Ajax-loader

'grafika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Wolfram Zimmer - Tusrajzok
Tájképek ​tussal Legyen az gyümölcsöskert, domb, mező, hegyi tó vagy folyópart - tussal vagy tollal nagyon egyszerű megörökíteni a különböző típusú tájakat,, érzékeltetni a perspektívát és a különböző anyagokat, felületük szerkezetét.

Kernács Gabriella - Sajdik
Sajdik ​Ferenc, a szívet melengető karikaturista munkásságát Kernács Gabriella művészettörténész mutatja be. Az általa készített interjúgyűjtemény a grafikusművész életútját, karrierjét szakmailag igényesen és sokoldalúan, a laikusoknak is olvasmányosan foglalja össze. Sajdik valódi rara avis, ritka madár, aki határozottan szemberepül azzal a trenddel, amely a mai képzőművészet fő vonulata. A karikatúra egyik legnemesebb képviselőjének életművét számtalan színes fotó alapján követhetjük nyomon.

Jakab Zsolt - Adobe ​Photoshop 6.0 és image ready 3.0
Az ​Adobe Photoshop a legismertebb képfeldolgozó program: retusálás, színkorrekció, élességfokozás, montázsok készítése, különleges látványhatások, weboldalak és animációk - mindez egy eszközben. A program lehetõségei mellett a könyv megismerteti az olvasót olyan egyéb, szoftverfüggetlen területekkel is, mint a digitális képfeldolgozás, a színmodellek, a színkezelés, a szkennelés, a nyomtatás vagy a nyomdai alapfogalmak.Ez a könyv a Photoshop 6.0-s verziójáról szól, elsõsorban azoknak, akik szeretnék megismerni ezt a szoftvert és a digitális képfeldolgozás alapjait. Célunk, hogy a kezdõknek és a középhaladóknak nyújtsunk fogódzót munkájuk végzéséhez, mindennapi feladataik megoldásához. Reméljük, hogy könyvünk hasznos lesz számukra és eredményesen forgatják majd. Haladók és profik számára sok minden ismert lesz már, de reméljük, azért õk is találnak majd egy-két érdekesebb részt a könyvben.Azoknak, akik már régi ismerõsként mozognak

Kassák Lajos - Költemények ​rajzok
Egy ​hetvenéves nagy költő életművének kiteljesedését tartja kezében az olvasós. A több száz vers és a harminckét rajz nagyszerű humanizmusával, indulatokon felülemelkedett bölcsességével és a modernségnek letisztult, leegyszerűsödött eszközeivel egy új klasszicizmus születése Kassák Lajos művészetében. Mint a világirodalom számos nagy költőjének, Kassáknak sem egyedüli kifejező eszköze a vers; érzéseit, gondolatait, jellegzetes hangulatú, egyéni ízű képekben és rajzokban is megfogalmazza, felhasználja a képzőművészet nagy érzékítő erejét is, hogy egy más művészet ás közegében, más eszközökkel is elmondja ugyanazt a hitvallást a világról, az emberekről és önmagáról. Ugyanazt a letisztult és végsőkig leegyszerűsödött, modern és mégis klasszikus, szuggesztív formanyelvet használja rajzaiban és verseiben egyaránt. A mellőztetés éveinek komor keserűségén, a halálfélelem szorongásain, a béke féltésén mindig győzedelmeskedik Kassák hite az emberedben, a jövőben s a művészetben, a vers igazában és erejében. A nagy művészet mindig megborzongató és felemelő élményét adja vers és a rajz nagyszerű összhangjában ez a verseskötet.

Ismeretlen szerző - A ​vajai Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Scott McCloud - A ​képregény felfedezése
Scott ​McCloud nagyszerű képregénye kalandos felfedezőútra hív: megismerteti az olvasót a képregény sajátos világával, bemutatja, hogyan képes megjeleníteni lapjain a szagokat, a hangokat, az érzelmeket vagy akár az idő múlását. Végigvezet a képregény 3000 éves történelmén, beavat a szimbólumok mágikus világába, megértjük, melyek a legfontosabb különbségek a japán, az amerikai és az európai képregények között, testközelből figyeljük, hogyan viaskodik egymással kép és szó. A 228 oldalas út végeztével rádöbbenünk, hogy a képregény éppoly érvényes és fontos, mint a film, az irodalom vagy bármely más művészet. "Scott McCloud miközben beavat a képregény titkos nyelvébe, mellékesen megoldja a tér, az idő, a művészet, sőt az egész kozmosz alapvető rejtélyeit!" (Art Spiegelman, a Maus szerzője) "Egyedülálló könyv, egyszerre szórakoztató és bölcs, lényegre törő és csapongó. Kötelező olvasmány mindenkinek, akit a képregény egy kicsit is érdekel." (Chicago Times)

Zámbory Zoltán - Ceruzavarázs
Ki ​ne ismerné Vasarely híres "sakktábla"-képét, amelyen a sakktábla felületéből egy gömböt látunk kiemelkedni? Vagy ott van a "Zebrák" c. műve, amelyen a fekete-fehér csíkok kuszaságából hirtelen két zebra jelenik meg előttünk. Vajon mitől olyan népszerűek ezek a képek, amelyek sokszor még a színeknek is híján vannak? Azért, mert ötletesek, dekoratívak, vagy van még valami más is? Azt hiszem, ez a plusz a TITOK. A titok, amit a lezárt szoba ajtaja őriz, amit a piramisok falai őriznek, és amit csak a bűvész tud. Mindenkiben ott van a vágy, hogy részesévé váljon a titoknak, hogy a kis számú beavatottak közé tartozzon. Vasarely képeit is valami hasonló titokzatosság lengi körül. Egyszerűek, és mégsem tudjuk lemásolni őket. A vászon lapos, a kép mégis domború. Ugyanazt a képet hol ilyennek látjuk, hol pedig olyannak. Ezek az apró titkok teszik számunkra izgalmassá, érdekessé Vasarely képeit.

Carey Bunks - Egy ​korty GIMP
Föl ​akarod hörpinteni a GIMP-et? Amikor 1996-ban először találkoztam vele, én ezt akartam. Egy cikken dolgoztam, s volt néhány rossz minőségű fényképem, amelyeken javítani kívántam. Már hallottam azelőtt a GIMP-ről, így letöltöttem az Internetről. Nagyon klassznak tűnt... és nagyon hatékonynak. Nem volt azonban kulcsom a felvételeimmel kapcsolatos problémák megoldásához. A digitális képekkel való munkához szükséges, hogy valamennyire értsük, amit csinálunk. Ez nem afféle „válaszd ki az eszközt, kattints és kész" tevékenység. A legtöbb digitális képátalakítással foglalkozó könyv persze ennek az ellenkezőjét igyekszik elhitetni az emberrel... E könyv mindenesetre másról szól. Nem tippekről és trükkokről, s nem is receptekről, amelyekkel egyvalaki kedvenc képátalakítási problémái megoldhatók. Itt elsősorban a képátalakítás fogalomtáráról, másodsorban a GIMP leghatékonyabb eszközeiről, harmadsorban pedig az eszközök értelmes használatáról fogunk szólni. E könyv lefedi a digitális képszerkesztés számos területét, ideértve a retusálási és kiemelést, a komponálást, a háromdimenziós (3D) díszítést és a világhálóra szánt grafikát. Egységes és alapos bevezetést nyújt a rétegekkel, a kijelöléssel, a maszkokkal, a színterekkel és az összhatásmódokkal való munkához is. Gyerünk tehát, ismerd meg a GlMP-et. Ahogyan Valentine Michael Smith mondhatta volna: „May you grok it in fullness!" azaz „Hörpintsd föl fenékig!".

Kaján Tibor - Kaján ​Klinika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bevezetés ​a vizuális kommunikáció tanításához
A ​vizuális kommunikáció mint a rajz tantárgy egyik alternatívája ma a legnépszerűbb esztétikai nevelési irányzatok közé tartozik világszerte. A tanulmánykötet a Nemzeti Alaptanterv valamennyi fogalmazványában szereplő műveltségterület tudományos hátterének felvázolásával kezdődik. A vizuális környezetünket feltáró szociológiai vizsgálatok eredményeinek ismertetése, a vizuális befogadás törvényszerűségei, a jelek értelmezésének mechanizmusai, a mindennapi élet számos területét átfogó vizuális esztétikai elvek és az új médiumok kreatív pedagógiai megközelítésének modelljei ismerhetők meg az olvasmányos, a szakzsargont kerülő írásokból. Ezután a pedagógiai gyakorlatban közvetlenül használható tananyag-bemutatók következnek a fotó és videó, a környezetkultúra, a divat és a grafika-tipográfia köréből. Itt számos eredeti, e kötet számára készült írást is olvashatunk olyan iparművészektől és művészetpedagógusoktól, akik már évtizedek óta művelik és tanítják egyszerre a vizuális kommunikációt. A kötetet elsősorban a vizuális felsőoktatásban tanulók és a rajz szakos tanító- és tanártovábbképzések hallgatói számára ajánljuk, de hasznos segítője lehet a magyar nyelv és irodalom és más társművészetek és a technika, környezetismeret és informatika oktatóinak is.

John Raynes - A ​perspektivikus ábrázolás kézikönyve
A ​perspektivikus ábrázolás kézikönyve nélkülözhetetlen ismereteket nyújt művészek, illusztrátorok és építészek számára. A szerző lépésről lépésre írja le és mutatja be a távlatok professzionális rajzolását. John Raynes gyakorló művész, tanár és számos könyv, köztük a Replica Kiadó gondozásában magyar nyelven is megjelent Alakrajz- emberábrázolás kézikönyve szerzője. Ő az egyetlen szerző, akit háromszor is kitüntettek a tekintélyes Artist's Choice Practical Art Book of the Year Award címmel.

Grip Chicago - 1000 ​csomagolásdesign
1000 ​csomagolásdesign A csomagolás a design alapvető üzenetközvetítő eszköze: a formatervezési, grafikai és tipográfiai megoldások hatékonyságát mutatja, ha sikerül elérni, hogy a vásárlók örömmel nyissák ki a pénztárcájukat. A bemutatott látványos csomagolások inspirációként szolgálhatnak további projektekhez is. A kötet oldalai nagyszerű, kategóriájukban kimagasló munkákat vonultatnak fel, amelyek ihletet nyújthatnak arculattervezéshez, a színek alkalmazásához, tipográfiához, kötészeti vagy fotográfiai megoldásokhoz. A könyvben található megszámlálhatatlan apró részlet értékes forrásként szolgál a design berkein belül dolgozóknak, legyen az illető kreatív vagy marketingszakember.

Kis Pál István - Mirtuszlevelek ​Bakkhosz Szekszárdi kertjéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Pétery Kristóf - Képfeldolgozás ​felsőfokon - Adobe Photoshop 6.0
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burkus Sándor - Photoshop ​5-ről 6-ra
Burkus ​Sándor könyve azon kezdő és aktív grafikusok számára íródott, akik kíváncsiak, miiyen újdonságokkal szolgál a talán legnépszerűbb grafikai program, az Adobe Photoshop 6.0-ás változata az előzőhöz képest, illetve többet szeretnének tudni az immár a programhoz mellékelt webtervezői program, az ímageReady és a Photoshop együttműködéséről.

Kaján Tibor - Szále László - Elrajzolt ​demokrácia
Most ​akkor már bis hundertzwanzig ne foglalkozzunk avval, hogy Kaján Tibor mennyi, hogy "nagy öreg" és egyszersmind "nagy fiatal", még a nagyságával sem kel törődnünk, legalábbis nem külön, elegendő nézni a rajzait, folyamatos kommentárjait a világhoz. E kötet talán úgy foglalható össze: egy civil lábjegyzetei újkori demokráciánkhoz. Neveztük őt már klasszikus polgárnak, úriembernek (amiről már azt sem tudjuk, micsoda): most civilnek. És a polgárt most mondjuk citoyennek. A cím azt állítja demokráciánkról, hogy elrajzolt. Ezt kapásból nehezen tudnánk cáfolni. Ezt az elrajzoltat rajzolja meg Kaján. Megrajzolja, fölrajzolja, lerajzolja, átrajzolja, ide, oda, szét, össze-vissza. Addig rajzolja, amíg meg nem látjuk. Kaján mindent mutat: sajátunkban a gerendát, a másikéban a szálkát, illetve ott a gerendát, itt a szálkát, itt szálkát, ott szálkát, ott gerendát, itt gerendát, vagyis mindent. A citoyen nem csak azt mondja, hogy elrajzolt a demokrácia, hogy elrajzolódott, hogy el van rajzolva, hanem hogy elrajzoltuk, mi, mi rajzoltuk el, mi, magyarok, mi, ennek a demokráciának különféle (és különféle felelősséggel bíró) szereplői. Mindezt nem efféle fontoskodó szavak mondják el, hanem rajzok, könnyű, elegáns, beleérző, finom, éles képek, képek, melyek karikatúrák. Nevetni fogunk tehát a könyvet lapozgatva, és ha, ellentétben szokásainkkal, nem csapjuk be magunkat, tudni fogjuk: magunkon. Ez volna az első lépés. Esterházy Péter

Felvidéki Miklós - Némajáték
Négy ​fiatal képregényrajongó úgy dönt, hogy megteremtik álmaik hősét: a fehérre mázolt arcú, néma pantomimest, akinek vészhelyzetben minden ötlete valósággá válik. Ám felbukkan valaki, aki szerint ez a játék túl veszélyes, ezért elhatározza, hogy véget vet neki. Vajon sikerül győzedelmeskednie a pusztításnak a teremtő képzelet felett? Felvidéki Miklós a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció szakos hallgatója, a Magyar Képregény Akadémia tagja. Munkáival 17 évesen díjat nyert a Fumetto nemzetközi képregényfesztiválon, azóta pedig már több hazai elismerést is begyűjtött. A Noname és A fiú, akit Zsuzsinak hívtak szerzője most jelentkezik először önálló kötettel.

Barcsay Jenő - Művészeti ​anatómia
Az ​anatómiai atlasz tudományos alaposságú szakkönyv, képtáblái pedig önálló művészi értékű rajzok. Első ízben negyvenegy esztendeje jelent meg. Azóta idehaza és külföldön egyaránt nélkülözhetetlen kézikönyve lett a művészeti oktatásnak, hasznos segítője a képzőművészeti alkotómunkának, de élvezettel forgatják lapjait a szép rajzok kedvelői is.

Kőhalmi Éva - Kőhalmi Mariann Tünde - Photoshop ​CS3
Az ​Adobe Photoshop talán a világ legnépszerűbb képszerkesztő alkalmazása, alapvető eszköze fényképészeknek, tervezőgrafikusoknak, kiadványszerkesztőknek, webdesignereknek, s mindenkinek aki digitális képekkel dolgozik, akár amatőr akár professzionális szinten. A szoftver jelenleg két változatban kapható, az Adobe Photoshop CS3 a korábbi verziók hagyományait követve biztosítja a fotósok, grafikusok, webes tervezők számára nélkülözhetetlen képalkotási, szerkesztő és korrekciós eszközöket, számos új illetve továbbfejlesztett funkcióval kiegészítve. Az Adobe Photoshop CS3 Extended változat emellett speciális kiegészítéseket is tartalmaz, melyek főként filmes és multimédiás szakemberek, 3D modellekkel és animációkkal foglalkozó grafikusok, s a mérnöki és tudományos területeken dolgozók munkáját segítik.

Ismeretlen szerző - Kass ​János - Ötven év képben és írásban
Kass ​János grafikus, szobrász és iparművész egy diszharmóniától terhelt korban hozott létre önmagukban is érvényes és összhangot sugárzó alkotásokat, amelyek plakátként, könyvillusztrációként, tipográfiai megoldásként mindig túlmutattak magukon. Nem csupán grafikák voltak, hanem festmények, a grafika eszközeivel. A költészethez, magas rend, shakespeare-i irodalomhoz, klasszikus-modern, madáchi bölcselethez, bartóki zenéhez, múltbeli gyökerekből jövőbe sarjadzó Juhász Ferenc-i költészethez kapcsolódnak ezek a munkák, és általuk is lehetett Kass János a kor magyar művészete meghatározó egyéniségévé a 20. század második felén keresztül.

Szabó László - Kortársunk ​a grafika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

D. Fehér Zsuzsa - Molnár ​C. Pál, a grafikus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heico Neumeyer - Photoshop ​5
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakó András - AutoCAD ​grafikus tervező rendszer
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Deke McClelland - CorelDRAW ​9
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koscsó László - A ​grafika
Könyvből ​természetesen nem lehet megtanulni rajzolni, e könyv sem rajztanításra vállalkozik. Szándékom viszont, hogy az olvasó betekintést nyerjen egy alkotói folymatba a stúdiumrajzoktól a sokszorosító grafikai eljárásokig. Ha valaki már túlvan a tanulmányrajzok készítésének időszakán- és további grafikai techniká izgatják-, lehetősége legyen ezeket megismerni. Akit pedig új eljárások, módszerek, anyagok érdekelnek, a könyv birtokában alkalma legyen ezeknek utánanézni. Igyekszem sok-sok praktikus tanáccsal szolgálni, bemutatni olyan megoldásokat, amelyek egyszerű körülmények között, saját magunk által készített eszközökkel, kevés ráfordítással megvalósíthatóak.

Gerszi Teréz - A ​németalföldi rajzművészet két évszázada
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakab Zsolt - Adobe ​Illustrator 7-8. változat
Az ​Adobe Illustrator, melynek most a 7.0-ás vezióját ismertetjük, kiegészítve a 8.0 új lehetőségeivel az egyik legrégebbi program a számítógéppel segített professzionális kiadványszerkesztés történetében. Ez a könyv elsősorban azoknak a kezdőknek és középhaladóknak szól akik szeretnék megismerni a számítógépes rajzolás, szerkesztés, tervezés leheőségét a Illustrator programmal.

K3000120138
Veszedelmes ​olvasmányok Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Veszedelmes ​olvasmányok
A ​18. századi francia irodalomban az illusztrált erotikus könyvek nemcsak sajátos színfoltot jelentettek, hanem nagy hatást gyakoroltak az olvasási szokások átalakulására, valamint az irodalom és a képzőművészet fejlődésére is. Franciás műveltségű magyar könyvgyűjtőink körében a 18. század utolsó harmadától a kötetben szereplő könyvek közül jó néhány népszerűnek, vagy legalábbis ismertnek számított, és ugyanúgy megtalálhatóak voltak könyvtáruk polcain, mint a felvilágosult filozófusok írásai: igaz, a szórakoztató, és olykor igen veszedelmesen rabul ejtő olvasmányok káros hatására már ekkor felhívták az olvasók figyelmét, de ez mit sem változtatott azon, hogy tudós művek és könnyed, frivol olvasmányok jól megférjenek egymás mellett. Kiadványunk kétnyelvű: magyar és francia.

Barcsay Jenő - Ember ​és drapéria
Barcsay ​Jenő „Művészeti anatómia” című világsikert aratott művében az emberi test felépítését vizsgálta a művészi ábrázolás szempontjából. Új könyvében ezúttal tovább lép: az élő emberi alakon redőződő drapériát tanulmányozza. E kötet a vizsgálódásai során megállapított törvényszerűségeket sommázó rajzait foglalja magába. A könyv 68 képtábláját kisebb, összefüggő képcsoportokra bontja a világos, közérthető magyarázó szöveg.

Mihály Tamás - Képszerkesztés ​a Gimp programmal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Subodh Narvekar - Arcképek
Fedezzük ​fel a fekete és fehér színekben rejlő varázslatot, az Árnyékolás ceruzával sorozat köteteivel! A kötetek mindegyikében jól követhető magyarázatok, mintarajzok és feladatok vezetnek be a különböző technikák rejtelmeibe. A praktikus vázlatkészítési gyakorlatok elvégzése a rajzolás iránt érdeklődő, gyermekek és felnőttek számára egyaránt érdekes és izgalmas elfoglaltság lehet.

Kollekciók