Ajax-loader

'16. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_129813
Könyvmoly ​angol Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Könyvmoly ​angol
A ​füzet szóanyaga az angol klasszikus irodalom kifejezéskincséből merít, segítséget nyújtva minden érdeklődő olvasónak, aki az angol irodalom műveit eredetiben szeretné élvezni, tanulmányozni. E gyűjteményben régies, ritka, választékos, valamint a Shakespeare és kortársai által használt szavak szerepelnek. A kiadványt minden szószerető érdeklődőnek figyelmébe ajánljuk - nyelvtudásuk szintjétől függetlenül.

Loyolai Szent Ignác - A ​zarándok / Napló
Loyolai ​Szent Ignác két művét tartja kezében az olvasó. _A zarándok_ című önéletrajzi visszaemlékezésben Ignác férfias szemérmességgel beszél önmagáról, s arról, hogyan vezette Isten azon az úton, amely a Jézus Társasága alapításához vezetett. Felületesen olvasva a művet nem találunk benne mást, mint események láncolatát, néhány tipikus ignáci szófordulatot, melyet esetleg már ismerünk is. Ha azonban mellé helyezzük a _Napló_t, mely Ignác 1544-1545-ös lelki feljegyzéseit tartalmazza, megdöbbentő misztikus kép bontakozik ki a rendalapítóról. A zárkózott és visszafogott zarándok benső lelki élete elevenedik meg előttünk, aki naponta órákon át zokog, imádkozik és misézik, hogy rátaláljon Isten akaratára. A két mű - melyek közül a második egyáltalán nem publikációs szándékkal készült - nagyszerűen kiegészíti egymást. Reméljük, kötetünk segítséget nyújt mindazoknak, akik előbbre szeretnének haladni lelki útjukon, okosan használva minden természetes és kegyelmi eszközt Isten szolgálatára és dicsőségére, akaratának mind teljesebb megismerésére és betöltésére.

Benda Kálmán - Habsburg-abszolutizmus ​és rendi ellenállás a XVI-XVII. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

R. Kelényi Angelika - Szulejmán ​és a kolostor rabja
*** ​Titkok és kalandok - úton Szulejmánhoz... *** 1542. az árulás, a cselszövés és az ármány éve volt. Izabella királyné udvarhölgye, Illésházy Anna, születése és tehetsége okán egy századokon átívelő titkos szövetség, a Sorores tagja. Ő maga is áldozatul esik a hatalmi törekvéseknek és az összeesküvéseknek. Egy sötét kolostor áthatolhatatlan falai közt találja magát, elszakítva alig néhány napos gyermekétől. Ha újra látni akarja a kislányát, nem tehet mást, mint teljesíti a Szövetség parancsát. Veszélyes küldetése Törökországba szólítja, a szultán udvarába. Feladata a Sorores titkának védelme. Annát nemcsak veszélyes küldetése terhe, de a kislánya biztonsága is nyomasztja. Ugyanakkor a szíve mélyén reméli, Isten kegyes lesz, és újra találkozhat szerelmével is, gyermeke apjával... R. Kelényi Angelika, a kétszeres Aranykönyv díjra jelölt, Terézanyu-díjas írónő új történelmi kalandregénye ismét bővelkedik izgalmakban és romantikában. Aki ezt a könyvet elolvassa, biztos, hogy a szerzőnő Szulejmán és a magyar udvarhölgy című regényét szeretni fogja.

Kilián István - A ​régi magyar képvers
"Nem ​mindennapi esemény az első, terjedelmesebb magyar vizuális költészeti antológia megjelenése. Az angol, francia, német nyelvterület olvasói már a hatvanas évek második felében, a hetvenes évek elején - a népköltészet új hullámának indulása idején - kézhez vehették a (múlt eredményeiről számot adó) konkrét költészeti, vizuális költészeti gyűjteményeket; máig szinte minden európai országban jelent meg experimentális költészeti antológia" Nagy Pál

Bunta Magda - Kolozsvári ​ötvösök a XVI-XVIII. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Huszár Lajos - A ​magyar pénzverés története a XVI. és XVII. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

José Morán - Kolombusz
Bár ​Kolumbusz Kristóf több mint ötszáz éve élt, élete rejtélyeit a mai napig nem sikerült megválaszolni. Valóban genovai volt? Akkor miért nem írt soha az anyanyelvén? Miért nem tudunk semmit a szüleiről? Hogyan tudhatott spanyolul azelőtt, hogy Spanyolországba érkezett volna? És ha a 15. században született, miért 14. századi spanyol nyelven beszélt? Csak tette, hogy gyakorló keresztény, s valójában zsidó volt? Mindettől függetlenül egy dolog biztos: Kolumbusz különleges ember, nagyszerű hajós, az Újvilág felfedezője, a történelem egyik legfontosabb személyisége volt. Az ő mesés életrajzát vázolja fel ez a gyönyörűen illusztrált, olvasmányos könyv. A Mesés életrajzok a jelentős történelmi személyiségek életét ismertetik meg a gyermekekkel. A csodás illusztrációk és az olvasmányos szövegek révén a kisiskolások is játékos, könnyed módon találkozhatnak a történelemmel, s észrevétlenül merülhetnek el az emberiség sorsát megváltoztató, nagyszerű alakok korában, életútjában.

Michel de Montaigne - How ​We Weep and Laugh at the Same Thing
'No ​one characteristic clasps us purely and universally in its embrace.' A selection of charming essays from a master of the genre exploring the contradictions inherent to human thought, words and actions. Introducing Little Black Classics: 80 books for Penguin's 80th birthday. Little Black Classics celebrate the huge range and diversity of Penguin Classics, with books from around the world and across many centuries. They take us from a balloon ride over Victorian London to a garden of blossom in Japan, from Tierra del Fuego to 16th-century California and the Russian steppe. Here are stories lyrical and savage; poems epic and intimate; essays satirical and inspirational; and ideas that have shaped the lives of millions. Michel de Montaigne (1533-1592). Montaigne's works available in Penguin Classics are The Complete Essays, An Apology for Raymond Sebond, On Friendship, On Solitude and The Essays: A Selection.

Hertelendy Csaba - Törökvész
Csak ​annak a népnek van jövője, amelyik ismeri múltját - a régi mondást szem előtt tartva lép az iskolás olvasóközönség elé új sorozatával a Gulliver Kiadó. A Magyar históriák nyolc kötetének lapjain az ősidőktől napjainkig elevenedik meg a magyarság története, felidézve a régi mondákat és hagyományokat, a gyakran legendák övezte tragikus vagy dicső eseményeket, a messzi távolba vesző századok és a közelmúlt történéseit. A TÖRÖKVÉSZ tudósítás a mohácsi tragédia után darabjaira hullott Magyar Királyság túlélésért vívott százötven éves küzdelméről, a keresztény világ és a hódító török nagyhatalom drámai egymásnak feszüléséről. A kötet mesél a végvári vitézek és a janicsárok élet-halál harcáról, a Hódoltságban élők kiszolgáltatottságáról, Erdély aranykoráról, a reformációról. Elbeszéli, hogyan lett a magyar föld a Habsburgok országa, és miként vetett véget Buda visszavételét követően az európai összefogás az oszmánok uralmának.

K%c3%b6nyv_113
Kriza-kódex, ​1532 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kriza-kódex, ​1532
Kiadványunkban ​közzétesszük a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának gyűjteményéből egy különlegesen szép imakönyvet, amely domonkos szerzetesek munkája, és elsősorban Szent Brigittához fohászkodó imákat foglal magába. A pompás iniciálékkal és más, igen eredeti színes illusztrációkkal ékes kódexnek valamennyi lapjáról színes hasonmást és jegyzetekkel ellátott betűhű átiratot nyújtunk át az olvasónak. A kísérő tanulmány ismerteti a magyar nyelvű imakönyv keletkezésének körülményeit, tájékoztat a szöveg helyesírásával kapcsolatos tudnivalókról, felsorolja az imák párhuzamos előfordulásait a magyar nyelvű kódexekben, és feltárja a latin nyelvű eredeti imákat. Kötetünk mind a szélesebb olvasóközönségnek, mind a magyar nyelv, irodalom és művelődés szakembereinek érdeklődésére méltó.

Laura Andersen - The ​Boleyn Deceit
Perfect ​for fans of Philippa Gregory and Allison Weir! After presenting readers with an irresistible premise in The Boleyn King (what if Anne gave birth to a healthy royal boy who would grow up to rule England?) Laura Andersen returns in this deepening saga, into the dangerous world of the Tudor court, where secrets can bring down an empire, and even the strongest of monarchs may not be able to prevent history from repeating... Henry IX, known as William, is the son of Anne Boleyn and now the leader of England, his regency period finally at an end. His newfound power, however, comes with the looming specter of war with the other major powers of Europe, with strategic alliances that must be forged on both the battlefield and in the bedroom, and with a court, severed by religion, rife with plots to take over the throne. Will trusts only three people: his older sister, Elizabeth; his best friend and loyal counselor, Dominic; and Minuette, a young orphan raised as a royal ward by Anne Boleyn. But as the pressure rises alongside the threat to his life, even they William must begin to question-and to fear...

Bartolomé de Las Casas - Rövid ​beszámoló az Indiák elpusztításáról
A ​szerző 1484-ben született Sevillában, 1510 körül szentelték pappá a Szent Domonkos rend kötelékében. Las Casast az Emberi Jogok Nyilatkozata egyik előhírnökének tartják. Prófétai hangjával, ahogy a latin-amerikai indiánokat védte, megelőzte saját korát. Las Casas azokban az időkben küzdött az indiánok emberi jogaiért, amikor a spanyol konkvisztádorok, leigázva az Újvilágot, elpusztították az inkák és aztékok birodalmát. Las Casast küzdelmeiben nem az emberi jogok filozófiája, hanem az Evangélium szelleme vezette.

Francis Godwin - Ember ​a holdon
Francis ​Godwin (1562-1633), Llandaff és Hereford püspöke életében leginkább az angol történelemről és angol egy háztörténetről írt műveiről volt híres, az utókor viszont a tudományos-fantasztikus irodalom egyik úttörőjét tiszteli személyében, amely titulust a The Man in the Moone, or a Discourse of a Voyage Thither, by Domingo Gonsales című, jelen kötetben közreadott munkájával érdemelte ki. Az azért valamennyire alátámaszthatja történelmi beszámolóik hitelességét, hogy sokan közülük csodálatosan magas kort érnek meg, ami már-már szinte hihetetlennek tűnik, tudniillik vannak olyanok, akik, mint mondták, 30.000 holdhónapot éltek meg, ami 1000-nél is több évet jelent (ennek megfelelően az első Irdonozur uralkodásának ideje mindössze csak 3-4 holdi emberöltőnyire van). Az is általánosan érvényes, hogy egy holdlakó minél magasabb, annál értelmesebb és annál tovább él. És mivel sérthetetlen tabunak számít közöttük egymás megölése, ezért ha valakinek a habitusa vagy viselkedése már gyermekkorában arról árulkodik, hogy tökéletlen, romlott személyiség lesz, száműzik maguk közül (bár nem tudom, milyen eszközökkel) a Földre, ahol azonnal elcserélik egy másik gyerekre, még mielőtt a gonosz felüthetné a fejét közöttük. Ehhez azonban először (mint mondják) némi ideig meghúzzák magukat a Földön, hogy az ottani levegő az emberekéhez hasonlóvá változtassa a színüket.

Helen Perkins - Die ​Hofdame und der Husar / Im Banne des fremden Kriegers
Ihr ​Name steht für eine große neue Romanreihe, die Spannung pur und romantisch aufregende Liebe garantiert. Die Erfolgsschriftstellerin Helen Perkins schildert an den unterschiedlichsten Schauplätzen der Erde historische Abenteuer und Romanzen, wie sie in dieser Form noch nicht dokumentiert wurden. Die große weite Welt eröffnet sich den Leserinnen und Lesern, epochale geschichtliche Ereignisse werden dermaßen hautnah und prickelnd beschrieben, daß sich die historischen Handlungsträger quasi ins Leben zurückmelden. Die Perspektive begehrter, schöner, edler Frauen, die das Geschehen aktiv prägen und gestalten und dabei in schlimme Gefahren geraten, liegt der bestechenden Romanidee von Helen Perkins zugrunde. Die Leserin, die für Geschichte(n) voller Liebe und Abenteuer schwärmt, wird über die Vorbildfunktion ihrer bedrohten Romanheldin ideal erreicht und für die historischen Romane von Helen Perkins begeistert.

Varga Szabolcs - Pap Norbert - Hancz Erika - Kitanics Máté - Szigetvár, ​1566
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alison Weir - Arthur
Arthur: ​Prince of the Roses by bestselling historian Alison Weir is an e-short and companion piece to her stunning novel, Katherine of Aragon, the first in a spellbinding six-novel series about Henry VIII's Queens. Fans of Philippa Gregory and Elizabeth Chadwick will love this insight into the story of this ill-fated Tudor prince. 'You are the first prince of my line, the Tudor line.' Arthur, the first Tudor prince, is raised to believe that he will inherit a kingdom destined to be his through an ancient royal bloodline. He is the second Arthur, named for the legendary hero-king of Camelot. To be a worthy ruler, he must excel at everything - and show no weakness. But Arthur is not strong, and the hopes of England weigh heavy on his slight shoulders. And, all the while, his little brother Harry, the favoured, golden son, is waiting in the wings.

Várkonyi Tibor - Négy ​király, egy szultán
A ​könyv főszereplői: II. Lajos király (+ 1526), I. (Szapolyai) János király (+ 1540), Szulejmán szultán (+ 1566), I. Ferdinánd király (+ 1564), I. Miksa király (+ 1576) A mohácsi csatáról és azt követő évtizedekről rengeteg könyv született az elmúlt százötven évben, lelkes levéltárosok, gyűjtők és történészek a források garmadáját ásták elő erről a korról. Az erőfeszítések ellenére a kép azonban mindmáig töredékes, a nyomok nagy részét belepte az idő. Így marad a kreativitás, a képzelőerő, amivel minden generáció újra és újra megkonstruálja a saját Mohácsról vallott értelmezését – „akár így is történhetett” felkiáltással. Várkonyi Tibor könyve különleges, mert fiktív forrásokat rejt, amelyek hasonló stílusban készültek, mint a fennmaradt iratok túlnyomó többsége. Nem tudjuk, hogy valaki is megírta volna ezeket a leveleket, naplókat, történeti feljegyzéseket, valószínűleg nem. De nem ez a fontos, hanem az, hogy akár meg is írhatta volna. Várkonyi Tibor könyvéből választ kaphatunk arra, hogy milyen érzések kavarogtak az alig húsz éves II. Lajos királyunk fejében, miközben felcsatolták rá nehéz páncélját azon a tikkasztó délutánon, és megtudjuk az évszázados titok nyitját, hogy az agg Szulejmán szultán Bécs helyett vajon miért az Almás-patak mocsarai között megbúvó Sziget alá ment meghalni. Georges Duby francia középkorász gondolatait kölcsönözve ma a valós, megismerhető múlt álma helyett a megálmodott múlt valósága, az átélt történelem színrevitele az egyetlen reális cél, amit író maga elé kitűzhet, amikor a régvolt eseményekről kíván megemlékezni. E könyv írója ismerte ezt a törvényt, így a mű méltó párja a témáról szóló szakkönyveknek és lovagregényeknek egyaránt. Dr. Varga Szabolcs

Covers_295213
3

Ismeretlen szerző - Próbált ​orvosságok leírva
A ​régi - akár évszázadokkal ezelőtti - magyar életet dokumentumokon keresztül bemutató sorozatunk új kötete, mely több kéziratos 15-17. századi orvosi munkát közöl. Rengeteg gyógyító receptet olvashatunk, mellyel eleink enyhébb s súlyosabb kórokat kúráltak. A kötetet a szerkesztő, Sárdi Margit tanulmánya és szójegyzéke teszi még élvezetesebb olvasmánnyá.

Philippa Gregory - The ​Taming of the Queen
Why ​would a woman marry a serial killer? Because she cannot refuse... Kateryn Parr, a thirty-year-old widow in a secret affair with a new lover, has no choice when a man old enough to be her father who has buried four wives - King Henry VIII - commands her to marry him. Kateryn has no doubt about the danger she faces: the previous queen lasted sixteen months, the one before barely half a year. But Henry adores his new bride and Kateryn's trust in him grows as she unites the royal family, creates a radical study circle at the heart of the court, and rules the kingdom as Regent. But is this enough to keep her safe? A leader of religious reform and the first woman to publish in English, Kateryn stands out as an independent woman with a mind of her own. But she cannot save the Protestants, under threat for their faith, and Henry's dangerous gaze turns on her.The traditional churchmen and rivals for power accuse her of heresy - the punishment is death by fire and the king's name is on the warrant... From an author who has described all of Henry's queens comes a deeply intimate portrayal of the last: a woman who longed for passion, power and education at the court of a medieval killer.

Féja Géza - Dózsa ​György
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerstin Gier - Emerald ​Green
Gwen ​has a destiny to fulfill, but no one will tell her what it is. She’s only recently learned that she is the Ruby, the final member of the time-traveling Circle of Twelve, and since then nothing has been going right. She suspects the founder of the Circle, Count Saint-German, is up to something nefarious, but nobody will believe her. And she’s just learned that her charming time-traveling partner, Gideon, has probably been using her all along. This stunning conclusion picks up where Sapphire Blue left off, reaching new heights of intrigue and romance as Gwen finally uncovers the secrets of the time-traveling society and learns her fate.

Tracy Borman - Elizabeth's ​Women
A ​source of endless fascination and speculation, the subject of countless biographies, novels, and films, Elizabeth I is now considered from a thrilling new angle by the brilliant young historian Tracy Borman. So often viewed in her relationships with men, the Virgin Queen is portrayed here as the product of women—the mother she lost so tragically, the female subjects who worshipped her, and the peers and intimates who loved, raised, challenged, and sometimes opposed her. In vivid detail, Borman presents Elizabeth’s bewitching mother, Anne Boleyn, eager to nurture her new child, only to see her taken away and her own life destroyed by damning allegations—which taught Elizabeth never to mix politics and love. Kat Astley, the governess who attended and taught Elizabeth for almost thirty years, invited disaster by encouraging her charge into a dangerous liaison after Henry VIII’s death. Mary Tudor—“Bloody Mary”—envied her younger sister’s popularity and threatened to destroy her altogether. And animosity drove Elizabeth and her cousin Mary Queen of Scots into an intense thirty-year rivalry that could end only in death. Elizabeth’s Women contains more than an indelible cast of characters. It is an unprecedented account of how the public posture of femininity figured into the English court, the meaning of costume and display, the power of fecundity and flirtation, and how Elizabeth herself—long viewed as the embodiment of feminism—shared popular views of female inferiority and scorned and schemed against her underlings’ marriages and pregnancies. Brilliantly researched and elegantly written, Elizabeth’s Women is a unique take on history’s most captivating queen and the dazzling court that surrounded her.

Ismeretlen szerző - Példák ​könyve 1510 - Hasonmás és kritikai szövegkiadás
A ​43 levél terjedelmű példagyűjteményt a nyulak-szigeti (Margit-szigeti) domonkos apácakolostorban másolta Ráskai Lea és két társnője 1510-ben. A tartalmuk alapján csoportosított példák latin forrása Johannes Herolt Promptuarium exemplorum című gyűjteménye, ezeket egy regényes példa egészíti ki a tunyán zsolozsmázó szerzetesekről, melynek párhuzamos szövege az Érsekújvári- és a Nagyszombati Kódexben is olvasható. A kódex egy verses Tízparancsolat és lelki tükör mellett tartalmazza még Az Élet és a Halál párbeszédét és Petrus de Rosenheim Vado mori című haláltánc himnuszának fordítását. A kódex a 17-18. században a pozsonyi klarisszák birtokában volt, akik egy kötetbe kötötték a Cornides-kódexszel és több más nyelvemlékkel. A 19. század elején a kolligátum a budapesti Egyetemi Könyvtár birtokába jutott, ahol Toldy Ferenc szétválasztatta és elnevezte az egyes részeket. Kiadása: Példák Könyve 1510. Hasonmás, betűhű átirat és latin megfelelő. Kiadta: Bognár András és Levárdy Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960. (Codices Hungarici 4.) Irodalom: Molnár József - Simon Györgyi: Magyar Nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 145.

Ken Follett - A ​Column of Fire
International ​bestselling author Ken Follett has enthralled millions of readers with the first two books of his Kingsbridge series, The Pillars of the Earth and World Without End. The saga now continues with Follett’s magnificent new epic, A Column of Fire. In 1558, the ancient stones of Kingsbridge Cathedral look down on a city torn apart by religious conflict. As power in England shifts precariously between Catholics and Protestants, high principles clash bloodily with friendship, loyalty, and love. Ned Willard wants nothing more than to marry Margery Fitzgerald. But when the lovers find themselves on opposing sides of the religious divide sweeping across the country, Ned goes to work for Princess Elizabeth. When she becomes queen, all Europe turns against England. The shrewd, determined young monarch sets up the country’s first secret service, to give her early warning of assassination plots, rebellions, and invasion plans. Over a turbulent half century, the love between Ned and Margery seems doomed as extremism sparks violence from Edinburgh to Geneva. Elizabeth clings precariously to her throne and her principles, protected by a small, dedicated group of resourceful spies and courageous secret agents. The real enemies, then as now, are not the rival religions. The true battle pitches those who believe in tolerance and compromise against the tyrants who would impose their ideas on everyone else—no matter what the cost. Set during one of the most turbulent and revolutionary times in history, A Column of Fire is one of Follett’s most exciting and ambitious works yet, and is perfect both for longtime fans of the Kingsbridge series as well as readers new to Ken Follett.

Susan Wiggs - Dancing ​on Air
The ​third novel in Susan Wiggs' Tudor Rose trilogy relates the entrancing saga of Pippa, the saucy London street performer with a mysterious past. When powerful Irish chieftain Aidan O'Donoghue vowed to help Pippa find her noble family, he turned the tide in his own rebellious journey.

Káldy-Nagy Gyula - Harács-szedők ​és ráják
A ​törököktől egykor átvett harács szavunk eredeti jelentése napjainkig annyira elmosódott, hogy szinte egészen feledésbe merült, kik is voltak azok a harács-szedők, akiknek a tevékenysége nyelvünkben a harácsolás szó fogalmát megteremtette. Pedig a török hódoltság koráról már eddig is sok színes tanulmány látott napvilágot. Ezek közül legnépszerűbbek és legismertebbek Takáts Sándor elbeszélései. Ezekben azonban nem annyira a harács-szedőkről és az adófizetőkről, mint inkább a "barátságot kereső török és magyar végvári vitézekről" rajzolt romantikus képet, Szekfű Gyula pedig - a másik túlzásba esve -, olvasóiban azt a hitet keltette, hogy ahová török lovas lába lépett, ott nem nőtt többé fű. E két szemlélettel szemben, ez a mű az oszmán birodalom történetére és a magyarországi török hódoltság első korszakára vonatkozó isztambuli kutatások eredményét bocsátja rendelkezésre, hogy az olvasó maga alkothasson képet és ítéletet az oly sokat emlegetett török világról.

Alison Weir - A ​Dangerous Inheritance
In ​this engrossing novel of historical suspense, New York Times bestselling author Alison Weir tells the dramatic intertwined stories of two women—Katherine Grey and Kate Plantagenet—separated by time but linked by twin destinies . . . . involving the mysterious tragic fate of the young Princes in the Tower. When her older sister, Lady Jane Grey, the Nine Days Queen, is imprisoned and executed in 1553 for unlawfully accepting the English crown, Lady Katherine Grey’s world falls apart. Barely recovered from this tragic loss she risks all for love, only to incur the wrath of her formidable cousin Queen Elizabeth I, who sees Katherine as a rival for her insecure throne. Interlaced with Katherine’s story is that of her distant kinswoman Kate Plantagenet, the bastard daughter of Richard III, the last Plantagenet king. In 1483, Kate travels to London for Richard’s coronation, and her world changes forever. Kate loves her father, but before long she hears terrible rumors about him that threaten all she holds dear. Like Katherine Grey, she falls in love with a man who is forbidden to her. Then Kate embarks on what will become a perilous quest, covertly seeking the truth about what befell her cousins the Princes in the Tower, who may have been victims of Richard III’s lust for power. But time is not on Kate’s side, or on Katherine’s. Katherine finds herself a prisoner in the Tower of London, the sinister fortress that overshadowed the lives of so many royal figures, including the boy princes. Will Elizabeth demand the full penalty for treason? And what secrets will Katherine find hidden within the Tower walls? Alison Weir’s new novel is a page-turning story set within a framework of fascinating historical authenticity. In this rich and layered tapestry, Katherine and Kate discover that possessing royal blood can prove to be a dangerous inheritance.

Sarah Dunant - In ​the Company of the Courtesan
With ​their stomachs churning on the jewels they have swallowed, the courtesan Fiammetta and her companion dwarf Bucino escape the sack of Rome. It's 1527. They head for the shimmering, decadent city of Venice. Sarah Dunant's epic novel of sixteenth-century Renaissance Italy is a story about the sins of pleasure and the pleasures of sin, an intoxicating mix of fact and fiction, and a dazzling portrait of one of the world's greatest cities at its most potent moment in history.

Covers_339898
A ​párizsi hóráskönyv Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​párizsi hóráskönyv
A ​hóráskönyv mint műfaj jól ismert már a szép könyvet szerető magyar közönség előtt, hiszen az utóbbi években kettő is megjelent közülük fakszimile kiadásban. Az egyik az, amelyet az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban őríznek (1976), a másik a Pannonhalmi Hóráskönyv (1982), mindkettő részletes, szakszerű bevezetéssel. Mégis szükséges, hogy itt összefoglaljuk röviden a hóráskönyvekre vonatkozó legfontosabb ismereteket és rámutassunk azokra a különbségekre, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának hóráskönyvét megkülönböztetik a másik kettőtől. A hóráskönyv a középkor, főleg a késői középkor világi emberének, elsősorban a nőknek, leghasználatosabb imádságoskönyve volt, az egyéni ájtatoskodás céljára. Összetételében a papság közösségi és egyéni imádságoskönyvére, a breviáriumra támaszkodik, de attól sok tekintetben el is tér. Eltér elsősorban azzal, hogy az egyes példányok tartalma - bizonyos állandó vonatkozásoktól eltekintve - rendkívül változatos, mert nem köti őket az egyház hivatalos istentiszteleti rendje, a liturgia, de nem is tagolja az egyházi év állandó és változó ünnepeinek menete. A hóráskönyvekre jellemző, hogy különlegesen díszesek, sokszor a könyvművészet remekei, egész lapot kitevő képekkel, díszes kezdőbetűkkel (iniciálék) és pompás lapszélkeretekkel. Kötésük is többnyire színes bársony, esetleg még ezüstveretek is vannak rajtuk. Készítésük virágkora a XIV. századtól a XVI. század első feléig tartott. Ma könyvgyűjtők, könyvtárak féltett kincsei közé tartoznak.

Borosy András - A ​telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben
Forrásaink ​az 1397-es temesvári országgyűlés óta emlegetik a portális katonaságot, magyarul telekkatonaságot, melyet a földesurak jobb ágy telkeik arányában kötelesek kiállítani. A telekkatonaság intézménye ettől kezdve szerves része a feudális magyar hadszervezetnek, nem szűnik meg az állandó hadseregnek az 1712-es országgyűlésen való megteremtése után sem. Találkozunk vele a XVIII. században is, és Keresztury József jogtörténetírónk 1790-ben megjelent művében mint még fennálló intézményt említi az insurrectio portalis-t a nemesi felkelés egyik fajtájaként. A telekkatonaságot had- és jogtörténészeink művei gyakran említik, mert a hazai feudális hadszervezet és jogi intézmények kutatóinak minduntalan találkozniuk kellett vele, s szentelnek is néhány lapot a portális katonaságnak, megpróbálják "helyére tenni" a magyar hadszervezet vagy alkotmány fejlődésének történetében. Mind ez ideig azonban nem akadt senki, aki megvizsgálta volna az intézmény kialakulását és fejlődését. Erre tesz kísérletet a jelen dolgozat, mely elsősorban a telekkatonaság Mohács előtti történetét vizsgálja, de kitér az intézmény 1526 utáni alakulására is.

Gerszi Teréz - Új ​szépségeszmény Pieter Bruegel századában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók