio, who is determined to subdue Katharina's legendary temper and win her dowry. The main story is offered as a play within a play; the frame story consists of an initial two-scene "induction": a lord offers the love story as an entertainment for tinker Christopher Sly, recovering from a drunken binge at an alehouse. Although Katharina repeatedly insults Petruchio, he woos, wins, and tames her by insisting that she is actually the soul of gentleness and patience. After their marriage, he makes her forgo food, sleep, and fancy clothing, and he outdoes her mean tongue by abusing the servants. In the final scene, Petruchio wins a bet that his wife is the most obedient after Katharina gives a speech extolling the virtues of wifely subservience.

Feld István - 16. ​századi kastélyok Északkelet-Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - The ​Comedy of Errors
Two ​sets of identical twins, separated at sea as children, find themselves in the same city for the first time as adults. Soon, their friends mistake the twins for one another and bewilderment abounds, as the wife of one man declares the other to be her husband, pronouncing him mad when he denies the claim. Exuberant, complex and brilliantly farcical, this is a hilarious comedy of confusion and ultimate reunion.

Zemplényi Ferenc - Az ​európai udvari kultúra és a magyar irodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fabiny Tibor - Luther ​Márton végrendelete
A ​reformátor testamentumának tartalmát és történetét ismerteti

Urbach Zsuzsa - XV. ​és XVI. századi németalföldi képek a Szépművészeti Múzeumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kont Ignác - Bibliographie ​française de la Hongrie (1521-1910)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alison Weir - The ​Grandmother's Tale
The ​Grandmother's Tale by historian Alison Weir is an e-short and companion piece to Anne Boleyn: A King's Obsession, the second spellbinding novel in the Six Tudor Queens series. I see her from time to time, and I wish I didn't, but I don't say that. Nor do I tell my guests of my awful gift, or of how I kept seeing a sword over her head . . . Thomas once called me a witch. But witches practise their craft willingly. My visions come unbidden, and I have never been able to control them. As Anne Boleyn's grandmother mourns the death of her granddaughter, she also mourns the loss of Hever as she once knew it - filled with the joy and happiness of her family. With Anne's ghost still walking the halls, Margaret remembers her life in this grand house and the mysteries and rumours that line its walls. But with everything changed for ever, how long will Hever remain her home? Features the first chapter of Anne Boleyn: A King's Obsession and Jane Seymour: The Haunted Queen.

Ewa Wong - A ​hét taoista mester
Ez ​a kalandos történet a történelmi és a mondai elemek ötvözésével rendkívül lebilincselő módon a taoizmus alapelveit mutatja be. Az ismeretlen szerző tollából származó Hét taoista mester hat férfi és egy nő történetét meséli el, akik személyiségük fejlesztése során embert próbáló viszontagságokon küzdik keresztül magukat. A szereplők és tanáruk, Wang Csung-yang, mindannyian történelmi személyek, akik a Déli-Szung- (1127-1279) és a Jüan- (1271-1368) dinasztiák uralkodása idején éltek. Wang mestert tartják a Teljes Valóság Iskola legnagyobb pátriárkájának, a taoizmus azon ágának, amely szoros rokonságot mutat a zen buddhizmussal. A regény egyrészt Wang tanításain keresztül - olyan témákról, mint a tudat és a test művelése, meditációs technikák, a négy fő akadály, a düh, a haszonvágy, a bujaság és az iszákosság leküzdése -, másrészt a szereplők élvezetes kalandjai révén mutatja be rendkívül elevenen a taoista filozófia és gyakorlatok magját képező tanításokat.

Schulek Tibor - Bornemisza ​Péter
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Káldy-Nagy Gyula - Magyarországi ​török adóösszeírások
A ​török levéltárak forrásanyagából származó különféle adóösszeírásokról az utolsó negyedszázadban már több tanulmány és forrásközlés látott napvilágot. Ezek a munkák anyagközlésük miatt értékesek, feldolgozásukat tekintve inkább ismertető jellegűek. Közlik az összeírásokra vonatkozó törvényeket, anélkül, hogy kutatnák végrehajtásuknak azokat a körülményeit, amelyektől tulajdonképpen az összeírások forrásértéke függ. Káldy-Nagy Gyula isztanbuli levéltári kutatási során összegyűjtötte a szultáni tanácsnak a magyarországi török bégek adójelentéseire küldött végrehajtási utasításait, hogy azokra támaszkodva a különféle összeírások adatainak értékelését elősegítse. Az összeírások éppen ez úton történő forráskritikai vizsgálatával állapítja meg megközelítő pontossággal, hogy mennyi a török uralom alatti terület lakosságának lélekszáma a XVI. és a XVII. század derekán. Ugyancsak új adatokat közöl a lakosság mezőgazdasági termeléséről, elsősorban a nagyarányú marhakivitelről, cáfolva ezzel a nyugat-európai történetkutatás eddigi eredményeit.

Vörösmarty Mihály - Eger
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Montaigne - Montaigne ​legszebb lapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Medicusi ​és borbélyi mesterség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztripszky Hiador - Adalékok ​Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának 1-2. kötetéhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jankovich Ferenc - Huszárok ​a tengeren
Gondolnátok-e, ​hogy ebben a kis országban, ahol éltek, mennyi vér folyt el egykor tiértetek? Hogy mennyi hőstettet hajtottak végre a régi nagy-nagy vitézek, hogy ez a föld a miénk maradhasson, hogy mennyi könny csurgott le a földre az árvák, a hazájukban üldözöttek szeméből? Könyvecskénk erről beszél, illetve csak egy kis ízelítőt ad a hősi múltból. Négyszáz évvel vezet vissza a mai korból a török hódoltság világába, s megmutatja ama fényes emlékű végvári vitézek életét, akik 150 évig tartó szakadatlan harcot vívtak a hazánkba tolakodott idegen elnyomók, a törökök sokasága ellen. Mindvégig a nemzeti függetlenség, a földönfutó nép, a szegénység védelmében. Ez a szó: földönfutó, akkor született, akkor nyert értelmet, 150 éven itt volt földönfutó saját hazájában a magyar nép. Végvár szavunk szintén akkori eredetű: kifejezi az ország földrajzi töredezettségét is! Mert minden vár végvár volt, egy-egy vidék védelmében. A végvári rendszer mentette meg Magyarországot a teljes pusztulástól. Mint egy hetvenfejű sárkány, mely a legnagyobb kincsünket, szabadságunkat védelmezte, s mivel oly sok feje volt, sohasem tudták elpusztítatni. Tehát, nem meséskönyvet: történelmet olvastok. Vagyis az itt következő történetek hősei, szinte kivétel nélkül, a valóságban is éltek. Történelmi alakok. Az ő nagyszerű életük példáját szeretnénk a mi gyermekeinknek hitelesen megmutatni, mindennapos csatáikat, diadalaikat; megmutatni gondjaikat, bajaikat, örömeiket. Áldatlan életkörülményeik közepette is örökkön példamutató hazaszeretetüket, s a tömérdek áldozatot, amit a jövőért, értünk is hoztak. Régi korról, régi emberekről, nyersebb, keményebb életmódról van itt szó. A könyv célja, hogy eredeti kutatások alapján megmutassa a magyar történelem egyik hősi korszakát. Ezért, kedves olvasók, e könyvecskét nem is lehet egyvégtében, sebtében olvasni: el kell gondolkozni minden szón. Már csak azért is, mert akkoriban, amikor az itt megírt történetek játszódtak, nem úgy beszéltek magyarul, mint ma beszélünk. Előfordul néhány olyan szó is a könyvben, amelyet ma másképpen mondunk vagy értünk, vagy talán már ki is ment a használatból. A megértés könnyítése végett a kötet végén belőlük néhányat s értelmét megvilágítjuk. Budapest, 1954 január.

Fazekas István - A ​reform útján
Fazekas ​István több mint két évtizede kutatja a XVI-XVII. századi Győregyházmegye történetét, e témában megjelent írásai eddig folyóiratokban és többnyire nehezen hozzáférhető tanulmánykötetekben jelentek meg. A szerző tanulmányainak monografikus igényű egyesítésével hosszú ideje várt hiánypótló munka született, melyből az olvasó betekintést nyerhet Nyugat-Magyarország egyház-, társadalom-, művelődés- és mentalitástörténetébe.

Luther Márton - Bűnbánat, ​keresztség, úrvacsora
A ​Magyar Luther Füzetek című sorozatunk 4. kiadványa Luther Mártonnak 1519-ből származó, a szentségekről szóló három fontos iratát tartalmazza. 1517 után Luthert egyre inkább sürgették barátai, hogy tisztázza a szentségekről vallott nézeteit. A reformátor ugyanis szakított a római egyháznak a hét szentségről szóló tanításával. 1519-ben Luther még három szentségről beszél (bűnbánat, keresztség, úrvacsora), de egy év múlva a bűnbánatot nem tekinti önálló sakramentumnak, hanem beolvasztja azt a keresztség szentségébe. A három írás műfaja sermo, azaz prédikáció, de mindegyik a kereső, laikus emberek számára készült, tanítói céllal. Adja Isten, hogy mindazok a mai olvasók, akik a communio sanctorum, a szentek közössége, azaz egyházunk gyógyulása és épülése érdekében a szentségek életgazdagító titkaiban szeretnének elmélyülni, ugyanolyan teológiai élményben részesüljenek, mint az újabb és újabb kiadást sürgető első olvasók majdnem 500 évvel, vagy a magyar fordításon munkálkodók hat-hét évtizeddel ezelőtt!

Laura Morelli - Az ​aranyozó lánya
Mit ​áldoznál fel inkább: a megélhetésedet, a szerelmedet vagy az életedet? Mikor a Fekete Halál kopogtat az ajtódon, jobb, ha gyors döntést hozol. Velence, 1510 A fiatal lány, Maria Bartolini semmit sem akar jobban, mint továbbvinni az apja örökségét aranyozómesterként. Azonban váratlanul elküldik az otthonából, hogy tanoncként dolgozzon az elismert festő, Trevisan mester mellett. Nem is sejti, hogy mindez hátterében milyen egyezséget kötött az apja a festővel, sőt még egy elrendezett házassággal is szembe kell majd néznie. Maria mindennél jobban szeretne visszatérni a családi műhelybe és a titkos szerelméhez, aki odahaza várja. Ám az egyre terjedő pestisjárvány miatt elrendelt karantén meghiúsítja a terveit. Maria igyekszik a munkájára koncentrálni, megtanulja a lélegzetelállítóan csodás színek megalkotásának technikáját, s közben a szívéhez oly közel álló aranyozás művészetét is gyakorolhatja. Mikor a festő szolgái kiderítik Maria rejtegetett titkát, megzsarolják őt, ezért kénytelen megvásárolni a hallgatásukat, ám ahogy rendületlenül nő a kapzsiságuk, Maria úgy folyamodik egyre kétségbeesettebb eszközökhöz. Ám lehet, mit sem ér ez a sok áldozat, munka és titkolózás, ha a pestis megfosztja mindentől, amit valaha szeretett. ERIC HOFFER-NAGYDÍJ FINALISTÁJA! A HISTORICAL NOVELS REVIEW SZERKESZTŐI VÁLASZTÁSA!

Kate Forsyth - Bitter ​Greens
The ​amazing power and truth of the Rapunzel fairy tale comes alive for the first time in this breathtaking tale of desire, black magic and the redemptive power of love French novelist Charlotte-Rose de la Force has been banished from the court of Versailles by the Sun King, Louis XIV, after a series of scandalous love affairs. At the convent, she is comforted by an old nun, Sœur Seraphina, who tells her the tale of a young girl who, a hundred years earlier, is sold by her parents for a handful of bitter greens... After Margherita’s father steals parsley from the walled garden of the courtesan Selena Leonelli, he is threatened with having both hands cut off, unless he and his wife relinquish their precious little girl. Selena is the famous red-haired muse of the artist Tiziano, first painted by him in 1512 and still inspiring him at the time of his death. She is at the center of Renaissance life in Venice, a world of beauty and danger, seduction and betrayal, love and superstition. Locked away in a tower, Margherita sings in the hope that someone will hear her. One day, a young man does. Award-winning author Kate Forsyth braids together the stories of Margherita, Selena, and Charlotte-Rose, the woman who penned Rapunzel as we now know it, to create what is a sumptuous historical novel, an enchanting fairy tale retelling, and a loving tribute to the imagination of one remarkable woman.

Móricz Zsigmond - Fortunátus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

B. Szabó János - A ​mohácsi csata
Az ​1526. évi mohácsi csata az egyik legismertebb esemény a magyar történelemben. Könyvünk bűnbakkeresés helyett igyekszik érthetővé tenni az előzményeket, a 16. század eleji Magyarország és az Oszmán Birodalom helyzetét, háborúságuk természetét, valamint I. Szulejmán szultán sokat vitatott szándékait is. E kis kötet számos, rég meggyökeresedett közkeletű tévedésre, félreértésre is felhívja a figyelmet, és az eddigieknél világosabb és izgalmasabb képet ad a több mint 300 évig tartó török-magyar háborúk történetének egyik legfontosabb időszakáról, a magyar nemzeti sorstragédiák szimbólumává vált mohácsi csata valós történetéről. A kötet szerzője, B. Szabó János történész hét évig volt a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, jelenleg a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktorandusza. Két hadtörténeti tárgyú ismeretterjesztő könyvet írt az Erdélyi Fejedelemség hadseregéről és az Árpád-kori magyar-bizánci háborúkról.

Philippa Gregory - Die ​letzte Gemahlin des Königs
Heimlich ​unterhält die Witwe Kateryn Parr eine Affäre mit ihrer großen Liebe, dem Baron Thomas Seymour. Doch als König Henry VIII. um ihre Hand anhält, hat sie keine Wahl: Sie muss das Angebot annehmen und darf Thomas nie wiedersehen. Kateryn weiß genau, in welche Gefahr sie sich begibt schließlich wird sie die sechste Gemahlin des launischen Königs. Von zwei ihrer Vorgängerinnen trennte er sich, zwei ließ er hinrichten. Mit der Zeit wähnt sie sich aber in Sicherheit: Im Herzen des Hofes gründet sie einen Studierzirkel und bestimmt als Regentin die Geschicke des Landes in Henrys Abwesenheit. Doch als Befürworterin religiöser Reformen zieht sie schließlich doch Henrys Zorn auf sich ...

Philippa Gregory - Die ​letzte Gemahlin des Königs
Heimlich ​unterhält die Witwe Kateryn Parr eine Affäre mit ihrer großen Liebe, dem Baron Thomas Seymour. Doch als König Henry VIII. um ihre Hand anhält, hat sie keine Wahl: Sie muss das Angebot annehmen und darf Thomas nie wiedersehen. Kateryn weiß genau, in welche Gefahr sie sich begibt schließlich wird sie die sechste Gemahlin des launischen Königs. Von zwei ihrer Vorgängerinnen trennte er sich, zwei ließ er hinrichten. Mit der Zeit wähnt sie sich aber in Sicherheit: Im Herzen des Hofes gründet sie einen Studierzirkel und bestimmt als Regentin die Geschicke des Landes in Henrys Abwesenheit. Doch als Befürworterin religiöser Reformen zieht sie schließlich doch Henrys Zorn auf sich ...

Istvánffy Miklós - Istvánffy ​Miklós magyarok dolgairól írt históriája
Mátyás ​halálától saját koráig (1490-1606) mutatja be a magyar történelmet. A főként diplomáciai és hadi eseményeket tárgyaló kortörténet évszázadokon át a művelt magyarok kedvelt olvasmánya volt. Első kiadása (1622) Pázmány Péter közreműködésével jelent meg Kölnben; ennek alapján készült Tállyai Pál korabeli fordítása (1628-1633), amely most jelenik meg először nyomtatásban. A tervezett három kötet a mű teljes szövegét tartalmazza, modernizált átírásban. A most megjelenő első kötet az 1490-1535 közötti időszakot öleli fel.

John W. O'Malley - A ​jezsuiták története
Már ​csak néhány évtizednek kell eltelnie, és a Jézus Társasága 1540-es megalapításának ötszázadik évfordulóját fogja ünnepelni. Az elmúlt majdnem fél évezred alatt eseményekben gazdag, bonyolult, és gyakran viharos története volt. Sokan csodálták, sokan gyűlölték, és soha nem lehetett felületesen beskatulyázni. Alapjában a Társaság egyszerűen csak egy római katolikus szerzetesrend, melynek tagjai a hagyományos szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalmakat teszik le. Úgy, ahogy a többi rend tagjai, a jezsuiták is a szokásos szolgálatokat végzik: prédikálnak, és kiszolgáltatják a szentségeket. Sok más szerzetesrendhez hasonlóan a jezsuiták is elutaznak messzi földekre, távoli népekhez misszionáriusként. „Az egész világ a mi otthonunk,” ahogy Jerónimo Nadal, az egyik első, rendkívül nagy hatású jezsuita mondta. Ám alig tíz évvel az alapítás után a jezsuiták elkezdtek iskolákat működtetni világi tanulók számára, amivel ilyen nagymértékben addig egyetlen más rend sem foglalkozott. Akkor alakult ki jellegzetes, minden más rendtől különböző arculatuk. Az iskolákon keresztül kapcsolatba kerültek a világi kultúrával, olyan módon és széles körben, amelyre addig egyetlen más rend esetében sem volt példa. A jezsuiták költők, csillagászok, építészek, antropológusok, színházigazgatók lettek, és még sok más területen is dolgoztak. Sok elismerésben volt részük. Sokszor viszont féltek tőlük, gyűlölték őket, még a katolikusok köreiben is. A róluk írt történelemkönyvek századokon át ezt a kettősséget tükrözik: a jezsuiták hol szentek, hol ördögök. Természetesen mindig is többen voltak, akik józanul ítélték meg őket, de csak mintegy húsz évvel ezelőtt történt az a hatalmas változás, amikor a történészek is sokkal objektívabban kezdték a jezsuitákat vizsgálni, és arra az egyszerű kérdésre keresték a választ, hogy milyenek is voltak valójában. Ez a megközelítés igen gyümölcsözőnek bizonyult, és példátlanul sok tanulmányt eredményezett a jezsuiták vállalkozásainak minden területén. Ez az újfajta kutatás igen magas színvonalú. Ma többet tudunk a jezsuitákról, mint valaha is bármikor, és új, érdekes nézőpontokból látjuk őket.

Virginia Henley - The ​Hawk and the Dove
The ​Dove... She'd been bought for a strip of land, then abandoned: a bartered bride, married by proxy, determined to wreak revenge. As innocent Sara Bishop she'd paid dearly for freedom from her cruel, mocking family. As flame-haired, jade-eyed Sabre Wilde, she would scandalize Queen Elizabeth's court as she set out to seduce her unknown husband, become his mistress--and make him her slave. The Hawk... The Queen's favorite, called The Sea God, his white teeth flashed in his bronze face as his deep, virile voice boomed orders to his men. He branded Sabre with his searing kiss and his masterful touch, not even aware she was already his wife. Captain Shane Hawkhurst knew how to command, how to subdue and ravage an enemy, but was he prepared to be caught in passion's merciless snare by a fiery beauty who ruled his heart and inflamed his senses?

Kollekciók