Ajax-loader

'grafika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Gerse László - Groteszk ​világ
A ​könyv szerzője a sajtóban megjelent rajzai válogatását mutatja be az olvasóközönségnek. Karikatúrái groteszk módon tekintenek az elmúlt idők nagy történelmi változásaira. A hagyományos rajzok mellett mondandóját olykor montázstechnikával fejezi ki, amivel meghökkentő hatást ér el. Karikatúráin el lehet gondolkodni, lehet sokféleképpen értelmezni, de leginkább mosolyogni rajtuk. A műfaj kedvelőinek ajánljuk e kötet lapozgatását, ami remek szórakozást ígér.

Kálmánfi János - Kálmánfi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Susan Dorothea White - Rajzoljunk ​úgy, mint Leonardo Da Vinci
Susan ​Dorothea White Sydneyben élő és alkotó, nemzetközileg elismert, világszerte kiállító művész.Képei köz- és magángyűjteményekben egyaránt megtalálhatók, így az Ausztrál Nemzeti Galériában,a Buhl Gyűjteményben (New York), a Hechinger Gyűjteményben (Washington D.C.).Számos világvárosban volt már önálló kiállítása. Művészetének alapját a rajz képezi, de dolgozik akril- és vízfestékkel is, alkot vegyes technikával készült szobrokat, foglakozik bronzöntéssel, kő- és fafaragással, valamint nyomatkészítéssel is.Időről időre anatómiai rajzelőadásokat tart a New South Wales-i Egyetemen „Lépjünk Leonardo nyomdokába” címmel.

Fisch O. Róbert - A ​sárga csillag fénye
A ​Sárga Csillag fénye a náci koncentrációs táborokban szerzett élményeinek elbeszélését kísérli meg kifejező grafikái és eleven prózája révén. A szöveg az életbe vetett optimizmusát és reményteljességét sugározza, annak ellenére, hogy egy szörnyűséges személyes élményt elevenít fel.

Angela Gair - Rajziskola
Minden ​gyerek szereti, szeretné lerajzolni családtagjait és barátait, esetleg tanárait is. Ebből a könyvből a 7-12 éves gyerekek megtanulhatják, hogyan öntsék formába elképzeléseiket. Munkálkodásuk közben arra is rávezeti őket tanácsaival a neves angol művészetpedagógus szerző, hogyan haladjanak lépésről lépésre a minél sikeresebb alkotás felé.

Koroknai Zsolt - Portrérajzolás
A ​sorozat eddig megjelent kötetei: portrérajzolás Fessünk akvarellel épületeket, tereket Fessünk akvarellel madarakat Fessünk akvarellel virágokat ikonfestés a rajzolás alapjai A kínai tájképfestészet - európai szemmel

David Harris - The ​Calligrapher's Bible
This ​comprehensive guide to the art of fine penmanship is the ultimate easy-to-use reference book for anyone interested in creating these elegant letterforms. 100 beautifully crafted calligraphic hands show step-by-step pen strokes and common group structures. Points of interest within each hand ensure correct representation of the characters. An extensive preparatory section details tools, materials, and basic techniques. Beginners and experienced calligraphers alike will be able to extend their repertoire with ease, effortlessly learning new hands and refining their art.

Sarah Mucha - Alfons ​Mucha
Alfons ​Mucha a szecesszió egyik legjelentősebb és legmarkánsabb képviselője. A 19. század végi dekadencia újrafelfedezésének jegyében az album bemutatja azt a művészt, akinek grafikái és iparművészeti munkái fémjelzik a ma reneszánszát élő stílust. A kötet tanulmányain és illusztrációin keresztül kirajzolódik a művész sokoldalú tehetsége.

Marta Sylvestrová - Petr Stembera - A ​nő dícsérete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_166807
Pastorale Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Pastorale
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemcsics Antal - Színdinamika
A ​szín, ember és környezet viszonyával foglalkozó új tudomány, a színdinamika, legújabb eredményeinek rendszerezett összefoglalása. Megismerteti az olvasót az alapvető színtani összefüggésekkel, színkeveréssel, a különböző színrendszerekkel, közöttük az esztétikailag egyenletes színtérre épülő Coloroid színrendszerrel, a színrendszer tervezésben való használatával, színharmónia együttesek létrehozásával, a szín térérzet-módosító, funkciókifejező és még sok más tulajdonságával. Foglalkozik történelmi korok, különböző népek, egyes embercsoportok színpreferenciájával, színasszociációkkal, színszimbólum rendszerekkel, színek pszichoszomatikus hatásaival, színmegjelenés és világítás kapcsolatával, a színtervezés módszereivel.

Kőnig Frigyes - Funták Béla - Művészeti ​anatómia és geometria
A ​kortárs művésznek is rendelkeznie kell bizonyos anatómiai és geometriai műveltséggel ahhoz, hogy biztonsággal eligazodhasson a művészet és kultúrtörténet fogalomkörei közt. A művészi rajznak egyik megoldandó feladata a körülhatárolt képsíkon a tér ábrázolása. A rajzolónak két dimenzióvá kell absztrahálni a több dimenziót, ezért mind a képsík, mind a tér törvényeivel s azok kölcsönhatásaival is tisztában kell lennie. Ezen ismeretek megszerzéséhez kíván segítséget nyújtani a kiadvány, amelynek első részében a figuratív ábrázolás alapjait jelentő művészeti anatómia tárgyú rajzokat találhatjuk. Bizonyos, összetettebb térbeli helyzetek feldolgozásához részletrajzok, kinagyított részletek nyújtanak segítséget. A kiadvány második fele a térábrázolással foglalkozó lapokat tartalmazza, amelyeken a geometriai alapismeretek oly módon kerülnek bemutatásra, hogy hidat képeznek az ábrázoló, szerkesztő geometria és a szabadkézi rajzolás között.

Elaine Weinmann - Peter Lourekas - Adobe ​Photoshop CS4
Akár ​kezdők vagyunk, akár már régóta ismerjük a Photoshopot, élvezni fogjuk a legújabb, CS4 verzió rugalmasságát és lehetőségeit. Minden elképzelésünket valóra válthatjuk. Rétegeket, szövegeket, maszkokat, animációs képkockákat, rétegszedőket, színtárakat, munkagörbéket stb. szerkeszthetünk és törölhetünk. Visszavonhatunk szerkesztési lépéseket. Színeket, mintázatokat és színátmeneteket alkalmazhatunk a szerkeszthető és eltávolítható kitöltési rétegeken, tucatnyi korrekciós parancsot adhatunk ki a korrekciós rétegeken keresztül, valamint szerkeszthető és eltávolítható rétegeffektusokat rakhatunk képeinkre. Retusálhatjuk a kép egy részét manuálisan, majd az eredményt egy újabb rétegre küldhetjük. Mondanunk sem kell, hogy ha egy parancsot kompromisszumok nélkül, a fájl végleges megváltoztatása nélkül is elvégezhetünk, akkor azt a módszert feltétlenül bemutatjuk. Megismertet a Bridge és a Camera Raw használatával is. A könyv több mint 1000 SZÍNES ábrával, illusztrációval könnyűvé és élvezetessé teszi a szoftver használatának elsajátítását. Főbb témakörök: Színkezelés, Fájlkezelés, Bridge, Munkaterületek, Panelek, Képek tájolása, méretre szabása, Rétegek, rétegstílusok, Kijelölés, Képek egyesítése, Előzmények, Tónuskorrekciók, Színek és keverési módok, Színkorrekciók, Ecsetek, Camera Raw, Expozíció, Újrafókuszálás, Retusálás, Szűrők, Szövegszerkesztés, Színátmenetek, Utolsó simítások, Alkalmazásbeállítások, Nyomtatás.

William Gaunt - Festészetről, ​grafikáról
William ​Gaunt könyve választ ad arra a kérdésre, hogyan jussunk közelebb a műalkotás megértéséhez, ismerteti a képzőművészet alapelveit, a legfontosabb festészeti és grafikai eljárásokat és műfajokat, behatóan elemzi a legjelentősebb alkotásokat. Végighalad a főbb stílusokon és művészeti iskolákon a festészet kezdetétől egészen a XX. század közepéig.

Covers_33876
Gross ​Arnold album Ismeretlen szerző
19

Ismeretlen szerző - Gross ​Arnold album
Ebben ​a könyvben Gross Arnold képes vallomásait „olvashatja” a kedves érdeklődő a világról, a természetről, az emberekről, férfi nő kapcsolatáról, utazásról és még sok minden másról: egyszóval az Életről, mindarról, amit a művész átélt, ami a művészt körülveszi, amiről szerinte érdemes és kell „beszélni”. De hisz, képekről van szó! Igen, megőrzött emlékekről, elképzelt - vágyott - álmokról, amiket mi magunk is mindannyian érzünk és elgondolunk valahogy, megtestesíteni azonban, azaz képekben, rajzban rögzíteni csak keveseknek adatik meg. A könyvben szereplő valamennyi színesen nyomtatott grafika eredeti méretű. Az eredeti méret ― mintha kezünkben tarthatnánk a valódi művet ― mutatja legjobban a rézkarc aprólékosan részletező ábrázolásmódját, egyúttal érzékelteti a rézlemez megmunkálásával járó, több lépcsőben, fokozatosan alakítható, fegyelmezett sok munkát.

Róvó Aladár - A ​betű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Deke McClelland - Photoshop ​6
Ez ​a kötet a legrövidebb idő alatt, könnyen érthető magyarázatokkal végigvezet az elektronikus képszerkesztés alapjain. Mindegy, hogy Windows vagy Mac rendszerben dolgozol, ezzel a kötettel gyorsan érhetsz el meghökkentő eredményeket. A Photoshop hagyományos kreatív képességei mellett elsajátíthatod a webes grafikák előkészítését és jó néhány más újdonságot. A valós életből vett példákkal, az egyszerű tippekkel pillanatok alatt felveheted a Photoshop 6 tempóját.

Kondor Béla - Másutt ​a Béke
A ​kötet Kondor Béla kiadatlan verseit, naplójegyzeteit (reflexióit, vallomásait) és grafikáit tartalmazza, köztük olyan korai rajzokat, melyeket ez ideig a művész életművének legtájékozottabb rajongói sem ismerhettek.

Wilson Harvey - 1000 ​grafikai ötlet
Fókuszban ​a részletek Az apró, de gondosan kidolgozott részletek nagymértékben befolyásolják egy nyomdai termék összhatását. Ez az igényes kivitelű könyv 1000 színvonalas fotón 1000 különleges grafikai részletet, újszerű nyomdai vagy kötészeti megoldást ismertet már megvalósult kiadványok – könyvek, katalógusok, meghívók, csomagolások és egyéb nyomdatermékek – bemutatásával. Ötletek a kivitelezés számos területéről A könyv a bemutatott munkákat hat fő téma köré csoportosítja a nyomdai kivitelezés során alkalmazott, szokványostól eltérő technikák alapján. A kiemelt témák közé tartoznak például: a nyomtatási technológiák, a felület-megmunkálási technikák, a formátumválasztás és a kötészeti megoldások, a nyomatot kiegészítő szalagok, címkék, matricák, az érdekes alapanyagok, és az egyedi grafikai megoldások. Az egyes kiadványokban felhasznált anyagokat és technológiákat minden kép alatt piktogrammok jelzik, így egyetlen érdekes részlet sem kerülheti el figyelmünket. Kinek ajánljuk? A könyv képanyaga felhívja a figyelmet a nyomdatechnikában és a kötészetben rejlő kreatív lehetőségekre, így haszonnal forgathatja mindenki, aki kiadványait különlegessé, emlékezetessé szeretné tenni. Az ötletelésben és a kreatív elképzelések végső formába öntésében a kötet segítségére lehet tervezőgrafikusoknak, nyomdáknak, marketing-szakembereknek egyaránt. Imprint kiadás angol oldalakkal E kiadvány rendkívül gazdag és változatos képi anyagával elsősorban a vizualitásra épít, így csak minimális szöveges információt tartalmaz. Ennek köszönhetően lehetséges a könyv – az eredeti angol nyelvű változatnál kedvezőbb árú – ún. imprint kiadása, amelyben csak a téma megértéséhez feltétlenül szükséges szöveges oldalak magyar nyelvűek. A kötet kétnyelvű tartalomjegyzéke könnyű eligazodást tesz lehetővé az angol nyelvű fejezetkezdő oldalak között. A kevésbé fontos szöveges részek – pl. a többnyire nemzetközi alkotók és megrendelők megnevezése – angol nyelvűek maradtak.

817768_5
Névjegykártya ​design Ismeretlen szerző
26

Ismeretlen szerző - Névjegykártya ​design
Az ​angol kiadó névjegykártya designnal foglalkozó sorozatának kilencedik, magyar kiadásban elsőként megjelenő kötete a világ vezető tervezőgrafikusainak keze alól kikerülő legfrissebb és leginnovatívabb munkákat tárja elénk. A referenciaként forgatható album a névjegykártyák számos faját felvonultatja, többek között a tipografáltakat, a formásakat és az interaktívokat. Kiemelten foglalkozik az érdekes elő- és hátoldalakkal, valamint a különleges anyagokkal és grafikai megoldásokkal. A páratlan gyűjtemény számos olyan ötletet és példát mutat be, amelyek révén a grafikusok, a cégvezetők és a vállalatok marketingesei betekintést nyerhetnek a legkülönfélébb ügyfelek arculati és márkaépítési elképzeléseibe.

Barcsay Jenő - Barcsay ​iskolájában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakos Katalin - 10x10 ​év az utcán
A ​művészi színvonalú plakáttervezés a 19. század végén jelenik meg Magyarországon. Az első historizáló jellegű alkotások mellett hamar feltűnnek a korabeli modernizmus, a szecesszió hatását magukon viselő példák. A plakátok stílusa a későbbi évtizedekben is tükrözi az érvényes vizuális tendenciákat, a plakátművészet mégsem csupán lenyomata, hanem alakítója is kora vizuális kultúrájának. Izgalmas, változatos műfaj, amelyben humor, játékosság, pátosz, tárgyszerűség, frivolság, díszítőkedv egyaránt megfér. Sokfelé ágazó történetének hátterét a szerző számos kultúr- és reklámtörténeti, történelmi részlettel gazdagítja. Bepillantást nyújt a hétköznapi élet és a politika, a képzőművészet és a kereskedelem területébe. Emblematikus művészegyéniségek mellett seregnyi kiemelkedő, mára elfeledett grafikus pályájával ismertet meg. Bakos Katalin a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa több mint két évtized kutatásait összegzi kötetében, mely a magyar plakátművészet első monografikus feldolgozása. A szöveget közel háromszáz kiváló minőségű illusztráció, valamint alapos forrás- és irodalomjegyzék teszi teljessé.

Covers_56139
Adobe ​Photoshop CS4 Ismeretlen szerző
18

Ismeretlen szerző - Adobe ​Photoshop CS4
Az ​Adobe Photoshop CS4 - Tanfolyam a könyvben tizennégy leckéje az Adobe Photoshop, a világ legnépszerűbb képszerkesztő szoftverének technikáit veszi sorra. Megtanulhatjuk, hogyan retusáljunk digitális fényképeket, hogyan dolgozzunk a rétegekkel és a maszkokkal, megismerjük a kezelőfelületet, a képernyőre és nyomtatásra szánt képek előállításának módszereit, és felfedezzük az alkalmazás újdonságait. Tippek, extra gyakorlatok és lépésről lépésre haladó leckék segítenek abban, hogy még hatékonyabban használjuk a Photoshopot. Mire van szükségünk a könyv használatához? Az Adobe Photoshop CS4 szoftver Windows vagy Mac OS alatti verziójára (a könyv melléklete nem tartalmazza a szoftvert). Tanuljuk meg, hogyan javítsuk digitális fényképeink hibáit és miként tegyük őket tökéletesebbé, miként készítsünk fényképmontázsokat, hogyan módosítsuk perspektivikus képeinket, és miként készítsük elő azokat internetes vagy nyomdai felhasználásra. Több kép egyesítésével mélységélességet adhatunk fotóinknak, és kipróbálhatjuk az Adobe Photoshop CS4 Extended új 3D funkcióit is.

Vayer Lajos - Az ​itáliai reneszánsz művészete
Az ​európai művészet történetének talán nincs még egy olyan korszaka, amely annyira közkedvelt lenne, mint a reneszánsz. De vajon ugyanannyira ismert is? Leonardo, Michelangelo vagy Raffaello egy-egy festményét, szobrát szinte mindenki fel tudja idézni, de arra a kérdésre, mennyiben jelentett újítást Mantegna vagy Piero della Francesca munkássága, már kevesebben tudják a választ. Vayer Lajosnak, a művészettörténeti tanszék nyugalmazott professzorának, a téma avatott kutatójának ez az összefoglaló munkája a 13-14. századi kezdetek gondos feltérképezése után egyenlő súllyal foglalkozik a quattrocento és cinquecento olasz építészet, szobrászat és festészet alakulásával, de nem hagyja figyelmen kívül a grafika és az iparművészet alkotásait sem. A szöveghez kapcsolódó több mint 300 illusztráció rávilágít a stílus számtalan összetevőjére, változatos alakulására is. Megjelent 1998-ban.

Szergej M. Eisenstein - A ​rajzoló rendező
Az ​egyetemes filmművészet egyik legnagyobb alakja, az orosz klasszikus avantgárd film legnagyobb mestere egy életen át rajzolt. Rajzolt mindenütt, minden helyzetben és minden alkalomból. Rajzolva gondolkodott, tanított; rajzolt politikai karikatúrákat, színpadterveket, jelmezeket, díszleteket; rajzolt filmesként a stábnak, tanárként a diákjainak, rajzolt írás és beszéd helyett grafitceruzával, tollal, gouache-sal papírcetlikre, könyvek margójára, rajzlapokra, mintha így, rögtönzött képekben kivetítve és előrevetítve, hatásosabban tudná kifejezni, mire is gondol, mit vár, mit kér, mit akar éppen elérni. A gazdagon illusztrált kötet e rajzokból készült válogatás.

Corey Barker - Photoshop ​mágikus trükkök tervezőknek
Ennek ​a hasznos és gondolatébresztő könyvnek a szerzője az a Corey Barker, aki a PlanetPhotoshop.com gyártás­vezetője és a Photoshop User TV egyik Photoshop-szakértője. Egyetlen másik kötetben sem találod meg a leglenyűgözőbb Photoshop-trükköknek ezt az elképesztő gyűjteményét. Próbáltad már valaha megfejteni, hogyan készülhetett egy filmplakát vagy egy látványos reklámfotó egy magazinban, vagy hogy miként lehet egy hétköznapi fényképet hollywoodi stílusú alkotássá varázsolni? Vagy egyszerűen csak tudni szeretnéd, hogyan lehet előállítani valami igazán ámulatba ejtőt a Photoshop segítségével? Akkor ez a könyv neked szól! Ebből a kötetből a grafikusok, az illusztrátorok, sőt a fotósok is rengeteget tanulhatnak. Ha végighaladsz az itt bemutatott példákon, feltárulnak előtted a Photoshop valódi lehetőségei, és némi gyakorlással magad is belépőt válthatsz a szemkápráztató különleges hatások világába. A könyvben többek között a következő témák kerülnek terítékre: - Egyéni ecsethatások létrehozása az alapoktól; - Betűtípusok használata grafikai elemekként; - Professzionális, hollywoodi stílusú különleges hatások alkalmazása; - Hétköznapi fotók átalakítása látványos képekké; - A vásárlókat mágnesként vonzó hatások készítése reklámokhoz, amelyek láttán csorogni kezd az ügyfelek nyála; - Térbeli grafikai hatások a Photoshop CS5 Extended segítségével; - A filmekből, a tévéből és a Webről ismert népszerű reklámeffektusok előállítása; - Mesterfogások lenyűgöző hatások készítéséhez grafikusoknak és fotósoknak egyaránt. De ez még nem minden! Vedd meg ezt a könyvet, olvasd el, és meglátod: annyi ötletet meríthetsz belőle, hogy a kreativitásod valóban szárnyalni fog! A szerzőről: Corey Barker a National Association of Photoshop Professionals oktatóanyag-szerkesztője és tanrendtervezője, illetve a Planet Photoshop webhely gyártásvezetője. Rendszeresen ír a Photoshop User magazinba, és társszerzőként részt vett Scott Kelby Photoshop CS4 Down & Dirty Tricks című könyvének, valamint a 3D in Photoshop: The Ultimate Guide for Creative Professionals című kötetnek az elkészítésében. Emellett oktat a Photoshop World Conference & Expón, Adobe Max-mesteroktatói címmel rendelkezik, és a Photoshop Down & Dirty Tricks-et népszerűsítő körúton már ezreknek segített elsajátítani a Photoshop fogásait. Corey a Kelby Training számára több online tanfolyamot és DVD-t is összeállított a Photoshop és a grafikai tervezés témájában. BFA fokozatát grafikus illusztrátorként szerezte a Florida állambeli Sarasotában működő Ringling College of Art & Design főiskolán.

Ales Krejca - A ​művészi grafika technikái
Könyvünk ​megnyitja az olvasó előtt a grafikus műhelyét, hogy ott, a művész munkáját lépésről lépésre követve, vele együtt élhesse át az alkotás kalandját. Ily módon könnyen és élményszerűen közelíthető meg a művészi grafika lényege és számos technikai törvényszerűsége. Szakember ír saját munkájáról, amelynek minden mozzanatát, technológiájának összes apró részletét kiválóan ismeri, így a könyv hasznos vezérfonal azok számára, akik maguk is meg szeretnék próbálkozni a nyomtatott grafika művelésével, de azoknak is, akik már némi jártasságot szereztek benne. Áttekinthetően csoportosított, szemléletes, rövid fejezetek ismertetik az utóbbi ötszáz év során a magasnyomás, mélynyomás, síknyomás és szitanyomás elnevezés alatt általánossá vált grafikai technikát. A reprodukciók a művészi grafika legjobb példáit mutatják be, és a hozzájuk fűzött magyarázatok azt is elárulják, milyen technikai eljárást alkalmazott a művész. Nem feledkezik meg a könyv a grafikai műhely legszükségesebb berendezési tárgyainak ismertetéséről sem. Végül az utolsó fejezet a művészi grafika gyűjtőinek ad gyakorlati tanácsokat, hogyan tárolják szakszerűen lapjaikat, hogyan fogjanak hozzá a mű korának és alkotójának meghatározásához és milyen ismertetőjegyekből következtessenek egy-egy nyomatnál az alkalmazott technikára. Kézikönyvünket mindenekelőtt a művésznövendékek, a gyakorló művészek és a műgyűjtők figyelmébe ajánljuk.

Kőhalmi Éva - Kőhalmi Mariann Tünde - Photoshop ​CS4
Az ​Adobe Photoshop talán a világ legnépszerűbb képszerkesztő alkalmazása, alapvető eszköze fényképészeknek, tervezőgrafikusoknak, kiadványszerkesztőknek, web-designereknek, s mindenkinek aki digitális képekkel dolgozik, akár amatőr akár professzionális szinten. A szoftver jelenleg két változatban kapható, az Adobe Photoshop CS4 a korábbi verziók hagyományait követve biztosítja a fotósok, grafikusok, webes tervezők számára nélkülözhetetlen képalkotási, szerkesztő és korrekciós eszközöket, számos új illetve továbbfejlesztett funkcióval kiegészítve. Az Adobe Photoshop CS4 Extended változat emellett speciális kiegészítéseket is tartalmaz, melyek főként filmes és multimédiás szakemberek, 3D modellekkel és animációkkal foglalkozó grafikusok, s a mérnöki és tudományos területeken dolgozók munkáját segítik. Könyvünk az Adobe Photoshop CS4 alap és extended változatában is megtalálható eszközöket és funkciókat ismerteti részletesen, bevezeti az olvasót a Photoshop CS4 alkalmazás használatába a kezdőtől a középhaladó szintig. A mű két részre tagolódik: elméleti részre, mely 18 fejezetre osztva, minden lényeges információt tartalmaz a program működéséről; és gyakorlati trükkökre, melyek ötleteket adnak a különböző eszközök és funkciók együttes alkalmazására. A könyv anyagának feldolgozását a szöveget kiegészítő csaknem 1000 ábra és illusztráció, színes táblák, illetve a DVD mellékletről elérhető kép- és munkafájlok segítik. A Photoshop CS4 alkalmazás Windows és Macintosh platformon szinte ugyanúgy használható, a könyvben leírt eszközök és műveletek mindkét rendszernél hasonlóképpen működnek. Apróbb különbségek az operációs rendszerek eltéréseiből adódóan elsősorban a kezelőfelület grafikus megjelenésében, és a funkcióbillentyűk használatában vannak. Könyvünkben a Photoshop CS4 programot a Windows változat alapján mutatjuk be, a Macintosh verzióra vonatkozó eltéréseket az első fejezetben foglaljuk össze röviden. Kiadványunkban az eszközök, a menük, a parancsok elnevezéseit angolul és magyarul is feltüntettük, így a könyv anyaga kényelmesen használható a szoftver nemzetközi angol (International English/ IE) és lokalizált magyar (HU) változatához is.

Charlotte Fiell - Peter Fiell - Graphic ​Design for the 21st century
Covering ​a vast range of cutting-edge graphics, with politically charged anti-commercial work placed in the same context as Nike's latest ads, this book presents a sweeping look at today's most progressive graphic currents - from signage at packaging to branding and web design.

Covers_189454
Colors: ​Signs Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Colors: ​Signs
This ​book features an amusing collection of signs from around the world. Divided into chapters by type (animals, men, stop, danger, transport, children, toilets, work, no!, etc.), the signs demonstrate how different cultures portray the icons with which we are all so familiar. The diverse selection of photographs is accompanied by texts describing the cultural and social significance of signs. You may even learn things from this book that could save your life the next time you travel!

Peter Lourekas - Elaine Weinmann - Illustrator ​CS2
Az ​Adobe Illustratorral szinte mindenféle vektoros rajzolófeladat megoldható. Az Illustrator programban szerkesztett grafika, logó, lapterv felhasználható az interneten, nyomtatásban és multimédiás videóanimáció alapjaként. A széleskörű integrációnak köszönhetően az Illustrator fájlok számtalan egyéb Adobe programban feldolgozhatók. Könyvünk a program a legfrissebb változatát, a CS2-t mutatja be Windows és Macintosh operációs rendszerre, mind az angol, mind a magyar nyelvű szoftverre. A könyv felépítése gyakorlatorientált: az egy-egy konkrét témával foglalkozó szakaszok lépésről lépésre vezetnek bennünket a feladatok végrehajtása során, miközben a szomszédos hasábban az ábrák és illusztrációk segítenek megítélni, helyesen követjük-e a lépéseket. Ahogy végigmegyünk a lépéseken, megértjük a technikát, valamint a hozzá kapcsolódó lehetőségeket. A fejezetekben egy-két megjegyzést is találunk (szürke háttérben), amelyek általában egy konkrét lehetőség hátterével ismertetnek meg. A több mint 1000 ábrája, lépésről lépésre követhető gyakorlatai könnyűvé teszik a szoftver használatának elsajátítását. Olvasókör: Olvasókör: Kezdő és haladó Illustrator-felhasználók, a képfeldolgozással foglalkozó profi szakemberek, illetve a képfeldolgozás és a Photoshop iránt érdeklődők.

Peter Lourekas - Elaine Weinmann - Photoshop ​CS2
Akár ​kezdők vagyunk, akár már régóta ismerjük a Photoshopot, élvezni fogjuk a legújabb, CS2 verzió rugalmasságát. Minden elképzelésünket valóra válthatjuk. Rétegeket, szövegeket, maszkokat, animációs képkockákat, rétegszedőket, színtárakat, munkagörbéket stb. szerkeszthetünk és törölhetünk. Visszavonhatunk szerkesztési lépéseket. Színeket, mintázatokat és színátmeneteket alkalmazhatunk a szerkeszthető és eltávolítható kitöltési rétegeken, tucatnyi korrekciós parancsot adhatunk ki a korrekciós rétegeken keresztül, valamint szerkeszthető és eltávolítható rétegeffektusokat rakhatunk képeinkre. Retusálhatjuk a kép egy részét manuálisan, majd az eredményt egy újabb rétegre küldhetjük. A könyv több mint 1000 ábrával, illusztrációval könnyűvé teszi a szoftver használatának elsajátítását.

Kollekciók