Ajax-loader

'etika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jodi Picoult - Tizenkilenc ​perc
Tizenkilenc ​perc alatt lenyírhatod a ház előtt a füvet. Befestheted a hajad. Megnézheted egy hokimeccs első harmadát... Tizenkilenc perc alatt meg tudod állítani a világot, és akár le is szállhatsz róla.

Arkagyij és Borisz Sztrugackij - Borisz Sztrugackij - A ​kárhozott város
A ​város az égbe nyúló, megmászhatatlanul sima fal és a feneketlen Szakadék közé szorítva éli mindennapinak igazán nem mondható mindennapjait. Lakói - németek, amerikaiak, oroszok, japánok, kínaiak, svédek és még ki tudja, hogy hányféle náció fiai-lányai - sokat vitatkoznak arról, vajon a Földön vagy egy másik bolygón, esetleg egy másik galaxisban vannak-e. Csak azt tudják, hogy valamennyien önként vállalták (ki az életét mentve, ki lelkesedésből, esetleg puszta kíváncsiságból), hogy részt vegyenek a Kísérletben. Csakhogy a Kísérletről nem tudnak, nem is tudhatnak semmit, hiszen ha tudnák, miről van szó, az befolyásolhatná viselkedésüket, cselekedeteiket... Így viszont lassan megszokják a legképtelenebb dolgokat, a Várost váratlanul elárasztó majmokat, a helyet önkényesen változtató Vörös Épületet, az abszurdnál abszurdabb rendelkezéseket is, hiszen ki tudja... A Kísérlet az Kísérlet. A tudományos-fantasztikus irodalom klasszikusnak számító Sztrugackij fivérek nevét a műfaj magyar rajongói is jól ismerik. A kárhozott város című regényük nagyon sokáig nem jelenhetett meg, a szovjet rendszer talán nem szerette volna, ha az olvasó megtudja, miről is szól a Kísérlet...

Vankó Zsuzsa - A ​boldogság törvénye - Bibliai etika
E ​könyv címe és alcíme két állítást foglal magában. Az egyik állítás úgy hangzik, hogy a bibliai etika nem egyebet tanít, mint a boldogság törvényét. Egészen más elképzelésük van az embereknek a bibliai etikáról vagy erkölcstanról általában. Azt gondolják, hogy merev valláserkölcsi előírások halmaza, amelyek egy emberidegen vallási eszmény megvalósítására irányulnak; az ember boldogságához nemcsak hogy nincs közük, de ellenségei is annak. Igaz lehet ez ember alkotta valláserkölcsi kódexekre vonatkozóan, a Bibliában azonban egészen más etikai rendszer tárul elénk...

David Robinson - Az ​üzleti élet illemtana
A ​magánélet udvariassági formulái természetesen az üzlet világában is betartandóak, ám ezek alapos ismerete nem elég a sikerhez. Sok apró szabály van, melyek elsajátítása és alkalmazása hozzájárulhat a hatékonyabb munkavégzéshez, a kölcsönösen hasznos kapcsolatok kialakításához és a személyes fejlődéshez, karrierépítéshez. Felvételi beszélgetés, telefon, levelezés, e-mail, ügyfelek és beszállítók, modortalan kollégák - megannyi megoldásra váró feladat és buktató. Leszakadt a zakója gombja, de csak a folyosón veszi észre? Tárgyalópartnere megkapott egy másnak szánt faxüzenetet, amelyben az Ön kollégája becsmérlően nyilatkozik róluk? A cég arab vendégét kell szórakoztatnia? Szerelmi kalandba bonyolódott egy munkatársával? - Mindennapi vagy szokatlan helyzetek, amelyekben helyt kell állnia, hiszen ezen múlhat a vállalat sikere és az Ön előléptetése. A szerző önértékelési tesztekkel, valamint esettanulmányokkal hozza közelebb az elméletet a gyakorlathoz.

Ancsel Éva - Az ​aszimmetrikus ember
...Szabadnak ​neveztem Hamletet a dán udvar buzgó rabszolgáival szemben. Pedig nem dönt, s ha választ is, alapvetően magatartást, de még inkább önmagát választja - avagy kitart önmaga mellett. Hamlet szabad, bár foglya marad létének, s nem azért, mert fogva tartják, hanem mert azt is tudja, hogy nem lehet kitörnie a börtön-Dániából. Nincs is hová - és nem a szó gyakorlati értelmében. Talán még azt is tudja, hogy máshol is megközelítően ugyanezt a világot találná - számára tehát nincs más lehetőség, mint belülmaradva elkülönülni. Csak léteznie lehet, de úgy, hogy puszta léte - mint mégiscsak sajátos szabadság-manifesztáció - akadály, zavaró körülmény legyen azok számára, akik zavartalanul kívánnak élni és élvezni életüket ebben a Dániában. Magatartása el nem tüntethető kérdőjelekkel szórja tele a többiek életét, kétségbe vonva a dán udvar világának kimondatlan törvényeit, illetve azok egyedüli érvényességét. Hamlet szabadságának konstituens eleme a tiltakozás ama világ ellen, amelyben élni kell - de egyben tiltakozás önmaga ellen is. Ez ad hitelt magánnyal párosuló, de feje felett dicsfényt el nem viselő autonómiájának... ...Ellentétek élő hordozója az ember - mondanánk puszta megszokásból a maga módján rendet teremtő s ezáltal megnyugtató közhelyet. S ez természetesen így is van. De nem középen foglal helyet a pólusok között - nincs az az isteni hatalmú geométer, aki odahelyezhetné. Ehelyett létében, tudásában és tudáshiányában, szabadságában és gúzsbakötöttségében, esendőségében és erejében egyaránt aszimmetrikus. Hol ide dől, hol oda hajlik. Cselekvő lény az ember, de tettei nincsenek szinkronban vele. Elszenvedője is saját tetteinek - különösen azok következményeinek, olykor mértéktelenül. Aszimmetrikus lény az ember, mert hatalmas múltat képes magába fogadni, sőt kénytelen is, de saját életidejéből kilépni nincsen szabadságában. Odúnak tudhatja akár az egész látható világmindenséget, miközben valóságos, emberméretéhez képest is szorongatóan szűk és alacsony falak közé kényszerül...

Henryk Jankowski - Az ​élet művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simon Ferenc - Az ​erkölcsi értékeszme története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bioetikai ​útmutató fiataloknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Katalin - Pszichológus ​etika
A ​kötet a pszichológusi etika világába kalauzolja el az olvasót. Az e témakör legfontosabb klasszikus területeit - titoktartás, kettős kapcsolat, tájékoztatáson alapuló beleegyezés, kutatásetika -, valamint néhány időszerûbbet - pszichológiai tanácsadás az interneten, tesztfelvétel a neten, a pszichológia oktatásának etikai kérdései, és így tovább - a mai pszichológiai gyakorlatot szem előtt tartva tárgyalja. A kötet magvát ugyanis azok az interjúk adják, amelyeket napjainkban, a legkülönfélébb terepeken dolgozó pszichológusok mondtak el, az ő gyakorlatukban felmerült etikai dilemmákról, illetve azok megoldásáról. Ezek a beszámolók izgalmas és szerteágazó képet festenek arról, milyen "tipikus", és néha milyen elképesztő etikai döntéseket várnak el szinte nap mint nap a pszichológustól. A kötet gyakorlati szemléletét tükrözi az is, hogy az egyes témakörök legfrissebb szakirodalmának rövid áttekintése mellett igyekszik közvetlen támpontokat adni a pszichológiai etikai dilemmák megoldásához. Ezzel is elősegítve a pszichológus szakemberek etikai érzékének, tudatosságának egész életen át tartó fejlődését.

Jodi Picoult - My ​Sister's Keeper
Anna ​is not sick, but she might as well be. By age thirteen, she has undergone countless surgeries, transfusions, and shots so that her older sister, Kate, can somehow fight the leukemia that has plagued her since childhood. The product of preimplantation genetic diagnosis, Anna was conceived as a bone marrow match for Kate - a life and a role that she has never questioned… until now. Like most teenagers, Anna is beginning to question who she truly is. But unlike most teenagers, she has always been defined in terms of her sister - and so Anna makes a decision that for most would be unthinkable… a decision that will tear her family apart and have perhaps fatal consequences for the sister she loves. My Sister's Keeper examines what it means to be a good parent, a good sister, a good person. Is it morally correct to do whatever it takes to save a child's life… even if that means infringing upon the rights of another? Is it worth trying to discover who you really are, if that quest makes you like yourself less?

Heller Ágnes - Portrévázlatok ​az etika történetéből
E ​tanulmánykötet azokat az írásokat fűzi egybe, amelyekben szerzőjük az etika történetének kiemelkedő alakjait mutatja be. A széles spektrumú gyűjtemény, amelynek több darabjával e kötet lapjain ismerkedhet meg először az olvasó, feltárja az etikai gondolat fejlődését, megismertet a legjellegzetesebb etikai kérdésfeltevésekkel és válaszokkal. Többek között Arisztotelészről, Spinozáról, Feuerbachról, Kantról és Lukács Györgyről olvashatunk a könyvben nagy felkészültségről tanúskodó írásokat.

Robert M. Pirsig - Lila
"A ​zen meg a motorkerékpár-ápolás művészete olyan volt, mint egy első gyerek. Lehet, hogy ő is marad a kedvenc. De ez a másodszülöttem élesebb eszű. Azt hiszem, sokan nem értenek majd egyet egyik-másik gondolattal, amit a Lilá-ban megfogalmaztam. Lehet, hogy vitatkozni fognak erről az új könyvemről. De ha az emberek kétszáz év múlva még fognak könyveket olvasni, én azt jósolom, a Lila lesz az, melyet a két regényem közül fontosabbnak ítélnek majd." Így nyilatkozott Robert M. Pirsig 1991-ben megjelent második könyvéről, melyben újból egy utazás történetét meséli el. Ezúttal azonban nem motorkerékpárral vág neki Amerikának, hanem egy vitorlás hajóval ereszkedik le a Hudson folyón. S ez az utazás egyben szenvedélyes filozófiai vizsgálódás is. A regény hőse, Phaidrosz régóta készül egy filozófiai-antropológiai könyv megírására, amelyben továbbfejleszti az első művében kifejtett Minőségmetafizikát. Hosszasan tanulmányozza az indiánok gondolkodását és életmódját, melyben az amerikai kultúra legfőbb alapját fedezi fel, modern antropológiai műveket olvas dühöngve, mert az "objektivitásra" való törekvés megöli bennük az érző szellemet, s kezd kikristályosodni benne a gondolat, hogy a világ nem a szubjektum és objektum kategóriáival ragadható meg, hanem csakis úgy, ha a minőség különböző szintjeit kutatjuk. A végső lökést az alkotáshoz egy furcsa kapcsolat adja: a kikötői bárban felszedett prostituált, Lila szembesíti az írót egy olyan értékrenddel, amely új kérdéseket vet fel számára, s miközben a két ember szimpla szexuális kapcsolatnak induló bizarr viszonya kibontakozik, Phaidrosz tudatában formát ölt egy új filozófiai rendszer, a Dinamikus Minőség metafizikája

Lenkei Gábor - Cenzúrázatlan ​egészség
Miként ​tapossák sárba ma Magyarországon azt az alapvető jogunkat, hogy egészségesen, boldogan élhessünk? Ez egy dühös könyv: Megmutatja, miként tapossák sárba – páros lábbal – ma Magyarországon azt az alapvető jogunkat, hogy egészségesen, boldogan élhessünk. Dr. Lenkei Gábor őszinte vallomása az egészségügy helyén működő betegségügyről. Megtudhatja, hogy a közhiedelemmel ellentétben, miért nem a hippokratészi esküt teszik le az orvosok. Rávilágít arra, miként váltak a hivatalok jóllétünk és az Alkotmány által garantált jogunk fő ellenségeivé. „70/D§ -1- A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.” - A Magyar Köztársaság Alkotmánya - Ma ez a jogunk nem érvényesülhet. Ez egy optimista könyv: Megmutatja a kiutat ebből az embertelen csapdából. Az Ön kezébe adja az ehhez szükséges eszközöket is.

Nyíri Tamás - Alapvető ​etika
Az ​alapvető etika megelőzi az individuális és szociális etikát, hiszen ez a speciális ágazatokkal ellentétben nem az erkölcsi szabályok rendszerével foglalkozik, hanem az erkölcsi gyakorlat lehetőségi föltételeit kutatja, tisztázza az etikai alapfogalmakat, s kimutatja, hogy a filozófiai etika mikor, hogyan szorul rá az empirikus tudományok eredményeire. A szerző megkísérli rendszerezni a különböző korok gondolkodói, kiváltképpen Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Kant alapvető etikára vonatkozó kérdéseit, válaszait. A rendszeres kifejtés belső követelményeinek engedelmeskedve természetesen nem hagyja figyelmen kívül a későbbi időkben felmerülő problémákat s a rájuk adott válaszokat sem.

Umberto Eco - Öt ​írás az erkölcsről
Itt ​kötetbe gyűjtött írásai alkalmi jellegűek. Témabeli sokféleségük ellenére együvé tartoznak: mind etikai kérdéseket vetnek föl, és járnak körül az értelmiségi szerep tudatában és felelősségével, amely abból áll, "hogy kritikus szemmel azonosítsuk, mi az, ami hellyel-közzel kielégítő módon megfelel az igazságról alkotott elképzelésünknek. E szerepet gyakorolhatja bárki, akár egy társadalom szélére sodródott ember is, amikor végiggondolja és valahogy kifejezi helyzetét, de elárulhatja az író, amikor mondandóját nem hagyja leülepedni, hanem hirtelen érzelmektől indíttatva reagál az eseményekre." Az értelmiséginek az a dolga, hogy, mint a Pinocchio mesealakja, a Szóló Tücsök gondolkodjon - aztán beszéljen.

W. Barna Erika - Barta Tamás - Személyiség, ​kommunikáció, etika
A ​21. században élő ember legnagyobb tőkéje a jól működő kapcsolatrendszer. Ennek kiépítéséhez mély ön- és emberismeretre van szükség, aminek megszerzéséhez nélkülözhetetlen a kiváló kommunikációs készség. Csakis ennek birtokában tudjuk közölni a céljainkat, vágyainkat. De szükség van önvállalásra is, amelynek alapja a fejlett erkölcsi érzék. Az ember társas lény. Akár magánéletről, akár üzleti életről ill. közéletről legyen szó, az emberi kapcsolatok minősége létkérdés. Ez a könyv egyrészt a kommunikáció folyamatával, szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaival, valamint a zavaraival, azok felismerésével és megelőzési lehetőségeivel ismerteti meg az olvasót, az elméletből kiindulva a mindennapi gyakorlathoz megérkezve. Másrészt az etika, erkölcs fogalmát, értelmezési módjait tárgyalja, felsorakoztatva az üzleti élet fő erkölcsi követelményeit, amelyek iránt mutatnak és alapot adnak a tiszta és hosszú távon is működő kapcsolatok kialakításához.

Rudolf Steiner - A ​szabadság filozófiája
Az ​életnek sokféle területe van. Mindegyiknek megvan a maga külön tudománya. Az élet maga azonban egység. A tudományok minél inkább arra törekszenek, hogy elmélyedjenek az egyes területekben, annál inkább eltávolodnak a világ eleven egészének szemléletétől. Ezért kell egy olyan tudásnak is lennie, amely az egyes tudományokban megkeresi azokat az elemeket, amelyek az embert visszavezetik az élet teljességéhez. Az egyes szaktudományok kutatói megismerésükkel tudáshoz akarnak jutni a világról és annak működéséről. A szabadság filozófiájának egy sajátos filozófiai célja van: a tudományt magát szervesen élővé tenni. Az egyes tudományok előfokai annak a tudománynak, amelyre ebben a műben törekszem. (Rudolf Steiner)

Adriana Hunter - Etikett
Mit ​vár el tőlünk az illem és a jó ízlés - az asztalnál, - telefonálásnál, - levélírásnál, - az öltözködésnél, - a volán mögött, - a családi ünnepek során.

Miszkavaihi - A ​boldogságról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyíri Tamás - Az ​ember a világban
A ​könyv az antropológia mindent átfogó filozófiai kérdéseivel foglalkozó hiánytpotló mû. A ,,mi az ember?'', ,,mi az ember célja?'' s ,,hol az ember helye a világban?'' kérdések a legôsibb koroktól kezdve egészen a mai modern világig újra meg újra felvetôdnek, és megpróbálunk rájuk választ adni. Az író is ezt teszi közérthetô formában, felhasználva a modern antropológia meglátásait és eredményeit, azonban nem hagyja figyelmen kívül Isten létezését sem, hiszen vallja: ,,Aki választ keres arra a titokra, ami az ember, annak arra a titokra kell hallgatnia, ami az Isten.''

Hankiss Elemér - A ​Tízparancsolat ma
A ​Tízparancsolatról szól ez a könyv. Két kérdésre keres választ. Érvényesek-e ma még ezek a parancsolatok? Ha érvényesek, akkor mit jelentenek nekünk, a mai világban élő embereknek? Sok kitűnő könyv jelent már meg a Tízparancsolatról tudós teológusok tollából. Nem akarunk és nem is tudnánk versenyezni velük. Ne várjon tőlünk az Olvasó kegyes elmélkedést vagy szakavatott Biblia-magyarázatot, elmélyült szövegkritikát vagy végső bölcsességeket. Nem akarjuk meggyőzni semmiről. Nem tudományos gondolatok és érzelmek, érvek és ellenérvek gazdag gyűjteményét tartja a kezében. Szándékaink szerint hívőkhöz és nem hívőkhöz egyaránt szól. Bárkihez és mindenkihez, aki el szeretne gondolkozni azon, vajon mit is jelentenek ma ezek a háromezer év óta titokzatos fényben ragyogó parancsok. A kötetben található beszélgetéssorozat a Magyar Televízióban hangzott el, 2001-2002-ben.

Rónay György - A ​párduc és a gödölye
Dr. ​Stoll Aurél törvényszéki bírót lefüggönyözött kocsiban, bekötött szemmel elviszik a "Főnök" villájába, ahol utasítást kap egy per lebonyolítására, az elkészített halálos ítélet kimondására. Stoll Aurél hozott már ítéletet, igaz, nem bíróként, emberként. Volt osztálytársa, Kende Pál, a Gödölye, 1944-ben felkereste azzal a kéréssel, mentse meg zsidó származású feleségét. Az első esetben Stoll engedelmesen teljesítette a parancsot, a másodikban kategorikusan elutasította a kérést. Rónay György bűn és bűntelenség, egyéni és kollektív felelősség kérdéseivel néz szembe kiélezetten drámai helyzetekbe sodort hősei sorsának elemzése révén, a múltat szembesítve a jelennel, amely ha nem is feloldozást, de egyértelmű megoldást tud már ezekre a kérdésekre.

Erich Fromm - Az ​Önmagáért való Ember
Erich ​Frommot első, világhírűvé vált műve, a Menekülés a szabadság elől (1941) méltán avatta az elkötelezett és etikus tudományos gondolkodás egyik nagy alakjává. E második, 1947-ben keletkezett nagy munkája a szerző pszichoanalitikus felismerések alapján megfogalmazódott etikai nézeteit tárgyalja. Fromm tudományos érdeme, hogy a pszichoanalízis jelentőségét a szociálpszichológiát illetően vizsgálta, és egy speciális karakterfogalom kifejlesztésével hidat vert a szociológia és a szociológiai jelenségek pszichoanalitikus látásmódja között. E karakterológia nem csupán az egyedi életsorsok pszichoanalízisét kínálja, de egyben az egyes társadalmi csoportok dinamikus vizsgálatát is. Ezúttal nem csak a beteg egyén az érdekes, hanem sokkal inkább az embereknek a dolgokhoz, az emberi és természeti környezethez fűződő kapcsolatainak alapmintái. Fromm az általa használt karakterfogalom kialakításával már első munkáitól folyamatosan foglalkozott. Kiterjesztette a pszichoanalízis karakterértelmezésének használatát a nem terápiás és nem klinikai területekre is. Ehhez dolgozta ki a világhoz és emberekhez fűződő kapcsolat ideáltipikus alapmintáját, majd ezek után azt vizsgálta, hogy vajon ez a modell az ember gyarapodását és pszichés kiteljesedését szolgálja-e, vagy sem. A mű központi, harmadik fejezetében Fromm az egyes karakterirányultságokat írja le mint produktív, illetve a nem produktív irányultsági típusokat, és értékeli azok kihatását az ember pszichológiai fejlődésére. A könyv nem pusztán Fromm karakterológiájának foglalata, hanem bő terjedelmet szentel az ember dinamikus szemléletéből következő etikai kérdéseknek is. Fromm művének a "Man for Himself" címet adta, és ezzel kifejezésre juttatta humanisztikus programját. Az ő szemében létezik egy, az emberben mélyen beleivódott boldogság- és egészségvágy. A könyv egyfajta humanista hitvallás, annak a hitnek a kifejeződése, hogy az ember maga a mérték és a cél is. A benne kifejtett karakteológia pedig a Fromm képviselte modern humanizmus empirikus alapját jelenti.

Francis Bacon - Esszék
Az ​igazságról. A halálról. A vallási egységről. A bosszúról. A balszerencséről. A színlelésről és alakoskodásról. A szülőkről és gyermekekről. A házasságról és a magános életről. Az irigységről. A szerelemről. És még nagyon sok másról.

György Attila - A ​hit világossága
A ​kötet olvasókönyv a keresztény hitigazságokhoz. A példákon, példabeszédeken keresztül a növendékek gyönyörködve sajátítják el a hittani ismereteket. Egy-egy elbeszélés elmondása vagy felolvasása 8-10 percet vesz igénybe. Az így közölt tanítás könnyebben és mélyebben behatol a gyermek lelkébe, mint a hosszas, de elvont magyarázat. Játszva tanulni – ez a modern pedagógia jelszava –, és a hitoktatónak is mindent el kell követnie, hogy ezt az igényt kielégítse.

Ancsel Éva - Az ​ember mértéke vagy mérték-hiánya
Az ​aszimmetrikus ember, Százkilencvennégy bekezdés az emberről, A szerelemről - komolyan, Töredékek az emberi teljességről - Etikai esszék... A szerző neves filozófus; az olvasóközönség számos művét ismeri és szereti. Írásának alapgondolata, hogy az embert - lévén bizonytalan státusú, rögzítetlen lény - a mérték-hiány jellemzi. Ennek megnyilvánulásait és következményeit elemzi a görög tragédiáktól az újkori ember történelmi reményeinek szertelenségéig. Kimutatja: mihez vezet a gőg, amely elhiteti az emberrel, hogy uralkodhat a természet felett és megrendszabályozhatja a történelmi univerzumot is. A remények sérülésében és a kudarcokban a szerző nem puszta negativitást lát, hanem annak lehetőségét is, hogy fölismerjük határainkat, megértsük a végességet, amely az emberi létezést tiszteletre és figyelemre egyáltalán érdemessé teszi.

Elizabeth Abbott - A ​cölibátus története
A ​történelem folyamán számos helyen akadtak olyan emberek, akik testi kapcsolat nélkül élték-élik le az életüket. Van, aki önként döntött így, mint például a szerzetesek és az apácák, van, aki valamiféle kényszer hatására, mint az eunuchok vagy a börtönbe zárt rabok. Abbott munkája a cölibátus jelenségét veszi szemügyre az ókori és a távol-keleti kultúráktól egészen napjainkig.

Albert Jacquard - Axel Kahn - A ​jövő nincs megírva
Mi ​is az élet? Hol kezdődik az élet? Mi a gén és a genetika? Mi korunk legújabb biológiai paradigmája, a genomika? Mi a halál és miben rejlik annak misztériuma? Létezik-e és ha igen, milyen mértékben valóságos a biológiai determinizmus? Mitől elfogadhatatlan erkölcsi és szakmai szinten egyaránt az eugénia?... Albert Jacquard és Axel Kahn aktív tudósok, és mégis (illetve teljesen érthetően) filozófiai és bioetikai kérdések sora kerül terítékre az éles vitáktól sem mentes beszélgetésekben. Izgalmas lehetőség belehallgatni a vitába, az olvasó számos olyan nézettel ismerkedhet meg, amelyek a legfrissebb kutatások eredményeire támaszkodnak és mutatják be azokat olvasmányos, közérthető formában.

Elisabeth Badinter - A ​szerető anya
Az ​anyai szeretet szent dolog. Többszörösen is az: a gyermek - és ki nem volt gyermek, kinek ne lenne, vagy ki ne akarna gyermeket - világra hozója, szükségleteinek kielégítője, elsődleges támasza, nevelője és tanácsadója, mindez az édesanya, ahogyan a magyar kifejezés olyan érzékletesen jelöli. Édes, mert az általa nyújtott örömök megédesítik személyét és a vele való kapcsolatot. Jelenléte, feltétlen odaadása annyira természetes életünkben, hogy nem is tudunk, nem is merünk arra gondolni, hogy mindez esetleg másképp is lehetne. Arra, hogy az anya talán nem szereti mindig gyermekét, talán nem is akarja gondozni, talán nem akarja magát feláldozni miatta. Tudjuk persze, hogy vannak ilyenek: a kicsinyüket elhagyók, a rosszul nevelők, azok, akik nem akarnak sohasem teherbe esni. Őket azonban a társadalom negatív ítélete sújtja. Ha nem is mindig a törvény, annál gyakrabban a közvélemény bírálata: az anyaság a természet követelménye, amelynek engedelmeskedni kell. Aki nem ezt teszi, a deviáns, jobb esetben "furcsa" lesz, akit megvetnek, megmosolyognak vagy megsajnálnak: e három viselkedés mindig a gyengébbel, a kevesebbet teljesítővel szemben nyilvánul meg. Az anyai viselkedés eme "természetességét", "ösztönjellegét" vizsgálja a filozófus Elisabeth Badinter történeti perspektívában. Nem kevesebb céllal, mint kimutatni, hogy az anyák gyermekeik iránti szeretete sem más, mint a többi szeretet: változó és feltételekhez kötött. Nem ösztönös. Függ az anyaság, és tágabb értelemben a nők és a gyermekek társadalmi, formális megítélésétől, a gazdasági helyzettől, az uralkodó kulturális normáktól, és természetesen az egyéni vágyaktól is. Az áttekintés során igyekszik velünk megértetni, hogy a 17-18. században miért nem rettentek vissza az anyák dajkaságba adott kicsinyeik magas halálozási arányán. Feltárja, hogy a szeretet eme látszólagos hiánya vagy háttérbe szorulása mennyire összefügg a női önkifejezés lehetőségeinek és korlátainak korabeli állapotával. Megtudjuk, hogy a 19. század, a polgárság kora miként változtatta meg a gyermekkel, így az anyasággal kapcsolatos értékeket, és hogyan lett a "felelőtlen anyából" a kicsinyeiért magát feláldozni kész "pelikán-anya". Kifejti azt a véleményét, hogy a pszichoanalízis csak tovább növelte a nők gyermekeik iránt érzett felelősségérzetét, kiemelte az anyai hivatás természetszerűségét, és áldozat jellegét. A "jó anya" 19. századi modelljét a tudatalattiba helyezve, kimondhatatlanul is deviánsnak, talán nem bűnösnek, de mindenképp betegnek kiáltotta ki azt a nőt, aki nem kíván teherbe esni, vagy nem "mintaszerűen" szereti gyermekét. Legvégül, a számunkra talán a legközelebb álló témaként a modern családmodellt vizsgálja, kiemelve az apa növekvő szerepét és otthoni feladatvállalását.

Czakó Gábor - Beavatás ​- Az eldobható Föld
Kis ​terjedelmű, alig néhány oldalas újabb írásait, 'kis színeseit', karcolatait, publicisztikáit gyűjtötte össze kötetében Czakó Gábor. Az írások tematikája szerteágazó, viccekről csakúgy szól az író, mint a környezetszennyeződés újabb rémeiről, a hatalom szakralitásának és deszakralizálódásának kérdését éppúgy fejtegeti, mint az eltömegesedés problematikáját, az értékválasztás, a világnézetek tipológiája nem kevésbé tematizálódik Czakónál, mint a nemzetközi pénzvilág döbbenetes hatalmának jelei stb. A sokféle téma, a széles skálán elhelyezkedő problematika ellenére azonban a kötet szellemileg roppant egységes. Czakó elkötelezetten vallásos, mércéje a keresztény kinyilatkoztatás és etika, a korkérdésekre a választ, a problémákra a megoldást a keresztény értékek őszinte vállalásában látja, írásai egy ilyen igényű szellemi megújulást sürgetnek.

Zsolnai László - A ​döntéshozatal etikája
A ​legfontosabb gazdasági, politikai és társadalmi döntéseket komplex döntési helyzetekben hozzák. Az ilyen döntéseknek hosszú távú következményeik vannak, és nemcsak a döntéshozók, hanem mások is komolyan érintettek a döntések kimenetelében, hiszen a felelősség jelen van minden döntési helyzetben. A téma kitűnő ismerője legújabb könyvében arra vállalkozik, hogy bemutassa a döntéspszichológia és a gazdasági etika közös problémavilágát és hosszasan taglalja a magyar gazdaság etikai állapotát, valamint az értékorientált vállalatok és az etikai programok szerepét a jövő gazdaságának formálásában.

Hársing László - Az ​etikai gondolkodás rövid története
Etikai ​gondolatok a görögöknél már akkor megfogalmazódtak, mielőtt a görög filozófia, még inkább a görög etika létrejött. Nagyon korán keresni kezdték a választ arra a kérdésre, mikor nevezhető az olyan viselkedés jónak vagy rossznak, amelyért az ember felelősséggel tartozik. Később a boldog élet elérésének útjait kezdték kutatni. E végső cél elérését az emberi élet értelmének, az ember rendeltetésének tekintették.

Kollekciók