Ajax-loader

'szláv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


A_hegyi_szellem
A ​hegyi szellem Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - A ​hegyi szellem
Nagy ​mesekötetünk a germán hősénekek sárkányharcaiból vagy a szláv középkori legendákból éppúgy válogat, mint a tündérmesék, tréfás adomák, betyártörténetek és történeti mondák gazdag anyagából, amelyet sok kiváló gyűjtő és író dolgozott fel azóta, hogy 1812-ben először jelent meg a Grimm testvérek nagyszerű vállalkozása, a dajkáktól és főképp a Casseli majorosnétól, Dorothea Viehmann asszonytól hallott tündérmesék gyűjteménye. A kötet 66 meséjét Ágotha Margitnak a hegyi manók és vízitündérek sejtelmes világát megidéző grafikái illusztrálják.

Andrzej Sapkowski - Az ​utolsó kívánság
Sapkowski ​magával ragadja a képzeleted! Később azt beszélték, a férfi északról érkezett, a Kötélverők kapuján keresztül. Bár nem volt idős, a haja szinte teljesen fehér volt. Amikor levetette köpenyét, kiderült, hogy a vállán egy szíjon kard függ. Nem volt ebben semmi szokatlan, Vizimában szinte mindenki fegyverrel járt, de azért senki sem hordott pallost a hátán, mint valami íjat vagy tegezt. A fehér hajut a királyi felhívás vezette a városba; a Vizima lakosait gyötrő striga visszaváltozásáért járó háromezer oren jutalom. Ilyen idők jártak. Régen csak a farkasok üvöltöttek az erdőkben, mostanra mindenféle mocsadék elszaporodott - akárhová nézel: lidércek, strigák, ocsmány hódfajzatok, baziliszkuszok, ördegek, mifenék, vilák és vízbefúltak. Ide már nem elég az egyszerű varázslat vagy nyárkaró. Ide hozzáértő kell. És a messzi Ríviából érkezett idegen épp ilyen szakember. Ő Geralt, a vaják, a mágia és a kard mestere, egy mutáns, akit arra teremtettek, hogy megőrizze a világban az erkölcsi és természeti rendet.

Andrzej Sapkowski - A ​megvetés ideje
A ​háború előszele már mindenütt érezhető: az utakat másfajúak renegát csapatai tartják rettegésben, a városok utcáin rejtélyes halálesetek történnek. A királyok nem bíznak többé a varázslókban, akik azt képzelik, varázshatalmuk feljogosítja őket, hogy beleártsák magukat a politikába. Némelyikük a szabad országok javáért cselekszik, mások önös érdekből, de a varázslók álságos mosolya és felszínes csevegése mögött sorsdöntő játszmák zajlanak. Ríviai Geralt mindig is büszke volt semlegességére. A vaják korábban úgy gondolta, elegendő, hogy a saját sorsáról döntsön... csakhogy akkor még nem kellett mások miatt aggódnia. Egyedül könnyű semlegesnek maradni, de ha egy kislány élete a tét, már nem annyira. Geralt igyekszik mindent megtenni Ciri védelmében. A kérdés az, hogy ez elég-e.

Patricia McKillip - Boszorkányerdő
A ​World Fantasy díjas írónő mindkét regényében mágiával átszőtt rengetegekbe kalauzol: az egyikben Szibella, a gyönyörű ifjú varázslónő, akit csaknem elpusztít az emberi félelem és mohóság, bosszúhadjáratot indít, mely éppolyan végzetesnek bizonyul; a másikban a gyászoló Ronan herceg eltiporja Minden Boszorkányok Anyjának féltett tyúkját, és vezeklése veszedelmek közé sodorja.

Szabó György - Mitológiai kislexikon II.
A kitűnő kolozsvári tudós előző munkája - a Mitológia i kislexikon - a mediterrán térségek népeinek (egyiptomi, suner-akkád-hettita, föníciai, héber, görög és római)mitológiáját mutatta be mintegy 3500 tömör címszóban. Jelen munkája az előzőhöz hasonló módon (kb. 2500 címszóban) az északabbra élő európai népek (balti, finnugor, germán, kelta és szláv) mondavilágát tárja elénk. Ezek a gyűjtőnevek mintegy 30 - köztük magyar - nép ősi (kereszténység előtti )hitvilágáról ígérnek áttekintést. A történelem különös játéka, hogy az ókori mitológiákról lényegesen többet tudunk, mint az időben hozzánk közelebbi népvándorlás kori népek istenvilágáról. Ez nem csoda, hiszen az erőszakosan tért hódító kereszténység tűzzel-vassal irtotta a pogányi hiedelmeket, s igazából csak a romantika hatására kibontakozó folklórkutatások mentettek meg belőlük egy keveset az utókor számára. Az a kevés viszont, ami fennmaradt, ugyancsak a romantika hatására viszonylag szilárdan beépült kultúránkba. Különösen a zeneirodalom tett sokat ennek érdekében: gondoljunk csak Wagner operáira vagy Rimszkij -Korszakov Szadkójára. A Mitológiai kislexikon II. éppen ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy hogy az érdeklődő olvasó könnyen és gyorsan utánanézhessen azoknak a mitológiai neveknek és fogalmaknak, amelyekkel olvasmányaiban találkozott. A kötet az ilyen célirányos kikeresések mellett önálló olvasmánynak is érdekes: hála a szócikkeket átszövő utalások gazdag hálózatának egy-egy mondakör teljes története és "szereplőgárdája" is jól áttekinthetően az olvasó elé tárul belőle.

Nyikolaj Vasziljevics Gogol - A ​köpönyeg
Gogol ​a kiszolgáltatott, egyéniségében megnyomorított kisember típusát alkotta meg. Látszatra igénytelen történet: Akakij Akakijevics naphosszat aktákat körmölő kishivatalnok éhezéssel megtakarított pénzén új köpönyeget csináltat magának. A becses ruhadarabot az első este elrabolják tőle, s miután nem kerül elő – hősünk ágynak esik és belehal bánatába. Halála után bosszút áll a világon: kísértetként visszajár a városba, és bundákat lop magas rangú tisztviselőktől. Akakij Akakijevicset a bürokrácia embertelen gépezete megfosztotta valódi egyéniségétől, felfalta vágyait. Amikor azonban takarékoskodni kezd, döbbenetes változáson megy keresztül: elevenebb, sőt szilárdabb jellemű lett, olyan ember, aki határozott célt tűzött maga elé. A balszerencsés fordulat után már nem tud a régi módon élni, belepusztul fájdalmába. Gogol jelképnek szánja hőse tragédiáját: az ellopott köpönyeg az ellopott élet szimbóluma. A cselekmény a fantasztikum világába fut: Akakij kísértetként áll bosszút tönkretett életéért. Gogol – és nagy utódai – művészetére jellemző, hogy realizmusával nem zárja ki az elbeszélésből és a regényből a csodát, mert nem csupán romantikus toldaléknak tartja; Akakij sorsához és az orosz valósághoz hozzátartozik, hogy kísértetté váljék. Gogol jelentősége – az időben távolodva – egyre nő, úgy tűnik, nemcsak a nagy orosz próza „bújt ki a köpönyegéből”, groteszk szürrealizmusa a kafkai látomások előzménye is.

Andrzej Sapkowski - The ​Last Wish
Geralt ​de Rivia is a pale, white-haired witcher, a cunning sorcerer who kills without pangs of conscience. He pursues a single purpose: to destroy the dangerous monsters that plague the planet. Both cynical and noble, he plies his grim trade in the midst of uncertainty, a highly trained assassin who must respond instantaneously to danger. The Last Wish introduces the Witcher to an American audience; in author Andrzej Sapkowski's native Poland, this series outsells Stephen King and Michael Crichton.

Jerzy Stempowsky - Czesław Milos - Maria Janion - Ryszard Przybylski - Az ​Antikrisztus halála
Dosztojevszkij ​politikai gondolkodásában igen fontos szerepet játszottak a lengyelek. Ők voltak a szlávság árulói, a démonikus katolicizmus keletre nyomuló harcosai, akik a régi Lengyelország hatalmas keleti területein alapított jezsuita kollégiumokban próbálták latinizálni az istenhordozó népet. Aztán fordult a kocka – a XIX. században már az oroszok építenek hagymakupolás templomokat a hitetlen Varsóban. A lengyel és az orosz messianizmus közt kibékíthetetlen ellentét volt. A szláv rokonság és a kétféle civilizációs küldetéstudatból fakadó ellenségesség hatalmas feszültséget keltett e két kultúra között, ezért a lengyelek az orosz szellemi értékek különleges interpretátoraivá váltak. Dosztojevszkij esetében ez még inkább így van. A kötet szerzői a lengyel esszéiskola legnemesebb hagyományait képviselik.

Covers_113732
Mitológiai ​kislexikon I-II. Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Mitológiai ​kislexikon I-II.
A ​kitűnő kolozsvári tudós előző munkája - a Mitológia i kislexikon - a mediterrán térségek népeinek (egyiptomi, suner-akkád-hettita, föníciai, héber, görög és római)mitológiáját mutatta be mintegy 3500 tömör címszóban. Jelen munkája az előzőhöz hasonló módon (kb. 2500 címszóban) az északabbra élő európai népek (balti, finnugor, germán, kelta és szláv) mondavilágát tárja elénk. Ezek a gyűjtőnevek mintegy 30 - köztük magyar - nép ősi (kereszténység előtti )hitvilágáról ígérnek áttekintést. A történelem különös játéka, hogy az ókori mitológiákról lényegesen többet tudunk, mint az időben hozzánk közelebbi népvándorlás kori népek istenvilágáról. Ez nem csoda, hiszen az erőszakosan tért hódító kereszténység tűzzel-vassal irtotta a pogányi hiedelmeket, s igazából csak a romantika hatására kibontakozó folklórkutatások mentettek meg belőlük egy keveset az utókor számára. Az a kevés viszont, ami fennmaradt, ugyancsak a romantika hatására viszonylag szilárdan beépült kultúránkba. Különösen a zeneirodalom tett sokat ennek érdekében: gondoljunk csak Wagner operáira vagy Rimszkij -Korszakov Szadkójára. A Mitológiai kislexikon II. éppen ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy hogy az érdeklődő olvasó könnyen és gyorsan utánanézhessen azoknak a mitológiai neveknek és fogalmaknak, amelyekkel olvasmányaiban találkozott. A kötet az ilyen célirányos kikeresések mellett önálló olvasmánynak is érdekes: hála a szócikkeket átszövő utalások gazdag hálózatának egy-egy mondakör teljes története és "szereplőgárdája" is jól áttekinthetően az olvasó elé tárul belőle.

Bojtár Endre - A ​szláv strukturalizmus az irodalomtudományban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_61895
35

Ismeretlen szerző - Mitológiai ​enciklopédia I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Tóth Imre - Bevezetés ​a szláv nyelvtudományba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrzej Sapkowski - Baptism ​of Fire
The ​Wizards Guild has been shattered by a coup and, in the uproar, Geralt was seriously injured. The Witcher is supposed to be a guardian of the innocent, a protector of those in need, a defender against powerful and dangerous monsters that prey on men in dark times. But now that dark times have fallen upon the world, Geralt is helpless until he has recovered from his injuries. While war rages across all of the lands, the future of magic is under threat and those sorcerers who survive are determined to protect it. It's an impossible situation in which to find one girl - Ciri, the heiress to the throne of Cintra, has vanished - until a rumour places her in the Niflgaard court, preparing to marry the Emperor. Injured or not, Geralt has a rescue mission on his hands. This is the third of the Witcher novels by Andrzej Sapkowski

Andrzej Sapkowski - Feuertaufe
In ​Nilfgaard wird die Verlobung des Kaisers mit Cirilla, der Thronerbin von Cintra, proklamiert. Aber handelt es sich wirklich um die echte Cirilla? Geralt, halbwegs von seinen schweren Verletzungen genesen, macht sich auf den Weg nach Nilfgaard, begleitet von Rittersporn und der Bogenschützin Milva sowie einem Vampir, der sich das Trinken von Blut schon seit Langem abgewöhnt hat. Doch auch eine gerade erst gegründete Geheimloge von Zauberern beschließt, Cirilla um jeden Preis zu finden und zur Königin zu machen, um so die Macht der Zauberer zu sichern...

Andrzej Sapkowski - Der ​Schwalbenturm
Hexer ​Geralt und seine Gefährten sind bei der Suche nach Ciri, der verschwundenen Prinzessin von Cintra, bisher erfolglos geblieben. Jetzt will die rivische Königin sie als Partisanenkämpfer in dem blutigen Krieg gegen Nilfgaard verpflichten. Doch sie setzen sich ab, um ihre unterbrochene Reise zu den Druiden wieder aufzunehmen. Bei einem Überfall gerät Geralts Wolfsmedaillon, das Insignium seines Hexertums, in fremde Hände... Ciri, die so hartnäckig Gesuchte, ist von dem gelehrten Einsiedler Vysogota aufgenommen worden. Ihr ganzes Sinnen und Trachten richtet sich jetzt auf den legendären Schwalbenturm, denn dies muss der Ort sein, von dem in der alten Prophezeiung die Rede ist. Allerdings ist der Schwalbenturm nur noch eine Ruine...

Cs. Sós Ágnes - A ​dunántúli szlávok állama
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katherine Arden - The ​Winter of the Witch
One ​girl can make a difference... Moscow has burned nearly to the ground, leaving its people searching for answers - and someone to hold accountable. Vasya finds herself on her own, amid a rabid mob that calls for her death, blaming her witchery for their misfortune. Then a vengeful demon returns, renewed and stronger than ever, determined to spread chaos in his wake and never be chained again. Enlisting the hateful priest Konstantin as his servant, turmoil plagues the Muscovites and the magical creatures alike, and all find their fates resting on the shoulders of Vasya. With an uncertain destiny ahead of her, Vasya learns surprising truths of her past as she desperately tries to save Russia, Morozko, and the magical world she treasures. But she may not be able to save them all...

Sarnyai Csaba - Keresztvilágok
A ​fiatal szegedi szlavista egymástól függetlenül született, de egy tematikai egységet képező írásai e kölcsönhatást vizsgálják az orosz irodalom vonatkozásában. A kötet első fele a szláv népi hitvilág egy-egy jelenségével foglalkozik (túlvilágképzet, sorsistennők, sárkányszerető, mitologikus térképzetek), míg a második e hiedelmek hatását, irodalmi nyomait tárja fel az óorosz irodalomban, valamint Szumov és Puskin, Zamjatyin, Platonov és Raszputyin műveiben.

Covers_238675
A ​magyarság és a szlávok Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - A ​magyarság és a szlávok
A ​Magyarságtudományi Intézet, mely a Pázmány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karának egyik kutatóintézete, 1942 március havában harmadszor rendezte meg közérdekű előadássorozatát, melynek látogatottsága igazolta az ez évi előadások tárgyválasztását. A magyarság és a szláv népek egymáshoz való viszonya minden vonatkozásban érdekelte közönségünket. S ez nem csoda, hiszen a német és török népet kivéve egyik népcsoporttal sem voltak a magyarságnak oly régi és állandó érintkezései, mint a szlávsággal. Viszont ezekkel a szoros kapcsolatokkal fordított arányban van irodalmunknak és benne tudományos irodalmunknak feltűnő szegénysége szláv vonatkozásokban és azok magyarázatában.

Andrzej Sapkowski - Fecske-torony
Mit ​ér az élet a Sors rendelte védelmező és tanító nélkül? Mit ér anélkül, aki mellett biztonságban érzi magát az ember... még saját magától is? És mit ér az élet társak nélkül? Mit kell tenni, ha hidegvérrel megölték mindüket? Hová kell menni, kihez kell fordulni? Miközben Ciri, az elveszett Meglepetés Gyermek majdnem halálos sérüléseiből épül fel egy elhagyatott mocsárban élő vénember segítségével, ilyen kérdésekre kell választ találnia. Úgy hiszi, Geralt és Yennefer is halott, és egyedül kell megállnia a lábán. Közben Geralt és Yennefer is a lányt keresi a maga módján, de hogy a Sors tartogat-e még nekik közös utat, azt csak a holnap tudhatja. Andrzej Sapkowski magyarul megjelent hatodik kötete folytatja a megkezdett történetet a szokásos sötét ábrázolással, humorral, néhol tükröt tartva a mi világunknak – és ezúttal sem marad el sem az izgalmas akció, sem a lélekre ható dráma.

Karel Horálek - Bevezetés ​a szláv nyelvtudományba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Latkóczy Mihály - Őskeleti, ​germán és szláv mythológia
Latkóczy ​Mihály értő tudással foglalja össze a nagy világvallások közül a buddhizmus eredetét fejlődését, valamint a germán mitológia eredetét, isteneit és legfontosabb alapvetéseit. Ajánljuk mindazoknak, akik klasszikus megközelítésben kívánják megismerni ezeket a napjainkra is hatást gyakorló vallások és mitológiák eredetét.

Andrzej Sapkowski - The ​Tower of the Swallow
Vysogota, ​an old philosopher living in the Pereplut swamp, finds an injured Ciri near his retreat and takes her in, caring for her until she is ready to continue her journey. She tells her life story to the old man: how all the Rats were killed by Leo Bonhart, all except for Ciri. As she readies herself to leave, she is convinced that both Geralt and Yennefer are dead. Based on this assumption, she leaves Vysogota to find Tor Zireael. Meanwhile, Geralt with his company meet an elf named Avallac'h who tells him about a prophecy connected with Ciri. He needs to find some druids who will reportedly know where Ciri is. Yennefer is trying to find Vilgefortz's hiding place, but it is no easy task.

Konsztantyin Nyikolajevics Leontyev - A ​Bizantinizmus és a Szlávság
Minden ​ingadozás nélkül még azt is bátorkodom kijelenteni, hogy semmiféle lengyel felkelés, semmiféle pugacsovizmus nem tud annyit ártani Oroszországnak, amennyit ártani tudna egy nagyon békés, nagyon törvényes demokratikus alkotmány. A szlávok létezéséhez szükség van Oroszország erejére. Oroszország erejéhez elengedhetetlen a bizantinizmus. Az, aki megrendíti a bizantinizmus tekintélyét, az lehet, hogy maga nincs is tudatában, de az orosz állam alapjait ássa alá. Amennyiben a szlávok a történelem sajátos világaként, avagy pusztán az európai civilizáció sajátos elemeként valamilyen alkotó, pozitív dologra hivatottak, mindkét esetben ehhez erőre van szükségük. Az állami erő a nagyoroszoknak jutott osztályrészül. Ezt az erőt a nagyoroszok mint a történelem biztosítékát kell hogy megőrizzék, nemcsak a maguk, hanem az összes szláv függetlensége érdekében. Megeshet, hogy időtlen idők óta magának Európának a támogatása végett, az őt lassan elemésztő anarchia ellenében. Ennek folytán pedig az egész emberiség érdekében. * * * A kultúrák/civilizációk fejlődésének és hanyatlásának az elmélete, majd félévszázaddal Oswald Spengler előtt.

Andrzej Sapkowski - Die ​Dame vom See
Ciri, ​Prinzessin von Cintra und Schützling des Hexers Geralt von Riva, ist auf geheimnisvolle Weise in eine fremde Welt versetzt worden. Dort trifft sie auf einen jungen Ritter namens Galahad, der sie für die Dame vom See hält und dem sie ihre Geschichte erzählt: die Kriege und Machtkämpfe, die seit Langem tobten, haben ihren Höhepunkt erreicht. Vilgefortz mit seinen Helfershelfern stellt sich zur Schlacht, bei der viele von Geralts Gefährten ihr Leben lassen müssen. Und es droht neue Gefahr in Gestalt des Kaisers Emhyr von Nilfgaard. Er wird von derselben uralten Prophezeiung geleitet, die auch das Handeln von Vilgefortz und Ciri bestimmte. Wiewohl im Besitz überwältigender Übermacht, scheut Emhyr bei der Konfrontation mit Geralt und Ciri vor der letzten Konsequenz zurück: Denn mit Ciri verbindet ihn mehr als nur die alte Weissagung...

Andrzej Sapkowski - El ​último deseo
Geralt ​de Rivia, brujo y mutante sobrehumano, se gana la vida como cazador de monstruos en una tierra de magia y maravilla: con sus dos espadas al hombro -la de acero para hombres, y la de plata para bestias- da cuenta de estriges, manticoras, grifos, vampiros, quimeras y lobisomes, pero sólo cuando amenazan la paz. Irónico, cínico, descreído y siempre errante, sus pasos lo llevan de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios, hallando las más de las veces que los auténticos monstruos se esconden bajo rostros humanos. En su camino sorteará intrigas, elegirá el mal menor, debatirá cuestiones de precio, hollará el confín del mundo y realizará su último deseo: así comienzan las aventuras del brujo Geralt de Rivia.

Andrzej Sapkowski - La ​dama del lago
"De ​las llamitas, algunas altas y poderosas eran, vivamente brillaban y con claridad, otras por su parte eran pequeñas, vacilantes y temblorosas, y oscurecíase su luz y amortiguábase a trechos. En el mismo final había una llamita pequeña y tan débil que apenas ardía, apenas se removía, ora brillando con gran esfuerzo, ora casi, casi apagándose del todo. -¿De quién es ese fueguecillo moribundo? -preguntó el brujo. -Tuyo -respondió la Muerte." Flourens Delannoy, Cuentos y leyendasAndrzej Sapkowski es el gran renovador de la literatura fantástica de nuestros tiempos, un genio del lenguaje y la caracterización cuya prosa ya ha hechizado a millones de lectores en todo el mundo.

Andrzej Sapkowski - La ​espada del destino
La ​vida de un brujo cazador de monstruos no es fácil. Tan pronto puede uno tener que meterse hasta el cuello en un estercolero para eliminar a la bestia carroñera que amenaza la ciudad, intentado no atrapar una infección incurable, como se puede encontrar unido a la cacería de uno de los últimos dragones, en la que la cuestión no es si los cazadores conseguirán matar a la pobre bestia, sino qué pasará cuando tengan que repartirse el botín. Magos, príncipes, estarostas, voievodas, druidas, vexlings, dríadas, juglares y criaturas de todo pelaje pueblan esta tierra, enzarzados en conflictos de supervivencia, codicia y amor, y entre ellos avanza, solitario, el brujo Geralt de Rivia.Andrzej Sapkowski es el gran renovador de la literatura fantástica de nuestros tiempos, un genio del lenguaje y la caracterización cuya prosa ya ha hechizado a millones de lectores en todo el mundo.

Andrzej Sapkowski - La ​Sangre de los Elfos
En ​verdad os digo que se acerca el tiempo de la espada y el hacha, la época de la tormenta salvaje. Se acerca el Tiempo del Invierno Blanco y de la Luz Blanca. El Tiempo de la Locura y el Tiempo del Odio, el Tiempo del Fin. El mundo morirá entre la escarcha y resucitará de nuevo junto con el nuevo sol. Resucitará de entre la Antigua Sangre, de Hen Ichaer, de la semilla sembrada. De la semilla que no germina sino que estalla en llamas. ¡Así será! ¡Contemplad las señales! Qué señales sean, yo os diré: primero se derramará sobre la tierra la sangre de los Aen Seidhe, la Sangre de los Elfos...

Andrzej Sapkowski - Miecz ​przeznaczenia
TO ​NIE JEST CYKL OPOWIADAŃ, TO CAŁY ŚWIAT! Wielopoziomowa proza Andrzeja Sapkowskiego zachwyci każdego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: wyszukany archaiczny świat, brawurową przygodę, humor, szaloną miłość, meandry przeznaczenia, a także erudycyjną rewizję wielu kulturowych schematów, wspaniały język i wyobraźnię. Z przynależnych konwencji fantasy potworów, duchów, elfów, gnomów i ingerencji tajnych mocy wyciska Sapkowski tyle, ile Umberto Eco z kryminału w Imieniu róży. „Andrzej Sapkowski jest pisarzem formatu Tolkiena, choć odeń różnym, bo zdecydowanie bliższym współczesności i obdarzony gorętszym słowiańskim temperamentem. Czytając Sapkowskiego, jesteśmy zarazem gdzieś w świecie Tolkiena, na seansie u przeinaczonego Disneya, w średniowieczu, u Sienkiewiczowskiego Zagłoby, na seminarium ekonomicznym, w krainie ponurych pogańskich obrzędów, w przemalowanej na baśniową scenerii z czarnego kryminału”. Polityka

Andrzej Sapkowski - Estación ​de tormentas
Poco ​sabía el brujo Geralt de Rivia lo que le esperaba al acudir a la villa costera de Kerack. Primero fue acusado injustamente de desfalco, luego fue misteriosamente liberado bajo fianza, y finalmente descubrió que sus preciadas espadas, dejadas en depósito al entrar en la ciudad, habían desaparecido. Demasiadas casualidades, en efecto, y máxime cuando tras ellas está la atractiva hechicera Lytta Neyd, llamada Coral. De esta manera, Geralt de Rivia se encuentra de nuevo implicado en los escabrosos asuntos de los magos, y ni la fiel (aunque ocasionalmente engorrosa) compañía del trovador Jaskier, ni el recuerdo de su amada Yennefer, ni toda su fama como implacable cazador de monstruos podrán evitar que se vea cada vez más envuelto en una oscura trama. Más bien al contrario. Estación de tormentas es el esperado regreso de Andrzej Sapkowski al mundo de Geralt de Rivia, su creación de fama mundial. En esta precuela de la Saga vuelven a brillar las virtudes que le han convertido en, posiblemente, el mejor escritor contemporáneo de fantasía: su estilo inimitable, su áspero realismo temperado por el humor negro y su vigor aventurero.

Andrzej Sapkowski - Tündevér
Az ​emberek, törpök, manók és tündék több mint száz esztendőn keresztül éltek békében egymás mellett. De ennek a békének vége, és a fajok ismét egymás ellen – és maguk ellen – harcolnak. Ebben a viharos időben születik egy gyermek, akire a világ összes vajákja várt. Ciri a Cintrai Nőstényoroszlán, Calanthe királyné unokája. Különös hatalmakkal és még különösebb sorssal van megáldva, mert egy jövendölés Lángnak hívja őt: lángnak, amely örökre megváltoztatja a világot – jó vagy rossz irányba… Ríviai Geralt, a vaják magával viszi Cirit a vajákok központjába, de Ciri egyáltalán nem hasonlít a többi tanítványhoz. Nem kell keresztülmenjen az átlagos vajákok számára a természetfeletti képességek eléréséhez szükséges mutációkon, amelyek gyakran kiirtják az érzelmeket és az emberi érzékenységet. Ciri valami egészen egyedülálló. Ahogy a politikai helyzet egyre baljóslatúbbá válik, és a háború fenyegetése szinte már kézzel fogható a vidéken, Ciri megtanulja a hatalmát azok támogatására használni, akik szembeszállnak a gonosszal. De több segítségre van szüksége, mint amennyit a vajákok adhatnak neki: amint Geralt és ő elhagyják a vajákok központját, olyasvalaki veszi üldözőbe őket, aki pontosan érti a prófécia tartalmát – és pontosan tudja, mire képes Ciri. Lehet, hogy Geralt ezúttal ellenfelére akad?

Kollekciók