Ajax-loader

'gerontológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Fritz Riemann - Az ​öregedés művészete
A ​szerző hiteles nyíltsággal szól az élet utolsó negyedének esélyeiről és rendeltetéséről: arról, hogy idejekorán gondolnunk kell öregségünkre, foglalkoznunk kell vele, mert korántsem mindegy, hogy azt felelősen és bölcsen mi magunk formáljuk-e, vagy az formál - deformál bennünket. A szerző abból indul ki, hogy az ember boldogságra vágyik, s ezt hajlamos kisgyerekkorának mintájára kívülről várni, holott arra születtünk, hogy felnőjünk - külső és belső világunk felelős gazdáivá.

André Aleman - Az ​idősödő agy
Miért ​van az, hogy az egyik ember jó erőben és tiszta tudattal éli meg a százat, míg a másik már 60 évesen súlyos memóriagondokkal küzd? Bárkit utolérhet az Alzheimer-kór? Milyen egy 80 éves ember agya? Jár-e előnyökkel az idősödő agy? E könyv a legújabb tudományos ismeretek alapján ezekre a kérdésekre keresi a választ. Az öregedés folyamán agyunk változásokon megy keresztül. E változások egyike, hogy korlátozottabb tevékenységre lesz csak képes. Az új információk befogadásához nélkülözhetetlen emlékező- és koncentrálóképesség, valamint a szellemi rugalmasság veszít erejéből, és számottevően csökken a gondolkodás sebessége is. Tévedés volna ugyanakkor azt hinni, hogy az öregedés kizárólag hanyatlást jelent. Az idős ember agya tapasztalt agy, amely szükség esetén és kellő tréning mellett új megoldásokat keres. Ha valamelyik agyféltekének már gondot okoz az új információk feldolgozása, a másik a segítségére siet. Vannak olyan szellemi képességeink - például a súlyos problémákkal kapcsolatos döntéshozatal vagy az érzelmeken való uralkodni tudás -, amelyek terén az idősek jobbnak bizonyulnak a fiatalabbaknál. Ezért az idősödő agy a stresszel is könnyebben megbirkózik. A nyugati kultúrában túlzott hangsúlyt kap a fiatalosság, így a bölcsesség kevesebb figyelemben részesül - márpedig ez az idősödő agy legfőbb erénye.

Simone de Beauvoir - Az ​öregség
Simone ​de Beauvoir azt tartja, hogy öregekkel kapcsolatban majdnem mindenkinek rossz a lelkiismerete, és ezért a hallgatás összeesküvése veszi körül ezt a témát. Könyvének célja, hogy megtörje ezt a hallgatást, és olvasóit is kéri, nyújtsanak neki segítséget. Ezt írja: "Hogy megnyugtassák lelkiismeretüket, az ideológusok különböző, egymásnak ellentmondó mítoszokat gyártottak, amelyeknek célja: elhitetni a felnőttekkel, hogy az öregember nem olyan, mint ők. Az aggastyán tiszteletre méltó Bölcs, aki magasan felette áll ennek a földi világnak, vagy fecsegő, szenilis bolond, akivel ezért nem kell törődnünk: akár többre, akár kevesebbre becsüljük önmagunknál, mindenképpen száműzzük a társadalomból. De a valóság elleplezésénél is kényelmesebb módszer: nem venni róla tudomást. Az öregség szégyenletes titok, nem illik szóba hozni. Sokan rosszallották, hogy könyvet írok róla: »Micsoda ötlet! Milyen szomorú, milyen morbid téma!« És éppen ezért írtam meg. Be akartam mutatni, milyen körülmények között, hogyan élnek ezek a páriák, azt akartam, hogy meghallják a hangjukat: kénytelenek leszünk elismerni, hogy emberi hangon szólnak hozzánk." Magyarországon viszonylag sokat tettek az öregekért, hiszen öreg korában majdnem mindenki nyugdíjas. De ezeknek a nyugdíjaknak egy része éppen csak a létminimumot biztosítja. Ezzel a szép, bátor, tisztességes művel a probléma ébren tartásához szeretnénk hozzájárulni. S akiket ma még nem érint személyesen, azokhoz is szól a könyv, mert szokatlan témája ellenére olyan olvasmányos, mint egy regény.

Wisniewska Roszkowska - A ​nők másod- és harmadvirágzása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

V. V. Frolkisz - Az ​öregedés és az életkor
Az ​öregedést igen gyakran összetévesztik az öregséggel, ezért sokan - különösen a fiatalok - úgy vélik, hogy ebben a kérdésben nem róluk van szó. Pedig bármilyen furcsán hangzik, az öregedés a fiatalkorban kezdődik, sőt a gyermekkori testi ártalmak jó része is éppen az idősebb korban okoz súlyosabb gondokat és keseríti meg az ember mindennapjait. Ezért az idős korra legalább olyan gondosan kellene felkészülni, mint a felnőttkorra. Ez a könyv éppen ehhez a felkészüléshez nyújt páratlan segítséget, bár az idősebb korosztály számára is bőven van mondanivalója. A szerző a gerontológia tudományának nemzetközileg elismert művelője, és tekintélyes kutatógárda munkáját irányítja. Könyvében részben a saját intézetében, részben a tudomány más műhelyeiben elért több évtizedes kutatás eredményének a javát foglalja össze, mégpedig az olvasó számára is hasznosítható módon. Sorra veszi a szervezet fontosabb öregedési elváltozásait, azok jellegét és okait, a különböző jellegzetes betegségeket, valamint megelőzésük módjait, különös tekintettel a megfelelő életmódra.

Szabó Lajos - Időskori ​demenciák családi, társadalmi és pszichológiai vonatkozásai
Az ​időskori szellemi leépülés korunk egyik legfélelmetesebb problémája. Sokan rettegnek tőle, miközben meglepően keveset tudnak róla. Ha szakembereket kérdezünk, rendszerint igen borúlátóak, és úgy érzik, hogy a tisztességes gondozáson túl nem sokat tehetünk. Szembe kell néznünk azzal is, hogy az ellátási hátterek elégtelenek, és a gondozó családok nagy terheket hordozva gyakran magukra maradnak. Ez a könyv a gondozásnak és a gondozó családok támogatásának olyan útjait mutatja be, amelyek egy átalakuló gondozási kultúrában esélyt kínálnak arra, hogy a demenciával küzdők és gondozóik egy támogató környezetben minél tovább megőrizhessék önmagukat, egy élhető élet apró örömeit és emberi kapcsolataik kölcsönösségét. A könyv fontos üzenete, hogy a demenciával küzdő idősek nehézségeik ellenére autonóm felnőtt emberek a megélt lét tapasztalataival, érzésekkel, vágyakkal, az emberi kapcsolatok megőrzésének igényével, és egyben olyanok, akiknek támaszra van szükségük, hogy boldogulni tudjanak az egyre nehezebben megfejthető világban.

Iván László - Ne ​féljünk az öregedéstől!
A ​huszadik századot "őszülő évszázadnak" is nevezik: a népesség csökkenése és az átlagos élettartam növekedése elöregedő társadalomképet mutat. Az utóbbi évtizedek az öregedésről felhalmozódott orvosi és társadalmi ismeretek gyakorlatban való felhasználását látja szükségesnek a gerontológus szerző, aki életét tette fel az idősgondozás megszervezésére és az időskorúak egészségi állapotának javítását célzó - a WHO által is támogatott - program megvalósítására. Vallja, mindenki életvitelével is felelős azért, hogy hosszú, boldog éveket tölthessen egészségben családja és szűkebb környezete körében.

Dr. Marék Antal - Hogyan ​éljen az idős ember?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfons Deeken - Öregszünk, ​de győzzük!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ram Dass - Az ​öregedés művészete
Manapság ​nem könnyű öregnek lenni, sem megöregedni. Fiatalos és fogyasztás-orientált társadalmunkban az öregedés a testi-lelki szenvedések kifogyhatatlan forrása, ezért a legtöbben harcba szállnak az elkerülhetetlennel, és különféle módokon próbálnak fiatalok maradni. A nyugati kultúrákban, ahol az információt többre értékelik, mint a bölcsességet, az öregember ósdivá válik, mint a tegnapi komputer. Ezzel együtt ugyanakkor az igazi kincset is sutba dobjuk: a bölcsességet, amely az emberi élet azon kevés dolgai közé tartozik, amelyek a korral nem csökkennek, éppen ellenkezőleg: gyarapodnak.

Turai Tünde - Öreg ​ember nem vénember - Idősek társadalom-néprajzi szempontból
Az ​időskor nem egyértelműen pozitív, nem elsősorban pozitív minőségekkel felruházott és viszonylag problémamentesen megélhető időszak annak ellenére, hogy az életút szerves része, és a technikai fejlődés következtében társadalmunk egyre több tagja éli meg, egyre természetesebben tartozik egyre több ember életéhez… ugyanakkor nem egyértelműen negatív… sok kérdés és kétértelműség kapcsolódik az időskorban lévők… megítéléséhez, ez az életszakasz mégis hozhat magával új örömöket és lehetőségeket, új területeket az önkifejezés újabb formái, a személyiség kiteljesedése számára.” (Részlet a Bevezetőből.) A szerző vizsgálódása nem személytelen vagy múltbéli, ma már senkit sem érintő jelenségre összpontosít, hanem jelenkori és személyes témát dolgoz fel. A kutatás alapját képező néprajzos terepmunkát, megfigyelést Turai Tünde 1999–2007 között végezte. Ő készítette a tájékozódó, a mély-, az életút- és a kontrollinterjúkat is, feldolgozását kiegészítette az egyházi anyakönyvek és a néptanács mezőgazdasági vagyonnyilvántartása tanulmányozásával. A könyv, amelyet bőséges bibliográfia és számos melléklet egészít ki, megkerülhetetlen a társadalomnéprajz kutatói és a téma iránt érdeklődő olvasók számára egyaránt.

Marton István - Korkontroll
Európa ​napjainkban már nemcsak az eddig használt történelmi-metaforisztikus értelemben véve a „jó öreg kontinens”: népességéből 2050-ben már 66 millió fő lesz az 55-64 éves korosztály tagja, míg a 15-24 évesek létszáma csak 48 millió lesz. Európa tehát öregszik -az idősödőknek viszont a versenyben maradás kihívásával kell szembenézniük: 2009 után a fiatal generáció már nem fogja tudni eltartani a munkaképtelen időseket. Ez a kihívás jelen kötetünk kiindulópontja. Hogy aknázza ki Európa az idősödők munkaerejét? Hogy maradhatnak munkaképesek, egészségesek és elsősorban az életükkel elégedettek a régebbi korokban már öregnek számító 50-60 évesek?

Henri J. M. Nouwen - Walter J. Gaffney - Időskor
"Hisszük, ​hogy az idősödés a leghétköznapibb emberi tapasztalás, amely az ígéret szivárványaként ível át az emberiség közössége fölött. Olyan mélységesen emberi, hogy képes áttörni a gyermekkor és a felnőttkor, valamint a felnőttkor és az időskor között húzódó mesterséges korláton. Annyira ígéretes, hogy elvezethet bennünket az élet kincsestárához. Hiszünk benne, hogy az öregedés nem ok a kétségbeesésre, hanem a remény táptalaja, nem lassú pusztulás, hanem fokozatos érés, nem valamifajta végzet, amelynek meg kell adnunk magunkat, hanem esély, amelyet megragadhatunk." Henri Nouwen és szerzőtársa megindító és inspiráló gondolatokat osztanak meg velünk arról, hogy mit jelent az öregség – életkorunktól függetlenül – mindannyiunk számára. Miért idegenkedünk az idős emberektől a mai világban? Mire kell odafigyelnünk, ha segíteni szeretnénk őket, és mi mindent adhatnak ők számunkra? Hogyan válhatnak a késői évek a remény forrásává, a beteljesedés idejévé ahelyett, hogy a magány és a sötétség időszakát jelentenék? A kötetet számos fénykép illusztrálja, nagy részüket a Katolikus Szeretetszolgálat Az öregkor titkai című fotópályázatának alkotásaiból válogattuk.

Ismeretlen szerző - Az ​időskorúak egészségpszichológiája
Az ​idősek örömeivel, nehézségeivel, kompetenciáival, életmódjával foglalkozó kutatások képviselői helyzetképet adnak és perspektívákat kínálnak az elkövetkező évtizedekre. A tanulmánykötet fő témái: az időskor kultúrantropológiai megközelítése, szociológiája, kompetenciamodelljei, pozitív pszichológiai szemlélete, fiziológiai, táplálkozás-élettani és kognitív változásai, attitűdbeli, kommunikációs sajátosságai és természetesen az életvégi döntésekkel kapcsolatos nehézségek és lehetőségek. A bemutatásra kerülő széles perspektíva az időskorúak egészségpszichológiájának modern személetét támogatja. Nem mutat kötelező útirányt, csak lehetőséget kínál a pozitív szemléletű megértéshez. Reményeink szerint a közölt tanulmányok nem csak a klinikai és egészségpszichológia, hanem a szociológia, az orvostudomány és a szociális ellátás területén dolgozó szakemberek, valamint a civil szervezetek számára is segítséget adnak egy új, pozitív attitűdöt hordozó szemlélet kialakításához.

Rudi Westendorp - Öregség ​öregedés nélkül
Míg ​egy évszázaddal korábban a várható élettartam negyven évre rúgott, mára eléri a nyolcvanat, és az az embertársunk is megszületett már, aki százharmincöt évesen távozik az örök vadászmezőkre. Áldás ez vagy átok az emberiségre nézve? A világszerte elismert holland gerontológus, Rudi Westendorp könyvében az öregedést biológiai, gazdasági és szociológiai szempontból járja körül, olyan, minden korosztályt foglalkoztató témákat érintve, mint az öregedés és a betegségek kapcsolata; az élet minősége idős korban; vagy épp az öregedés biológiai és pszichológiai vonatkozásai. Westendorp vallja, az hogy egészségben öregszünk meg, mítosz, a modern orvostudomány azonban egyvalamire tényleg képes: minél távolabb kitolni a halálunk időpontját. És erre készen kell állnia mind az egyénnek, mind pedig a társadalomnak, összehangoltan kell kezeljük, hogy a népesség egyre magasabb kort ér el. A szerző maga számos megoldási javaslattal áll elő ebben az új helyzetben, a lakhatástól kezdve egészen a munkaerőpiac újraszervezéséig; a legfontosabb feladatot azonban szerinte maguknak az időseknek kell elvégezniük, nevesen: el kell sajátítaniuk az öregedés művészetét, hogy minél tovább maradhassanak aktívak, és élhessenek teljes, boldog életet.

Virginia Ironside - Nein! ​Ich will keinen Seniorenteller!
"Eine ​Mischung aus 'Golden Girls' und Miss Marple, über die auch Jüngere lachen!" -- myself "Ein hinreißendes Buch! Es ist ungeheuer bezaubernd, macht richtig gute Laune, und ich würde es absolut jedem empfehlen!" -- Marian Keyes "Keine leeren Floskeln, keine leeren Entmutigungen. Sondern die Erfahrungen einer liebenswerten Frau, die um keinen Preis jünger sein möchte, als sie ist und gerade dadurch wesentlich jugendlicher erscheint als manche, die dem Jugendkult verfallen sind." -- NDR 1 Ein bezauberndes, witziges Lesevergnügen für alle, die sich so alt fühlen, wie sie sind Herbst des Lebens? Generation Silber? Unsinn! Marie Sharp wird demnächst sechzig und damit schlicht alt. Ein Grund zum Feiern, wie sie findet. Schon wegen all der Dinge, die sie jetzt nicht mehr tun muss, wie etwa Volkshochschulkurse besuchen. Nichts hasst Marie so sehr wie umtriebige Senioren, die nur so alt sind, wie sich fühlen - sie stürzt sich lieber kopfüber in das Vergnügen, nicht mehr jung sein zu müssen. Dazu gehört ihre neue Rolle als Großmutter und eine alte Liebe. Denn Maries Jugendschwarm ist wieder zu haben ... Vom Vergnügen, endlich nicht mehr jung sein zu müssen.

Covers_252165
Derűs ​időskor Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Derűs ​időskor
Tolsztoj ​82 éves korában írta a következőket: "Késő öregkorban azt gondolják az emberek, hogy életük végéhez közelednek, pedig éppen hogy az életük legértékesebb, legszükségesebb munkája folyik önmaguk és mások számára. Az élet értéke fordítottan arányos a haláltól való távolság négyzetével." Az idősödés misztériumát az ember már az ősidőktől fogva próbálta megfejteni. Minden kor kereste a maga csodatévő "életelixírjét" - a halhatatlanság csodaszerét. Az öregedés folyamatának meghatározása és analízise csak a XX. században indult meg. Új tudományág alakulása (gerontológia), a kutatócsoportok munkájának sokasága és konferenciák sorozata jelezte, hogy új fejezet kezdődik az öregedés kutatásában (healthy ageing). A XXI. század fő célkitűzése a minőségi öregedés és öregkor. Az öregedés az élet természetes velejárója és nem betegség, még ha növeli is számos betegség kialakulásának kockázatát. Az öregedést a tudósok is különféle módon definiálják. A mai napig nincs egyetértés abban, hogy mi számít az öregkor alsó határának. Beköszöntének pontos idejét nem lehet éles határvonallal elválasztani, mert nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem egy fokozatos folyamat eredménye.

Covers_382857
0

Ismeretlen szerző - Az ​idősgondozás kézikönyve
Kézikönyvünk ​az ország összes idősotthonának adatait, emellett az idősgondozáshoz kapcsolódó hasznos cikkeket és a jogszabályok értelmezését is tartalmazza.

Gulisio Tímea - A ​dísznőpásztor
"Tegnap ​egy ronda ma egy szép nőnél voltam És egyiknél se éreztem semmit Ezért nem is ellenkeztem Még az ölelés ellen se"

Ismeretlen szerző - A ​klinikai gerontológia alapjai
A ​21. század egyik jellemző vonása az idősek számának és arányának robbanásszerű növekedése. Ez nagy kihívást jelent valamennyi tudományág számára. A "Klinikai gerontológia alapjai" öt egyetem oktatóinak összefogásával interdiszciplináris megközelítésben tárgyalja az ember öregedésének folyamatát. Újszerűen foglalkozik az idősödő egyén és környezete kölcsönhatásának elemzésével. Eredetileg a klinikummal most ismerkedő III-IV. éves orvostanhallgatók és az egészségtudományi, népegészségügyi karok hallgatói számára készült, de a geriátriai vizsga előtt álló szakorvosjelöltek és a szélesebb szakmai olvasóközönség érdeklődésére is számíthat.

Dan Buettner - A ​hosszú élet oázisai - Földünk Kék Zónái
Hosszú, ​jó egészségben eltöltött élet - bizony, ez még mai világunkban is lehetséges! Hogy miként? A körülményeket mindenütt vitatják, és gyakran félremagyarázzák, de a tény ettől még tény marad: a földteke bizonyos zugaiban feltűnően sokan megérik a nyolcvan, kilencven, sőt száz esztendős kort, méghozzá úgy, hogy mindvégig tevékeny életet élnek és élvezik a mindennapok adta örömöket. Glóbuszunk különleges tájain, a Kék Zónákban rejtezik a titok nyitja - az ott élők jellegzetes alkata, életvitele és étrendje adja a hosszú és tevékeny élet zálogát. Az Egyesült Államok öregedéskutató intézetének munkatársaival, a szakma kitűnő képviselőivel társulva Dan Buettner, a világutazó újságíró felkereste a Kék Zónákat, hogy kiderítse, mi teszi oly tartalmassá és kiegyensúlyozottá az ottaniak napjait. Könyvében Buettner nem elvont tudományos modelleket, nem magasröptű elméleti példákat állít elénk; hús-vér emberekről mesél, mindenki számára kézzelfogható tanulságokkal, megszívlelendő leckével szolgál. Tanácsaival, tippjeivel elérhető valósággá teszi mindannyiunk leghőbb vágyát - a hosszú és gazdag életet.

Róbert László - A ​hosszú élet titkai
Az ​európai emberek várható élettartama csaknem huszonöt évvel hosszabbodott meg az elmúlt hatvan esztendőben. A tudomány és a higiénia fejlődése lassította az öregedés folyamatait, és sokban hozzájárult ahhoz, hogy az ötven feletti nemzedékek jó egészségi állapotnak örvendjenek. A nemzetközileg is elismert kutató, Róbert László végigvezet minket az öregedés mechanizmusain, s elmagyarázza a „ráadás”-ként kapott élet gyökeres változásainak okait és következményeit. Ismerteti az új életszakaszban kialakuló kockázatokat, és egyszerű, világos tanácsokkal szolgál a nyugodt időskorhoz.

Péntek Beáta - Zoltán László - Idősotthonok
A ​nyugdíjasok aránya a járulékfizetőkhöz képest nőttön nő. Magyarországon 1990-ben 54 százalék volt, 50 éven belül a nyugdíjasok aránya 74%-ra becsülhető. A társadalom öregedése mellett az átlagéletkor meghosszabbodásával egyre fontosabbá válik az a kérdés, hogy olyan helyzetben, amikor az idős ember nem képes önmagát ellátni, milyen megoldásra számíthat. Melyek az államilag támogatott intézményi rendszerek, és milyen új alternatívák nyílnak az idősek otthonába készülőknek? Hogyan válasszunk intézményt magunknak? Mire figyeljünk a választáskor? Mi a különbség az idősotthon és a nyugdíjasház között? A felekezeti és az állami fenntartók között? A szociális ügyekben jártas szerzőpáros nagy gondossággal összeállított tanácsai mellett a könyv országos listát közöl az összes szociális intézményről.

Matos Lajos - Időskorú ​betegek kezelése
Az ​öregedés élettani folyamata - betegség nélkül is - jelentős mértékű és sajátos természetű elváltozásokat hoz létre a szervezetben, melyeknek átfogó ismerete elengedhetetlen a gyakorló orvos számára, s még ehhez járulnak azok a speciális tudnivalók, amelyek a különböző kórok gerontológiai vonatkozásait adják. A tanulmánysorozat első fejezete jellemzi az öregedés patofiziológiai jelenségeit, illetve a gyógyszerek alkalmazásának életkori sajátosságait. Ezután orvosi szakterületenként - neurológia és pszichiátria, kardiológia, pulmonológia, gastroenterologia, urológia, dietétika, belgyógyászat, onkológia - tekintik át a specialista szerzők az idős emberek gyógyításának sajátos feladatait, külön hangsúllyal a gyógyszeres terápiákra, a farmakológiai hatás időskori tényezőire. A Függelékkel (mely a könyvben említett gyógyszerek legfontosabb adatait tartalmazza) és Tárgymutatóval kiegészített, monográfiává szervesülő tanulmányfüzér - orvosi szakkönyvtárak állományába tartozik.

Szekeres Ilona - Ötórai ​tea
Közel ​húsz éve nyugdíjas, 75 éves orvosnő vagyok, s az életemmel elégedetten, jó egészségben, ma is kedvemre való elfoglaltságokkal, jó emberi kapcsolatokban élem az alkony éveket. Ötórai teát választottam e könyv címéül. Szeretném, ha ez a munka is olyan kellemesen és hatékonyan segítené szebbé tenni az alkonyévekhez közeledő, vagy azt már el is érő emberek életét, miként az ötórai tea teszi mindazokkal, akik ezt a kedves és hasznos szokást magukévá tették. Az általam kipróbált, bevált életmód program megfogalmazásánál alapvető szempontom volt, hogy nem kívántam szenvedve, lemondások garmadáját vállalva végiglihegni, s a régi kedvenc ételeimnek az illatát is elkerülve, végig koplalni a hátralévő éveimet, cserébe egy hosszabb, egészségesebb életért. Tervem az volt, hogy az egészségtudatos gondolkodásból fakadó, megfontolt döntésekből következő változtatásokkal, hasznos, de kellemes tevékenységekkel megvalósíthassam a vágyott harmóniát és jó közérzetet, javíthassam testi-lelki teherbírásomat, ellenálló képességemet. Elmondhatom, sikerült! Ma, 75 évesen egészségesebb vagyok, mint 20 évvel ezelőtt, szabadnak és gyakran boldognak is érzem magamat. Dr. Szekeres Ilona

Kollekciók