Ajax-loader

'etika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Gene A. Getz - A ​férfi a Biblia tükrében
A ​szerző a Timóteushoz és a Tituszhoz írt levél alapján tükröt tart az olvasó elé: "Mit vár Isten a férfiaktól?" Kiscsoportos foglalkozásokra is. Tartalom: 1. Merre is tartunk? 2. Feddhetetlen 3. Egyfeleségű férfi 4. Megfontolt 5. Józan 6. Tisztességes 7. Vendégszerető 8. Tanításra alkalmas 9. Nem részeges 10. Nem önkényeskedő 11. Nem indulatos 12. Nem kötekedő 13. Viszályt, veszekedést kerülő 14. Megértő 15. Nem pénzsóvár 16. A maga háza népét jól vezeti 17. A kívülállóknak is jó a véleményük róla 18. Hajlandó a jóra 19. Igazságos 20. Kegyes 21. Ne újonnan megtért ember legyen

Fernando Savater - Etikáról ​Amador fiamnak
Fernando ​Savater a kortárs spanyol filozófia és esszéirodalom egyik világszerte ismert és elismert alkotója. Az etika tárgykörében megjelent főbb művei: La tarea del héroe, 'A hős feladata' (esszé kategóriában 1982-ben Nemzeti-díjas); Invitación a la ética, 'Meghívó az etikához' (Anagrama-díj); El contenido de la felicidad, 'A boldogság mibenléte'; Ética como amor propio, 'Az etika mint önszeretet'; Humanismo impenitente, 'Megátkozott humanizmus'. A fiatal olvasóközönséghez szóló Etikáról Amador fiamnak és Politikáról Amador fiamnak című könyvei nemcsak hazájában arattak nagy sikert, hanem külföldön is: eddig harminc országban huszonhét nyelven jelentek már meg.

André Comte-Sponville - Kis ​könyv a nagy erényekről
A ​fiatal filozófusnemzedék jeles tagjának, Comte-Sponville-nak ez a munkája az 1995-ös esztendő egyik legnagyobb francia könyvsikere volt. Tizennyolc fejezetben kíséri végig olvasóját a "nagy erényeken", kezdve az udvariasságon (ami még nem erény: Comte-Sponville szerint csak erények híján szorulunk rá), végezve a szereteten (ami már nem erény, s az erényekre épp azért van szükségünk, mert nem tudunk szeretni). Szó kerül a "sarkalatos erényekről", a türelem vagy az igazságosság nagyon is mai problémáiról, de olyan, a modern korban többnyire elfeledett vagy "ásatagnak" tekintett fogalmakról is, mint az alázat, az irgalmasság, a tisztaság vagy a szelídség. A szerző a morálfilozófia oldaláról közelít tárgyához, de olvasásához nincs szükség filozófiai előképzettségre, s mi sem áll távolabb tőle, mint a kioktatás vagy fogyatékosságaink ostorozása: gyöngéd kézzel vezetget a legnagyobb filozófusok és vallási gondolkodók gondolatébresztő írásaiból vett szemelvények közt Platóntól, Arisztotelésztől és Szent Páltól kezdve Spinozán, Kanton, Szalézi Szent Ferencen át Rawlsig és Simone Weilig.

Bonifert Anna - Állatvédők ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pacskovszky Zsolt - Rigler Ilona - Hogyan ​élheted túl, ha rád száll az osztály?
A ​Móra Kiadó 9-11 éves gyerekeknek szóló pszichológiai könyvsorozatának kötetei egy-egy lelki problémát járnak körül. A könyvek két részből állnak: egy történetből és a hozzá tartozó, segítő feladatokból, tanácsokból, amelyek magyarázzák és feloldják az olvasóban az ábrázolt konfliktust és érzelmeket. A kapcsolódó feladatok, tanácsok a Heim Pál Gyermekkórház mentálhigiénés szakembereinek szakmai tudásán alapulnak, a történetek a szakmai csapat és Pacskovszky Zsolt író közös munkájával valósultak meg. A sorozat első kötete a kiközösítés témakörével foglalkozik. "...mi sokszor nem is gólra játsszuk a focit. Aznap se gólra játszottuk. Hanem kapufára" - meséli Patrik, akinek osztálytársai megdöbbentő játékot eszelnek ki arra, hogy egymást megleckéztessék.

Andrei Pleşu - A ​madarak nyelve
„... ​megfontolás tárgyává kívánom tenni önök előtt általában és a kultúra értelmének kérdését korunkban. Önmagában véve ez nem »a kultúra« kérdése, mihelyst ugyanis valakinek »foglalkozása« a kultúra, a kérdés úgy tevődik fel, hogy miként lehet ezt a minőséget megélni, milyen egzisztenciális státust szerezhet valaki ezáltal, hogyan fog mozogni saját világában, mint ennek a címkének a hordozója." Andrei Plesu, a sokoldalú kortárs román szerző összegyűjtött tanulmányaiban egy emberközeli etikai elmélet kidolgozása mellett olyan szerzőkről ír, mint Platón, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, vagy éppen Francesco Guardi velencei festő képeit elemzi. A szövegek nem elsősorban ismereteket közölnek, hanem a rákérdezésre, a polémiára ösztönözve jártasságunkat teszik próbára a bölcselkedés művészetében.

Leszek Kołakowski - Újabb ​kis előadások nagy kérdésekről
A ​világhírű lengyel filozófus nem leereszkedik a mindennapi élet felvetette kérdések előtt bizonytalanul toporgó, de a saját érdekében mindenáron válaszolni akaró emberhez, hanem szelíd szóval, világos okfejtéssel felemeli magához. Tudatja ezzel az abszolút igazságra vágyó emberrel, aki útmutatást kíván napi cselekedeteihez, hogy bár korlátozott emberi tudásunk, megismerésre való képességünk miatt nehezen kimondhatók a végső válaszok, mindez még nem jelenti, hogy ezek a válaszok nem léteznek. Isten és önmagunk lényegének megértése folyamat, amelynek talán soha nem lesz vége. "Az én hitvallásom azon alapul, hogy a jó és a rossz megkülönböztetése az erkölcsi intuíción múlik, sőt mi több, ez a megkülönböztetés tulajdonképpen az emberi világban felmerülő minden kérdésre vonatkozik" - írja a lengyel filozófus. Leszek Kołakowski kis előadásainak második sorozata - az első Magyarországon is nagy sikert aratott - az okos, érzékeny és erkölcsös életre nevelő kalauz.

Bernard Mandeville - A ​méhek meséje
Mandeville ​műve mesés példázat formájában fogalmazza meg cinikus tételét, mely szerint az egyéni vétkek gazdasági szempontól a társadalom javára válnak, végső soron tehát -a közösség szempontjából - hasznosak. Ennek az alaptételnek kifejtése és bizonyítása A méhek meséje: a korai kapitalizmus elfogulatlan, szellemes szatírája, melynek több gondolata komoly hatással volt a közgazdaságtanra és filozófiára. A kérdés, hogy az erkölcsi normák természetes, belső érzékünkből erednek-e vagy mesterséges társadalmi konstrukciók, a mai napig újra visszatér a közösségelvű és az utilitarista erkölcs- és politikafilozófiák vitájában. A méhek meséje tehát nem csak mint filozófiatörténeti forrásszöveg, de mint gondolatébresztő, vitára ingerlő olvasmány is érdekes lehet.

Christopher West - Jó ​hírek a házasságról és a szexualitásról
Annak ​ellenére, hogy a Katolikus Egyház világos tanítással rendelkezik a házasságról és a szexualitásról, sokan nincsenek tisztában ennek minden részletével. Christopher West - számos bestseller szerzője e témában - II. János Pál pápa A test teológiája című műve alapján egy gyakorlati kézikönyvet ad az olvasók kezébe. Mint férj és apa - aki keresett előadó a fiatalok körében - jól ismeri a házasság örömeit, nehézségeit, és a katolikus tanítással szembeni ellenvetéseket. Így kendőzetlen nyíltsággal, a mai kor nyelvén tudja megvilágítani a "mik" mögötti "miérteket". Van-e különbség a tisztaság tekintetében a randevúzó és a már eljegyzett párok között? Miért tartja megengedhetetlennek az Egyház a fogamzásgátlást? Miért tiltja a mesterséges megtermékenyítést? Mi a katolikus álláspont az azonos neműek egymás iránti vonzalmáról? Magasabbrendű hivatás-e a szüzesség, mint a házasság? Vajon az Egyház a szexualitásról is tévedhetetlenül tanít? Házasságra készülőknek, jegyeseknek és házasságban élőknek egyaránt fontos lehet, hogy ismerjék a választ az ilyen és ehhez hasonló, gyakran fölmerülő kérdésekre.

A. N. Kovaljov - A ​diplomácia ábécéje
A ​diplomácia egyidős az államok kialakulásával. Már az ókori államok elküldték egymáshoz követeiket, akik révén politikai, gazdasági, később kulturális kapcsolatokat tartottak fenn. Maga a szó tárgyalási készséget, a külügyek intézésével kapcsolatos tevékenységet jelent. A szerző, ismert szovjet diplomata, jelentős nemzetközi események tükrében mutatja meg a diplomáciai gyakorlatot, a szovjet diplomácia küzdelmeit a békés egymás mellett élésért, az államok közti kapcsolatok normalizálásáért. "Ábécéje" ez a könyv a diplomáciának annyiban, hogy az olvasó mintegy rendszerben láthatja a diplomáciai élet bonyolult és szigorú szabályait, betekintést nyerhet a dokumentumok, a tárgyalások előkészítésének nehéz munkájába, képet kap arról, milyen magas követelményeket állít az élet a diplomaták elé.

Piotr Pawlukiewicz - Fiatalok ​beszélgetnek
Egyszer ​egy fiú ezt mondta nekem: "Ti, felnőttek olyanok vagytok, mint a mesterlövészek. Mindig beletrafáltok abba, ami a legkellemesebb vagy legérdekesebb. Mint egy a sok "mesterlövész" közül be kell vallanom, hogy valóban elég gyakran a frontvonalon helyezkedek el a fiatalok szabadságszférájának szűkítésében, viszont vannak helyzetek, amikor a tizenévesekkel mélységesen együtt érzek. Főként olyankor értem meg őket, amikor idegesíti őket, hogy a felnőttek a "miért nem szabad kérdésükre" - "csak-kal válaszolnak. Ki az, aki közülünk nem vett még részt ilyen párbeszédekben: - Nem nézhetsz, kisfiam, ilyen filmeket! - De miért, apu? - Mert a te korodban én sem néztem ilyeneket! Talán ez a könyv segít valakinek abban, hogy találkozzon az Úttal, az Igazsággal és az Élettel. Azzal, aki az igazi szabadság Forrása.

Jan Assmann - Uralom ​és üdvösség
A ​könyv alapgondolata szerint, amelyet Assmann összehasonlító módon az ókori Egyiptom és az ókori Izrael példáján szemléltet, a társas embervilág kulcsfontosságú kategóriái, amilyenek a hatalom, az igazságosság vagy akár a bűn, a politikai szférában születtek meg és váltak gyakorlattá, és csak később kezdődött meg a teologizálásuk, vagyis vallási átültetésük. Ez a tézis bevallottan a híres politikai filozófus, Carl Schmitt állításának az inverze, aki a politikai kategóriák teológiai eredetét vallotta és újkori szekularizálódásukat vizsgálta. Ebben az értelemben Assmann a politikai teológia előtörténetét írja meg, azaz a schmitti tézist nem egyszerűen megfordítja, hanem a múlt mélyére ás, és ott ellentétes irányú folyamatokkal találkozik. A könyv nem csupán az ókori Egyiptom és Izrael iránt érdeklődő olvasók számára megkerülhetetlen, de mindazon kulturális, teológiai, társadalom- és eszmetörténeti, valamint politikai gyökerek feltárásával, azok napjainkra gyakorolt hatásával foglalkozó olvasók, kutatók és diákok számára is döntő fontosságú, akik érteni szeretnék azokat a kulturális és politikai folyamatokat, melyeket a mindennapokat is befolyásolják.

Alexander McCall Smith - The ​Sunday Philosophy Club
Amateur ​sleuth Isabel Dalhousie is a philosopher who also uses her training to solve unusual mysteries. Isabel is Editor of the Review of Applied Ethics - which addresses such questions as 'Truth telling in sexual relationships' - and she also hosts The Sunday Philosophy Club at her house in Edinburgh. Behind the city's Georgian facades its moral compasses are spinning with greed, dishonesty and murderous intent. Instinct tells Isabel that the young man who tumbled to his death in front of her eyes at a concert in the Usher Hall didn't fall. He was pushed. With Isabel Dalhousie Alexander McCall Smith introduces a new and pneumatic female sleuth to tackle murder, mayhem - and the mysteries of life. As her hero WH Auden maintained, classic detective fiction stems from a desire for an uncorrupted Eden which the detective, as an agent of God, can return to us. But then Isabel, being a philosopher, has a thing or two to say about God as well.

Linda Dillow - Lorraine Pintus - Érdemes ​várni
Miért ​kellene várnod? A könyvben megtalálod a választ! Isten minden nőnek már a születésekor egy olyan ajándékot adott megőrzésre, amit a házasságban megoszthat férjével. Mindez időszerűtlen a XXI. században? Mit tegyél, ha már eltékozoltad ezt az ajándékot? A könyv az újrakezdéshez is segítséget nyújt. Korunkban hatalmas zűrzavar uralkodik a szexualitás területén. Az élvezetek hajszolása közben a ma embere egyre kiégettebb, csalódottabb és a lelke mélyén arra a teljességet biztosító szexuális élményre vágyik, ami Isten eredeti tervében szerepel. Linda Dillow könyve segít ezt a tervet a mindennapokban megvalósítani. Ez a könyv Isten szexuális tisztaságára alkotott tervéről szól, valamint arról, hogyan érez irántad, a leánya iránt. Ez az a könyv, amit boldogult egyedülálló korunkban mi is szívesen fogadtunk volna, mert sok szívfájdalomtól mentett volna meg minket. Linda Dillow tanít és segít a női szolgálatok megszervezésében. Négy gyermek édesanyja és nagymama. Férjével a Colorado állambeli Monument városában él.

David Gooding - John Lennox - Biblia ​és etikai nevelés
A ​könyv egyszerre több célt is elér: bevezet a Bibliába, serkenti a logikusan gondolkodó embert, kedvcsináló a krisztusi élethez, bátran kimondja az olvasó esetleges kételyeit, kérdéseit, és türelmes, meggyőző választ ad azokra

Albert Schweitzer - Az ​élet tisztelete
A ​cselekvés útja mint spirituális ösvény sorozat második kötete Albert Schweitzer életéről és munkásságáról igyekszik keresztmetszetet nyújtani. Schweitzer (1875-1965) a XX. század egyik kiemelkedő egyénisége volt, akinek életútjában egyedülállóan forrt egybe a gyakorlati cselekvés az elméleti munkássággal. Harmincéves korában, neves teológusként és orgonaművészként, praktizáló tanárként és lelkészként, mintegy hátat fordítva addigi életének, elvégzi az orvosi egyetemet, majd egy afrikai gyarmaton, a gaboni Lambarénéban kezd praktizálni. „Örömmel végeztem lelkészi és tanári munkámat. Új tevékenységem során azonban nem beszélni fogok a szeretet vallásáról, hanem gyakorolhatom azt” - írja döntéséről. Az elkövetkező évtizedekben több száz beteg ellátására alkalmas kórházfalut hoz létre. Schweitzer mint keresztény-humanista gondolkodó is jelentős életművet hagyott hátra. Az erkölcsi kérdésekről szóló tizenkét prédikációban szokatlan nyíltsággal szól olyan, napjainkban is aktuális kérdésekről, mint például a tulajdon jogossága vagy az emberiesség és az anyagias érdek ütközése. Filozófiai nézetei az élet tiszteletének filozófiai-etikai felfogásában kristályosodtak ki, amelynek lényege, hogy az ember egyrészt a világ „érthetetlenül titokzatos és gyötrelmes” voltából, másrészt saját és mások leküzdhetetlen és elemi erejű életakaratából kiindulva felismeri azt, hogy a cselekvés egyetlen következetes útja az, ha „...nem csupán önmagának él. Ellenkezőleg: egynek érzi magát az összes környező élettel, átéli sorsukat, mint a sajátját, minden erejével segíti őket és nincs nagyobb öröme, mint kivenni részét az élet kibontakoztatásában vagy megmentésében.” Eközben az illúziókba menekülő önzés helyett a világgal és saját sorsával bátran szembesülve valódi spirituális tudásra tesz szert. „Az élet tisztelete, belső parancstól ösztönözve, a beletörődés komor völgyén át, elvezet benünket az életigenlés fénylő csúcsaira.”

Őszentsége a Dalai Láma - Túl ​a valláson
"Nyilvánvaló, ​hogy hiányzik valami abból, ahogyan mi, emberek éljük az életünket. De vajon mi? Én úgy vélem, az alapvető probléma az, hogy minden területen túlságosan nagy figyelmet szentelünk a külsőségeknek, az anyagiaknak, és túlságosan keveset az erkölcsöknek és a belső értékeknek." "A vallás sok millió embernek nyújtott segítséget a múltban, sok milliónak segít ma, és sok milliónak segít majd a jövőben is. Azonban ma már sokan vannak a világon, akik egy vallás tanításait sem követik. Egy adott vallásra épülő etika csak az emberek egy részét képes megszólítani; minden ember számára nem értelmezhető." "Ma olyan etikai megközelítésre van szükség, amely nem a vallásra épül, s ezért egyaránt elfogadható azok számára, akik hittel élnek, és azok számára is, akik nem - egy világi etikára."

Hannah Arendt - A ​sivatag és az oázisok
A ​kötet lehetővé teszi, hogy az olvasó olyan eredeti politikai filozofálással szembesüljön, amelynek gondolati és nyelvi szuggesztivitása alól akkor is nehéz kivonnia magát, ha a "Mi a politika?" kérdését elméletileg más módon szokta szemlélni. Még ha az itt megjelent darabok csak egy részt mutatnak is be abból, hogyan igyekezett Hannah Arendt átfogó választ adni a mi korszakunkban a politikum természetére irányuló egzisztenciális kérdésre, akkor is igen lényegbevágó bepillantást engednek politikai filozófiájába, világszemléletébe, gondolkodásának és írásmódjának összetéveszthetetlen egyediségébe és eredetiségébe. A(z) A sivatag és az oázisok Könyv szerzője Hannah Arendt.

Ancsel Éva - Töredékek ​az emberi teljességről
Ancsel ​Éva 1976-ban megjelent esszékötetének második kiadását új etikai írásokkal egészítette ki. A szerzőnek az a meggyőződése, hogy nem a tévedésektől és a kudarcoktól, de még csak nem is a gyarlóságoktól kell félteni az embereket - mindannyiunkat -, hanem a hazugságoktól. Még az akaratlan és egészen kis hazugságoktól is, beleértve a szavak fölösleges használatát, amelyben ugyancsak köntörfalazást, nyelvi álöltözetet lát. Ezért törekszik a hétköznapok és az emberélet egészét érintő morális problémák tömör megnevezésére. "Mi koptatja az embereket?" - kérdezi indító írásában, hogy válaszként újra meg újra fölmutassa magunk ácsolta korlátainkat, gyávaságból eredő felejtéseinket, arasznyi bűneinket, jobb lehetőségeinket is sokszor elfecsérlő kisszerűségeinket. A hétköznapok etikáját Ancsel Éva nem választja el az emberi szenvedélyek világától, de azokat emeli ki közülük, melyekben ellenőrt lát a morális gyöngeségek leküzdésére. Új írásaiban elsősorban az emberélet történelemmel érintkező morális problémáit fogalmazza meg. Gondolatai József Attila-i magatartás körül rendeződnek el, ez az a középpont, amely felől bírálja a mizantrópiát, az öröm analfabétáit, a sértettek gőgjét, a minden nemet és minden igent elrebbentők kétértelműségeit. A sokat érteni tudó és ennek a világértésnek a terhét vállára emelő, meggörnyedő, de rezignációt nem ismerő ember dicséretét mondja el több változatban is. Azok dicséretét, akik a kifosztottságot nagylelkűségbe tudják átfordítani, s a fele igazságért is úttalan utakra indulnak.

Kodolányi János - A ​hazugság öl
Ha ​nem követeljük magunknak az örökkévalóságot, elveszítjük a mát is - mondta Kodolányi János 1943 nyarán Balatonszárszón. 1927-ben a dunántúli falvakban pusztított az egyke, a parlamentben erkölcsről, jogrendről, Mária-kultuszról, az anyaság szentségéről prédikáltak a honatyák. Kodolányi János zengő című, indulatos, vádló röpiratot írt: A hazugság öl. A honatyák a jelent, Kodolányi János a jövőt akarta megmenteni.

Bogdán István - Res ​ultimae - Lex historiae
Bogdán ​István nemcsak a technikatörténészek, a papírológia, a mértékrendszertan tudósai és a mesterségtörténészek körében ismert szakember. Ő az, akit a 60-as évektől gyakran hallottunk a rádióban, amint gyermekeknek és fiataloknak magyarázta a régi magyar mesterségeket. Jelen kötetében mint historikus gondolkodik és gondolkodtat el azokról a végső dolgokról, amiket már (vagy még) nem lehet semmiféle mértékkel mérni, mégis az élet alapját képezik és áthatnak mindent. A kis kötet logika-etika-metafizika egyszerre, úgy elbeszélve, hogy az olvasó észre sem veszi, milyen magasságokba vezették el. A közeljövőben jelenik meg a szerző "Mesék mindenkinek" című kötete, melyben e végső dolgok mindennapi vetületei válnak mesékké.

Dr. Kovács József - A ​modern orvosi etika alapjai
A ​könyv 1. kiadása 1997-ben jelent meg, s széles körben használták az egyetemi oktatásban, ill. a posztgraduális egészségügyi menedzserképzésben. Jelen második kiadása az első átdolgozása, amit az tett szükségessé, hogy az eltelt majdnem két évben számos, az orvosi etikát is érintő változás történt Magyarországon. Az 1997-es egészségügyi adatvédelmi törvény, az új egészségügyi törvény, az 1998-as Magyar Orvosetikai Kódex lényeges változást hozott a hazai orvosi gyakorlat jogi és etikai kereteiben. Számos olyan elv, mely a könyv első kiadásában csak mint kívánatos etikai norma jelent meg, de ami jogilag akkor még nem volt elérhető Magyarországon (pl. élő végrendelet, életfenntartó kezelések bizonyos formáinak visszautasíthatósága, a főbb betegjogok listája, a betegjogi képviselő intézménye stb.) azóta jogilag is elfogadott lett. A könyv szerzője - aki felkért szakértőként maga is egyik kidolgozója volt az új egészségügyi törvénynek - az említett változásokat figyelembe véve frissítette fel a könyv anyagát, utalva az 1997 óta bekövetkezett etikai és jogszabályi változásokra.

Gáll Ernő - Az ​erkölcs dilemmái
Az ​erdélyi irodalomtörténész és szociológus Gáll Ernő esszéiben az egyetemes emberi nem az egymástól különböző sajátosságok feladása, a sokszínűségnek valaminő homogén szürkébe való összemosása, hanem minden sajátosságnak (személynek vagy közösségnek) olyan önmaga identitását kifejező megvalósulása, amely semmilyen más sajátosnak hasonló törekvését nem fenyegeti és nem korlátozza, illetve képes az egyetemeshez való igazodás jegyében önkorrekcióra, önmaga olyan meghaladására, melynek során levetkezi más sajátosságok sértő vagy veszélyeztető vonásait, anélkül hogy feladná a maga sajátos értékeit, hiszen éppen ezekkel gazdagítja az egyetemest. A szerző szélesebb értelemben vett érdeklődési köre a szociológia és az etika, ezen belül elsősorban az értelmiségszociológia és a nemzeti–nemzetiségi kérdés szakembereként ismert. A művelődés formálásában egyrészt szerkesztői gyakorlatával, másrészt elméleti munkásságával vett részt.

Kovács Gusztáv - A ​páciens neve: Doktor House
Van ​aki rajong Doktor House-ért, van aki ki nem állhatja. Egy biztos: az öntörvényű és zseniális orvos alakja senkit sem hagy hidegen – még a teológusokat sem. Kovács Gusztáv könyve a bioetika szemüvegén keresztül vizsgálja a népszerű televíziós sorozatot. A kérdés, amire a szerző választ keres, vajon tanulhatunk-e valamit az emberről és az erkölcsről, ha elgondolkodunk a sorozat által felvetett provokatív kérdéseken? A megoldást megtaláljuk a Pécsi Hittudományi Főiskolán kiadott könyvben. Az egyes epizódokat elemezve szinte észrevétlenül nyerhetünk betekintést az életet érintő legfontosabb etikai kérdésekbe, és törhetjük a fejünket olyan témákon, mint a szervátültetés, az abortusz, a genetika, vagy Isten léte. A könyv persze nem kész válaszokat ad, inkább munkát – a felszólításnak megfelelően: Ne csak nézz, gondolkozz!

David DeGrazia - Az ​állatok jogai
Rendelkezhetnek-e ​az állatok erkölcsi jogokkal? Ha igen a válasz, akkor mit értünk alatta? Milyen az állatok mentális élete, és milyen életminőséget szánunk nekik? David DeGrazia válaszaiban azt is feltárja, hogyan bánunk az állatokkal az állatkertekben és a tudományos kísérletek során.

Oswald Chambers - Bibliai ​etika
"Ez ​a könyv egy igazi kincs. Igaz, hogy a borítója nem igazán segít, hogy ezt felfedezzük... A szerző legismertebb írása: - "Krisztus mindenek felett" - napi áhítatós könyv. A könyv alcímei: - erkölcsi parancsok - hogyan tudom azt tenni, amit tennem kell? Erkölcsi alapelvek - Az erkölcsi egyén - Szellemi fejlődés - építkezés. A lelkesedés etikája - Krisztussal a filozófia iskolájában... Részlet a könyvből: - A nevelés megszabja viselkedésünket, viselkedésünk pedig szokásainkból tevődik össze. A jól nevelt és a neveletlen ember közti különbség éppen itt van. Amikor a jól nevelt ember új körülmények közé kerül, mindig tudja miként viselkedjen, mert elméje el van látva a jó viselkedés példáival. Amikor egy neveletlen ember kerül új körülmények közé, nem tudja, mit kell tennie, és kifogásolhatóan viselkedik. A szellemi nevelés és a szokások között a kapcsolat az, hogy megtanulom a testemet rávenni a gyors cselekvésre, a Szent Szellemtől kapott nevelés szerint. Ha új körülmények között találom magam, nem leszek tanácstalan, mert az Isten kegyelmének törvénye szerint nevelődöm."

Dr. Bak Sándor - A ​bűn rövid története
Egy ​1955-ben született ügyvéd, közgazdász, választott bíró és mediátor könyvbefoglalt üzenete ez a mű. A szerző határozott álláspontja az, hogy nem árt néha túl látni, esetleg túl lépni e szűk földi tájakon, ahol oly gyakoriak a katarzis nélküli, de már hálózatokká nőtt drámák.

Kecskés Pál - A ​házasság etikája
A ​könyv a válságba jutott házasság etikáját elemzi és ad irányelveket annak helyreállítására mind az egyén, mind az állam számára. A könyv 1928-ban jelent meg, de a házasság szentségi volta és annak megmentésének módszerei ugyanazok ma is. A könyv befejező sorai: „Jobb jövendő eljövetelét azok a családok ígérik, melyek nem akarnak tudni a házasság válságáról. Nem akarnak tudni róla, mert előttük a házasság megszentelt viszony, nagy, erkölcsi valóság, melyet fenn kell tartani, melyet nem szabad válságnak kitenni. A házasság válsága nem fenyeget ott, ahol erénynek tartják a nő tisztaságát, ahol becsület kérdését képezi a férfi részére a hűség megtartása, ahol örülnek a gyermek nevetésének, ahol a gyermekek hálás szeretettel ragaszkodnak szüleikhez, ahol nem nehéz egymásért áldozatot hozni, mert tudják egymást tisztelni. A házasság válsága ott következik be, ahol válságba jutott az emberi élet legnagyobb értéke: a tiszta erkölcs.”

Heller Ágnes - Az ​aristotelési etika és az antik ethos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joanna Brien - Ida Fairbairn - Pregnancy ​& Abortion Counselling
Pregnancy ​and Abortion Counselling is written for professionals who give counselling, information and support to women deciding whether to terminate or continue with their pregnancy. The book also offers practical advice for professionals who give post-abortion counselling and generic counsellors who see individuals at a later date when difficulties about the abortion may surface. Guidance is given on how to approach special situations, such as a client who is depressed, HIV positive or pregnant following abuse. Taking into account the particular pressures of working in this field, Pregnancy and Abortion Counselling is relevant to a wide readership of health professionals, including doctors, midwives, nurses, health visitors and all those involved in community work and counselling.

Huszár Tibor - Gondolatok ​a munkaerkölcsről
"... ​a jövedelemszabályozás további finomítása nyilvánvalóan a munkafegyelem javításának fontos feltétele. Semmilyen gazdasági szabályozó vagy szigorító rendszabály nem képes azonban kikényszeríteni a munka ethoszát, a vállalati célokkal való azonosulás szándékát. A munka-fegyelem nem azonos a munka-morállal, amely elválaszthatatlan az ember világnézetétől, az élet céljáról és értelméről vallott felfogásától, bensővé tett, sajátjának vallott értékrendjétől. E kérdéskomplexumnak nyilvánvalóan vannak társadalmi s személyes vonatkozásai. A társadalmiak egyrészt kapcsolatosak a munka objektív feltételeivel, másrészt azzal, hogyan értékeli a társadalom a szellemi és a kétkezi munkát. A munkatevékenység, a hivatástudat az egyén személyiségképletének is fontos jellemzője. A pontosság, az igényesség, a tökéletességre törekvés nemcsak >>dologi érték<<, a termelés csereértékké átváltható emberi tényezője, de jellemvonás, személyiségjegy is. Az emberi cselekvés motivációs bázisát a szocializmus viszonyai között különösen nem szűkíthetjük le az érdekvonatkozásokra: a munkás élet, a köz javát is gyarapító munkateljesítmény, a hivatástudat társadalmi-erkölcsi megbecsülése ösztönzési rendszerünk szerves alkotóelme kell hogy legyen."

Hársing László - Korok ​és eszmények I-II.
Az ​eszmények nem kinyilatkoztatások, nem is az emberi természetbe maradandóan bevésett életviteli minták, hanem az emberi szellem olyan alkotásai, amelyek a történelmi lét kihívásaira adott válaszként születtek meg. A valóság és a rajta mindenkor túllépni inspiráló eszmény feszültségének gondolati számbavétele feltétele annak, hogy ne menjünk el értetlenül azon hatalmas erőfeszítések mellett, amelyek az élet és a kultúra maradandó értékeinek létrejöttéhez vezettek. Az eszmények legtöbbször elérhetetlenek, nemegyszer tévutak megjárására csábító illuzórikus válaszok. Ezek azonban olyan történelmileg mindenkor szükséges bizonyosságok, amelyek nélkül aligha lehetne emberhez méltóan élni.

Kollekciók