Ajax-loader

'16. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Gonzalo Moure - Yo, ​que maté de melancolía al Pirata Francis Drake
Estamos ​a finales del siglo XVI, después de la derrota de la Armada Invencible. Con sólo doce años, Jovino escapa del monasterio donde había sido enclaustrado. No sabe muy bien adónde va ni qué va a ser de él, pero ha tenido un sueño y ha visto parte de su destino: una ciudad en llamas, una nave imperial que surca las olas, un general inglés de pelo rojo, tierras desconocidas, el amor y la muerte, la venganza. Personajes ficticios y reales se entremezclan en esta novela de aventuras que refleja el principio del derrumbe del Imperio durante el reinado de Felipe II, bajo el acoso de su más encarnizado enemigo: Inglaterra.

Ismeretlen szerző - Híres ​festők 43. - Jacopo Pontormo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Romeo ​and Juliet (Penguin Readers)
Classic ​/ British English / Level 3 Romeo and Juliet is one of the most famous love stories in the world. But it is more than a great love story. It is also about life and death, happiness and sadness, and the terrible hate between two great families. Shakespeare’s beautiful tale is still as popular today as it was more than 400 years ago.

Gál Dorina - Aranyszív
A ​történelmi regényfolyam Habsburg Mária és II. Lajos magyar király fiatalságát és házasságát mutatja be, melynek korán véget vetett a katasztrófával végződött mohácsi ütközet 1526-ban. A cselekménysoron végighúzódó, hol kisebb, hol nagyobb szerepet kapó fő motívum egy aranyszív-medál mint szerelmi szimbólum, amelyet Lajos viselt haláláig, majd pedig Máriához került, és amelyről a végrendeletében is megemlékezett. A célzott korosztály már tanult/hallott a mohácsi csatáról, ám annál kevesebb információja van arról, hogy a fiatalon életét vesztett uralkodó szinte semmiben sem különbözött a mai kamaszoktól. Lajos és Mária házassága őszinte, romantikus szerelmi kapcsolattá vált. A történelmi regény kettejük életére koncentrálva mutatja be a korszakot, a középkori Magyarország bukását megelőző két évtized, továbbá az azt követő néhány év történetét. A regény a középkori mindennapok az öltözködés, a szórakozás, a városszerkezet, az udvari élet és az ünnepségek (menyegzők, temetések, koronázások) részletes leírását adja, a célzott korosztály ismereteit bővítve, de érdeklődését mindvégig szem előtt tartva

Alexandra Bracken - Passenger
Violin ​prodigy Etta Spencer had big plans for her future, but a tragic accident has put her once-bright career at risk. Closely tied to her musical skill, however, is a mysterious power she doesn't even know she has. When her two talents collide during a stressful performance, Etta is drawn back hundreds of years through time. Etta wakes,confused and terrified, in 1776, in the midst a fierce sea battle. Nicholas Carter, the handsome young prize master of a privateering ship, has been hired to retrieve Etta and deliver her unharmed to the Ironwoods, a powerful family in the Colonies—the very same one that orchestrated her jump back, and one Nicholas himself has ties to. But discovering she can time travel is nothing compared to the shock of discovering the true reason the Ironwoods have snared her in their web. Another traveler has stolen an object of untold value from them, and, if Etta can find it, they will return her to her own time. Out of options, Etta and Nicholas embark on a perilous journey across centuries and continents, piecing together clues left behind by the mysterious traveler. But as they draw closer to each other and the end of their search, the true nature of the object, and the dangerous game the Ironwoods are playing, comes to light—threatening to separate her not only from Nicholas, but her path home... forever.

Gergei Albert - História ​egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról
Gergei ​Albert vagy Gyergyai Albert (16. század) magyar költő. Életéről és munkáiról nem maradtak feljegyzések, még neve is bizonytalan. Egyetlen töredékesen fennmaradt széphistóriája a História egy Árgius nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról egy könyvborítóból került elő. Ma a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. Verses szerelmi történet. A humanista költészet és a szóbeli énekhagyomány népi irányának egyik legszebb ötvözete. Az Árgirus széphistória a XVI. században született, összetett történelmi, kulturális közegben. Az Árgirus témája a tündérmesék közé tartozik. A tündérmese középkorban népszerű műfaj, a reneszánszban már ritkaságnak számít. (A tündér szó eredeti jelentése inkább negatív, állandóan változót, tünékenyt jelent.) A műre hatást gyakorolt az olasz humanista és reneszánsz költészet, az egyetemes és magyar népmesekincs, valamint a török-magyar együttélés.

Covers_126987
Magyar ​história 1526-1608 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Magyar ​história 1526-1608
A ​16-17. századi magyar történelem a nemzeti kiterjedésű konfliktusok, belső küzdelmek korszaka volt: a török-magyar-Habsburg szembenállásé, a protestánsok és katolikusok küzdelméé, illetve az abszolutista hatalom és a rendi ellenállás összecsapásaié. E vészterhes kor - vagyis a mohácsi katasztrófától Rudolfnak a magyar trónról való kényszerű lemondásáig terjedő nem egészen egy évszázad - 190 forrását tárja a történelmet tanulmányozók elé Nagy Gábor forrásszemelvény-gyűjteménye. A mű szerkezete a korszak uralkodóinak sorrendjét követi: az első rész János (1526-1540) és Ferdinánd (1527-1564) ellenkirálysága alatt keletkezett iratok sorozata; a második egység Miksa (1564-1576), a harmadik Rudolf (1576-1608) országlásának dokumentumait vagy azok részleteit vonultatja föl. A forrásszövegek mai helyesírással szerepelnek, de valamennyit részletes, lábjegyzetbe foglalt magyarázatok, kiegészítő adatok kísérik. A szigorúan vett politika-, had- és gazdaságtörténet mellett számos irat a kor vallás- és művelődéstörténetét is megidézi (Balassi Bálint vagy Mossóczy Zakariás dokumentumai, a Vizsolyi Biblia elöljáró beszéde stb.), ugyancsak teljesség igényű a válogatás földrajzi tekintetben, hiszen mind a Magyar Királyság, mind az Erdélyi Fejedelemség, mind a hódoltsági terület legfontosabb iratanyaga helyet kapott a kötetben. Ugyancsak nem volt válogatási szempont az idézett dokumentumok eredeti nyelve, tehát egyként szerepelnek magyar nyelven keletkezett, illetve fordított okiratok. Ilyen módon a forráskiadvány nem csupán a nyolcvannégy év történelmi krónikáját szemlélteti a legautentikusabb módon, de megérzékíti a kései reneszánszot, a protestantizmus térhódítását, a honi polgárosodás kezdetét. - Fontos történelemtanítási segédlet.

Covers_15710
Mohács Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Mohács
Az ​1526. évi mohácsi csata az egyik legismertebb esemény a magyar történelemben. Noha harminc-negyven évvel ezelőtt a mohácsi tömegsírok feltárása és Nemeskürty István munkái nyomán, majd a csata 450. évfordulója alkalmából kibontakozó történészvitának köszönhetően számos forrás és sokféle interpretáció került a nagyközönség elé, sem az eseményre vonatkozó források összessége nem jelent még meg magyarul, sem a csatavesztés körül utóbb kialakult kultusz nem nyerte még el azt a történeti perspektívát, ami pedig sokat segíthetne történelmi sorsfordulóink újragondolásában. A nagyközönség számára ismeretlen források és a korábbi vitákban kissé háttérbe szorult hadtörténeti és régészeti tanulmányok közlése mellett e kötet a sorozat szellemének megfelelően vázolja fel a "mohácsi vész" 19-20. századi kulturális örökségbe való betagozódásának, "aktualitásának" egyre újabb és újabb állomásait is, egészen az 1970-es évek sokrétű Mohács-vitájáig.

Enrica Crispino - Leonardo
A ​M-érték Kiadó sorozatával a festészet néhány kiemelkedő, iskolateremtő alakját kívánja bemutatni, sok-sok alkotásuk reprodukciójával, pályaképük megrajzolásával, művészi stílusuk értelmezésével. A tartalomból: Születési bejegyzés; A kódexek; Tanulóévek, kezdeti sikerek; Az érett művész; A Leonardo-kultusz...

Covers_205014
3

Ismeretlen szerző - Klasszikus ​kínai költők II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alison Weir - Jane ​Seymour (angol)
Jane ​Seymour: The Haunted Queen by historian Alison Weir, author of the Sunday Times bestsellers Katherine of Aragon: The True Queen and Anne Boleyn: A King's Obsession, is the third enthralling novel in the Six Tudor Queens series. A fascinating look at Henry VIII's third wife. Essential reading for fans of Philippa Gregory and Elizabeth Chadwick. 'Weir is excellent on the little details that bring a world to life' Guardian THE WOMAN HAUNTED BY THE FACE OF HER PREDECESSOR. Eleven days after the death of Anne Boleyn, Jane is dressing for her wedding to the King. She has witnessed at first hand how courtly play can quickly turn to danger and knows she must bear a son . . . or face ruin. This new queen must therefore step out from the shadows cast by Katherine and Anne - in doing so, can she expose a gentler side to the brutal King? JANE SEYMOUR THE THIRD OF HENRY'S QUEENS HER STORY Acclaimed, bestselling historian Alison Weir draws on new research for her captivating novel, which paints a compelling portrait of Jane and casts fresh light on both traditional and modern perceptions of her. Jane was driven by the strength of her faith and a belief that she might do some good in a wicked world. History tells us how she died. This spellbinding novel explores the life she lived.

Covers_376547
Érted ​születtem Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Érted ​születtem
Minden ​kor emberének két nagy misztériumot kell megfejtenie. Az egyik az, hogy ki az Isten, a másik pedig az, hogy ki az ember. Avilai Szent Teréz is ennek a megválaszolásával vívódott sokáig. A választ, melyet élettapasztalata és az Istentől kapott misztikus kegyelmek alapján megfogalmazott, az Egyház hitelesnek fogadta el. Teréz tapasztalatból tudja, hogy az ember – mivel Isten képmására teremtetett – csak az Isten felől tudja megérteni önmagát. Egyedül a Teremtő az, aki igazán ismeri teremtménye szépségét, akit saját képmására alkotott. Isten mondja meg nekünk, hogy kik vagyunk, hogy mit jelentünk az Ő szemében. Isten számára azok vagyunk, akikben gyönyörűségét leli, akikben örömét találja. Isten azon munkálkodik, hogy kapcsolatot teremtsen velünk, s erre a kapcsolatra Ő képessé is tett bennünket. Teréz számára az az ajtó, amelyen a teremtmény beléphet a Teremtőjéhez, az ima.

Balanyi György - Calasanzi ​Szent József élete
A ​könyv Kalazanci Szent Józsefnek, a Piarista Rend alapítójának életét mutatja be a neves kegyesrendi történész, Balanyi György tollából.

Liz Fremantle - Queen's ​Gambit - Vezércsel
Egy ​haldokló király. A királyné veszélyben… Elvált, lefejezték, meghalt, elvált, lefejezték, túlélte… VIII. Henrik udvara tele van cselszövéssel, versengéssel, romantikával – és senki sem értheti ezt jobban, mint a középpontjában élő asszonyok. Katherine Parrnak, aki harmincegy éves korára másodszor is megözvegyül, vissza kell térnie az udvarba, de az idősödő királyra és az őt körülvevő emberekre gyanakodva, ezt nem szívesen teszi meg. Emellett, amikor szenvedélyes viszonyba keveredik a rámenős és csábító Thomas Seymourral, azt hiszi, hogy végre szerelemből mehet majd férjhez. Ám jelenléte az udvarban felkeltette még valaki érdeklődését… Őszinteségétől és intelligenciájától elbűvölten Tudor Henriknek is megvan a maga terve Katherine-nel kapcsolatban, és senki sincs abban a helyzetben, hogy visszautasíthatná a király házassági ajánlatát. Így hát míg varázslatos szeretőjét eltávolítják a kontinensre, Katherine kénytelen elfogadni a betegeskedő, egoista uralkodó kezét, s ő lesz Henrik hatodik felesége. Az őt megelőző királynék sorsának tudatában Katherine-nek minden ösztönét és intelligenciáját segítségül kell hívnia, hogy elnavigáljon az udvar ármánykodásai közepette. Miközben a katolikusok újra hatalomra kerülnek, a reformátorokat eretnekségért égetik meg, a haldokló királyt körülvevő emberek pedig tülekednek a hatalomért az új rezsimben, a túlélése valószínűtlennek látszik – ám ő még ekkor sem mond le a szerelemről...

Rebecca Ross - La ​rebelión de la reina
Cuando ​llega su solsticio de verano número diecisiete, Brienna desea solo dos cosas: dominar su pasión y ser elegida por un mecenas. Haber crecido en el reino sureño de Valenia, en la reconocida Casa Magnalia, debería haberla preparado para ello. Mientras que algunos nacen con talento para una de las cinco pasiones arte, música, teatro, astucia y conocimiento, a Brienna le resultó difícil encontrar la suya hasta que eligió el conocimiento. Sin embargo, a pesar de toda su preparación, el mayor miedo de Brienna se hace realidad: queda sin un mecenas. Meses después, su vida da un giro inesperado cuando un lord caído en desgracia le ofrece su mecenazgo. Si bien sospecha de sus intenciones, acepta de mala gana. Pero hay mucho más en la historia del hombre, ya que forma parte de un plan peligroso para derrocar al rey de Maevana el reino enemigo de Valenia y restablecer a la reina legítima en el trono norteño junto a su magia. Hay otras personas involucradas en esta misión, algunas más cercanas a Brienna de lo que ella espera. Con la guerra en gestación, Brienna debe elegir a qué bando será leal: pasión o sangre. Porque una reina está destinada a regresar y a liderar la batalla para reclamar el trono. ¿Quién será esa reina? Con una descripción maravillosa y una representación detallada de un mundo donde no todo es lo que parece, Rebecca Ross entreteje una historia intrincada de venganza, lealtad y, particularmente, autodescubrimiento. -Un debut deslumbrante y la primera parte de una trilogía apasionante escrita por un nuevo talento extraordinario.

Veres László - Üvegművességünk ​a XVI-XIX. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kathleen E. Woodiwiss - Tränen ​aus Gold
England, ​Mitte des 16. Jahrhunderts: Verzweifelt hat die junge, schöne Elise Radborne in den dunklsten Ecken Londons nach ihrem entführten Vater gesucht. Da wird sie auf der prachtvollen Hochzeit ihrer Cousine Arabella irrtümlicherweise selbst das Opfer einer Entführung und eines Rachekomplotts. Ohne jede Hoffnung auf Hilfe wird Elise von Maxim Seymore, Marquis of Bradbury, auf einer unwirtlichen deutschen Burg festgehalten. Mit der Zeit aber erkennt Elöise, daß hinter der herrschsüchtigen Fassadfe des Marquis ein leidenschaftliches Herz verborgen ist. Eine wild-romatische Geschichte voll Liebesglut und dunkler Geheimnisse: Tränen aus Gold von Kathleen E. Woodiwiss.

Draskóczy István - A ​magyarországi kősó bányászata és kereskedelme
Draskóczy ​István Bolla Ilona tanítványaként történelem-levéltár szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE). Levéltárosként Esztergomban dolgozott. 1979-től tanít az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1978-ban szerzett egyetemi doktorátust (témavezetője: Gerics József), 1995-ben kandidátusi, 2009-ben akadémiai doktori értekezését védte meg.1998 és 2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt.2015-ben kapta meg az ELTE BTK Gróf Cziráky Antal-díját.2011-től egyetemi tanár. 1990 és 1998 között tanított a Debreceni Egyetemen is. 1991-től tagja az OKTV történelem bizottságának. Itteni tevékenységét Bonis Bona díjjal ismerték el (2014). Az MTA támogatásának köszönhetően két kollégájával (Szögi László és Borsodi Csaba) egyetemtörténeti kutatócsoportot alapítottak 2013-ban, amelynek vezetője. 2015-ben lett tagja az MTA BTK Történettudományi Intézet "Lendület" Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoportnak. Kutatásai elsősorban társadalom- és gazdaságtörténeti kérdéseket vizsgálnak. Számos tanulmányt készített a késő középkori magyarországi sóbányászatról és -kereskedelemről. Jelen mű kutatásai összefoglalása és egyben az első nagyobb léptékű monográfia, amely ebben a témában született.

Ueda Rinko - Tail ​of the Moon Prequel: The Other Hanzo
R ​to L (Japanese Style). Set in feudal Japan, a young woman is found with a huge scar on her back and no memory of who she is. She’s given the name "Kaguya" and taken in by a local brothel where she's put in charge of babysitting and housekeeping duties. Hanzou, the head guard of the nearby castle, starts to pursue her and realizes later that they’ve actually met before...and are enemies! (It turns out this young woman is one of Oda Nobunaga's daughters--Princess Sara.) In the second story, Oda Nobunaga sends Sara to infiltrate the ninja town of Iga to steal a secret gunpowder formula. She is to go under the guise of being the prospective bride of Hanzo Hattori, one of the high-ranking ninja leaders of Iga. Sara willingly goes along with the plan because she doesn't realize that she's got her Hanzo(u)s mixed up!

Marguerite Yourcenar - L'Œuvre ​au noir
En ​créant le personnage de Zénon, alchimiste et médecin du XVIe siècle, Marguerite Yourcenar, l'auteur de Mémoires d'Hadrien, ne raconte pas seulement le destin tragique d'un homme extraordinaire. C1est toute une époque qui revit dans son infinie richesse, comme aussi dans son âcre et brutale réalité; un monde contrasté où pointent déjà les temps modernes, monde dont Zénon est issu, mais dont peu à peu cet homme libre se dégage, et qui pour cette raison même finira par le broyer. L'Œuvre au noir a ontenu en 1968 le prix Femina à l'unanimité. Ce livre a été traduit dans quinze langues.

Trócsányi Zsolt - Az ​Erdélyi Fejedelemség korának országgyűlései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerstin Gier - Verde ​de smarald
Ce ​faci când ti-a fost frânta inima? Corect: vorbesti la telefon cu cea mai buna prietena, manânci ciocolata si te balacesti saptamâni la rândul în propria-ti nefericire. Mai prost e ca, împotriva vointei ei, Gwendolyn are nevoie de toata energia pentru cu totul si cu totul altfel de lucruri: de exemplu, pentru a supravietui. Caci itele încâlcite de dubiosul Conte de Saint- Germain în trecut ajung sa teasa si în prezent o pânza primejdioasa. Pentru a descifra secretul, Gwendolyn si Gideon – lasând la o parte chinurile iubirii – trebuie nu numai sa danseze împreuna menuet la un bal tumultuos din secolul al XVII-lea, ci si sa se arunce cu capul înainte în tot felul de aventuri... Un montagne-russe al sentimentelor, traversând secolele: aventurile lui Gideon si ale lui Gwen, grandios puse în scena de autoarea Kerstin Gier, în cartea a treia a seriei Culorile dragostei. Atât de frumoasa, încât sigur te vei îndragosti de ea!

Ismeretlen szerző - Felfedezők, ​kalózok, gyarmatosítók
A ​XVI. és XVII. század az angol tengeri világuralom és gyarmatbirodalom kialakulásának időszaka. Ekkor lép az angol társadalom a kapitalizmus útjára és a rablólovagok világát felváltja a kereskedők, ipari tőkések, kereskedő és kalózkodó tengerészek uralma. A párszáz tonnás lélekvesztőkön zsákmányra éhes tengerészek indulnak a földgolyó ismeretlen vizei felé. Önzésük és durvaságuk nem ismer határt. Kíméletlenül rabolnak és gyilkolnak, az arany éhsége vezeti őket. Mégsem tagadhatni meg tőlük bizonyos elismerést. Ismeretlen kontinenseket fedeztek fel, számtalan eredménnyel gazdagították az emberiség tudását. E korszak dokumentumaiból állította össze Rázsó Gyula történész e művet, mely egyszerre izgalmas és tanulságos olvasmány.

Batári Ferenc - Vadászi Erzsébet - Bútorművészet ​a gótikától a biedermeierig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Wiles - Shakespeare's ​Clown
This ​book argues that a professional Elizabethan theatre company always contained one actor known as 'the clown'. Its focus is Will Kemp, clown to the Chamberlain's Men from 1594 to 1599 and famed for his solo dance from London to Norwich in 1600. David Wiles combines textual, theatrical and biographical lines of research in order to map out Kemp's career. He shows how Shakespeare and other dramatists made use of Kemp's talents and wrote specific roles as vehicles for him. He discerns a perpetual and productive tension between the ambitions of a progressive writer and the aspirations of a traditional actor whose art was rooted in improvisation. The book also describes the clown tradition in general, dealing with Kemp's inheritance from medieval theatre, with the work of Richard Tarlton, the great comic actor of the 1570s and 1580s, and with Kemp's successor, Robert Armin, who created the 'fool' parts in Shakespeare.

Kertész Erzsi - A ​sárkány nyomában
Gáspár ​1551-ben, a törökvész idején egy labirintusra bukkan... Dani 2019-ben nem találja a helyét a barátai között... Gáspár egy rejtélyes férfival találkozik, aki nagy feladatot bíz rá... Dani egy középkori lovag elbeszélését olvasva különös dologra lesz figyelmes... A két fiú sorsa a több, mint 500 év távolság ellenére összefonódik, és olyan képességeket fedeznek fel önmagukban, amelyek addig valahol egészen mélyen rejtőztek bennük... legalább olyan mélyen, mint a pásztói oskolamester háza alatti veremben talált értékes középkori leletek. A fantázia és a történelem keveredik Kertész Erzsi lebilincselő regényében, amely Pásztó történetének és egyben a magyar történelemnek egy egészen eddig rejtett, mégis fontos részletét mutatja be az olvasónak. A történetből megismerhetjük a törökök elől menekülni kényszerülő Gáspárt és Danit, aki elszántan próbálja kinyomozni, vajon a pásztói oskolamester háza tényleg misztikus kincseket rejt-e. Ezt olvasd az Egri csillagok előtt! Abszolút történelem Abszolút misztikum Abszolút lovag

Káldy-Nagy Gyula - A ​Budai Szandzsák 1546-1590. évi összeírásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stanko Andrić - Kapisztrán ​Szent János csodái
„A ​törökök felett aratott dicső győzelmet Nándorfehérvárnál a magyarok isteni segítséggel vívták ki, melynek szerzője egyedül Kapisztrán Szent János volt." A csata ferences hőse az oszmán seregek felett aratott diadal után eltemette barátját, Hunyadi Jánost és néhány hónappal később követte őt a sírba. Kapisztrán végső nyughelyéül tudatosan választotta a szerémségi Újlakot, hogy holtában is védelmezze a kereszténység határait. Az itáliai ferencest nemcsak rendtársai tisztelték szentként, hanem a magyar nép is. Sírhelye körül megsokasodtak a csodák: rövid idő leforgása alatt Újlak a Magyar Királyság legforgalmasabb zarándokközpontja lett. A szent sírja és csodatévő híre tömegeket vonzott. Kapisztrán János posztumusz csodáinak kedvezményezettjei nem találkoztak a szenttel, nem ismerték őt közelebbről. Saját elképzeléseik, felfogásuk, hitéletük alapján alkottak róla képet. Né- hányan barátságosabb, nagylelkűbb személynek tartották, mint amilyen valójában volt; mások épp ellenkezőleg, bosszúálló, akadékoskodó vagy faragatlan alaknak vélték. Kapisztrán utóélete ezekből a különböző felfogásokból tevődött össze. Abban mindenki egyetértett, hogy csodatévő erejű szent volt. Csodákra pedig szükségük volt az embereknek. Kapisztrán sokaknak segített, akik hozzá fohászkodtak: fájdalmuk enyhült, betegségük elmúlt, kiszabadultak a fogságból. A közbenjárására történt csodálatos eseményeket a helyi obszerváns ferencesek Újlak polgáraival együttműködve vaskos jegyzőkönyvekben örökítették meg. Ezek a csodagyűjtemények a középkori magyar vallás-és társadalomtörténet egyedülálló dokumentumai. Stanko Andric a kódexek gondos vizsgálata alapján mutatja be a „csoda mezejét," azt a légkört és azokat az elvárásokat, melyek Kapisztrán csodáit lehetővé tették a késő középkori Magyarországon. Lenyűgöző filológiai detektívmunkája eredményeképp nemcsak Mátyás király kedvenc szentjének virágzó kultuszát ismerjük meg, hanem a régmúlt magyar társadalmát is a királytól a parasztasszonyig.

Sós Endre - Cervantes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Szentivánéji ​álom / Romeo és Júlia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Péter Katalin - Házasság ​a régi Magyarországon
Péter ​Katalin ebben a könyvében azzal a meglehetõsen elterjedt nézettel vitatkozik, miszerint a hagyományos társadalmak tagjai érzéketlen fatalisták voltak. Bemutat nõket, akik boszorkánytól kérik, hogy varázsolja szerelmessé a férjüket, és férfiakat, amint beteg feleségüket látogatják, mert orvosasszonyra bízták õket. Sok forrás adatai alapján írja le a jó házasság társadalmi normájának érvényesülését, valamint ugyancsak sok forrás segítségével a norma sérelmeit. A könyv különös érdekessége az, hogy egyszerre szól hatalmas várak és falusi kis házak lakóiról.

Tinódi Sebestyén - Eger ​vár viadaljáról való ének
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók