Ajax-loader

'szláv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


A_hegyi_szellem
A ​hegyi szellem Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - A ​hegyi szellem
Nagy ​mesekötetünk a germán hősénekek sárkányharcaiból vagy a szláv középkori legendákból éppúgy válogat, mint a tündérmesék, tréfás adomák, betyártörténetek és történeti mondák gazdag anyagából, amelyet sok kiváló gyűjtő és író dolgozott fel azóta, hogy 1812-ben először jelent meg a Grimm testvérek nagyszerű vállalkozása, a dajkáktól és főképp a Casseli majorosnétól, Dorothea Viehmann asszonytól hallott tündérmesék gyűjteménye. A kötet 66 meséjét Ágotha Margitnak a hegyi manók és vízitündérek sejtelmes világát megidéző grafikái illusztrálják.

Andrzej Sapkowski - Az ​utolsó kívánság
Sapkowski ​magával ragadja a képzeleted! Később azt beszélték, a férfi északról érkezett, a Kötélverők kapuján keresztül. Bár nem volt idős, a haja szinte teljesen fehér volt. Amikor levetette köpenyét, kiderült, hogy a vállán egy szíjon kard függ. Nem volt ebben semmi szokatlan, Vizimában szinte mindenki fegyverrel járt, de azért senki sem hordott pallost a hátán, mint valami íjat vagy tegezt. A fehér hajút a királyi felhívás vezette a városba; a Vizima lakosait gyötrő striga visszaváltozásáért járó háromezer oren jutalom. Ilyen idők jártak. Régen csak a farkasok üvöltöttek az erdőkben, mostanra mindenféle mocsadék elszaporodott - akárhová nézel: lidércek, strigák, ocsmány hódfajzatok, baziliszkuszok, ördegek, mifenék, vilák és vízbefúltak. Ide már nem elég az egyszerű varázslat vagy nyárkaró. Ide hozzáértő kell. És a messzi Ríviából érkezett idegen épp ilyen szakember. Ő Geralt, a vaják, a mágia és a kard mestere, egy mutáns, akit arra teremtettek, hogy megőrizze a világban az erkölcsi és természeti rendet.

Andrzej Sapkowski - A ​megvetés ideje
A ​háború előszele már mindenütt érezhető: az utakat másfajúak renegát csapatai tartják rettegésben, a városok utcáin rejtélyes halálesetek történnek. A királyok nem bíznak többé a varázslókban, akik azt képzelik, varázshatalmuk feljogosítja őket, hogy beleártsák magukat a politikába. Némelyikük a szabad országok javáért cselekszik, mások önös érdekből, de a varázslók álságos mosolya és felszínes csevegése mögött sorsdöntő játszmák zajlanak. Ríviai Geralt mindig is büszke volt semlegességére. A vaják korábban úgy gondolta, elegendő, hogy a saját sorsáról döntsön... csakhogy akkor még nem kellett mások miatt aggódnia. Egyedül könnyű semlegesnek maradni, de ha egy kislány élete a tét, már nem annyira. Geralt igyekszik mindent megtenni Ciri védelmében. A kérdés az, hogy ez elég-e.

Patricia McKillip - Boszorkányerdő
A ​World Fantasy díjas írónő mindkét regényében mágiával átszőtt rengetegekbe kalauzol: az egyikben Szibella, a gyönyörű ifjú varázslónő, akit csaknem elpusztít az emberi félelem és mohóság, bosszúhadjáratot indít, mely éppolyan végzetesnek bizonyul; a másikban a gyászoló Ronan herceg eltiporja Minden Boszorkányok Anyjának féltett tyúkját, és vezeklése veszedelmek közé sodorja.

Szabó György - Mitológiai kislexikon II.
A kitűnő kolozsvári tudós előző munkája - a Mitológia i kislexikon - a mediterrán térségek népeinek (egyiptomi, suner-akkád-hettita, föníciai, héber, görög és római)mitológiáját mutatta be mintegy 3500 tömör címszóban. Jelen munkája az előzőhöz hasonló módon (kb. 2500 címszóban) az északabbra élő európai népek (balti, finnugor, germán, kelta és szláv) mondavilágát tárja elénk. Ezek a gyűjtőnevek mintegy 30 - köztük magyar - nép ősi (kereszténység előtti )hitvilágáról ígérnek áttekintést. A történelem különös játéka, hogy az ókori mitológiákról lényegesen többet tudunk, mint az időben hozzánk közelebbi népvándorlás kori népek istenvilágáról. Ez nem csoda, hiszen az erőszakosan tért hódító kereszténység tűzzel-vassal irtotta a pogányi hiedelmeket, s igazából csak a romantika hatására kibontakozó folklórkutatások mentettek meg belőlük egy keveset az utókor számára. Az a kevés viszont, ami fennmaradt, ugyancsak a romantika hatására viszonylag szilárdan beépült kultúránkba. Különösen a zeneirodalom tett sokat ennek érdekében: gondoljunk csak Wagner operáira vagy Rimszkij -Korszakov Szadkójára. A Mitológiai kislexikon II. éppen ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy hogy az érdeklődő olvasó könnyen és gyorsan utánanézhessen azoknak a mitológiai neveknek és fogalmaknak, amelyekkel olvasmányaiban találkozott. A kötet az ilyen célirányos kikeresések mellett önálló olvasmánynak is érdekes: hála a szócikkeket átszövő utalások gazdag hálózatának egy-egy mondakör teljes története és "szereplőgárdája" is jól áttekinthetően az olvasó elé tárul belőle.

Nyikolaj Vasziljevics Gogol - A ​köpönyeg
Gogol ​a kiszolgáltatott, egyéniségében megnyomorított kisember típusát alkotta meg. Látszatra igénytelen történet: Akakij Akakijevics naphosszat aktákat körmölő kishivatalnok éhezéssel megtakarított pénzén új köpönyeget csináltat magának. A becses ruhadarabot az első este elrabolják tőle, s miután nem kerül elő – hősünk ágynak esik és belehal bánatába. Halála után bosszút áll a világon: kísértetként visszajár a városba, és bundákat lop magas rangú tisztviselőktől. Akakij Akakijevicset a bürokrácia embertelen gépezete megfosztotta valódi egyéniségétől, felfalta vágyait. Amikor azonban takarékoskodni kezd, döbbenetes változáson megy keresztül: elevenebb, sőt szilárdabb jellemű lett, olyan ember, aki határozott célt tűzött maga elé. A balszerencsés fordulat után már nem tud a régi módon élni, belepusztul fájdalmába. Gogol jelképnek szánja hőse tragédiáját: az ellopott köpönyeg az ellopott élet szimbóluma. A cselekmény a fantasztikum világába fut: Akakij kísértetként áll bosszút tönkretett életéért. Gogol – és nagy utódai – művészetére jellemző, hogy realizmusával nem zárja ki az elbeszélésből és a regényből a csodát, mert nem csupán romantikus toldaléknak tartja; Akakij sorsához és az orosz valósághoz hozzátartozik, hogy kísértetté váljék. Gogol jelentősége – az időben távolodva – egyre nő, úgy tűnik, nemcsak a nagy orosz próza „bújt ki a köpönyegéből”, groteszk szürrealizmusa a kafkai látomások előzménye is.

Andrzej Sapkowski - The ​Last Wish
Geralt ​de Rivia is a pale, white-haired witcher, a cunning sorcerer who kills without pangs of conscience. He pursues a single purpose: to destroy the dangerous monsters that plague the planet. Both cynical and noble, he plies his grim trade in the midst of uncertainty, a highly trained assassin who must respond instantaneously to danger. The Last Wish introduces the Witcher to an American audience; in author Andrzej Sapkowski's native Poland, this series outsells Stephen King and Michael Crichton.

Jerzy Stempowsky - Czesław Milos - Maria Janion - Ryszard Przybylski - Az ​Antikrisztus halála
Dosztojevszkij ​politikai gondolkodásában igen fontos szerepet játszottak a lengyelek. Ők voltak a szlávság árulói, a démonikus katolicizmus keletre nyomuló harcosai, akik a régi Lengyelország hatalmas keleti területein alapított jezsuita kollégiumokban próbálták latinizálni az istenhordozó népet. Aztán fordult a kocka – a XIX. században már az oroszok építenek hagymakupolás templomokat a hitetlen Varsóban. A lengyel és az orosz messianizmus közt kibékíthetetlen ellentét volt. A szláv rokonság és a kétféle civilizációs küldetéstudatból fakadó ellenségesség hatalmas feszültséget keltett e két kultúra között, ezért a lengyelek az orosz szellemi értékek különleges interpretátoraivá váltak. Dosztojevszkij esetében ez még inkább így van. A kötet szerzői a lengyel esszéiskola legnemesebb hagyományait képviselik.

Covers_113732
Mitológiai ​kislexikon I-II. Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Mitológiai ​kislexikon I-II.
A ​kitűnő kolozsvári tudós előző munkája - a Mitológia i kislexikon - a mediterrán térségek népeinek (egyiptomi, suner-akkád-hettita, föníciai, héber, görög és római)mitológiáját mutatta be mintegy 3500 tömör címszóban. Jelen munkája az előzőhöz hasonló módon (kb. 2500 címszóban) az északabbra élő európai népek (balti, finnugor, germán, kelta és szláv) mondavilágát tárja elénk. Ezek a gyűjtőnevek mintegy 30 - köztük magyar - nép ősi (kereszténység előtti )hitvilágáról ígérnek áttekintést. A történelem különös játéka, hogy az ókori mitológiákról lényegesen többet tudunk, mint az időben hozzánk közelebbi népvándorlás kori népek istenvilágáról. Ez nem csoda, hiszen az erőszakosan tért hódító kereszténység tűzzel-vassal irtotta a pogányi hiedelmeket, s igazából csak a romantika hatására kibontakozó folklórkutatások mentettek meg belőlük egy keveset az utókor számára. Az a kevés viszont, ami fennmaradt, ugyancsak a romantika hatására viszonylag szilárdan beépült kultúránkba. Különösen a zeneirodalom tett sokat ennek érdekében: gondoljunk csak Wagner operáira vagy Rimszkij -Korszakov Szadkójára. A Mitológiai kislexikon II. éppen ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy hogy az érdeklődő olvasó könnyen és gyorsan utánanézhessen azoknak a mitológiai neveknek és fogalmaknak, amelyekkel olvasmányaiban találkozott. A kötet az ilyen célirányos kikeresések mellett önálló olvasmánynak is érdekes: hála a szócikkeket átszövő utalások gazdag hálózatának egy-egy mondakör teljes története és "szereplőgárdája" is jól áttekinthetően az olvasó elé tárul belőle.

Bojtár Endre - A ​szláv strukturalizmus az irodalomtudományban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_61895
34

Ismeretlen szerző - Mitológiai ​enciklopédia I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrzej Sapkowski - Das ​Schwert der Vorsehung
Untiere, ​Dämonen, Spannung und Witz »Was soll man von dir halten - ein Hexer, der jeden zweiten Tag ein einträgliches Angebot ausschlägt? Die Hirikka tötest du nicht, weil die am Aussterben sind, den Streitling nicht, weil er unschädlich ist, die Nächtin nicht, weil sie nett ist, den Drachen nicht, weil's der Kodex verbietet ...« Der Hexer Geralt von Riva verdient seinen Lebensunterhalt recht und schlecht mit dem Beseitigen von allerlei Ungeheuern. Nicht selten begegnen ihm die Leute, die ihn anheuern, mit tiefem Argwohn. Doch damit kann er leben. Obwohl es sein Ehrenkodex eigentlich verbietet, schließt er sich einer Gruppe von Drachenjägern an - denn die Zauberin Yennefer, seine verlorengeglaubte Geliebte, ist unter ihnen. Aber die Interessen der Jäger sind zu unterschiedlich: Es beginnt ein Kampf jeder gegen jeden. Und ganz allmählich wird eine Bedrohung der festgefügten Ordnung spürbar …

Covers_239003
Délszláv ​népballadák Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Délszláv ​népballadák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrzej Sapkowski - Das ​Erbe der Elfen
Seit ​dem blutigen Überfall auf Cintra ist Ciri, die Thronerbin des Reiches, verschollen. Doch es gehen Gerüchte um, dass sie nicht tot ist, sondern von Geralt, dem Hexer, entführt und an einen geheimen Ort gebracht wurde. Und Geralt sieht sich mit heiklen Fragen konfrontiert. Hat Ciri wirklich magisches Potential? Oder ist sie nur das Medium einer bösen Macht? Der halbverfallene Stammsitz der Hexer wird zum Schauplatz einer großen Prüfung ...

Andrzej Sapkowski - Sword ​of Destiny
A ​collection of stories in the world of Geralt the Witcher, introducing some of the most loved characters from this universe. A must-read for fans of the novels and games alike. Geralt is a witcher, a man whose magic powers, enhanced by long training and a mysterious elixir, have made him a brilliant fighter and a merciless assassin. Yet he is no ordinary murderer: his targets are the multifarious monsters and vile fiends that ravage the land and attack the innocent. He roams the country seeking assignments, but gradually comes to realise that while some of his quarry are unremittingly vile, vicious grotesques, others are the victims of sin, evil or simple naivety. In this collection of short stories, following the adventures of the hit collection The Last Wish, join Geralt as he battles monsters, demons and prejudices alike...

Makkay János - Magyarok ​- avarok - szlávok
E ​kis füzethez a 2002. november elején megjelent ADAM adta az apropót: Archaologische Denkmaler der Awarenzeit in Mitteleuropa, Szentpéteri József kitartó munkájaként és kitűnő szerkesztésében, 81 hazai és néhány külföldi, főleg osztrák kolléga közreműködésével, de a magyar régészet hatalmas teljesítményeként. A kötet előszavát 84. születésnapján László Gyula írta. Az ADAM-ban szereplő adatok alapján az alábbiakban megkísérlem összeállítani a hajdani avar szállásterületen valaha is előkerült avar kori temetkezések időrend szerinti csoportosítását, a kötetben használt keltezési egységek (negyedszázadok) szerint. Az avar szállásterület - egészen pontosan az avarok által közvetlenül uralt terület - nagyjából azonos volt az egykori Magyar Szent Korona (Nagymagyarország vagy a Magyar Királyság) területével, beleértve a hajdan valamelyik avar kaganátushoz tartozó határos peremeket is (elsősorban Morvaország déli része, valamint Ausztria keleti síksági vidékei az Óperenciáig, benne Béccsel). Hosszú bevezetésként három szempontot érinteni kell. Az egyik az egyes időszakokra eső sírszámok valós adatainak megállapítását akadályozó tényezők rövid felsorolása. Főleg a valamilyen okból elpusztult sírok rendkívül magas száma. A másik a csoportosítás keltezési nehézségei. A harmadik néhány gyakorlati kérdés. Pár esettől eltekintve kizárólag az ADAM adatait vettem figyelembe, hiszen nála pontosabb ma nem képzelhető el. Az általa idézett forrásokat a magamhoz hasonló átlagrégésznek, valamint a külföldi kutatóknak (akikhez nyelve alapján ítélve a két vaskos kötet nem másodsorban szól) egyébként sem nagyon áll módjában ellenőrizni. Munkám nem recenzió, arra speciálisan avar ismereteim hiánya miatt nem is vállalkoznék.

Andrzej Sapkowski - Viharidő
Minden ​bonyodalom azzal kezdődik, hogy Ríviai Geralt kardjainak rejtélyes módon lába kél. Ezt követi egy démonidéző rejtélye, egy furcsa hajóút és egy meglehetősen fordulatos királyi esküvő. A régi barát, Kökörcsin szokás szerint most is Geralt "segítségére siet", akár akarja a vaják, akár nem. Felbukkan egy varázslónő is, aki megpróbálja irányítani Geraltot, szokás szerint. És ismét akadnak olyanok, akik a vaják útjába állnak, szokás szerint. Ez a kötet Sapkowski utolsó regénye a Vaják-világban, és a sagához csak könnyű szállal kapcsolódik, de a szerző nem okoz csalódást: ismét egyszerre szembesülünk népek sorsával és az egyes ember drámájával, de mindezt ismét olyan gazdag képzeletvilággal ötvözve és olyan humorral tálalva, ami letehetetlenné teszi a kötetet. Szokás szerint.

Asboth Oszkár - Szláv ​jövevényszavaink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bojan Ljubenović - Levelek ​Szerbiából
A ​kötet száz szatirikus és szellemes levelet tartalmaz. A szerző napjaink szerb valóságát egy fiktív külföldi szemén keresztül láttatja, annak bőrébe bújva görbe tükröt állít a mai Szerbia lakossága elé. Kinek ajánljuk a könyvet? Azoknak, akik meg akarják ismerni Szerbia igazi arcát ironikus, humoros megközelítésben. Alkalmazási javaslat: A könyvet napi két alkalommal kell kézbe venni és beleolvasni, ebéd után és elalvás előtt javasolt, az általános közérzet javulásáig. Szükség esetén a terápiát meg kell ismételni. Mellékhatás: A könyv az olvasók többségénél nevetőgörcsöt okoz, amely nevetésként is közismert. Tárolási javaslat: Szobahőmérsékleten vagy strandon a legideálisabb a tárolása. A humorra érzéketlen egyének elől elzárva tartandó. Szavatosság: amíg létezik Szerbia, amíg egy szerb is él.

Nyomárkay István - Szláv ​szomszédaink
Az ​Akadémiai Kiadó új ismeretterjesztő sorozatának célja rövid, lényegre törő, fogyasztható, ugyanakkor a tudomány mai állását tükröző, megalapozott, kiegyensúlyozott és tárgyilagos áttekintést adni egy-egy tudományágról, részterületről vagy éppen aktuális kérdésről. A sorozat enciklopédikus jelleggel, a tudományok teljességét átfogó módon kíván egy-egy zsebkönyvbe sűrítve alapvető ismeretekkel szolgálni elsősorban a laikus olvasó számára. A kötetek hazai szakértő szerzői garanciát jelentenek a megbízható és naprakész tudásra, miközben a modern arculat és az egységes, könnyen áttekinthető belső szerkezet a mai olvasó igényeihez igazodik. A Pont könyvek egyszerre támpont a tájékozódásban és kiindulópont az ismeretek elmélyítéséhez. Egy biztos pont korunk információözönében. Vajon ismerjük-e szomszédainkat: a horvátokat, szerbeket, szlovénokat, szlovákokat és ukránokat? Hogyan fejlődtek a szláv nyelvek? Hol volt a szlávok őshazája? Értjük-e, ha egy szláv vendégünk uzsonnára cseresznyét, vacsorára pecsenyét kér? És értik-e a szlávok, ha azt mondjuk: „Az ország érseke a sátorban virraszt"? Hogyan látnak minket szláv szomszédaink? És mi hogyan látjuk őket? A Pont könyvek sorozat új darabja, a Szláv szomszédaink érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Latkóczy Mihály - Őskeleti, ​germán és szláv mythológia
Latkóczy ​Mihály értő tudással foglalja össze a nagy világvallások közül a buddhizmus eredetét fejlődését, valamint a germán mitológia eredetét, isteneit és legfontosabb alapvetéseit. Ajánljuk mindazoknak, akik klasszikus megközelítésben kívánják megismerni ezeket a napjainkra is hatást gyakorló vallások és mitológiák eredetét.

Urosevics Danilo - A ​magyarországi délszlávok története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Amy Kuivalainen - Ashes ​of the Firebird
Shaman. ​Gate Keeper. Rogue. Anya’s magic is keeping Russia safe but not without a price. Her mind broken from the last battle with the dark magician Ladislav, Anya is trapped in the Land of Dreams and is fighting like hell to get back to her body. Branded as Rogues and hunted by the supernatural world Anya’s friends take her unconscious body to Budapest, a place of new allies where they will be safe. They begin the search for Yanka, Anya’s ancestor and the only person in history with enough power to change the tide of the brewing war. But something stronger than all of them is prowling the streets of Budapest, something not quite human and trained to kill.

Amy Kuivalainen - Cry ​of the Firebird
With ​the family farm to run after her grandfather's murder and a spiralling drinking problem Anya doesn't think life can get worse. But when Tuoni, God of the Underworld, interrupts her breakfast to tell her that her grandfather's responsibility's as a Gate Keeper of Skazki has now fallen to her, Anya's simple life falls into chaos. Planning to write Tuoni off as a drunken hallucination doesn't go smoothly when a stone, bequeathed to her by her grandfather, hatches into a legendary firebird. It's sharing its body with the broodingly good looking Prince Yvan, whose dark magician brother has been seeking to destroy for centuries. With powerful enemies closing in around them, Anya has no choice but to sober up, follow Yvan into Skazki and hope that she can learn how to control her awakening magic before it destroys her and any hope of keeping the gates to both world's safe.

Amy Kuivalainen - Rise ​of the Firebird
A ​supernatural war threatens to split the worlds apart as the Darkness, led by Yanka and Vasilli, seek revenge on those who entrapped her. The Illumination and Baba Yaga aren't ready to relinquish their power to her old protégé and alliances are made and broken. Betrayed and left for dead, Anya is granted sanctuary by the mysterious Alfr where she must bury her fallen friends. Fighting to control her grief Anya finds a manuscript left by her ancestor Ilya which may contain the key to stopping Yanka. Travelling from the battlefields of Skazki to the Underworld of Tuonela, Anya and her companions encounter vicious gods and mythic heroes on her quest. As devastating secrets of history and the heart are revealed, Anya must fight the darkness within her and rise up to be a symbol for the Neutral rebel army that rallies under the banner of the firebird. Ready to restore the balance at any price, the final battle of the three armies will shape the worlds forever. In the concluding chapter of The Firebird Fairytales Anya must choose what she is fighting for and what she's willing to sacrifice to save those she loves.

Andrzej Sapkowski - Bautismo ​de fuego
Tras ​los incidentes de Thanned, las principales hechiceras supervivientes se reunen con la idea de refundar un Consejo único que incluya a todas las practicantes de mágia, incluídas las elfas y las nilfgaardianas y con ánimo de influir en el futuro que surja una vez acabada la guerra, con el consiguiente espacio vacante para cuando llegue el momento de la incorporación de Ciri. Mientras tanto, la "Leoncilla de Cintra" vive una vida de pillaje y bandidaje como una más del grupo delincuente de "Los Ratas", con el pseudónimo de "Falka". Ajeno a ello, creyendo que se encuentra en Nilfgaard Geralt comienza su camino hacia el sur en búsqueda de Ciri, con la compañía de Jaskier y la guía de Milva. Durante el trayecto, coincidirá con el grupo de enanos de Zoltan Chivay y encontrará a dos misteriosos personajes con el deseo (y las enormes reservas de Geralt) de unirse a su expedición: el nilfgaardiano Cahir, hecho prisionero y sentenciado por no entregar a Ciri y rescatado casualmente antes de su entrega a los ejecutores nilfgaardianos, y el barbero herborista Emil Regis, extraño habitante de una cabaña perdida en el bosque. En este libro se explica la historia de la primera unión entre humanos y elfos: la historia de amor entre el hechicero Creguennan y la maga élfica Lara Dorren, poseedora de la Antigua Sangre, y de cuya alcurnia repleta de desgracias solamente queda una descendiente viva: Cirilla de Cintra, nieta de Calanthe e hija de Pavetta, todas ellas parte de ese oculto y poderoso linaje (de ahí el poder de Pavetta). Esto la convierte en el objetivo de todo tipo de tramas relacionadas con la particular y profética descendencia que pueda tener. En su búsqueda, Geralt y su grupo se irán aproximando cada vez más a los diferentes frentes de guerra, en uno de los cuáles se verá forzado a romper con su neutralidad y demostrar un involuntario heroismo al servicio de la reina Meve de Lyria y Rivia.

Andrzej Sapkowski - Chrzest ​ognia
CZY ​SPEŁNI SIĘ ZŁOWROGA PRZEPOWIEDNIA? Andrzej Sapkowski, arcymistrz światowej fantasy, po raz kolejny zaprasza do swej krainy Nigdy-Nigdy i przedstawia trzeci tom wychwalanej przez krytykę i uwielbianej przez czytelników wiedźmińskiej sagi. Geralt, wyleczony przez driady z ran odniesionych w czasie puczu na wyspie Thanedd, wyrusza na poszukiwanie przeznaczonego mu Dziecka Niespodzianki. Oprócz nieodłącznego Jaskra, trubadura i domorosłego filozofa, do kompanii wiedźmina przystępują: pełna temperamentu łuczniczka Milva, nilfgaardzki rycerz - koszmar ze snów Ciri - którego poszukują najlepsi szpiedzy Cesarstwa, sprytny gnom zwiadowca, pięciu rubasznych krasnoludów oraz noszący się staroświecko i pachnący intensywnie ziołami cyrulik - osobnik jakby nie z tej bajki.

Kniezsa István - A ​szlávok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrzej Sapkowski - Sezon ​burz
Oto ​nowy Sapkowski i nowy wiedźmin. Mistrz polskiej fantastyki znowu zaskakuje. „Sezon burz” nie opowiada bowiem o młodzieńczych latach białowłosego zabójcy potworów ani o jego losach po śmierci/nieśmierci kończącej ostatni tom sagi. „Nigdy nie mów nigdy!” W powieści pojawiają się osoby doskonale czytelnikom znane, jak wierny druh Geralta – bard i poeta Jaskier – oraz jego ukochana, zwodnicza czarodziejka Yennefer, ale na scenę wkraczają też dosłownie i w przenośni postaci z zupełnie innych bajek. Ludzie, nieludzie i magiczną sztuką wyhodowane bestie. Opowieść zaczyna się wedle reguł gatunku: od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rośnie. Wiedźmin stacza morderczą walkę z drapieżnikiem, który żyje tylko po to, żeby zabijać, wdaje się w bójkę z rosłymi, niezbyt sympatycznymi strażniczkami miejskimi, staje przed sądem, traci swe słynne miecze i przeżywa burzliwy romans z rudowłosą pięknością, zwaną Koral. A w tle toczą się królewskie i czarodziejskie intrygi. Pobrzmiewają pioruny i szaleją burze. I tak przez 404 strony porywającej lektury. WIEDŹMIN. SEZON BURZ to w wiedźmińskiej historii rzecz osobna, nie prapoczątek i nie kontynuacja. Jak pisze Autor: Opowieść trwa. Historia nie kończy się nigdy…

Andrzej Sapkowski - Tiempo ​de odio
Decir ​que la conocí sería una exageración. Pienso que, excepto el brujo y la hechicera, nadie la conoció de verdad jamás. Cuando la vi por vez primera no me causó especial impresión, incluso pese a las extraordinarias circunstancias que lo acompañaron. Sé de algunos que han afirmado que al instante, a primera vista, percibieron el hálito de la muerte que seguía a esta muchacha. A mí sin embargo me pareció completamente normal, y ya por entonces sabía yo que no era normal, por eso me esforcé en mirar, descubrir, percibir lo extraordinario en ella. Pero nada vi y nada percibí. Nada que pudiera haber sido señal, presentimiento ni profecía de los trágicos acontecimientos posteriores. Aquéllos de los que fue causa. Y aquéllos que ella misma provocó." Jaskier, Medio siglo de poesía Andrzej Sapkowski es el gran renovador de la literatura fantástica de nuestros tiempos, un genio del lenguaje y la caracterización cuya prosa ya ha hechizado a millones de lectores en todo el mundo.

Andrzej Sapkowski - Wieża ​Jaskółki
Jesienne ​Ekwinokcjum tegoż dziwnego roku przyniosło rozmaite znaki na niebie i na ziemi, które jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia niechybnie zwiastowały. Tuż przed północą zerwała się straszliwa zawierucha, zadął potępieńczy wicher, a pędzone po niebie chmury przybrały fantastyczne kształty, wśród których najczęściej powtarzały się sylwetki galopujących koni i jednorożców. Lelki dzikimi głosami wyśpiewywały konajączkę, zaskowyczała straszna beann'shie, zwiastunka rychłej i gwałtownej śmierci, a gdy przegalopował Dziki Gon i rozwiały się chmury, ludzie zobaczyli księżyc – malejący, jak zwykle w czas Zrównania. Ale tej nocy księżyc miał barwę krwi. W świątyni bogini Melitele trzy osoby śnią ten sam sen. „Krew na jej twarzy... Tyle krwi...” Bezlitośni zabójcy z Nilfgaardu są już na tropie Ciri. Ta zaś, ciężko ranna, powraca do zdrowia w zagubionej wśród bagien chacie pustelnika Vysogoty. W tym samym czasie drużyna Geralta, pokonując kolejne przeszkody, dociera wreszcie do ukrywających się druidów. Czy wiedźminowi uda się odnaleźć Ciri? Jaką rolę odegra osnuta legendą Wieża Jaskółki?

Andrzej Sapkowski - Tűzkeresztség
A ​Vaják-saga következő kötete A megvetés idejének közvetlen folytatása. A lengyel szerző ismét elröpíti az olvasót a szláv mítoszok és a valóság ihlette fantáziavilágába, ahol a tét nem csupán egy szörnyvadász vagy egy kislány élete, de az Északi Királyságok sorsa is. Ríviai Geralt a thaneddi puccs után Brokilonban lábadozik. Egy világ választja el Ciritől, a Meglepetés Gyermektől, akit pedig állítólag neki rendelt a sors – a lányt ugyanis Nilfgaardban látták utoljára. A vaják tehát hosszú és veszélyes útra indul a driádok földjéről a háború sújtotta vidéken keresztül, de nem marad sokáig egyedül: ahogy közeledik úticéljához, egyre többen csatlakoznak hozzá... E furcsa kompánia végül egy olyan konfliktusba csöppen, melyet csak véres küzdelmek árán élhetnek túl.

Kollekciók